פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה ליובל רבינוביץ, 01/06/02 23:58)

http://www.faz.co.il/thread?rep=2328
שאלה
מיץ פטל (יום ראשון, 02/06/2002 שעה 0:33)
בתשובה ליובל רבינוביץ

האם לפלסטינאים תושבי השטחים (לא אזרחי ישראל) מותר להיות הבעלים של דירה או בית-עסק בהתנחלות? האם מותר להם להתגורר בהתנחלות או לנהל שם עסקים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=2335
האם מותר לפלסטיני לגור בהתנחלויות?
גדעון ספירו (יום ראשון, 02/06/2002 שעה 3:41)
בתשובה למיץ פטל

למיץ פטל:

שאלה מצויינת ותשובה בהתאם: בוודאי שאסור לפלסטינים בשטחים הכבושים להיות בעלי דירות או עסקים בהתנחלויות וגם לא להתגורר שם. זה הרי כל מהותו של משטר האפרטהייד בשטחים הכבושים; שלכובש מותר להקים את ביתו בכל מקום שיחפוץ ולנכבש אין זכויות דומות. לכן מותר לכובש להפקיע מטעים ושטחים פרטיים למען כבישים עוקפים למתנחלים, אבל לפלסטינים אסור לסלול כביש עוקף התנחלות ולהפקיע לצורך כך שטח ששלטון הכיבוש העמיד לרשות המתנחלים.
הפלסטינים נשלטים על ידי שלטון כיבוש צבאי ונתונים תחת לבירינט של אלפי פקודות צבאיות שאפשר לתמצתן במשפט: אין זכויות, יש רק חובות.
המתנחלים לעומת זאת נהנים מכל הזכויות של אזרחי ישראל, אף על פי שהם גרים בשטח כבוש שאינו שייך למדינת ישראל וגם לא סופח אליה.
ישראל מפרה סעיפים רבים של אמנת ג'נבה הרביעית המחייבים את הכובש לדאוג לאוכלוסיה המקומית, לא רק את סעיף 49 (6) האוסר העברת אוכלוסיה של המעצמה הכובשת לשטח הנכבש.

דרך אגב, יובל ממשיך לא להבין את הטקסט של האמנה, וחוזר על הטעון הלא רלבנטי שהמתנחלים התנחלו בשטחים לא מיושבים. זה טעון המועלה לעתים בויכוח הפנימי בישראל בין מתנגדי ההתנחלויות לתומכיהן, אבל בלתי רלבנטי לחלוטין מבחינת אמנת ג'נבה הרביעית. האמנה כלל לא עושה אבחנות כאלה כאשר מדובר בהעברת אוכלוסיה. האיסור הוא מוחלט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=2338
אמנה אינ חוק ולכן אין מה לדבר על הפרתה כעבירה
לוסיאן (יום ראשון, 02/06/2002 שעה 6:17)
בתשובה לגדעון ספירו

אמנת זנווה היא לא חוק.יש מדינות שמסתייגות ממנה או מחלקיה.גם כשקראתי מה שאתה כותב וגם באתרים אחרים המתיאמים לך -אין הגדרה מוחלטת.
חוץ מזה יש הבדלי תפיסה.ישראל כבשדה הגדה מירדן והירדנים בסוף החשבון,אחרי שדהם סיפחו את הגדה,ויתרו עליה.
אז מה הדיבור הזה הרומז לפגיעה,כאילו,בחוק בין לאומי שהוא לא חוק אלא אמנה.תבדוק ותמצא מה ההבדלים בין חוק לאמנה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=2345
התנחלויות משלוש זויות
יובל רבינוביץ (יום ראשון, 02/06/2002 שעה 18:04)
בתשובה לגדעון ספירו

על פי מיטב המסורת אמשיך להפגין את חוסר הבנתי.

נראה לי שלשאלת ההתנחלויות אפשר לגשת משלושה מישורים:
1. האם הן חוקיות?
2. האם הן מוסריות?
3. האם הן חכמות?

מה שמר ספירו מייחס לי בטעות, הוא שאני גוזר משאלה 2 דיון לגבי שאלה 1, ולא היא. שאלה 1 עוסקת רק באמנת ז'נבה הרביעית וחוקים אחרים, ובודקת את האפשרות להסיק מסקנות מהאמנה להתנחלויות. המסקנה שלי היתה שאין קשר בין השניים.

השאלה אם הופקעו שטחים או לא היא משמעותית לשאלה 2. אם איש לא ניזוק מההתנחלויות, אין שום דבר בלתי מוסרי בקיומן. ככל הידוע לי לא הוקמה אף התנחלות על שטח פרטי.

השאלה השלישית עוסקת בדיון אם ההתנחלויות הן מכשול לשלום. יתכן שגם אם הן חוקיות ומוסריות הן מפריעות להשיג שלום בשל גזענות הצד השני. יתכן אפילו שיוחלט להורידן בשל כך ולבצע טרנספר ליהודים על בסיס הדת שלהם או מוצאם. מובן שלא יהיה זה מוסרי. יש לציין ששרון כבר פינה בכוח מתנחלים יהודים בעבר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=2350
ויהודי בכפר ערבי?!
רחלי ע (יום ראשון, 02/06/2002 שעה 19:23)
בתשובה לגדעון ספירו

מה יקרה עם משפחות יהודיות יחליטו להשתקע בכפר אום אל פאחם,או בטירה או ברהט? כמה זמן יעבור עד שהן תגורשנה,או תרצחנה או תורחקנה בעזרת בית המשפט?
מה יקרה כשיהודים יקנו,נניח, קרקע ובתים בג'נין?
השאלה על ערבים בהתנחלויות מזכירה גן ילדים.אני משוכנעת שבית המשפט העליון יקבע שמותר לערבי לגור בהתנחלות אבל הרי ברור שבמקרים כאלה לא החוק קובע אל הגישה המעשית.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.