פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=99146
כמה אנשים כתבו את המאמר?
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 16:11)

סוף דבר
הצגנו מנגנון לקבלת החלטות המתאים למוצרים ציבוריים כמו איכות הסביבה. באמצעות המנגנון הזה ניתן לקבוע יעדי מדיניות מתאימים ליעדי הממשלה. בשלב שני הוספנו את היעדים הללו למנגנון השוק כך שהפגיעה בתיפקודו תהיה מינימלית. הראינו שבאמצעות שיטת השוברים ניתן להשפיע על הקצאות הדלק (והנפט) תוך שמירה מרחב פעולה למנגנון המחירים ש''מנהל'' את השוק, ושמירה על חופש הבחירה של הצרכנים והפירמות הפועלים בשוק הנזכר. - סוף ציטוט

סוף דבר אלטרנטיבי

אולי לבד מדויד סיון יש עוד אנשים שכתבו את המאמר, דבר שמצדיק שימוש בשפת רבים ,אבל אין קרדיטים לאיש מלבד סיון , היינו מדובר בכל זאת בסיון הידוע והחביב.

לגבי עצם הנושא והמאמר זו יומרה קלושה להבין משהו בתחום , הכתיבה של סיון מסתמכת על בורות , בעיקר הבורות של הקורא .

כי באמת לטעון מאמר שנועד לציבור הרחב במונחים מעייפים ''מיקצועיים'' כדי לשאת רושם שמדובר במאמר שבאמת מכיל תובנות ואמיתות ראויים זו הצגה לא נאותה וספק אם סיון ''מומחה'' לעניין שעליו הוא כותב .

עוד דבר איני יודע מה היה חלקו של סיון בפרשת הכלובים באילת על כן עלי להיות זהיר אבל אני מניח שסיון היה בין המצדדים , לכן גם נראה לי שסיון בא בידיים ''מלוכלכות'' למדי בכל הקשור לערכי שמירה של הטבע , וזאת בגלל שלסיון יש תמיד מטרת על לטנטית , והיא זו שמדריכה אותו היא המצפן שלו הפנימי , והמטרה היא לשבח את קבוצת ההתיחסות שלו (שמאל ציונית אשכנזית) וערער על כל יתר הקבוצות , אפילו כאלו שאינן בהכרח מצד ימין.

לשפת הרבים אני לא מוצא סיבה , אולי היא באה מהקולקטיב , אולי בקיבוץ אפילו אם אדם הוא קפיטליסט הוא מדבר בשפת אנחנו והצגנו והראנו, אולי זהו סלנג קולקטיביסטי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99147
לא יצאת חכם גדול
יובב (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 16:41)
בתשובה לזוהר בדשא

1. מוצרים ציבוריים ושוברים ככלי לניהול שלהם הם רעיונות בסיסיים בכלכלה מזה עשרות שונים. סיוון רק הדגים שימוש בהם בנושא איכות הסביבה.
2. ''הראנו ש'' היא דרך התבטאות מקובלת באקדמיה.

חיפושי אינטרנט פשוטים היו מראים לך את זה מייד, אבל למה לבדוק אם אפשר לקשקש...

http://www.faz.co.il/thread?rep=99150
עזוב את השטויות יובבי
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 17:33)
בתשובה ליובב

סיון עושה שימוש במודלים כלכליים בנושא של איכות סביבה וכוונתו אינה באמת לנתח מודל כלכלי, השיטה הזו מדברת בשם עצמה, ולא צריך אפילו לקרוא לה בשם הראוי לה .

לסיון אין שום השכלה או ידע בנושאי איכות סביבה ואין לו כלים ''מדעיים'' לנתח את הנושאים הקשורים לאיכות סביבה , מה כן נשאר לו?

לכתוב ''הראנו'' '' הדגמנו'' להפגין שהוא שולט במונחי כלכלה שאין להם בכלל מקום במאמר הזה מין גניבת דעת רגילה וכמובן אתה כמו תקליט מקולקל חש לעזרתו .

סיון כמעט ולא כותב על כלכלה כי אז מסתבר שהוא עבד נרצע לשיטה של ביבי החזירנית שזה די משעשע, אלא על כמעט כל נושא שבעולם גם בנושאים שאין לו מושג עליהם , אז הראנו ש...זה בעצם סתם קשקשת.

כרגיל ציונים לא חייבים להבין על מה הם כותבים במיוחד אם הם מהקיבוץ או אשכנזים שמאל ציונים שהרי בעלי הכלובים באילת הם קיבוצים שמותר להם לזהם את הסביבה ..הראנו ש.. הדגמנו ש.. שוין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99151
עזוב את השטויות יובבי
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 17:56)
בתשובה לזוהר בדשא

אגב קראתי חלק מהדברים שנכתבו פה על הכלובים ואפילו נתקלתי באיזשהי תשובה של סיון שמתיחסת ''לאובייקטיביות'' ולאינטרסים אבל לא שלו של סיון אלא של האינטרסנטים שעומדים מאחורי כל טיעון שלא מכבד את טענת הבעלים של הכלובים היינו את הקיבוצים שהם הבעלים של החברה , מה שחסר היה שם זה גילוי נאות של סיון בשני דברים :

א. סיון הוא קיבוצניק ואין לו שום יכולת להתנתק מיצוג האינטרס של הקולקטיב שבשמו הוא כותב. זה לגטימי אבל בדיון על כלובים שבעליהם הם הקיבוצים וכאשר סיון מדבר בשם אינטרסים הוא חייב לומר שגם הוא מיצג אינטרס.

ב. לסיון אין שום השכלה ביולוגית ימית שאולי תאפשר לו לבדוק את הדברים מדעית .הוא יכול מהיום עד מחר להטעין מאמר על איכות סביבה ב''מודלים כלכליים'' אין להם שום משמעות עקרונית בנושא , אולי במנגנון של קבלת החלטות וגם בהסתייגות וכאשר מציבים זה מול זה את כל השיקולים שלרובם למר סיון אין נגישות כלל.

הראנו-ש... הדגמנו-ש.. שוין נו העיקר עם ישראל חי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99152
קשקשנוש
יובב (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 18:21)
בתשובה לזוהר בדשא

מודלים כלכליים משמשים היום להערכת נושאים מתחומים שונים, מהאפקטיביות של בתי סוהר כאמצעי ענישה עד מנגנונים להתמחרות על תקשורת בתשתית האינטרנט.
רעיונות בבסיס הכלכלה כמו ביקוש והיצע, תפיסת התועלת, כלי עידוד וכד' ניתנים ליישום על תחומים אחרים.
על מנת לבנות מודל כלכלי יש להכיר את עקרונות הפעולה של המערכת. לא תמיד נדרשת מומחיות בתחום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99154
[•]
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 18:38)
בתשובה ליובב

[• הוסרו ביטויים לא ראויים.]
אני לא זקוק להרצאות ממך , הבעיה היא שהשיקול המרכזי בכל תחום לא נובע מחישוב כלכלי .

למשל ברפואה לא קובעים גורמי סיכון לסרטן בלי לנתח אותם ביולוגית מדעית ורפואית ולא מחליטים מה מסרטן אלא לפי היבט מדעי רלבנטי , ולא לפי מודל של כדאיות כלכלית מה הקשר?

לכל מקום שצריך או לא צריך סיון תוקע ''מודל כלכלי'' כי לרוב הקוראים בכלל אין מושג בכלכלה , וזה עושה רושם ''מדעי'' ובכלל מה טעם להתווכח שאחד ועוד אחד הם שניים?

מה משכיל אותנו הקביעה שY לחלק לX בריבוע שווה לאנטיוכוס?

מה אנחנו באנו ללמוד כלכלה מסיון במאמר על איכות הסביבה?

במה זה מקדם את ההבנה שלנו בתחום הספיציפי שהוא העניין ?

זו פשוט גניבת דעת

http://www.faz.co.il/thread?rep=99166
[•]
יובב (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 20:55)
בתשובה לזוהר בדשא

הקביעה אם משהו מסוכן או לא היא לא הנושא הכלכלי.
''כמו בכל נושא גם תהליך קבלת החלטות בנושא איכות הסביבה אמור להתחיל בלימוד טוב של המציאות. בין השאר אוספים מידע מהשטח ומידע מעובד על ידי מומחים.''

הכלכלה נכנסת על מנת להציע כלים שיביאו למצב הרצוי החדש - פחות זיהום. למשל הקטנת מלאי הדלק או שינוי המיסוי.
המתמטיקה היא הכלי שמשתמשים בו בסוף כדי למצוא את המידות: מה גודל מלאי הדלק או מה שעור המס (X, Y) שיביאו למינימום את זיהום האויר (הפונקציה F).

http://www.faz.co.il/thread?rep=99159
טרוליות?
דוד סיון (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 19:24)
בתשובה ליובב

האיש לא טורח לברר מידע זמין לפני שהוא מעלה טענות המבוססות מידע מופרך שהוא ממציא.
האיש גם אמר בעבר הקרוב שזה לא מעניין אותו (http://www.faz.co.il/thread?rep=93887).
בקיצור, האיש לא מעוניין בדיון ענייני אלא בתקיפות אישיות בשולי הדיונים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99161
[•]
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 19:38)
בתשובה לדוד סיון

[• הוסרו ביטויים לא ראויים.]

תענה מה הידע שלך באיכות סביבה?

אתה ביולוג ימי ?

מה אתה מבין באקולוגיה ימית?

כלום!

אז לא תעזור לך מישוואה ''כלכלית'' לחלץ אותך הפעם אתהחפרת לעצמך את הבור הזה.

אתה לא יצגת בדיון על הכלובים את הטענה של בעלי הכלובים שב''מקרה'' הם קיבוצניקים?

מי השרלטן פה סיון?

ותפסיק להסתתר כל הזמן כמו שפן עלוב מתחת לטענת הטרוליות כבר טענו עלי דברים גרועים יותר .
אתה לא עושה טוב לטיעונים שלך ע''י פחדנות ושפנפנות נלוזה.

היה פשוט יותר לו היית מנסה להיות כותב הגון .

פעם אחת תנסה לכתוב ''אני לא מבין בזה'' , תנסה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99162
תוספת
דוד סיון (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 19:59)
בתשובה לדוד סיון

לפעמים האיש שואל שאלות מעניינות (http://www.faz.co.il/thread?rep=99161).
אלא שגם במקרים הללו זה קורה לאחר שבעל המאמר
הודיע במפורש שהוא לא יעסוק בהן... מעניין מדוע?

כאשר האיש יצא מהמסתור, יזדהה ויענה על השאלות הלא
רלוונטיות שלו אולי גם אני ארצה להתייחס אליהן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99163
תקרא לי כבודו
זוהר בדשא (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 20:10)
בתשובה לדוד סיון

מה זה ? ''האיש''.

אתה חושב שאני המצאתי משהו חדש שאתה והחברים שלך לא עושים תדיר?

פעם אחת פנית לעמיש שיפסיק להסתתר או למישהו עם ניק, אני חייב לך משהו?

הניק שלך הוא סיון , אין לי בכלל מידע עליך , מה שאני יודע במקרה זה שאין לך מושג באקולוגיה ימית , אתה לא בר סמכא באיכות סביבה , אתה יכול לטעון שהתרופה לסרטן אינה אקונומית , אין לך אמירה בכלל מהי התרופה היעילה לטיפול בסרטן כי אתה לא מדען בתחום כמו שאתה לא מדען שעוסק באיכות הסביבה , זה הכל.

ואתה לא יכול לבטל נימוקים בעד או נגד בתחום בו אתה בכל מקרה הדיוט גמור או להכניס לתוך השיקולים מידע ''כלכלי'' נניח שהוא מדויק ולפי זה להחליט ולגזור אם כדור הארץ מתחמם ועוד דברים מהסוג הזה .

אתה בכלל לא מוכשר לעסוק בשאלות הללו .

ולא יעזור אם תכתוב שאני טרול , אני אחשוורוש בכלל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=99165
תוספת שניה
דוד סיון (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 20:44)
בתשובה לדוד סיון

האיש (http://www.faz.co.il/thread?rep=99163) מוכיח שצדקתי בדברי הקודמים: הוא לא מעוניין בדיון ענייני.

מעניין מדוע האיש אינו רוצה לענות על השאלות ששאל?
זה כבר קרה בעבר... מעניין מדוע זה קורה שוב ושוב?

http://www.faz.co.il/thread?rep=99170
תוספת
לוי (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 21:54)
בתשובה לדוד סיון

ענין כלובי הדגים ובעיקר התערבות הבגץ בנושא נראה לי אבסורדי . מה הבגץ המטומטם שליושבים בו אין מושג קלוש בנושא לתחוב את אפו לענין . מדוע אינו מסוגל לומר לא יודע ואל תבלבלו לי את המוח ותגזלו מזמני היקר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=99148
לא יצאת חכם גדול
יובב (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 16:41)
בתשובה לזוהר בדשא

1. מוצרים ציבוריים ושוברים ככלי לניהול שלהם הם רעיונות בסיסיים בכלכלה מזה עשרות שונים. סיוון רק הדגים שימוש בהם בנושא איכות הסביבה.
2. ''הראנו ש'' היא דרך התבטאות מקובלת באקדמיה.

חיפושי אינטרנט פשוטים היו מראים לך את זה מייד, אבל למה לבדוק אם אפשר לקשקש...

http://www.faz.co.il/thread?rep=99149
בעזרת השם
צצ''ת יבל''ק (יום חמישי, 31/05/2007 שעה 17:30)
בתשובה לזוהר בדשא

יהי פה כוח אדם ערבי ירוק ירוק

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.