פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לע.צופיה, 24/10/14 8:19)

http://www.faz.co.il/thread?rep=174565
מחקר מוטה?
דוד סיון (יום שישי, 24/10/2014 שעה 11:56)
בתשובה לע.צופיה

-----------------------------------------------

א. טבעי שכאשר עולה בציבור דעות בנושא כלכלי שגם חוקרים יבקשו לבדוק את הטענות הללו. מכאן הגיוני שכאשר בזמן מחאת 2011 עלו טענות שבארץ יותר יקר מבחו''ל, שמישהו ינסה לבדוק אם זה נכון. כך גם נכתב במשפט הפותח של המחקר: ''פער המחירים בין ישראל לחו''ל היה נושא מרכזי במחאה, שפשטה בישראל והגיעה לשיאה בקיץ האחרון''. לכן גם יש הגיון שיבדקו הטענות ביחס לנקודות הזמן שעלו בטענות.
ב. למיטב הבנתי המחקר מתמקד בהפרשי מחירים של מוצרי צריכה (לא כולל עלות רכישת נדל''ן).
ג. כתוב במחקר שהנתונים הנדרשים למחקר ''... מתפרסמים אחת לשלוש שנים, והשנה האחרונה שלגביה פורסמו היא שנת 2008''.
ד. במחקר יש התייחסות לנתונים על פערי המחירים מלפני 2008 ובשנים אחרי (2009). יש גם הערכה לגבי המצב בשנים 2010, 2011.

-----

לא נראה שהנימוקים שלך לטענת הטיית המחקר נכונים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174567
מחקר מוטה?
ע.צופיה (יום שישי, 24/10/2014 שעה 12:30)
בתשובה לדוד סיון

א. כל אחד רשאי לכתוב כל מחקר כראות עינו. אני מצפה מחוקר הוגן שיציין את הדברים החריגים שהשפיעו על המחקר. שנת 2008 הייתה חריגה.
ב. המחקר מתמקד במוצרי צריכה כי זה היה מוקד ה''מחאה''. אני הבאתי כדוגמא את הנדלן שבשנים 2004-2007 היה נחות מאוד לעומת מערב אירופה וצפון אמריקה ובשנים 2008 והילך המגמה והיחס התהפך.
ג.כפי שציינתי לעיל. היה על כותבי המחקר לציין את המפולת הכלכלית שהחלה בסוף 2007.
אני נשאר מסוייג מהמחקר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=174570
מחקר לא מוטה!
דוד סיון (יום שישי, 24/10/2014 שעה 18:27)
בתשובה לע.צופיה

א. המחקר הוא חלק מדו''ח תקופתי של בנק ישראל, ''ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים'' (http://www.boi.org.il/develheb/develheb132/develheb....), שהציג תמונת מציאות הכי מעודכנת שניתן היה. יש בדו''ח גם התייחסות למשבר החוב באירופה ובארה''ב בתקופה הרלוונטית לדו''ח, ספטמבר - דצמבר 2011. מאחר והוא מכוון לקובעי המדיניות בצד הישראלי גורמים חיצוניים שהשפיעו (אם השפיעו) על התוצאות לא ממש היתה נחוצה.

ג. הדו''ח המלא הוא המשך לדוחות קודמים שגם בהם הוזכרה השפעת המשבר על המשק.

-----

כל אחד רשאי להחליט שהוא מסתייג מהמחקר על המחירים שצורף לאחד מסדרה של דוחות תקופתיים. אבל עדיף שהסתייגות כזאת תהיה ביחס לקשר בין מטרות המחקר למסקנותיו.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.