פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
יסודות הסטליניזם בישראל ועלייה ב' - מאפייני התזה שהיצגתי כאן
מיכאל שרון (שבת, 12/02/2005 שעה 9:18) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ניתן להיצר על מקצת או מירב הדברים שהיצגתי כאן, שכן יש גם תרומות חשובות של בני עלייה ב' להתפתחות הישוב. אלא שהבלטתי וחשפתי כמה היבטים הקשורים בפרקטיקה מוכוונת-סלקנות ויחודית, בעלת מאפיינים של עריצות וברוטליות. זאת הן כלפי אוכלוסיה פלשתינאית, והן הכללת וגלישת הגישה הסלקנית גם לפרקטיקה דומה הפונה ''פנימה'' באופן רפלקסיבי כלפי אוכלוסיית ישראל במוקדים שונים, דבר המסביר חלקי מציאות לא קבילים בחיים בישראל: ראיית אוכלוסיית רעבי ישראל כנטל מיותר וטפילי; גזילת כספי פיצויים מניצולי השואה על ידי המדינה ועל ידי בנקים בישראל; חמס ושחיתות ברבות ממערכות המדינה; גישה סלקנית עויינת של סקטורים בחברה הישראלית זה כלפי זה. וכללית - תפיסת המציאות כמשחק סך-‏0 בו רווחת צד אחד באה על חשבון גריעה מרווחת הצד האחר

מה למעשה אני מציג וחושף כאן? את הדברים מבטא היטב קורא במכתבו אלי:

Thank you for continuing to post fascinating material. The distinction between the First and Second Aliyah colonialist attitudes, and the identification of the latter as the historical “link” to post-revolutionary Soviet brutality and the “source” of Israeli-Zionist brutality, was truly an eye-opener.

יש להבין שהנקודה היא לא העובדות ההיסטוריות – אלו מוכרות ולעוסות היטב - אלא אירגונם התקין והדגשים הניתנים לכל קבוצת עובדות במסגרת הארת הסצינה ההיסטורית. הבעייה אינה הסוציאליזם של בני העלייה השניה, אלא גישות סלקניות בנוסח שהתבטא גם אצל עמיתיהם לאותה שכבה חברתית-אידאית במנגנון הסטליניסטי (סלקנות ואיון - כתחליף להטמעה ואינטגרציה במסגרת חדשה, שזו הגישה המרקסיסטית האורגינלית) בהם נקטו בני העלייה השניה. כך, מדובר כאן באירגון-מחדש קוהרנטי של העובדות ההיסטוריות - שהרי העובדות עצמן ידועות ברובן:

א') ראשית, עניין הסלקנות המאיינת של בני עלייה ב' עולה מגישת: כיבוש האדמה. כיבוש העבודה.

ב') שנית, הצבעתי על התבטאויות בעלות השלכות סלקניות הנוקטות בדהומניזצייה מגמתית: ברברים; ערומים; מזוהמים; ועוד. וכן ''הארץ תהיה שלנו - ותחדל להיות שלהם - א.ד. גורדון. זאת בדומה לגישה הסלקנית: המדינה תהיה של הפרולטריון והבורגנות ''תסולק'' דהיינו תחוסל – שזו תמצית הגישה הסטליניסטית הנוקטת בחיסול וסלקנות, ולא בהטמעה ואינטגרציה במסגרת חדשה, על פי הפרוגרמה האוריגינלית של מרקס. עמדה סלקנית זאת היתה קיימת הן אצל הוגים ואנשי רוח מרכזיים של העלייה השנייה, והן אצל עמיתיהם בני אותו פרופיל אישיותי, חברתי ואידאי שנשארו בבריה''מ והשתלבו ושינעו את מנגנון הג'נוסייד הסטליניסטי. כך, הקשר בין הברוטליות הסלקנית של בני העלייה השנייה ביחס לתושבי הארץ הערבים ובין הברוטליות הסלקנית הפוסט לניניסטית ופוסט מהפכנית בבריה''מ הוא יותר ממסתבר.

כך, סביר שלא מדובר בהתבטאויות ברנר, בורוכוב, א.ד. גורדון ועמיתיהם בסטייה אידאית רגעית, גחמה אישית מוזרה, ולא בתופעה אקראית. אלא בגישה כללית. הדבר הלוא מתיישב עם א' וב' כפי שהראיתי בטיעון ההגיוני שהעליתי ובהיסקים לוגיים - היסק דבר מאחר בתהליך של היגיון ואירגון מחדש של עובדות מוכרות, בו לפתע דברים רבים שהיו סתומים, מובהרים, כמו ב-puzzle בו כל החלקים מסתדרים זה עם זה ליצירת תמונה מלאה וחדשה, מחלקים שהיכרנום קודם, אך לא ראינו את היחסים האמיתיים ביניהם.

ג') כך, הבאתי איפוא גם פרספקטיבות כלליות של גישה סלקנית (הג'נוסייד הסטליניסטי) אצל אנשים שככל המסתבר היו בעלי פרופיל דומה באספקטים לא מעטים לאנשי עלייה ב': נחישות אינדוקטרינארית; גישה מרקסיסטית לניניסטית; גישה אכיפתית Coercive ; שכבה משכילה יהודית-רוסית; הדבר מהווה עוד ראייה נסיבתית, מכוון אחר, לגלישה לגישה סלקנית גם מצד בני עלייה ב' בדומה למקצת בני דמותם שנשארו ברוסיה.

ד') קיימים גילויי אטימות ודהומניזציה נוספת כלפי : תימנים; רחל המשוררת; רויזיוניסטים. הדבר מתיישב עם א', ב' ו-ג'. קיימת גם סלקנות מאוחרת ואופיינית מסוג ''בלי חירות ומק''י'' או בפרשת אלטלנה.

הדברים מצטיירים איפוא כמשתלבים בסבירות גבוהה במסכת הגיונית אחת, ולא כדברים הקורים להם, כל אחד לחוד ולגמרי במקרה. לא תהליכים סטוקסטיים-אקראיים בדומה לכאוס, או לשבבים הניפלטים מגוש מתכת שמכים בו באיזמל ופטיש פניאומטי.

ונבהיר שוב את הדברים, הפעם בצורת שאלות:

קיימות עדויות רבות שפלשתינה בתחילת המאה ה-‏20 היתה יחסית דלילת אוכלוסין. אם היה כאן מרחב בשפע - אז

למה הערבים החלו להתקומם כנגד המתיישבים באופן כה מאורגן ועז בשנות ה-‏20? מה גם שהיו מאות שנים של יחסים מצויינים יהודים-ערבים. מה גם שהיהודים נשאו איתם פוטנציאל לשיפור, קדמה וברכה. מה גם שבזמן עליה א' הם סיפקו עבודה לערבים.

וכי לא נעשה הדבר בגלל גישה סלקנית וגזענית של בני העלייה השנייה?

וכי לא דיברו אלה ללא פשרות על:

כיבוש הארץ? אי מתן עבודה לערבים אצל יהודים (כיבוש העבודה). וכי היטריחו עצמם ללמוד את שפת המקומיים, בניגוד לבני העלייה הראשונה, דבר שהתיישב אף הוא עם שלילת כל קשר עם המקומיים - ובשרות מגמה סלקנית, שאותה לא רק שלא טרחו להצניע, אלא שהעלו על נס כליבת מפעלם?

וכי לא היו מבחינה זאת דומים לאותה שכבה חברתית ממנה באו שנשארה ברוסיה (מרקסיסטים לניניסטים קנאיים; אינדוקטרינארים, בעלי גישה חסרת סובלנות וצפידה-עריצה; אכיפנים coercive ; יהודים רוסים בני האינטליגנציה ועוד) שאף הם נקטו בססמאות סלקניות: השתלטות הפרולטריון, כיבוש החברה והשילטון על ידי הפרולטריון (בדומה לכיבוש האדמה וכיבוש העבודה אצל עמיתיהם בפלסתינה) ו*סילוק* מאיין של מעמד הבורגנות במקום להטמיעו בשינוי תצורה במסגרת חברתית-כלכלית עדיפה וצודקת – האג'נדה המרקסיסטית האוריגינאלית?

וכי בני אותה שיכבה חברתית שנשארה ברוסיה - וכי רבים מהם לא השתלבו במנגנון הג'נוסייד הסלקני הסטליניסטי?
_new_ הוספת תגובהאתה לא המצאת כאן שום תיזה
עמיש (שבת, 12/02/2005 שעה 9:46)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אלא העתקת את הרעיון שהעלה אבי גולדרייך כבר לפני זמן רב וחזר עליו כאן בעקבות שאלתי. יש כאן מקרה ברור של פלגיאט סלקני ומאיין וניכוס רעיונות של אחרים.
הלא תבוש ותכלם!
דבר אחד כאן נכון, בני אותה עליה היו אידאולוגים נוקשים ולא דמוקרטיים שרק דבר אחד עמד בראש מעיניהם - והוא בנית בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. (שהיא כמובן גישה הפוכה מזו של המרקסיסטים אבל אותך זה כמובן לא מעניין). ובנית חברה צודקת ושויונית.
למען מטרה זו הם הקריבו את עצמם והיו מוכנים להקריב גם את זולתם. בכך הם דומים למהפכנים בכל הדורות.
_new_ הוספת תגובהפלגיאריסט כפייתי כאדוני יכול להניע את שרירי הלסת והלשון
מיכאל שרון (שבת, 12/02/2005 שעה 10:35)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ולאמר כל משפט שהוא רוצה. אם הפה ''ניתקע'' חלילה, ניתן גם לשרבט-להקליד הבלים ושקרים פתולוגיים ככל העולה על הדעת (ודומה שגם בזה וגם בזה אדוני צבר רקורד). והרי גם כייס לא יאמר ''אני כייס''. אלא דווקא יאמר שכל האחרים -הם הגנבים והפושעים,

ניתן להתיז מלל וללעלע כל דבר. בפרט אצל אנשים כהי מצפון ועבי עור.
_new_ הוספת תגובהמה בדיוק צודק
דוקטורה (יום רביעי, 23/02/2005 שעה 1:22)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במשטר אפרטהייד פיאודלי?
_new_ הוספת תגובהבשביל לדפוק טיפוסים כמוך
עמיש (יום רביעי, 23/02/2005 שעה 10:27)
בתשובה לדוקטורה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הכל צודק.
ובעובדה - דפקנו אותכם וזו רק ההתחלה.
_new_ הוספת תגובהאתה גרוע יותר מכל שמאלני שאני מכיר, אפילו הקיצוני ביותר
סתם אחד (שבת, 12/02/2005 שעה 9:51)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לעיתים נדמה כי אתה נמנה על התסריטאים של הסדרה הערבית ''הפרוטוקולים של זקני ציון''.

אלוהים, שמור אותנו ''מאוהבינו'' ומשונאינו כבר נדאג להישמר בעצמנו.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי