פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לע.צופיה, 11/07/14 10:01)

http://www.faz.co.il/thread?rep=173985
משחקי תקציב
יוסף אליעז (יום שישי, 11/07/2014 שעה 14:33)
בתשובה לע.צופיה

לע. צופיה,
מכובדי, עצימת עין צופיה מהמתרחש אינה מועילה.

מה טעם בהצבעה על התקציב?
נחזור מעט אחורה: המקובל בדמוקרטיה הוא שהריבון הוא העם.
העם אינו יכול לשלוט ישירות ולכן הוא בוחר את נציגיו לכנסת. הכנסת מיצגת את הריבון והיא הראשונה מבין 3 או 4 רשויות השלטון.

הכנסת אינה יכולה לנהל את המדינה, על כן היא בוחרת ממשלה [קואליציונית בד''כ], ומקציבה לה תקציב לפעולותיה.

התקציב אינו סכום גדול סתמי, כגוש אחד, אלא מחולק לפי נושאים, מטרות , משרדי-ממשלה וכו'. כך כאן בכנסת, כך בפרלמנט הבריטי וכך בקונגרס האמריקני.

באמצעות התקציב הכנסת מפקחת על משרדי הממשלה, שישתמשו בתקציב למטרות ולצרכים להם הוקצה והוקצב.

נכון, אינני מחדש כאו דבר.

אולם התקציב חייב להיות ברור, מחולק וכתוב באורח קריא והגיוני, וניתן להבנה ולימוד בזמן מספיק מראש.

כידוע לך שכאשר עו''ד רוצים להעלים מהיריב [''הצד שכנגד''] ראיה חיונית יש לכך שתי שיטות בדוקות:
האחת- לא להזכיר את הראיה כלל - בפלילים זהו דבר האסור על הפרקליטות, החייבת בגילוי מלוא הראיות שבידיה, גם אלו שהן לטובת הנאשם, אך ''אסור פחות'' על הסניגוריה [באשר הסניגור הוא גם ''קצין בית המשפט'' ולצד חובת נאמנותו לשולחו יש לו מחויבות מסוימת גם כלפי ביהמ''ש]. במשפט אזרחי משניתן צו גילוי מסמכים יש לציית לו והעלמה תתקבל בעין רעה ובסנקציות.
מה עושים? כיצד מעלימים ראיה? כאן יש שיטה שניה, שלעתים מטריפה את דעת הצד שכנגד וגם את דעת השופט: מוסרים הררי ניירת ומסמכים, שהראיה האמורה כלולה בהם אך נעלמת בתוך שפע המלל והניירת.

דומני שכך נוהג האוצר מזה שנים. מוגשים ספרי תקציב עבים, שלעתים אינם מובנים לכותביהם [בעיקר לגבי החלקים שכתב נער-אוצר ממחלקה אחרת]. הם מוגשים ימים ספורים לפני ההצבעה, כאשר לאיש אין זמן ללמדם. הסיעה מחליטה על ההצבעה, אך אין כל בטחון שהנהלת הסיעה עצמה למדה והבינה את ספר התקציב.

אינני מאמין שזה תקין לדעתך, מר ע. צופיה הנכבד.

הוסף לכך שבועדת הכספים מעבירים כלאחר יד סכומים אדירים מסעיף לסעיף ומיד נחזור ל''כוללים'' ולישיבות הבנויים שיש...

אם משהו אינו תקין עשרות שנים טוב שמישהו טורח להתריע על-כך. זו אחת ההצדקות להכנסת דם חדש לכנסת. הרי מי יודע מה רב הסרחון שם? הנה אלמלא המרוץ לנשיאות ההיינו יודעים על נכסיו ומעלליו של פואד? על דירותיה של מלכת הרצפות דליה איציק? על נכסיו [ועוזרתו...] של מאיר שטרית שבהיותו גזבר הסוכנות התבלבל בין כרטיסי אשראי [כשמחה דיניץ קודמו]?

כמדומני שהיה זה שופט ביהמ''ש האמריקני העליון ברנדייס שאמר שאור השמש הוא מטהר השחיתות הטוב ביותר. דווקא נשים טובות בניעור שטיחים ושמיכות בחוץ, באור השמש.

עדיין איני יודע על מה יצא קצפך. כל טוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=173987
משחקי תקציב
ע.צופיה (יום שישי, 11/07/2014 שעה 15:51)
בתשובה ליוסף אליעז

אני, דוקא, לא התקצפתי אלא התמוגגתי מצחוק על החברות הנכבדות בכנסתנו הקטנה ( 120 זה בכלל לא הרבה) שכמו כל מתחיל ומתחילה גילו את התופעה הנלוזה בועדת הכספים ( במקרה זה).
מי שכן התקצף הוא כותב המאמר ש''לקח'' את דבריי ברצינות.
אני מודה לך על השיעור בדמוקרטיה. למדתי משהו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=173988
התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
דוד סיון (יום שישי, 11/07/2014 שעה 19:32)
בתשובה לע.צופיה

אתה ''... מזלזל מאוד בחברי הכנסת'' ומתרגש כאשר הביקורת שלהם
על צורת עבודת הכנסת היא במקום וראויה. הטענה שלך שכאילו רק צחקת
היא תיאור מופרך של ההודעות שכתבת; היא תיאור מסולף שלהן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=173989
התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
ע.צופיה (יום שישי, 11/07/2014 שעה 20:53)
בתשובה לדוד סיון

הומור זה עניין של גיאוגרפיה.
מה שצוחקים מפה לא מצחיק משם אמרו חז''ל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=173998
ע. התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
דוד סיון (שבת, 12/07/2014 שעה 19:35)
בתשובה לע.צופיה

דבריך, עד כאן, לא היו הומור!

http://www.faz.co.il/thread?rep=174000
ע. התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
ע.צופיה (שבת, 12/07/2014 שעה 19:37)
בתשובה לדוד סיון

כאמור. זה עניין של גיאוגרפיה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.