פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
משה סמילנסקי - קפיטליסט ציוני
עגל הזהב / דוד סיון (יום חמישי, 05/06/2003 שעה 13:02)


משה סמילנסקי - קפיטליסט ציוני

ד''ר דוד סיון
''ההברקה הגאונית של אדם סמית היתה ...... הרעיון שסדר כלכלי יכול להיווצר ולהתקיים כתוצאה לא-מכוונת מפעולותיהם של אנשים רבים, שכל אחד מהם שואף לקדם אינטרס פרטי משלו ....'' (פרידמן, 1988, עמוד 33).

''כל רגשי הכבוד שלי לדגניה. אבל לא דגניה תגאל את הארץ ולא דגניה תצפף את הישוב, ע''י מושבים כעין גנים אשר צמחו לצדה, כי אם פתח-תקוה קפיטליסטית'' (סמילנסקי, כרך 12, תרע''ג, עמוד 58).1מעשה ההתיישבות הציוני החל להתגשם בשליש האחרון של המאה ה-‏19. הציונים-המתיישבים של תקופה זו היו בעיקרו של דבר חסידי היזמה הפרטית.2
ייחודה של היזמות הפרטית, בתקופה שעד מלחמת העולם הראשונה, הוא גם ''בכך שפעלה בתחום האידאי והסימבולי המרכזי שבו פעלה התנועה הצינית בכלל''. בראש סולם הערכים הזה שכנו כבוד התיישבות חקלאית, שיבה אל הקרקע והבעלות עליה באמצעות התיישבות חקלאית וכיבוש העבודה (קרלינסקי, 2000, עמוד 8).

על הרקע הזה צמח למנהיגות, בהתאחדות האיכרים, הסופר משה סמילנסקי שעלה בצעירותו מאוקראינה. בהמשך נסקור את משנתו בעשורים שלפני מלחמת העולם הראשונה. אנחנו נתמקד בשני נושאים עיקריים בה שגם משתלבים יחדיו על קרקע המציאות במולדת המתחדשת: חשיבות היזמה הפרטית והגשמת הציונות.
משה סמילנסקי (1953 - 1874)סמילנסקי נולד בשנת 1874 באוקראינה וגדל במשפחה שהתפרנסה מעבודת האדמה. אביו היה חוכר ומנהל של אחוזה גדולה. סמילנסקי גם הושפע מן הפעילות הציונית של תקופת נערותו וגם עלה לארץ בשנת 1891. עלייתו, עליית אחיו ובני אחיו היתה בעצם עליה של בעלי הון. אביו רכש 600 דונם מאדמות חדרה שרק החלה את צעדיה הראשונים באותם ימים (קרלינסקי, 2000, פרק 2).
לאחר מספר שנים של עבודה אצל איכרים במושבות הדרום רכש סמילנסקי חלקת אדמה ברחובות עליה נטע פרדס. די מהר הפך סמילנסקי למומחה בזכות יכולתו לשלב ידע פורמלי, ידע מעשי ולימוד דרכי העבודה המקומיות. תוך מספר שנים הפך למנהיג בין האיכרים ולדמות מפתח באגודת השיווק של הפרדסנים.

בסדרת מאמרים שפרסם סמילנסקי הוא מבטא השקפת עולם סדורה ובוטחת בנושאים שעמדו על הפרק בתנועה הציונית בתחילת המאה הקודמת.3 סמילנסקי ייעד להון והאיניציאטיבה (יזמה) הפרטיים תפקיד חשוב ומרכזי במעשה הציוני שיעדו העיקרי היה גאולת הארץ (הקרקע). גאולת הארץ מתחילה ברכישת אדמותיה על ידי התנועה הציונית באמצעות חברה שתרכז את כל הנושא ביד אחת ובכספי הקרן הקיימת לישראל (קק''ל).

סמילנסקי גם ציין כי ''בטרם יהיה ברשותנו חלק חשוב מאדמת א''י העומדת להימכר אין להתחיל בישוב, כי הישוב מעלה את מחיר האדמה וגורם מעצורים לקנית קרקע'' (כרך 11, תרס''ב, עמוד 11). היעד העיקרי של כספי הציבור היה להניע תהליכים כלכליים ולנצל את האפשרות לקנות בזול בגלל רכישת נתחי קרקע גדולים (ניצול היתרון לגודל בשפת הכלכלנים). בגישה דומה פעל הממשל האמריקאי, כמה עשרות שנים קודם, לצורך השלמת מסילת הרכבת שמקשרת את המזרח למערב ארה''ב.4 החברה שתרכז את רכישת האדמות בא''י תרכוש ותכשיר גם אדמות עבור היזמים הפרטיים ואלו יפנו אליה כאשר יהיו מוכנים להתחיל בהקמת העסק החקלאי. בדומה למילטון פרידמן, שנים אחר כך, הוא מדגיש שתמיכת הכלל נחוצה ''רק בנוגע להסרת המכשולים הכלליים, שמקורם בסדרי המדינה ובעזובה הרבה בארץ'' (כרך 11, תרס''ד, עמוד 79).

בעקבות רכישת האדמות יתחיל החלק השני בגאולת הארץ 'כיבוש העבודה,' ישובה והעיקר עיבודה. רק עבודת האדמה, ''יכולה לברוא ולחנך דור בריא ותם, דור אשר מחשבותיו שקטות ורגשותיו עמוקים.'' שיתקשר בדרך זו אל ארץ-ישראל באהבה (כרך 11, תרס''ב, עמוד 8). את הדברים הללו כותב סמילנסקי כאשר הוא יודע שבעולם הגדול, בעקבות שיפורים טכנולוגיים, הולך ומצטמצם חלקה של החקלאות בתוצר ובמקביל יורד מספר העוסקים בחקלאות. אבל הוא גם מאמין שאין דרך אחרת לקשור את העם לארצו אלא דרך עבודת האדמה. לכן המעשה הציוני צריך שיתחיל בעבודת האדמה.את הנחת היסודות, אומר סמילנסקי, צריכים לעשות הכוחות המובחרים בעם. שיגשו למשימתם מתוך התעוררות פנימית עצמית ויעשו את עבודתם באמצעים פרטיים ועל אחריותם הם כי אין דרך אחרת לברוא ישוב חדש. אפשר כי רבים לא יצליחו לשרוד את מלחמת הקיום הקשה, אבל אותם מובחרים יובילו את הישוב העברי לצמיחה ולפריחה.

''בלי התפתחות קפיטליסטית הגונה לא יבנה הישוב ולא יבוסס כאן מצבנו האקונומי. והקפיטל, שגם הוא אינו יכול לבוא לא''י עד שירגיש כי למעשיו יש מבטח חוקי ידוע, לא יתחיל לפעול כאן אלא אם יראה כי שכר נשקף לפעולתו, - דבר זה יכולים רק המעשים להוכיח'' (כרך 11, תרס''ז עמוד 171). לכן סמילנסקי מציע שהתנועה הציונית תדאג לאספקת אשראי, על בסיס מסחרי איתן, בכדי לעורר/להניע את תהליך ההשקעות של היזמה הפרטית.

נכון כספי הברון שימשו להנחת אבן הפינה למושבות הראשונות. אלו נחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת, מחדרה דרומה ליהודה, המשיכה את בנינה והפעילות העסקית על ידי ההון והיזמה הפרטיים. קבוצת המושבות השניה, מזכרון צפונה, התבססה על כספי תמיכות ממקורות ציבוריים (הנדיב הידוע). לאחר כחצי יובל ויותר אפשר היה לסכם שהקבוצה הראשונה עלתה ופרחה בעוד השניה הלכה והתנוונה. סמילנסקי הסביר ''כי רק לאיניציאטיבה הפרטית 'כח דוחה ומפרה' ורק היא יכולה למצוא את האנשים המנוסים למסור את גורלה בידם ורק היא יכולה לברוא תנאים בריאים של עבודה ופעולה'' (כרך 12, תרע''ג, עמוד 51). הוא סיכם כי בכל מקום הממשלות מניחות את הבסיס אבל במקומות שמסרו את שאר המעשה לידי הקפיטל החפשי נרשמה הצלחה. במקומות שנמשכו התמיכה והניהול הממשלתי לא נרשמה הצלחה. סמילנסקי מסיק זאת ממה שלמד על ניסיונן של אנגליה, צרפת, הולנד ופורטוגל במושבותיהן.

סמילנסקי לא שוכח לטפל בבעיה שלאחר מלחמת העולם תעסיק את התנועה הציונית לא מעט. הוא כותב כי ''התישבות עברית בלי עבודה עברית - אינה אלא אבסורד. אי אפשר לברוא ישוב לאומי חדש, הבא לקנות ארץ מולדת חדשה בשביל המתישבים, רק ע''י בעלי-בתים בלבד.... ואם העבודה בתוך הישוב החדש לא תעשה בידי עברים, כלומר ע''י פועלים עברים - לא יהיה הישוב עברי...'' (כרך 11, תרס''ז, עמוד 214).על פי סמילנסקי את עיקר המעשה הציוני יש להשאיר ליזמה הפרטית הקפיטליסטית. מעורבות ציבורית נחוצה רק בכדי להניע תהליכים כלכליים במיוחד בארץ ישראל בה הפעילות הכלכלית היתה מועטה. בשאר הזמן התפקיד ''העיקרי של המוסדות הפיננסיים והפוליטיים של הציונות ..., אינו אלא לפנות את הדרך לפני הקפיטל העברי, אשר בלכתו לא''י ימצא שם את החוקיות הדרושה ואת הקרדיט הדרוש לפעולתו ....'' (כרך 11, תרס''ז, עמוד 213). אם לא, עשוי לחזור על עצמו סיפור המושבות הצפוניות.


מילטון פרידמןכמה שהדברים מזכירים לנו את מה שמילטון פרידמן כותב, כ-‏80 שנה יותר מאוחר: ''בתחומי הפעילות הממשלתית, כמו בשוק, פועלת כנראה ''יד נעלמה'', אלא שפעילותה נעשית בדיוק בכיוון ההפוך לפעולת ה''יד הנעלמה'' של אדם סמית: אדם המתכוון אך ורק לשרת את האינטרס הציבורי באמצעות טיפוח של התערבות ממשלתית מונהג באמצעות ''יד נעלמה'' לקידומו של אינטרס פרטי שאין לו דבר וחצי דבר עם כוונתו המקורית'' (פרידמן, 1988, עמוד 25).ביבליוגרפיה

  1. סמילנסקי, משה, כתבי משה סמילנסקי, התאחדות האכרים בארץ-ישראל, כרך 11, 1936.
  2. סמילנסקי, משה, כתבי משה סמילנסקי, התאחדות האכרים בארץ-ישראל, כרך 12, 1936.
  3. פרידמן מילטון ורוז,החופש לבחור - עיקרי הכלכלה החופשית, דביר 1988.
  4. קרלינסקי, נחום, '''לא דגניה תגאל את הארץ כי אם פתח-תקוה קפיטליסטית': יזמות פרית בהשקפתם של הפרדסנים העברים ושל מתנגדיהם, 1939-1904,'' עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 1997.
  5. קרלינסקי, נחום, פריחת ההדר: יזמות פרטית בישוב, 1939-1890, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2000.הערות:
  1. ''משקנו הרכושני,'' כתבי משה סמילנסקי, כרך 12, תרצ''ז, עמוד 58. במקור נדפס ב''החרות'' תרע''ג. זהו מאמר אחד מרבים שנדפסו מחדש בכתבי משה סמילנסקי. בהמשך נציין את מספר הכרך, את שנת הפירסום המקורי עם מספר העמוד בכרך.
  2. כפי שמשתמע מכתבי סמילנסקי המתיישבים במושבות, במיוחד במושבות הברון, נתמכו על ידי הממסד הציוני להבטיח את יכולת הקיום שלהם. למרות זאת, רוח היזמות הפרטית היוותה מאפיין מרכזי של מתיישבי התקופה (קרלינסקי, 2000).
  3. המאמרים פורסמו בבטאונים עבריים בשנים תרס''ב-תרס''ז ונדפסו מחדש בכתבי משה סמילנסקי, כרך 11. מאמרי כרך 12 פורסמו במקור בשנים שנותרו עד מלחמת העולם הראשונה (תרע''ד).
  4. בשנת 1862 חתם הנשיא לינקולן על חוק שהסמיך שתי חברות פרטיות להקים את מסילת הברזל שתחבר את המזרח עם המערב. החוק קבע מי תהיינה שתי החברות שתבנינה את הקו (אחת ממזרח ואחת ממערב) והבטיח לשתי החברות: הלוואות זולות ונוחות לביצוע העבודה ומענק קרקעי של 10 מייל מרובעים משני צידי המסילה. Pacific Railroad Act.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


קפיטליזם וסופר קפיטליזם
aharon5 (יום חמישי, 05/06/2003 שעה 16:07) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קפיטליזם הוא (נניח) כאשר כל אחד דואג לעצמו והכלל יוצא נשכר.

סופר קפיטליזם הוא כאשר קבוצה מסויימת יוצרת קרטל שדואג לכך שכל המוסכמות והכללים הבלתי כתובים יהיו לטובתה (למשל: האליטות).

לדבר הזה קוראים: ''קשר האליטות''.

תוצאתו: המדינה עניה והעשירים עשירים...
_new_ הוספת תגובהלאהרון - אכן. ואזי מקורות החוקיות והסדר במדינה
מיכאל מ. שרון (יום שישי, 06/06/2003 שעה 0:58)
בתשובה לaharon5
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הופכים ממגיני זכויות הקניין לחומסיו בשרות האוליגרכיה. עם כל הכבוד, יש הבדל בין סמילנסקי למילטון פרידמן...

סמילנסקי דגל כנראה בפרוטקציוניזם ממלכתי ומתן חסות ה''חוקיות'' לקבוצה מוגדרת מסויימת ובהכוונה מוטית-אידאולוגיה (יתכן שפגנית בחלקה - דת האדמה וכד'). ואילו הכלכלנים הליברטריאנים בני אסכולת שיקגו מתנגדים לו, ומדברים על היזמות הספונטנית בכל כוון שימצא ראוי על ידי הדימיון, האינטלקט והרצון היזמיים.

קישורים:
מה באמת ניתן היה לעשות: ראו הנקודות המסומנות במספרים מפיסקה 10: תגובה 28885
מסה כלכלית-מדינית: דיון 946
_new_ הוספת תגובהאז איך פותרים את הבעיה?
aharon5 (יום ראשון, 08/06/2003 שעה 23:45)
בתשובה למיכאל מ. שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לדעתי?

הפתרון פשוט: מדברים עליה.

(מתי לאחרונה שמעת דיון ציבורי בנושא ''קשר האליטות''?)...
_new_ הוספת תגובההרוע שבדבר
נמרוד פינסקי (יום שישי, 06/06/2003 שעה 0:02) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פיתוח הפרט והזנחת הכלל. זהו קאפיטליזם.
כלומר-נולדת למשפחה הנכונה, במקום הנכון.. למדת במקומות הנכונים את המקצועות הנכונים בכסף שהיה לך מהמשפחה הנכונה:
הצלחת. תקים לך חברה פרטית. אם למדת להיות תכססן וערמומי, תדע לנצל את ההוויה ולהשתלט על חברות נוספות (ותאמינו או לא, יש קורסים לדברים כאלו).
אם אתה קאפיטליסט אמיתי, תזכור תמיד את המוטו-''כמה שיותר כסף בכמה שפחות מאמץ''.
כלומר, עובדים מדוכאים חסרי זכויות שיעבדו בפרך בשביל שני דולר ליום במקום ללכת לבית ספר יסודי; כלומר, לצבור הון ולהשתלט על השוק תוך כדי דריסה אכזרית של כל המתחרים.

הקאפיטליזם הוא חזירות וקידוש ערך הכסף, כל הערכים האחרים בטלים וכל האמצעים מקדשים את המטרה הנעלה-כסף כסף כסף!
_new_ הוספת תגובההסוציאליזם הוא קנאות עיוורת ופרימיטיבית
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 1:17)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אדם שנולד למשפחה הנכונה, יכול שיהיה טיפש ולא-יוצלח, ויסתבך בחובות למרות כפית הכסף בפה;

אדם שנולד לרוע מזלו במצפה רמון או בקרית-שמונה למשפחה עניה, יכול שיהיה מוסיקאי מוכשר שירוויח הון-תועפות בהופעות ויחיה מצויין;

הסוציאליסטים אינם יכולים לסבול הבדלים. לא בגורל ולא במצב הכלכלי, החברתי והתרבותי. הם מוחקים את האחריות האישית ונאכלים מרוב קינאה למראה הצלחה אישית. הם מוכנים לדרדר את כל העולם לביצה של בינוניות מדשדשת, ובלבד שכולם יהיו ''שווים''. אכן, שיוויון של דפוקים ואחוות-מרוששים. העיקר שלא יהיו ''עניים'' ו''עשירים''.
_new_ הוספת תגובההגחתה המיליטנטית של דת העבודה-אדמה
מיכאל מ. שרון (יום שישי, 06/06/2003 שעה 1:29)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לעיתים גם באיצטלה של יזמות חופשית, ואף מילטון פרידמן, אם תרצו...

ראו להלן תרחיש עתידני ודימיוני לחלוטין, שכל קשר בינו לבין נסיבות וסיטואציות כאלה ואחרות הינו מיקרי.

קישורים:
שנת 2014: http://www.literatura.co.il/show_creations.asp?id=48...
_new_ הוספת תגובהאריה-שיוויון של דפוקים?!
נמרוד פינסקי (יום שישי, 06/06/2003 שעה 13:25)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה זה אומר בעצם?

מוסיקאי מצליח ועשיר?? אין אחד כזה בארץ! ושנינו יודעים זאת.
דוגמה לטיפשה שקיבלה הכל על כפית כסף היא שרי אריסון-מפטרת כדי להרוויח יותר למרות שהאימפריה שלה לא קרובה לקשיים כלכליים.
כן-כאלה אנשים אני לא יכול לסבול. אני לא קנאי להצלחה האישית אלא לדרך שבה הושגה ההצלחה-דריסה אכזרית של כל מכשול בדרך לחיי העושר.

לדרדר את העולם לבינוניות?! הלוואי!! לא היית מעדיף, אריה, לחיות בעולם פחות חומרי ויותר מוסרי, בו הפער הכלכלי נמוך בהרבה וכוחם של רודפי בצע חלש בהרבה, כוח אשר לא מספיק כדי לשלוט על העולם (והיום הם אכן שולטים על העולם).
לא היית מעדיף לחיות כך...? אם לא, אני לא רואה את רצונך בטובת המדינה והחברה שבה.. יתכן ואתה עוד קפיטליסט אשר חשוב לו כסף בלבד? לא יתכן, אריה.
_new_ הוספת תגובהעל רודפי בצע וסולידריות חברתית
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 14:49)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ניסית פעם לקחת שיעור פרטי בפיתוח קול / בפסנתר / בכינור?

אתה יודע כמה זה עולה?

ישנם רבים בארץ שחיים יפה מכישרונם המוסיקלי - גם אם אינם עשירים.

אני מכיר אישית אנשים שגדלו בבתים הרוסים או עניים - והגיעו בעשר אצבעות אל לב עולם האקדמיה.

שרי אריסון נולדה למשפחה עשירה - והיא מפטרת עובדים.

אז מה?

מנין לך שהאימפריה שלה לא קרובה לקשיים כלכליים? אולי כן? וגם אם לא - האם היא צריכה להמתין עד שתגיע לקשיים כלכליים - ובינתיים לנהוג בשיטת ''אכול ושתה כי מחר נמות''?

וגם אם האימפריה שלה לא קרובה ולא תתקרב לעולם לקשיים כלכליים - מדוע עליה להחזיק עובדים מיותרים ולשלם להם משכורת?

ואם העובדים שהיא מפטרת אינם מיותרים, אלא יעילים וחיוניים - מה מפריע להם למצוא עבודה במקום אחר?

אני לא מבין את הבכיינות הזאת. לעמיר פרץ מותר לפטר 2,750 עובדים מתוך 3,500?

אני רוצה לחיות בעולם שבו כוחם של רודפי הבצע ייחלש - ולכן אני מעדיף שיהיו כמה שיותר רודפי בצע! ככל שהתחרות - בכל תחום - גוברת, כך עולה איכות המוצר ויורד מחירו - לרווחת כל הצדדים: רודפי הבצע, הצרכנים, והמשק כולו.

חברה יותר מוסרית היא חברה שבה אדם פרטי או התאגדות של אנשים פרטיים - עוזרים לאנשים אחרים, וככל שהמדינה מחליטה שהיא ''רווחה'' יותר - ומכניסה את היד לכיס עמוק יותר - כך הופכת ה''סולידריות החברתית'' לצו עליון המגובה באיומי משפט ומשטרה.

כזאת חברה אתה רוצה?
_new_ הוספת תגובהלאריה
נמרוד פינסקי (יום שישי, 06/06/2003 שעה 15:26)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עובדים מפטרים כשצריך, אחרת הסיבה היא תאוות כסף יתרה.
ידוע לכל שבנק הפועלים לא עומד בזמן הקרוב או הרחוק בפני קשיים וידוע עוד כי הפיטורים לא נעשו בשל אסטרטגיה ניהולית כלכלית.
גם עמיר פרץ הוא רודף בצע, המתיימר להיות מושיע החלשים. הוא מפרסם אלפי מודעות אשר מאדירות את שמו ואירגונו ואז מתלונן שאין לו כסף ומפטר עובדים רבים.
חוץ מהעובדה שהאיש כבר נתפס על שחיתות בהיסתדרות ויש לשלוח אותו לכלא.

אם החזון שלך הוא חברה שבה כולם רודפי בצע, גם אם מבחינה כלכלית יתכן איזון, לכאורה, חברה כזו היא חברה נגועה בחזירות וחומריות ועדיף כבר להתאבד מלחיות בחברה כזאת.
כנראה שטעיתי, אריה, וגם אתה נגוע ברדיפה אחר הממון. צר לי על החזון ההרסני והמטורף שלך.. כואב לי לדעת שלא לרבים מאיתנו עוד נשארו ערכים.
_new_ הוספת תגובהנמרוד היקר
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 16:33)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נראה לי ששנינו נסחפנו קצת.

נסה רגע לחשוב:

מהי חברה מוסרית? מהי חברה סולידרית?

כאשר המדינה מצווה עליי לשלם כמות גבוהה של מסים - בשביל לממן את העניים - זה טוב, או רע?

אולי איכפת לי מהעניים - ואולי לא איכפת לי.

אבל ב''מדינת הרווחה'' אין לי שום אפשרות לפסוק בעניין. המדינה מודדת בסרגל וגובה ממני את מידת ה''איכפתיות'' שלי.

אתה יכול להכריח אנשים לשלם כסף בשביל לממן אחרים - אבל אתה לא יכול להכריח אותם לאהוב את זה או לחשוב שזה צודק.

אתה יכול לכפות על אנשים לשלם מסים בשביל לממן מובטלים - אבל אתה לא יכול לכפות עליהם להרגיש שהם עושים זאת מרצונם.

סולידריות חברתית אמיתית נוצרת כאשר אדם מוציא מכיסו מרצונו החופשי על-מנת לממן את אלה שאין להם.

נדמה לך שכל אדם הוא רודף בצע וממון, שקוע בחומריות ובתאוות-כסף - ולכן אתה רוצה ''לרסן'' זאת על-ידי מיסוי.

אבל אין זה נכון - וזאת הערכה מאוד ירודה של האדם.

אותה שרי אריסון שאתה כל כך מתעב - מוציאה לא מעט מכספה בשביל לסייע לחלשים. אם תסתובב בכל אוניברסיטה בארץ - אתה תראה מעבדות ביולוגיה, כימיה ומחשבים; אולמות לימוד והרצאות; קפיטריות ומתקני ספורט - שקרויים כולם על-שם ''עשיר רודף-בצע'' זה או אחר - שתרם את כספו למימון המעבדה או האולם, ללא שום רווח כספי.

תסתובב בארץ, תעיין בספר הטלפונים - ותראה שורה ארוכה של עמותות, אגודות ואירגונים - החל מאיסוף כלבי-רחוב וכלה בבתי-תמחוי לרעבים.

לדוגמא - ניר ברקת, שהתמודד לראשות עיריית ירושלים - הוא מיליונר מצליח מאוד, קפיטליסט מובהק וכל מה שאתה אוהב לשנוא. אבל הוא תרם לקייטנות של ''דור שלום'', על-מנת שילדים עניים יבלו בחופש הגדול.

איזה רווח יצא לו מזה? האם הילדים הם מניות?

תחשוב: האם כל הפעילות ההתנדבותית והנדבנית הזאת היא תוצאה של הוראה מגבוה - או תוצאה של סולידריות חברתית של בני אדם שונים, עשירים יותר או פחות?

אלו הם ערכים, ידידי; זהו מוסר - זהו היופי האנושי בהתגלמותו: בני אדם עוזרים לבני אדם אחרים, ללא פחד וללא כפיה ממס הכנסה או מפקידי רווחה.

*

שוב לעניין הפיטורים בבנק הפועלים.

אתה לא יכול למנוע מאנשים להיות תאבי-בצע. תמיד יהיו כאלה. מה שאתה כן יכול לעשות הוא לשמור על חוק וסדר - שרודפי הבצע הללו לא יוכלו חלילה לשדוד בנקים או לפרוץ לבתים כאוות נפשם; מה שאתה כן יכול וחייב לעשות הוא למנוע הפרת חוזים והסכמים ולהעניש רמאים.

אבל אתה לא יכול לחייב אף אחד להעסיק עובד - אם הוא לא מעוניין בכך. אתה לא יכול לחייב אדם להימנע מביצוע פעולות עסקיות שיביאו לו רווחים.

הרי אתה עצמך מודה - שפיטורי העובדים בבנק הפועלים יביאו ליותר רווח. אז מדוע לא?

מה ההבדל בין שרי אריסון שמפטרת מאות איש - לבין שאול כהן בעל המכולת שמפטר שניים מתוך ששת מסדרי הסחורה שלו - כדי להרוויח יותר?

*

על רודפי בצע.

לא הבנת מה אמרתי - אולי כי הייתי קצת מתחכם.

הא לך דוגמא: בכל אזור התחנה המרכזית בירושלים - ישנו אך ורק בעל דוכן אחד - שמחזיק בידו מכונה לצילום מסמכים. מחיר צילום מסמך (עמוד) אחד הוא חצי ש''ח (50 אגורות)! ללא ספק מחיר מופקע, רדיפת-בצע ושוד לאור היום, שהרי במרכז העיר אותו הדבר עולה 30 אגורות, ואף 25, שלא לדבר על האוניברסיטה העברית - שם המחיר יורד ל- 18 אגורות.

מה היה קורה לדעתך, אילו היו באים עוד שלושה ''רודפי-בצע'' - ומקימים חנות לצילום מסמכים - או לפחות מוסיפים מכונה כזאת לחנות הקיימת שלהם?

אני אגיד לך מה היה קורה - כי זה מה שקורה תמיד ובכל מקום: מחיר צילום עמוד אחד היה יורד, אולי ל- 30 אגורות - אולי ל- 20.

וכך - תאמין לי שגם ארבעת רודפי הבצע היו ממשיכים להרוויח יפה; והעיקר, מבחינתי ומבחינתך: חיילים עניים שצריכים לצלם את תעודת השיחרור / החוגר / האישור הרפואי / המכתב למב''ס שלהם - היו משלמים פחות; עקרות בית רעבות-למחצה שהיו מוכרחות לצלם את האישור לעיריה / הקבלה על הארנונה / המכתב מחברת החשמל - היו משלמות פחות - והיו יכולות להרשות לעצמן לקנות עוד מעדן חלב לילד; ועוד ועוד.

זאת היא הכוונה שלי ב''כמה שיותר רודפי-בצע'' - כיוון שהתוצאה מיטיבה עם הצרכן, עם האזרח הפשוט.
_new_ הוספת תגובהאריה: דוכן מכונת הצילום בתחנה המרכזית - והקרטל
מיכאל מ. שרון (שבת, 07/06/2003 שעה 3:02)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שאלת בתמימותך (זה בסדר. אני יודע שנאיבי אינך...ישר- כן) ובכוונתך הרצוייה והטהורה, מה היה קורה אילו ''עוד כמה רודפי בצע'' היו ממקמים באיזור מכונות צילום (המחירים - יורדים, הרווחים, גדלים אולי, שכן אנשים לא היו מתאמצים לצלם קודם לכן במקום זול יותר וכד').

נו, אז תאוות בצע יש? יש.
כמה אלפי שקלים לקניית מכונת צילום יש? יש.
נו, אז למה אכן, על פי היגיון השוק, לא מוקמו באיזור עוד מכונות?

חיבור קרטליסטי בין תאבי בצע קרטליסטיים והרשויות (במקרה זה, גורם עלום כלשהו ברשות המוניציפלית) ?
אתה אמרת.

רק אחד יקבל רשיון לדוכן כזה. שינסה נא אחר להקים... פקחים עירונים או בריונים שהופעתם מספיקה.
ואם מדובר באיזור חנויות בתחנה המרכזית, ממילא קרטל כלשהו יתנה קניית מבנה לצורך חנות משרדית בכך שלא, מכונת צילום אסורה, אלא אם תשליש סכום מיוחד, ותהיה אתה הזכאי היחיד לכך.

והיכן שיש קרטליזם, המחירים בהתאם.

ישראל קשה ארץ, בפרט לקפיטליזם אמיתי וחופשי.
_new_ הוספת תגובהמיכאל, על קרטליזם ועל פקחים מאיימים
אריה פרלמן (שבת, 07/06/2003 שעה 10:58)
בתשובה למיכאל מ. שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היא הנותנת:

פקחים מאיימים, רישוי וטפסים וזכיונות הם נחלת המדינה ה''אחות הגדולה'', המפקחת והמתערבת בכל דבר אפשרי ובלתי אפשרי, נחוץ ובעיקר לא נחוץ.

אינני יודע מדוע אין עוד מכונות צילום באזור. אני מניח שחלק מההסבר הוא שבבניין ישנם כמה משרדי ממשלה, שבהם העובדים מנצלים את מכונות הצילום על חשבון המדינה, ולכן אינם נזקקים לשלם על כך.

מעבר לכך, אם ישנם כל מיני גורמים לא אובייקטיביים המפריעים לכך ישירות - אינני שולל זאת, אבל אינני בטוח שזהו המצב.

נראה לי שפשוט עצם הצעד של ייסוד עסק קטן בישראל הוא המרתיע בפני עצמו, לא רק מפעילי מכונות צילום פוטנציאליים, אלא גם בעלי מזנון/מסגריה/שירותי תרגום פוטנציאליים, ועוד.
_new_ הוספת תגובהמה בעניין התאגידים העולמיים?
נמרוד פינסקי (שבת, 07/06/2003 שעה 15:26)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה בעניינם? גם בהם אתה מצדד, הלא כן?
כשנייקי רצו לתרום לאוכלוסייה השחורה הענייה בשכונות המצוקה הם עשו זאת בכוונה אסטרטגית שיווקית.
הם פנו לנוער השחור בכוונה לקנות אותו, אז הם בנו מגרשי כדורסל ועליהם סמל ענק עם הסווש של נייקי ופרסמו את הסמל בכל מקום, עכשיו הם גם עושים פרסומות של שחורים משחקים כדורסל וכדורגל כשלבסוף אנו מגלים כי הפירסומת היא של נייקי. הם ממנים אנשים מיוחדים העוסקים בשטיפות מוח, זה תפקידם.

קוקה קולה עשתה ''יום קוקה קולה'' באחת האוניברסיטאות בארה''ב. תרמה משקאות וחולצות קוקה קולה בחינם לכל הבתלימידים-מאוד מתחשב מצדם. סביר להניח שרוב התלמידים יצרכו את המוצר הזה מאז אותו יום. אגב, אחד התלמידים הגיע עם חולצה של פפסי קולה ונענש בחומרה על ''חוצפנותו''.
מחירי קוקה קולה ונייקי לא ירדו והם גבוהים מאוד למרות השוק החופשי ומליוני המתחרים.

בארץ כבר התחילו להפעיל אותם תאגידי ענק את לחציהם גם בתוך בתי ספרינו-מכונות משקה וכדומה.

בארה''ב המצב הגיע לכך שעל הקירות תלויות פרסומות ובתי ספר רבים מחייבים את תלמידיהם לצפות כל יום בפרסומות שמוקרנות בטלוויזיה.
האם אתה מצדד בכך? דברים כאלה אני מנסה למנוע, אך הם בדרכם גם לכאן.

עסקים קטנים ופרטיים הם עדיין קטנים, אך מטרתי היא למנוע מאמפריות ענק להשתלט על השוק ועל החברה.

כלכלה חופשית היא אמנם כלכלה אך היא אינה מותירה כלל וכלל חופש לאנשים החיים בחברה.
אני לא יכול להימנע מקניית מוצר זה או אחר של תאגיד ענק. זה בדיוק מה שנקרא ''דיכוי מרמה שלישית'' אם אתה מכיר את המושג.
_new_ הוספת תגובהנמרוד: צדקה היא עדיין צדקה
אריה פרלמן (יום ראשון, 08/06/2003 שעה 1:05)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מדוע לפסול עשיית צדקה ורווחה אם היא נובעת מאינטרס כספי/אגואיסטי/ תאגידי?

מה רע בכך?

מה רע בכך שחברת קוקה-קולה תממן את הפיכת מגרש הגרוטאות עם הקוצים והדרדרים למגרש כדורגל מאובזר ומפואר - בתנאי שעל הכדורים ועל היציעים יצויירו פירסומות של קוקה-קולה?

האם לדחות את ההצעה? האם להשאיר את הילדים לשחק בין סלעים וחצץ?

*

האם לוותר על מרכז המחשבים והמוסיקה שהקימה חברת אינטל בשכונת מצוקה בירושלים, למען ילדים שאין ולא יהיה להם מחשב בבית - רק בגלל שהמטרה המוצהרת איננה ''אהבת אדם'', דווקא?

מדוע? אני לא מבין. מדוע לא לרתום אינטרסים מסחריים/כלכליים לטובת רווחת האדם וצדק חברתי?

מדוע לנהוג כבת-יענה ולהחרים כל מעשה טוב וכל כוונה חיובית בגלל שלא נעשו מטעמים אידיאליסטיים טהורים?

*

תאגידי ענק... תאגידי ענק...

אם לא בא לך לקנות מוצר של תאגיד ענק א' - קנה מוצר של תאגיד ענק ב'... או ג'...

תן לי דוגמא אחת, למוצר אחד, שאתה באופן אישי מחוייב ''באופן תאגידי'' לרכוש. תן לי דוגמא אחת, שבה ''תאגיד בינלאומי'' פוגע באפשרות הבחירה שלך, במקום לדקלם סיסמאות פלקטיות של פורעי ה''אנטי-גלובליזציה''.
_new_ הוספת תגובהשטיפת מוח
נמרוד פינסקי (יום ראשון, 08/06/2003 שעה 10:36)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איני מנסה להתחמק מקניית מוצר מסויים של תאגיד מסויים, אלא ממוצרים של תאגידים מסויימים!
לכן, אם איני קונה מוצר של תאגיד א' אני לא אקנה מוצר גם של תאגיד ב' או של ג'.
אני מעדיף שאותם ילדים ישחקו במגרשים רעועים או אף על חול מאשר שיהיו מדוכאים ע''י נייק, קוקה קולה או מקדונלד'ס.

לא מספיק שפירסומות שוטפות את מוח האדם לרמות מדהימות, הן גם מרוקנות אותו מערכים ומדברים חשובים באמת.

התאגידים בפני עצמם הם סרטן ממאיר שאם לא נטפל בו עכשיו הוא יפגע גם בנו.
אותם אנשים אשר מנהלים את החברות השטניות האלה שולטים בתקשורת, בפוליטיקה, באיכות הסביבה, בספורט, בתרבות ובאנשים.

חוץ מכך, הם מנצלים עובדים בסדנאות יזע תמורת תשלום מגוחך וזאת לאחר שרמסו את הכלכלה המקומית ולא השאירו מקום אחר לעבוד בו.
אותן ארצות נחשלות חייבות כספים רבים לבנק העולמי ולכן הן מחוייבות להכניס לארצן את המחלה המסוכנת שנקראת תאגידים.
ארה''ב ממוסחרת ומשוגעת, סין מנוצלת וגוועת!
אני מצטער, אין לי דבר אחד טוב לומר על החברות המחרידות האלה!
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות לנמרוד:
אריה פרלמן (יום שני, 09/06/2003 שעה 7:52)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1) אם אתה לא יכול לנקוב ולו בשם אחד של ''תאגיד מדכא'' כלשהו - מהו ההבדל, אם כן, שבין ''תאגידים'' ל''רוחות ושדים''? מנין לי ש''תאגידי'' איננה המצאה שלך, אם אין להם שם וזהות?

2) אם אתה מוכן ש''ילדים ישחקו בין סלעים וקוצים'', וכמובן שלילדים לא יהיו מחשבים/קייטנות/ארוחות חמות ושאר דבר איומים - אין בעיה; אלא שאז לא תוכל להסתכל לאימהות הללו בעיניים ולהגיד להן שאתה דואג לצדק ולרווחה של ילדיהן.

לפני כמה חודשים התאגדו כמה ''תאגידים'' איומים, בזק, אורנג', פלאפון, סלקום ומוטורולה, ופתחו קו טלפון חינם אל יד שרה, על-מנת שכל עני, קשיש, חולה ומסכן יוכלו להתקשר חינם ולבקש סיוע.
אילו אתה היית מנהל יד שרה, או ראש הממשלה או ראש העיר, מה היית עושה?
היית דוחה בבוז את ה''אימפריאליזם הממוסחר של התאגידים החמסניים'' ומאלץ את החלשים בחברה להעשיר את חשבון הטלפון של בזק? זהו צדק חברתי?

אילו היית אתה ראש המינהלת השכונתית של אותה שכונת מצוקה בירושלים, היית מגרש בגאון את אינטל עם מרכז המחשבים שהקימה? בשביל מה? בשביל להחזיר את אותם הילדים לרחוב ולאלימות, או במקרה הטוב לסטנגה?
זהו צדק חברתי?

3) מנין לך שה''תאגידים'' ''הרסו'' כלכלות בעולם השלישי? תן לי מדינה בעולם השלישי שבה היתה ''כלכלה משגשגת'' שניתן היה בכלל ''להרוס'' בה משהו?

4) מי הכריח את העובדים ה''מנוצלים'' ב''סדנאות היזע'' לעבוד? מה מונע מהם להתפטר? אם מעבידים אותם בכוח ובאיומי כליאה או סחיטה - תגיד! כי אז מדובר בפשע חמור. אבל אם השכר שהם מקבלים בסדנאות האיומות הללו גבוה מהשכר הממוצע של שאר העובדים מחוץ לסדנאות - תגיד תודה!
_new_ הוספת תגובהתשובות לאריה
נמרוד פינסקי (יום שני, 09/06/2003 שעה 11:37)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. ביקשת שמות של תאגידים העושים כל שעל רוחם-נייקי, קוקה קולה, מקדונלד'ס, נסטלה, מייקרוסופט, פרוקטר & גאמבל ועוד המון חברות ענק קטנות יותר אבל עדיין שולטות כרצונן.

2. איני מעדיף שילדים ישחקו בין סלעים וקוצים על פני שהם ישחקו במתקנים בטוחים.
כמו כן, איני מעדיף שילדים ישחקו לידיהם של סוכנים רודפי ממון על פני משחק שתוצאתו לא תזיק לילד ולמרחבו הנפשי. (הימצאותם של סמלים ואנשי מכירות במגרשי משחק פוגעים קשה מאוד במרחב הנפשי של הילדים והופכים אותם לעבדים!)

3. צדקה כשל החברות אותן ציינת מתקבלת בברכה, אלא ש: א. הייתי מרוצה הרבה יותר אם הדבר היה נעשה ע''י העירייה/הממשלה.
ב. הייתי מתנגד למבצע אם הייתי רואה שהחברות מנצלות את הבמה יותר מידי כדי לשטוף את מוחות האנשים.
אם הייתי רואה שכוונתן טובה והם לא מתפארים יותר מידי בשמם ובפועלם ולא מכניסים סיסמה פה, מבצע שם-הן היו מתקבלות בברכה. בכל זאת, זהו תפקידה של העירייה לדאוג לעניינים שכאלו.

4. אני בספק אם התאגידים הכריחו את העובדים לעבוד, אך המצב שהתאגידים כפו על המדינה, הוא מה שהביא ילד בן תשע לעבוד בפרך כדי שלמשפחתו יהיה לחם.
בארץ מוחזקים עובדים זרים בכוח ובכפייה. לא אתפלא בכלל אם קורה הדבר גם בארצות העולם השלישי ואם אני לא טועה אפילו קראתי על מקרים כאלו.
ידידי, אם אתה מאמין שזהו פשע אז תאמין שהתאגידים, בכוחם העצמום, מצליחים להעביר דברים מסוג זה כאילו לא היו, או כאילו הם לגיטימים? התאגידים הם פושעי ענק אך מי ששולט בחברת עצים גדולה שמחסלת יערות בניגוד לחוק, ויש לו קשרי מסחר עם סי.אן.אן, יוכל בקלות לטייח את הסיפור. מדובר בחברות עשירות יותר ממדינות שלמות. מתוך מאה הגופים העשירים ביותר בעולם- 51 הם תאגידים!

השכר שמקבלים העבדים בסדנאות היזע של נייקי, מקדונל'ס נסטלה ועוד רבים ורעים הוא מגוחך. שני דולר ליום לאדם שעובד לא פחות מ- 12 שעות (ואני מתאר לעצמי שאף יותר) ביום. זהו לא שכר ממוצע בגיטו אושוויץ! אלו תנאים מחפירים וכן- זהו פשע חמור מאוד נגד האנושות!
_new_ הוספת תגובההמשך שאלות לנמרוד
אריה פרלמן (יום שלישי, 10/06/2003 שעה 13:57)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1) אילו פעולות בניגוד לחוק בוצעו בישראל על-ידי קוקה-קולה ומקדונלדס?

2) מדוע פתיחת מרכזי מחשבים לנוער במצוקה הוא אחד מתפקידי העיריה?

3) כמה השתכרו העובדים המסכנים והמנוצלים בסדנאות היזע האיומות? פחות משני דולר לשעה - או יותר משני דולר לשעה?
_new_ הוספת תגובההמשך תשובות לאריה
נמרוד פינסקי (יום רביעי, 11/06/2003 שעה 9:24)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. לא ידוע לי על פעולות לא חוקיות מיוחדות שבוצעו בארץ ע''י אותם תאגידים, חוץ מהתרמית של מקדונלד'ס שהציגו את ההמבורגר שלהם כדבר מזין ביותר ורק אחרי משפט בינלאומי נרחב התגלה כי אותו מוצר הוא אחד הדברים הפחות בריאים שקיימים עלי אדמות והוא לא יותר מאשר רעל.

חוץ מכך, מה שאני רואה לא חוקי בעליל זה פיתוי מתמיד של ילדים לבוא ולקנות את המוצרים של מקדונלד'ס בגלל המתנות ''הנפלאות'' שמחולקות עם כל ארוחת ילדים. אגב, את אותן מתנות מייצרים ילדים בסין, איך לא, בסדנת יזע. אני רואה את הפיתוי המתמיד כלא מוסרי, מעורר את צרכנות היתר בקרב הילדים ותאמין או לא, דבר זה מוביל למתחים וכעסים במשפחה-וזה מוכח. קוקה קולה פחות אכזרית בעניין שטיפת המוח בפירסומות, הם רק מראים לנו בחורות חצי עירומות רטובות לגמרי ומיוזעות שותות לרוויה מ''משקה החיים'' או גבר חשוף, כמובן שנראה מצויין, לוגם ממנו בכדי להתחיל עם בחורה, או כל מיני אוסף שטויות שלא קשורות בכלל למוצר עצמו, אך נתפשות חזק בתת המודע של הנוער. אם לשקר חופשי בטלוויזיה כדי לגרום לאנשים לשלם לך כסף זה חוקי, אז אנחנו חיים בעולם מאוד לא מוסרי, וזה מה שקורה בפועל.

2. אריה, אני מאמין שכפי שהעירייה רוצה שהתושבים יהיו מאושרים, היא פותחת גני-ילדים, פארקים, קייטנות, בתי-ספר, משפצת רחובות וכו', כך צריכה היא גם לספק ציוד לילדים.
העירייה בונה מתנ''ס-הייתי מעדיף אילו העירייה הייתה מספק ציוד למתנ''ס.
במקרה שלא, אתן לך דוגמה. השנה עבדתי בשנת שירות, כידוע לך, כמדריך ילדים. אחד המתנס''ים בהם עבדנו קיבל עשרות מצלמות מחנות צילום מסויימת כתרומה. החנות לא לקחה על עצמה את הקרדיט ולא פירסמה את עצמה, אלא נתנה את המצלמות מתוך טוב לב.
חברה מסויימת, אני אפילו לא יודע מי, תרמה בסביבות עשרה מחשבים-גם הם לא דרשו שיבואו לילדים ויגידו להם: ''ילדים חמודים, המחשבים באו מ-X הם אנשים שאיכפת להם מהחברה. רוצו וקנו אצלם כמה שיותר מוצרים.''
אתה מבין? יש הבדל בין רצון אמיתי לעשות טוב לקהילה לבין לשטוף לקהילה את המוח כדי לגנוב ממנה כסף.

3. אריה, כאן אני כבר לא יודע אם אתה ציני, אבל אענה לך תשובה ככל ידיעתי. סדנאות היזע לא ממש פתוחות למבקרים ובשל הרווח הכספי שכולם משיגים מהם, אין ממש התערבות ממשית מצד ממשלות וכדומה.
הדעה הרווחת היא שאותם עבדים-מגילאי שש בערך, משתכרים כשני דולר ביום! למרות הסכום הזעום אין להם הרבה ברירה. ברשותך אתן מספר קטן של דוגמאות לסדנאות יזע: במזרח הרחוק ילדים מכינים בעצמם כדורי רגל ונעליים לחברת נייקי, אין פלא שהמוצרים שלהם איכותיים ו''עשויים ביד.'' בסין בונים ילדים קטנים את הצעצועים החמודים והנפלאים של מקדונלד'ס שכל ילד מערבי ''עיוור'' בוכה, מנדנד ומציק להורים שלו שיקנו לו. בחוף השנהב מנוצלים ילדים רבים לקטיפת פולי קפה בשביל חברת נסטלה. ועוד ועוד. דרך אגב, וזה ללא גזענים שביננו-בחברת פרוקטר & גאמבל קודחים לקופים בקרקפת (שיטה רווחת מאוד גם אצל הישראלים ה''הומניים'') ומבודדים אותם חודשים בתוך כלוב ס''מ גדול יותר מגופם, אבל זה חוקי.. אז עזבו... אלא רק קופים...

קישורים:
_new_ הוספת תגובההמשך שאלות לנמרוד
אריה פרלמן (יום רביעי, 11/06/2003 שעה 23:26)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1) אז מה, פירסומת זה בלתי חוקי? בלתי מוסרי?

אז איך תשכנע לקנות מוצר? אסור להציע מוצרים נלווים בהנחה או כמתנה?

דרך אגב - הונאה בפירסום היא לא דבר חדש - והיא לא קשורה ל''תאגידים בינלאומיים'' דווקא. גם סוחרים קטנים ומושתנים מרמים לא מעט.

2) למה שהעיריה תחלק ציוד למתנ''סים? מה קרה? האם הרחובות כבר נקיים? הפנסים תקינים? הביוב זורם כהלכה? אין יותר חניה בלתי-חוקית? האם נבדקו ואושרו כל המבנים בעיר - שלא יהיו חלילה אסונות-ורסאי-פל-קל נוספים?

הכל בסדר, שכבר לא נשאר לעיריה מה לעשות אלא לחלק ציוד?

דרך אגב - איך אתה מסביר את העובדה שבעל חנות צילום - סוחר קפיטליסט ורודף-בצע - תרם עשרות מצלמות בחינם - ועוד ללא שום תועלת שיווקית?

כיצד ייתכן שסוחר רודף כסף מבזבז כסף?

3) יזע יזע ועוד יזע...

אבל לא ענית לי על השאלה: כמה הרוויחו הילדים האלה קודם לכן? איפה הם היו ומה הם עשו לפני כן? האם הסתובבו בין פחי הזבל? עישנו סמים? עבדו כספקי שירותי מין מקומיים? קיבלו מכות בבית?

יזע יזע ויזע...

לא אמרתי שמצב הילדים הללו מזהיר - ובכלל עבודת-ילדים היא עניין נכבד בפני עצמו.

רק שאלתי מה היה מצבם ומה היתה משכורתם לפני כן.
_new_ הוספת תגובההמשך תשובות לאריה
נמרוד פינסקי (יום חמישי, 12/06/2003 שעה 10:24)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. בכדי לשכנע אדם לקנות מוצר אתה לא מוכרח להציב בחורה חצי עירומה, לספר שקרים או להציב פעולות לא מוסריות כי זה ''מגניב''. דוגמה לפעולות כאלה היא הפרסומת של ''פלאפון'' אם אני לא טועה ובה שני ילדים ''מגניבים'' נשלחים אל המנהלת ה''מפחידה'' ע''י המורה ''המניאקית'' למה? כי הם שיחקו בפלאפון, שלחו SMS, דיברו וכו'... לידם יושבת ילדה ''יורמית'' עם משקפיים, גם היא נשלחה אל המנהלת. מדוע? כי היא ישבה על סנדביץ' (או משהו בסגנון) הילדים המגניבים שהעיפו אותם על משחקים בפלאפון צוחקים על הילדה החנונית שלא עשתה בעצם שום דבר רע.
זאת לדוגמה פרסומת פשוט נוראית. פרסומת נוספת המהדהדת בראשנו ברדיו היא הפרסומת של המכונית (אפילו לא עניין אותי איזו מכונית) שההורים קנו והילד מציב לאחותו שאלה-את מי היא יותר אוהבת, את המכונית או את אמא? שאלה קשה מאוד, לכן היא אומרת ''את אבא''. השוואה בין משהו חומרי לאמא שלך היא זוועתי והייתי מפעיל פה צנזורה נוקשה!
הפרסומת הראשונה כנראה ממש לא מנסה להילחם בסטיגמות ודברים מסוג אלה מובילים לעיתים לאלימות בביה''ס. קשה לי להאמין שמישהו לא יסכים איתי בעניין הפירסומות האלה. פירסומות שבאות ''באמת'' לפרסם מוצר לא ישתמשו בגימיקים ותכסיסים תת תודעתיים ולא מוסריים. פירסומות שונות כמו למכללות שונות וכו' פשוט מודיעים לך על האפשרויות שלך בענייני קורסים, מיקום, מוניטין וכו'. תעשה לבד את ההשוואה בין סוגי הפירסומות ותודיע לי מה אתה חושב...

2. למה שהעירייה תאשר את כל הבניינים? תתקן את כל הפנסים? תנקה את הרחובות? לילדים הנזקקים יש איכות חיים מספיקה? התושבים מקבלים ציוד כמו שהובטח? לא.
כל דבר לגופו, איניב רואה סדר עדיפויות ברור. העירייה יכולה לטפל בכל נושא בו זמנית. אם לא, הם צריכים לחתור לכך שלילדים יהיה את הציוד שהובטח (''מחשב לכל ילד''-אמר ביבי) ברגע שהנושאים האחרים ''יירגעו'' (אני כותב יירגעו כי הם לעולם לא יסתיימו).
ובקשר לבעל חנות הצילום-התשובה שאתה מחפש נמצאת בגוף השאלה. כנראה שהוא לא קפיטליסט רודף בצע אם הוא מוכן לתרום לנזקקים ציוד בלי שום פרסום.
זה, למשל, נקרא ''מעשה טוב'' ואם אותו איש מחנות הצילום הקטנה יכול לעשות ''מעשה טוב'', גם הסנובים מאורנג', מייקרוסופט וכו' יכולים.

3. אריה, אני אגלה לך סוד קטן...
לפני שהגיעו התאגידים למדינות החלשות האלה, הרבה יכולה היו אשכרה הולכים לבית הספר...
כיום כשהעסקים המקומיים קרסו (למשל אם אתה מציב ''ארמון'' כמו איקאה בנתניה, חנויות כלי הבית הקרובות יפסידו יותר וחלקם אף ייסגרו ויהיו עוד מובטלים) לא נשאר כסף בבית והילדים הסינים הקטנים צריכים לעזור לפרנס את המשפחה. simple as that.

אגלה לך עוד משהו, אם אנחנו כבר בענייני גילויים.
יש להם, לאימפריות האלו, טריק קטן. הם מגיעים למדינה שבה המחירים לא הכי זולים, מורידים מחירים בדרסטיות (הם אומנם מפסידים, אבל יש הרבה כסף מהבית בארה''ב) ואז כאשר המתחרים המקומיים לא יכולים להתחרות יותר ונסגרים, כל הלקוחות פונים אל חברת הענק, והיא יוצאת מרוויחה! חוקי, רווחי, אבל ממש לא כוחות...

אריה, אני מקווה שהצלחתי פחות או יותר להעביר את המסר..
_new_ הוספת תגובההמשך להמשך של ההמשך
אריה פרלמן (יום שישי, 13/06/2003 שעה 0:29)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1) כאשר חברה מסויימת מפרסמת באופן שנראה לחרדים לא צנוע - הם מתארגנים, מחרימים את החברה - והחברה או שנכנעת; או שמוותרת על הלקוחות החרדיים.

אם נראה לך שפירסומת מסויימת היא פוגענית או חסרת-טעם - ואם אתה כל כך מאמין שאתה צודק - תפאדל! לך תשכנע אנשים רבים לכתוב מאות מכתבי מחאה לחברה המסויימת הזאת - שבהם יאיימו לממש את זכותם הצרכנית לרכוש מוצרים של חברה אחרת.

אתה תראה איך באורח-פלא הפרסומות הפוגעניות נעלמות. דרך אגב - אולי על חלק מהמכתבים האלה אחתום גם בעצמי. גם לי יש גבולות של טעם וחוסר-טעם, אתה יודע...

אלא שההבדל בינינו מתמצה בכך שאתה בעד ''צנזורה נוקשה'' - ואני בעד תחרות חופשית.

הביטוי: ''צנזורה נוקשה!'' מפיך בא בהקשר להשוואה בין אימא לבין מכונית. אין ספק שמדובר בהשוואה עלובה ומעליבה.

אבל שוב: שלח מאות מכתבי מחאה לרשת ב' - הודע להם שאם הם ימשיכו להשמיע פירסומות מזעזעות כאלה אתה תעבור להאזין לגלי-צה''ל, לערוץ 7 או לקול המוסיקה, והם - עם סקרי הטי-ג'י-איי האינסופיים שלהם - יגלו באורח-פלא התחשבות. גם כאן אצרף את חתימתי.

לעניין הילדה - היא בהחלט עשתה מעשה שהוא לא בסדר: אסור לאכול במהלך השיעור - אסור באיסור חמור!

2) אינך רואה סדר עדיפויות ברור בתפקידי העיריה?

אז כדאי מאוד שתבנה לך סדר כזה בדחיפות. למד מחז''ל: ''תפסת מרובה - לא תפסת''.

בעל חנות הצילום - ידידי היקר - הוא קפיטליסט רודף-בצע, וכך גם חברת אורנג'. אבל הוא תרם מצלמות, וחברת אורנג' תרמה כסף בשביל לממן קו חינם ל''יד שרה''.

זה רק מוכיח לך שאין שום סתירה בין שאיפה לרווח לבין טוב-לב אנושי.

3) אתה מומחה בלגלות סודות - אבל גם אלוף בלגלות טפח ולכסות טפחיים: הבה נצא מתוך הנחה שעבודת ילדים אסורה ויש להגדירה כעבירה פלילית.

הבה נגביל את עבודת הילדים - בינתיים - לתחום המשפטי-טכני.

אך השאלה הכלכלית היסודית עדיין נותרת בעינה: כמה מרוויחים עובדים מבוגרים ''מנוצלים'' ב''סדנאות היזע'' - והאם המשכורת שלהם גדולה יותר או קטנה יותר יחסית לזו הקודמת.

אם אתה מציב ארמון כמו איקיאה בנתניה - אתה גורם לקריסת חנויות קטנות של כלי בית... ולפיטורין.

עד כאן אני מסכים.

אבל זהו רק החלק הראשון של הסיפור.

מה שאתה לא מספר הוא שאותן חנויות כלי-בית קטנות עשקו את עקרות הבית של נתניה במשך שנים רבות - וגבו מהן מחירים גבוהים על כל צעד ושעל: ממחיר המלחיה ועד מחיר הטוסטר-אובן.

מה שאתה לא מספר הוא שכעת כל עקרות הבית העניות של נתניה יכולות לרכוש סירים, מחבתות, קומקומים, סכו''ם, מפות, נייר-אפיה וברזים - הרבה יותר בזול; מה שאתה לא מספר הוא שעם הכסף שהן חוסכות בזכות איקיאה - הן יכולות עכשיו לממן חוג לילד; או לצבוע את הבית; או לשכור עוזרת-בית אחת לשבוע.

אותו הדבר לגבי האימפריות האיומות - שעל פי הגדרתך-שלך ''מורידות מחירים בדרסטיות''.

נו באמת...

איזה פשע!!!

מדוע שאבא סומאלי יוכל לקנות 4 ק''ג תפוחי אדמה בדולר - ולהאכיל (נניח) 2 נפשות במשך שבוע - אם אפשר שיקנה 1 ק''ג בדולר?

מדוע שאימא קנייתית תוכל לקנות מעיל לילדתה הקטנה - בזכות הורדת המחירים הדראסטית? חוצפה! הורדת מחירים, הא?!

שתיחנק מקנאה מול חלון הראווה... ושילדתה תקפא!

רק שלא יורידו מחירים - חס וחלילה.

לתפארת העולם השלישי.
_new_ הוספת תגובההוויכוח שלנו מתארך אז רק
נמרוד פינסקי (יום שישי, 13/06/2003 שעה 14:21)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תגובה קצרה.
לפי התאורייה הקפיטליסטית לפני שאיקאה הגיעו, חנויות כלי הבית היו אמורים לנהל שוק חופשי, מה שכולל בתוכו הורדת מחירים ותחרות על כספי הלקוחות. אם כן איך אתה מסביר את ה''גנבה'' של החנויות הללו?
מדוע הפרטה של חברות ממשלתיות לא תגרום לדבר דומה?
חוץ מזה, זוהי דעתך. ואני, כמי שגר קרוב לנתניה, יכול לומר בעצם שהחנויות האלו לא עד כדי כך יקרות.. דווקא חברות גדולות שאינן מפעילות את ''הטריק'' שכתבתי עליו בתגובה הקודמת, הן היקרות.

תגובה קצרה בקשר לפרסומות-ישנה בעיה חמורה והיא שאנשים אוהבים פרסומות. פשוט כך.
הם מהופנטים וכמעט ואפשר לראות את הספירלות בעיניהם.
פרסומת כמו המכונית, הילדה והאמא תתקבל אמנם בזעם קל אך הפרסומות המתוחכמות בטלוויזיה ''נערצות'' ע''י צופים רבים.
עם זאת עצתך טובה מאוד ובפעם הבאה (שתבוא בקרוב, בטוחני) אארגן עצומה ואדאג שגם אתה תשמע עליה.

בקשר לפועלים המדוכאים, בסדנאות הללו כולם מקבלים שכר שווה (שני דולר ליום), לא משנה באיזה גיל העובד. לפני פלישת התאגידים היו ברשות תושבים רבים עסקים משלהם והם הרוויחו טוב יותר. זה נושא שצריך להתעמק בו יותר. אני אנסה לחזור עם תשובות ברורות יותר.

בתודה,
נמרוד פינסקי.
_new_ הוספת תגובההמשך בקצרה.
אריה פרלמן (שבת, 14/06/2003 שעה 15:07)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1) מצד אחד אתה מודה שהתאגידים המפלצתיים מורידים את המחירים באופן דרסטי. מצד שני התאגיד האיום איקיאה העלה את המחירים.
נורא מוזר... אם המחירים (על סחורה זהה, כמובן) של החנויות הוותיקות היו יותר זולים - מדוע בחרו הצרכנים לקנות יותר ביוקר? האם עקרות הבית של נתניה עד כדי כך מטומטמות?

אולי כדאי שתעשה איזה סקר מחירים קטן - אם אתה גר קרוב לשם.

2) הפרטת חברות ממשלתיות צריכה להיעשות בשכל. אם אתה מעביר את כל החבילה מ''משפחה'' אחת (הממשלה) למשפחה אחת אחרת - לא תהיה זאת הפרטה - אלא רק העברת מונופול מיד ליד במסווה של הפרטה.

3) אנשים אוהבים פירסומות - וגם אני. אבל מצד שני יש פירסומות שאני לא סובל. אם תארגן עצומה שאסכים איתה - כמובן שאחתום.

4) אנא בחן את עניין שכר הפועלים בסדנאות היזע הזוועתיות.
_new_ הוספת תגובהנימרוד הנעים: קוקה קולה? קחו את הדבר הזה ממני.
מיכאל מ. שרון (יום ראשון, 08/06/2003 שעה 2:16)
בתשובה לנמרוד פינסקי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ש_ת_ו מים!

נייקי?
מה אני, מאנאייקי?
אני - רק בנעלי זלמן
או ענוד בסנדלי נימרוד. כן כן, גם בחורף!

רוצים נעלים? שישלמו לכושים!

אותי שני דולר
מבחילים מנוער..

בוכטה לכל פועל!

צרור ירוק לכל שמוק!

וסיפור התגברות אהבה וגאולה -
קיראו והסכיתו למטה (הקישור השני)
כיצד לא החלקתי
בפח של נייקי
(זיכרונותי מקונגו הבלגית)

מקדונלד?
אני?

Ney Sir . אני רץ רק על געפילטע פיש, בפרט בימי חול.

ובעניין זה כמו בענינים אחרים, מזהיר מתמיד סיפורו הנוגה של אברום חובב הקניידאלאך (ראו קישור 1).

קישורים:
גופים רוצים בודפסט: http://www.literatura.co.il/show_creations.asp?id=52...
זיכרונותי מאפריקה: תגובה 13637
_new_ הוספת תגובהאריה, בוודאי. אך קרטליזם האוליגרכיה בולם תחרות חפש
מיכאל מ. שרון (יום שישי, 06/06/2003 שעה 16:30)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ית ומקפיץ המחירים לצרכן באופן שרירותי (שרירותי: לא על פי כוחות השוק ומצב השוק הכולל את ריבוי גורמיו ומימדיו, כולל אמצעי הצרכנים הנזילים) ותוך היעדר שיקולי השלכות לטווחים בינוניים, והבנת האפקטים המתכנסים של היזון חוזר (היזון חוזר: ספציפית - תהליכי משוב ובקרה ''ספונטניים'' במעגל סגור).

אפקט מוסף שלו הינו גם תרבות כזב המעודדת דיווחי כזב, מפברקת נתונים, ויוצרת אקלים רמיה באיצטלה חסודה, כל זאת כדי לגשר על הפער ההכרחי בין הזרמת משאבים בכוח הכפייה של השילטון לקבוצה מצומצמת, לבין ערכי העולם הנאור: תחרות חופשית, ואיש איש לפי כשרונו ומאמציו.

בכך, תחת אילוצי הקרטליזם החמקני במצגו ופעולותיו עדיין נשמר העקרון של של המירכוז הממלכתי הדכאני-סוציאליסטי, של ''מכל אדם (נבזוז) כפי יכולתו, לכל אדם לפי צרכיו'' (דהיינו לפי גחמותיו, צעקותיו החסודות ומעמדו-כוחו במערך האוליגרכי).

ראו הקישור: קרטליזם האוליגרכיה ובלימת התחרות החופשית.

קישורים:
קרטליזם האוליגרכיה ובלימת התחרות החופשית: תגובה 24722
_new_ הוספת תגובהמיכאל, אתה צודק: הקרטליזם הוא רעה חולה
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 16:36)
בתשובה למיכאל מ. שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אך רק לעתים נדירות יש להיאבק בו באמצעים חוקיים.

רק במקרה של ''מונופול טבעי'' יש להקפיד באופן מלאכותי על המסחר.

אבל כל קרטל וכל מונופול - אם הוא לא מקבל סיוע עקיף או ישיר מהשלטון - סופו לקרוס.

רק אם קרטל מסויים מפעיל לא-עלינו ביריונים על-מנת למנוע תחרות - אז כמובן יש להפעיל את המשטרה ולאפשר לאזרח לקבוע לעצמו ממי לקנות.
_new_ הוספת תגובההסכנה האמיתית נכון לעכשו: רטוריקה של תחרות חופשית
מיכאל מ. שרון (יום שישי, 06/06/2003 שעה 16:56)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וקפיטליזם המשרתות את מגמת הקרטליזם האליגרכי, שהינו גילגולו המאוחר של הבולשביזם בארצנו.

כך, נפוצה התופעה (המעוררת ממבט ראשון תמיהה, מצד אלה שאינם רואים מייד במה המדובר כאן למעשה) של אנשי שמאל בעבר המשתייכים הן למערך, הן לקבוצתיות הקולקטיביסטית והן למנטליות השמאלית אוליגרכית משכבר הימים, שכיום נעשים לפתע ברטוריקה שלהם ''קפיטליסטים'' חסידי היזמות והשוק.

זאת בדומה כשתי טיפות מיים לאנשי המנגנון הבולשביקי הקשיח בבריה''מ והדמוקרטיות העממיות לשעבר, שלפתע, לאחר פרוק בריה''מ סיגלו לפתע את הרטוריקה של שוק חופשי. זאת על מנת לקיים גם בהמשך אוליגרכיות קרטליסטית הגרועה אף מן המורשת הישנה, שכן היא מתאפיינת בכל חסרונות הבולשביזם, אך אף לא באחד מיתרונותיו המועטים.

ישראל גולשת מבלי משים לשילטון הביריונות הצפידה, הקרטליזם הגנגסטריסטי, ותרבות הרמייה. יש לזהות מגמה זאת בזמן.
_new_ הוספת תגובהסוציאליזם
איציק - רון (יום שישי, 06/06/2003 שעה 19:09)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ובכן, עלי להאיר את עיניך:
כסוציאליסט, ברור לי כי בני האדם אינם שווים. לא עולה בדעתי לומר שטות כזו.
וגם אין בי קנאה באלה המצליחים יותר.
הסוציאליזם דורש כי לכל אדם תינתן הזדמנות שווה להצלחה. למשל לקבוע כי אדם לא יוכל ללמוד באקדמיה מכיוון שהוא ממוצא רומני סותרת שיוויון הזדמנויות זה.
הסוציאליזם דורש כי יקבע מינימום מסויים של איכות חיים, ושהחברה תדאג כי איש לא ירד מתחת מינימום זה כל עוד הוא נכון לעבוד.
_new_ הוספת תגובהלאיציק - רון
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 21:54)
בתשובה לאיציק - רון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מברך אותך על ההכרה החשובה בכך שבני האדם אינם שווים. אינני טוען שהגעת למסקנה זו רק עכשיו - אני רק מברך על מה שאני רואה.

הדוגמא שהבאת - בדבר אפליה על רקע לאומי/עדתי - סותרת כמובן לא רק את הסוציאליזם - אלא גם את הקפיטליזם.

אמרת שהחברה צריכה לדאוג למינימום של רמת חיים לכל אלה ש''נכונים לעבוד''.

הבעיה היא שהנכונות לעבוד יורדת כאשר:

א) רמת המיסוי גבוהה;

ב) רמת הרגולציה גבוהה (מכשולים מיותרים בדרך להקמת עסק או רכישת מקצוע);

ג) רמת הקיצבאות גבוהה - חוסר תמריץ לעבוד.

כך - נוצר מצב שאדם היה מוכן לעבוד בתנאים של שוק חופשי - אבל לא מוכן לעבוד בתנאים המשולבים שתיארתי לעיל.

בנוסף - נדיר למצוא אדם שיהיה גלוי-לב עד כדי כך שיגיד: ''לא בא לי לעבוד''. רוב הפרזיטים תמיד יתרצו זאת ב''אני לא יכול לעבוד'' מסיבה זו או אחרת.

כמובן - אין זה אומר שצריך להפקיר את המסכנים האמיתיים לגורלם. יש מקום ל''רשת ביטחון'' מינימלית, אבל לא כאידיאולוגיה חברתית, ולא כמכשיר ל''סולידריות'' ולכבוד האדם - אלא כמכשיר זמני שיאפשר לאנשים לנשום בין עבודה לעבודה ובין מקצוע מתיישן לרכישת מקצוע חדש - וזאת מבלי ליפול לפח של חיסול התמריץ לעבוד.

מס ההכנסה השלילי הוא אחד הרעיונות הטובים לכך.
_new_ הוספת תגובהמאמר יפה, אהבתי.
אריה פרלמן (יום שישי, 06/06/2003 שעה 1:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהלסיוון: נהניתי מכל מילה.כרגיל, קורא, מדפיס ושומר!
רפי אשכנזי (יום שישי, 06/06/2003 שעה 10:29) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהרפי ואריה תודה על ההתייחסות
דוד סיון (שבת, 07/06/2003 שעה 9:51)
בתשובה לרפי אשכנזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רפי, מה שכתבתי היא רק תמונה חלקית של האיש סמילנסקי - אפילו רק בהקשרים שטיפלתי (ציונות וקפיטליזם). לדעתי הוא היה ענק של זמנו.

רק דבר נוסף. היו לו הרבה חילוקי דעות עם המנהיגות של התנועה הציונית (ויצמן למשל) אבל, לפי מה שאני מכיר (וזה קצת), ידע לכבד את מעמדם ועמדתם.

רק מההיבט הזה הרווחתי מכתיבת המאמר הרבה מאד.

הלואי שהיום נזכה שהמערכת הפוליטית ומשתתפי הפורום שלנו יציגו גישה כזו ליריבים.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי