פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לדוד סיון, 19/08/10 6:37)
עוד נקודת מבט שגויה
יענקלה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 6:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מרשה לך בהחלט להתייחס לכך כסכסוכי שכנים.
תמיד ישמאעל נהג לרצוח את שכניו, נוצרים, מוסלמים, ויהודים.
_new_ הוספת תגובהתודה שאתה מרשה לי!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 7:15)
בתשובה ליענקלה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני דוקא חושב שהריגת אנשים שהקימו את שכונת מאה שערים מחוץ לחומות הוא כבר לא סתם סכסוכי שכנים. תאור הריגת האישה מפתח תקוה קשור היטב בעובדה שהיהודים עסקו בהקמת או בהכנת הקמת המדינה ולא סתם בגלל סכסוכי שכנים. לפי העובדות האלה ועוד אחרות אני רואה את המקרים האלה על רצף שיצר את הסכסוך הלאומי.
_new_ הוספת תגובהתודה שאתה מרשה לי!
יענקלה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:18)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממש לא.
יהודים ישבו בירושליים ברצף.
בשנות השמונים של המאה ה19 היו רוב.
פתח תקווה היתה מקום שכוח אל.
היו סכסוכים בין בני ערב ובני המושבות על רגעים שונים שלא במישור הלאומי.
הגדרת הרצח כרצח אידיאולוגי או כתוצאה ממאבק לאומי הינה שטות .
_new_ הוספת תגובהתודה שאתה מרשה לי!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:52)
בתשובה ליענקלה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממש כן. גורמי הסכסוכים שהזכרתי ואחרים שמזכיר אחד העם
הם בהחלט סכסוכים על קווים לאומיים (מגובשים יותר או פחות):
הקמת מאה שערים מחוץ לחומות,
רכישת האדמות להגשמת מטרות לאומיות,
_new_ הוספת תגובהתודה שאתה מרשה לי!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:22)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הדברים שלך סותרים לחלוטין את דברי אחד העם
מוטב שתעיין שוב במאמר ותראה הציטוט שהבאתי
_new_ הוספת תגובההטענה שלך מופרכת בעליל!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:32)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. דברי לא סותרים את דברי אחד העם.
ב. עיינתי במאמר מספיק פעמים.
_new_ הוספת תגובההטענה שלך מופרכת בעליל!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 13:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם כך אינך מבין את אחד העם
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, הפעם אתה צודק.
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:38)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרצח שהזכרתה נובע מטעמים לאומניים ערביים,
ולא מטעמי דת.

מצד שני,
אתה לא יכל לטעון כי אותם רוצחים ראו את עצמם כעם אשר לא היה קיים.

הם בפירוש ראו את עצמם כחלק בלתי נפרד מהעם הערבי.
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, הפעם אתה צודק.
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 9:05)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. אני יכול לטעון כל מה שעולה בדעתי.
ב. ציינתי בעבר הרחוק והקרוב מספיק עובדות היסטוריות שמראות שבאותן שנים (של הקמת מאה שערים ופתח תקווה) היה העם הפלשתינאי בהתהוות. לא פלא שהמלומד ז'בוטינסקי הכיר בתוצאות התהליך לפחות בשנת 1923.

ג. הטענה שמתחילה אצלך ''הם בפירוש...'' חסרת ביסוס.
_new_ הוספת תגובההטענה שלך אבסורדית.
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 10:24)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לפי אותה שבלונה,

אני יכול לטעון כי העם היהודי היה ''בהתהוות'' לפני 8000 שנים....
_new_ הוספת תגובההטענה שלך מופרכת
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 10:57)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. טענתי שאני יכול לטעון מה שארצה בתגובה לטענה מופרכת שלך: ''אתה לא יכול לטעון...''
א. משום שזה תמיד נכון.
ב. כי אתה חסר סמכות לטעון זאת.

2. העובדות ההיסטוריות שמוזכרות בספרים שצויינו מפריכות את החלק השני של הטענה המופרכת שלך: ''... ראו את עצמם כעם אשר לא היה קיים''. 

3. אתה יכול לטעון כל שתרצה אבל אם לא תציג אסמכתא רצינית אל תצפה שמישהו רציני יאמין לך.
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, אני חסר סמכות לטעון ?
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 14:50)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בסעיף אחד אתה טוטן ''טענתי שאני יכול לטעון מה שאני רוצה''...

אולי תסביר מה הסמכות ''רק'' שלך לטעון מה שאתה רוצה ?
_new_ הוספת תגובהאין לי שום כוונה להסביר המצאות שלך!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 16:43)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובההמלומד ז'בוטינסקי?
איתן אדיר (יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:47)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נחמד לראות שמאלני שמעריך את ז'בוטינסקי ולו רק בשל פרשנותו הבלתי רלוונטית למשפט שכתב (הימני).

למיטב זיכרוני לא ציינת ולו עובדה אחת להוכחת דבריך על תקומת 'עם פלסטיני' בסוף המאה ה-‏19 - תחילת המאה ה-‏20''. כתבת וכתבת דברים פירשת ופירשת אותם, אבל לא הוכחת דבר.

גם אני מכיר בתהליך שהחל בתחילת המאה ה-‏20 ואולי אף בסוף המאה ה-‏19 שבו העם הערבי החל להגדיר את עצמו, כצעד עוקב להתעוררויות הלאומיות באירופה ובעם היהודי. אתה ואחרים מתבלבלים או שמייחסים בטעות את ביטויי הלאומיות הערבית כביטויי לאומיות פלסטינית מצומצמת. זה לא היינו הך ואין לערבב את זה בזה. הבדלנות הפלסטינית החלה הרבה יותר מאוחר, לאחר שהעם הערבי הטריטוריאליים (ולא עמים שהתקיימו בעבר) החל להתגבש בשל החלוקה הקולוניאלית של קרקעות הכיבושים האנגלי והצרפתי.

אותו הבסיס העתידי ללידתו של עם פלסטיני, חי גם בעבר הירדן החל להגדיר עצמו בצורה מלאכותית פוליטית כירדני. מאחר שהחלוקה בארץ ישראל המערבית התעכבה בשל מאבק ערבי-יהודי, הציבור הערבי בארץ ישראל המערבית התמהמה בלהגדיר את עצמו כפלסטינישם העם הערבי. מה עוד שהשם 'פלסטיין' היה כבד אדום לפני עיני הפר הערבי. לקח לערביי ארץ ישראל המערבית להגדיר עצמם כפלסטינים עוד כמה עשרות שנים קשות, תוך עידוד מדינות ערב שרצו ליצור חזית פנימית נגד המדינה הציונית.
_new_ הוספת תגובההמלומד ז'בוטינסקי?
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:40)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיטב זכרונך בעייתי מאד. את העובדות ההיסטוריות ומקורותיהן שעליהן נסמכת עמדתי הצגתי מספיק פעמים. לא מעט מהפעמים האלה היו בתגובה לטענות מופרכות שלך. אם אינך זוכר זאת ''מיטב זכרוני'' שלך מאד בעייתי.

נחמד לראות שבעל ה''מיטב זכרוני'' הזה נזקק לכל מיני כינויים מעולם הדמגוגיה כדי לתמוך בפרשנותו הבלתי רלוונטית.
_new_ הוספת תגובהתודה שאתה מרשה לי!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:20)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שכתבת סותר לחלוטין את דברי אחד העם שלך
_new_ הוספת תגובהטענתך מופרכת!!!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:35)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי