פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה ליוסי דר, 05/06/04 19:34)

http://www.faz.co.il/thread?rep=48241
בבית המשפט
יובל רבינוביץ (שבת, 05/06/2004 שעה 19:44)
בתשובה ליוסי דר

כלומר: בית המשפט אינו רשאי לדון בדלתיים סגורות כדי להגן על חסיון זהותו של מי שפרטי תיקו הרפואי עתידים להתגלות במהלך המשפט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=48253
בבית המשפט
יוסי דר (שבת, 05/06/2004 שעה 20:33)
בתשובה ליובל רבינוביץ

על פי החוק יש לשופט סמכות - במקרים המפורטים בחוק - לסגור את הדלתיים באופן חלקי על פי שיקול דעתו.
(כמו כן בסמכותו על פי החוק לסגור הדלתיים באופן מלא ולאשר פירסום חלקי של הדברים).

אם אין לשופט סמכות לסגור את הדלתיים בעניינו של בעל דין מסויים - כיוון שאין הוא נופל לאחד המקרים המפורטים בחוק - הדבר חל גם על פרטי זהותו.

אלא שבמקרים רפואיים - חסיון פרטי הזהות חל מכוח חוק זכויות החולה.

ובאופן כללי כדאי גם להזכיר את הסעיפים הרלוונטיים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו:

7. פרטיות וצנעת הפרט

(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

8. פגיעה בזכויות

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.