פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדניאל143, 24/01/17 9:02)

http://www.faz.co.il/thread?rep=177337
אתה רציני? הם דרשו הוראת קבע?
דוד סיון (יום שלישי, 24/01/2017 שעה 9:53)
בתשובה לדניאל143

חוק ההסדרה הוא חוק פסול כי הוא מיועד להכשיר
שוד קניין פרטי בקרקע. המטרה היא הכשרה בדיעבד
של התיישבות על ידי שוד הקניין הפרטי לאורך השנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177338
למה ? רק לפישמן מותר לגנוב ?
(יום שלישי, 24/01/2017 שעה 11:46)
בתשובה לדוד סיון

במדינה שבה שודדים את הקיניין הציבורי
במדינה שבה טייקונים מקבלים מיליארדים בלי פיקוח
במדינה שבה פוחדים מהבדואים
כאשר כל דאלים גובר
אז גם שודדים קרקע פרטית .
כי
החוק אינו תכנית כבקשתך . זאת נעשה - וזה לא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177340
מסתבר שאכיפת החוק היא מאד בררנית
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 5:03)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

כאשר אכיפת החוק היא בררנית, כאשר מחלק מהעבירות מעלימים עין אז יש לנו בעיה. על זה כבר כתב המבקר לפני מספר שנים.

מסתבר שבמדינה ''מפחדים'' ממי שמחזיק נכסים לא שלו אז יש לנו בעיה. זה נכון לגבי מתנחלים, לגבי בדואים וכו'

לא מכיר עובדה שמעידה שפישמן גנב משהו. אתה מוכן להאיר את עיני?

http://www.faz.co.il/thread?rep=177342
חבל שהגדרת ''גניבה'' היא מאד בררנית
(יום רביעי, 25/01/2017 שעה 7:45)
בתשובה לדוד סיון

ההתנהלות של פישמן בדרך שבה הגיעו לידיו מיליארדים אחדים היא גניבה .
חבל שצריך להסביר לך את זה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177346
חבל, אריה, שאינך ענייני!
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 18:11)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

טענתך לגבי פישמן לא נכונה.
בסיפור של פישמן יש שני צדדים הבנקים שנתנו והוא
שלקח ברצון. זה לא יכול להיות גניבה.

הרי גניבה זה לקיחת משהו בסתר וללא הסכמת בעל
המשהו.

חבל שצריך להסביר לך את זה!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=177349
חבל, אריה, שאינך ענייני!
(יום חמישי, 26/01/2017 שעה 11:55)
בתשובה לדוד סיון

שמעת על שותף לדבר עבירה ?

מי שיקרא את דבריך עלול להבין שרדפו אחריו עם כסף ןהכריחו את המיסכן לקחת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177350
חבל, אריה, שאינך ענייני!
דוד סיון (יום חמישי, 26/01/2017 שעה 15:44)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

לפי ההגדרה של גניבה מישהו היה צריך לקחת משהו (שעדין לא הגדרת) בלי רשות. לא הראית שפישמן לקח בלי רשות. לפי המידע
שידוע לי זה לא קרה. גם אין כאן מידע שמראה שמישהו נתן בלי
רשות. לפי טענתך כעת דברי נכונים.

לפי המידע שראיתי בתקשורת אפשר להבין שהלוו לו הרבה מאד כסף
ללא ביטחונות סבירים. מדובר בלפחות בשני הבנקים הגדולים במשק. מישהו נתן ברצון ומישהו קיבל ברצון.

אשמח אם במקום לטעון טענות סרק ולספר סיפורים תבהיר על איזה עבירה אתה מדבר. אם אפשר תבהיר גם על איזה חוק עברו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177352
אני לא נתפס לפורמליסטיקה .
(יום שישי, 27/01/2017 שעה 10:06)
בתשובה לדוד סיון

אני גם לא מחפש על איזה חוק עבר המקבל או הנותן .
אני מגיב באופן ציבורי .
מי שלקח 4-5 מיליארד שקלים ולא מחזיר הוא גנב .
אפילו אם הכל נעשה כחוק למהדרין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177353
אתה כמובן טועה ומטעה!
דוד סיון (יום שישי, 27/01/2017 שעה 12:20)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

פישמן קיבל הלוואות כי נתנו לו. הוא הפסיד את הכסף כי נכשל עסקית
ולכן לא יכול להחזיר.

הוא לקח סיכון כמו אלה שנתנו ההלוואה. הכישלון העסקי שלהם
איננו ולא יכול להיות גניבה. אחרת תצטרך לכנות גנב כל מי שלקח
שכנתא לקנות דירה ולא יכול להחזיר את הכסף.

לא משנה איך אתה מכנה את תגובתך היא שגוייה ומטעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177354
אתה כמובן טועה ומטעה!
(יום שישי, 27/01/2017 שעה 17:09)
בתשובה לדוד סיון

אתה הופך את מערכת הייחסים .
זה לא ==> ''פישמן קיבל הלוואות כי נתנו לו''
זה כן ==> פישמן ביקש הלוואות ואישרו לו .
פישמן גנב כי
זו הצורה שבה עובדים נוכלים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177355
אתה כמובן טועה ומטעה!
דוד סיון (יום שישי, 27/01/2017 שעה 21:58)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

אתה מבלבל את המציאות

הוא ביקש ואישרו לו וגם נתנו לו.
במקרה הנדון לא יכול להיות ש''קיבל'' בלי ש''נתנו לו''.

אז זה כן פישמן קיבל הלוואות כי נתנו לו.

לא משנה מה תמשיך לכתוב טענתך כי פישמן גנב, לפי המציאות כעת, אין לה בסיס, היא מופרכת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177356
אתה כמובן טועה ומטעה!
(שבת, 28/01/2017 שעה 7:32)
בתשובה לדוד סיון

כך בדיוק עובד נוכל .
הוא ''מבקש'' ונותנים לו .
פישמן גנב .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177357
אתה כמובן טועה ומטעה!
דוד סיון (שבת, 28/01/2017 שעה 7:45)
בתשובה לtamareiran@gmail.com

קישקוש מארץ הקשיקושים. לא הצגת שום דבר שתומך
בטענתך.

כך עובד כל אזרח שמבקש הלוואה בשביל לקנות דירה
או לקנות מכונית: 'מבקש הלוואה ונותנים לו'. הם
כמו פישמן לא גנבים רק בגלל שעברו תהליך כזה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=177339
125 אחוז פיצוי-זה גזל???
דניאל143 (יום שלישי, 24/01/2017 שעה 15:36)
בתשובה לדוד סיון

לפי וויקיפדיה.הצעת חוק ההסדרה מציעה לפלסטינים,בעלי השטח-

או שטח תמורת שטח.
או פיצוי מזומן בגובה של,125 אחוז.

בלי חוק ההסדרה.עתידים להיהרס כ2,000 בתים.ואף אחד לא ירוויח,מזה,
כי המימשל האזרחי לעולם לא יתן היתר בניה,או כל שימוש שהוא,לפלסטינים בתוך מגורים
של יהודים.

לאורך ההיסטוריה,כולל הכיבושים של הערבים, לא ראיתי כובש כל כך הוגן כמו ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177341
125 אחוז פיצוי-זה גזל???
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 5:17)
בתשובה לדניאל143

כאשר לוקחים בלי רשות זה גזל.
כאשר לאחר שנים מחוקקים שמותר לגזול זה הכשרת השרץ.

זה לא משנה מה מציעים עבור הגניבה
אם המחוקק לוקח מבעל הנכס את זכות הבחירה, זה המשך הגזל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177343
125 אחוז פיצוי-זה גזל???
(יום רביעי, 25/01/2017 שעה 7:47)
בתשובה לדוד סיון

הבעלות של ערבים פלסטינים על קרקעות כאלה או אחרות היא עניין מפוקפק .

http://www.faz.co.il/thread?rep=177351
טענתך, אריה, חסרת בסיס רציני!
דוד סיון (יום חמישי, 26/01/2017 שעה 20:44)
בתשובה לtamareiran@gmail.com


http://www.faz.co.il/thread?rep=177344
אתה רציני? הם דרשו הוראת קבע?
דניאל143 (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 12:23)
בתשובה לדוד סיון

1.יש הוראת קבע.אבל,אי-אפשר לחתום על הוראת קבע,דרך אתר האינטרנט.פשוט עצלנות שלי.

2.דוד,אתה גם מוזמן להיצטרף לליכוד...
זו מיפלגת השילטון.מיפלגה דימוקרטית.אפשר להיות אופוזיציה לנתניהו.
יש קטעים,יש אירועים.כדאי!

בקרוב מיפלגת מרץ תיעלם.או תהיה חלק מהרשימה המשותפת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177345
אין סיכוי שאצטרף למפלגה כלשהי!
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 18:04)
בתשובה לדניאל143


http://www.faz.co.il/thread?rep=177347
קיבלתי
דניאל143 (יום רביעי, 25/01/2017 שעה 20:25)
בתשובה לדוד סיון

הבנתי.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.