פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לדוד סיון, 10/07/14 10:37)
אתה מקשקש
ע.צופיה (יום חמישי, 10/07/2014 שעה 11:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. אני אוהב להשמיץ אנשים שבלשון המעטה ניתן להגדירם כאלה שאינם תורמים דברים חיוביים למדינה.
ב.הרגשנות היא חלק מהאישיות שלי.
ג. כמו בכל מדינה דמוקרטית. יש שיירה ויש כלבים שנובחים.
_new_ הוספת תגובהאתה מקשקש, לא ענייני ומשמיץ!!!
דוד סיון (יום חמישי, 10/07/2014 שעה 11:50)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאתה מקשקש, לא ענייני ומשמיץ!!!
ע.צופיה (יום חמישי, 10/07/2014 שעה 12:58)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ידעתי שתגלוש לקטע הזה.
אני סיימתי.
_new_ הוספת תגובהשוב השמצת!!!
דוד סיון (יום חמישי, 10/07/2014 שעה 16:06)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמשחקי תקציב
יוסף אליעז (יום שישי, 11/07/2014 שעה 9:36)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכל הכבוד לד''ר דוד סיון - הוא צודק.

מה זה משנה אם יחימוביץ ושפיר הגיעו לכנסת מנגה או ממאדים? הבעיה שהן חשפו חמורה מאד.

לא רק שחברי-כנסת מצביעים כסומים בארובה, כי אין להם מושג מה כתוב בהררי הנייר שהונחו לפניהם יומיים לפני ההצבעה, הנה ועדות הכספים והכלכלה עושות בתקציב כמעט כטוב בעיניהן.

בשל הכח האדיר שבידי יו''ר הועדות לא בכדי החרדים תמיד שאפו להחזיק בועדות אלה.

כך מוזרמים כספים אדירים למפלגות החרדיות, כך תלמידי הישיבות קבלו הרבה יותר מסטודנטים ששירתו 3 שנים בצה''ל, וכך מלאו רחובותינו היכלי שיש של ישיבות, ''כוללים'', מקוואות בשכונות חילוניות והסבת בתי-ספר ממלכתיים לטובת החינוך החרדי. [הכל כלול...].

בכל הכבוד כל נושא אישור התקציב פגום, מעוות וטעון הסדר.
מי יעשה זאת? בכנסת שעסוקה בתככים ובחישובים כיצד להשאר בשלטון? אינני יודע. אך כאמור ד''ר סיון האיר בעיה קשה ועצומה בחשיבותה ובהיקפה, ובכל הכבוד - איני מבין מדוע הותקף על כך.

כל זה מבלי לדבר כלל על תקציב הבטחון. בחדאי לא בעצם ימי מלחמה אלה.
_new_ הוספת תגובהמשחקי תקציב
ע.צופיה (יום שישי, 11/07/2014 שעה 10:01)
בתשובה ליוסף אליעז
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אדוני מזלזל מאוד בחברי הכנסת. לא נותר לי אלא להסיק שכבודו לא מצביע בבחירות אלו לאור הרמה של המועמדים.
בשום פרלמנט בעולם לא נדרש חבר בו להיות בקי בכל רזי הרשות המבצעת. לכןעל כל חבר מוטלת התמחות מסוימת לפי כישוריו ומעמדו במערכת המפלגתית שלו.
השיטה הנהוגה בועדת הכספים קיימת מאז הקמת המדינה וייסוד הכנסת. איני מצדיק אותה אך אין בדברי הח''כיות שנחתו מהמאדים או בדברי כותב המאמר שום חידוש.
גם בועדות הקונגרס יש הצבעה אוטומטית לפי ההתפלגות המפלגתית וכן גם באירופה. זה אחד המאפיינים של המשחק הדמוקרטי. לצעוק זה נחמד לעשות משהו מעשי זה כבר דבר אחר.
_new_ הוספת תגובהמשחקי תקציב
יוסף אליעז (יום שישי, 11/07/2014 שעה 14:33)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לע. צופיה,
מכובדי, עצימת עין צופיה מהמתרחש אינה מועילה.

מה טעם בהצבעה על התקציב?
נחזור מעט אחורה: המקובל בדמוקרטיה הוא שהריבון הוא העם.
העם אינו יכול לשלוט ישירות ולכן הוא בוחר את נציגיו לכנסת. הכנסת מיצגת את הריבון והיא הראשונה מבין 3 או 4 רשויות השלטון.

הכנסת אינה יכולה לנהל את המדינה, על כן היא בוחרת ממשלה [קואליציונית בד''כ], ומקציבה לה תקציב לפעולותיה.

התקציב אינו סכום גדול סתמי, כגוש אחד, אלא מחולק לפי נושאים, מטרות , משרדי-ממשלה וכו'. כך כאן בכנסת, כך בפרלמנט הבריטי וכך בקונגרס האמריקני.

באמצעות התקציב הכנסת מפקחת על משרדי הממשלה, שישתמשו בתקציב למטרות ולצרכים להם הוקצה והוקצב.

נכון, אינני מחדש כאו דבר.

אולם התקציב חייב להיות ברור, מחולק וכתוב באורח קריא והגיוני, וניתן להבנה ולימוד בזמן מספיק מראש.

כידוע לך שכאשר עו''ד רוצים להעלים מהיריב [''הצד שכנגד''] ראיה חיונית יש לכך שתי שיטות בדוקות:
האחת- לא להזכיר את הראיה כלל - בפלילים זהו דבר האסור על הפרקליטות, החייבת בגילוי מלוא הראיות שבידיה, גם אלו שהן לטובת הנאשם, אך ''אסור פחות'' על הסניגוריה [באשר הסניגור הוא גם ''קצין בית המשפט'' ולצד חובת נאמנותו לשולחו יש לו מחויבות מסוימת גם כלפי ביהמ''ש]. במשפט אזרחי משניתן צו גילוי מסמכים יש לציית לו והעלמה תתקבל בעין רעה ובסנקציות.
מה עושים? כיצד מעלימים ראיה? כאן יש שיטה שניה, שלעתים מטריפה את דעת הצד שכנגד וגם את דעת השופט: מוסרים הררי ניירת ומסמכים, שהראיה האמורה כלולה בהם אך נעלמת בתוך שפע המלל והניירת.

דומני שכך נוהג האוצר מזה שנים. מוגשים ספרי תקציב עבים, שלעתים אינם מובנים לכותביהם [בעיקר לגבי החלקים שכתב נער-אוצר ממחלקה אחרת]. הם מוגשים ימים ספורים לפני ההצבעה, כאשר לאיש אין זמן ללמדם. הסיעה מחליטה על ההצבעה, אך אין כל בטחון שהנהלת הסיעה עצמה למדה והבינה את ספר התקציב.

אינני מאמין שזה תקין לדעתך, מר ע. צופיה הנכבד.

הוסף לכך שבועדת הכספים מעבירים כלאחר יד סכומים אדירים מסעיף לסעיף ומיד נחזור ל''כוללים'' ולישיבות הבנויים שיש...

אם משהו אינו תקין עשרות שנים טוב שמישהו טורח להתריע על-כך. זו אחת ההצדקות להכנסת דם חדש לכנסת. הרי מי יודע מה רב הסרחון שם? הנה אלמלא המרוץ לנשיאות ההיינו יודעים על נכסיו ומעלליו של פואד? על דירותיה של מלכת הרצפות דליה איציק? על נכסיו [ועוזרתו...] של מאיר שטרית שבהיותו גזבר הסוכנות התבלבל בין כרטיסי אשראי [כשמחה דיניץ קודמו]?

כמדומני שהיה זה שופט ביהמ''ש האמריקני העליון ברנדייס שאמר שאור השמש הוא מטהר השחיתות הטוב ביותר. דווקא נשים טובות בניעור שטיחים ושמיכות בחוץ, באור השמש.

עדיין איני יודע על מה יצא קצפך. כל טוב.
_new_ הוספת תגובהמשחקי תקציב
ע.צופיה (יום שישי, 11/07/2014 שעה 15:51)
בתשובה ליוסף אליעז
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני, דוקא, לא התקצפתי אלא התמוגגתי מצחוק על החברות הנכבדות בכנסתנו הקטנה ( 120 זה בכלל לא הרבה) שכמו כל מתחיל ומתחילה גילו את התופעה הנלוזה בועדת הכספים ( במקרה זה).
מי שכן התקצף הוא כותב המאמר ש''לקח'' את דבריי ברצינות.
אני מודה לך על השיעור בדמוקרטיה. למדתי משהו.
_new_ הוספת תגובההתקצפת והתרגשת וגם קישקשת
דוד סיון (יום שישי, 11/07/2014 שעה 19:32)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ''... מזלזל מאוד בחברי הכנסת'' ומתרגש כאשר הביקורת שלהם
על צורת עבודת הכנסת היא במקום וראויה. הטענה שלך שכאילו רק צחקת
היא תיאור מופרך של ההודעות שכתבת; היא תיאור מסולף שלהן.
_new_ הוספת תגובההתקצפת והתרגשת וגם קישקשת
ע.צופיה (יום שישי, 11/07/2014 שעה 20:53)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הומור זה עניין של גיאוגרפיה.
מה שצוחקים מפה לא מצחיק משם אמרו חז''ל.
_new_ הוספת תגובהע. התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
דוד סיון (שבת, 12/07/2014 שעה 19:35)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דבריך, עד כאן, לא היו הומור!
_new_ הוספת תגובהע. התקצפת והתרגשת וגם קישקשת
ע.צופיה (שבת, 12/07/2014 שעה 19:37)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כאמור. זה עניין של גיאוגרפיה.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי