פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=9950
אכן עמוקים מני ים הוגינו זכרונם לברכה
שני (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 0:57)

שהטילו על עצמם להתעמק ולאמץ את מוחם בסוגית הרת עולם על מיקומה של מזוזה במשקוף הדלת. מה רבו מעשיך הטבע שספקת לה''ה בן-מימון וקפאח עניין להשקיע בו מיטב זמנם. במעשה זה התאשר גם לבאי לכותב המוכשר מר סגל אליצור להפגין כישורי ושפע ידיעותיו ולהחכימנו באיזוטריקה סולת טהורה של הגיגים. עוד רבים האוצרות החבויים במגרותיהם של רבנינו ואין לנו אלא להזדיין בסבלנות עד שיגלה לנו טפח מה נוסף. טלו קורה מבין עניכם חכמי הגויים וראו עמקות ושפע התועלת שנוהרת מחכמתם של היהודים השוקדים ימים כלילות ללא חוכמת האלגברה והסטטיסטיקה ומבאין בפנינו מיקומה המדויק של מזוזה ואורכו של חוט המאריך אשר ניתן למשכו מחוטם זב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=9974
שנ י: ציניות לא תורמת להבנה, להיפך. אבל,
מוטקה צביאלי (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 7:23)
בתשובה לשני

צלילים כמו שלך שמעתי כשהייתי ילד. (לפני כ40 שנה. עם כל הלגלוג המתלווה אליהם. במכלול התרבות העברית מופיעים הרבה דברים, כלל כל מיני דברים. כבר אמרתי כאן בציטוט מהפרק השני של מסכת שבת.
פרק ''במה מדליקין''
''פתילת הבגד שקפלה (עם מפיק ה''א -כלומר קיפל או גלגל אותה) ולא הבהבה (גם מפיק ה''א-כלומר הבהב אותה באש שלא תעלה עשן מהחוטים כשמדליקים אותה), רבי אליעדר אומר טמאה היא ואין מדליקין בה. רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה''
שומו שמים! לרבי עקיבא לא היה כבר על מה להתדיין? פתילת בגד הרי היא בלאות של בגד.מחלוקת התנאים האלו כאן מתרכזת בעובדה שמכיון שהפתילה עדיין לא גמורה אז אולי זה מראה שלא יועדה להדלקת נר מכיון שלא הבהבו אותה באש אם היא מקבלת טומאה בגלל שהיא היתה בגד (רבי אליעזר) או מכיון שהיא מיועדת או כבר בתהליך הכשרה לפתילה אז אפילו שהסמרטוט המגולגל הזה לא הובהב אז הוא כבר לא מקבל טומאה כי יצא ממו דין בגד(רבי עקיבא). שומו שמים, את יודעת מתי היה רבי עקיבא? במשך המאה הראשונה? במה הוא עסק חוץ מבתורה? במרד בר כוכבא. המצב לא היה פשוט אז, היתה מלכות רשעה (הרומאים) שבסוף הוציאה אותו להורג ''וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל עד שיצאה נשמתו ב''אחד'' כשהוא היה קורא את קריאת שמע.
אז מה מדאיג אותו? פתילת בגד? ועוד עושים מזה מחלוקת? אולי כבר עדיף ללכת לחנות ולקנות פתילה שיועדה לנר ולא להכנס למחלוקת על הסמרטוט הזה.
אבל,התורה וההלכה עוסקת בכל שטחי החיים. מוסר עבודה, נזיקין,חגים,יחסי אנוש,יחשי אישות והרשימה מאד מאד ארוכה. וזה רק חלק ממה שהיה פעם.
יצאת למדה שביהדות הכל חשוב, להכל יש השלכות. על הכל מדברים,יש דעה על כל צד וצורה של החיים.
לעשות מזה צחוק וללגלג? לא מחכמה נעשה הדבר.
צאי ולמדי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73607
שנ י: ציניות לא תורמת להבנה, להיפך. אבל,
סברה (יום רביעי, 01/02/2006 שעה 21:05)
בתשובה למוטקה צביאלי

דוקא בגלל דיקדוקי פרטים ו''מחלוקות'' ''על קטנות'' כאלה שמוטקה מצטט, האיסלם לעג ליהודים ויצר ''תורה'' מתוקנת ומנוקה - לדידן!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=10009
שני רוב הפעולות
אליצור סגל (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 16:08)
בתשובה לשני

לק''י
שני רוב הפעולות היום יומיות שלך הם דברים כאלו - נכנסים לבית יוצאים מהבית וכד' ממילא התורה חייבת להתיחס לדברים אלו אם ברצונה לקדש את החיים. רק מיעוט בני אדם עוסקים בהגות רוחנית ורק מיעוט שבמיעוט שבהם עוסקים בהם רוב היום ממילא הדרך לקדושה לרוב האנשים חיבת לעבור בדרך הזאת.
שנה טובה וגמר חתימה טובה
אליצור

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.