פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=177817
חוק הלאום נכון ובמקום
בצלאל פאר (שבת, 29/09/2018 שעה 15:31)

הוא מתייחס למעמד הלאומי של המדינה ואינו פוגע במעמד האישי, העדתי והדתי של האזרחים שבה ובזכויותיהם. החוק מבטא את הכתוב במגילת העצמאות. הזכויות האזרחיות של הפרט והקבוצה נשמרות כבעבר, למרות שאני חושב שיש מקום להעבירן גם בחוק יסוד [מעניין למה זה לא הוכנס לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו או לחוק יסוד: חופש התעסוקה, שדנים במעמד ובזכויות האזרח והאדם שבמדינה. ולמה אז השמאל לא פתח את פיו, אפילו לא בעצלתיים, והיה שותף לחקיקה שחלק עברה באישון לילה ובהסחת דעת של מוביליה - דן מרידור ואמנון רובינשטיין].

לכן הציטוטים של אנשי ימין אינם משיגים את מטרת המצטט כי הציטוטים לא מתייחסים לשאלת הגדרת המדינה כמדינת לאום של העם היהודי [כדרך שהפלסטינים קובעים שמדינת פלסטין תהיה של העם הפלסטיני, בהנחה שיש דבר כזה, וזה טוב מבחינתם]. לעומת זאת דוברי השמאל מתוסכלים וטוענים על דרך השלילה טענות מופרכות. צריך להבין שחוק הלאום הוא חוק המבטא את זכויות העם היהודי למדינה משלו[גם של היהודים שמתנגדים לחוק הזה ואפיחלו של אלה שמתנגדים לציונות ומשתפים פעולה עם אוייביה].

למה הפלסטינים השתוללו, כאילו זה איכפת להם?
כי משמעות חקיקת חוק הלאום היא שישראל אינה מתכוונת לקלוט בני פליטים ומהגרים ערבים של שנות ה-‏40, על בסיס הטענה שישראל היא מדינת הלאום היהודים ע''פ חוק, והללו יוכלו להחליט להצטרף רק למדינה פלסטינית אם וכאשר תקום, בשטחים או בעבר הירדן. חוק הלאום נותן מסד חוקתי לשלילת תוכנית השלבים של אש''פ להשמיד את ישראל בהגירת ערבים המונית ולא מבוקרת לתוכה. חייבים לנפץ לערבים את החלום הרטוב.

חוק הלאום גם משבש את מפעלה הגדול של ''הקרן לישראל חדשה'' שחותרת שנים רבות להרוס את תשתיות התרבות היהודיות שלה ותחתיהן לבנות מדינה חדשה, ''מדינת כל אזרחיה'', או נכון יותר ''מדינת כל לאומיה'', שזה שקשוקת בוץ וחרא לא מוצלחת ביותר לקיום בכלל, בטח לא במרחב האסלאמי המתפרע והמתפגע.

• ''חוק הלאום בשום אופן לא גורע מזכויות הפרט המובטחות לאזרחי ישראל על כל תושביה. מי שאומר אחרת טועה ומטעה, כנראה ממניעים זרים. חוק הלאום אף מעניק מעמד מיוחד לשפה הערבית, שלא תיפגע, ומסדיר את השימוש בה במוסדות הממלכתיים. הוא גם מסדיר את מעמד ההמנון, הדגל, סמלי המדינה ועוד. אז מה בדיוק רע בזה? לא הגיע הזמן שנסדיר זאת בחוק?'' ח''כ איוב קרא https://www.mako.co.il/video-blogs-specials/Article-2...

• ''שני הדברים אינם עומדים בסתירה כלל ועיקר. המדינה – מדינת היהודים היא; המשטר המתקיים בה הוא משטר דמוקרטי נאור, המעניק זכויות לכלל האזרחים, יהודים כלא יהודים''. - - - השופט דב לוין. https://www.makorrishon.co.il/opinion/62347/

• ''מדינה יהודית היא מדינה שלכל יהודי הזכות לעלות אליה ושקיבוץ הגלויות הוא מערכיה הבסיסיים. זוהי מדינה שההיסטוריה שלה שלובה ושזורה בהיסטוריה של העם היהודי, ששפתה העיקרית עברית, ושעיקרי חגיה משקפים את תקומתה הלאומית. מדינה יהודית היא מדינה שההתיישבות היהודית בשדותיה, בעריה ובמושבותיה היא בראש דאגותיה. מדינה יהודית היא מדינה המנציחה את זכרם של היהודים שנטבחו בשואה…''

''מדינה יהודית היא מדינה המטפחת תרבות יהודית, חינוך יהודי ואהבת העם היהודי. מדינה יהודית היא ההגשמה של שאיפת הדורות לגאולת ישראל. מדינה יהודית היא מדינה שערכי החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל הם ערכיה. זוהי מדינה שערכיה שאובים ממסורתה הדתית, שהתנ''ך הוא הבסיסי שבספריה ונביאי ישראל הם יסוד מוסריותה. מדינה יהודית היא מדינה שהמשפט העברי הוא אחד והערכים של תורת ישראל, מורשת ישראל וההלכה, מקנייניה הלאומיים החשובים היהודית הם מערכיה הבסיסיים. מדינה יהודית היא מדינה שהשבת הוא יום מנוחה ליהודים שבה…'' - - - נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. https://www.makorrishon.co.il/opinion/62347/

• ''אנחנו, פעילי עלייה ואסירי ציון, ששילמנו בשנות מאסר ממושכות על שאיפתנו להיות בארץ ישראל, במדינת ישראל, מדינת העם יהודי, מצהירים על תמיכתנו הנלהבת בחוק הלאום שהתקבל בכנסת ישראל. חוק יסוד זה מחזק את הקשר של יהודים בכל העולם למדינת ישראל ומצביע על כך שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי'' - - - מכתב תמיכה בחוק הלאום של אסירי ציון לשעבר. https://www.israelhayom.co.il/article/578133

http://www.faz.co.il/thread?rep=177825
חוק הלאום הוא חוק לא ראוי ומיותר!
דוד סיון (יום שני, 01/10/2018 שעה 8:50)
בתשובה לבצלאל פאר

הפיסקה הראשונה של הודעתך שגויה וזה בלשון המעטה משום שהחוק החדש:
- לא מבטא את רוח מגילת העצמאות, שמקבלת ביטוי חזק בציטוט שמוצג במאמר.
- לא מבטא מעמד וזכויות של קבוצות לא יהודיות – מעמדן לא שווה
גם הפיסקה השנייה מדבריך שגויה במקרה הטוב. מדוע?
משום שהציטוטים המובאים במאמר מדגישים את נושאו - ''ערכים שחסרים בחוק הלאום''.

הציטוט מדברי השופט ברק איננו עוסק בנושא המאמר ולכן לא ממש רלוונטי (מיותר).

הערך שהכי חסר בחוק החדש הוא הקביעה שהמשטר הוא דמוקרטי כפי שכתוב בציטוט מחוקת הליכוד. בגירסאות קודמות הוזכר הערך הזה אבל במעמד מופחת מהערך המדינה יהודית (בניגוד לרוח מגילת העצמאות).
הציטוט מדברי השופט לוין מזכיר לנו ומדגיש שאם היה צריך לכתוב בחוק שהמדינה היא יהודית הרי שגם צריך לכתוב בו שהמדינה היא דמוקרטית

דברי איוב קרא שגויים משום שמעמדם של ההמנון, הדגל, ושאר סמלי המדינה כבר מוסדרים בחוק.
דבריו שגויים גם משום שהוא פוגע במעמד השפה הערבית שהפכה מ''רשמית'' ל''מיוחדת''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177826
חוק לאום ראוי - הצעת החוק של בני בגין:הוא חוק לא ראוי ומיותר!
דוד סיון (יום שני, 01/10/2018 שעה 9:13)
בתשובה לדוד סיון

הקטע החשוב בהצעת החוק של בני בגין הוא (http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lft_311288.docx):

''מהות המדינה
1. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה.
משטר מדינת ישראל
2. מדינת ישראל היא דמוקרטיה''.

העובדה שהצעת חוק זאת נדחתה מהווה עדות שהחסרת הערכים החשובים בחוק שאושר נעשתה במודע ובכוונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177829
חוק לאום ראוי - הצעת החוק של בני בגין:הוא חוק לא ראוי ומיותר!
בצלאל פאר (יום שישי, 05/10/2018 שעה 13:14)
בתשובה לדוד סיון

הערכים האלה כבר קיימים בחוק ובמשפט הישראלי. אני מעריך שהם לא הוזכרו בחוק הלאום כדי לא לתת שיניים חדות לבית המשפט העליון שמטעם עצמו קבע ש''הכל שפיט'' והוא מכניס את אפו מיוזמתו לכל ויכוח פוליטי בארץ ובכך הוא מאיים על אמינות בית המשפט עצמו. בית המשפט מרחיב את סמכותו מטעם עצמו חורג מגבולות המשפט, כמו שאהרון ברק עשה עם חוק כבוד האדם וחירותו, ומפרש כל החלטה לגיטימית של הממשלה בפריזמה של פגיעה באיש זה או מחבל אחר, ולכן פוסל מהלך חוקי של ממשלה. זה מצב בלתי סביר.

נכון היה לתקן את החוק לפי הצעת בגין אם בית המשפט היה נשאר במקומו כמו בזמני שמגר וקודמיו שידעו את גבולות החוק והבינו שלא הכל שפיט, כמו החלטות מדיניות, יציאה למלחמה, התחמשות באמל''ח זה ולא אחר וכו'.
אז ראוי להחזיר את המצב לקדמותו ומה שהיה ב''לא הכל שפיט''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177833
חוק לאום הנוכחי לא ראוי!
דוד סיון (יום שישי, 05/10/2018 שעה 19:05)
בתשובה לבצלאל פאר

א. הסיבה שאתה מציג לא עניינית משום שחוק הלאום הוא כלי לא מתאים לעניין ''ריב הסמכויות'' בין הכנסת ובית המשפט. הכלי
הנכון והמתאים הוא משהו כמו חוק יסוד החקיקה.

ב. לכן הצעת החוק של בני בגין מתאימה, והיא מתאימה יותר המחוק החדש, כי מכניסה את הערכים הראויים (שהחוק הנוכחי הוציא) בתמציתיות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177828
חוק הלאום הוא חוק ראוי בהחלט!
בצלאל פאר (יום שישי, 05/10/2018 שעה 13:07)
בתשובה לדוד סיון

• המילה 'יהודית' מופיעה במגילת עצמאות 20 עם. הילה ''דמוקרטיה'' לא מוזכרת כלל. לכן החוק מבטא את רוח המגילה שמתייחסת למדינה כמדינה יהודית [במובן מדינת העם היהודי, ולא כמדינה דתית].
• חוק הלאום מתייחס למדינת ישראל ברמת הלאום כמדינת היהודים. היא לא מפרטט שם את המעמד האזרחי של יהודים ולא-יהודים.
• הציטוטים המובאים מסבירים את אי-הצורך לחזור בחקיקה בתוך חוק הלאום על עניין השיוויון, שהוא מבטא שיוויון בין האזרחים, ולא שיוויון לאומי.
• השופט ברק מסביר אתה טועה, לדעתו, בדעתך.
• לא מצאתי בדיברי ברק ולוין טיעונים התומכים בטענותיך.
• השפה הערבית היתה רישמית במנדט הבריטי. אין חוק ישראל שמתייחס למעמד הערבית. בכל מקרה מבחינה משפטית ורישמית לא חל כל שיוני במעמדה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177834
חוק הלאום הוא חוק לא ראוי בהחלט!
דוד סיון (יום שישי, 05/10/2018 שעה 19:23)
בתשובה לבצלאל פאר

החוק החדש נעוד בין השאר לפגוע במעמד המהות הדמוקרטית של מדינת ישראל.
לכן הוא לא מבטא את רוח מגילת העצמאות שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית אבל גם דמוקרטית ויהודית. במגילת העצמאות שני הערכים האלה קיבלו מעמד שווה כפי שמודגש בציטוט הבא (למרות שהוא לא מזכיר את הביטוי דמוקרטיה):
''מְדִינַת יִשְׂרָאֵל תְּהֵא פְּתוּחָה לַעֲלִיָּה יְהוּדִית וּלְקִבּוּץ גָּלֻיּוֹת; תִּשְׁקֹד עַל פִּתּוּחַ הָאָרֶץ לְטוֹבַת כָּל תּוֹשָׁבֶיהָ; תְּהֵא מֻשְׁתָּתָה עַל יְסוֹדוֹת הַחֵרוּת, הַצֶּדֶק וְהַשָּׁלוֹם לְאוֹר חֲזוֹנָם שֶׁל נְבִיאֵי יִשְׂרָאֵל; תְּקַיֵּם שִׁוְיוֹן זְכֻיּוֹת חֶבְרָתִי וּמְדִינִי גָּמוּר לְכָל אֶזְרָחֶיהָ בְּלִי הֶבְדֵּל דָּת, גֶּזַע וּמִין; תַּבְטִיחַ חֹפֶשׁ דָּת, מַצְפּוּן, לָשׁוֹן, חִנּוּךְ וְתַרְבּוּת; תִּשְׁמֹר עַל הַמְּקוֹמוֹת הַקְּדוֹשִׁים שֶׁל כָּל הַדָּתוֹת; וְתִהְיֶה נֶאֱמָנָה לְעֶקְרוֹנוֹתֶיהָ שֶׁל מְגִלַּת הָאֻמּוֹת הַמְּאֻחָדוֹת''.

וגם זה: ''אָנוּ קוֹרְאִים - גַּם בְּתוֹךְ הַתְקָפַת-הַדָּמִים הַנֶּעֱרֶכֶת עָלֵינוּ זֶה חֳדָשִׁים - לִבְנֵי הָעָם הָעַרְבִי תּוֹשָׁבֵי מְדִינַת יִשְׂרָאֵל לִשְׁמֹר עַל שָׁלוֹם וְלִטֹּל חֶלְקָם בְּבִנְיַן הַמְּדִינָה עַל יְסוֹד אֶזְרָחוּת מְלֵאָה וְשָׁוָה וְעַל יְסוֹד נְצִיגוּת מַתְאִימָה בְּכָל מוֹסְדוֹתֶיהָ, הַזְּמַנִּיִּים וְהַקְּבוּעִים'' (https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%...).

העובדה שהחוק מתעלם ממעמד קבוצות לא יהודיות מעידה שהוא מתעלם מערך השוויון בין קבוצות אזרחים כפי שכתוב במגילת העצמאות.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.