פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
דברים שרואים משם לא רואים מכאן
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 17/10/2006 שעה 15:00)


דברים שרואים משם לא רואים מכאן

ד''ר דוד סיוןכבר שנים מפעילות ממשלות ישראל אמצעי שלדעת רבים וגם טובים פוגע באופי הדמוקרטי של תהליך החקיקה. סיבה עיקרית היא שבניגוד לנוהל המקובל בכנסת מדובר בחוק שהוא בעצם מקבץ של שינויי חקיקה. זהו חוק ההסדרים שעולה כל שנה לדיון מחודש במשולב עם הדיון על חוק התקציב. גם לגבי התהליך לבחירת שופטים (בעיקר לבית המשפט העליון) יש טענות, של רבים וטובים, שהוא משפיע לרעה על עיקרון הפרדת הרשויות וגורם לפלישת בית המשפט העליון לתחומים לא לו. מדוע אם כן נשארים החוקים שקובעים את התהליכים הללו על כנם?

כל שנה כאשר מגיעה המנהיגות הבכירה של מדינת ישראל לטכס האזכרה לדוד בן גוריון מנוצל חלק מהזמן להבטחות בנושאים כמו הפיתוח הכלכלי וההתיישבות בנגב. בשלהי שלטונה של ממשלת שרון השניה אפילו הוחלט להקצות לפיתוח הנגב 17.6 מיליארד שקלים בעשר השנים הבאות (הודעה לעיתונות). בפועל נעשה מעט מאד. אפילו גורלה של תוכנית מצומצמת מאד שהחלה את דרכה לפני יותר מעשר שנים נמצא בסכנה.


על חוק ההסדרים

מטרת חוק ההסדרים, כפי שהוגדרה בשנת 2005, היא: ''חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006'' (חוק ההסדרים). הכוונה המקורית של החוק היתה לכנס לדיון אחד תיקוני חקיקה הנחוצים לצורך העברת סעיפים בתקציב. מאז, עם הזמן, הורחבה המטרה לטיפול במדיניות הכלכלית בכלל. אבל בפועל פולשים סעיפי הצעת החוק לתחומים רבים ומגוונים כמו למשל חוק התכנון והבניה (פרק ה'), איכות הסביבה ועוד.

הסיבה ליציבותו של חוק ההסדרים לאורך השנים נובעת מנוסח כותרת החוק: ''... במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ...'' בעצם מדובר כאן בקיצור קיצוני של תהליך קבלת ההחלטות הקשור למדיניות הכלכלית של הממשלה.

מאחר והחוק מגיע לדיון במשולב עם הצעת חוק התקציב ההצבעה (שבדרך כלל מוכרזת כהצבעת אמון) נגד החוק או נגד אחד מסעיפיו משמעה התנגדות למטרות הקואליציה ולקיומה. מה גם שברוב המקרים הנהלת הקואליציה כובלת את כל סעיפי החוק יחדיו – אי-אפשר להצביע בנפרד על כל סעיף בחוק. ברור שחה''כ תומכי הקואליציה לא ירצו להצביע נגד יעדי המדיניות הממשלתית. בקיצור הסיבה ליציבותו של חוק ההסדרים היא שילוב של שתי סיבות:
 • רק חה''כ מהמיעוט האופוזיציוני מגלה עניין לשנות את החוק באופן משמעותי.
 • אין הפרדה אמיתית בין הרשויות המחוקקת והמבצעת.
 • נוצר מצב שלחברי הכנסת מהרוב הקואליציוני ברשות המחוקקת אין עניין לשנות את החוק. חברי הכנסת ישאפו לתקן את החוק רק כאשר הם באופוזיציה. מכאן שהסיכוי לשינוי מהותי הוא אפסי.


  על הועדה לבחירת שופטים

  אפשר לטעון שבית המשפט (בעיקר העליון) ''פולש'' לתחומים לא לו ולכן נפגע עיקרון הפרדת הרשויות החשוב לקיומה של הדמוקרטיה. יש הטוענים כי אחד התהליכים שמחזקים את ''כוח הפלישה'' של בתי המשפט הוא זה שבאמצעותו נבחרים השופטים לכהונה עד צאתם לגימלאות. ידוע שמשקלם של השופטים (מבית המשפט העליון) בועדה לבחירת שופטים הוא גדול יותר מזה של הרשויות האחרות (המחוקקת והממשלה וכו'). לכן ניתן לטעון שבכוחם של השופטים לשלוט במינויים של שופטים חדשים (בעצם בוחרים את עצמם).

  החוק, חוק-יסוד השפיטה, התשמ''ד-‏1984, קובע שנשיא המדינה ממנה שופטים ''... לפי בחירה של ועדה לבחירת שופטים''. החוק הזה גם קובע את הרכבה של הועדה ומספר חבריה. ראוי גם להזכיר שכך נבחרים השופטים כבר כ-‏50 שנה. יש הטוענים ששיטת מינוי השופטים הקבועה בחוק היא ''האשמה'' בכך שבית המשפט העליון הוא יותר מידי הומוגני ואינו מייצג חלק ניכר מן האוכלוסיה. לכן, על פי הטענה הזאת, מן הראוי לטפל בשיטה באמצעות שינויי חקיקה. כפי שנראה היו חברי כנסת שהשקיעו לא מעט אנרגיות בנושא הזה.

  באוגוסט 2001 דחתה הכנסת הצעה של חה''כ דוד טל לשנות את דרך בחירת הועדה לבחירת שופטים והרכבה. באפריל 2001, לאחר בחינה של הצעות שונות, קבעה הועדה לסדרי הבחירה של שופטים, שהשיטה הנהוגה בישראל כולל הרכב הועדה לבחירת שופטים, עדיפה על הנהוג בארצות אחרות (מינוי שופטים – מחקר השוואתי). כשנתיים אחר כך, בתאריך 24.6.2003, ערכה ועדת חוקה, חוק ומשפט, בראשותו של חה''כ מיכאל איתן דיון שבמסגרתו נשקלו 9 הצעות לשנות את התהליך (יש לשנות את הרכב הועדה למינוי שופטים), כולל הצעה של חה''כ דוד טל. אבל בפועל דבר לא השתנה.

  מתברר גם שלשכת עורכי הדין התנגדה לכל שינוי בשיטה. כשנה אחר כך, טען יו''ר הלשכה הד''ר שלמה כהן כי ''השיטה הישראלית לבחירת שופטים היא מן הטובות בעולם'' (דבר ראש הלשכה). הוא גם הודיע שהלשכה תיאבק כנגד הנסיון לשנות את השיטה. אבל הרשות המחוקקת לא חייבת לקבל את ''ההמלצות'' של גופים חיצוניים והיא סוברנית לשנות את החוק. בכל זאת החוק לא שונה.

  עובדות החיים מלמדות כי למרות הביקורת הרחבה והנוקבת הרי כאשר מגיעה ההזדמנות להצביע בעד שינוי מהותי בוחרים חברי הכנסת לשמר את המצב הקיים. נראה לי שכמו במקרה של חוק ההסדרים אחת הסיבות החשובות נעוצה בהבדלי אינטרסים של חברי הכנסת אשר משתנים לפי מעמדם: כאשר הם חלק מהרוב (קואליציה) הם נוטים לשמור על המצב הקיים ואילו כאשר הם המיעוט הם מוכנים יותר לשנות אלא שאז הם יכולים בעיקר לצעוק ולנאום.


  החלום ושברו?

  דרך היין להתיישבות בודדים

  הרעיון להפוך את רמת בנגב לאזור של כרמים ויקבים החל לקרום עור וגידים בראשית שנות ה-‏90. לחוקרים באזור התברר שהתנאים האקלימיים השוררים ברמת נגב מתאימים ליצור ענבי יין ממש כמו ברמת הגולן שיינותיה מצליחים לא מעט. הארכיאולוגים וההיסטוריונים ידעו לספר שבאזור רמת נגב גידלו ענבי יין בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה. בתקופת הנבטים למשל, בזמן המעבר לנצרות, היוו ענבי היין אחד מהגידולים המסחריים באזור עבדת ושבטה שהיו תחנות על דרך הבשמים מתימן לעזה.

  מצוידת בעובדות אלו נטעה בשנת 1991 קבוצת חוקרים, שתי חלקות כרם לניסיון בתחנת הניסיונות של רמת נגב. בין שאר המטרות של החוקרים היתה האפשרות של פיתוח מקורות פרנסה וחדשנות בכדי לסייע לשיפור איכות חיי המתיישבים באזור ולעודד מתיישבים חדשים להצטרף לעשייה באזור דל באוכלוסיה. כבר בניסיונות הראשונים ליצור יין מענבי התחנה הוברר שניתן לקבל יין איכותי, לפי דעת מומחים בענף, ואף למכור אותו במחירים טובים למדי.

  הצלחת הנסיונות בגידול ענבי יין בראשית שנות ה-‏90 הולידה את הרעיון של דרך היין להתיישבות בודדים. על משקל דרך הבשמים מימי הנבטים נהגתה וגובשה תוכנית להתיישבות בודדים המשלבת עיסוק בחקלאות (ענביי יין, זיתים לשמן, צאן ועוד), עיבוד התוצרת החקלאית (הפקת שמן, יין, גבינות ועוד) ובתיירות. בהמשך, בשנת 1995, עלתה החווה הראשונה במסגרת התוכנית – תוכנית משולבת להתיישבות ולפיתוח כלכלי יצאה לדרך. כך עד היום עלו כ-‏23 חוות בודדים (משפחות בודדות) ועוד היד נטויה.

  ראוי לציין שבניגוד לבדואים שמתיישבים באזור ללא אישורים או הסכמת הרשויות, תוכנית דרך היין עברה את כל דרך החתחתים של האישורים הממסדיים. זה כולל את אישור תוכנית המתאר בוועדה הארצית לתכנון ולבניה, אישורים פרטניים של הפרוייקטים החקלאיים והתיירותיים על פי תהליכים שאושרו מראש על ידי הגורמים הממסדיים הנוגעים בדבר. זה כולל גם תהליך שעוקף את חובת המכרזים. אבל כנראה שיוזמות ברוכות מהסוג הזה לא אמורות להתקדם על מי מנוחות עד להשלמת התהליך.

  בימים אלו צצה לה בעיה המאיימת על המשך ביצוע התוכנית ואפילו נשלחו התרעות על צווי פינוי למספר חוות. מישהו כנראה נבהל או הובהל מהתהליך, אולי בגלל תלונה של מישהו שהפרוייקט שלו לא אושר. כך או כך מנהל מקרקעי ישראל הוציא דרישות תשלום מופרזות (רק 5 דקות ממצפה רמון) ומכתבי התראה לקראת הוצאת צווי פינוי לאותן חוות.

  לאחר יותר מ-‏10 שנים שהתוכנית לוותה בתמיכתם של כל המוסדות הרלוונטיים; לאחר שכל המהלכים והתוכניות היו מונחים על השולחן ושקופים, יש עדין 'אנשים' הפועלים למנוע את מימוש יעדיה. לאחר שנים של עבודה והשקעות כספיות, עם גיבוי מפורש של הממסד, כאשר כבר נראה האור בקצה המנהרה, בא האיום שההשקעה תרד לטמיון.


  סוף דבר

  נראה שכל עוד הדבר תלוי באינטרסים 'ניידים' לא ייושם שינוי מהותי בחוק ההסדרים ובשיטה לבחירת שופטים. ייתכן שאם פעם יבחרו חברי הכנסת לפעול לפי אידיאולוגיה וערכים (לפי אינטרסים לא ניידים) יגבר הסיכוי לשינוי. זה כנראה מה שנחוץ גם בנושאים כמו 'דרך היין להתיישבות בודדים'.
  חזרה לפורום

  הצגת המאמר בלבד
  הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
   
   


  דרך הבוסר
  א. פרקש (יום שלישי, 17/10/2006 שעה 17:02) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  חוק ההסדרים
  =========

  לי נראה שמטרת חוק ההסדרים הוא לתת בידי הקואליציה יכולת חופשית לחלק כסף בין חבריה תחת כותרות שונות ומשונות. כל עוד יתקיים במקומותינו הנוהל שהמקורבים מקבלים יותר החוק הזה יתקיים וישגשג.

  הועדה לבחירת שופטים
  ================

  הועדה לבחירת שופטים עושה את עבודתה היטב. השופטים דואגים לגייס שופטים כפופי דיעה שלא יעשו מהפך ושינויים בדרך החוקית המקובלת על בית המשפט העליון. אהרון ברק שלט על ביהמ''ש העליון כעשרים שנה וביצר את מטרתו להפוך את ביהמ''ש לריבון ולבסס את העקרון ש''הכל שפיט'', כלומר, מה שבית המשפט מחליט כשפיט יהיה שפיט, לפי נוחותו. שופטי מחוזי או פרופסורים למשפט ששללו את התפיסה הזו, שמם לא התקרב לוועדות הבחירה.... ובעצם וועדות המינויים. וזה היה נסיון להרחבת סמכויות השיפוט מטעם עצמם. בשל מעמדו של אהרון ברק הוא הצליח למסד את התהליך, למרות התנגדויות ווקליות של מעטים, כמו למשל ראובן ריבלין.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  ע.צופיה (יום שלישי, 17/10/2006 שעה 21:02)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  זה בדיוק מה שדויד סיון טוען.
  24 שנים בדור האחרון מפלגות הימין או לחילופין מפלגות השמאל,בהתאמה, יכלו לשנות את מהות חוק ההסדרים ואת דרך בחירת השופטים.אך דבר לא נעשה בעת היותם בשלטון והביקורת מושמעת רק בהיותם באופוזיציה.
  המסקנה: כנראה ששני הדברים תקינים ומקובלים.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  א. פרקש (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 0:30)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  העובדה ששני הדברים מתקיימים אינה עדות לתקינותם אלא רק למקובלותם.

  מלבד זה שאני מסכים עם הבחנותיו של דוד אני גם מציע דרך תיקון מסויימת כדי שהדברים יהיו תקינים.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 0:59)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  במקרה הזה תקינות היא דבר סובייקטיבי.
  עצם קיומם(ואיני חסיד שלהם)מוכיח על נחיצותם לממשל.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  א. פרקש (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 6:53)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  המקובלות היא סובייקטית..... התקינות לא.
  הם נחוצים ולכן הם מקובלים למרות אי תקינותם הברור.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 7:54)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  מי שקובע,כרגע,ובמקרה זה,בהנמקות אלו,על תקינות או אי תקינות חוק ההסדרים ושיטת בחירת השופטים הוא אתה. לכן זה סובייקטיבי לחלוטין.
  עצם קיום חוקים והסדרים אלו במשך שנים ובממשלים שונים ומתחלפים מוכיחה על קבילותם ,כנראה כתוצאה מנחיצותם.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  א. פרקש (יום שישי, 20/10/2006 שעה 6:40)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  הלואי וזה הייתי אני.... אבל יש הבדל גדול בין 'קבילוּת'' לבין ''נחיצוּת'', וההבדל הזה נשאר גם אם אתה מדבר בשם הסובייקטיביות. לא כל ''קביל'' הוא גם ''נחוץ'' ולא כל ''נחוץ הוא ''קביל''.
  _new_ הוספת תגובה  דרך הבוסר
  ע.צופיה (יום שישי, 20/10/2006 שעה 8:13)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  וזאת על פי דעתך,דעתי או דעת אחרים.
  אך הממוצע המשוקלל של דעת הקהל (באמצעות נציגיהם,כמובן)מראה על נחיצותם ובמשתמע,קבילותם של חוקים ונוהלים אלו.
  _new_ הוספת תגובה  דרך היין להתיישבות בודדים
  Israeli101 (יום שלישי, 17/10/2006 שעה 20:24) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  ''לאחר יותר מ-‏10 שנים..... בתמיכתם של כל המוסדות הרלוונטיים ..... יש עדין 'אנשים' הפועלים למנוע את מימוש יעדיה''

  הנושא חדש לי!
  ובאמת חבל מאד ''שההשקעה תרד לטמיון''.

  אם אתה מעורה בנושא כפי שמשתמע;
  מה אתה מציע?
  _new_ הוספת תגובה  חוק ההסדרים - רקע
  דוד סיון (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 0:49) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  נחקק לראשונה בשנת 1985 (פרס ראש ממשלה, מודעי שר האוצר) כחוק חרום כדי להעביר את תוכנית היצוב כמיקשה אחת (http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/hesderim.htm).

  היום שמעתי שחה''כ אורית נוקד הגישה הצעת חוק להגביל את תחולת החוק רק לדברים שבאמת קשורים לתקציב. אולי זה מסמן התקדמות בכיוון הנכון, במיוחד שמצב החירום במשק של שנת 1985 כבר מזמן עבר.
  _new_ הוספת תגובה  חוק ההסדרים - רקע
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 0:57)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  תבדוק כמה הצעות חוק של ח''כ נוקד התקבלו.
  _new_ הוספת תגובה  חוק ההסדרים - רקע
  Israeli101 (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 3:35)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  ''תבדוק כמה הצעות חוק של ח''כ נוקד התקבלו.''

  ח''כ נוקד הגישה או הצטרפה ל-‏296 הצעות חוק!!!
  אולי מזכיר הכנסת, יו''ר וועדת חוק ומשפט, והפקידה
  שיושבת בסוף!! יודעים כמה התקבלו!
  _new_ הוספת תגובה  שכחתי את השותף
  דוד סיון (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 7:12)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  אם אינני טועה השותף להצעת החוק של חה''כ נוקד הוא חה''כ גלעד ארדן.
  _new_ הוספת תגובה  שכחתי את השותף
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 7:56)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  השאלה היתה קנטרנית.הגברת נוקד מחזיקה (ביחד עם אחרים)בשיא הצעות החוק,אך למיטב ידיעתי אולי חוק אחד מהם נתקבל.
  זה סוג של יחסי ציבור ותו לו.כך שאין להבהל או לשמוח על הגשת ההצעה.
  _new_ הוספת תגובה  שכחתי את השותף
  Israeli101 (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 8:02)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  ''השאלה היתה קנטרנית.''

  כמו התשובה (-:
  _new_ הוספת תגובה  שכחתי את השותף
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 8:12)
  בתשובה לIsraeli101
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  מדוע?
  שאלתי כמה הצעות חוק שהנ''ל הגישה בעצמה או בשותפות,התקבלו.
  בתשובתך מנית רק מה שהוגש.
  יש נוהג של חברי הכנסת שמגישים מיד הצעות חוק על כל ענין שבאקטואליה,ללא בחינה לעומק של הנושא,העיקר לקבל שורה בעיתון והזכרה ברדיו ובטלויזיה.
  זה דבר פסול מנקודת ראותי מאחר ויש בזבוז זמן(וזמן זה כסף ובמקרה הזה זה כספי הציבור),אי התעסקות בעיקר ודחיקה הצידה של מי שבאמת ובתמים פועל נכון כשליח הציבור.
  _new_ הוספת תגובה  שכחתי את השותף
  Israeli101 (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 8:18)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  I was being Facetious - במקרה הזה יש לנו הסכמה.
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  דוד סיון (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 10:14)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  אני לא ממש מכיר לפרטי פרטים את כל העובדות על הצעות החוק של אורית נוקד או את אלו אליהן הצטרפה. מכאן שודאי אינני מכיר את הסטטיסטיקה של התוצאות. יחד עם זאת הגשת הצעות חוק לתיקון המציאות החוקית שלנו היא אחד התפקידים העיקריים של חברי הכנסת. אם לא יגישו תוכל להגיד שלא עמדו בהבטחתם.

  כמובן שבתהליך הזה יש גם כוונה להשיג ''שורה'' באמצעי התקשורת. אבל ''השורה'' היא חלק מהתהליך של גיוס הסכמה של חברי כנסת אחרים.

  בנושא של חוק ההסדרים הכוונה של חה''כ נוקד וארדן היא מבורכת. הצרה היא שהנהלת הקואליציה מייצגת אינטרסים אחרים (במקרה הזה אנטי-דמוקרטיים) ולכן הסיכוי להצלחה קטן. כך גם הסיכוי של הצעה נוספת שעוסקת במכלול יותר רחב שכולל את חוק ההסדרים (http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/1556.rt...). כאן יש שילוב של ח''כ מ,ישראל ביתנו ומר''ץ שבנתיים באופוזיציה. הנה קטע ממנה:

  ''חוק הסדרים במשק המדינה לא יכלול כל הוראה שאינה קשורה קשר ישיר להוצאות הממשלה כאמור בסעיף (3)(א)(2), או למקורות המימון של התקציב כאמור בסעיף 3(ג)(5)''.

  על ההצעה השניה לא שמעתי בתקשורת - גיליתי אותה באתר הכנסת. וזה לא מוריד מחשיבותה.
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 17:01)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  הלך ידידינו ''הישראלי''ובדק באתר הכנסת ומצא כי חברת הכנסת נוקד שותפה ל296 הצעות חוק. זה נראה לך הגיוני,סביר ורציני?
  אין לי כלום נגד חברי הכנסת ארדן ונוקד.איני אוהד או שונא של חוק ההסדרים.אני טוען שכל גבורי הדמוקרטיה (במקרה הזה:חוק ההסדרים ובחירת שופטים)שוכחים את ''גבורתם''בהגיעם לשלטון ומשתמשים בחוק ההסדרים ללא בושה וממשיכים לבחור שופטים באותה שיטה.מסקנתי: חוק ההסדרים טוב לדמוקרטיה והליך בחירת השופטים -נכון.
  לגבי הערתך :''(במקרה זה אנטי-דמוקרטים)''-ידידי סיון,כל מה שמתקבל בכנסת הרמת ידם של 61 חברי כנסת או בכל רוב אחר-זה דמוקרטי!
  זה שאתה ופרקש ואני חושבים שזה פסול,או דורש שינוי,זה בסדר. אך אלו הם דעותינו הפרטיות ותו-לו.
  המבחן מבחינתי זו המציאות ואותה תיארתי לעיל.
  _new_ הוספת תגובה  עדין זה מאפיין אנטי-דמוקרטי
  דוד סיון (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 17:14)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  1. אנטי-דמוקרטי כי מדובר בעריצות הרוב. בדמוקרטיה הרוב אמור להגביל את עצמו.
  2. תפקידו העיקרי של ח''כ הוא חקיקה. נוקד שותפה ב-‏269 הצעות חוק במהלךכהונתה (כ-‏4 שנים). זה פחות מהצעת חוק אחת ל-‏4 ימים. אם בחלק מההצעות הללו היא צירפה את תמיכתה רק לאחר שהסתיימו תהליכי הניסוח אין כאן בעיה.
  _new_ הוספת תגובה  עדין זה מאפיין אנטי-דמוקרטי
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 17:51)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  ברמה הפילוסופית איני מקבל את הטיעון של עריצות הרוב.אם הרוב אינו קובע בדמוקרטיה אז זו לא דמוקרטיה.הרוב יכול ולעיתים חייב להגביל את עצמו,אך זה מרצונו ולא מתוך כורח אחר.חוק ההסדרים הוא דמוקרטי מאחר וכל פעם מחדש הוא זוכה לרוב בכנסת.זו מהות הדמוקרטיה.
  אין כל רע בהגשת הצעת חוק (כך או אחרת)כל 4 ימים.זה פשוט לא רציני.ולאחר מחשבה לא נותר לי אלא להגיע למסקנה שהכל זה יחסי ציבור.
  _new_ הוספת תגובה  אולי
  דוד סיון (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 18:37)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  זה גם עריצות וגם חוסר שקיפות; אין דיונים על הפרטים בפורום המתאים. לכן בעייתי מאד.
  _new_ הוספת תגובה  אולי
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 19:05)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  חוסר שקיפות,אי התענינות בפרטים,חוסר ידע אלמנטרי ועוד ועוד... כל זה אינו קשור לדמוקרטיה,זה קשור לאנשים שנבחרו לייצג את הבוחרים ומידת התייחסותם לתפקיד שכה חפצו בו.
  כאשר חבר כנסת מחליט לקחת על עצמו לטפל ביסודיות בנישה מסוימת של חיינו,יש לזה בדרך כלל תוצאות טובות.כאשר אתה מטפל ב-‏296 נושאים אין לזה תוצאות כלל.
  _new_ הוספת תגובה  עדין זה מאפיין אנטי-דמוקרטי
  א. פרקש (יום שישי, 20/10/2006 שעה 7:50)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  רוב בהכרח הוא דמוקרטי, ובלבד שהוא רוב נקי מהשפעות זרות של לחץ לא לגיטימי, שוחד, כספים, הטיית דין ותמורה אחרת שניתנת בעבור שינוי בדפוסי הצבעה (למשל הצבעת המיצובישי של אוסלו,ופרסת מהגרי 'קדימה'). ועל זה היה לנו ויכוחים למכביר באשכולות קודמים.

  לדעתי בעקרון רוב דמוקרטי אינו עריץ בהגדרה, אלא אם הרוב מנצל את יתרונו כדי כדי לרדות במיעוט והפיק הישגים לעצמו ובכך להגדיל את הפערים. לכן, בחברה דמוקרטית יש לנו חוקה או לחילופין חוקי יסוד שבאים לנטרל מראש את יתרון הרוב, ומתייחסים לאזרח כבודד בעל זכויות בסיסיות (טיבעיות ותחוקתיות) במרבית תחומי החיים שלנו. המנגנון הזה הוא ''כרית רכה'' שמונעת זעזועים חברתיים מיותרים.

  תפקידו של ה''כ הוא חקיקה אבל גם בקרה על הממשלה. החקיקה הראשית של הכנסת היא ''חוק התקציב'' שהוא בעצם חוק יסוד פעולת הממשלה. הכנסת מאשרת לממשלה את מדיניותה, כולל את גודל הכספים להקצעות השונות שבתקציבה. כלומר, גם בחקיקה הזו ישנה משוב בקרה על עבודת הממשלה. והבקרה מתרחבת דרך הפעולה של הועדות המקצועיות של הכנסת (שגם הן דנות ומעצבות את החקיקה).

  לגבי אורית נוקד אכן היא משפטנית פעילה מאוד בהצעות חוק (כמו שכתבת - הצעות חוק או הצעות ל ת י ק ו ן חוק קיים). http://www.knesset.gov.il/privatelaw/plaw_display.as... לא מצאתי את מקומה בסוף הדרך, כלומר כמה חוקים שהתקבלו בסוף היו ביוזמתה.

  כחציין של הצעות חוק/תיקון חוק שהיא רשומה בהם הן ביוזמתה ובחציין היא מצטרפת בחתימתה ליוזמי הצעת החוק. במרבית ההצעות מדובר רק על תיקוני חוק קלים (שגם זה כשלעצמו דבר נאות והכרחי).

  ובעצם לא מדובר ב'כמה חוקים חוקק כל ח''כ' (כחחכ''ח). מדובר יותר בערכם ובחשיבותם של הצעות החוק והצעות תיקוני החוק. אני ממליץ לחברים להיכנס לאתר הכנסת ולפתוח את דף הצעות תיקון החוקים שעל הפרק ובמידה ואתם מוצאים מקום להעיר או להאיר את עיני/ו הח''כ/ים היוזם/ים אתם יכולים לשלוח אליו/הם אי-מייל עם הערותיכם. גם בהנחה שבשלב ראשון רואים את זה רק עוזרי הח''כים. יש ח''כים שגם עונים יפה לשולחים ואח''כ מתפתח 'דיון' אי-מיילי מעניין.

  חוקים בקריאה שלישית
  הצעות חוק
  _new_ הוספת תגובה  עדין זה מאפיין אנטי-דמוקרטי
  דוד סיון (יום שישי, 20/10/2006 שעה 9:40)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  הטענה שלי היא לא משפטית. יחד עם זאת כפי שאני מבין את המציאות בקשר לחוק ההסדרים מדובר ברוב מנצל. הרי מדובר בחוק שהוכנס לספרי החוקים בשעת חירום - בשנת 1985.

  נדמה לי שתסכימו איתי שמצב החירום הכלכלי ההוא הסתיים מזמן. עם זאת הביקורת על החוק (הצעות חוק שהזכרתי ועוד) לא מדברת על מחיקתו מספר החוקים אלא בתיקונו שיתאים יותר ליעודו. אבל הממשלות רוצות לשמור על נוחיות ומנצלות את קיומו של החוק לקצר את תהליך החקיקה בתחומים רחבים שאין להם קשר לחוק התקציב. אז אולי אי-אפשר ללכת לבג''ץ בגלל החוק הזה ואין בו משהו לא חוקי אבל מבחינתי הוא לא ממש דמוקרטי כי הוא פוגע בתהליך החקיקה הראוי.
  _new_ הוספת תגובה  עדין זה מאפיין אנטי-דמוקרטי
  א. פרקש (יום ראשון, 22/10/2006 שעה 14:10)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  רוב הוא עקרון דמוקרטי מבחינה פוליטית, מוסרית, ציבורית ומשפטים ואפילו פרקטית. אין אפשרות אחרת. כי כפייה של המיעוט את דעתו פירושה המעשי היא דיקטטורה של המיעוט. כי בפועל אין למיעוט יכולת לכפות את דעתו על הרוב בכללי משחק דמוקרטיים, אלא רק בכוח ובמשמעת.

  אני אמרתי שהדמוקרטיה למדה מניסיונה והשתפרה בכך שפיתחה חוקי יסוד לזכויות הפרט, המיעוטים, העבודה לכל, החינוך לכל וכו' ובכך הוציאה את הויכוח הזה מהפוליטיקה היום יומית, כשהי מעגנת את העקרונות האלה בחוקים אובייקטיביים לכאורה שמגנים על זכויות הפרט, ומכאן גם על זכות הפרט בן המיעוט (ולא הרוב). הכלי המשפטי בה להגן ולהוציא הרבה נושאים מהויכוח הפוליטי היומיומי ומשאיר את הויכוח לנושאים חשובים יותר ודחופים.

  חוק ההסדרים הוא חוק גרוע כמו שאמרתי משום שהוא מבזבז כספי ציבור יקרים על פינוק מקורבי שלטון, ומונע בכך השקעות אפקטיביות לרווחת הכלל. יש לקבוצות הקואליציה אינטרס לשריין לעצמם כספים מעבר להקצבות המפלגתיות של תקציב המדינה, כי הכסף מכניס חיים לשורותיהם.
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  Israeli101 (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 20:01)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  ''חברת הכנסת נוקד שותפה ל296 הצעות חוק''

  297 אם צודק 'ידידנו' סיון בהקשר להצעת חוק
  שהגישה נוקד ב-‏17 לחודש..........(-:
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  ע.צופיה (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 20:18)
  בתשובה לIsraeli101
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  אני חושב שהיא ראויה להיכלל בגינס.
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  Israeli101 (יום חמישי, 19/10/2006 שעה 21:48)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  עזוב את ''גינס''?
  שתיכנס לכיס הג'ינס שלי עם אשד הדברת,
  אולי יצא שקל מִזה!!
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  ע.צופיה (יום שישי, 20/10/2006 שעה 5:58)
  בתשובה לIsraeli101
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  שני דברים חשובים למדתי,עכשיו,עליך. א.יש לך כיסים רחבים ב. אין בהם יותר משקל.
  מה שנקרא: ההיצע גדול,אך המצאי קטן.
  _new_ הוספת תגובה  אני חושב אחרת
  Israeli101 (יום שישי, 20/10/2006 שעה 23:42)
  בתשובה לע.צופיה
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  בדיחה טובה.

  שבת שלום.
  _new_ הוספת תגובה  פספסת את נושא הבדואים
  אלעד (שבת, 21/10/2006 שעה 15:45)
  בתשובה לIsraeli101
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  חיפשתי בארץ הצבי את המילה ''בדואים'' ומצאתי רק את הטור הזה.
  גם כאן- התגובות היו בנושא חוק ההסדרים ואורית נוקד וכו'
  ונראה כי מישהו פספס את נושא הבדואים

  מה עושים (מה מדינת ישראל עושה) עם אותם בדואים- פורעי חוק המתיישבים להם ללא כל דין וחשבון ובהתעלם מכל מדיניות של מנהל מקרקעי ישראל ושאר הרשויות?
  ואחר כך גם גונבים והורסים ומזהמים?
  שלא לדבר על רצץ טריטוריאלי ערבי?
  וזה שהם מביאים נשים מהרשות הפלשתינית?
  ומקבלים ביטוח לאומי?
  ודורשים שנקים בישהוביהם הלא חוקיים קופת חולים ושאר שירותים?

  מה קורה כאן במדינה????
  _new_ הוספת תגובה  אני חושש שפספסת
  דוד סיון (שבת, 21/10/2006 שעה 20:04)
  בתשובה לאלעד
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  1. אני בעצמי כבר כתבתי על הנושא מספר פעמים בפתילים שונים.
  2. הרשויות לא מפעילות את סמכותן להסדיר את הנושא. לדעתי חלק מהבעיה נובע מכך שאף אחד לא מוכן להציע לבדואים אלטרנטיבה שתהיה סבירה.
  3. למיטב הבנתי הם לא צריכים לבקש או לדרוש שיקימו קופת חולים או בית ספר. מספיק שיהיו מספר תושבים מסויים ובית הספר יקום וכך גם קופת החולים.
  _new_ הוספת תגובה  פספסת את נושא הבדואים
  Israeli101 (שבת, 21/10/2006 שעה 22:10)
  בתשובה לאלעד
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  סיון כתב בנושא.

  נראה, שלו ישבו הבידואים במרכז, לא הייה ניתן
  להם חופש בהיתנחלות! עצם העובדה שהם נוודי מדבר,
  מקנה להם מעט חופש! סה''כ לא מעניין את
  הישראלי המצוי, על איזה ג'בלעה בנגב מתנחל בידואי!!!

  יתר פעילותם שהעלת - בעייה שייש להיתמודד אתה
  במסגרת החוק. (או לחילופין - >>ליישר<< אותם בכח).
  _new_ הוספת תגובה  פספסת את נושא הבדואים
  א. פרקש (יום ראשון, 22/10/2006 שעה 14:00)
  בתשובה לאלעד
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  הינה לינקים לחלק מההודעות שבהן כלולים בדואים מהחודשים האחרונים:

  דיון 3611
  על שילוד ושקרים אחרים – דוד סיון

  ובהודעות במהלך הויכוחים....
  תגובה 84232
  ובאשכולון הזה...
  תגובה 84024

  ובזה...
  תגובה 76340
  ובזה...
  תגובה 70997
  וגם...
  תגובה 76069
  בזה....
  תגובה 76347
  ואפילו....
  תגובה 77217
  בזה...
  תגובה 84030
  וגם....
  תגובה 68843
  סתם, בשליפה קלילה אחת....
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  דוד סיון (יום ראשון, 22/10/2006 שעה 16:41)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  א. פרקש (יום שלישי, 24/10/2006 שעה 12:54)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  היית 'עובד' עוד קצת......
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  דוד סיון (יום שלישי, 24/10/2006 שעה 14:06)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  דוקא השבוע אין לי זמן והחיבור לאינטרנט צולע.
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  א. פרקש (יום שלישי, 24/10/2006 שעה 20:08)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  העבודה חשובה תמיד אבל אינטרנט אפשר להחליף.
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  דוד סיון (יום רביעי, 25/10/2006 שעה 4:14)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  במציאות הפרטית שלי זה לא ממש פשוט להחליף.
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  א. פרקש (יום רביעי, 25/10/2006 שעה 6:37)
  בתשובה לדוד סיון
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  למה? ההנהלה צריכה לאשר תיקונים/ שידרוגים?
  _new_ הוספת תגובה  מה היינו עושים בלעדיך?
  דוד סיון (יום חמישי, 26/10/2006 שעה 7:23)
  בתשובה לא. פרקש
  הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

  לא ההנהלה אלא אני.
  _new_ הוספת תגובה
  חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

  חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


  מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.  © פורום ארץ הצבי