פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=54753
נשנה למה?
מגי (יום שישי, 03/12/2004 שעה 20:19)

למלוכה? דיקטטורה? מדינת הלכה נוסח אירן?

http://www.faz.co.il/thread?rep=54756
שאלה טובה שאלת מגי.
חיים שטיין (שבת, 04/12/2004 שעה 10:23)
בתשובה למגי

נוסח אירן לא כי אז בארץ חייבת להפוך להיות רפובליקה איסלאמית ומונהגת על ידי חוקי השאריעה.

דיקטטורה גם לא מפני שאזי החוקים נקבעים ע''י הדיקטטור
עצמו.

אני חושב שהוא מתכוון לחוקי התורה הישנים והטובים.

והרשות המבצעת יכולה להיבחר גם ע''י בחירות דמוקרטיות
אין כל סתירה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=54762
אתה לא חושב שאופייה היהודי של המדינה
דבֵק בצדק (שבת, 04/12/2004 שעה 12:19)
בתשובה לחיים שטיין

נשמר גם תחת משטרים חילונים? הרי המדינה היא לא דתית או לא דתית, אלא אזרחיה קובעים את המסגרת החברתית בה הם חיים תחת שמי אותה מדינה וצובעים אותה בצבעים המייצגים אותם ואת עברם ואת עתידם. חוקי הדת מתקיימים למי שרוצה בהם ולפעמים גם למי שלא רוצה בהם. לא מספיק ככה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=54771
שאלה טובה שאלת מגי.
סתם אחד (שבת, 04/12/2004 שעה 16:56)
בתשובה לחיים שטיין

''והרשות המבצעת יכולה להיבחר גם ע''י בחירות דמוקרטיות
אין כל סתירה.
''

אין רשות מבצעת לבד מהפרט. לא ניתן ליבחור בממשלה שתבצע את מיצוות בעבור האזרחים. מה שכן אפשר זה ליבחור בממשלה שתעשה וידוי מיצוות ואם לא תעשה מיצוות אז תקבל נבוט בראש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=54778
שאלה טובה שאלת מגי.
נסים ישעיהו (שבת, 04/12/2004 שעה 18:34)
בתשובה לחיים שטיין

בס''ד.

זה נכון. מה שצריכים, ממש חייבים, זה להפריד את הדת מהמדינה. משטר דמוקרטי אינו מתערב בחיים הפרטיים של האזרחים, אינו קובע מיהו יהודי וכו' וכו'.

מצד שני, אם מדובר במדינה יהודית, אז הכנסת לא אמורה לחוקק חוקים חברתיים ופליליים דווקא הפוך ממה שכתוב בתורה.

הווה אומר שהמדינה תפסיק להתערב בחיי הפרט מצד אחד, ומצד שני, בעניינים של סדר חברתי וכו', החוקים הישנים והטובים הם שישלטו.

מצד שלישי, מי צריך כל כך הרבה חברי כנסת, ושרים, ו''עובדי ציבור''? אפשר וחייבים להסתפק בהרבה הרבה פחות.

מצד רביעי, הגיע הזמן שנבחר אנשים שאנחנו מכירים ורוצים שייצגו אותנו, ולא רשימות מוכנות של מאכרים ומרפקנים לסוגיהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=54784
אם הבנתי נכון
מגי (שבת, 04/12/2004 שעה 20:30)
בתשובה לנסים ישעיהו

מתגובתך, אתה בעד דמוקרטיה, הפרדת הדת מהמדינה, קיום בחירות אישיות- אזוריות והקטנת הרשות המבצעת והרשות המחוקקת.
למעט הקטנת הרשות המחוקקת אני בעד.

אתה יכול להביא דוגמא לחקיקה בתחום הפלילי הפוכה ממה שכתוב בתורה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=54788
אם הבנתי נכון
נסים ישעיהו (שבת, 04/12/2004 שעה 21:08)
בתשובה למגי

בס''ד

זה לא שאני בעד או נגד משהו; זה מה שמתחייב לענ''ד מדרכה של התורה.

כל החוקים של הכנסת הפוכים ממה שכתוב בתורה. רק הצביעי על חוק ואראה את זה.

מצורף קישור לדיון בנושא: http://www.faz.co.il/story?id=1992&LastView=#421...

אם יהיו עוד שאלות - אשמח להתייחס.

http://www.faz.co.il/thread?rep=54795
אם הבנתי נכון
$$$$$$$ (שבת, 04/12/2004 שעה 23:03)
בתשובה לנסים ישעיהו

ניסים אמר: משטר דמוקרטי אינו מתערב בחיים הפרטיים של האזרחים.

במדינה מודרנית לא יתכן מצב שבו המימשל לא מיתערב בעיניני הפרט מהסיבה הפשוטה שכל חברה היא אוסף של פרטים. לא יתכן שאיזה פרט יחליט לא לשלם מיסים לדוגמא ובכלל, כל הרעיון של ממשלה ומישטר זה לחיב את הפרט לינהוג על פי נורמות שעליהם החברה החליטה.

לגבי מה שמתחייב מדרכה של התורה, התורה יוצאת באופן חוצץ נגד הפרדה בין דת למדינה ולכן מי שגונב או רוצח לא מעניש את עצמו אלה המדינה שופטת ומענישה.

ניסים ישעיהו קיבל פורום לכתוב בו אבל הקישקושים שהוא מקשקש בשם התורה רק גורמים להעמקת אי ההבנה של מורשת היהדות.

התורה נותנת את החופש ליבחור בכל צורת מישטר שלא תיהיה, כל עוד חוק וצדק נישמרים. ההיסטוריה כבר הראתה שחוק וצדק נישמרים במישטרים דמוקרטיים, כפי שהדמוקרטיה מוגדרת היום בעולם המערבי, יותר מאשר בכל צורת שילטון אחרת. לא ניתן להיתיחס ברצינות לאדם שקם בבקר וממציא מערכת שילטון חדשה ומנסה לימצוא סימוך להזיותיו בתורה.
אין היום דעת רוב בין אנשי דת ורבנים שדמורטיה זה לא צורת שילטון אידיאלית ודעתו של ניסים היא דעתו של יחיד שהוא אולי חסר אפילו הסמכה של רב ואם הוא כן רב אז הוא בדעת מיעוט.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.