פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
שדות פוספטים בערד: זהר, בריר
יעקב לקס (שבת, 24/05/2008 שעה 20:00)


שדות פוספטים בערד: זהר, בריר

תמצית ההשתלשלות מאי 2008

יעקב לקסשדות זהר – שנות השמונים

בזמן כלשהו, כנראה בשנת 1979 או 1980, נתגלה באקראי שערד ''יושבת'' על מרבץ ענק של עפרות פוספטים אשר הערך הכלכלי של הפקתם גבוה מאוד מהסיבות הבאות:
 • שיעור גבוה של זרחה בעפרה;

 • כיסוי מועט של חומר טפל;
 • קרבה למפעלי העיבוד במישור רותם.
הזכיון להפקת פוספטים היה נתון אז בידי חברת פוספטים בנגב (פו''ב), חברה ממשלתית, שהגישה בקשה לכרות ולהפיק את הפוספטים במרבץ.
הוכנה תכנית לכריית הפוספטים בשני שדות כרייה:
 • שדה זהר צפון, מצפון לכביש 31;
 • שדה זהר דרום, מדרום לכביש 31.
התכנית – שהוגשה למוסדות התכנון ב-‏1981 – היתה לכרות בתחילה את העפרה מזהר צפון ואחר-כך מזהר דרום. הכרייה היתה אמורה להיות במכרות פתוחים.
התכנית כללה גם הקמת מפעל לעיבוד העפרה.

לוגו לתכנית נלוה מסמך שכונה בשם ''תסקיר השפעה על הסביבה''. לפי מה שנכתב באותו מסמך לא היתה לפעילות הכרייה השפעה מזיקה על ערד. באשר למפעל העיבוד, נאמר שם, כי נותרו עוד בעיות פליטת מזהמים ''שתיפתרנה עד לבניית המפעל''. בהמשך התברר שהמפעל הוכנס לתכנית כפתיון (''עז'').

המועצה המקומית ערד, בראשות אברהם (בייגה) שוחט, פנתה אל מנכ''ל משרד הפנים דאז, מר חיים קוברסקי, ביקשה וקיבלה תקציב לבחינת ''תסקיר ההשפעה'' הנ''ל.
בתקציב זה נשכר צוות מומחים – לפי תחומי הבדיקה שבתסקיר. בצוות נכללו בין השאר מומחים מתחומי הכרייה, האקלים, הרפואה וכו'. בראש הצוות עמד פרופ' (אז ד''ר) עו''ד ראובן (ריצ'רד) לסטר, מומחה בחוקי השמירה על איכות הסביבה.
לצד צוות זה הקים ראש המועצה המקומית צוות מקביל של תושבים, מומחים באותם תחומים, שפעלו – בהתנדבות – מול מומחי הצוות הראשון. בראש צוות המתנדבים עמד יעקב לקס מתכנן אזורי תושב העיר.
מייד בראשית עבודת הצוותים נשללה לחלוטין תקפות המסמך שכונה בשם ''תסקיר השפעה על הסביבה'', באשר הוא לא הוכן לפי הנחיות המשרד לשמירת איכות הסביבה.

במקביל לפעילות זו הקימו תושבים בערד עמותה שעניינה היה התנגדות לכריית פוספטים ליד ערד. בראשה עמד מר י. ולנר ז''ל. בין היתר תקפה העמותה את שיטת העבודה של פו''ב. בעיקר שלילת יצוא סלע פוספט גלמי – מה שעשתה פו''ב – והתמקדות במוצרי עתירי ערך מוסף, חומצות זרחתיות. התמקדות כזו מקטינה את נפחי הכרייה ומותירה בידי ישראל עתודות פוספט לשנים רבות.
לאחרונה נמצא, כי עתודות הפוספט בעולם תספקנה – לפי שיעור השימוש הנוכחי – ל-‏70 שנה בלבד. פוספט הוא רכיב חיוני לכל פעילות ביולוגית, כמובן גם לחיי כל אדם.

בהמשך נבחנו תכני אותו מסמך והגשו דו''חות מסכמים.
בדו''חות אלה נשללה הקמת המכרות כפי שהוצעה ע''י חברת פו''ב.
הממשלה מינתה ועדה, בראשות יצחק רהב מבנק ישראל, לבחינת הסוגיה. בדו''ח הועדה נכללו – בתמצית ומהזכרון בלבד – המסקנות הבאות:
 • לא תהיה כרייה בזהר צפון – זאת על-פי הודעת פו''ב שהם ''מוותרים'' על שדה זה.
 • הכרייה בזהר דרום תיעשה רק אחרי אישור תסקיר השפעה שיוכן לפי הנחיות המשרד לשמירת איכות הסביבה.
 • הכרייה בזהר דרום תחל בכרייה נסיונית מנוטרת למשך שנה. המשך הכרייה יותנה בבדיקת ההשפעה בפועל של הכרייה הנסיונית.
שני השדות – זהר צפון וזהר דרום במתאריהם לפי התכנית שנשללה – הוכללו בתכניות המתאר:
 • תכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה (ת.מ.א. 14);
 • תכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום (ת.מ.מ. 4 תיקון 14), זאת תוך דחיית התנגדות עיריית ערד.

שדה בריר

חברת פוספטים בנגב התגלגלה להיות חברת רותם-אַמְפֶרְט, חלק מקונצרן כימיקלים לישראל (כי''ל), שהופרטה ונמצאת כיום בשליטת משפחת עופר.
בשנת 2004 הגישה חברת רותם-אַמְפֶרְט למוסדות התכנון תכנית לכריית פוספטים בשדה-בריר שהוא חלק משדה זהר דרום. לתכנית זו נלוה תסקיר השפעה על הסביבה (שהוא למעשה חלק עיקרי בתכנית). התסקיר הוכן ''באדיקות'' על-פי מה שנקבע במסקנות ועדת רהב.
ההנחיות – שהוכנו ביחידה הסביבתית ערד – נגב-מזרחי – נדונו ואושרו בועדה המחוזית. את התסקיר הכינה חברת ''גיאו-פרוספקט'' במימון חברת רותם-אַמְפֶרְט (כמקובל בהכנת תסקירי השפעה). מנהל היחידה הסביבתית ערד – נגב-מזרחי, מר א. בן דהן, הקפיד לכלול בתסקיר הנחיות מדויקות לבחינת ממצאי הניטור בשנת המבחן. המשרד לשמירת איכות הסביבה בחן את התסקיר ואישר את קבילותו. בבחינת התסקיר ע''י תושבים בערד נמצאו בו כמה פירכות. לדוגמה:
 • נצפות השדה מערד נבחנה אמנם מהנקודה הקרובה ביותר לשדה, אולם נקודה זו היא הנקודה הנמוכה ביותר בערד שבינה לבין השדה מפריד רכס. אולם מרוב בתי הקומות בערד השדה נצפה אף נצפה, כיוצא בזה גם מחלק מהבתים צמודי הקרקע;
 • התסקיר לא דייק בענין היותה של ערד במורד הרוח (בכוון ובעצמה), נכתב ששכיחות הרוחות הנושבות בכוון ערד וכסיפה הן נמוכות מאוד, זה נכון לכסיפה ולא נכון לערד שהשכיחות והמהירות אליה הן גבוהות;
 • הקמת המכרה תנתק את שביל ישראל העובר בתחומו. בשלב מסוים העיזו היוזמים וטענו, כי סלילת הדרך למשאיות הענק מהמכרה למפעל תשרת את הצועדים בשביל... אחר-כך (האם בהשפעת היוזמים?) הוסט שביל ישראל מנופי העוז של נחל קינה אל תוואי אחר;
 • הקמת המכרה תבודד את המגדלים שבנו מלכי יהודה במדבר (עוזה וחרבת רדום) מהאפשרות לבקר בהם, שכן המכרה יסגור עליהם מהעברים שאינם מצוק קשה לביקור.
  יצוין כאן, כי בפעולת תושב ערד, מר דב פוניו הרואה בקשר של התושבים עם המדבר דבר של ערך, הובאו המגדלים האלה למודעות גבוהה של הציבור – לא רק בערד – המקומות נעשו יעד למטיילים מכל הארץ. הבדואים השוכנים בקרבת מקום שומרים, ללא תמורה, על מכוניות המטיילים.
 • הקמת המכרה תסכן את נביעת המים בגב קינה. גב שאינו מתייבש גם בקייצים שאחרי בצורות ושעל כן הוא – כנראה – אחד המעיינות הנדירים במדבר. הגב גדול דיו לאפשר למטיילים אפילו רחצה ושחייה.
בשלב מאוחר יותר הכין מהנדס העיר דאז – אדריכל גלעד אטקס – מצגת המפרטת את הנזקים שהתסקיר לא מנה ואת אלה שהתסקיר הפחית בערכם.
בבחינת התסקיר ע''י משרד הבריאות נמצא שאינו מכיל התיחסות נאותה לסיכונים בריאותיים ושעל כן נדרשת הכנת תסקיר השפעה בריאותית.

לקראת הגשת התכנית למוסדות התכנון נערכה העיר במעורבות ציבורית שאין לה תקדים לבירור מלא של הענין ולקביעת עמדתה בצורה הדמוקרטית ביותר.
 • התקיים דיון ציבורי בעיתון המקומי, דיון שבו באו לביטוי מלא דעות מחייבי המכרה ודעות שולליו;
 • התקיימו אספות תושבים שבהן הוצגו העמדות השונות, גם ע''י נציגים בכירים של רותם-אמפרט;
 • התקיימו דיונים עם תלמידי בתי הספר בכיתות הבוגרות ובבית הספר הדמוקרטי, גם בדיונים אלה השתתפו תומכי המכרה ושולליו;
 • מתנגדי המכרה ערכו – בקרב תושבי ערד (נוער בוגר ובוגרים) – החתמה על עצומה כנגד המכרה, על העצומה חתמו קרוב ל-‏6,000 תושבים;
 • בראשית 2005 התקיים שימוע ציבורי בהשתתפות כ-‏1000 תושבים ואחרים (באו גם עובדי חברת רותם-אַמְפֶרְט שאינם תושבי ערד). בשימוע נוכחו גם הממונה על המחוז ואנשי לשכת התכנון המחוזית.
  בשימוע הציגו אנשי רותם-אמפרט את תכניתם ומצגת של התסקיר.
  ראש העיר דאז ד''ר מוטי בריל הציג מצגת שבה שאל שאלות את יוזמי התכנית ובסופה קרא לתושבים להתנגד לתכנית שכן להערכתו הפעלת המכרה תזיק לערד.
 • נערך סקר טלפוני שבו השתתפו כ-‏850 משיבים (מכ-‏8000 משקי בית) – 88% מהם שללו את הקמת המכרה.
 • התקיימה ישיבת מליאה של הועדה המקומית (לא ועדת המשנה) לתכנון ובנייה וזו החליטה פה-אחד להודיע לועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כי ערד שוללת את הקמת המכרה שהוא בתחום המוניציפלי שלה. לערד אין יכולת החלטה בענין זה – למרות היות השטח המדובר חלק ממנה – באשר האזור בו מתוכננת הכרייה מוגדר, כאמור, כאזור לכרייה וחציבה בתכניות מתאר ארצית ומחוזית.
בהמשך הניחו היזמים – חברת רותם-אַמְפֶרְט – את התכנית על שולחן הועדה המחוזית כדי שזו תדון אם להפקידה. אחרי זמן מה – וטרם התקיים אותו דיון – ביקשה החברה שלא לדון בתכנית. הדיון הושהה עד שמסיבות שלא זה המקום להזכירן השעה שר הפנים את מועצת העירייה ואת ראש העירייה מתפקידיהם ומינה לעיר ועדה ממונה וראש עירייה ממונה.

עם מינוי ראש העיר בקשו היוזמים מהועדה המחוזית לחדש את הדיון להפקדת תכניתם. התושבים מתנגדי המכרה חידשו את פעילותם. הוקמה מחדש קבוצת פעילים נגד הכרייה שבראשה נמצאת ד''ר שרית עוקד, תושבת העיר. משנודע למתנגדי הכרייה, כי הנושא עולה מחדש לדיון פנו אל מהנדסת המחוז במשרד הבריאות ושמעו ממנה, כי תסקיר ההשפעה הבריאותית לא נעשה. המידע הועבר מיידית אל ראש העיר שמיהר להזמין את התסקיר. במקביל ביקש ראש העיר לדחות את הדיון עד שהעירייה, בהרכבה החדש, תלמד את הנושא.
הדיון הציבורי – בעיתונות המקומית בערד וגם בתקשורת הארצית – התחדש.
ממצאי תסקיר ההשפעה הבריאותית היו חמורים ביותר. נמצא בו, כי לפעולת הכרייה תהיה השפעה בריאותית חמורה ביותר על תושבי ערד ועל התושבים הבדואים בכסיפה ובאל-פורעה (פזורה בדואית הנמצאת בהליכי הכרה ככפר והיושבת בתחומי המכרה המיועד ובסמיכות מיידית לגבולותיו). תגדל התחלואה הנשימתית בקרב ילדים וזקנים, יגדל מספר הפינויים לחדר מיון והרע מכל פעולת המכרה תביא להגדלת התמותה בערד לבדה ב-‏7 מתים בשנה, ועוד נוספים בכסיפה ובאל-פורעה.

מתנגדי המכרה הבינו, בשלב זה, כי המאבק אינו יותר על איכות חייהם אלא על החיים עצמם. הוכנה מצגת המתארת את המאבק, המצגת הופצה – בעזרת ידידים שוחרי טובת העיר ואיכות הסביבה – ברחבי האינטרנט. בהמשך הוכנה עצומה שגם היא מופצת באינטרנט (ניתן להיכנס, לקרוא, לצפות במצגת ולחתום כאן).
המועצה הממונה של העיר ערד, הקדישה את זמנה ללימוד הנושא, סיירה באתר פעם עם היוזמים ופעם נוספת עם המתנגדים. אחרי שיקול מעמיק הגיע ראש העיר למסקנה שהקמת המכרה נוגדת את טובת העיר בהקשריה הרחבים ביותר והציע לחבריו בועדה הממונה – בישיבה פומבית שנכחו בה כ-‏200 מתושבי העיר – להודיע לועדה המחוזית, כי ערד מתנגדת להקמת המכרה, שדה-בריר בתחומה (צילום וידאו מישיבה זו ניתן לראות כאן).

בעקבות הפעילויות השונות בנושא מתקיים דיון ציבורי גם ברמה הלאומית. בעיתונות הכתובה התפרסמו כתבות ב''ידיעות אחרונות'' וב''הארץ''. ערוץ 10 שידר כתבה שניתן לראותה כאן. חבר הכנסת חיים אורון פנה אל שרי הגנת הסביבה והפנים בשאלה למה לא יוחלט שאין להקים את המכרה. השר, בתשובתו, התעלם מתסקיר ההשפעה הבריאותית והשיב שהתכנית תידון ושלמתנגדים תינתן הזדמנות להתנגד. תשובה זו גררה כתבה נוספת ב''ידיעות אחרונות''.

חברת רותם-אמפרט שכרה את שרותיו של פרופ' י. ריבק שהכין עבורם חו''ד שלפיה לא יגרום המכרה את הנזקים שמהם מזהירים עורכי תסקיר ההשפעה הבריאותית.
יש הטוענים – ואין לזלזל בטענה זו – כי הכותרות הרועשות אודות הנזק שייגרם לערד אם חלילה יוקם המכרה עושות לערד נזק מיידי, גם אם המכרה לא יוקם.
מאידך יש החושבים שהסכנה, כי המכרה אכן יקום עלינו היא מאיימת ואמיתית ולכן – כאשר התקשורת מתעניינת בנושא – חשוב להציג את עמדת תושבי ערד.
המידע האחרון הוא שהועדה המחוזית תדון בהפקדת התכנית ב-‏23 ביוני 2008.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


אפשר לקבל תשובה אובייקטיבית ?
חזי (יום שלישי, 27/05/2008 שעה 14:55) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ברור שיש כאן ניגודי אינטרסים בין גורמים שונים שבוחשים בקדרה.

כל אחד צודק מקודת המבט שלו.

יש לי שאלת תם:
הכותב טוען כי עתודות הפוספטים בעולם יספיקו לצריכה של 70 שנים.

בהנחה כי נתון זה נכון,
מדוע למהר ולמכור את ''המלאי'' שיש לנו (כמדינה) כאשר אפשר לשמור אותו למצב שבו המלאי בעולם יאזל,
ואז המחירים יהיו בודאי גבוהים בהרבה ?
_new_ הוספת תגובהסוףסוף מישהו מתייחס
.v. (יום שלישי, 27/05/2008 שעה 20:49)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאפשר לקבל תשובה אובייקטיבית ?
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 28/05/2008 שעה 3:50)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

משום שמי שמעורב בעסק הם בני אדם. יש מישהו שרוצה לממש את הרווח כאן ועכשיו. הוא לא רוצה להמתין 70 שנה, שאז כל העסק יהיה לא רלוונטי עבורו.

בגדול – גם מדינה יכולה לעשות חישובים מסוג זה.

בנוסף – קשה להעריך את הצרכים של שוק עתידי, ודאי שלא בעוד 70 שנה. האם מישהו בשנת 1940 היה יכול להעריך כיצד ייראה השוק היום? הרי יש לנו חסרים בדברים שלא ניתן היה אפילו לחשוב עליהם אז, כמו תדרי שידור וכתובות IP.

ענין קטן נוסף – אני די בטוח שההערכה הזו, של 70 שנה, היא שגויה. לאורך ההיסטוריה תמיד חזו שמשהו עומד להיעלם. אפילו כשמדובר בנפט, עם שוק שרעבונו הולך וגובר ומספר יצרנים מצומצם, זה לא קורה (נדמה לי שבשנות ה-‏70 של המאה שעברה חזו שהנפט ייגמר בתוך 10-20 שנה).
_new_ הוספת תגובהשני עניינים קטנים נוספים
דוד סיון (יום רביעי, 28/05/2008 שעה 7:14)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. הסיפור עם תחזיות שהנפט עומד להיגמר התחיל כבר בראשית הדרך (ז''א הרבה לפני שנות ה-‏70).
2. בעניין עתיד שוק הפוספטים צריך לזכור גם שיש אפשרות תיאורתית שבמהלך 70 שנה התפתחות הטכנולוגיה תוציא את הפוספטים מן המשחק הכלכלי.
_new_ הוספת תגובהעוד הטעיה של הציבור
חזי (יום רביעי, 28/05/2008 שעה 12:43)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש תיאוריה, אשר נשמעת לי מאוד סבירה,
כי מקור הנפט (או לפחות רובו) אינו ממאובנים,
אלא מתהליך כימי אשר מנצל את החום שבבטן האדמה.

העובדה שנמצאו שדות נפט בשכבות אשר מעולם לא היתה בהם צמחיה, תומכת בגרסה זו.

אם תיאוריה זו נכונה,
מקורות נפט יהיו זמינים גם בעוד הרבה זמן.

אגב,
יש לי תחושה חזקה כי למפיקות הנפט יש אינטרס מובהק להמשיך ולדבוק בגרסת ''המקור ממאובנים'' כדי ליצור תחושה של מחסור עתידי, והמשך האמרת מחירי הנפט.

לדעתי, זה סקנדל שהעניין לא נבדק בכל כובד הראש שזה מחייב...
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
שובר שתיקה (שבת, 31/05/2008 שעה 9:52)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממה שיודעות יתר הממשלות, האוניברסיטאות והמומחים?

לא חשוב ממה נעשה הנפט, הרי שבטוח שהוא בכמות סופית. אף אחד לא יודע כמה מעתודות הנפט ידועות לנו, כי ברור שעוד לא גילינו הרבה בשל המגבלות הברורות. אבל מה שיש לנו כבר ידוע גם ידוע, ממופה ומשוקלל לנפח. לכן המציאה של מרבצי הנפט הנוספים בברזיל משנים קצת בראיה היסטורית את טווח השפעת הנפט על האנושות.
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום ראשון, 01/06/2008 שעה 21:01)
בתשובה לשובר שתיקה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בודאי הן יודעות יותר, וגם חייבות לדעת יותר, כי זה עיסוקן...

האוניברסיטאות רק ''מטייחות'' כדי להסתיר את מה שמפיקות הנפט אינן מעונינות שהציבור ידע...

הבנתה את זה ברוך ?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שני, 02/06/2008 שעה 4:49)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה האינטרס של האוניברסיטאות להסדיר מידע? כיצד הן עושות זאת?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שני, 02/06/2008 שעה 8:33)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,

שוק הנפט מגלגל הרבה הברבה מיליארדי דולרים.

תחשוב כמה פרוטות (יחסית) עולה לשלם ''לחוקר'' באוניברסיטה כדי שיפרסם או יימנע מלפרסם פרטים כדי שמחירי הנפט ימשיכו לטפס.

אתה כבר לא ילד...
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שני, 02/06/2008 שעה 20:38)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי זול, יחסית, לשחד חוקר. השתקת כל החוקרים בשטח מסויים היא, כנראה, משימה בלתי אפשרית בכל תחום.
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שני, 02/06/2008 שעה 8:38)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אגב,

עוד הוכחה בעניין המקור שאינו מאובנים של מרבית הנפט: שדות נפט אשר יבשו בעבר, חזרו להפיק אחרי הפוגה קצרה ייחסחת. איך נוצרו מאובנים חדשים ????
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
צדק (יום שני, 02/06/2008 שעה 9:44)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי זו עוד הוכחה שכל תורת המאובנים וקביעת הזמנים היא מוטעית מיסודה.
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שני, 02/06/2008 שעה 10:38)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צדק,

ההתבטאויות שלכה והבורות שלכה בענייני מדע, רק מזיקות לעמדות שאתה מנסה לקדם, בנושא דת...
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שני, 02/06/2008 שעה 20:39)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה יכול להביא מראה מקום לאירוע כזה?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 1:52)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,

לצערי אני לא עוסק בתחום הפקת הנפט...

תופעה זו, של תחיית בארות שיבשו, הינה תופעה ידועה ושגרתית.
אני משער שתוכל למצוא חומר מתאים במכון הנפט ברמת אביב (שייח-מוניס).
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 13:26)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חיפשתי קצת, לא מצאתי ואז נזכרתי שזה לא חדש שאתה מדבר על דברים שבהם אין לך מושג. אולי אתה צודק במקרה הנוכחי, כנראה שלא, אבל חבל על הזמן שלי אם אתה בעצמך לא מוכן להתאמץ כדי להגן על התיאוריה שלך.
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 17:23)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,

אם אתה חושב שעלידי השמצות (אין לכה מושג) אני אעשה עבורכה את העבודה, אתה טועה.

נסיתי לחפש בשבילכה בגוגל, ולא מצאתי...

אני מודיע לכה חגיגית כי נושא בארות נפט שיבשו וחזרו להפיק, הינו נושא ידוע ונרחב ולא מדובר רק על מקרה או שניים.

אגב,
פורסם אפילו סוג הגז שהחברות מחדירות לבארות שיבשו,
כדי לזרז את חידוש התפוקה...
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 17:26)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז מדוע לא מצאת בגוגל? גם הם מסתירים מידע?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 19:00)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,

אני מבין שהנושא מעניין אותכה.

אז אולי תטרח...
_new_ הוספת תגובהלצערי עלי לדחות את התיאוריה הקונספירטיבית שלך בדבר מוצאו של הנפט
סתם אחד (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 19:56)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל שאתה מתעקש לקבוע בהילכות שאתה מודה שאתה בכלל לא במין בהן, וכדי להראות שיש לך ''קייס'' אתה ממציא תופעות של ''התחדשות הנפט בבארות שיבשו''.

לפי הסיפור הדימיוני שלך עוד מעט תגיד לנו שאלוהים טורח למלא את אגני הנפט כדי שהוא לא ייחסר לאדם.
_new_ הוספת תגובהלא ראוי לתגובה..
חזי (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 20:07)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא ראוי לתגובה..

אגב יובל,

נשמח כאן אם תמצא לנכון לעדכן אותנו בממצאיכה...
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 03/06/2008 שעה 22:20)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא ממש.

נראה לי שהבארות לא מתחדשות, אבל אני מודה שאינני מבין בנושא.

אתה, לעומת זאת, „מבין” בכל נושא והצהרת ש„ידוע” שהבארות מתחדשות. ודאי לא יקשה עליך להביא סימוכין לעמדתך אם העניין כה פשוט.
_new_ הוספת תגובהלמה אתה חושב שמפיקות הנפט יודעות יותר על הנפט
חזי (יום רביעי, 04/06/2008 שעה 8:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,
אתה לא מוסיף כבוד לעצמכה...

אני לא מתכוון לחקור את הנושא עבורכה.

אם אתקל במידע נוסף, אשמח לשתף אותך בו...
_new_ הוספת תגובהאני מעיד כי שמעתי על הנושא הזה.
צדק (יום רביעי, 04/06/2008 שעה 9:29)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בתקופה מסוימת הופיעו מספר כתבות בהן דובר על התופעה הזו, בארות נפט שנעזבו חזרו להיות בארות שופעים.
אין מדובר בבארות שיבשו לגמרי, אלא בבארות שאין כל ערך כלכלי להמשיך ולשאוב מהן.
והשינוי הוא בכך שהבאר חזרה למצב בו כדאי לשאוב ממנה שוב.
שינוי גדול, אך לא שינוי קיצוני, מיובש לשפע.
_new_ הוספת תגובהאני מעיד כי שמעתי על הנושא הזה.
משיב כהלכה (יום רביעי, 04/06/2008 שעה 19:30)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תחליט. בארות שפסקו לשאוב מהן מסיבה של אי כדאיות כלכלית הן בארות נפט קיימות לכל דבר ולא בארות מחודשות.

העובדה שחזרו לשאוב אינה מעידה על יצירת נפט חדש מאין אלא בגלל שינוי והוזלת מחיר השאיבה, או לחילון עריכת מיפוי מדוייק יותר בשיטוח הקיימות היום שנותנת מידע אמין יותר, אבל גם אם מגבלות קיימות עדיין.

הציביליזציה שלנו שלמדה להסתכל מאות ואלפי שנות אור קדימה לא מצליחה להסתכל באותה רזולוציה ל-קילומר, חצי קילומטר ואפילו 100 מטר מתחת לרגלינו. אנחנו עדיין ציביליזציה מוגבלת מהבחינה הגיאולוגית. יש כל מיני שיטות מיפוי תת קרקעיות, בעיקר אקוסטיות, אבל הם נקודתיות ודי מוגבלות. יש גם חפירות מדגמיות על פני שטח שנבחר, אבל תמיד אפשר שמי שבחר את נקודות החפירה בחר לקדוח 100 מ' צפונה או דרומה מקצה גבול תהום של נפט.

בכל מקרה, נפט שנשאב וייבש את החלל התת קרקעי שבו שהה ונוצר מאות מיליוני שנים לא יכול להתמלא מחדש בנפט תוצרת עצמית ומיידית.
_new_ הוספת תגובהאני מעיד כי שמעתי על הנושא הזה.
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 04/06/2008 שעה 23:42)
בתשובה למשיב כהלכה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בהחלט יתכן שהשינוי במחיר הנפט לבדו יכול להפוך שאיבה שהיתה בלתי משתלמת בעבר למשתלמת כיום, גם ללא שום שינוי טכנולוגי.
_new_ הוספת תגובהאני מעיד כי שמעתי על הנושא הזה.
חכם ציון (יום שישי, 06/06/2008 שעה 9:55)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שמעתי ב-FOX שבטקסס, אריזונה, לואיזיינה ועוד מתכוונים האמריקאים לחזור ולשאוב נפט כי זה כבר הפך לכדאי.
_new_ הוספת תגובהרק הבוקר פורסמה ידיעה
שובר שתיקה (שבת, 31/05/2008 שעה 9:48)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שהתגלה מצבור ענק של נפט באקוויפר החוף של ברזיל. כמה שזה יהיה קשה לחפור ולשאוב יהיה לעולם עוד X שנים על Y השנים שחישבנו עד היום.http://www.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUSN3... .

במקביל היו ידיעות על נפט בגרינלנד וזוהי הסיבה שרוסיה, קנדה, ארה''ב, נורבגיה ודנמרק רבות על זכויות בגרינלנד ובמים שמסביבה. יש שם ויכוח על פרשנות החוק (צריך שהקרקע התת-מימית תהיה רציפה מהמדינה הטוענת ועד לאי). לא אתפלא אם תפרוץ שם מלחמה בעתיד בין שתי קואליציות - האמריקאית והאירופאית.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי