פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הסתר הפנים
מהנדס אזרחי (יום שישי, 29/09/2006 שעה 9:13) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבעש''ט דרש את הביטוי ''הסתר אסתיר'', והסביר שיש 'הסתר' סתם - כאשר אדם מישראל או עַם ישראל סובל צרות ואינו פוגש את חסד ה', אבל הוא יודע שה' מנהיג את העולם, מכוון אותו ומתכוון למטרה מסויימת במעשיו.
ההסתר המתואר כאן הוא הסתר בתוך הסתר, כלומר: אדם נמצא בתוך צרה, אבל ההסתר הוא כל כך גדול עד שנראה לו כאילו אין בכלל א-לוהות בתוך צרתו. ה' אינו מסתתר מאחורי הצרה הזו, ואף אינו ממתין שתסתיים. תיאור נוגע ללב של חוויה כזו הגיע אלינו מימות השואה, בחיבור ''בינת נבונים'' של הרב ברוך יהושע רבינוביץ', שכיהן ערב המלחמה כאב''ד ואדמו''ר במונקאטש, ולאחר השואה חדל מהנהגת האדמו''רות ושימש ברבנות בחולון . הוא מתאר את הסתר הפנים שחווה בשואה כך :
אבל למרות שידענו כל זאת, ולמרות שידענו שכל זאת באתנו מאת ה', ולמרות היינו מוכנים אחרי
איוב לומר ''גם את הטוב נקבל מאת הא-לוהים ואת הרע לא נקבל?!'', למרות זאת בלבנו לא השלמנו עם זה. כי יכולנו לקבל גזירת א-לוהים, אבל לא יכולנו להשלים עם ההרגשה שהנה השלכנו מפניו להיותנו להפקר ולמרמס. כאילו הסיר פניו ממנו ואינו רוצה לדעת מה קורה לנו, כאילו אחרי שמסר אותנו ביד אויבינו הפך עלינו עורף, בלי להסתכל במה שהאויבים הללו עוללים לנו. תפילותינו לא נתקבלו, ועל כל צעקותינו לא נענינו. הרגשה כזאת של השלכה מאת פניו לא יכולנו בשום אופן להתגבר עליה. גם דור המלך במזמור הנ''ל, אחרי שמצהיר אמונים בדבקותו בה' על כל מה שבא עליו, צועק ואומר: ''למה פניך תסתיר, תשכח ענינו ולחצנו''. 'איך אפשר?', צעקנו בלבנו. תפילותינו אינן מתקבלות, הטובים שבתוכנו נפגעים על ידי המשחית, הצדיקים והחכמים שבתוכנו הופכים לאפר במשרפות האש, היו כלא היו, המוני בני ישראל מפרפרים בין החיים והמוות, ''מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה'', בכל יום עם ישראל הולך ונתמעט באלפיו וברבבותיו, ערים שלמות מתרוקנות מתושביהם, קהילות הקודש נעלמות אחת לאחת מיום ליום, מבלי להשאיר שריד ופליט. קהילות קודש שהיו מבצרי התורה נופלות וקורסות, והן הראשונות לחורבן. דווקא משום שהם בני תורה, ודווקא משום שצלם א-לוהים ניכר בהם, במנהגיהם ובלבושיהם, בזקניהם ובפיאותיהם בציציותיהם ובתפיליהם, הם הראשונים למות במיתות משונות, מתוך מכות אכזריות. וכבר אמרו חז''ל, שבכה רב יוסף ואמר, האם עד כדי כך הצדיקים כאין נחשבו, דווקא הם יהיו הראשונים למוות? כל זה נתן לנו הרגשה שהקב''ה הסתיר פניו ממנו, וסילק ידיעתו מכל הנעשה לנו. אינני עוקב כלל (ח''ו) אחרי מה שמעוללים לנו המשחיתים שניתנה להם הרשות. בכל זה לא יכולנו להשלים בשום אופן. נחרדנו עד העצמות בקראנו בתורה: ''וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פני מהם והיה לאכול, ומצאהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא - הלא על כי אין א-לוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה''.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי