פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
דפלציה, הכחשה, בלימה כלכלית, והנתק החברתי-כלכלי
מיכאל מ. שרון (שבת, 05/07/2003 שעה 7:54) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

(שבת, 05/07/2003 שעה 7:29)
מדוע כה חשוב לאנשים מסויימים להכחיש קיום דפלציה בישראל

וזאת כאשר:

1) יש ירידת ענק הנימשכת 3 שנים ברציפות במחירי מוצרי האלקטרוניקה, מחירי הדירות, ושאר מוצרים (להלן: מוצרי a) שאינם (להלן- מוצרי b ): מזון או דלק או חשמל או חומרי גלם ואנרגיה.

הערה: הורדה זאת החלה בסביבות אוגוסט 2000 בתקופת אהוד ברק ובייגה שוחט - עם הורדה תלולה של המיסוי על
מוצרי a.
חשוב להדגיש כי הורדת המחירים התלולה במוצרי a (בכלכלה תכופות הצגת מגמה ושינוי כוון בערכים שוליים מביאים להמשך מגמה חדשה זאת גם בעתיד) לא לוותה בהורדת מחירי מוצרי b שהינם מרכיב ניכר בסל הקניות של 8 העשירונים התחתונים באוכלוסיה.

2) ערך המטבע עולה בשווקים הבינלאומיים, עקב צפי להעברות מצד ארה''ב (בעיקר) ומדינות גוש היורו בעקבות מערכי הסכמיות עם הפלשתינאים ומדינות נוספות באיזור.

3) בלימת והצטננות הפעילות הכלכלית במשק עקב יוקר האשראי. חשוב להדגיש כי הריבית על האשראי נשארת גבוהה. דבר זה מייצג שמירה על ערך נכסי הון וערך חובות כנגד הלוואות ואשראי שניתנו בעבר. במקביל הדבר מייצג מגמה ''לחנוק'' את הלווים ואת משאבי ההון הזמין בידי רוב הציבור - דהיינו להקטין עוד יותר את כמות האשראי הזמין לפעילות מישקית.

זהו אינדיקטור ראשוני במעלה לדפלציה בפועל - כאשר אוליגרכיה אליטיסטית מעלה את ערך הנכסים וההון הפיננסי שבידיה. זאת על חשבון האינטרס של רוב הציבור, תוך בלימת היצור, הרס השוק הפנימי (עקב מעבר לחיסכון על חשבון צריכה, האופייני לדפלציה), פגיעה ביצוא (עקב עליית מחירי מוצרי b ) ועלייה ביבוא (עקב עליית כוח הקנייה של המטבע בחו''ל), ופגיעה במשק ובצמיחה. זאת בניגוד למדיניות הרשות המבצעת המייצגת את רוב העם.

זאת כאשר במדינות בהם אין נתק, שניות וניגוד בין אוליגרכיה אליטיסטית ובין רוב העם (השולט על הרשות המבצעת והפרלמנט), הרי שבמצב כזה מוריד הבנק הלאומי את הריבית קרוב ל-‏0. בדפלציה מורידים את הריבית קרוב ל-‏0 בדפלציה הקיימת בישראל, הריבית נשארת גבוהה תוך חבלה במשק, על מנת לשמר ולבצר את האינטרסים המבוצרים ולהעלות את ערך הנכסים של אוליגרכיה אליטיסטית מסויימת, המזוהה עם השמאל המסורתי, השולט על מגזרים רבים בכלכלה ובבנקאות.

הערה: במקביל, מוכחשת על ידי דוברים כד.ס. באתר זה, באופן אובססיבי ומבוהל אגב, כל אפשרות של דפלציה בארץ.
זאת תוך נאוצים אישיים כלפי ומלחמת התשה ממושכת שהוא מנהל כנגד עבדכם הנאמן. ותוך ניסיון נירחב, מצידו ועוד גולשים ''אנונימיים'' (שלא אתעלף אם יתברר שחלק ''מהם'' --) ואדם מזוהה אחד או שניים, לבצע דיסקרדיטציה נרחבת שלי הגולשת לניאוצים ירודים (התבטאויות בסגנון ''עשית לי תרגיל'' וכד'). יתכן שיש כאן גם שילוב של מעין שרות לשון מלקקת לאוליגרכיה עם פלגיאריזם קשה וחמסני (שכן ''מבצעי הפגיעה'' באים בדייקנות כל פעם לאחר הצגת תזה חדשה). הצגת מייצר הרעיון הן כ''אדם לא אחראי'' והן כ''מפוקפק'' מאפשר למסך ולהסתיר את טיב הרעיון החדש, להציג קונספט זה כ''לא חשוב'' או ''מוכר'', לכסות את היוצר וסביבת הרעיון ברפש - ולנכס לעצמו או למרעיו - תוך מצג ליקוקי ''שרות לעניין כללי חשוב'' (תוך זריקת פרובוקציות להגביר את רושם עמידתו בפרץ ומסוכנות הניגזל).

4) לכאורה - היעדר עלייה או עלייה מזערית ביוקר המחייה, כפי שהם משתקפים במדד המחירים לצרכן (שאופן תחשיבו שונה מספר פעמים, באורח תמוה..).

בפועל - נתק (דיסוסיאציה) בין ירידת מחירי מוצרי a ועליית מחירי מוצרי b (שהינם משמעותיים ביותר מבחינת 8 העשירונים התחתונים). זוהי דפלציה בעלת ''סימנים מעורבים'' הקיימת לגישתי במציאות של דיסוסיאציה בין אליטה אוליגרכית ורוב העם המיוצג על ידי שילטון ברשות המבצעת (ובבית המחוקקים).

5) כתוצאה מחנק האשראי וצינון הפעילות במשק תוך העצמת נכסים אוליגרכיים קיימת התרוששות מגזרים נירחבים באוכלוסיה והעמקת היקף העוני - ולא כתוצאה מאינפלציה. ניכרת פשיטת רגל של ענפי יצור ושרותים שלמים ושל הקימעונאים הזעירים בהמוניהם.

תופעות אלו מצביעות בסבירות גבוהה על דפלציה ומיתון עמוק, או Recession - כפי שקראו לזה בתקופת המשבר הכלכלי העולמי שהחלה ב-‏1929 בארה''ב.
_new_ הוספת תגובההונאת-דברים והלבנת-פנים
הידען ההגון (שבת, 05/07/2003 שעה 10:22)
בתשובה למיכאל מ. שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נדבר היום על התנהגות נכונה עם הבריות.
כשם שאסור לאדם להונות את חברו בממון, למכור לו דבר במחיר מופקע, כך אסור לאדם להונות את חברו בדברים. אסור לומר דברים שיש בהם גניבת דעתו של חברו או שגורמים לו בושה וצער. לא ישאל אדם: ''בכמה אתה רוצה למכור חפץ זה?'' כאשר אינו רוצה בכלל לקנות. לא יאמר לבעל תשובה: ''זכור מעשיך הראשונים''. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו: ''זכור מעשיך אבותיך'' שנאמר: ''וגר לא תונה ולא תלחצנו''. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו: ''פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה?!''. או אם היו יסורים באים על חברו, או מחלות, אל יאמר לו דברים מצערים, אל יאמר לו: ''אתה אשם, אילו היית נקי לא היו באים עליך יסורים''. אל יזרע מלח על פצעים של חברו, ואל יהתל בו. אם באו אנשים לקנות אצלו תבואה, אל יאמר להם: ''לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה'' כאשר אין זה נכון ופלוני מעולם לא מכר תבואה.

דבורים אלו של גניבת דעת והיתול ודברים מצערים, אסורים הם מהתורה, שנאמר: ''לא תונו איש את עמיתו'' ובהונאת דברים הכתוב מדבר. אמר רבי שמעון בר יוחאי: ''גדול הונאת דברים מהונאת ממון, אונאת דברים חמורה יותר שנאמר בה: ''ויראת מאלוקיך'' מה שלא נאמר בהונאת ממון. רבי אלעזר אומר: חמורה הונאת דברים מהונאת ממון שזה בגופו והונאת ממון בממונו. ורבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להשבון - להונאת ממון יש תקנה, מה שאין כן הונאת דברים - אינה ניתנת להשבה, אין לה תקנה.

במבט ראשון נראה להפסיד את השני בממון זה חמור יותר. אבל חכמים מלמדים אותנו להעמיק ולדעת שעלבון וצער שנגרם ע''י דיבור הוא הרבה יותר חמור. הונאת דברים זה דבר המסור ללב, כלומר: אי אפשר להוכיח שאדם זה יתכוון לרעה או לטובה, הוא יכול לומר ששאל על מחיר החפץ מפני שבאמת רצה לקנות, אבל בליבו לא היה כן. ועל זה אמרה תורה: ''ויראת מאלוקיך'' - שהקב''ה יודע מה היתה כוונתך, ממנו אי אפשר להסתיר. ואם אסור לאדם לפגוע בחברו בדיבור אפילו שלא בנוכחות אחרים, כל שכן חמור הדבר כשהוא מלבין פני חברו ברבים. ''המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים''. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: ''נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים''. המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה''ב, ואפילו לדבר מצווה שנאמר: ''הוכח תוכיח את עמיתך'', ואמרו חכמים: יכול, אפילו פניו משתנות? ת''ל: ''ולא תשא עליו חטא''.

אם כן, עמדנו היום על חשיבות הזהירות שלא לפגוע לא רק במעשה אלא אפילו בדיבור, ולא עוד אלא שהונאת דברים קשה וחמורה מהונאת ממון.
ואשרי מי שיודע להזהר ולהשתמש בפיו רק לדיבורים חיוביים וטובים.
_new_ הוספת תגובהמדוע אדוני מנאץ את התנ''ך הקדוש? חלק גדול
מיכאל מ. שרון (שבת, 05/07/2003 שעה 11:21)
בתשובה להידען ההגון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממנו היא ביקורת מופלאה: הנביאים ישעיהו, ירמיהו, משל יותם, נתן הנביא. ביקורת מתקנת, החותרת לחברה משופרת יותר ללא משוא פנים.

יש הבדל של יום ולילה בין בעל ביקורת כללית נכוחה ששאיפתה הטוב וסילוק הרע החברתי, לבין המלבין פני אדם מסויים (בפרט זה החותר לטוב), הן ישירות והן על דרך הרמיזה.

זה - במעלת הקדושה, וזה - דינו סקילה באבנים.
_new_ הוספת תגובהנאמר לי שמסתובב ברשת -- שלימד לשונו
מיכאל מ. שרון (שבת, 05/07/2003 שעה 11:50)
בתשובה להידען ההגון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לדבר על פני השטח ב''שפת חכמים'' אך מדביק לעצמו שמות שרב בהם יסוד הגאווה (בדומה, שלא במקרה, לשידולי הסתרא אחרא - שהרי מסתובבות כתות משונות במקומותינו על פי דווחי המשטרה והעיתונות) כינויים מסוג ''הידען ההגון''. שימו לב לשתי השורות האחרונות ברשימתו, שהינם פיברוק ברור והטעייה תוך חקיינות ברורה למשהו אותו הוא שונא.
_new_ הוספת תגובהמידת הבושה - עוצמה נפשית
ערכים וצניעות (שבת, 05/07/2003 שעה 21:52)
בתשובה למיכאל מ. שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בעלי חיים אינם מכירים את מידת הבושה. גם בקרב אנשים פרימיטיביים רגש הבושה אינו מפותח דיו. ככל שעולה רמת ההשכלה והתבונה למעלת האדם, גוברת בו גם מידת הבושה.
עפ''י קביעה זו נראה שהבושה היא אמנם תופעה חיובית ביסודה, והיא קשורה באופן ישיר של האדם. יתירה מזו, ללא מידת הבושה לא ניתן להגיע לרמה מוסרית כלשהי. מן הראוי להדגיש שגם המצפון אינו אלא בושה פנימית. הבונה בנפש האדם מחסומים מוסריים וקווים אדומים שאותם קשה לו מאד לעבור. אדם שאינו מכיר את מושג הבושה, הינו אדם חסר מצפון.

הבושה היא מכשיר רב עוצמה. בעזרתה מסוגל האדם לנווט את דרכו. ולהגיע למטרות רצויות ואמיתיות. מאידך, קיימת בושה שאינה במקומה. בושה זו עלולה להפריע לאדם להתקדם בדרך הרצויה. ''לא הביישן למד'', אמרו חכמינו. אם האדם אינו יודע או אינו מבין, והוא מתבייש לשאול כדי שלא לגלות את בורותו, הרי שבגלל בושה זו הוא ימשיך להיות בור. כמו כן, מי שנמנע מלקיים מצוה מסויימת מפאת לחץ חברתי, כגון, כאשר הוא נמצא בין אנשים המזלזלים במצוה זו, הפסיד את המצוה.

זאת ועוד, כשם שהבושה מסוגלת לשמש כמכשיר חיובי, באותה מידה היא עלולה להיות נשק מסוכן בידי מי שעושה בה שימוש לרעה. הלבנת פנים, שהיא בושה הנגרמת לזולת ברבים, נחשבת בתורה כרציחה. בתורה מובאות דוגמאות אודות אנשים שהעדיפו למות ולא לבייש פני אנשים אחרים ברבים. גם כאשר אדם עומד להוכיח את חבירו על עוול שהלה עשה, מזהירה אותו התורה שיעשה זאת מבלי לפגוע ברגשותיו של האדם שהוא מוכיח אותו.
_new_ הוספת תגובהבוגד במצח נחושה - אומה חוורת בפרע עוכריה תדע לגמור אתכם חשבון
זו גם כן (יום ראשון, 06/07/2003 שעה 12:29)
בתשובה לערכים וצניעות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לשון הנוטפת ארס והטפות צורר

לא ''ערכים וצניעות'' יקרא לך היום בקהלנו כי אם ''רכיכת הרשעות''. נדע להקיא ולהוקיע אתכם לעולמי עד.
_new_ הוספת תגובההונאת-דברים והלבנת-פנים
אליצור סגל (שבת, 05/07/2003 שעה 23:40)
בתשובה להידען ההגון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
יפה אמרת - אשתדל לתקן את דרכי להבא. כי למרות מאמצי נכשלתי לא פעם. ולא פעמיים.
אליצור
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי