פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 12/11/09 15:58)

http://www.faz.co.il/thread?rep=141909
טעוני נכון בהחלט. עידכנתי הנתון ל-‏64% בתעשיה וחקלאות
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 16:41)
בתשובה לדוד סיון

ועדיין, איש לא העלה עניין זה לפני. וקיים גם עניין מסירת מים לירדן. אתה נוקט כרגיל בתכסיסים מילוליים שונים, חלקם מלל מעורפל, בשביל לצאת צודק בכל מחיר. זה ילדותי. אין עליך להכריז בתופים וחצוצרות כי כתבתי בטעות 90% ולא 64% (שהבאתי לאחר בדיקת החומר העדכני).

אין זה משנה מהותית את העובדות החדשות שהבאתי על שימוש בשווי פרוטה בתעשייה וחקלאות. למה לא מטילים את המס עליהם ועל ירדן אלא על משקי הבית? איפוא במאמרך עניין צריכת המים של החקלאות והתעשייה וירדן?

זרית חול בעינים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141911
הטענה שלך ביחס לצריכה בחקלאות נשארה מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 17:13)
בתשובה למיכאל שרון

כתבת (תגובה 141868): ''90% מצריכת המים היא לחקלאות''.
הראיתי לך באותות ובמופתים שחלקה של החקלאות מסך הצריכה הוא כ-‏40%. המשמעות שהמגזר החקלאי צורך פחות מהצריכה הביתית. בנוסף הבהרתי שכאשר לוקחים בחשבון את המים השוליים חלקה של החקלאות יורד יותר. אתה יכול לקשקש עד מחר ולספר צ'זבטים כהרגלך הטענה שלי ברורה כשמש.

הראיתי שטענתך ביחס לחקאלות מופרכת מאד. מ. ש. ל.!

http://www.faz.co.il/thread?rep=141913
לא. החקלאות + תעשייה צורכות 64%.
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 18:07)
בתשובה לדוד סיון

למה התעלמת מחלקם של התעשיה, החקלאות וירדן? למה כל כך חשוב לך להטיל את *כל* הנטל על הצרכן הפרטי - כשבסביבות 70% מהצרכנים הפרטיים הם עניים? למה זה חשוב לך לפטור מהנטל את חוגי התעשייה, את הקיבוצים ואת המושבים - שמשלמים עבור המים כיום ממילא סכום קטן בהרבה למטר קוב ממזה רעב בחצור הגלילית? ואם כבר, למה המיסוי על הצרכן הביתי לא פרוגרסיבי?

למה לכל זה אין זכר במאמרך? ולמה 20% מתחת לקו העוני בישראל צריכים לשלם עבור צריכת המים של הממלכה ההאשמית של ירדן, עבור התעשיינים, ועבור צריכת המים לחקלאות ותעשייה של הקיבוצים, המושבים והישובים הקהילתיים, מים שממילא משלמים עליהם למטר קוב הרבה פחות מהתשלום של הצרכן הביתי?

מכל זה התעלמת.

למה? יפה ככה? ומה עושה דוד - מלל והאשמות כלפי מיכאל שרון... אין גבול לקירנוף בשרות אילי ההון, בשרות האחים עופר וכד'? מה, אתה מזדהה רק עם המקום בו מרוחה החמאה ונימצא הקוויאר, ומוצא דופי בכל מחיר במי שמדווח משהו שאתה התעלמת ממנו לחלוטין, משהו חשוב? אז מה אם בתחילה טעיתי מעט בנתון? אני רק אנושי. כנראה שקרנפים אינם ממש אנושיים, ובזים לכל אנושיות...

http://www.faz.co.il/thread?rep=141915
הקישקוש בלבוש שלך נמשך, אבל טענתך המקורית מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 18:58)
בתשובה למיכאל שרון

אתה טענת (תגובה 141868): ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''.

זו טענה מופרכת ללא בסיס במציאות כפי שהראיתי בתגובה 141872. הרי נתוני צריכת המים משנת 2008, על פי מגזרים מראים שיש בהודעה שלך שני טיעונים מופרכים. אחד בדבר ה-‏90% ושני בדבר ה''אחוז המזערי. מדוע?

א. הצריכה (זו הכוללת מי קולחין ומים מליחים) בחקלאות נמוכה מ-‏50%.
ב. הצריכה הביתית איננה מזערית והיא יותר גבוהה מהצריכה בחקלאות.

כל שאר טיעוניך אינם רלוונטיים לעניין ההפרכה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141926
''אתה טענת''. באיזו תגובה? הראשונה בלבד
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 21:44)
בתשובה לדוד סיון

אחר הבאתי נתונים מעודכנים, שגם הם תומכים בטענתי ואפילו מרחיבים אותה (ההרחבה: המים לתעשייה. המיים לירדן). למה אתה נאחז כל הזמן רק בהודעתי הראשונה ומתעלם מכל מה שכתבתי אחר כך, בטענה המופרכת ש''זה לא רלוונטי'' ושהיפרכת אותי? (היפרכת את הנתון בתגובה הראשונית שלי, אך אני עצמי עידכנתי נתון זה והוספתי חומר נוסף, שגם הוא תומך בטענתי).

http://www.faz.co.il/thread?rep=141934
הטענה שלך נשארה מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 23:57)
בתשובה למיכאל שרון

כהרגלך אתה שולף מהשרוול הצהרה ללא שום בדיקה ומבט אל הנתונים. הפעם טענת כי ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''. הראיתי לך שהיא מופרכת, שצריכת החקלאות איננה 90% אלא הרבה יותר קטנה ושצריכת משקי הבית איננה מזערית אלא הרבה יותר גדולה.

כל מה שכתבת אחר כך היה לא שינה את העובדות האלה ולכן לא תמך בטענתך.

עד כה גם התעלמת מטענה חשובה מאד כאשר משווים בין הצריכה החקלאית וצריכה במשקי הבית. 349 מיליון ממ''ק מהצריכה של החקלאות אינם מתאימים לצריכת משקי הבית ולכן ההשוואה הנכונה זה בצריכת מים שפירים בלבד. במקרה הזה למשקי הבית (בניכוי הצריכה הירדנית) 688 מיליון ממ''ק מים שפירים ולחקלאות רק 314 מיליון ממ''ק. החקלאות צורכת פחות מחצי הכמות של מים שפירים מאשר משקי הבית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141935
לא הפרכת דבר. אתה מתעלם מהעובדות הפשוטות
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 0:34)
בתשובה לדוד סיון

טענתי 3 טענות:

1. משקי הבית מהווים רק חלק מצריכת המים.
2. מחיר המים למשקי הבית גבוה, והמחיר לתעשיה ולחקלאות - נמוך.
3. ועם זאת, מטילים על משקי הבית את מלוא הנטל, שלא בדין: לא רק שבתחילה הם משלמים יותר מהתעשיינים והחקלאים למטר קוב, אלא בנוסף, עליהם לשאת בנטל התעשיינים והחקלאים.

אשר ל-‏1, הבאתי בתחילה נתון גבוה מדי ומוטה, ואחר עידכנתי נתון זה. הרחבתי את טעוני גם לתעשייה ולצריכה בירדן של מים ישראלים.

אתה התייחסת רק לנתון הספציפי המוטעה, ויצרת מצג שקרי כאילו הפרכת את 1 ו-‏2.

לא הפרכת דבר, ואתה מנסה בתכסיסי מלל לחמוק מהעובדה הפשוטה כי זרית חול בעיניים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141939
השקרים שלך לא יעזרו - טענתך הופרכה בעליל!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 8:02)
בתשובה למיכאל שרון

טענת (http://www.faz.co.il/thread?rep=141868): '' ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''.

הראיתי שזה לא נכון (תגובה 141872, תגובה 141915). מה הנכון?
א. החקלאות צורכת פחות ממשקי הבית; כ-‏45% מסך הצריכה.
ב. משקי הבית צורכים יותר מהחקלאות - הרבה יותר מ''אחוז מזערי''.

מאחר שכך הרי שהפרכתי את טענתך המצוטטת.

הקישקוש שלך בשני המשפטים האחרונים הוא מצג שקרי, נבזי, דמגוגי מהסוג שאתה רגיל לשלוף בנסיון להסתיר את ההתבזות שיזמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141940
אלא שמשקרים לעם עושים רצח אופי של חושף השקרים
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 8:39)
בתשובה לדוד סיון

הדבר נעשה לד''ר גולדסטון. ולעיתים גם שועלים קטנים מזדהים עם הפרקטיקה הזאת, כמו דוד סיון לפנינו. קלאסיקה של שקרנות במצח נחושה ורצח אופי של חושפי האמת.

דוד - אתה משקר במצח נחושה, בחוצפה, תוך רצח אופי של חושף שקריך. העובדות הפשוטות הם: משקי הבית צורכים 36% מהמים, ואילו התעשייה והחקלאות צורכים 64% מהמים. באף דיון תקשורתי בישראל לא גילו לקהל עובדה זאת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141945
הטענות שלך מופרכות!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:21)
בתשובה למיכאל שרון

כדי למנוע את אי-ההבנה של דברי אציין את ההפרכות בצורה ספציפית.

משקי הבית צרכו בשנת 2008 688 מיליון ממ''ק מתוך סך הצריכה (לאחר ניקוי הצריכה של הירדנים והפלשתינאים) של 1.440 מיליארד. בחישוב פשוט זה 47.7% מהצריכה הכוללת (לא 36%). לכן גם הטענה החדשה שלך מופרכת.

באותה שנה צרכה החקלאות 672 מיליון ממ''ק ובתעשייה צרכו 80 מיליון ממ''ק שזה 55.2% מסך הצריכה. כך שעוד טענה שלך (64%) נמצאה מצוצה מהאצבע.

על הרקע הזה, מיכאל, הפיסקה האחרונה של הודעתך מזכירה את תגובתו של מי שבפזיזותו (טפשוטו) הרבה, חשף את מבושיו. אבל במקום להרים את מכנסיו ולתקן את הבזיון הוא מעדיף להסתבך במכנסיו המופשלים. הפיסקה הזאת מזכירה את איומי הרצח של התולעת כלפי הדייג כאשר היא מתפתלת בקצה הקרס.

מיכאל - אם זה נעים לך, אז שיבוסם לך!

http://www.faz.co.il/thread?rep=141942
[•] בשלב זה אסיים את ה''ויכוח'' איתך
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:02)
בתשובה לדוד סיון

ויכוח עם [•]... העוסק בהונאת הציבור בשרות עושק ולא בדין ומבצע רצח אופי של חושף האמת אינו ויכוח - אלא מתן קארט בלאנש [•]... להמשיך בשקריו וברצח האופי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141946
אני מברך על כוונתך לסיים את המסע המטופש שערכת!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:25)
בתשובה למיכאל שרון


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.