פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לסתם אחד, 08/01/06 5:51)
כלל לא מדובר כאן על אלימות במשפחה
פרקש (יום שני, 09/01/2006 שעה 10:33)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אלא על התבוללות מרצון של יהודים בגולה.

עם ישראל איבד את מרבית בניו ובנותיו לאורך ההסטוריה בעיקר בתהליך התבוללות מהסוג המתואר בסיפור. ההשמדה והכפיה היו תהליכים שהופנו כלפי אלה שרצו לשמור על מורשתם. תהליך ההתבוללות היה גדול בהיקפו הרבה יותר מתהליך ההשמדה.
_new_ הוספת תגובהלפי מה אתה קובע שתהליך ההתבוללות היה רחב יותר מהשמדה?
דוד סיון (יום שני, 09/01/2006 שעה 19:47)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שני, 09/01/2006 שעה 20:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נבדוק רק ארה''ב:

סוף מלחמת העולם השניה: 6 מיליון יהודים
שנת 2005 : 6 מיליון יהודים

כל הגידול שאיננו נרצח ע''י התבוללות +
כל ההגירה של יהודים לארה''ב במשך התקופה שהיא לפחות מיליון יהודים.

במשך 3 דורות האוכלוסיה צריכה להכפיל את עצמה לכל הפחות.

ההתבוללות רצחה יותר יהודים מממספר הנרצחים בשואה.
_new_ הוספת תגובהחשבון זה לא מספיק
דוד סיון (יום שני, 09/01/2006 שעה 20:28)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האם יש בידיך עובדות שהחסר שאתה מעריך נובע מהתבוללות?
_new_ הוספת תגובהחשבון זה לא מספיק
צדק (יום שני, 09/01/2006 שעה 20:30)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז ממה הוא נובע, הרי לא טבחו בהם?

אין שום אפשרות אחרת, רק התבוללות !!
_new_ הוספת תגובהלצערי זה לא מספיק
דוד סיון (יום שני, 09/01/2006 שעה 20:42)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קודם אתה מצהיר ואחר כך אתה מניח שזה כך.
_new_ הוספת תגובהקושיה: למה היכו את מצרים ב-‏10 מכות?
צדק (יום שני, 09/01/2006 שעה 20:49)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היו מכים אותה עם דוד סיון אחד,
ומיד היה פרעה משחרר את בני ישראל.
_new_ הוספת תגובהתזכורת תגובה 72461
דוד סיון (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 5:34)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שוב טעיתי לחשוב שאתה מסוגל לדיון רציונלי.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שני, 09/01/2006 שעה 22:56)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

> „ההתבוללות רצחה יותר יהודים מממספר הנרצחים בשואה.”

באיזה מובן הם „נרצחו”?
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שני, 09/01/2006 שעה 23:05)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נרצחו בעולם הזה כי נשרו מהעם היהודי, ובעולם הבא כי יסבלו על פשעם,
בעוד שנרצחי השואה נרצחו רק בעולם הזה, והעולם הבא מובטח לרובם כי מתו על קידוש השם.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 0:05)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא רק שזה קשקוש. זו גם זילות השואה. שהרי אם מי שהחליט להמיר את דתו וחי טוב עם זה שקול כנגד מי שהוחלט ליטול את חייו בייסורים בשל מוצאו, אז רצח הוא לא עניין נורא כל כך.

ולעניין העולם הבא – מאין לך?
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 1:00)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מספיק כבר עם הזילות שואה, הזאב זאב הזה כבר לא עובד מרוב שימוש מיותר.

המתבוללים ברובם המכריע אינם ממירים את דתם,
אלא פשוט נמוגים ע''י נישואי תערובת.
גבר יהודי שהתחתן עם גויה מחק את צאצאיו מהעם היהודי.
מספר הממירים את דתם הוא קטן ביותר ואינו משמעותי יחסית.

העולם הבא ידוע לי מהיהדות.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 1:35)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כלומר – מי שהתחתן עם גויה רוצח את ילדיו?

איזה חלק ביהדות מספר על העולם הבא?
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 2:03)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במובן מסוים הוא רוצח את ילדיו, הוא מנע מהם את הזכות להיות יהודים.

בענין העולם הבא, אתן לך חומר למחשבה שאמור להוביל אותך לכיוון.
הבהרה: לא קראתי על כך בשום מקום, הרעיון עלה במחשבתי.
דבר נוסף: אני מתייחס למושג ''העולם הבא'' במובן של חיים לאחר המוות ולא לפי המושג היהודי הנכון.

זכור לך שבתורה מופיע העונש של ''מות יומת'' כמעט על כל עבירה שעובר היהודי,
כמה עונשי מוות מגיעים לכל יהודי ממוצע? מאות, אלפים?
כמה פעמים אפשר להמית בן אדם בעולם הזה? רק פעם אחת כידוע.

שאלה: היכן יקבל היהודי את עונשי המוות המגיעים לו?
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 8:48)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

על זה אני דיברתי. הוא רוצח את ילדיו במובן מסויים, וגם רוצח פיזי הוא רוצח במובן מסויים. אם הכל אותו הדבר אז העבריינות היא לא כל כך נוראה.

לעניין עונשי המוות, אני משאיר לך לדמיין מה היה קורה כאן תחת שלטון תיאוקרטי. אני הייתי מוצא להורג הרבה לפניך, אבל סביר שגם תורך היה מגיע.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 14:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רוצח פיזי הוא הרוצח האמיתי, זה פירוש המושג.
אך לא שמעתי שמפריע לך ולאחרים כאשר אומרים שהאנס רצח את נשמתה של הנאנסת..........
את הפרשנות המעוותת של דברי תשאיר לעצמך.

''לעניין עונשי המוות, אני משאיר לך לדמיין מה היה קורה כאן תחת שלטון תיאוקרטי''

אני לא צריך לדמיין, אני יודע בדיוק.
עונש מוות לא יהיה !!
כי לא ניתן לעמוד בתנאים הדרושים לכך.
פשוט, תקרא ותלמד כמו שעושה אדם נאור,
ואז לא תצטרך לדמיין על סמך סטריאוטיפים פרימיטיביים.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 19:01)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי לא שמעת שמפריע לי שימוש במלה רצח כמטאפורה, אבל זה לא שטרחת, חלילה, לבדוק.

אנס עושה כל מני דברים רעים לנאנסת. הוא לא רוצח אותה ואין אפשרות לרצוח חלקים נבחרים.

אבל שוב מדובר בהשוואה בזויה. אדם הבוחר להקים משפחה עם מישהי שאינה מהגזע הנבחר שלך אינו גורם בכך לילדיו שום נזק. הנזק שאתה גורם לחברה בהשוואות שלך, לעומת זאת, הוא גדול.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 19:47)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''הוא לא רוצח אותה ואין אפשרות לרצוח חלקים נבחרים''
משפט המתאים למי שמאמין שהאדם הוא רק בשר.
אבל גם לא מאמינים משתמשים במושג ''רצח את נשמתה''.
כי יש מצב בו אדם חי פיזית, חיצונית,
אבל לא חי באמת, אין לו מנוחה, סיוטים...,
והלא מאמין לא מכיר דרך אחרת לתאר את המצב, אלא בדרך זו.

''אדם הבוחר להקים משפחה עם מישהי''
נתחיל מכך שהוא לא בוחר, כדי לבחור צריך לדעת,
ואם פרופסור כמוך לא יודע, אז ברור שגם הם לא יודעים כלום.

היהודים הם עם ולא גזע, לידיעת הגזענים למיניהם.

למנוע מילדיו להיות יהודים זה לגרום להם נזק,
זה למנוע מהם לזכות במצוות ובחיי העולם הבא.
זה עבור חילוני כמוך, כמו שהוריך ימנעו ממך את האפשרות להגיע לאוניברסיטה,
ע''י כך שישלחו אותך לבתי ספר ירודים במיוחד.

לאיזו חברה בדיוק אני גורם נזק, ומאיזה סוג?
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 21:28)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לחברה האנושית, על ידי טיפוח הגזענות.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 21:36)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גזענות קיימת רק אצל שמאלנים, כי הם חסרי מוסר.

היהדות מקבלת כל אדם לתוכה, שחור, צהוב, לבן, ואדום.
דת כזו ומאמיניה לא יכולים להיות גזענים.

זה המקום המתאים למשפט: ''הפוסל, במומו פוסל''.
_new_ הוספת תגובהחשבון קליל
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 21:51)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שתהיה בריא. באותה תגובה הצלחת גם להסביר שהיהדות מקבלת אליה את כולם וגם ששמאלנים אינם יכולים להיות יהודים.
_new_ הוספת תגובהאי קבלת שמאלנים איננה גזענות
צדק (יום שלישי, 10/01/2006 שעה 22:06)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שמאלני זה לא גזע, זה מוטציה.
_new_ הוספת תגובההיגיון עקום הוא לא היגיון
סתם אחד (יום רביעי, 11/01/2006 שעה 7:28)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

על בסיס השטויות שלך אפשר לקבוע שהנאצים לא היו גזענים (היהודים והצוענים אינם גזע). רב אחד לפחות צריך לעמוד בימים אלו לדין תורה.
_new_ הוספת תגובההיגיון עקום הוא לא היגיון
צדק (יום רביעי, 11/01/2006 שעה 13:53)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צודק, היגיון עקום כמו שלך הוא לא היגיון.

על פי ההיגיון העקום שלך הנאצים שחילקו את העולם לגזעים עליונים ונחותים אינם גזענים,
והיהודים שמאפשרים לכל אדם להצטרף אליהם הם גזענים.

על פי אותו היגיון עקום שלך, הרוצחים הם אנשי שלום,
והקרבנות הם סרבני שלום.

מוחם של השמאלנים והכופרים דורש מחקר מדעי רציני,
אני לא מבין איך עדיין אף אוניברסיטה בעולם לא הקימה פקולטה בנושא,
או לפחות מחלקה בתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה.
_new_ הוספת תגובהההיגיון העקום של צדק
סתם אחד (יום רביעי, 11/01/2006 שעה 17:31)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

על פי ההיגיון העקום של צדק הנאצים אינם גזענים ומי שמזכיר עובדה זאת הוא גם שמאלן וגם כופר.

ההיגיון העקום יצירתו של הדמיון הירוד של ..... רב אחד לפחות צריך לעמוד לדין תורה.........
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי