פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה, 13/12/13 7:13)
המצב כיום לא בסדר
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 7:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. אשמח אם תראה נתונים שתומכים בטענתך שהתקבולים נמוכים מעלות היצור והשיווק.

ב. אני מכיר גם עובדות ותופעות אחרות שהשפיעו על גודלו של החוב. למשל:
- השקעות בציוד במחירים מוגזמים,
- חוסר יעילות מובנה בפעילות השוטפת,
- עיכובים בהשמשת תחנות שהוסיפו לעלויות באופן משמעותי.

ג. לא משנה איך תכנה את ערבויות המדינה עלותן מהווה תשלום נוסף למה שאנחנו משלמים על צריכת החשמל.

כל אלה ועוד הן סיבות טובות לפירוק המונופול שנקרא חברת חשמל והפרטה של חלק ניכר מפעילות היצור והשיווק.
_new_ הוספת תגובההמצב כיום לא בסדר
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 9:24)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא משנה היכן טמון הכלב
כל התרגיל הזה הוא הסוואה להוצאות הממשלה
שהן למעשה העלויות של הציבור.
לא שמעתי שיש מממן אחר להוצאות הממשלה
ואם כן, זה עידן עופר בלונדון?
_new_ הוספת תגובהזה בהחלט משנה
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:04)
בתשובה לushargil@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הטענה היא שתחרות ופרוק המונופול תוזיל את השרות, המוצר.
ההוצאה הנחסכת בשרותי החשמל יכולה לממן הוצאות אחרות.

לכן זה בהחלט חשוב היכן טמון הכלב.
_new_ הוספת תגובהזה בהחלט משנה
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:19)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא על כך היה הויכוח
גם המפלגה הקטנה מסכימה לעקרון הזה
אבל היא שואלת כיצד מיישמים אותו
לדעתי היצרנים הרבים הנמצאים כבר בשוק אינם מייקרים את החשמל
אם לוקחים בחשבון את החובות של חח''י ושאר נושאים המופיעים בסעיפים אחרים של הוצאות וגם את צורת הפקת החשמל הזה...
_new_ הוספת תגובההמצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:30)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

סעיף (ב) כלול בהוצאות התיפעול .
ערבויות המדינה הן הוצאה כאשר יש חוב . אך לא הן יוצרות החוב . אלה הן הוצאות שמתווספות לחוב אם קיים .

הוצאות הייצור הן -
דלק
שכר
עלות ההשקעה

ההכנסות הן תפוקה שנתית כפול מחיר לקוט''ש

שכר אפשר לחשב כמעט מדוייק .
הכנסה שנתית קל לחשב , כי התפוקה ידועה .
הוצאות על דלק מוסתרות .
עלות ההשקעה מוסתרת .
_new_ הוספת תגובההמצב כיום לא בסדר
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 11:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הערבויות הן הוצאה שלמעשה נובעת נובעת מהצטברות החוב לרמות גבוהות מידי. הצטברות החוב נובעת מחוסר היעילות בכל הרמות של פעילות חברת החשמל. זה כולל השקעות במחירים גבוהים מידי, שימוש ביותר עובדים משצריך וכו'.

העלות הנובעת מהערבויות מהווה תוספת לעלות החשמל שאנחנו משלמים על צריכה לפי המונה.
_new_ הוספת תגובההמצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/12/2013 שעה 7:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

החוב והצטברות החוב הם תוצאה של החלטה ממשלתית .
זה מה שממשלות ישראל רצו ולכן זה מה שיש .
_new_ הוספת תגובהלא נכון!
דוד סיון (שבת, 14/12/2013 שעה 14:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קודם כל החוב והצטברותו הם תוצאה של פעילות חברת החשמל.
חלק ניכר מפעילות זאת נעשתה נעשה בניגוד להחלטות הממשלה.
_new_ הוספת תגובהלא נכון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/12/2013 שעה 17:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבת שקר .
החוב נוצר מהפרשים בתחום הכספי .
אותה פעילות עם תמחור שונה מניבה תוצאה שונה בתחום החוב .

והתמחור הוא החלטה ממשלתית .
לכן החוב הוא באשמת ממשלות ישראל .
_new_ הוספת תגובהאתה, אריה, חוזר לשקר!!!
דוד סיון (שבת, 14/12/2013 שעה 18:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

החוב או ההפרשים בתחום הכספי נובעים מפעילות ריאלית. הגורם הראשון ליצירת החוב של חברת החשמל הוא פעילותה הבלתי יעילה (יקרה מידי) והתנגדות עובדיה להתייעלות. לכן החוב הוא באשמת חברת החשמל.

חלקם של ממשלות ונבחרי ישראל בחוסר היעילות היא בכך שהם לא הפעילו את סמכותם לנהל את חברת החשמל בשם בעליה (הציבור).
_new_ הוספת תגובהלא נכון!
(יום ראשון, 15/12/2013 שעה 11:09)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם פה המסקנה מדבריך שמחיר החשמל האמיתי הינו מן הגבוהים ביותר...
זה שהממשלה מנסה למכור אותו בזול גורם לנו לחשוב ששאר היצרנים הם יקרים ביותר - וזה לא נכון!
_new_ הוספת תגובהנקודה נכונה .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 17:10)
בתשובה לushargil@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההחלטה למכור חשמל מתחת למחירו האמיתי נעשתה לפני 16 שנים .
לי זה נראה כהחלטה גרועה , אבל זו עובדה מוגמרת .
את החובות העצומים יצטרכו כל האזרחים לשלם באחד הזמנים .

לפי הידוע לי יש מעט מאד יצרנים עצמאיים . תפוקת החשמל שלהם כל כך זניחה שזה לא מספיק אפילו לישוב קטן .
כלומר כרגע באופן מעשי , אין תחליף לייצור של חח''י .
חח''י מספקת בשיא 12.000.000.000 וואט .

חברת מנועי בית שמש ניסתה למכור תחנות כח קטנות על ידי שימוש במנועי סילון ישנים . כל יחידה 1.200.000 וואט ונכשלה .
אתה יכול לראות את היחסים בין זה לזה .
הייחס הוא 10.000 .
_new_ הוספת תגובהזה לא בגלל שאין בעלי יכול ליצר חשמל
דוד סיון (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 18:35)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

החובות של חברת החשמל נובעים מחוסר היעילות שלה כפי שקורה עם כל מונופול.

כרגע הסיבה המרכזית שאין עוד יצרני חשמל פרטיים היא שהמונופול מצליח למנוע זאת. המונופול הוא גם הסיבה שהחוב המצטבר גדל והולך יש מחזור הלוואות ואג''ח אז יש תשלום חובות).

חוסר היעילות הוא סיבה מרכזית שהחובות גדלים והוא גם סיבה מרכזית שצריך וראוי לפרק את המונופול.
_new_ הוספת תגובהזה לא בגלל שאין בעלי יכול ליצר חשמל
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/12/2013 שעה 6:12)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כאשר חברה כל שהיא מתפקדת בחוסר יעילות היא יכולה להיות במאזן שלילי או במאזן חיובי .
דבר זה לא תלוי ביעילותה אלא בהכנסותיה כנגד הוצאותיה .
כאשר מסיבה X היא מקבלת יותר ממה שהיא מוציאה היא בצד הזכות .
כאשר מסיבה Y היא מקבלת פחות ממה שהיא מוציאה היא בצד החובה .
זה עיקרון חשבונאי .

במקרה של חח''י קבע גוף חיצוני - הרשות לשרותים ציבוריים את המחיר עבור המוצר .
הקביעה הייתה נמוכה מעלות הייצור בין אם יעיל ובין אם לא יעיל .
================
זה מה שקבע שייוצר חוב
================
_new_ הוספת תגובהאתה טועה!
דוד סיון (יום שני, 16/12/2013 שעה 9:34)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

באופן תיאורטי מדובר בשאלה כמו מי קדם למי הביצה או התרנגולת.

בפועל מי שאשם בסירוב להתייעל (עובדיה) הוא בעל אפשרויות רבות למנוע גרעונות בחשבונות החברה. חוסר היעילות מתחיל בחשבון השקעות יקר מידי, בהוצאות על חומרים וגם בהוצאות שכר יקרות מידי. בהקשר הזה אזכיר ש-‏319 בעלי עלות העסקה מעל 55 אלף בחודש (http://hsgs.mof.gov.il/reportPage.aspx?reportName=Pu...).

מי שאשם בחוסר היעילות נמנע לעיתים קרובות לפעול כפי שמורה בעל הבית.

אתה בוחר להאשים את בעל הבית בכל הצרות אבל גם גם מתנגד לבצוע את הרפורמה שאפילו ברמה שיחזיר לבעל הבית את השליטה בנעשה בחברה. בהקשר הזה צריך לציין בשנים 2008 - 2010 נרשמו רווחים בדוחות הכספים של החברה (http://www.iec.co.il/investors/DocLib1/isa_2010.pdf).

מכאן שטענתך, ''ההחלטה למכור חשמל מתחת למחירו האמיתי נעשתה לפני 16 שנים'', לא ממש נכונה, גם אם מקבלים את ההנחה שלך מי אשם בגרעונות או ברווחים.
_new_ הוספת תגובהאתה טועה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/12/2013 שעה 11:50)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נניח , לצורך הדיון , שהחברה יעילה שופרא-דשופרא והוצאות היצור והשווק הן הנמוכות ביותר שבגדר האפשר .
אבל המוצר נמכר בפחות מזה . האם יהייה כאן רווח או הפסד ?
===========
מי קבע את מחיר הקוטש לצרכן ?
האם עשתה זאת הרשות לשרותים ציבוריים ?
האם מאז 16 שנה מחיר הקוטש היה יותר מעלות ייצורו ?
_new_ הוספת תגובהאתה, אריה, שוב טועה!
דוד סיון (יום שני, 16/12/2013 שעה 14:09)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. ההנחה במשפט הראשון לא רלוונטית כאשר מדברים על הדוחות הפיננסיים.

ב. בכל אחת מהשנים 2008 - 2010 היה לחברת החשמל רווח.

ג. תשובות לשאר השאלות שלך תתצטרך למצוא לבד בדוחות הכספיים, אם כי לחלקן יש תושבות כאן בפורום.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי