פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 17/10/04 21:41)

http://www.faz.co.il/thread?rep=53215
גם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודה-אודי דוכן (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 22:47)
בתשובה לדוד סיון

מר סיון,אתה בור ועם הארץ בכל מה שנוגע להסטוריה של אבותיך. ממש בושה לקרוא דברי הבל כאלה. ההסטוריה של עם ישראל החלה ב-‏1878? איזה דוגמא עלובה הבאת.האינך יודע שהקב'ה הבטיח שבכל שנות גלותו של עם ישראל לא יצליח אף עם לישב את ארץ ישראל ולהפריחה עד שובנו מגלותינו? וזוהי עוד הוכחה מוצקה שדברי התורה אמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=53250
אינך יכול להשתתף בדיון בצורה מכובדת?
דוד סיון (יום שני, 18/10/2004 שעה 6:48)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

דבריך הם תוצאה של אי-הבנת הנקרא.

כמה קל לך לצאת למתקפה לגופו.... ולא לעניין.
זוהי עוד הוכחה שאתה מדקלם דברים מבלי ללמוד
את המשמעות שלהם.

לא חבל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=53294
גם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודי מארץ ישראל (יום שני, 18/10/2004 שעה 22:45)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

אני יודע מעט מאוד על הקב''ה אבל יודע הרבה מאוד על אלה המסרסרים בשמו להצדקת כל מעשה עוול ונבלה.

מדהים אותי כל פעם מחדש שכול מיני עסקני מיפלגות דתיות, שמעצם עיסוקם ופרנסתם אינם אלא סוחרי-דת , הופכים את הקב''ה לסרסור קרקעות.

כתוב שכול המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, אבל לא זכור לי שכתוב במקורותינו שכול הגוזל דונם אחד מישמעאל כאילו הביא גאולה לעולם (ביחוד כשמדובר על קרקעותיו של בן אברהם אבינו והגר אהובתו)

http://www.faz.co.il/thread?rep=53299
גם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודה-אודי דוכן (יום שני, 18/10/2004 שעה 23:38)
בתשובה ליהודי מארץ ישראל

יהודי יקר מארץ ישראל. טעות נפוצה היא לערבב את הקב'ה ותורתו עם בני אדם. זה לחוד וזה לחוד. בני אדם מעצם היותם בני אנוש בעלי יצרים,חלקם טובים וחלקם אפלים,מועדים לפורענות כפי שנאמר- ''יצר לב האדם רע מנעוריו'' גם אם הם חובשי כיפה ולובשי שטריימל. תפקידו של האדם הוא לגבור על יצרו ולעשות את רצון השם כפי שציוונו בתורה. יש שמצליחים יותר ויש שמצליחים פחות. אני מסכים אתך שיש כאלה המשתמשים לרעה בתורה ו-''אינם אלא סוחרי-דת'' אולם אין הם הופכים את הקב'ה לסרסור קרקעות אלא את עצמם בלבד. אדם המנצל את שם השם כדי לעשות מעשה עוול או נבלה הוא נבל וראוי לבוא על עונשו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אין לגזול שום דבר משום אדם אולם כאשר אתה משתמש בדוגמא של גזלת אדמות מהישמעאלים צריך לברר קודם של מי האדמה באמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171678
גם אנחנו אסופה של מהגרים
(יום שלישי, 22/10/2013 שעה 18:02)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

ההיסטוריה שלנו מתחילה עוד מלפני בארץ ישראל
העלייה היהודית הופרע מצד הבריטים בזמן שמהגרים ערביים ללא אידאולוגיה וללא אחיזה היסטורית בקרקע עלו והתיישבו פה.

ישמעאל הוא בן האמה ולא הורישו לו כלום תלמדו תנ''ך(למרות שיש שאינם מקבלים אותו כספר היסטוריה)

בחזרה לנושא לא גזלנו כלום חזרנו לארצנו ממצאים ארכיאולוגים ומסורת ארוכה בכל התפוצות מוכיחה כך.

אם אתם לא מאמינים בהיסטוריה של העם היהודי וחושבים שגזלנו ממשהו תוכיחו בעובדות היסטוריות אחרי עיון ובקיאות מוחלטת בכל המקורות

http://www.faz.co.il/thread?rep=171696
גם אנחנו אסופה של מהגרים
דוד סיון (יום רביעי, 23/10/2013 שעה 5:03)
בתשובה לohadxd@gmail.com

לימוד היסטוריה איננו עניין של אמונה.
העובדות ההיסטוריות (כולל אלה המוצגות בתנ''ך) מראות שגזלנו את הארץ... או חלקים ממנה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.