פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=176343
הערות ושאלות
דוד סיון (יום שני, 16/05/2016 שעה 17:19)

ראשית, מקריאת המאמר עולה שהכותב מניח שכל אסיר זכאי לניכוי שליש מתקופת מאסרו. לפי זה כאשר כתוב בגזר הדין 6 שנים הכוונה המפורשת היא רק 4 שנים. למשל המשמעות של הטענה הזאת היא שכל מורשעי פרשת הולילנד אמורים להשתחרר בתום שני שליש מתקופת המאסר שנקבעה להם.

מדוע אם כן צריכה לקום ועדת שחרורים בכלל?

שנית, אם נתעלם לרגע מהמשמעות של מה שכתבתי לעיל, מתברר שלמרות מה שכתבת, סעיף 9 כולל 10 סעיפי משנה ולחלק מאלה ישנם סעיפי משנה משלהם (http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/056_025.htm#Sei...). סעיפי המשנה האלה מציגים מידע נוסף שעל הועדה לשקול. בין אלה ישנו גם סעיף 9 (1):
''העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, לרבות נסיבות ביצועה, סוגה, חומרתה, היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט...''

ישנו גם סעיף 10 (א)
''במקרים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה הועדה כי שחרורו של האסיר על-תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, משנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נסיבותיה והעונש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל אם ישוחרר, רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים אלה בהחלטתה, נוסף על הנתונים המפורטים בסעיף 9; משקלם של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.''

האם לא מוטל על הועדה לשקול את הנאמר בשני סעיפי המשנה האלה?
האם אין על הועדה לשקול את הכתוב בשאר סעיפי החוק כמו למשל סעיף 12 שמתייחס לעברייני מין?

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.