פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=57373
בס''ד זהירות כופרים בחכמת-הקבלה
שי בוארון (יום חמישי, 17/03/2005 שעה 3:08)

יש מקור לדברי בס'' ''דרך צדיקים'' ח''א (עמ'' 353)
מכתב ידו קדשו של איש האלד''ים המקובל הצדיק
רבנו מארי חיים סינואני זת''ל לרבנו מרדכי
שרעבי זת''ל בזה''ל :שלמא יהא יקרא מעליא
למר''ן מירא דכי''א ,מר ניהו המקובל האמיתי אור
העולם ועט''ר הרב מרדכי שרעבי שליט''א ...
..דבר סתר לי אליך המלך ,מאן מלכי רבנן ,לא
נעלם מאדוני מכת המרשעת אשר פקרו
בחכמת הקבלה הנקראים דרדעים'' וכו'' עכ''ד
תשובת רבנו מרדכי שרעבי זת''ל על כך היתה
ברמז דק ונעלם ביותר -'לא אפשר לענות'!
זאת אומרת שהדבר חמור ביותר וידוע הדבר
שחכמי תימן נידו והחרימו את הדרדעים
וע''ע בשיחות הראי''ה קוק זת''ל מ''ש להרב יחיא
קאפח מייסד תנועת ה''דרדעים'' .וע''ע
בס''מאמרי הראי''ה' ח''ב (עמ'' 518) מכתב על
אמתית חכמת הקבלה וקדשותה .ומכאן אנו רואים
את גדולתו וקדושתו של מרן הראי''ה קוק זת''ל.
הערה שכתבתי בס' 'דרך צדיקים' לפני מספר שנים

http://www.faz.co.il/thread?rep=57377
זהירות: גרפומנים אובססיביים
אישטוון (יום חמישי, 17/03/2005 שעה 9:34)
בתשובה לשי בוארון

המאמר דלעיל, בסמיכות לתגובתו המחכימה של שי, מלמדים אותנו שככל שלא יעמלו גאונים כמו הרב קאפח על תיקון מידות העם, לא יכלו מן העם טפשות ואמונת הבל. זה טבע האדם ורק מעטים מצליחים להחלץ ממנו על ידי פעולת השכל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=57905
זהירות: גרפומנים אובססיביים
שי בוארון (יום חמישי, 07/04/2005 שעה 17:35)
בתשובה לאישטוון

בס''ד הרב יוסף קאפח ז''ל היה מאמין בקבלה והוציא פירוש
על ס' יצירה לרבנו סעדיה גאון ,גם בתכלאל שיבת ציון
הזכיר את דברי רבנו האר''י זלה''ה בעניין כוונת 'פותח את ידך' ,בשכל אני משתמש אני למדתי גם ספרי הגות ומחשבת ישראל ועדיין לומד ס' הכוזרי מורה הנבוכים ס' העיקרים
כתבי הרמב''ן מהר''ל מפראג זצ''ל כתבי הראי''ה קוק האר''י אשלג זצ''ל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=60745
זהירות: גרפומנים אובססיביים
יעקב (יום חמישי, 16/06/2005 שעה 4:57)
בתשובה לשי בוארון

אין קשר בין הוצאת פירושו של רס''ג לספר יצירה לאור, לבין ''אמונה בקבלה''.
וזה שהוא הזכיר את דברי האר''י בתכלאל, כדאי שתקרא היטב את הקדמתו לספר זה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73608
זהירות: גרפומנים אובססיביים
סברה (יום רביעי, 01/02/2006 שעה 21:51)
בתשובה לשי בוארון

ספר היצירה אינו ספר ''קבלה'' ממשפחת הזוהר, אלא משנת תנאים! וכבר בזמנו של הרב סעדיה גאון הופצו נוסחים משובשים והוא פירש את הנוסח המדויק שהיה בידו ''ולא הכריע מדעתו אפ' בקוצו של יוד'' (הקדמת הרב קאפח לתירגומו של פירוש הרס''ג).
בסידור שיבת ציון (לפחות המאדורה החדשה המתוקנת), אין תיזכורת לדיברי האר''י על הפסוק ''פותח את ידך''. רק על המילים ''חי העולמים'' יש הארה שיש לומר חי בצירי, כדעת הרמב''ם רשימה ערוכה של ''גאונים ומקובלים'' המסכימים לדעה זו.
אין להסיק מזה שהרב יוסף קאפח ''האמין בקבלה'' אלא שהוא גם אותה למד וידע.
הסבה שלו, הרב יחיה קאפח כתב הוכחות ברורות מנומקות וחזקת שהזוהר אינו מבית יוצר יהודי וזו היא גם דעת נכדו אלא שבגלל המחלוקת הקשה, הרב קאפח הסתייג מהנושא. הרב קאפח עצמו אמר לי שהרב קוק אמר על סבו הרב יחיה ''שהוא מבין את הקבלה יותר טוב מהמקובלים''.
אבל למה להסתמך על זה אומר בכה וזה אומר בכה? תקרא את ''מילחמות ה'' (http://www.angelfire.com/ak2/book55) כדי לדעת עם מי האמת בעצמך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99311
זהירות: גרפומנים אובססיביים
ש (יום שני, 04/06/2007 שעה 11:05)
בתשובה לשי בוארון

ר' יוסף קפאח לא האמין בקבלה כלל עדיף שתחקרו יותר על הכת הקרובה ליהדות הנקראת דרדעים ולא תסתמכו על האליצור כיון שגם הרב יחיא בר שלמה המכונה 'היבש' האמין בקבלה עד שבא אחד מאיי הים וראה שהיו לומדים בלילה בזוהר הקדוש ומחה על זה וגרר את היבש אחריו ולא נזכיר שהכניס את ההשכלה לתימן ועוד כהנה וכהנה שזה גרם למחלוקת הקשה ויצא לבצר את עצמו וחבר מרעיו עם כל מיני שינויים בתפילה ומה שהכניס בשיבת ציון את הוספת הכוונות מעשה קוף בעלמא עשה אם תרצה להרחיב ידיעתך עיין בספר אמונת השם שחיבר הרב יוסף צוביירי זצ''ל בעילום שם וכן עייו בחוברת שנקראת שני המאורות ותרווה מעט מצמאונך

http://www.faz.co.il/thread?rep=105150
זהירות: גרפומנים אובססיביים
גרשון ברלינגר (יום רביעי, 10/10/2007 שעה 8:22)
בתשובה לש

אחד מהשלש עשרה אני מאמין של הרמב''ם היא, שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום, אני לא מבין איך יש העזה לכל פוער פה ומשתין בקיר, לדבר נגד הזוהר הקדוש?! שכבר מאות בשנים כבר התקבל כחלק בלתי נפרד מתורה שבעל פה! יסכר פי דוברי שקר! עם כל התירוצים שלהם אני מאחל להם שיחזרו מהר בתשובה!

http://www.faz.co.il/thread?rep=105152
זהירות: גרפומנים אובססיביים
אליצור סגל (יום רביעי, 10/10/2007 שעה 9:10)
בתשובה לגרשון ברלינגר

לק''י
אין דבר כזה ''אני מאמין'' ברמב''ם - יש אך ורק אני יודע בלבד.
אליצור

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.