פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
עשן בעינים. 90% מצריכת המים היא לחקלאות
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 8:19) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שוב מצאו דרך ללסטם את העם הפשוט. בחקלאות יש בזבוז משווע. משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל.

מטמטמים את העם עם תופי מלחמה, עם האח הגדול וכוכב נולד, והאוליגארכיה חוגגת על חשבונו. מס בצורת גם הוא טימטום ההמון, אך תוך פגיעה בכיסו. לאן ילך הכסף, אם אין תמורה למיסינו?
_new_ הוספת תגובהמחיר מטר קוב לחקלאי - בפרוטה
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 8:34)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שם בזבוז המים. למה מרמים את העם ולמי שכותב את האמת הפשוטה, דואגים למפרע להוריד אותו מהעיתונות ולעשות לו רצח אופי?
_new_ הוספת תגובהקישקוש בלבוש
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 9:22)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נתוני צריכת המים של מקורות מראים שאינך מכיר את העובדות (http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagemen...): מתוך 1.485 מיליארד ממ''ק שסיפקה מקורות בשנת 2008 672 מיליון הוקצו לחקלאות (זה פחות מ-‏50%). כאשר בוחנים את הנתונים האלה לעומק מסתבר:

''סה''כ סופקו 672 מלמ''ק, מתוכם 321 מלמ''ק מי קולחים ו- 127 מלמ''ק מים מליחים''. התפלגות הצריכה לשנים קודמות (2005, 2006) גם היא דומה (http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagemen...). המשמעות של כל זה היא ברורה: החקלאות כבר מזמן לא צורכת את מרבית המים. זה עוד יותר בולט כאשר ברור שמים מליחים אינם מתאימים לשמוש ביתי.
_new_ הוספת תגובהבסדר. ומה עם מים לתעשייה? כמה לשם? ומחיר מטר קוב לתעשייה?
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 13:44)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וגם 42% זה משהו.

המס הוקפא בינתיים. וקרא מה אומרות דליה איציק וציפי ליבני בנושא
_new_ הוספת תגובהלא נכון
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 14:07)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה 40% כאשר מורידים את המים המליחים ורק 22% כאשר
מורידים גם את מי הקולחין שלא הולכים לשימוש ביתי.

קראתי מה שאמר שר האוצר וכל השאר זה פופוליסטיקה.
_new_ הוספת תגובהצריכת המים הביתית 36% מצריכת המים הכללית בישראל
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 14:27)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לזכור שגם המחסור במים מורכב ממים שוליים.

יש איזו בעייה בדיווח של ''מקורות'' - הוא לא כולל את הסה''כ

צריכת המים בחקלאות
כ-‏62% מצריכת המים בישראל מיועדת לחקלאות. זהו המגזר שצורך את כמות המים הרבה ביותר. היתרון בחקלאות שניתן לנצל גם מים שוליים ואכן בטבלה שלפניכם ניתן לראות את נתוני צריכת סוגי המים השונים בחקלאות:

ניתן לראות כי החקלאות צורכת מעל 500 מליון קוב בשנה של מים ראויים לשתיה ובכך מהווה את הצרכן מספר אחד של מים שפירים. חיסכון בחקלאות והגדלה משמעותית של השימוש במי קולחין ובמים שוליים יכולה לחסוך מאות מליוני קוב מים בשנה

נתוני צריכת המים בתעשייה
הצריכה בתעשייה בשנים האחרונות נעה בין 120 ל-‏130 מלמ''ק מים לשנה, מתוכם 30% מים שוליים (בעיקר מליחים).

תעשיות הכימיקלים והמזון צורכות את מירב המים בתעשייה

וראה גם כאן (נתונים אמנם מ-‏97) סעיף ה.
_new_ הוספת תגובהאתה מתעקש על נתונים מיושנים שכבר לא רלוונטיים!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 15:44)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנתונים שהצגתי מתייחסים לשנים 2005 - 2008.

הנתון 62% אינו מעודכן ולכן לא רלוונטי.
החקלאות לא צורכת פחות מהמגזר הביתי.

בקיצור הנתונים שהצגת אינם רלוונטיים.
_new_ הוספת תגובה745 מלמ''ק לחקלאות ותעשייה ו-‏692 לבית
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 14:38)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וזה כולל גם את ירדן והגדה

זאת עפ''י דיווח ''מקורות'' שהבאת
כמות המים הכוללת שסופקה ע''י חברת ''מקורות'' בשנת 2006 בסה''כ הארצי מסתכמת
ב- 1,436.8 מלמ''ק
כמות המים הכוללת מתחלקת ל: 665.3 לחקלאות , 691.9 לבית ו- 79.6 לתעשייה (מתוכם 3.9 מלמ''ק מים מליחים).

צריכת המים הביתית כוללת 102.2 מלמ''ק לממלכת ירדן, לרשות פלשתינית ולכפר ברדלה בשנה זו. הצריכה הביתית ללא האספקה לשכנים הסתכמה ב- 589.7 מלמ''ק

אז למה לקנוס את משקי הבית בישראל, שרובם עניים, במקום להעלות את תעריפי המים בפרוטה לתעשייה, לחקלאות ולירדן?
_new_ הוספת תגובהחוכמולוגיה לא משנה את העובדות
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 15:58)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. טענת שהחקלאות משתמשת ב-‏90% של המים והתברר שזה לא כך לפחות ב-‏5 השנים האחרונות.

2. התברר שבשנת 2008 רוב הכמות שנצרכה בחקלאות (127 מיליון + 321 מליון ממ''ק = 447 מיליון ממ''ק) לא רלוונטית לצריכה ביתית. במקרה הזה חלקה של החקלאות בצריכת מים שפירים הוא נמוך בהרבה ומגיע רק לכ-‏22%.
_new_ הוספת תגובהטעוני נכון בהחלט. עידכנתי הנתון ל-‏64% בתעשיה וחקלאות
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 16:41)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ועדיין, איש לא העלה עניין זה לפני. וקיים גם עניין מסירת מים לירדן. אתה נוקט כרגיל בתכסיסים מילוליים שונים, חלקם מלל מעורפל, בשביל לצאת צודק בכל מחיר. זה ילדותי. אין עליך להכריז בתופים וחצוצרות כי כתבתי בטעות 90% ולא 64% (שהבאתי לאחר בדיקת החומר העדכני).

אין זה משנה מהותית את העובדות החדשות שהבאתי על שימוש בשווי פרוטה בתעשייה וחקלאות. למה לא מטילים את המס עליהם ועל ירדן אלא על משקי הבית? איפוא במאמרך עניין צריכת המים של החקלאות והתעשייה וירדן?

זרית חול בעינים.
_new_ הוספת תגובההטענה שלך ביחס לצריכה בחקלאות נשארה מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 17:13)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבת (תגובה 141868): ''90% מצריכת המים היא לחקלאות''.
הראיתי לך באותות ובמופתים שחלקה של החקלאות מסך הצריכה הוא כ-‏40%. המשמעות שהמגזר החקלאי צורך פחות מהצריכה הביתית. בנוסף הבהרתי שכאשר לוקחים בחשבון את המים השוליים חלקה של החקלאות יורד יותר. אתה יכול לקשקש עד מחר ולספר צ'זבטים כהרגלך הטענה שלי ברורה כשמש.

הראיתי שטענתך ביחס לחקאלות מופרכת מאד. מ. ש. ל.!
_new_ הוספת תגובהלא. החקלאות + תעשייה צורכות 64%.
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 18:07)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה התעלמת מחלקם של התעשיה, החקלאות וירדן? למה כל כך חשוב לך להטיל את *כל* הנטל על הצרכן הפרטי - כשבסביבות 70% מהצרכנים הפרטיים הם עניים? למה זה חשוב לך לפטור מהנטל את חוגי התעשייה, את הקיבוצים ואת המושבים - שמשלמים עבור המים כיום ממילא סכום קטן בהרבה למטר קוב ממזה רעב בחצור הגלילית? ואם כבר, למה המיסוי על הצרכן הביתי לא פרוגרסיבי?

למה לכל זה אין זכר במאמרך? ולמה 20% מתחת לקו העוני בישראל צריכים לשלם עבור צריכת המים של הממלכה ההאשמית של ירדן, עבור התעשיינים, ועבור צריכת המים לחקלאות ותעשייה של הקיבוצים, המושבים והישובים הקהילתיים, מים שממילא משלמים עליהם למטר קוב הרבה פחות מהתשלום של הצרכן הביתי?

מכל זה התעלמת.

למה? יפה ככה? ומה עושה דוד - מלל והאשמות כלפי מיכאל שרון... אין גבול לקירנוף בשרות אילי ההון, בשרות האחים עופר וכד'? מה, אתה מזדהה רק עם המקום בו מרוחה החמאה ונימצא הקוויאר, ומוצא דופי בכל מחיר במי שמדווח משהו שאתה התעלמת ממנו לחלוטין, משהו חשוב? אז מה אם בתחילה טעיתי מעט בנתון? אני רק אנושי. כנראה שקרנפים אינם ממש אנושיים, ובזים לכל אנושיות...
_new_ הוספת תגובההקישקוש בלבוש שלך נמשך, אבל טענתך המקורית מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 18:58)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה טענת (תגובה 141868): ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''.

זו טענה מופרכת ללא בסיס במציאות כפי שהראיתי בתגובה 141872. הרי נתוני צריכת המים משנת 2008, על פי מגזרים מראים שיש בהודעה שלך שני טיעונים מופרכים. אחד בדבר ה-‏90% ושני בדבר ה''אחוז המזערי. מדוע?

א. הצריכה (זו הכוללת מי קולחין ומים מליחים) בחקלאות נמוכה מ-‏50%.
ב. הצריכה הביתית איננה מזערית והיא יותר גבוהה מהצריכה בחקלאות.

כל שאר טיעוניך אינם רלוונטיים לעניין ההפרכה.
_new_ הוספת תגובה''אתה טענת''. באיזו תגובה? הראשונה בלבד
מיכאל שרון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 21:44)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אחר הבאתי נתונים מעודכנים, שגם הם תומכים בטענתי ואפילו מרחיבים אותה (ההרחבה: המים לתעשייה. המיים לירדן). למה אתה נאחז כל הזמן רק בהודעתי הראשונה ומתעלם מכל מה שכתבתי אחר כך, בטענה המופרכת ש''זה לא רלוונטי'' ושהיפרכת אותי? (היפרכת את הנתון בתגובה הראשונית שלי, אך אני עצמי עידכנתי נתון זה והוספתי חומר נוסף, שגם הוא תומך בטענתי).
_new_ הוספת תגובההטענה שלך נשארה מופרכת!
דוד סיון (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 23:57)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כהרגלך אתה שולף מהשרוול הצהרה ללא שום בדיקה ומבט אל הנתונים. הפעם טענת כי ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''. הראיתי לך שהיא מופרכת, שצריכת החקלאות איננה 90% אלא הרבה יותר קטנה ושצריכת משקי הבית איננה מזערית אלא הרבה יותר גדולה.

כל מה שכתבת אחר כך היה לא שינה את העובדות האלה ולכן לא תמך בטענתך.

עד כה גם התעלמת מטענה חשובה מאד כאשר משווים בין הצריכה החקלאית וצריכה במשקי הבית. 349 מיליון ממ''ק מהצריכה של החקלאות אינם מתאימים לצריכת משקי הבית ולכן ההשוואה הנכונה זה בצריכת מים שפירים בלבד. במקרה הזה למשקי הבית (בניכוי הצריכה הירדנית) 688 מיליון ממ''ק מים שפירים ולחקלאות רק 314 מיליון ממ''ק. החקלאות צורכת פחות מחצי הכמות של מים שפירים מאשר משקי הבית.
_new_ הוספת תגובהלא הפרכת דבר. אתה מתעלם מהעובדות הפשוטות
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 0:34)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

טענתי 3 טענות:

1. משקי הבית מהווים רק חלק מצריכת המים.
2. מחיר המים למשקי הבית גבוה, והמחיר לתעשיה ולחקלאות - נמוך.
3. ועם זאת, מטילים על משקי הבית את מלוא הנטל, שלא בדין: לא רק שבתחילה הם משלמים יותר מהתעשיינים והחקלאים למטר קוב, אלא בנוסף, עליהם לשאת בנטל התעשיינים והחקלאים.

אשר ל-‏1, הבאתי בתחילה נתון גבוה מדי ומוטה, ואחר עידכנתי נתון זה. הרחבתי את טעוני גם לתעשייה ולצריכה בירדן של מים ישראלים.

אתה התייחסת רק לנתון הספציפי המוטעה, ויצרת מצג שקרי כאילו הפרכת את 1 ו-‏2.

לא הפרכת דבר, ואתה מנסה בתכסיסי מלל לחמוק מהעובדה הפשוטה כי זרית חול בעיניים.
_new_ הוספת תגובההשקרים שלך לא יעזרו - טענתך הופרכה בעליל!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 8:02)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

טענת (תגובה 141868): '' ''90% מצריכת המים היא לחקלאות... משקי הבית זה אחוז מזערי מצריכת המים בישראל''.

הראיתי שזה לא נכון (תגובה 141872, תגובה 141915). מה הנכון?
א. החקלאות צורכת פחות ממשקי הבית; כ-‏45% מסך הצריכה.
ב. משקי הבית צורכים יותר מהחקלאות - הרבה יותר מ''אחוז מזערי''.

מאחר שכך הרי שהפרכתי את טענתך המצוטטת.

הקישקוש שלך בשני המשפטים האחרונים הוא מצג שקרי, נבזי, דמגוגי מהסוג שאתה רגיל לשלוף בנסיון להסתיר את ההתבזות שיזמת.
_new_ הוספת תגובהאלא שמשקרים לעם עושים רצח אופי של חושף השקרים
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 8:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הדבר נעשה לד''ר גולדסטון. ולעיתים גם שועלים קטנים מזדהים עם הפרקטיקה הזאת, כמו דוד סיון לפנינו. קלאסיקה של שקרנות במצח נחושה ורצח אופי של חושפי האמת.

דוד - אתה משקר במצח נחושה, בחוצפה, תוך רצח אופי של חושף שקריך. העובדות הפשוטות הם: משקי הבית צורכים 36% מהמים, ואילו התעשייה והחקלאות צורכים 64% מהמים. באף דיון תקשורתי בישראל לא גילו לקהל עובדה זאת.
_new_ הוספת תגובההטענות שלך מופרכות!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:21)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כדי למנוע את אי-ההבנה של דברי אציין את ההפרכות בצורה ספציפית.

משקי הבית צרכו בשנת 2008 688 מיליון ממ''ק מתוך סך הצריכה (לאחר ניקוי הצריכה של הירדנים והפלשתינאים) של 1.440 מיליארד. בחישוב פשוט זה 47.7% מהצריכה הכוללת (לא 36%). לכן גם הטענה החדשה שלך מופרכת.

באותה שנה צרכה החקלאות 672 מיליון ממ''ק ובתעשייה צרכו 80 מיליון ממ''ק שזה 55.2% מסך הצריכה. כך שעוד טענה שלך (64%) נמצאה מצוצה מהאצבע.

על הרקע הזה, מיכאל, הפיסקה האחרונה של הודעתך מזכירה את תגובתו של מי שבפזיזותו (טפשוטו) הרבה, חשף את מבושיו. אבל במקום להרים את מכנסיו ולתקן את הבזיון הוא מעדיף להסתבך במכנסיו המופשלים. הפיסקה הזאת מזכירה את איומי הרצח של התולעת כלפי הדייג כאשר היא מתפתלת בקצה הקרס.

מיכאל - אם זה נעים לך, אז שיבוסם לך!
_new_ הוספת תגובה[•] בשלב זה אסיים את ה''ויכוח'' איתך
מיכאל שרון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:02)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ויכוח עם [•]... העוסק בהונאת הציבור בשרות עושק ולא בדין ומבצע רצח אופי של חושף האמת אינו ויכוח - אלא מתן קארט בלאנש [•]... להמשיך בשקריו וברצח האופי.
_new_ הוספת תגובהאני מברך על כוונתך לסיים את המסע המטופש שערכת!
דוד סיון (יום שישי, 13/11/2009 שעה 9:25)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהסיכום הדיון: ברור שצדקתי בנושא צריכת המים
מיכאל שרון (יום שלישי, 08/12/2009 שעה 20:34)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בדיון בצריכת המים ברור לכל אדם סביר שצדקתי
והצבעתי על דבר שדוד שקד להעלים: דהיינו שצריכת המים של משקי הבית היא רק חלק מצריכת המים: דוד העלים במאמרו את נושא המים ההולכים לתעשיה, לחקלאות, ואלה הניתנים לירדן.

דוד העלים במאמרו גם את העובדה שעלות המים לצרכן גבוהה בהרבה מעלות המים לתעשייה וחקלאות, תוך הטלת מלוא נטל התשלום על הצרכנים הביתיים, שרבים מהם עניים. ועם זאת, דוד נוקט בתכסיסי סיבוך והטעייה, כשהוא ממנף שוב ושוב טעות תמימה שלי ברשימתי הראשונית בנושא, תוך התעלמות מהחומר המדוייק שהבאתי לאחר מכן.

מעולם לא ראיתי תופעה כזאת, של אדם ההופך בהבל פה את כשליו לניצחונות (פרט לרברבנות מדינות ערב לפני 40 שנה, שנהגו להפוך תבוסות צבאיות לניצחונות בהבל פה). דוד מנצל את טון הדיבור השקול והמתון שלי להציג זאת כהססנות ואי ביטחון... ושאר תכסיסים מסוג זה. דוד, למרבה הדאבה, אינו האדם להציג שיפוט אובייקטיבי... אלא שכל קורא בעל שכל ישר סביר יכול לשפוט נכוחה.
_new_ הוספת תגובהאתה חוזר על טעויותיך מהחודש שעבר
דוד סיון (יום שלישי, 08/12/2009 שעה 21:46)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תעריפי המים במגזרים השונים לא היו חלק מנושא המאמר. גם התפלגות הצריכה בין מגזרי המשק לא היתה חלק מנושא המאמר. לכן הטענה שהפרטים האלה הועלמו מן המאמר היא טענה מטופשת ומופרכת. מי שטוען שהועלמו דברים מן המאמר אינו מבין את נושא המאמר. העובדות האלה הוסברו למיכאל מספר פעמים ואם הוא בוחר לחזור על הטעות הזאת שוב ושוב יש לו בעיה קשה מאד.

מי שלמרות כל זאת גם מתרברב ''ברור שצדקתי...'' מעיד שיש לו בעיה חמורה מאד.

זה מה שעושה מיכאל. במילים ציוריות יאמר: מיכאל הפשיל את מכנסיו ולאחר שגילו שהוא עירום הוא העדיף להכחיש - להסתבך במכנסיו המופשלים. שיהיה.
_new_ הוספת תגובהאתה מטעה. אמרת: ניקנוס את משקי הבית להקטנת צריכת המים
מיכאל שרון (יום שלישי, 08/12/2009 שעה 22:59)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אך למה רק אותם? למה לא להעלות את מחירי המים לאילי ההון, התעשייה והחקלאות? ולא עוד, אלא שהם משלמים הרבה פחות פר קוב ממשקי הבית, ולפי ההיגיון שלך, הם ייטו לבזבז מים. אלא שאתה מציג תמונה כאילו הגורם היחיד הצורך מים הם משקי הבית, ועל מנת להוריד את הצריכה צריך להעלות למשקי הבית את המחיר.

למה מובטלים ועניים, ייוותרו על תרופות, על מנת לממן את המים של העשירים? זה פשוט, ולטעון שזו ''דמגוגיה'' את זה טוענים מנוולים.
_new_ הוספת תגובהאתה משקר במצח נחושה!
דוד סיון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 5:11)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה פשוט משקר.
אולי, אולי אם תקרא שוב את תגובה 142946 תצליח להבין!
_new_ הוספת תגובהדוד, אתה משקר במצח נחושה, בציניות ובליצנות
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 8:12)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה''כְּכֶלֶב, שָׁב עַל-קֵאוֹ-- [מיכאל שרון], שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ''
דוד סיון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 9:00)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיכאל, אתה משקר במצח נחושה, בטפשות וב...!
_new_ הוספת תגובהדוד, לך יש זמן לטרטר אותי, דהיינו לטפטף כל 4 שעות
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 9:13)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הודעה ניבזית, פוגעת ושקרנית כלפי, שתגרום לי להנחתך המרושעת, אי מנוחה, עקב הפגיעות בשמי הטוב, הפגיעות בעבודתי הטובה שהישקעתי בה שנים רבות, ההתרגזות (לחולה לב, כפי שאני), עקב השקרים המנוולים, וכל זאת יגרמו לי להנחתך להגיב, ושוב תטפטף הודעה משתלחת כלפי כעבור 4 שעות - כפי שאתה עושה כלפי זה שנים. אתה פרובוקטור, שהמנוולות מניעה אותו, יותר מבצע כסף או טובות הנאה, כפי שמצטייר בעליל.
_new_ הוספת תגובהדוד, לך יש זמן לטרטר אותי, דהיינו לטפטף כל 4 שעות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 9:31)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא מפריע לי שאתה ודוד סיון מתכתשים כאן .
אבל טענתך ''(לחולה לב, כפי שאני)'' קוראים argumentum ad misericordiam ובעברית ''טענה בשם המיסכנות'' . זה כשל לוגי .
_new_ הוספת תגובהכאן זה לא כשל לוגי. שכן איני מקדם טעון או אפולוגטיקה בשם התחלואה
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 10:52)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אלא עושה דבר אחר לגמרי, שאין לגיטימי ממנו: מצביע על היטפלות דביקה, אלימה למעשה, טרדנית ומנוולת של דוד לחולה לב. בבית משפט, כאשר בא כוח התובע מציג היטפלות של חוליגנים לחולה לב, הדברים שונים לגמרי, מאשר התגרות חוליגנים בצעיר חסון. ולמה? זאת היטפלות חוליגנית הפוגעת אנושות בבריאותו של האדם, וראה דיני נזיקין בנושא. מה מאפשר זאת לדוד? המצג של התנהלות ''מכובדת'' באתר, אך שים לב שבחסות מצג זה, הוא ''מגניב'' השתלחויות מנוולות.

[•]...

בירוקרטיה מקרבנת מול בירוקרטיה רציונלית
****************************************

יש להבין: הפקידות של סטלין, שחיסלה מליונים בבריה''מ, רבים מתוכה היו אב הטיפוס של הפקידות המצוייה בארצנו. הארכיונים מצביעים על כך כי ראשי מנגנון ההרג של סטלין היו יהודים - 18 מ-‏19 ראשי הגולגים הגדולים היו יהודים, ורוב מנגנון הנ.ק.וו.ד. והצ'קה.

לצערנו יש בעמנו גם חלאות מהקשות מסוגם, ודי להזכיר את ש''פ של חלקים באליטות היהודיות באירופה עם מנגנון הרצח הנאצי של הס.ס, להשמדת העם היהודי, המוני ''נתיניהם'' - היודנראט, הקאפואים, ד''ר קסטנר (שכמובן, איך לא, השתלב בבירוקרטייה הרצחנית המפאיניקי''ת לאחר שהגן על הארכי רוצח הנאצי בכר בטריבונל הבינלאומי בנירנברג).

הפקידות בארצנו שמקורה באוליגארכייה המפאיניקי''ת היא מאותו סוג, רק שבמקום חיסולים פיזיים באמצעות עינויים וכלי נשק, היא רוצחת אנשים לאט לאט, על ידי טירטורים אין סופיים, שחיקה, השפלות וביזויים, סחבת נוראה, שרירות איומה ופוגענית, פרובוקציות אבסורדיות.

רצח איטי זה נעשה האמצעות גרימה לתחלואה מסוג יתר לחץ דם, בעיות קארדיוווסקולריות, פגיעות במערכת החיסונית, באמצעות גרימת מצבי לחץ ושחיקה, בצד חוסר אונים מובנה במערכת.

באופן גנאולוגי, מקורה הקדום של הבירוקרטייה היה בשלב הפרהיסטורי אירגון וביצוע של הליכים מפורטים ומדוקדקים להקרבת קורבנות אדם, בשרות השמאן השיבטי. עד לפני כמה מאות שנים,היה זה גם תפקידה של הבירוקרטייה בטיבט ובחברות שיבטיות אחרות.

בבירוקרטייה המודרנית קיימות 2 תצורות: בירוקרטייה מקרבנת כזו הנהוגה בישראל, שמקורה בממסד המפאיניק''י, ולפניו, בממסד הסטליניסטי (מדובר באותה שכבה חברתית יהודית, שהן איישה את הבירוקרטיה הרצחנית הסטליניסטית, והן עלתה לא''י בעלייה השנייה והפכה למוקד ההגמונייה הרצחנית בישראל). התצורה השנייה היא בירוקרטייה קונסטרוקטיבית ורציונלית, מהסוג שאיפיין מקס ובר.
_new_ הוספת תגובהקשה לך אבל התנהלות הפוגענית התחילה אצלך!
דוד סיון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 12:50)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמו בפתילים אחרים בזמנים אחרים גם הפעם, בעקבות פירסום המאמר שלי (דיון 5755) העלה מיכאל טענות מופרכות, טרחתי והראיתי זאת באמצעות נתונים. התגובה של מיכאל הפכה
התהליך דומה מאד ברוב המקרים שבהם אתה גם מציג ''טענ[ות] בשם המסכנות'' וכפי שציין ''המפלגה הקטנה... '' זה אכן כשל לוגי.

א. בדיון הנוכחי הניסוח השקרי והפוגעני החל בהודעה שלך מיכאל:

1. ''ומה עושה דוד - מלל והאשמות כלפי מיכאל שרון... אין גבול לקירנוף בשרות אילי ההון, בשרות האחים עופר וכד'?'' (תגובה 141913).

2. וקצת יותר מאוחר עוד מצגים שקריים ופוגעניים (תגובה 141935):
2.1 ''... ויצרת מצג שקרי כאילו הפרכת את...'' 
2.2 ''... ואתה מנסה בתכסיסי מלל לחמוק מהעובדה הפשוטה כי זרית חול בעיניים''.

אם מישהו חושב שהצגת הדברים שלי לא נכונה אשמח אם הוא גם יראה זאת לכולם (לא במלל סתמי אלא בציטוטים שקדמו לדברים של מיכאל).

ב. היום הוא חזר לסורו משום שהצגתי ביקורת על הודעות פוגעניות כלפי רבקה שפק ליסק.

ג. אפשר להתחשב עם ''טענות בשם המסכנות'' כאשר מדובר באדם שברוב הזמן נזהר מלפגוע. קשה מאד להתחשב בטענה כזאת כאשר היא באה מאדם, כמו מיכאל, שמרבה ליזום פגיעות זדון.
_new_ הוספת תגובה''כְּכֶלֶב, שָׁב עַל-קֵאוֹ-- [מיכאל שרון], שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ''
דוד סיון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 9:45)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מי שמרושע זה אתה: קודם פוגע ואחר כך מתגונן בשיטת ''הקוזק
הנגזל''. מי שמטרטר אותך זה מיכאל שרון שעסוק במעשה הפגיעה.
מאחר וכביכול יש לך שליטה עליו, אתה יכול בקלות לדאוג
שהטרטור יופסק.

כמובן שלא אטרח להראות לך שאתה הפוגע המקורי, כי ממילא תכחיש...
_new_ הוספת תגובה[•] המכחישן זה אתה.
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 11:01)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[•]...
_new_ הוספת תגובה''כְּכֶלֶב, שָׁב עַל-קֵאוֹ-- [מיכאל שרון], שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ''
דוד סיון (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 13:32)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי