פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לאלירז, 06/08/03 20:37)

http://www.faz.co.il/thread?rep=33598
מהאשכול הזה - לעם ישראל! למה לא בעצם?
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/08/2003 שעה 21:28)
בתשובה לאלירז

לא כל כך הבנתי מה מדהים פה; אשמח לקבל הבהרה.
תודה, ובבניין ירושלים מיד ממש ננוחם.
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=33599
''כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה''
הידען ההגון (יום רביעי, 06/08/2003 שעה 21:33)
בתשובה לנסים ישעיהו

.
חז''ל אמרו שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הרב שאר הסביר: כדי להבין את מאמרם, אנו חייבים לדייק בלשונם של חז''ל. חז''ל לא אמרו שהמתאבל על ירושלים יזכה לראות בעתיד בשמחתה, הם אמרו: זוכה ורואה, בהווה - בעליל. בחורבן עצמו מונחת שמחתה של העיר. אין כוונת חז''ל במאמר זה לומר שהמתאבל זוכה לתמורה על התעניות ועל העינויים שהוא קיבל על עצמו לבצע בגלל החורבן. זוהי גם לא הכוונה של הציווי להתאבל על ירושלים. האבילות על ירושלים מטרתה לתת לאדם פרק זמן שבו הוא יתבונן במעשיו, יפשפש בהם וימצא דרך ראויה ומעשית כיצד לתקן את עצמו. ע''י תיקון המעשים, האדם מונע את הצער העתידי וגורם שלא תחזורנה צרות החורבן.

הדברים כלולים בדברי הקינה שכתב ירמיהו הנביא במגילת איכה. מלבד תיאור החורבן, הגלות והצער מורה לנו ירמיהו גם מהי דרך ההנהגה הראויה בעקבות החורבן. ''נחפשה דרכינו ונחקורה'' - על ידי התבוננות בחטאינו ובעוונותינו, אנו יכולים להגיע למצב של ''ונשובה אל ה`''. הקב''ה הבטיח לאבות הקדושים שלא יטוש אותנו לעולמים. הריחוק שלנו מה` יתברך, הוא תוצאה של מעשינו. לכן, ע''י תיקון מעשינו אנו יכולים לחזור אליו, וגם לחזור למצבנו הקודם: ''חדש ימינו כקדם''. המכשול היחיד העומד בפני האדם הרוצה לחזור לבוראו, הוא האדם עצמו. אם הוא ימשיך בדרכו הרעה, הוא גם ימשיך להתרחק מבוראו. לעומת זאת, אם הוא יתקן את מעשיו, הוא יתקרב שוב אל ה`. הקב''ה, אינו מתרחק ח''ו מהאדם - האדם הוא אשר בוחר לעזוב את ה` או לחזור אליו.

המתאבל על ירושלים - המתעמק בסיבות שהביאו לחורבן העיר וע''י כך הוא גם מגיע לתיקון אותם מעשים שהביאו לחורבן - זוכה ורואה בשמחתה. שמחתה ושלימותה של ירושלים היא כאשר העיר ממלאת את יעודה. היעוד הוא חיזוק הקשר בין שמים וארץ. ירושלים נקראת ''עיר שחוברה לה יחדיו'' (תהילים קכב:ג) - ירושלים מסמלת את הקשר הישיר הקיים בין השמים לארץ, בין הקב''ה ובין האדם. יעקב אבינו, בברחו מפני עשו אחיו, לן בהר המוריה ושם בחלומו הוא ראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו. נבואה זו מבשרת על יעודה האמיתי של העיר. המתאבל על ירושלים, מתאבל על התרופפות הקשר עם ה` שנגרם ע''י מעשי בני האדם. ע''י אבלו, האדם מחזק שוב את הקשר לה` ומקרב את עצמו לקב''ה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=33622
''כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה''
המערכת (יום חמישי, 07/08/2003 שעה 1:03)
בתשובה להידען ההגון

והמקור: http://www.arachim.co.il/ArticlePrivet.asp?tid=30&am...

http://www.faz.co.il/thread?rep=33625
הידען אולי ידען, אבל הגון?
נסים ישעיהו (יום חמישי, 07/08/2003 שעה 9:11)
בתשובה להמערכת

לפחות להביא את המקור ממנו הועתקו הדברים...

http://www.faz.co.il/thread?rep=33710
אפשר להתעסק עם זומבי?
מיכאל מ. שרון (יום שישי, 08/08/2003 שעה 23:17)
בתשובה לנסים ישעיהו


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.