פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לדוד סיון, 23/10/12 19:37)
אתה מטעה !
בצלאל פאר (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 6:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכוונה? או מחוסר תשומת לב ?!

טענת ה-‏12 מיליון היא טענה בעלמא, שאינה מבוססת על ידיעה דמוגרפית, אלא רק על הנחת עבודה שלם החקיקה. בדיברי ההסבר לחוק זה מוסבר ברור, לכן תמוהה בעיני שאתה מתעקש להכות את ראשך בקיר כדי להוכיח שמספר האנשים הגרים בין הירדן לים הוא 12 מיליון ושחציים הם ערבים.

להלן ציטוטים מדיברי ההסבר להצעת החוק, כאשר ניסיתי להדגיש ע ''י ריוּוח המילים וקו מפריד -, את עמדת המדינה לגבי טענת מספר התושבים כמופיע בחוק שהוא אינו המספר הקיים בפועל:

''לעניין זה יצוין, כי בעת חקיקת החוק ובמהלך השנים שלאחריה - היה ב ר ו ר שמדינת ישראל א י נ ה נכנסת ב ג ד ר שוק המונה 12 מיליון תושבים לפחות -, דבר שעלה בקנה אחד עם תכלית החוק שלפיה ממילא אין מקום ליתן הטבות למי שמלוא הכנסתו היא ממכירות לשוק המקומי בלבד ''.

'' - כ ד י להתאים את ה ו ר א ו ת החוק ל ג י ד ו ל האוכלוסיה בע ו ל ם, ולשמר את ה מ צ ב ה ק י י ם שלפיו מכירות לישראל בלבד א י נ ן מזכות ב ה ט ב ה לפי החוק -, מוצע לתקן את סעיף 18א)ג()1()ג( לחוק ולהגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי לעניין הסעיף האמור, מ–12 מיליון ל–14 מיליון
נוסף על כך מאחר שקיימת טענה ולפיה מספר התושבים בישראל וברשות הפלסטינית יחד עלה, כבר... ''.
''במהלך השנה האחרונה, על 12 מיליון, - א ף שלפי ה נ ת ו נ י ם שבידי רשות המסים א י ן כך הדבר, מוצע, למען הסר ספק - , להחיל את התיקון המוצע כאמור כבר מתחילת שנת 2012''.
_new_ הוספת תגובהאתה, פאר, מטעה!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 8:08)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההאשמות שלך כלפי חסרות בסיס והן לא יעזרו למחוק עובדות.

1. נתונים הדמוגרפים מכבבים בהצעת החוק ובהסבר לה:
-- המס' 12 מיליון תושבים כתוב בחוק והמס 14 מיליון תושבים כתוב בהצעת החוק.
-- בחוק ובהצעת החוק לנתונים הדמוגרפיים יש משמעות ומקום מרכזי. הציטוטים שהצגת הם העדות הבהירה לטענה זאת.
-- הציטוטים האלה עושים לך שרות דב ואני מניח שאם היית קורא את הויכוח עם קודמך היית יכול להמנע מהטעות וההטעיה.)שבהצעת החוק מסבירים שהמס' היותר מתאים (ולא חשוב כלל מדוע) הוא 14 מיליון.

2. הנתונים דמוגרפיים הבדוקים שהצגתי מראים שהאוכלוסיה בין הים והירדן עברה את גבול ה-‏12 מיליון.

3. מהחומר שהצגתי ברור שלא כל כך חשוב מה טוענים מנסחי הצעת החוק על הדמוגרפיה, העובדות הן שהמידע הזה נכון.

4. מי שטוען אחרת טועה ומי שחוזר על טענות דומות שהופרכו מטעה.
_new_ הוספת תגובהדוד שוב אתה לא מביא נתונים
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 9:01)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אך טוען שהבאת

הנה מספר פרסומים בנושא שדליתי בכמה שניות

מדוע החלטת כיא חישוביו של סופר טובים מאשר של פייטלסון?

מהם המשתנים שנלקחו בצורה טובה יותר אצל סופר

(אין אני מחווה דיעה יכול להיות שהוא צודק)

אם הוא צודק אזי הפיתרון של ליברמן הוא הפיתרון האולטימטיבי(חילופי שטחים לפי האוכלוסיה)

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהאתה שוב מטעה או שלא קראת את פתיל ההודעות בן כתובה הודעתך!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:04)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. הצגתי את נתוני והקישור למקור בלמס.
ב. הצגתי את המקור (הקישור) והמספר של פלשתינאים.
ג. המספרים והמקורות מוצגים במאמר (דיון 7126) ובהודעה שנכתבה בתגובה להודעה שלך לפני כשבוע (תגובה 169024).
ד. בקישורים ''שדלית בכמה שניות'' אין נתונים עדכניים כמו אלה שהצגתי.

---

אתה שוב נוהג בפזיזות ומציג קישורים לא רלוונטיים שאת חלקם כבר הצגת; שוב שואל שאלות שכבר שאלת וקיבלת עליהן תשובה.

בקיצור חפש את התשובות בפתיל.
_new_ הוספת תגובהקראתי הכל
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:29)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואת פתילי ההודעות

תקרא עד הסוף את הדברים

תביא את המודלים וההנחות

תקבע את המסקנות האופרטיביות לפי כל מודל

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהאם קראת מה שכתבתי אז לא הבנת!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:54)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

- אתה מתחיל להגזים בדרישות שאין להן קשר לדברים שכתבתי ולכן הן חסרות שחר.
- הטענה שלך שלא הצגתי נתונים היא עדין מופרכת.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי