פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=74414
יש זמנים מוצקים ויש זמנים נזילים
רום הראל (יום שישי, 24/02/2006 שעה 8:51)

המעבר לעולם נזיל הוא חלק מדרך הבריאה לשכלל את עצמה [אם תרצה הדרך מגשמיות אלילית לרוחניות צרופה עוברת דרך המצב הנזיל והזמני].

הרעיון של עבד דורשת ראיה הירארכית. אין עבד בלי אדון, ואין אדון בלי עבד. המעבר ממוצקות לנזילות המציאות מצוי כבר בתורה עצמה שכן מצב של עבד עברי אינו מצב קבוע אלא מצב זמני שמראה שהכל יחסי ויפה תיארת את המצב שלמעשה גם העבד וגם האדון נמצאים במצב זמני.

אלא מה? חונכנו על ברכי ''המוצקות'' כדבר טוב [יציבות]. והנה זמננו מחנך אותנו מחדש שנזילות היא דבר טוב [ראה נזילות וקיפאון כערכים אירגוניים]. ואנחנו שעברנו בעבר בים בחורבה חייבים לעשות זאת שוב [להתייחס לנזילות כאילו היא מוצקה]. וזאת בדרך למצב הבא.

עד אז החוקים זמניים ומרכזו של אדם בזמניותו ובזמניות מבטו. ויש מי שידבק להרגלי העבר וינסה להקים משהו מוצק להיאחז בו [עגל הזהב] ויש מי שיעבוד משהו חיצוני רק בגלל שהוא נראה לו קבוע [עבודה זרה].

רציתי קצר ויצא לי ארוך, שבת שלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74472
יש רכיבים מוצקים ויש רכיבים נזילים
נסים ישעיהו (שבת, 25/02/2006 שעה 19:41)
בתשובה לרום הראל

בס''ד.

יסודותיו של כל מבנה חייבים להיות מוצקים ובלתי ניתנים לשינויים אקראיים.

המבנה עצמו, יכול לפשוט צורה וללבוש צורה בהתאם לנסיבות.
האדם הוא זמני בעולם הזה אבל נשמתו נצחית. זו הנחת היסוד של התורה הנצחית, ולכן גם של משפטי התורה.

את מה שקורה אצלנו ניתן להבין על בסיס ההנחה כי נוכחותנו בעולם הזה היא נתון קבוע.

התייחסות כזאת מובילה לחורבן.

כדי לעלות על נתיב של בנין, צריכים להחליף את הנחת היסוד.
מי שמודע לזמניותו בעולם הזה,
לא ינקוט מהלכים תוך אילוץ המציאות, ויחייב את הדורות להתמודד עם תוצאות העכשוויזם שלו.

שבוע טוב ומבורך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74488
על יסודות מוצקות ואמת
רום הראל (יום ראשון, 26/02/2006 שעה 1:07)
בתשובה לנסים ישעיהו

יסודותיו של כל מבנה חייבים להיות מוצקים ובלתי ניתנים לשינויים אקראיים.

כשבונים בנינים גבוהים באזורים מוכי רעידות אדמה, המשפט הזה אינו נכון. ומספיקה דוגמה אחת כדי להוכיח שקריותו של משפט.

דווקא יסודות הניתנים לתזוזה אקראית [דרגת חופש] עמידה יותר ברעידות אדמה. סתירה למחשבה הקווית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74517
על יסודות מוצקות ואמת
נסים ישעיהו (יום ראשון, 26/02/2006 שעה 21:59)
בתשובה לרום הראל

בס''ד.

אז לפי דבריך כדאי שהיסודות יהיו מורכבים מאיזשהו ג'ל חצי נוזלי...

אולי הניסוח שלי לא מוצלח, אבל בינתיים לא מצאתי יותר טוב.

דרגת חופש ליסודות או ביסודות, אינה מבטלת את ההכרח ביסודות מוצקים ובלתי ניתנים לשינויים אקראיים.
לא שמענו על שיטה מוצלחת לבניית מגדלים הפורחים באויר, כמקובל במקומותינו.
בכל מקרה, המגדל אמור להיות מעוגן בקרקע (המציאות).
גם אם יש ליסודותיו דרגת חופש, זה בתוך הקרקע ולא מחוצה לה.

גם בדוגמא שלך מדובר בחופש מוגבל, כזה הקיים בכל דין מדיני התורה כידוע.
יש גמישות בגבולות השבת ובכל מצווה אחרת, אבל היסוד נותר איתן על מקומו, והגמישות עוד מעניקה לו עוצמה.
הגמישות ביסוד נועדה לאפשר את שרידותו של המבנה.

היסוד הוא הקשר של יהודי עם הרבש''ע; לכן פיקוח נפש דוחה שבת ולכן הקם להרגך השכם להרגו.
כדי לעבוד את ה' צריכים לחיות, ודוקא בעולם הזה, הגשמי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74518
על יסודות מוצקות ואמת
נסים ישעיהו (יום ראשון, 26/02/2006 שעה 22:01)
בתשובה לנסים ישעיהו

בס''ד.

ושכחתי משהו; הנושא הזה נדון כבר במקום אחר. הנה קישור:


http://www.faz.co.il/thread?rep=74524
היה קשה /רך כמו אורז
רום הראל (יום שני, 27/02/2006 שעה 10:22)
בתשובה לנסים ישעיהו

שקשיותו של האורז מראה על ''אי בשלותו'' להיות מזון ראוי לאנשים וענין ריכוכו הוא ענין של בשלות וענין של אמונה וענין של זמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74525
תודה על הקישור, אהבתי אותו מאד.
רום הראל (יום שני, 27/02/2006 שעה 10:27)
בתשובה לנסים ישעיהו


http://www.faz.co.il/thread?rep=74523
על יסודות מוצקות ואמת
רום הראל (יום שני, 27/02/2006 שעה 10:19)
בתשובה לנסים ישעיהו

שנינו דיברנו ברמת העיקרון:
1. שעדיף למוצקות של בינינים [בתנאי רעידת אדמה] שיהיה להם חופש כלשהו ביסודותיהם.
2. שעדיף שתנועת החופש הזאת תהיה אקראית.

לגבי ''כמות החופש הרצויה'' אינני יודע מספיק כדי לחשב אותה. אבל...

בתחומי ההתנהגות ועבודת האלוהים, בוודאי שתנועה של חופש ואקראיות מסויימת רק עוזרת.

הרבה קורה ש''אש פנימית של חזון'' מעכלת לנו את הסובלנות ואת ההגיון כשאחר כלשהו חולק עלינו. ואם נבטא זאת במסגרת שיטת החשיבה הקווית שגורסת ''עשה לך עיקר'' [וגזור לך טפל], הרי שיש סכנה שלא לראות את עמדתו של האחר ממך [אולי מקביל למעמד הגר במקרא].

הסינים הקדמונים כבר עמדו על כך שכדי לשפות סיר מים טוב שהאש תהיה ביחס לסיר. לא נר, ולא שריפת קוצים. ולא מפני שהאש אינה אמיתית.

לימדו אותנו על טבעה של ודאות ועל מעלתה בעולם האמוני. לימדו אותנו שספק משמעו עמלק.

לפי עניות ניסיוני הספק הוא בדיוק אותו ''חופשי אקראי'' שמקנה לנו את ''אמת המידה הודאית'' הרצויה לכל מצב ומצב. שכן השאלה פותחת [ראה ארבעת הבנים בהגדה].

יתרה מזו, ב''דור האחרון'' עלינו לעמוד בניסיונות משונים. אחד מאלה הוא המעבר ממציאות מקובעת [מוצקה] למציאות זורמת [שאין לה מרכז ועיקר ושעיקריה נקבעים כל רגע מחדש].

מה שמעניין שתקופת המדבר גם היא כזאת. אין ''בירה'', אין ''תחום מושב''. אין ''גדר''. יש רק תנועה לקראת הארץ המובטחת.

והמדבר עני במים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74550
על יסודות מוצקות ואמת
מהנדס אזרחי (יום שלישי, 28/02/2006 שעה 0:15)
בתשובה לרום הראל

ראה בעולם העליון אין שום שינוי חס וחלילה

http://www.faz.co.il/thread?rep=74554
על יסודות מוצקות ואמת
רום הראל (יום שלישי, 28/02/2006 שעה 8:18)
בתשובה למהנדס אזרחי

א. אף אחד לא טען כך, אלא על שינוי מודעות כתוצאה מאבולוציה [או הידרדרות] של מעשה הבריאה [ע''ע דור אחרון]. שינויים אלו הם חלק מתוכנית הבריאה.
ב. ואני חשבתי שבעולמות עליונים אין לנו השגה כלל.וכל מה שאנחנו רואים מבולבל לנו, אפילו אם רואים נכון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74563
סוד המציאות סוד אחד גדול
מהנדס אזרחי (יום שלישי, 28/02/2006 שעה 18:19)
בתשובה לרום הראל

ואנני מורשה לכתוב כאן על כך כל שכן להרחיב על הנושא

אבל בעולם העליון אין שום שנוי חס ושלום

דרך אגב כל התורה כולה קדושה היא ורק על עולמות עליונים היא מספרת ולכן יש לנו היהודים השגה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74609
סוד המציאות סוד אחד גדול
רום הראל (יום חמישי, 02/03/2006 שעה 6:43)
בתשובה למהנדס אזרחי

האם יכול להיות שאתה טועה [במשהו]?

אם כן, איך יראו סממניה של טעות [אצלך]?

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.