פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=7914
יהודי VS לא-יהודי
אלכסנדר מאן (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 16:39)

ניסים שלום,

האם דין רודף/נרדף, מוסר וכ' תקף אך ורק בין יהודים? במילים אחרות: האם מותר ליהודי להיות רודף נטול אופציית קבלת עונש, במידה והוא רודף לא-יהודי לשיטתך ולשיטת הרמב''ם?

האם אין בשיטה היהודית 'מצוות רדיפה' נגד לא-יהודים? (ע''ע עמלק).

http://www.faz.co.il/thread?rep=7927
אלכס, עמלק זו דוגמא מצויינת
נסים ישעיהו (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 19:08)
בתשובה לאלכסנדר מאן

בדיוק כמו המחבלים של ימינו. מצווה לרדוף אותם ולהשמידם.
לעמלק יש איפיון מעניין: כבר אין לו זיהוי גנאולוגי אבל הוא ישנו תמיד בדמותם של רוצחי יהודים-כי-הם-יהודים בכל דור ודור.
סתם גוי שלא בעת מלחמה - אסור להכותו וכו' ואף מצווה לפרנסו ולרפאו ביחד עם עניי ישראל וחוליהם.
שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=7928
מעניין, גם לגוי כזה
אבנר בן בסט (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 19:38)
בתשובה לנסים ישעיהו

כמו הפלסטינים שלא מפסיק לחסל יהודים רק משום שהם יהודים? גם בשעה שהוצעה להם הצעת שלום הוגנת?

קישורים:
הקובץ שהיה מצורף: http://www21.brinkster.com/cliktofaz/msgfiles/114084...

http://www.faz.co.il/thread?rep=7931
הפלשתינאים נלחמים נגדנו ומצווה למנוע מהם פרנסה
נסים ישעיהו (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 20:49)
בתשובה לאבנר בן בסט

מצורף קישור למאמר שלנו בנושא
המאמר נכתב לפני כשנה והופץ בפלאיירים.
שנה טובה ומתוקה לכולנו.
נסים.

קישורים:
היחס לעבודה זרה במקום עבודה עברית.: http://www.ohrisrael.org/MAMR/avoda.htm

http://www.faz.co.il/thread?rep=7932
שנה טובה ותודה
אבנר בן בסט (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 20:52)
בתשובה לנסים ישעיהו


http://www.faz.co.il/thread?rep=7943
ניסים - מה היה חטאו של
אלכסנדר מאן (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 22:16)
בתשובה לנסים ישעיהו

עמלק ההיסטורי? מה עשה עמלק ההיסטורי שחייב את רדיפתו והריגתו? מהיכן האובססיה לשם ולכינוי 'עמלק'? מדוע לא כינוי אחר?

אשמח לקבל תגובה מפורטת בנדון

http://www.faz.co.il/thread?rep=7997
אלכס, בשביל זה צריכים מאמר נפרד ובע''ה זמנו יגיע
נסים ישעיהו (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 10:59)
בתשובה לאלכסנדר מאן


http://www.faz.co.il/thread?rep=7953
מצוה לרפא גוי יחד עם חולי ישראל?
אריה פרלמן (יום רביעי, 14/08/2002 שעה 23:15)
בתשובה לנסים ישעיהו

האם לא מדובר בציווי מותנה ''מפני דרכי שלום'', כל עוד ''יד ישראל לא חזקה''?

ומה קורה כשיד ישראל חזקה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=7975
אריה: גם כש''יד ישראל חזקה'' זה יהיה מטעם קידוש ה'..
מוטקה צביאלי (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 2:46)
בתשובה לאריה פרלמן

וראיה לכך מאלישע שריפא את נעמן. כשמלך ארם שלח מכתב (עם חליפות שמלות והמון כסף) ליהושפט המלך עם בקשה לרפאות את נעמן מצרעתו הוא חשב שהוא מתאנה לו ומתלוצץ עליו,הוא ישב על הארץ וקרע את בגדיו. כשהגיעו הדברים לאזני אלישע הנביא ,אמר למך: ''ויהי כשמוע אלישע איש האלוקים כי קרע מלך ישראל את בגדיו וישלח אל המלך לאמר למה קרעת בגדיך, יבא נא אלי וידע כי יש נביא בישראל''.(מלכים ב',ה:ח).
שם יש ענין של קידוש השם אפילו שמלך ישראל,יהושפט, ידע אבל לא העלה על דעתו לפנות לנביא בעצה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=8009
יהודי רודף גוי - לאלכס
אליצור סגל (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 12:20)
בתשובה לאלכסנדר מאן

לק''י
אלכס, אני מבין שאתה שואל מה דינו של יהודי שרודף גוי להרגו. זו שאלה מעניינת מאוד מפני שהיא כמעט ולא נדונה מעולם. בדורנו, היחידי שהעלה אותה הוא הרב יהודה הרצל הנקין מירושלים. ההתיחסות היחידה המפורשת לנושא שהוא מצא מצויה בספר חסידים שם אומר
ר' יהודה החסיד מראשוני אשכנז - שמעון הרואה ראובן הרודף אחר גוי ואין הגוי רוצה להרע לראובן יתחבר שמעון עם הגוי. אמנם לא מבואר שם שלשמעון היהודי מותר לפגוע בראובן כדרך שפוגעים ביהודי הרודף יהודי. אולי מותרים לו רק התנגדות פסיבית יותר.
יתכן שהנושא לא נדון משום מעולם לא קרה שמישהו נשאל האם מותר לרדוף גוי בלי שהוא מסכן יהודי אחר.
אליצור

http://www.faz.co.il/thread?rep=8014
אליצור - כנראה שנפלה זכות גדולה בחלקי
אלכסנדר מאן (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 12:53)
בתשובה לאליצור סגל

לדון ולהעלות נושא שלדבריך כמעט ולא נדון מעולם.
במידה ואתה צודק הרי שהמדובר בשערוריה: היהדות שמקפידה לטפל בקוצו של יו''ד בכל פילפול אפשרי אינה מביאה דוגמא מסוג זה, ולו כמקרה ההיפותטי לשיטתה.

האמת היא שקשה לי להאמין שהיהדות מעודה לא התייחסה באופן רציני ובכובד ראש לנושא מסוג זה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=8015
אלכס, יש חוקי יסוד ויש חוקים תגובתיים.
נסים ישעיהו (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 13:02)
בתשובה לאלכסנדר מאן

דין רודף הוא חוק יסוד. דין מוסר - כתוצאה מהתפתחות היסטורית, חוק תגובתי למצב שהתפתח.
יהודי רודף גוי - כמה כאלה היו במהלך ההיסטוריה? הרי אתה היסטוריון, לא?
ברמת חוקי היסוד דומני שכבר עניתי לך. אולי זה שובר כמה סטריאוטיפים אודות היהדות והיהודים, אבל אלה החוקים וזו המציאות.
שנה טובה ומתוקה.
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=8020
ניסים, הדבר נבצר מבינתי. הרי
אלכסנדר מאן (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 13:21)
בתשובה לנסים ישעיהו

היהדות כדת משפטית חשבה על אלפי דוגמאות שונות, הן בכתבי הקודש לשיטתה, והן בספרי הגות וחכמה.

אני עדיין מתקשה להאמין שהיהדות לא התייחסה בפרוטרוט למקרה מסוג זה, וליתר ביטחון אעיף הערב מבט בספרו של ספי רכלבסקי ''חמורו של משיח'' על מנת לבדוק זאת, כמו גם בפירסומים אחרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=8030
אלכס, מוטב לסמוך על בני אדם
ישעיהו נסים (יום חמישי, 15/08/2002 שעה 19:42)
בתשובה לאלכסנדר מאן

על חמורים קשה לסמוך

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.