פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה, 14/01/10 18:49)
ודאי שיש קשר!!!
דוד סיון (יום חמישי, 14/01/2010 שעה 22:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מערבב דברים לא רלוונטיים - הטענה שלך + מספר ילדיו של אבנרי. ההתעקשות שלך לעסוק בתרומתו של אבנרי לא נחוצה וגם לא רלוונטית כדי לבסס את הטענה הפשטנית, המאד לא שלמה שלך על כושר הנשיאה.

אבל העקשנות שלך לעסוק בתרומתו של אבנרי הופכת ליותר חשובה מהטיעון על כושר הנשיאה; הופכת למאד רלוונטי את העיסוק בתרומה שלך.

עד שלא תתמודד ברצינות עם הטענה שלך (וגם עם הביקורת) עדיף מאד שתשאיר את אבנרי מחוץ לעניין. 
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 15/01/2010 שעה 6:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני אשאיר את אבנרי מחוץ לענין .
יש לי חבר שעלה לישראל בשנת 1992 מרוסיה . יש לו בת אחת ולבת יש בן אחד שהוא נכדו . ברמה של הנכד יש כאן צימצום אוכלוסין של 75% .
לגיסי וגיסתי נולדו בן ובת . הבן נפטר בגי 18 מסרטן . ברמה של ילדי גיסי יש כאן צימצום של 50% .
היה לי חבר בעבודה אשר מסיבות לא ידועות לי היה נשוי ללא ילדים . מבחינת גידול אוכלוסין , הוא ואישתו מחוקים לגמרי .

כל אלה ונוספים הם מקרים פרטיים , בדיוק כמו המצב שלי .
הטענה שלי היא כלל-אוכלוסייתית . כאשר אוכלוסיה מונה 17 מיליון נפש ואחרי 70 שנה היא מונה 13 מיליון נפש , הרי אוכלוסיה זו נמצאת בפיחות .

האיטי שנמצאת כעת בחדשות , מנתה 3.221.000 תושבים בשנת 1950 . כעת היא מונה 10.188.000 תושבים . המקור esa.un.org.unpp . זה אומר שהאוכלוסיה הוכפלה שם יותר מפי שלוש תוך 60 שנה .

המצב הזה נכון בלי קשר למספר הילדים שלי או לשרותי הצבאי . באותו אופן נכונים דברי לגבי האוכלוסיה היהודית בישראל .
_new_ הוספת תגובה(יום שישי, 15/01/2010 שעה 7:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אריה עירן מנסה לשנות את הנושא.

הנושא הוא הדוגמא האישית
שדרשת מאבנרי וקינן,
בתחום התרומה לבטחון המדינה
ובתחום הילודה.

האופן שבו עירבת את אבנרי וקינן
בטענות שלך הוא מכוער ופוגע
בפרטיות שלהם.

הטענה שלא תרמו היתה שערורייתית
היות והם כלל לא השתתפו בשיחה.
זה הופך את איזכורם בהקשר זה ללשון
הרע.

ועכשיו לנושא שלנו:
היות ודרשת מהם דוגמא אישית בנושא
הילודה ובנושא הבטחון,

עליך להיות מוכן לתת בתור דוגמא
את מספר הילדים שלך ולהבהיר שאכן
שירתת בצה''ל.

אינך יכול לחשוף פרטים אישיים של אישי
ציבור ועוד באופן העובר על חוק לשון הרע,
ולצפות שלא יבקשו ממך להסביר בפירוט כיצד
נתת אתה דוגמא אישית בתחומים אלה.

אך לפי ההתחמקויות של אריה עירן
בשני הנושאים האלה עד עכשיו,
ניתן כבר להסיק כמעט בביטחה
שלא שירת בצבא ולא העמיד צאצאים.

והסיבה שאינו מוכן לספק פרטים על הישגיו
בתחומים אלה, היא פשוטה: אם יתברר
שבעצמו לא תרם בתחומים הללו,
הרי דרישותיו מאבנרי וקינן בנושא התרומה
לבטחון המדינה והגברת הילודה ייראו
מגוכחות - אקט של צביעות.

ומזה הוא חושש.
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
דוד סיון (יום שישי, 15/01/2010 שעה 7:22)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ממשיך לערבב מקרים פרטיים מבלי להבהיר ולבסס את הטיעון המקורי שלך. מצד שני אינך מוכן לשים על השולחן את המקרה הפרטי שלך.
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 15/01/2010 שעה 8:58)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה כנראה לא זוכר טוב ולכן הנה שוב הטיעון המרכזי שלי

''אוכלוסיה שמספר הנפטרים בה גדול ממספר הנולדים קטנה . אוכלוסיה שבה מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים גדלה''
_new_ הוספת תגובהלא נכון!!!
דוד סיון (יום שישי, 15/01/2010 שעה 9:53)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינך זוכר את טענותיך: עסקת בקשר שבין כושר הנשיאה וגבולות גידול האוכלוסיה.
_new_ הוספת תגובהלא נכון!!!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 15/01/2010 שעה 10:20)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

התבלבלת .
אורי אבנרי הוא דוגמא בנושא מספר הילדים .
ונושא אחר הוא
גודל האוכלוסיה בכלל ומגבלותיה קשור לכושר הנשיאה .
_new_ הוספת תגובהלא נכון!!!
דוד סיון (יום שישי, 15/01/2010 שעה 10:44)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ממשיך להתבלבל בטענותיך. התגובה 145186 המקורית אליה התייחסתי עשתה דייסה מהגדרה (''עם גדל...) וטענה לא מבוססת (''כל עם גדל עד למיצוי מלא של יכולת הנשיאה של ארצו''). וכדי לבלב עוד יותר עסקת בדוגמה האישית של אורי אבנרי (אחר כך הוספת דוגמאות מהדמוגרפיה הפרטית של חבריך).

הגדרות הן הגדרות ולא נושא ולכן הדוגמאות האישיות שלך מיותרות.

טענתי ואטען שעדיף שתציג ביסוס לטענה שלך ובמקום לעסוק (בהגזמה) בדוגמאות אישיות שמבהירות את ההגדרה.
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
המסביר לצרחן (יום שלישי, 19/01/2010 שעה 9:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איך בדיוק אתה מחשב את מספר ילדיו של אבנרי?
אתה מוסיף להם את המחבלים מקדימה או מאחורה?
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
(יום שלישי, 19/01/2010 שעה 9:38)
בתשובה להמסביר לצרחן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היה דווקא מעניין לשמוע מאריה עירן, שדורש מאורי אבנרי לתת דוגמא אישית,
שיסביר לנו היכן שירת בצבא, וכמה צאצאים העמיד, כדי שנוכל להבין את ממדי
הדוגמא האישית שעירן נותן.
_new_ הוספת תגובהודאי שיש קשר!!!
(יום שלישי, 19/01/2010 שעה 9:43)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אריה עירן האשים את אבנרי ואת קינן
לא רק בהיעדר דוגמא אישית בנושא הילודה,

אלא האשים את שניהם בבגידה באינטרסים
של מדינת ישראל, ופגיעה בבטחונה (ובכוונה
תחילה). אבנרי דווקא גיבור מלחמה, פרלמנטר
מעולה וסופר מצויין. מהי בדיוק התרומה
האישית של ה'מחשל'
(אריה עירן) לבטחון המדינה?
_new_ הוספת תגובהשאלות ... של צרחנים !!!
דוד סיון (יום שלישי, 19/01/2010 שעה 11:41)
בתשובה להמסביר לצרחן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי