פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
כמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 8:14) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. נקודת המוצא שלך על מיעוט התרומות מהארץ היא שורש הבעיה שלך. אם הטענה הזאת היתה מייחדת את העמותה נשוא הביקורת שלך היתה אולי סיבה להדגיש זאת בראש המאמר.

לדעתי ברוב העמותות הפועלות בישראל המצב דומה: שיעור מקורות המימון מחו''ל גבוה משיעור המקורות המקומיים. לכן הטענה שלך לא רצינית כי היא לא באמת עוסקת בעניין מקורות המימון מחו''ל.

ב. בהקשר הזה אני חושש שטעית בחישוב מה חלקם של מקורות החוץ. באותו ביאור שעליו מסתמך החישוב שלך יש שני סעיפים של הכנסות שמקורם בארץ בסך כולל של כ-‏750 אלף ש''ח. סך התרומות מחול הוא כ-‏2.65 מיליון ש''ח. מכאן שהיחס הוא רק 22% ו-‏78%.

ג. כבר הרבה זמן ברור לי שהדעה שלך על מהי חשיבות זכויות הפרט שונה בתכלית משלי ולכן אין לי כוונה להתווכח איתך על שאר פרטי הביקורת שלך.
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
ע.צופיה (יום שני, 17/12/2012 שעה 8:46)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א.רוב האגודות והעמותות שפועלות בקצוי הקשת הפוליטית ניזונו מתרומות בחו''ל מסיבה פשוטה. הן בקצוות ואינן מעניינות את רוב הציבור בארץ.
רוב הגופים האלה אינם מתיימרים לייצג עמדה כללית אלא מתייחדים בתחום הצר של פעילותם.( למשל העמותות הערביות אינן מתימרות לטפל בציבור היהודי ועמותות הימין מצטמצמות לתחום ההתנחלויות בלבד).עמותה זו, ויש אולי עוד אחת או שנים, מתיימרת לייצג את עמדות כלל הציבור בארץ וזה הדבר המבדח שבהתנהלותה.
ב.אינך קורא נכון את המאזן. לאגודה אין כמעט הכנסות אחרות מלבד תרומות והקצבות (לא בארץ).כך שכמעט כל המאזן הוא מהתרומות שהוקצבו בשנה זו לפעילות שוטפת. רואי החשבון מצאו לנכון לציין את סך התרומות שנתקבלו בארץ והוא המספר שציינתי.
ג.מקובל.
_new_ הוספת תגובהאיפה זה כתוב?
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 9:22)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. אני חושב שאתה טועה כי לדעתי רוב העמותות (לא רק אלה בקצות הקשת הפוליטית) מקבלות את רוב המימון מחו''ל. לכן מהתחלה לא היתה משמעות לטענה שלך בהקשר הזה..

איפה בדו''ח כתוב שהאגודה מתיימרת לייצג את עמדות כלל הציבור בארץ?

ב. לפי הבדיקה שלי המקום היחידי בדוחות הכספיים (http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/06...) שבו מצאתי דיווח על תרומות מהשנה הוא ''דו''ח על הפעילויות'' (עמ' 5). משם הוצאתי את המספרים אותם הצגתי קודם.

המאזןבעמ' 4 מציג נכסים והתחייבויות ולא פעילות שוטפת.

ב.1 איפה בדו''ח הכספי ציינו רואי החשבון ''שכמעט כל המאזן הוא מהתרומות שהוקצבו בשנה זו לפעילות שוטפת''?
_new_ הוספת תגובהאיפה זה כתוב?
ע.צופיה (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נראה לי ש-isaac01 ענה לך יותר טוב ממני.
_new_ הוספת תגובהאיפה זה כתוב?
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:34)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הוא לא ענה!
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 9:48)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הפניה לדוחות הכספיים
1. הכנסות מפעילויות שונות שאתה מייחס לתרומות בארץ אינו נכון א. הנ''ל לא תרומות ולא ברור מה הפעילות ב. היכן ראית שכתוב שהפעילות שבגינה הכנסות אלו היא בארץ?.
2. לא מובן מה זה דעתך שרוב העמותות? האם יש לך סטטיסטיקה?, כמה דוחות כספיים של עמותות הכנת?
3.רצ''ב הדוח המילולי שלא טרחת לקרא ראה סעיף 5(הטעות שלך ושל צופיה היא באי הכרה של דיווח (דוחות כספיים) במלכרים, לפי הנ''ל למעלה מ 90% הוא מחו''ל.
4. ראה סעיף 3 בדוח המילולי ותבין את התערעומת על האגודה

יום טוב

ושבוע נפלא
איציק
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:15)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אתה צודק שאין לי הרבה נסיון במלכרים. יחד עם זאת הדברים שכתבתי נכונים: מדובר על פעולות השנה (עמ' 5) והמספרים שכתבתי נכונים (שני סעיפים ביחד למקורות מהארץ בסך של כ-‏750 אלף ש''ח אחד ''דמי חבר, תרומות וארועים בארץ'' והשני ''הכנסות מפעילויות שונות'').

2. דעתי היא דעתי. אתה רשאי לטעון אחרת.

3. הדו''ח המילולי (שבזכותך עיינתי בו) לא מציין שהתרומות המוזכרות בו כ-‏9.7 מיליון ש''ח הן מהשנה. חוץ מזה בין השורות אפשר למצוא תרומות מאירגונים ישראלים.

4. התרעומת חסרת בסיס ממשי. גם אם טענתך על 90% נכונה. ראה סעיף 2 מדוע.

באופן יותר כללי אציין שכאשר כל אחד רשאי (כולל פוליטיקאים מכהנים ומפלגות פוליטיות) להשתמש בתרומות מחו''ל אין כל משמעות לתלונות בהקשר הזה על מישהו מסויים.
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 11:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תסתכל על הדוח של השינויים בנכסים נטו מסביר כמה הקצבות (תרומות) זמניות השנה וכן את השינויים
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:33)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הסתכלתי כבר ואם לדעתך אינני מבין תצטרך להסביר טוב יותר.
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 12:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תרומות והקצבות השנה למעלה מ 6 מליון, שחלקו הוא בסעיף הקודם של סכומים ששוחררו מנכסים נטו ז''א מה 9.7 מליון סך 6 מליון הוא מהשנה

יום טוב
ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 12:17)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני חוזר שוב. לא כתוב שם שה-‏9.7 מיליון ש''ח או חלק מהם הם מהשנה.
_new_ הוספת תגובהכמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 12:33)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דוד שלום

1.רשום בבאור של השינוים בנכסים נטו (בדוח הכספי) סך 6 מליון שנכנסו לנכסים בעלי אופן זמני
מתוך הנ''ל שוחררו 5.5 מההגבלה

ז''א

הכנסות השנה

לא מיועד 2.65 מליון
מוגבל ששוחרר מהשנה 5.5 מליון
דמי חבר תרומות וארועים בארץ 0.5 מליון(זה היחידי בארץ)
מפעילויות שונות 0.26
מוגבל משנים קודמות ששוחרר השנה 1.7

סה''כ 10.61 מליון

2. לפי כללי הדיווח של רשם העמותות יש לציין בנפרד תרומות בארץ ותרומות חול וכן לציין בנפרד אם יש תמיכה ממשלתית(לדוגמא ממשרד החינוך)

לכן זה כ 5%

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהלא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 13:16)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתוב תרומות והקצבות בסך 6.4 מיליון במהלך 2011. לא כתוב שכל הסכום התקבל ב-‏2011 ולא כתוב שהכל תרומות.
_new_ הוספת תגובהלא זה מה שכתוב!
(יום שני, 17/12/2012 שעה 13:20)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מלכר עובד על בסיס מעורב מזומן

תרומות זה רק אם התקבל בפועל

הבטחה לתרומה אינה נרשמת

שים לב אין חייבים בגין תרומות בדוחות הכספיים

יום טוב
_new_ הוספת תגובהלא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 13:40)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תודה. עדין תרומות זה תרומות והקצבות זה הקצבות.
מה עושים כאשר כתוב תרומות והקצבות? איך יודעים
כמה מזה זה תרומות וכמה הקצבות?
_new_ הוספת תגובהלא זה מה שכתוב!
(יום שני, 17/12/2012 שעה 13:59)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

באופן עקרוני יש להפריד בין הקצבות ממשלתיות לבין תרומות כמו כן יש להפריד בין הארץ לחול

ההקצבות הם הקצבות ממוסדות ממשלתיים בארץ

הכוונה כאן הקצבות זה ממוסדות בחול כדוגמאת האיחוד האירופי שאצלו זה הקצבות (מלשון תקציב) אך לגבי הרישום אצל המקבל דינו כתרומה ולא כהקצבה ממשלתית

לכן יש לרשום את התרומות וההקצבות המהותיים (הרשימה שבדוח המילולי)

אני נוהג לתת פירוט גבוהה יותר בדוח הכספי במסגרת ביאורים

מקוה שעניתי במשהו

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהלא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 14:53)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מהדו''ח המילולי וזה על שינוי בנכסים (עמ' 6) אינך יכול
לדעת מה מקור ההקצבות. לכן אינך יכול לדעת מה הכוונה.
_new_ הוספת תגובהיש לדעת
(יום שני, 17/12/2012 שעה 15:23)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גילויי דעת של הלישכה וכן הנחיות רשם העמותות

כל רואה חשבון שתיתן לו את זה ידע

יום טוב
_new_ הוספת תגובהיש לדעת
(יום שני, 17/12/2012 שעה 15:25)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בדוח הזה אין הקצבות ממשלתיות אלא רק הקצבות מקרנות האיחוד האירופי וזה הכוונה הקצבות (ראה פירוט בדוח המילולי)
_new_ הוספת תגובהיש לדעת
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 17:31)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בדו''ח המילולי אין מילה הקצבות.
_new_ הוספת תגובהיש לדעת
(יום שלישי, 18/12/2012 שעה 8:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מכיוון שהחוק מחייב לתת רשימה של התורמים העיקריים והקצבה בארץ משמעותה היא הקצבה ממשלתית ואילו לגבי האיחוד האירופי הכספים שהוא נותן משמעותו היא הקצבה של האיחוד והדוח הכספי יוצא גם באנגלית לכן רשום הקצבות ותרומות ובדוח המילולי יש רשימה (עד כמה שידוע לי הדוח המילולי יוצא בעברית בלבד- לא בטוח)

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהזו דעתך
דוד סיון (יום שלישי, 18/12/2012 שעה 12:49)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למרות שהוכחת נסיון וידע בנדון את הדילמה האחרונה, מה
בדיוק כלול במושג ''תרומות והקצבות'', לא פתרת לדעתי.

אבל, וזה יותר חשוב, בזכותך למדתי הרבה הפעם.
_new_ הוספת תגובהזו דעתך
(יום שלישי, 18/12/2012 שעה 21:34)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה ניסוח סטנדרטי

שבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהזו דעתך
דוד סיון (יום רביעי, 19/12/2012 שעה 0:01)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הניסוח ביטא עובדות נכונות וזה מה שחשוב.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי