פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה למוטקה צביאלי, 19/07/02 21:01)

http://www.faz.co.il/thread?rep=5770
שאלה לי אליך מוטקה?
סוריא סהארה (שבת, 20/07/2002 שעה 0:25)
בתשובה למוטקה צביאלי

ובכל זאת לפי הבנתי מקוהלת יש עת לירקוד אז זאת אומרת מותר לרקוד בכל עת שאדם מרגיש צורך . אך אין איסור מי, לפני מי,קבוצה ,בתוך קבוצה ,, קבוצה מעורבת נשים גברים- אשה אומנית בפני גברים גבר אומן בפני נשים-ובכלל אין איסור כאומנים רקדנים בתנ''ך ,לדעתי יש מן העיוות בפרושי התנ''ך לגבי נשים המפרשים דאז והיום הינם גברים. מדוע חל על האשה איסור ללבוש בגדי גבר כשבתנ''ך יש איסור ברור ''גבר לא ילבש שמלת אשה, ואשה לא תישא כלי זין''? אודה לך באם תוסיף בנושא .תודה סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=5999
סוריא: בענין הריקוד
מוטקה צביאלי (יום שני, 22/07/2002 שעה 14:26)
בתשובה לסוריא סהארה

בראשית אני מתנצל על שהתמהמהתי בתשובתי אלייך. כנסי נא ל ''גוגל'' GOOGLE והקלידי את המלים ''שמחת בית השואבה''. בערך השני (איפה שכתוב ''שלא ראה שמחה מימיו'' או דומה לזה) תלחצי על הנתב ותראי את התייחסותו של הרמב''ם למאורע המרומם הזה שנקרא שמחת בית השואבה בבית המקדש. (''ולא היו ..אלא חכמי ישראל וכו' וכו' והאנשים והנשים היו באים לראות ולשמוע).
הגמרא שם אומרת: ''והיו עושין שם תיקון גדול'', ומפרשים שה''תיקון הגדול'' היה בין עזרת הנשים לעזרת ישראל בבית המקדש, שהיו עושים מחיצות שלא יבואו ישראל לידי קלות ראש.
בעקרון, כל סוגית הריקוד היא די סבוכה. אבל, מבלי לפגוע בך או באמנים האחרים/ות הרי ''לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמש''. אותו הפסוק שאת מצטטת מקוהלת (פרק ג') שייך למכלול דברים שעליהם אומר שלמה המלך: עת לכך ועת לכך..
בעיקרון, כל דבר שיש בו מין התעוררות היצרים, הן אצל גברים מול נשים או נשים מול גברים היינו הך, יש בזה משום פריצות. בהקשר הזה, וכבר ראית וודאי את הנסיונות להגדיר את המילה ''צניעות'' בהקשר הזה, היפך המילה צניעות היא פריצות. אמנם, אבן שושן לא מביא את ההקשר הזה, אבל כאן ישנו חבל דק ואת החבל הזה יש לקשור רק בפורומים מתאימים. אישה שהיא אמנית ריקוד, כמוך,אני מניח, ראוי שתראה את כשרונה בפני נשים שתתפעלנה מתנועותיה ומאומנותה.
באותו ענין, אומרת הגמרא:'' לא היו ימים טובים לישראל כיום כיפור וט''ו באב, שבהן היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים (כדי שלא לבייש את מי לא היה לה) ומחוללות בכרמים. אם זו היתה נגינה בחליל (ומכאן המילה מחוללות מלשון חליל לפי מי שאומר שמחול היה כלי נגינה כנ''ל) וכל אחת היתה אומרת (לא שרה) את פסוקה. הגמ' אומרת: יפות שבהן היו אומרות, בחור! תן עיניך ביופי שאין האישה אלא ליופי'' מיוחסות שבהן היו אומרות .בחור! תן עיניך במשפחה שאין האישה אלא לבנים (שיהיו מיוחסים) ..ועוד כמה אמירות כאלו. עשירות שבהן היו אומרות...משהו בקשר לכסף.. עניות שבהן היו אומרות, קחו מקחכם לשם שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים''.
בעניין ''לא יהיה כלי גבר על אישה''...אני חייב לצטט את כל הפסוק: לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה כי תועבת ה' אל-היך כל עושה אלה'' (דברים פרק כב פסוק ה') בהמשך, אומרת הגמרא שכלי גבר כולל כלי נשק שאישה אסורה בהם. (יוצא מן הכלל היא מלחמת המצוה ש''ייצא חתן מחדרו וכלה מחופתה וכו') לצערנו,עקב המצב, צריכים היינו להיתר של ''שעת חירום'' ו''פיקוח נפש'' שנשים תוכלנה להחזיק בנשק. בעיקרון, התורה היא תורת חיים, ודרך התורה דורשת המון יצירתיות כדי שכל אמן יוכל לבטא עצמו/ה ולכל שאלה יש תשובה ולכל בעיה יש פתרון.
עם ה''ראש היהודי'' אנחנו חייבים למצוא את כל האפשרויות לתת לכל אחד לממש את כשרונותיו/ה במסגרת ההלכה. עוד דוגמא, שאלו פעם צייר חרדי מפורסם: איך אתה מצייר,הרי כתוב:''לא תעשה לך פסל וכל תמונה'' (עשרת הדברות). ענה אותו צייר, הרי על מנת לצטט פסוק צריך לדעת את כולו. ומה סוף הפסוק? ''לא תשתחוה להם ולא תעבדם''. כשציור נעשה למטרת עבודה זרה הרי הוא אסור, ואם לנוי, הרי מותר. הרמב''ם בהלכות עבודה זרה (הלכה ט' אם אני זוכר טוב) מבאר באר היטב את הסייגים והגדרים של ציור ועשיית צורת אדם. טוב, סוריא יקרה, יש עוד הרבה אבל כאן על קצה המזלג. אני מתנצל על אופן הכתיבה שאולי קצת לא מסודר, אבל לשאלה זו יש מספר ענפים וסעיפים. כללו של עניין, שאלה טובה שאלת והלוואי שיירבו כמותך בישראל. עוד נדבר.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.