פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הבטחת חיי ילד ברכב חונה
יוסף אליעז (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 1:20)


הבטחת חיי ילד ברכב חונה

יוסף אליעז

דחוף
לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
לכבוד
הגב' צפורה לבני
שרת המשפטים
לכבוד
מר ישראל כץ
שר התחבורה
לכבוד
מר יצחק אהרונוביץ
השר לבטחון פנים

כב' ראש הממשלה, כבוד השרים,

הנדון: הצעה דחופה לחקיקה שתמנע או תצמצם את התופעה של השארת ילדים ברכב חונה

לאור ריבוי האסונות בתקופה האחרונה, בה הושארו תינוקות וילדים למות מיתה נוראית ברכב חונה ולוהט, אני מתכבד להציע בפניכם הצעת חקיקה שתמנע, או תצמצם במהירות, את האסונות הללו בצורה דרסטית וללא עלויות כספיות לקופת הציבור.
ההצעה דלקמן טעונה חקיקת משנה [תקנות תעבורה] זריזה, בצירוף הוראה והנחיה ברורה ותקיפה למשטרה ולפקחי העיריות לאכוף אותה בחומרה וללא פשרות, כי מדובר בחיי ילדים.
למיטב הבנתי אין צורך בשינויי חקיקה של חוק, למעט, אולי, סמכויות האכיפה לפקחים, ואם יש צורך בחקיקה, ראשית – יש להתקין התקנות מיד, עם הסמכה לשוטרים בלבד, ולהוסיף ההסמכה לפקחים בשלב שני. אפשר לקבוע שהעבירה על תקנות אלו תהא מסוג ''ברירת קנס''.
וזהו גוף התקנות [למשרדי המשפטים והתחבורה יועצים משפטיים שישפרו את הניסוח, אני מתכבד להציע את עצם הרעיון]:
 1. א. לא יסיע אדם ברכב ילד שגילו למטה מארבע שנים [להלן בתקנות אלה ''ילד''] ברכב מנועי אלא אם הוצגו בחלון הקדמי והאחורי של הרכב לוחיות כמפורט בתקנה 1.ב. [להלן: ''הלוחיות''];
  ב. הלוחיות יהיו מחומר קשיח, בצבע רקע לבן ועליהן כתוב משני צידיהן, דהיינו הן בצד הפונה לפנים הרכב והן בצד הפונה אל מחוצה לו, בצבע אדום בולט, ''ילד ברכב'' בשפות עברית וערבית. רוחב האותיות לא יפחת מס''מ אחד וגובהן לא יפחת מ-‏5 ס''מ.

 2. לא ישאיר נהג לוחית בחלון הקדמי או האחורי של הרכב כאשר אין ברכב ילד.

 3. לפחות חלון אחד מחלונותיו הצידיים של רכב המסיע ילד, בכל צד מצדי הרכב, ובנוסף לחלון הנהג והנוסע שלצידו, יהיו שקופים כך שבאור יום ניתן להסתכל מבחוץ לתוך הרכב.
  ברכב מסחרי ללא חלונות צד לנוסעים המסיע ילד יהיו חלונות הנהג והנוסע שלצידו, וכן החלון האחורי של הרכב, שקופים כאמור.

 4. א. העובר על הוראת תקנה 1 דינו קנס 1,500 שקל ושלילת רשיון נהיגה של חודש ימים.
  נעברה העבירה פעם שניה בתוך 3 שנים יהא עונש הפסילה לחודש ימים חובה.
  ב. העובר על הוראת תקנה 2 דינו קנס בסך 400 שקל;
  ג. נעברה עבירה כאמור ברכב המשמש להסעת ילדים באופן מסחרי, או להסעת ילדים אשר אינם ילדי הנהג, יהיו הקנסות דלעיל בסכום כפול מן הנקוב לעיל.

 5. א. ראה אדם ילד סגור בתוך רכב נעול וחשש לחיי הילד, ולא ניתן לאתר את נהג הרכב בזריזות סבירה, רשאי הוא לנפץ חלון ברכב ולחלץ מתוכו את הילד.
  אדם שפעל כך לא ישא באחריות פלילית או אזרחית לנזקי בעל הרכב, מחזיקו, מבטחו או כל אדם אחר, שנגרמו בשל ניפוץ החלון, או כתוצאה מכך.
  ב. חילץ אדם ילד מרכב נעול כאמור, יודיע למשטרה על חילוץ הילד ופריצת חלון הרכב בהקדם האפשרי, הן כדי לוודא טיפול בילד והן כדי להבטיח, ככל הניתן, את הרכב ותכולתו.

 6. תוקף תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.

אני מודה לכל אחד מכם על תשומת הלב ומתכבד להציע לפעול מיד להתקנת התקנות הללו, ולפחות את התקנות 1 עד 4, בטרם יקופחו, חלילה, חיי ילד נוסף.

בכבוד רב ובברכה,
 

יוסף אליעז, עו''ד, [שופט בדימוס]
העתקים:
 • מפכ''ל המשטרה מר יוחנן דנינו;
 • מר יוסף אבוהב, מנכ''ל הרשות לבטיחות בדרכים; אנא סיועכם לחקיקה ולאכיפה.
 • מר רוביק דנילוביץ' ראש עירית באר־שבע – אנא הפעל השפעתך במרכז השלטון המקומי להסמכת פקחי העיריות לאכיפת התקנות המוצעות; דו''חות שירשמו פקחים ראוי כי ישולמו לקופת העיריה.
 • מר אלי לוי, ראש המועצה המקומית להבים – אנא סיועך כנ''ל.
תמצית הרעיון בקצרה:

הכלל אומר: אשר לא נכנס לַמֹּחַ דרך האוזנים נכנס לתוכו דרך הארנק.

אם נהג יחוייב להתקין לוחית קדמית ואחורית לפני תחילת הנהיגה – הפעולה תעמיק להתבסס בראשו לוודא שלום הילדים.

אין להתיר השארת הלוחית באופן קבוע בחלונות הרכב, כי אז אפקט הזיכרון בטל.
החיוב להסיר הלוחית מהחלונות, ובעיקר מהחלון האחורי, עם יציאת אחרון הילדים מהרכב, יוודא גישת הנהג לחלון האחורי מתוך פְּנִים הרכב, כך שהשארת ילד ברכב לא תתכן, הגיונית לפחות.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


טוב שיש פתרון. להלן פתרון פשוט ממנו.
יובל רבינוביץ (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 1:32) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מזה שנתיים אסור להתקין אזעקה ברכב.
גם אני ברכתי בזמנו על האיסור הזה. האזעקות כרוכות במפגע רעש לא קטן, אך כדאי לשקול זאת מחדש.

למיטב הבנתי, אזעקות הרכב הרגילות מצויידות בגלאי נפח, והן מופעלות אם נשכח ילד ברכב.

אני מאמין שהפסקת השימוש באזעקות רכב היא הסיבה העיקרית לעלייה החדה במספר המקרים הטראגיים האלה.

בנוסף לכל מה שנאמר, במקומות החמים ביותר בארצנו נדיר למצוא חניות מקורות. גם הן היו מצמצמות את מימדי הטרגדיות.
_new_ הוספת תגובהלממשלת ישראל אין עניין בהצלת ילדים נצלים .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 6:43) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרבה יותר חשוב לקנוס עברייני חניה ועברייני מהירות .
ועוד , יש לזכור כי ילד נצלה להבדיל מילד ניצל , חוסך למדינה
את קצבת הילדים וזה כידוע דבר ששר האוצר מחשיב מאד .
_new_ הוספת תגובההרבה יותר פשוט ויעיל
ע.צופיה (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 7:20) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שתקבע עונש מינימום של 10 שנים בכלא.
האם שמת-לב כי בשלושת המיקרים האחרונים (גם באחרים אך איני זוכר במדוייק) רק חובשי כיפה ושטריימל היו מעורבים?
השארת ילדים לבד באוטו מעידה יותר מכל על סולם ערכים מעוות ומשובש. איני יודע את הסיבה לכך ואיני רוצה לנחש אך כמו כל דבר רע זה מושפע מאוד מעונש כבד.
_new_ הוספת תגובההרבה יותר פשוט ויעיל
יובל רבינוביץ (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 15:26)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה יכול לקבוע גם מאה שנות מאסר או עונש מוות. אין להרתעה שום משמעות במקרה של שיכחה.
עניין בסיסי באשמה פלילית היא כוונת האדם לפשוע.

העניין עם הכיפה הוא כנראה שטות וגבבה. אתה סבור שדתיים מזניחים את ילדיהם? התכבד ומצא נתונים. הבאת שלושה מקרים ספציפיים ומהם להסיק על המגזר היא זריית חול בעיניים.
במלים אחרות: רק תימנים רוצחים ראשי ממשלה.
_new_ הוספת תגובההרבה יותר פשוט ויעיל
ע.צופיה (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 17:09)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שיכחת ילד באוטו ולשעות רבות אינה סתם רשלנות כי ילדנו אמור להיות בראש מחשבותינו גם בעבודה וגם בשעות הפנאי.אני עוד יכול להבין, בקושי, אדם ששכח את ילדו לאחר זמן קצר חזר בריצה והוציאו, אך לשכוח למשך יום שלם? זה הרבה הרבה יותר מרשלנות, זו כבר הריגה.
אתה יכול לטעון שלאף עונש אין הרתעה, הרי רוצחים ואונסים ללא הרף למרות הענישה המחמירה. אז אנחנו צריכים להפסיק להעניש?
אנחנו כציבור רוצים לדעת שיש מחיר הולם לפשע,חטא ועוון. ומות ילד בצורה כה אכזרית ראוי לעונש הולם.
העובדה היא שבכל שלושת המקרים האחרונים היו מעורבים חובשי כיפות וחרדים. אני גם זוכר את המקרה של מנהל בית הספר שלקח את ילדי שכנו ושכח אחד מהם באוטו. גם הוא היה חרדי. אני בטוח שיש גם חילונים כאלה, אך אי אפשר להתעלם מצבר המקרים האחרון שקרה רק לדתיים וחרדים.זה ראוי לבדיקה.
_new_ הוספת תגובההרבה יותר פשוט ויעיל
יובל רבינוביץ (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 19:39)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני לא יודע מהיכן אתה שואב את ההגדרות המשפטיות שלך.שיכחת ילד באוטו היא רשלנות ולא הריגה. זה לא משנה לכמה זמן הוא נשכח.
הריגה כוללת מודעות למה שמתרחש.

אין שום טעם בענישה על שיכחה. כאשר אדם שוכח ילד באוטו הוא אינו יכול להיות מודע לענישה בגין שיכחה. ההשוואה שלך לאנסים ורוצחים אינה רק מקוממת; היא מטופשת.

אני מניח שמבחינת הסיכוי לתרחיש המסויים שבו אב מסיע את ילדו לעבודה ושוכח אותו ברכב צריכים להתקיים שלושת המרכיבים: אב עובד, בעלות על רכב, ילד. אנשים שאין להם ילדים לא שוכחים את ילדיהם ברכב. כך גם אנשים שאין להם רכב. שלושה מקרים זה לא ''צבר''. שיכחת ילדים במכוניות קיימת גם במדינות אחרות.
_new_ הוספת תגובההרבה יותר פשוט ויעיל
ע.צופיה (יום ראשון, 21/07/2013 שעה 20:25)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ילד עבור אב זה הרבה יותר מכל דבר אחר. בכדי להגיע למצב (שאני ממש לא מצליח לדמיין לי אותו)של שיכחת ילד יש הרבה יותר מרשלנות, יש פה שיבוש בסולם הערכים של אותו אדם ולכן אני חושב שצריך לראות בזה פשע מסוג הריגה.
ההתייחסות כרשלנות היא סוג של השלמה עם התופעה.
לא הבנתי את הסיפא שבהודעתך.
_new_ הוספת תגובהשכחת ילדים ברכב
יוסף אליעז (יום שני, 22/07/2013 שעה 1:27) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכל הכבוד ליובל רבינוביץ' איני רואה שהפתרון שלו גורע במשהו מהרעיון שהעליתי או שמחליפו.

אחת הבעיות בהצעת רבינוביץ היא שבחום הגדול ילד עלול לאבד מיד את הכרתו ובמעולף לא יתנועע ולא יפעיל את גלאי הנפח.

גם לא בכל כלי הרכב מותקן גלאי נפח כזה. יש גלאים המורכבים על הדלתות, משביתי מנוע ועוד.

בכל הכבוד גישה המזלזלת בהצעה טובה אינה לענין.

אזכיר עוד כי היו סיבות טובות לאיסור הפעלת אזעקות ברכב, שלעתים הדירו שינה מדיירי רחוב שלם הזקוקים לשינה זו גם כדי להיות ערים ועירניים בבוקר, גם לבל ישכחו את ילדיהם במכונית...
פשוט: חכמים הזהרו בדבריכם.

לע. צופיה- אדם שאיבד במו ידיו את בנו נענש בכך קשה.
אם הוא מטופל בעוד ילדים ויאסר כהצעתך - יאבדו אלו את אביהם [ופרנסת המשפחה] לכל תקופת המאסר הממושכת, שגם תעלה למדינה כמה מיליונים.
ברצונך להגן על ילד אחד אתה תפגע באחים השכולים.

יש סיבות טובות שלא להפריז באורך עונשי מאסר.

אין מנוס מלאבחן בין עבירות הכוללות כוונת זדון, תכנון, הכנה וביצוע לעבירות רשלנות שלא במודע.

אין גם ספק שרשלנות עלולה לגרום לאסון נורא, כמו ברשלנות בהכנת מטוס לטיסה, רשלנות בפיקוח על המראתו או נחיתתו או בגרימת דליקה , או ברשלנות בהסטת פסי-רכבת בצמתים.
אולם אין להתעלם מהיסוד הנפשי.

אחרי שסיימתם להתווכח על כל מה שמסביב - מה דעתכם על עצם הצעתי המקורית? יש טעם לאמצה? יש טעם לדחותה? תודה
י. אליעז
_new_ הוספת תגובהשכחת ילדים ברכב
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/07/2013 שעה 6:57)
בתשובה ליוסף אליעז
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מכונית היא מוצר שעובר בדיקת תקינות שנתית .
תקנות שונות הביאו לכך שבבדיקה כלולים כמה דברים שהם מטופשים בעיני אבל אינם טורח גדול .
משולש אזהרה , מקטורן צהוב-זוהר ועוד . בכל מכונית יש גלגל רזרבי ומגביהה . כל מכונית נבדקת למניעת זיהום אויר .

אין זה המקום לדיון טכני איזה פריט נחוץ להוסיף למכוניות למניעת אסון מהסוג ההוא .
החשוב הוא ששר התחבורה והכפופים לו יחליטו על פתרון ויחיבו את כל הרכבים לקיימו ומכוני הבדיקה
יבדקו את המצאותו ותקינותו .
_new_ הוספת תגובהשכחת ילדים ברכב
יוסף אליעז (יום שני, 22/07/2013 שעה 22:34)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מפלגה חביבה,
זהו בדיוק מה שהצעתי, שהשר יגיע לפתרון וזהו הפתרון עד שימצא טוב יותר, או בנוסף לפתרונות טכניים קיימים או שיומצאו.
_new_ הוספת תגובהשִכחת ילדים ברכב
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 23/07/2013 שעה 14:19)
בתשובה ליוסף אליעז
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההצעה שלך טובה מאשר המצב הנוכחי, בו לא עושים שום דבר.
אני רואה בה כפתרון „עזרה ראשונה” לבעייה הקיימת עד שיימצאו הפתרונות הדפיניטיביים.

בהמשך יש לגבש את הפתרון הטכנולוגי הטוב ביותר, על-ידי ועדת מומחים (כן, ועדה. זו לא מילה גסה ובדרך כלל הם יודעים על מה הם מדברים). אם הפתרון הטכנולוגי יהיה מניח את הדעת, ניתן יהיה לבטל את החוק המוצע.

לעניין גלאי הנפח באזעקה – קשה לי להאמין שיש מצב שבו הילד מאבד את הכרתו מרוב חום מבלי שהוא זז קודם לכן. אפשר להחזיר לתקן אזעקה המתאימה למצב הטכנולוגי העכשווי (למשל – במקום החרדת כל העולם ברעש איום, האזעקה יכולה לשלוח SMS לבעל הרכב ואם הוא לא מבטל ביודעין את ההודעה והתנועה ברכב נמשכת – הפעלה של צופר האזעקה הזכור לרע). אפשר לדרוש שתקן האזעקה יחייב התקנת גלאי נפח ולא רק השבתת מנוע.

מעבר לכך הוועדה אמורה לתת את דעתה מדוע יש רושם של עליה בתכיפות האירועים. האם רק נראה לנו בשל הטייה תקשורתית או שקרה משהו ששינה את הדברים? לדעתי – ביטול האזעקה הוא הגורם לכך. במוסף 7 ימים של „ידיעות אחרונות” כתבה דנה ספקטור שהסיבה היא שברכבים החדשים יש כריות אוויר, דבר שחייב את העברת הילדים לנסיעה מאחור ולא לצד הנהג, דבר המגביר את סיכוי ההישכחות.
_new_ הוספת תגובהשִכחת ילדים ברכב
יוסף אליעז (יום ראשון, 01/12/2013 שעה 15:02)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המצב בטיפול בשכחת ילדים מסתכם במילה רוסית אחת: ''נאדה'', ובעברית: מאומה.

בינתיים מתו 4 ילדות בעת שהוריהן מסקו זיתים [אם כי אולי הן נכנסו בעצמן לרכב וננעלו בו ללא ידיעת ההורים, אך מי שיודעת לפתוח דלת של רכב מבחוץ לרוב תדע גם לפתחה מבפנים או ללחוץ על כפתור הצופר].

היו עוד 2-3 מקרים שלא נסתיימו במוות.
אנו נכנסים לחורף. מספר המיתות יקטן, אך הקיץ ישוב במלוא עוזו וללא טיפול בבעיה עוד מספר ילדים יעלו לקורבן למולך הרשלנות ולעשתורת אי-העשיה.
כיצד גורמים לשר התחבורה ישראל כץ לטפל בבעיה?
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי