פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לאריה פרלמן, 18/10/04 23:52)

http://www.faz.co.il/thread?rep=53307
אל תזלזל כל כך בנאפוליון
מנשה אבי-חן (יום שלישי, 19/10/2004 שעה 0:27)
בתשובה לאריה פרלמן

מן המפורסמות הוא שהוא כבר הגה ודיבר על ארץ ישראל כביתו וארצו של העם היהודי והוא העלה את האפשרות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ב- 17.4.1799 הוא קרא ליהודים להצטרף אליו במלאכת כיבוש הארץ. ושלושה ימים לאחר מכן, פירסם ק''קול קורא''. (ראו למטה את נוסח ''קול הקורא'' שלו). לצערינו אלה היו רק דיבורים, כי מיד כשחזר לצרפת הוא נאלץ לחזור לפוליטיקה הפנימית, לפשלוש לרוסיה ולהיות מודח מתפקידו.

הכיבוש הצרפתי של ארץ ישראל גם גרר אחריו גל של תיירות נוצרית צליינית, והם שהותירו לנו עדויות כתובות ומצויירות על מצב האוכלוסין בארץ כפי שכותב אריה פרלמן.

-------------------------

דבר בונופארטה, המצביא העליון לצבאות הריפובליקה הצרפתית באפריקה ובאסיה, אל יורשיה החוקיים של א''י (20.4.1799):

ישראל עם סגולה! העריצים הכובשים גזלו מכם את נחלת אבותיכם, אבל לא עלתה בידם למחות את זכרם ואת קיומכם הלאומי!
- - -
אתם הגולים, התעוררו נא בשמחה! מלחמה שלא היתה כמוה בדברי ימי עולם, מלחמת מגן לאומה, שאויביה זממו לקבל את אדמות מורשתה כשלל לחלוקה בשרירות לב זדון, ע''י משיכת קולמוס של קאבינטים, כעת נוקמת את חרפתה היא ואת חרפת העמים הנידחים, שנעזבו מכבר בעול השעבוד וגם את נקמת קלונכם בן אלפים השנים שהוטל עליכם; ועתה כאשר נדמה שמסיבות הזמן אינן נוחות להשיב לכם את זכויותיכם - - דווקא בזמן הזה - - מציעים לכם את ארץ אבות!

יורשיה החוקיים של הארץ!
זו האומה הגדולה, שלא תעשה מסחר וקנין באנשים ובארצות, כמו שעשו אלה שמכרו את אבותיכם, (יואל ד, ו) קוראת אליכם. לא כבוש תכבשו נחלת אבות, כי אם קבל תקבלו את הארץ שכבר נכבשה על ידה. הנה בערובת אומה זו ובתמיכתה תשבו בה אדונים ותחזיקו בה נגד כל העולים עליה.
עורו, עורו! הוכיחו, כי כוח מדכאיכם המכריע רק לחץ על אומץ לבם של צאצאי הגיבורים, אשר כריתת ברית-אחים עמם נתנה כבוד גם לאשפרתה ורומא, (מכבים, יב, טו). ואף היחס אליכם משנות אלפים כאל עבדים לא הצליח להחניקו.

חושו! הנה בא הרגע, אשר מי יודע אם ישוב ישנה עוד אלפים בשנים, לתבוע את השבת הזכויות האזרחיות, שנמנעו מכם בחרפה, את זכות קיומכם המדיני כאומה בין האומות ואת הזכות הטבעית הבלתי מוגבלת לעבוד את עבודת האלוהים לפי מצוות תורתכם לעיני כל העולם ובאמת לעולמי-עד (יואל ד, כ).

המטה העליון, ירושלים

http://www.faz.co.il/thread?rep=53308
ורבני ירושלים לא ישבו בטל. כן היה רב ראשי בירושלים בעת ההיא
מנשה אבי-חן (יום שלישי, 19/10/2004 שעה 0:33)
בתשובה למנשה אבי-חן

כרוז רבני לגיוס לצבא נאפוליאון
=================================

אהרון בן לוי, רב ירושלים, אל הבנים בשביה בארצות בוא השמש וצאת השמש, הנגב והצפון (1799, ניסן תקנ''ט).
אמנם שפת יתר היא להוסיף על האגרת, שהריץ לכם בחיר ההשגחה בונאפארטה, המצביא העליון והנאור ביותר לצבאות צרפת באפריקה ובאסיה. אבל אני אהרן בן לוי, משבט לוי, שזכיתי בחסד אלוהינו ה' צבאות לאחר דורות רבים ללא רב להיות רב ראשון וכוהן בעיר הקודש, מצאתי ראוי ונכון למען חזק ידים רפות, להזכירכם דברי יואל בן פתואל בפרק ד', את דברי צפני בן אהודי (?) בפרק ב', ואת דברי מלאכי פרק ב' וג'.

אחי ורעי! הנה הנבואות הנאדרות הנכללות שם כבר נתקיימו ברובן בפעולת הנצחונות אשר לצבאות האומה הגדולה, וכיום רק בידנו הוא לבל נהיה כילדי זנונים ונאפופים, כי אם בנים נאמנים לישראל, השואפים לנחלת עם ה', לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו (תהלים כז ד').

היו קלים כנשרים וחזקים כאריות, כמו שהיו אבותינו בימי נחמיה בן חכליה ועזרא בן שריה, לבנות חומות העיר השכולה ולהקים את היכל ה' מעתה ועד עולם.

קראו זאת בגויים באשר נפוץ זרע ישראל, קדשו מלחמה, העירו הגבורים, יחלצו חושים כל נושאי נשק בישראל, וגם החלש יאמר: גבור אני (יואל ד').

יברך אלוהי אברהם, יצחק ויעקב את מעשה ידיכם ויקיים את דברו לאבותינו. יזכור כל אשר עשה העם הגדול למעננו (עזרא יט ?), וידבר כל העם כדבר גדעון בימי יואש (שופטים ז'):

חרב לה' ולבונאפארטה!

מידע נוסף למעוניינים תוכלו לראותב-:

http://www.faz.co.il/thread?rep=53319
מנשה, יוצא מהכלל. תודה
מיכאל שרון (יום שלישי, 19/10/2004 שעה 3:54)
בתשובה למנשה אבי-חן


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.