פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=174504
המסתננים
יוסף אליעז (יום חמישי, 16/10/2014 שעה 19:19)

לכבוד לי להליט מכתב ששלחתי לשר הפנים, בהתחשב בכך שהרוב בביהמ''ש העליון מחה על המעצר ללא משפט של אותם מסתננים.

לכבוד
כב' שר הפנים
מר גדעון סער
משרד הפנים , ירושלים gsaar@knesset.gov.il

אדוני השר,

הנדון: הטיפול המשפטי במסתננים ומחפשי עבודה זרים שנכנסו לישראל שלא כחוק

אני ער לבעיות העצומות הכרוכות בנושא, ולעמדת כב' בית המשפט העליון [דעת הרוב] בנושא זה.

אחת הבעיות המרכזיות היא מעצרם, בתנאים אלו או אחרים של אותם מסתננים או מחפשי עבודה [להלן: ''המסתננים'', לשם הקיצור] בטרם הועמדו לדין.

בעיתונים מתקיימים דיונים בעד או נגד ''חוק עוקף בג''צ'' לאור פסיקת הרוב בנושאים אלו.
בטרם ינקט הליך חקיקתי מסובך וְהָרֶה-סיבוכים כזה אני תָּמֵהַּ אם מוצו כל ההליכים במישור המשפטי הקיים, ובראש ובראשונה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי''ב-‏1962.

החוק הנ''ל מקנה סמכויות נרחבות לקצין בקורת הגבולות, כולל סמכויות לפי הסעיפים 9 ו-
10 בדבר אחזקת מסתננים עד למשפט. האמנם קצינים אלו הופעלו והפעילו סמכויותיהם?
בנוסף – סעיף 12 קובע עונש של שנת מאסר לעובר על החוק [אגב- העונש הנקוב קל מדי לימינו].

במצב המשפטי שנוצר כיום ניתן להעמיד לדין כל מסתנן, אשר עבירת כניסתו לישראל שלא כדין טרם התיישנה. מסתנן אשר נדון למאסר – אין כל בעיה במאסרו או אחזקתו בכלא או במוסד אחר המגביל תנועותיו.
אין ספק שהדבר ייצור עומס על בתי-המשפט, ויתכן ששופטים מסוימים יתפתו לדון בשאלה אם הנאשם שבפניהם הוא פליט או מחפש עבודה גרידא, [והסמכות כיום היא לשופטי שלום, שמדרך הטבע מצפים לקידום ויהססו לסטות מקו המחשבה שקנה שביתה בקרב חלק משופטי בית המשפט העליון]] ויש להניח שערעורים יגיעו עד לבית המשפט העליון, אך הרי בית-המשפט הרם הזה הביא לכך.

שאלה נפרדת היא אם למשטרה בכלל, ולאנשי משטרת ההגירה, או משמר הגבול, או התובעים של משרד הפנים, יש סמכות תביעה בפלילים. פה יתכנו קשיים מסוימים בקבלת הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה, אך אלו בעיות קלות יותר לפתרון מחקיקת חוק ''עוקף בג''צ''.
דומני שלתובעים המשטרתיים יש כיום הסמכה רחבה להעמיד לדין על כל הפרת-חוק. שאלה אחרת היא אם היועץ המשפטי יתערב בשיקול דעתם או יחליט להנחותם לכוון מסוים, כל עוג הפ פועלים מכח הסמכתו.

לעניות דעתי, ובכל הכבוד לערכאה גבוהה זו, אכן בית המשפט העליון כָּשַׁל כאן בהבנת הבעיות ובהצבת זכויותיהם של מפרי-חוק מול הפגיעה הקשה באזרחים שומרי-חוק, ומול הפגיעה בחוק הישראלי וטובת הציבור כאן. אפשר וכאשר יגיע הנושא שוב לבימה''ש העליון תשונה הפסיקה ואולי גם ישתנה הרכב השופטים, הגם שאפשר שאותו בית-משפט נכבד ''יִתְחַפֵּר'' בעמדותיו – דבר הצפוי עוד יותר אם אכן יחוקק חוק ''עוקף בג''צ ''...

תודה על תשומת הלב. בכבוד רב ובברכה
יוסף אליעז, ...

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.