פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
''הנה המשיח בא, וכבר בא''
דוד פיזאנטי (יום שלישי, 18/06/2002 שעה 20:19) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבר בא

להלכה, מובא ב''חתם סופר'' והרבי היה מביא את המקור הזה מידי פעם, שתמיד יש מציאות של משיח.

צריך להקדים, הרמב''ם הוא המקור ההלכתי היחיד לכל עניני המשיח.
פשוט משום שאף אחד אחר לא כתב על הנושא להלכה, או פסק נגדו.
לפי הרמב''ם, משיח וודאי הוא רק מי שעבר שני מבחנים:
בנה את המקדש,
וקיבץ את נדחי ישראל.

מה שאנחנו מחכים לו הוא ביאת המשיח.
ביאה משמעותה, כמו ביחסים בין איש ואישתו, חיבור ממשי,
ובענייננו זה חיבור בין עם ישראל ומלכו.
החידוש של הרבי בעניין זה בשנתו האחרונה (השנה האחרונה שהוא דיבר הייתה תשנ''א-נ''ב) שיש כבר מצב ביניים של גילוי המשיח.

הרב כשר, בביאורו על הלכות משיח להרמב''ם, אומר שמשה רבינו כשהתגלה, הוא לא התגלה לכל העם, אלא רק לאהרון ולכמה זקנים.
כנראה שזה מה שהרבי מתכוון בעניין גילוי המשיח.

הרבי היה ענק בתורה, כל כך הרבה חידוש בדבריו בכל עניין ובכל נושא, אבל, לענ''ד יש נקודה אחת, שמהווה את המסר שלו והחידוש שלו, כדלהלן.
(דרך אגב, הבעל שם טוב אמר שהוא בא לעולם רק כדי להבדיל בין עיקר וטפל, ולא לחדש שום חידוש, הרבי היה הבעש''ט של דורנו ).
הרבי אמר שיחה ובה הסביר שהוא עצמו נביא ועומד בקצה שלשלת של נבואה מהבעש''ט ועד הרבי הקודם.

המסר של הרבי כנביא הוא מוגבל וממוקד מאד.
הרבי מתחייב בנבואה שלו רק לנקודה אחת ויחידה.
(כך אומר לי ידידי דובר חב''ד בארץ, הרב מנחם ברוד שי')
וזוהי נבואתו של הרבי:

''הנה משיח בא וכבר בא.''

זו שאלה עתיקה מאד וידועה: אימתי קץ הפלאות.
ידוע שכבר יעקב אבינו, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו הנבואה.
בלשון הזוהר העניין הזה נקרא: לבא לפומא לא גליא.
והנה בא הרבי ומטיל את כל כובד משקלו על העניין הזה ומודיע לנו בנבואה שהעסק נגמר. נקודה.

ומי שלא שומע לנביא, שהשם ישמור, כמובא ברמב''ם בהלכות יסודי התורה.

הרבי גם אמר שהמינוי של ''דוד עבדי'' כבר היה, והרבי חזר באותה שנה פעמים רבות על הפסוק ''מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו.''
כמובן, הרבי לא התכוון לעצמו.
הוא שם את עצמו במקום של הנביא מבשר הגאולה.

ואז,
הרבי לא השאיר אותנו בתיאוריות.
הוא אמר בדיוק מה צריך לעשות. יותר מזה, דבריו בכנס השלוחים האחרון שלו, בר''ח כסלו תשנ''ב, היו:
הדבר היחד שנותר בעבודת השליחות הוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.
מה זה אומר.
חב''ד היא תנועה גדולה ואמונה על שליחות.
השליחות מהבעש''ט הייתה הפצת המעיינות, הרבי אמר שהעבודה הזאת נגמרה. הוא אמר ג''כ ''יש כבר תורתו של משיח - תפקחו את העיניים''.
תורת הבעש''ט היא רק התחלת התנוצצות תורתו של משיח.
וגם השליחות של הרבי הקודם, הריי''צ, כך אמר הרבי, נגמרה.

בענין ה''בא'' או ה''כבר בא'' הזה של הרבי.
הרי מובן שאלה לא סתם מילים. זוהי נבואתו של הרבי נ''ב.
באידיש אפשר לתרגם זאת בשני אופנים ''קומט באלד'' או ''שוין געקומען''.
בעברית זה כבר הגיע - בעבר, או, עומד להגיע.
כל ההבדל, ושוב, זה מה שהרבי אמר, הוא פקיחת העיניים.
_new_ הוספת תגובהמשיח יהודי מול משיח נוצרי
אלכסנדר מאן (יום שלישי, 18/06/2002 שעה 21:53)
בתשובה לדוד פיזאנטי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מר פיזאנטי היקר,

אנא פרט את ההבדלים לשיטתך בין המשיח היהודי למשיח הנוצרי, הלוא הוא ישוע.

האם קיים הבדל בסוג הגאולה או במהות סוד הגאולה בין היהדות והנצרות? וככלל - מהו ההבדל בין משיח לנביא לשיטתך?

בברכה

א. מאן
_new_ הוספת תגובהמשיח יהודי מול משיח נוצרי
דודפיזאנטי (יום שלישי, 27/06/2006 שעה 15:52)
בתשובה לאלכסנדר מאן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש הלכה בישראל.
זו לא שיטתי שלי,
הרמב''ם מסביר את ענין המשיח הנוצרי בסוף הלכות מלכים
בסוף היד החזקה.
ובענין הנבואה זה מופיע
בתחילת היד החזקה בהלכות יסודי התורה.
ברכותי.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי