פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לצדק, 31/03/08 10:01)
ההזיות לא קובעות דבר! העובדות כן!
דוד סיון (יום שני, 31/03/2008 שעה 13:52)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שקובע הן העובדות שמתארות את המציאות ולא ההצהרות
של פוליטיקאים או ההזיות והגידופים של צדק. עם הזיות
מהסוג הזה אין מתווכחים.

גם כאן העובדה החשובה היא שבאופן לא מקרי לא מצאתי
נסיון רציני, של צדק, להתמודד עם מה שכתבתי (במסגרת
הפורום) על קיומו של העם הפלשתינאי.
_new_ הוספת תגובה[•] ההזיות לא קובעות דבר! העובדות כן!
סתם אחד (יום שני, 31/03/2008 שעה 22:46)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שקובע זוהעובדות שמתאר מנהיג ערבי מפלסטין ולא תיאוריות שאתה מפתח. אתה בטח לא מוכן להתמודד עם מה שאומרים מנהיגים ''פלסטינים'' כי זה הורס לך את החלום
_new_ הוספת תגובהאת מה שקובע בעיני הצגתי שוב בתגובה 114738
דוד סיון (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 7:12)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הציטוט שהצגת לא ממש מפריך את מה שקובע בעיני אם כי
הוא מהווה חלק מן העובדות שמתארות את המציאות.
_new_ הוספת תגובהאת מה שקובע בעיני הצגתי שוב בתגובה 114738
מאזין קבוע (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 8:53)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא התבלבלת שוב?
זה אני שהצגתי את הציטוט ולא סתם אחד.
האם ציטוטים של אנשים שלקחו חלק גדול במהפך התודעתך לא רלוונטים? אז מה רלוונטי בשבילך? רק כל מה שמתאים לתיאוריות המופרכות שלך?
_new_ הוספת תגובהלא תגובה 114738 !
דוד סיון (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 12:36)
בתשובה למאזין קבוע
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני הצגתי תיאור וניתוח של עובדות ותהליכים היסטוריים שמעידים על זהותם הלאומית של הפלשתינאים. לא מספיק לטעון שזו תיאוריה מופרכת צריך גם להראות שהניתוח הזה מופרך. את זה אף אחד כאן לא ממש ניסה.

אתה לעומת זאת, הצגת ציטוט מהצהרת כוונות של פוליטיקאי/ים שלא ממש משנה את הזהות הזאת. דרך אגב, הדברים שאני טוען לוקחים כבר בחשבון את הגישה הזאת (הפאן-ערביות) שלדעתי היתה תמיד קיימת בין הפלשתינאים.

בכל זאת לציטוטים שאתה ואחרים מציגים יש משמעות רבה יותר כאשר חושבים ודנים על העתיד - מה צריך לעשות. עבור היהודים (וגם הפלשתינאים) מדובר על האסטרטגיה או הטקטיקה ביחס לשאלה בדבר הקמת מדינה לעם הפלשתינאי. הרושם שלי שזאת היא השאלה שבאמת מעניינת אותך.

אבל פתרון השאלה הזאת לא ממש תלוי בשאלת הזהות. בהקשר הזה ראוי לציין שלמיטב זכרוני לא קבעתי לעצמי עמדה ברורה בשאלה הזאת.
_new_ הוספת תגובהההזיות לא קובעות דבר! העובדות כן!
צדק (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 0:40)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אלו עובדות בדיוק?
הידבקותך האובססיבית למאמר כללי של ז'בוטינסקי עם פרשנות הזויה לחלוטין משלך, אלו העובדות שלך?

אם זו העובדה היחידה שלך, הרי שהודאותיהם הפומביות של מנהיגים ערבים רבים,
שאין עם פלשתיני, עולות לאין ערוך על ה''עובדה'' שלך.
_new_ הוספת תגובהההזיות של צדק, חוזרות על עצמן
דוד סיון (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 7:03)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הידבקותך האובססיבית להזיות והצורך להכחיש את תמונת המציאות מפריעים לצדק לעסוק בנושא בצורה רציונלית. כך יוצא שצדק שואל שאלות (''אילו עובדות בדיוק?'') שמעידות שלא קרא את שהוצג בפניו. כדרכו הוא אינו מתייחס לטיעונים שהצגתי כמכלול ובאופן ישיר.

כך יוצא שאינו מתמודד כלל עם הנאמר במאמר שלם שהצגתי בפניו לפני יומיים (דיון 3338). אני לפחות ביררתי ולמדתי את העובדות שתומכות בטענתי שיש עם פלשתינאי. זה גם כתוב במאמר קודם שלי (דיון 2650).

עד לרגע זה צדק לא ממש התמודד באופן רציונלי עם הטענות שלי והביסוס להן. הפעם הוא כאילו עושה זאת. איך? הטענה השטותית שמעידה שאינו מבין את שכתב ז'בוטינסקי בשנת 1923, במאמר ''על קיר הברזל'', שמהווה רק חלק מהסיבות לטיעונים שלי. לפני שצדק חוזר וממחזר טיעונים הזויים שאינם מפריכים כלל את טענותי עדיף שיקרא בעיון את המאמרים שכתבתי; עדיף שיבחן את המקורות והביסוס לטענות שמוצגות במאמרים הללו. אחר כך שיקרא גם את מה שכתב פרופסור יהושע פורת, ''ממהומות למרידה: התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 1929-1939''.
_new_ הוספת תגובהההזיות של צדק, חוזרות על עצמן
מאזין קבוע (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 8:56)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה אתה חושב שעדיפה פרשנות מוטית ומוטעת (במזיד?) של ז'בוטינסקי משנת 1923 על פרשנות מבוססת ומדוייקת של אמירות מנהיגי הפלסטינים עצמם מאז ועד היום?
_new_ הוספת תגובהההזיות של צדק, חוזרות על עצמן
דוד סיון (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 9:40)
בתשובה למאזין קבוע
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמו צדק אתה לא מתמודד (במזיד?) עם כל המכלול שתיארתי
ועליו אני מבסס את הטענה שלי שיש עם פלשתינאי.
_new_ הוספת תגובהההזיות של סיון, חוזרות על עצמן
צדק (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 9:29)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תשובה סטנדרטית של סיון. חסרת תוכן, ופלצנית בעליל.

''לעסוק בנושא בצורה רציונלית'',
''שלא קרא את שהוצג בפניו'',
''אינו מתייחס לטיעונים שהצגתי כמכלול ובאופן ישיר'',

משפטי הבל קבועים שסיון דוחף כל פעם שנסתתמות טענותיו...
_new_ הוספת תגובההפצת ההזיות של צדק חסרת תועלת: יש עם פלשתינאי
דוד סיון (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 9:53)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צדק אכן מקשקש שטויות במקום לנסות ולהפריך בצורה
רציונלית את הטענות שלי שיש עם פלשתינאי. השאלות,
הגידופים והציטוטים מדברי שצדק מציג מעידים שאינו
מסוגל לעשות זאת.

צדק שוב נכשל!
_new_ הוספת תגובהעתה צדק..... צודק...
מאזין קבוע (יום שלישי, 01/04/2008 שעה 12:22)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש עם פלסטיני והוא העם היהודי.
_new_ הוספת תגובהגם אתה טועה אבל שניכם צודקים
דוד סיון (יום רביעי, 02/04/2008 שעה 15:10)
בתשובה למאזין קבוע
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרצון של צדק ושלך לכתוב שטויות הוא אכן רצון צודק.
_new_ הוספת תגובהלצערי אינני יכול להתחרות איתך בשטויות....
מאזין קבוע (שבת, 05/04/2008 שעה 0:15)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהנכון, הרי המומחיות שלך היא הפקת שטויות
דוד סיון (שבת, 05/04/2008 שעה 6:09)
בתשובה למאזין קבוע
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרי במקום להתמודד עם הטיעונים (תגובה 114760) אתה מנסה
את כוחך בחוכמולוגיה ירודה.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי