פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לאורי כדורי, 23/06/05 11:06)

http://www.faz.co.il/thread?rep=60990
שפיכות דמים ומוסר מוחלט
נסים ישעיהו (יום חמישי, 23/06/2005 שעה 20:45)
בתשובה לאורי כדורי

בס''ד.

המושג 'שפיכות דמים' מתקשר אצלנו לרצח במובנו הפשוט, וזו הגדרה מצמצמת; לא כן אצל חז''ל:

(בבא קמא, נח/ב) תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.

וכן (שם, קיט/א) א''ר יוחנן: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר (משלי א, יט): כֵּן אָרְחוֹת כָּל-בּצֵעַ בָּצַע אֶת-נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח:

הרעיון לעקירת היהודים ח''ו, יכול להסתמך רק על ההנחה שהמערכת-המדינה חזקה מהם. בדיוק כמו שהגזלן חזק מהנגזל, האנס חזק מהנאנס/ת והרוצח חזק מקורבנו.

גוי שאונס יהודי לעבור על מצווה ממצוות התורה – זה היה כמעט טבע העולם ולא שייך בזה המונח 'חילול ה''. יהודי שעושה זאת – הוא עצמו מחלל את ה' וכופה על יהודי נוסף לחלל את ה'.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.