פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=175264
זה לא השכר-זה חוסר המעש
הזוהר הצפוני (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 12:04)

מה שמטריד את הציבור,לדעתי.זה לא שכר הח''כים.
אלא,האם הם מצדיקים את השכר והתנאים שלהם.
ואילו ההצעות שלי,בתקווה שהכנסת תאמץ אותן.לידיעת היו''ר אדלשטיין:

1.חובת נוכחות במשכן.
כיום, אין שום חובת נוכחות!
ידוע אותו ח''כ.שרוב הקדנציה שלו ישב בכלל בחו''ל...
2.סמכות ליושב-ראש,לעיצום מינהלי בסך 100 שקל לעבירה.
במקום סתם לקרוא לסדר את הח''כ.יש לקבוע עיצום לכל הפרעה.היעדרות,איחורים,רשלנות ועוד.העיצום ינוכה מהמשכורת של הח''כ.
3.שעות מנוחה לח''כ.
או שהכנסת יוצאת לפגרה של מספר חודשים,ולא עושים כלום.או שהח''כים עובדים עד לפנות בוקר.לא זה ולא זה.
יש לקבוע שעות עבודה ומנוחה לחברי כנסת והעובדים בבניין הכנסת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175265
חברי הכנסת מתעלמים מההפקרות בבתי-המשפט
כספית (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 13:23)
בתשובה להזוהר הצפוני

תיפקוד חברי הכנסת אינו קשור לשכר.

ישנה הפקרות משוועת בכל הקשור למערכת השיפוטית.

חברי הכנסת, שהם הממונים על חלק החוקים במערכת המשפטית,
מתעלמים ביודעים מההפקרות המוחלטת בכל הקשור בתפקוד השופטים, והתעלמותם מחוקי הכנסת.

אין כל גוף אשר מוסמך לטפל בהפקרות הזאת.

ישנו גוף פקטיבי שנקרא ''נציבות תלונות על שופטים'' שאין לו כל סמכות,
לטפל בתלונות על שופטים אשר מוגדרות ''החלטות שיפוטיות''.

חוץ מגוף פיקטיבי זה, אין בכלל מה לדבר על תלונות על שופטים.

ההפקרות חוגגת...

חברי כנסת מתעלמים מפניות למכביר שמופנות אליהם לטפל בהפקרות זו.

יש הרושם שיש כאן קנונייה בין חברי הכנסת למערכת השיפוטית ...

הקנוניה לאי התערבות חברי הכנסת במערכת השיפוטית...

ראוי להדגיש, שבמשך כל שנות קום המדינה,
מבקרי-המדינה התעלמו ביודעין מכל התייחסות או ביקורת
לכל מה שנעשה בבתי-המשפט בפרט,
ובמשרד המשפטים ככלל...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175267
תפקוד תמיד מושפע מהשכר
דוד סיון (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 14:04)
בתשובה לכספית

- תפקוד של עובדים, כולל ח''כ, בודאות קשור בגובה השכר.
- תוצאות מחקרים מפריכות את טענתך: ''תיפקוד חברי הכנסת אינו קשור לשכר''.

- גם טענות אחרות שלך (כמו ''חברי כנסת מתעלמים...'') מפריכות את טענתך הנ''ל.

הכתיבה שלך מלאה סתירות...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175268
אם תהיה השפעה של הכפלת שר חברי-הכנסת
כספית (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 14:36)
בתשובה לדוד סיון

תהיה השפעה שולית בלבד...

ישנם נושאים שהם לא יטפלו בהם,
גם אם שכרם ישולש...

אחד הנושאים המובהקים הללו,
הינו תיפקוד בתי-המשפט.

יש בכנסת לובי אימתני של עורכי-דין מתוך
חברי-הכנסת ומחוצה לה,
אשר דאגתו הראשונה במעלה,
''רמת ההכנסות של עורכי-הדין''.

רק נושא זה מעניין את הלובי הזה.

באופן אובייקטיבי,
יש בעיה חמורה להמשיך ולדאוג לרמה הגבוה-מאוד הקיימת
של הכנסות עורכי הדין.

בפרט כאשר השוק מוצף בעורכי-דין.

''שופט טוב'' נמדד אצלם כשופט אשר פוסק ''הוצאות'' נדיבות לעורכי הדין.

כל השאר, כמו חוקים וצדק, שווים כקליפת השום..

http://www.faz.co.il/thread?rep=175269
עדין הסתירות נשארו!!!
דוד סיון (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 17:35)
בתשובה לכספית

בודאי שהשימוש שלך במושג ''אוביקטיבי'' זה המצאת שפה.
הרי מדובר בעמדה סובייקטיבית -פרטית שלך...

עדין השכר של חה''כ משפיע על תפקודם!

http://www.faz.co.il/thread?rep=175270
אני לא רואה סתירות...
כספית (יום רביעי, 08/04/2015 שעה 18:42)
בתשובה לדוד סיון

אני מדבר על ההפקרות הקיימת במערכת השיפוטית,
תוך עלמת עיין ברורה של חברי הכנסת.

אני לא רואה איך הגדלת השכר של חברי הכנסת
תשנה את התופעה החמורה הזאת...

במשך שנים רבות,
ניסיתי כל מה היה אפשרי,
כדי להניע אפילו אחד מחברי הכנסת להתחיל לפעול לתיקון המצב.

הבאתי הרבה ראויות לקיומה של ההפקרות הזאת, ללא הועיל...

האם זה בגלל השכר המועט שחברי הכנסת מקבלים, או יש כאן רקבון חמור יותר ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=175272
הכחשה לא תעזור לך!
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 7:10)
בתשובה לכספית

בתגובה 175267 הצגתי סתירה אחת (בה אתה בעצמך טוען שטענתך
איננה נכונה). הכחשה לא תעלים עובדה זאת.

נכון לרגע זה לא הצגת בדיון הזה דבר שתומך ב''תלונתך'' לגבי מערכת המשפט.

גם טענתך בדבר פעולות מבקר המדינה היא מופרכת בעליל.
בקישור המצ''ב (http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/f900...) מוצג חלק מדו''ח בו מוצגת ביקורת על משרד המשפטים.!

http://www.faz.co.il/thread?rep=175273
אני לא מתווכח לצורך הווכוח...
כספית (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 8:29)
בתשובה לדוד סיון

א- חברי-כנסת ושכרם אינו דומה למגזר אחר.
גם אם יש דוחות אשר ממליצים על העלאת שכר במגזר אחר,
הם אינם מתאימים לחברי-כנסת.

ראוי שכשרם של חברי כנסת לא יהיה גבוה שימשוך מועמדים לצורך השכר ולא לצורך העשיה למען ציבור.

ב- אני טוען שמערכת השיפוט מוטה בבירור במטרה לשרת את טובת הבנקים.
מי שזקוק להוכחות, מוזמן לפנות אלי במייל,
ויקבל הוכחות למכביר.

ג- עניין ההוצאה-לפועל מהווה ברובו, שירות המערכת השיפוטית לטובת הבנקים.
הוא מהווה בעיקרו חלק של אכיפה, ולא של שיפוט.

ד- האם ייתכן שבכל שנות קיום המדינה, לא היה למבקרי-המדינה
כל טענות על ההפקרות במערכת השיפוטית (לא הוצל''פ) ?

ה- עניין ''סיוע-משפטי'' של משרד השפטים, מיועד בעיקרו לספק
מקור הכנסה נוסף לעורכי-הדין, על חשבון הציבור.

ו- את רוב הסעיף הנ''ל היה אפשר לייתר,
אם שופטים לא היו פוסקים אוטומטית לרעת בעל-דין אשר מופיע ללא עורך-דין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175275
אתה מתווכח ללא ביסוס טענותיך ולכן הן מופרכות
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 11:09)
בתשובה לכספית

1. המצאת תיאוריה מנוגדת לתיאוריה המקובלת הנתמכת על ידי מחקרים רבים ולא הצגת ביסוס כלשהו.
2. המצאת טענות ביחס למערכת המשפט ולא הצגת כל ביסוס.
3. טענותיך לגבי מוסד מבקר המדינה גם הן חסרות ביסוס.
4. לכן התיאוריה שלך ושאר טענותיך מופרכות בעליל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175278
האם אתה מצפה שמוסד ציבורי יממן מחקר על ההפקרות בבתי-המשפט
כספית (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 12:51)
בתשובה לדוד סיון

אני חוזר ואומר שההפקרות בבתי-המשפט קיימת בכל הדרגות.

במיוחד צורמת ההפקרות בבית-המשפט העליון.

אין אפשרות טכנית להביא כאן את כל הראיות שיש לי.

אני קורא פעם נוספת,
כל מי שמעוניין לקבל הוכחות, מוזמן לשלוח לי אימייל
לכתובת הנ''ל
ויקבל הרבה הרבה חומר על ההפקרות הזו...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175279
טענותיך חסרות ביסוס - מופרכות!!!
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 15:01)
בתשובה לכספית

לא רק שאינך מציג טענות מופרכות
אתה מצפה שירוצו אחריך. תשכח מזה.

טענותיך מופרכות, אלא אם תציג כאן ביסוס כלשהו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175281
אתה באמת רוצה לקבל הוכחות להפקרות בבתי-המשפט ?
כספית (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 15:37)
בתשובה לדוד סיון

אני יכול לשלוח לך מאות מסמכים אשר מוכיחים כי יש הפקרות בבתי-המשפט.

העובדה שלא אתה ולא אף קורא אחר בפורום,
לא שלח אלי אימייל לבקש את ההוכהוח שהבטחתי...

האם יש לך אפשרות טכנית אחרת לקבל,
ולפרסם כאן מאות מסמכים להפקרות,
הקשורים בכל ערכאות בתי-המשפט ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=175284
הבעיה היא שלך!
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 18:36)
בתשובה לכספית

- כל עוד תמשיך לספר סיפורים בלי להציג זנב ביסוס לא יאמינו לך. נקודה.
- מהמעט שאפשר לעשות מבלי לעבוד קשה ברור שטענותיך אינן מציאותיות.
- הרי כבר הראיתי השבוע שבאותה הודעה אתה מעלה טענה וגם סותר אותה.
- הרי כבר הראיתי כאן שטענתך ביחס למבקר המדינה מופרכת.

לכן הצפיה שלך שיבקשו ממך גם היא מופרכת. בכלל חובת ההוכחה היא על
ממציא הטענה (חסרת הביסוס) ולא על מי שמפנה תשומת לב לכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175286
מדוע אתה מסרב לקבל באימייל הוכחות ?
כספית (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 20:30)
בתשובה לדוד סיון

אני חוזר ואומר שאני יכול לשלוח מאות מסמכים אשר מעידים על ההפקרות בבתי-המשפט.
לשלוח לך ולכל מי שישלח אלי אימייל וירצה לראות את המסמכים בנושא זה.

לעניין מבקר המדינה:
מספיק ציטוט אחד של מסמך אחד במשך 67 שנות המדינה ?
כאשר כל שנה מגיש מבקר המדינה דוח על שחיתויות ?

אני חוזר וטוען שמבקר המדינה מתעלם מההפקרות במערכת השיפוטית.

הביקורת צריכה להופיע בכל שנה (67 שנים) של הדוחות המוגשים !!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=175287
מדוע אתה מתעקש להציג טענות מופרכות?
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 23:55)
בתשובה לכספית

- טענתך שמבקר המדינה לא מתייחס לנושאים המשפטיים ומשרד המשפטים הופרכה. הרי הצגתי דוגמה לכך.
- הנ''ל היא עדות מספקת שלא ראוי להאמין לך לפני שתציג ביסוס מינימלי...

זה תפקידך להראות שיש בסיס כלשהו לטענותיך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175288
אתה משתמש בטעות במילה ''הופרכה''
כספית (יום שישי, 10/04/2015 שעה 2:37)
בתשובה לדוד סיון

כפי שכתבתי,
התייחסות אחת מתוך 67 דוחות של המבקר,
אינה הפרכה של הטענה שלי, שהמבקר מתעלם מההפקרות בבתי-המשפט.

מה עוד, שהציטוט האחד והיחיד שהבאתה מתייחס להוצאה לפועל,
שהוא גוף אשר תפקידו ביצועי כדוגמת המשטרה, ואינו שיפוטי.

הנושא השני שהוזכר באותו דוח יחיד,
עניין ''סיוע משפטי'', שגם הוא אינו ביקורת על המערכת השיפוטית, אלא אמצעי לתת עוד מקור הכנסה לעורי-הדין,
שהשוק מוצף בהם, בגלל פיטומם ע''י שופטים...

אני רוצה להוסיף עוד נדבך להפקרות זאת,
והוא ''טרור שיפוטי'', אשר מתבטא בדיכוי כל נסיון של אמצעי התקשורת
להציג נושאים אשר אינם לרוחה של המערכת השיפוטית.

נאמר לי כי בבית-העיתונאים בתל-אביב יש נציגות שאינה רשמית
של המערכת ההפקרותית הזו,
אשר מזהירה עיתונאים לבל יתבטאו בגנות המערכת השיפוטית,
אחרת ...

במשך שנים רבות, הצגתי עובדות מרשיעות,
אבל אף גורם תקשורתי לא העיז לפרסמם...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175290
טענתך הופרכה!!!
דוד סיון (יום שישי, 10/04/2015 שעה 8:10)
בתשובה לכספית

טענתך היתה (תגובה 175265):
''מבקרי-המדינה התעלמו ביודעין מכל התייחסות או ביקורת
לכל מה שנעשה בבתי-המשפט בפרט, ובמשרד המשפטים ככלל...''

מספיק דוגמה אחת כדי להפריך טענה גורפת כזאת.

זה מה שעשיתי ב-תגובה 175272. לכן טענתך הופרכה.
ב-תגובה 175267 הפרכתי עוד טענה שלך.

הוספת טענות משנה כעת לא מבטלת את ההפרכה. הוספה כזאת מעידה על חוסר אמינות.

גם ההסתתרות מאחורי כינוי מעניקה לך חוסר אמינות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175292
אני מדבר על הפקרות גם של מבקרי המדינה
כספית (יום שישי, 10/04/2015 שעה 14:07)
בתשובה לדוד סיון

האם די בביקורת אחת ויחידה במשך כל שנות קיום המדינה ?
מה עוד שביקורת זאת לא הייחסה בכלל לעניין תפקורת בתי-המשפט
ולהפקרות אשר שוררת בהם ?

העובדה שלא הצלחתה להביא אפילו דוגמה נוספת,
אומר דרשני...

מה לגבי הטרור המשפטי של המערכת השיפוטית,
אשר מונע כל ביקורת של אמצעי התקשורת ?
איפה העיתונות הדורסנית שלנו ?

נראה תביא קישור לביקורת נוקבת נגד הנעשה בבתי-המשפט...

לא תמצא !!! הם טוענים שהכל בסדר...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175293
טענותיך מופרכות!
דוד סיון (יום שישי, 10/04/2015 שעה 18:55)
בתשובה לכספית

- עד לרגע זה לא הצגת עובדה או נתון התומך בטענותיך.
- להפריך טענות גורפות כשלך מספיק להציג דוגמה אחת, כפי שעשיתי.

שתי עובדות אלו מעידות שגם אם תחזור מאה פעם על וריאציות של טענותיך הן ישארו מופרכות. העובדה שאתה בוחר לחזור עליהן בצורה המופרכת עושה אותך חסר אמינות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175294
אם אתה מעקש, אתן לך רק דגמה אחת
כספית (יום שישי, 10/04/2015 שעה 22:42)
בתשובה לדוד סיון

תיק תביעה אזרחית
בבימ''ש השלום בתל-אביב, ת.א 45083-08-10

השופט מחק תביעה על-סך 2.5 מליון שקלים נגד בנק-הפועלים,
בלי שיתן כל אפשרות אפילו להתחיל להוכיח אותה.

שתי העילות המרכזיות למחיקת כל התביעה:

א- השופט סבור כי החלק המרכזי של התביעה ראוי להמחק,
מבלי לתת אף נימוק מדוע הוא סבור כך...

ב- לא הוגש ''תצהיר'', והשופט גם לא נתן אפשרות להגישו לאחר מכן.

ג- לא שולמו ''הוצאות'', לבא-כוח הבנק, עוד לפני שהוחל בדיון.

וזאת לפני שהשופט נתן כל אפשרות להציג אף הוכחה...

על מחיקת התביעה הוגש ערעור למחוזי, שנקבע לדיון בפני הרכב שופטים,
ולאחר מכן נמחק חלקו המרכזי של הערעור,
לפי בקשת הבנק.

על זה הוגש ערעור לבית-המשפט-העליון, וגם שם נמשכת ההפקרות...

אגב,
לנושא מבקר-המדינה,
נקבע כי המבקר לא יטפל בתלונה שבתחום סמכותו,
אם עברה כבר שנה לעילת התלונה... מדוע, זו אינה הפקרות ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=175295
מי שהתעקש זה אתה!!
דוד סיון (שבת, 11/04/2015 שעה 7:06)
בתשובה לכספית

נזכיר:
1. ב-תגובה 175267 הראיתי שבעצמך הפרכת טענה שלך.

2. ב-תגובה 175272 הפרכתי טענתך ביחס למבקר המדינה.

3. בהודעה הנוכחית אתה מציג עמדה חד-צדדית פרטית שלך (כנראה) בלי להציג את עמדת הצד שכנגד כלל בשלוש רמות של בית משפט.
אבל גם בה אתה מפריך את טענתך (את א' באמצעות ב'). בקיצור הצגת עוד עובדה שמראה על חוסר אמינותך.

4. טענתך על הפקרות... חסרת ביסוס כלשהו.

5. גם כעת לא הצלחת במטרתך, אבל סביר שעקשנותך להתעלם מכשלונך תמשיך להנחות אותך כבעבר!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=175301
[•] אתה לא רוצה לראות את השחיתות...
כספית (שבת, 11/04/2015 שעה 12:34)
בתשובה לדוד סיון

1- [•]...
ומובן שגם לא טרחתה לבדוק את התיק במחשב בית-המשפט...

2- המספר הנכון: ת.א 32097-08-10 בית-משפט השלום בתל-אביב

3- אתה עוד מתעקש לטעון שהטענות שלי חסרות ביסוס ?

4- אתה ממשיך להתעלם ממה שאני מגיב, בנושא זה מבקר המדינה...

5- השיטה שלך לגבב קישורים לתגובות קודמות שלך מיועדת לזרות-חול...

http://www.faz.co.il/thread?rep=175314
אתה לא מראה שחיתות!!!
דוד סיון (שבת, 11/04/2015 שעה 18:30)
בתשובה לכספית

א. הגיע הזמן שתבין את הכלל הבסיסי שחובת ההוכחה היא על מי שהמציא או יזם את הטענות (במקרה הנוכחי עליך), ולא על מישהו אחר.

ב. מרגע שהראיתי שחלק עיקרי מטענותיך מופרכות (תגובה 175267, תגובה 175272), כולל זאת ביחס למבקר המדינה, נפגעה אמינותך.

ג. מרגע שהראיתי שהדיווח שלך חד-צדדי, לא אובייקטיבי, נפגעה אמינותך.

ד. ב-תגובה 175294 אתה בעצמך מפריך את טענתך (את א' באמצעות ב'). זה כמובן פוגע באמינותך.

ה. המסקנות, המבוססות, בסעפים הקודמים הן סיבה מספקת לא לחפש עוד נתונים.

ו. לכן קל להגיע למסקנה שהטענות שלך, במיוחד אלה שכבר הפרכתי (תגובה 175267, תגובה 175272) וזו שאתה הפרכת (תגובה 175294), הן חסרות ביסוס.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175274
בית-המשפט בישראל:רעה חולה
הזוהר הצפוני (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 9:49)
בתשובה לכספית

אכן,
מערכת המשפט בישראל סובלת ממחלה כרונית,כמעט סופנית.
סחבת איומה.עונשים מגוחכים.עומס בלתי נסבל.גיזענות(נגד מזרחים וערבים)אבל חיבה לסודאנים.ותפוקה נמוכה.
על הפנים.

הצפה ענקית של עורכי-דין.בנוסף, ישנו פער עדתי לא יאומן.
המצב ממש זועק,למהפיכה משפטית ימנית.

מר כספית האם אתה יודע,מי ומה מנהלים את מערכת המשפט?
סה''כ כ20 איש!!שולטים בעם שלם.
15 שופטים בעליון.ועוד תשעה(מתוכם שלושה שופטים) החברים בוועדה למינוי שופטים.זהו.

קומץ של עשרים איש,שאף ציבור לא בחר אותם.רוב מוחלט לגברים אשכנזים,חילונים שמאל-מרכז.
הם,הם מנהלים את המשפט הישראלי,מ-קום המדינה ועד לנצח נצחים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175276
עוד שורה של טענות מופרכות!
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 11:10)
בתשובה להזוהר הצפוני


http://www.faz.co.il/thread?rep=175277
רק בישראל השופטים הם כוהנים קדושים
הזוהר הצפוני (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 11:48)
בתשובה לדוד סיון

באמריקה לדוגמא,
הממשלה,הקונגרס,ובתי-המשפט,מאזנים זה את זה.
ישנה מערכת של בלמים ואיזונים.

רק אצלינו,רק בישראל,מתייחסים לשופטים ובמיוחד לשופטי העליון. בחרדת קודש,הערצה והתבטלות מקוממות.
הם נחשבים מורי הדור,גאונים,נייטרלים,ובעלי אור עליון.
מתייחסים לשופטי העליון כמו לכוהנים קדושים,שחס וחלילה להעיר להם משהו.
שרת המשפטים האחרונה,ציפי לבני,התחייבה לשמור ולהגן על ביהמ''ש העליון.
וזו ממש מעילה בתפקידה ומעילה באימון הציבור.
בכלל,כל גופי השמאל,מגינים בגופם ממש,על בית-המשפט העליון.
כאילו,מה,משפט זה רק לטובת השמאלנים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=175280
עוד שורה של טענות מופרכות!!!
דוד סיון (יום חמישי, 09/04/2015 שעה 15:03)
בתשובה להזוהר הצפוני


http://www.faz.co.il/thread?rep=175317
עוד שורה של טענות מופרכות?
הזוהר הצפוני (שבת, 11/04/2015 שעה 21:13)
בתשובה לדוד סיון

הקורא הישר,יקרא וישפוט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=175318
עוד שורה של טענות מופרכות?
דוד סיון (שבת, 11/04/2015 שעה 22:08)
בתשובה להזוהר הצפוני

הבעיה שלך היא שכל מי שמייצג דעה-עמדה לא מקובלת עליך הוא שמאלני או אשכנזי.
זאת קודם כל גישה שהיא במידה רבה דמגוגית (הכללות גורפות) והיא כמובן מופרכת. זה במיוחד נכון ביחס ל-תגובה 175277 ולקטע ביחס לשרת המשפטים.

מצד אחד אתה כותב על הצורך באיזונים ומצד שני אתה מתלונן ששרת המשפטים רוצה להגן (לשמור על איזון) על בית המשפט העליון, מפני הרוצים לפגוע במעמדו.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.