פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה ליענקלה, 04/11/10 8:19)
בנפתולי הצביעות
דוד סיון (יום חמישי, 04/11/2010 שעה 9:44)
בתשובה ליענקלה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לפי הידיעה עליה מסתמך הנאמר בראש הפתיל ברור שכן הוצג בפני הדיינים עניין האי-חוקיות. אינך יכול לדעת מכך אם באמת ''לא הוגש שום טיעון שמדובר בעיסקא שמשתנגשת עם החוק''.

לפי דבריך משתמע כאילו ראוי שהדיינים יתעלמו מהפרת חוק שהובהרה להם במהלך הבוררות. בעיני משהו פה לא בסדר.
_new_ הוספת תגובהבנפתולי הצביעות
אריק פורסטר (יום חמישי, 04/11/2010 שעה 22:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יענקלה צודק בדבר אחד: ברוב התביעות האזרחיות מתרחקים שני הצדדים מהאמת אם הם סבורים שזה יעזור להם. בהרבה מהתיקים בהם דנתי כבורר או כמגשר היה ברור ששני הצדדים משקרים, ושבמקרים מסויימים הייתה עברה על חוקי המדינה.

בוררים אינם מעבירים תיקים לפרקליטות, אפילו כשהם מגלים מעשה מרמה. הם יכולים להסביר את העברה שהתגלתה בפסק הבוררות, ואם ירצה הצד שניזוק, הוא יכול לנסות לעניין את הפרקליטות בפתיחת תיק פלילי נגד הצד השני. הסיפור שמתואר כאן אינו מהווה עברה על חוקי המדינה במקום בו אני גר.
_new_ הוספת תגובהבנפתולי הצביעות
דוד סיון (יום חמישי, 04/11/2010 שעה 22:43)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבנתי את העניין עוד מקודם ההתייחסות שלי היתה בעיקר לפרשנות של יענקלה.
_new_ הוספת תגובהבנפתולי הצביעות
ע.צופיה (יום שישי, 05/11/2010 שעה 7:53)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בוררים, במדינת ישראל, מתמנים על ידי בית המשפט וחייבים להתנהל לפי החוק. כאשר מסתבר תוך מהלך הבוררות כי ההסכם בין שני בעלי המחלוקת היה בניגוד לחוק ( במקרה הזה, רצון לרמות את מוציא המכרז),הרי הבורר חייב לפסול את ההסכם.וכך צד אחד יוצא פטור ממילוי התחייבותו כלפי הצד השני.
למיטב ידיעתי, בבית דין תורה, הרצון ל''רמות'' גופים שאינם דתיים(אך לא אנשים פרטיים) אינו מהוה עברה.
גישור זה עניין אחר. המגשר נבחר על ידי הצדדים והם יכולים להפסיק את הגישור בכל רגע מבלי שזה יתפרש לרעתם.כמו כן אין חובה לפעול על פיו.
_new_ הוספת תגובהבנפתולי הצביעות
אריק פורסטר (יום שישי, 05/11/2010 שעה 17:34)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קראתי את חוק הבוררות הישראלי והוא כמעט זהה לחוק האמריקאי. בוררים אינם מתמנים ע''י בית המשפט אלא ע''י שני הצדדים. במקרים בהם טרם החלה תביעה אזרחית, נעשה כל התהליך מחוץ למערכת המשפטית, אך יכול הזוכה בבוררות להשתמש במערכת המשפטית כדי לאכוף את פסק הבוררות.

במקרים בהם נפתח כבר תיק משפטי למרות שההסכם עליו הצדדים מתדיינים קובע בפרוש שיש להשתמש בבוררות כדי לפתור סכסוכים, חייב השופט להעביר את הטיפול בתיק לבורר המתמנה ע''י הצדדים.

גם בישראל וגם בארה''ב יש נושאים מסויימים (כמו שכר דירה מוגן) בהם אין הבורר רשאי לטפל והנמצאים תחת הסמכות הבלעדית של בית המשפט.
_new_ הוספת תגובהבנפתולי הצביעות
ע.צופיה (יום שישי, 05/11/2010 שעה 17:46)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כוונתי הייתה שהבוררות היא בחסות בית המשפט. ללא חסות זו, בדרך כל הצדדים מנסים להתנער מהפסק.
איני מכיר את חוק הבוררות האמריקאי.
_new_ הוספת תגובהעל גישור
דוד סיון (יום שישי, 05/11/2010 שעה 18:15)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היום בבתי המשפט יכול השופט לשלוח את הצדדים לגישור
(בדרך כלל ממונה על ידי השופט). הצדדים חייבים במקרה כזה
להתייצב אצל המגשר לפחות פעם אחת והם לא חייבים להכנס לתהליך גישור אחרי המפגש.
_new_ הוספת תגובהעל גישור
אריק פורסטר (יום שישי, 05/11/2010 שעה 18:21)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במחוז לוס אנג'לס חייבות כל התביעות האזרחיות לעבור גישור לפני שהן מגיעות לשופט. (במרבית המחוזות בארה''ב הדרישה הזו אינה קיימת). רוב המגשרים הם עורכי דין, ואת שלושת השעות הראשונות בגישור הם מנדבים חינם.
_new_ הוספת תגובהעל גישור
יענקלה (שבת, 06/11/2010 שעה 18:15)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מדוע רוב המגשרים הינם עורכי דין .
לא עדיף בעלי מקצוע בתחום הסכסוך?
_new_ הוספת תגובהעל גישור
אריק פורסטר (שבת, 06/11/2010 שעה 21:21)
בתשובה ליענקלה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תהליך ההרשמה בפנקס המגשרים נמצא בידי מזכירות בית המשפט המחוזי בלוס אנג'לס ופרטים בקשר לדרישות ניתנים לכל מי שמבקש, אך לא ניתן להם פרסום.

אדם שאינו עורך דין הרוצה להיות מגשר חייב לעבור תהליך שאורך כשנה ושכולל קורסים בגישור ובהבנת התהליך המשפטי. עורכי דין אינם חייבים בכך היות ובתי הספר למשפטים מלמדים את אותו החומר, כך שעורך דין יכול להרשם בפנקס המגשרים תוך תקופה קצרה ביותר (שבוע-שבועיים).
_new_ הוספת תגובהמיטב ידיעתך
אבנרש (יום ראשון, 07/11/2010 שעה 12:53)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין בדין תורה שום מושג של ''דתי'', לא לגבי איש פרטי ולא לגבי ארגון (''גוף''?).
במקרה שלנו, אם אני מבין נכון, מדובר בצד שלישי (המדינה?), שרואה עצמו ''נפגע'' מחוזה מסוים, שאיננו צד בו. אני מניח, שבמקרה כזה, מבחינת הדיינים, הגוף השלישי המדובר מזמן להגיש את קבלנותיו כנגד הצדדים במסגרת תיק נפרד. עם זאת, כאשר העוולה שבקנוניה גלויה ומפורשת, הרי שהדיינים עצמם - לפחות במקרים מסוימים - אמורים לפסול את החוזה.
השאלה כאן איננה מידת ''דתיותה'' של הסוכנות או המדינה, אלא מידת המחויבות של עסק כלשהו כלפי חוק מסוים מאד (מתחום ההגבלים העסקיים), לדעת אותם דיינים.

אתה יכול לטעון, שהחלטה כלכלית שנתקבלה על דעת רוב נציגי הצבור מחייבת את כל הצבור, ואפשר גם לטעון שלא כך הוא.
שתי הדעות, יחד עם הרבה גוני בינים (התלויים בסוג החוק ובמהות הגוף המחוקק), מוצאות להן מקום בפסקי שופטי ישראל לארך הדורות.
כידוע, גם המשמשים כיום כשופטים בבית המשפט העליון במדינתנו מרשים לעצמם מדי פעם להתעלם מחוקים מסוימים ולדחותם כבלתי ראויים.
בקצור, אין מדובר כאן בצביעות מיוחדת, אלא בחזרה לוכוח העתיק הכללי - האם לקבל פסקי דין ממערכת משפטית ''חלופית''.
_new_ הוספת תגובהמיטב ידיעתך
דוד סיון (יום ראשון, 07/11/2010 שעה 13:35)
בתשובה לאבנרש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העניין הוא אחר. מהנאמר במאמר ברור לדיינים שהם עוסקים בעבירות על חוק המדינה. אבל למרות זאת משתמע שהם התעלמו מהעבירות.
_new_ הוספת תגובהמיטב ידיעתך
ע.צופיה (יום ראשון, 07/11/2010 שעה 15:36)
בתשובה לאבנרש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אתה מגדיר את ''בית דין תורה'' כמערכת משפטית חילופית. אין לי בעיה עם זה. באותה מידה אפשר(ואיני בא להעליב)להגדיר גם את מאיר אברגיל כ''מערכת משפטית חילופית''.
למיטב הבנתי הרבה אנשים רואים בבית דין תורה כמערכת המשפטית הראשית וזו כבר בעיה במדינה דמוקרטית ששוקדת על קיום חוקיה.
_new_ הוספת תגובהמיטב ידיעתך
אריק פורסטר (יום ראשון, 07/11/2010 שעה 17:47)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בד''צים הם חלק מהמערכת המשפטית הראשית כשמדובר בדיני משפחה, והם חלק מהמערכת החילופית כשהם עוסקים בעניינים אחרים, כמו חוזים שהופרו.
_new_ הוספת תגובהמיטב ידיעתך
ע.צופיה (יום ראשון, 07/11/2010 שעה 19:46)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, אך הידיעה מתייחסת ל''בית דין תורה'' שבד''כ מורכב מרב אחד המקובל, לכאורה, על שני הצדדים.
במקרה המתואר בכתבה, זה שהלך מרצון ל''בית דין תורה'' והפסיד פנה לערכאות אחרות. במילים אחרות: הפסיד- בעט ברב ובפסיקתו.זה בדיוק הערך המעשי של בית דין כזה.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי