פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה ליוסף אליעז, 20/08/14 13:51)

http://www.faz.co.il/thread?rep=174244
הפתרון.
ע.צופיה (יום רביעי, 20/08/2014 שעה 15:57)
בתשובה ליוסף אליעז

אני מסכים עימך בנושא המשפטי.
הנה, רק היום, פורסם כי מועצת העיתונות פסקה שגדעון לוי לא חרג מתנאי האתיקה. זה מה שקורה שנותנים לעיתונאים לשפוט עיתונאים. יד רוחצת יד וכולן נשארות נקיות. זה נכון גם לתחומים אחרים.
איני מאמין שעיתון ''הארץ'' במתכונתו הנוכחית יאריך ימים. הוא מקיז יותר מדי כסף מתומכיו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174248
''הארץ''
יוסף אליעז (יום רביעי, 20/08/2014 שעה 19:05)
בתשובה לע.צופיה

איני בקיא במקורות המימון של הארץ, אבל קראתי שיש אולי שותף זר המזרים כסף מאשכנז. איני יודע עד כמה הדבר נכון.

בכל אופן שוקן אינו פועל כמי שחשוב לו המצב הכספי של העתון, לכאורה דומה שחשוב לו יותר לתת במה לסוג מסוים של דעות, שעתון בעל-תפוצה אחר לא היה משמש להן במה.

מועצת העתונות , שטרם קראתי החלטתה או נימוקיה, עוסקת באתיקה. דעתי עליה ועל העומדת בראשה אינה חשובה כאן.
אולם דומה שמה שנראה כעבירה פלילית על החוק, ופגיעה בעם ובמדינה אפשר ואינה עבירה אתית. תמוה אבל אולי אפשרי.

מה היא אתיקה עיתונאית? בתגובה אחרת כאן כותב עורך-בפועל שאי-אפשר או קשה לאבחן בין עובדות לדעות פוליטיות.
לא ראיתי טעם לנהל ויכוח עמו הגם שלדעתי האמת שונה לחלוטין.

אולם לפי אותה דעה הרי שלוי, עם עלילת הדם הנוראה שבפיו, פעל כשורה.

אם ''העובדות'' שכתב לוי נכונות - ניטל עליו לבקש תגובת נשוא הכתבה - שזהו הליך שהאתיקה דורשת. אין כל מקום לבקש תגובת המדינה או הצבא לעלילת הדם - והנה נמצא ש''הדבר אחר'' שבפי גדעון לוי כשר לחלוטין.

לפי זה מה לנו לזעוק חמס על ארדואן שהשווה אותנו לנאצים. אפשר להעניק לו טור באותו עיתון...

בקשר להערה שלך על מועמדים לנשיאות - צדקת לחלוטין. הצהרות על חופש הבעת הדעה, גם כאשר ''הדעה'' היא דיבה, אינה סימן לליברליות אלא לעוות.

כמו עשיר, שלעולם לא די לו בכספים שצבר, והוא שואף לעוג ועוד, יש רודפי-כבוד שלעולם לא די להם בעטרות שכבר עטרו לראשם, או שהם עטרו העטרות בעצמם. טוב, פואד היה כזה, והוא לא היה היחיד באותה רשימה.
.
כבר אמר שופט דגול, דומני שהיה זה ברנדייס, שהחופש לנפנף ידיים אינו מוגבל, בתנאי שאינו מגיע עד חוטמו של אדם אחר.

חופש הגעת הדעה וחופש הביטוי אינם עדיפים על הגנת הפרטיות, כפי שנקבע בפסיקה באותם תיקים של החוקרים פריש וחתוכה שצילמו נשים בוגדניות וחדרו לתחום הפרט [האחרון צילם את אשתו של הזמר מתי כספי]; חופש הביטוי נעצר לפני גילוי סודות מדינה ע''י עובד שלה לשעבר- פס''ד מרדכי וענונו, או בפני איסור לפרסם זיהוי של קטין מאומץ או תמונתו.

אם אכן כך פסקה מועצת העתונות - דומני שהיא זקוקה לרויזיה יסודית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174252
לצערי אתה מסלף!!!
דוד סיון (יום רביעי, 20/08/2014 שעה 20:04)
בתשובה ליוסף אליעז

כתבת: ''תגובה אחרת כאן כותב עורך-בפועל שאי-אפשר או קשה לאבחן בין עובדות לדעות פוליטיות.
לא ראיתי טעם לנהל ויכוח עמו הגם שלדעתי האמת שונה לחלוטין''.

א. בשום מקום לא כתבתי ''שאי אפשר... לאבחן''. אפילו כתבתי(תגובה 174246): ''יש הבדל בין דיווח על עובדות לבין הבעת דעה. זה נכון. אבל העירוב וחוסר ההבחנה הם נוהג נפוץ''.

ב. אם אינך מתכוון לנהל ויכוח אז כדאי שתמנע מהערות שמעידות ההיפך - שמסלפות את דברי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174295
שמורה לך הזכות להבליג .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 24/08/2014 שעה 17:44)
בתשובה לדוד סיון

דבר שאינך עושה .
לא כעת ולא בזמנים אחרים .
ולדעתי זו אחת מהסיבות שההשתתפות בפורום זה כה מועטה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=174297
אתה, אריה מטעה
דוד סיון (יום ראשון, 24/08/2014 שעה 18:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לכותב הנ''ל שמורה הזכות לא לסלף.
זכותי גם להאיר את הסילוף.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174300
זכותך דוד גם להאיר את הסילוף
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/08/2014 שעה 2:20)
בתשובה לדוד סיון

אבל רצוי לפעמים להבליג .

http://www.faz.co.il/thread?rep=174305
ראוי, אריה, שתשמש דוגמה!
דוד סיון (יום שני, 25/08/2014 שעה 4:37)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה


http://www.faz.co.il/thread?rep=174307
ראוי, אריה, שתשמש דוגמה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/08/2014 שעה 15:12)
בתשובה לדוד סיון

וודאי הבחנת במבטך החודר כי אני ממעיט בתגובות לאחרונה .
וזו דוגמא בשבילך

http://www.faz.co.il/thread?rep=174310
ראוי, אריה, שתשמש דוגמה!
דוד סיון (יום שני, 25/08/2014 שעה 18:07)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.