פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לפרקש, 07/11/05 10:01)
עמדה מעניינת וייחודית
דוד סיון (יום שני, 07/11/2005 שעה 11:32)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כנראה שלא אטעה אם אומר שעד היום ההתייחסות המקובלת בפא''צ לנושא ''אבישי רביב'' היתה פוליטית. אתה בא ומציג עמדה, שמבוססת על מהות הקשר בין סוכן ואירגון מודיעין ולא על דעותיך הפוליטיות. הן אולי ברקע אבל לא במהות העמדה שהצגת. לכן מבחינת הפורום העמדה שלך ייחודית וגם מחדשת.
_new_ הוספת תגובהנכון
פרקש (יום שני, 07/11/2005 שעה 12:14)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש אנשים המבלבלים וחושבים שסוכן שב''כ הוא איש שב''כ, עובד מדינה, ולא כך. כל המוסר מידע מיוזמתו או שלא מידיעתו לארגון שאוסף מידע הוא ''סוכן''. אין סוכנים שהם עובדי שב''כ. יש רק מפעילי סוכנים.

יש מקור שנותן מידע מזדמן וחד מידע פעמי, הידיעה נקראת בפירוש כ'ידיעה מזדמנת' וכך גם בוחנים אותה ומתייחסים אליה. במידה ומקור המודיעין מזרים ידיעות ברצף הוא הופך למקור קבוע (לאחר תהליך בדיקת נגישותו ואמינותו). קביעוּתו היא שיקלול של עניין הדדי בינו לבין הארגון המפעיל אותו (נניח עבודתו מסתיימת אם הוא עבר לארץ אחרת, תפקיד אחר או לחילופין שהשב''כ מצא שהמקור אינו ערכי בהמשך הפעלתו).

המקור, הסוכן מקבל תגמול ע''פ היקף דיווחיו, איכות דיווחיו וערכיות דיווחיו. לא מוסר, לא מקבל כסף. משקר - אז נענש בפגיעה בגמולו או בדברים אחרים. הסוכן לא מקבל פנסיה ממשלתית, ציבורית וכו', כי הוא ניזון בלאו הכי ממשכורתו במקום עבודתו ומתגמול ראוי. אבל מישהו שגומר את שירותו בכבוד לאחר מספר שנים רבות משוחרר בכבוד עם מעט מצלצלין, בהתאם למצבו הכלכלי, כדי שיוכל להמשיך את חייו ללא דאגה כלכלית. זה מטעמי מוסר כלפי מי ששירת את הארגון/ישראל.

לכן הבלבול הזה בעניין של הפרשנות מהו ומיהו ''סוכן'' ואחרויות השב''כ וכו' מחטיא את המטרה ונותן משמעויות אחרות למה שהתרחש ומתרחש היום בפועל ובפרשנות הלא נכונה שנותנים לגבי קישרי רביב - שב''כ.
_new_ הוספת תגובהנכון, שיש הבדל בין ''סוכן'' לבין ''עובד''
ישראל בר-ניר (יום שני, 07/11/2005 שעה 19:13)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל למיטב ידיעתי אבישי רביב היה עובד של השב''כ (הוא עדיין נשאר כזה עד כמה שידוע לי). ממה שהתפרסם, כנראה שבמסגרת תפקידו הוא היה בין השאר מפעילו של יגאל עמיר. הוא גם ''גייס'' אותו [את יגאל עמיר] לאירגון ה''מחתרת'' אותו הוא ניהל.

הפעלתו [של יגאל רביב] כ''סוכן מסית'' (Agent provocateur) היתה למעשה עבירה על החוק, וקיבלה אישור מיוחד מפרקליטת המדינה דאז, דורית בייניש, היום שופטת בבית הדין העליון ומעמדת לרשת את כסאו של אהרון ברק כשיפרוש. הפרוטוקול המלא המקורי של הדיון שהתקיים בפרקליטות בנושא פעולותיו של אבישי רביב, התפרסם באינטרנט לפני כמה שנים, ורובינשטיין הפך שמיים וארץ בנסיונות לצנזר את זה. כשהתברר לרובינשטיין שבעידן האינטרנט הסתרת מידע מהציבור איננה משימה ברת ביצוע, הוא טען שרושם הפרוטוקול (שופט מחוזי עם נסיון של למעלה מ 20 שנה) ''לא ידע לכתוב פרוטוקולים'' . . .
_new_ הוספת תגובהאבישי רביב לא היה ואיננו עובד שב''כ
פרקש (יום שני, 07/11/2005 שעה 23:43)
בתשובה לישראל בר-ניר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הוא היה מקור מודיעין ולכן התחכח בשוליים של חבורות שהיו יעדים מודיעיניים של השב''כ. אבישי בעצמו היה מתוכם ולכן המשיך לשחק את המשחק של ''מסית ומדיח''. אני משער שאם אבישי היה עוצר כל פעולה, כל הפגנה, כל טקס של קבוצתו אז הוא כבר מזמן לא היה נותר להנהיג אותם ואז הוא לא היה רלוונטי לשב''כ. כאן היה צריך לשחק על הגבול של החוקי - לא חוקי כדי שמקור ''שמפניה'' ימשיך להיות אפקטיבי. פרקליטת המדינה היא ששירטטה את הגבולות האלה.

כל המצב הזה לא משחרר את המקור ''שמפניה'' מאחריות של עבירה על החוק. אם היה עובר, כי אז היה עומד לדין. הפרקליטות סברה שהוא עבר על החוק במספר אירועים, העמידה אותו לדין והוא יצא זכאי מחוסר הוכחות. כנראה שקשה להביא ראיות ממקרים שבלאו הכי לא היו ידועים לאף אחד זולת לו עצמו שעליהם הוא דיווח לשב''כ. לכן היה הקושי המשפטי להרשיעו.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי