פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לאריה פרלמן, 17/10/04 20:05)
אבל בדרך הזאת אתה לוקח גם את הצדק שלנו. לא?
דוד סיון (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 20:09)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאבל בדרך הזאת אתה לוקח גם את הצדק שלנו. לא?
אריה פרלמן (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 21:08)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איך אני לוקח את הצדק שלנו?
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
דוד סיון (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 21:41)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''ערב ההתיישבות הציונית, שנפתחה עם ייסוד פתח-תקווה ב-‏1878 – היתה הארץ נטושה, חרבה ועזובה כמעט כליל. אוכלוסייתה היתה דלילה – בחלקה אוכלוסיית נוודים''.

זהו משפט שאומר הכל על מה שאתה מגדיר צדק. לא?
הוא אומר שלא היהודים, לא הערבים, לא אף אחד יכול להיות בעל זכויות של אלפי שנים בארץ הזאת.
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודה-אודי דוכן (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 22:47)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מר סיון,אתה בור ועם הארץ בכל מה שנוגע להסטוריה של אבותיך. ממש בושה לקרוא דברי הבל כאלה. ההסטוריה של עם ישראל החלה ב-‏1878? איזה דוגמא עלובה הבאת.האינך יודע שהקב'ה הבטיח שבכל שנות גלותו של עם ישראל לא יצליח אף עם לישב את ארץ ישראל ולהפריחה עד שובנו מגלותינו? וזוהי עוד הוכחה מוצקה שדברי התורה אמת.
_new_ הוספת תגובהאינך יכול להשתתף בדיון בצורה מכובדת?
דוד סיון (יום שני, 18/10/2004 שעה 6:48)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דבריך הם תוצאה של אי-הבנת הנקרא.

כמה קל לך לצאת למתקפה לגופו.... ולא לעניין.
זוהי עוד הוכחה שאתה מדקלם דברים מבלי ללמוד
את המשמעות שלהם.

לא חבל?
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודי מארץ ישראל (יום שני, 18/10/2004 שעה 22:45)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני יודע מעט מאוד על הקב''ה אבל יודע הרבה מאוד על אלה המסרסרים בשמו להצדקת כל מעשה עוול ונבלה.

מדהים אותי כל פעם מחדש שכול מיני עסקני מיפלגות דתיות, שמעצם עיסוקם ופרנסתם אינם אלא סוחרי-דת , הופכים את הקב''ה לסרסור קרקעות.

כתוב שכול המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, אבל לא זכור לי שכתוב במקורותינו שכול הגוזל דונם אחד מישמעאל כאילו הביא גאולה לעולם (ביחוד כשמדובר על קרקעותיו של בן אברהם אבינו והגר אהובתו)
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
יהודה-אודי דוכן (יום שני, 18/10/2004 שעה 23:38)
בתשובה ליהודי מארץ ישראל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יהודי יקר מארץ ישראל. טעות נפוצה היא לערבב את הקב'ה ותורתו עם בני אדם. זה לחוד וזה לחוד. בני אדם מעצם היותם בני אנוש בעלי יצרים,חלקם טובים וחלקם אפלים,מועדים לפורענות כפי שנאמר- ''יצר לב האדם רע מנעוריו'' גם אם הם חובשי כיפה ולובשי שטריימל. תפקידו של האדם הוא לגבור על יצרו ולעשות את רצון השם כפי שציוונו בתורה. יש שמצליחים יותר ויש שמצליחים פחות. אני מסכים אתך שיש כאלה המשתמשים לרעה בתורה ו-''אינם אלא סוחרי-דת'' אולם אין הם הופכים את הקב'ה לסרסור קרקעות אלא את עצמם בלבד. אדם המנצל את שם השם כדי לעשות מעשה עוול או נבלה הוא נבל וראוי לבוא על עונשו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אין לגזול שום דבר משום אדם אולם כאשר אתה משתמש בדוגמא של גזלת אדמות מהישמעאלים צריך לברר קודם של מי האדמה באמת.
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
(יום שלישי, 22/10/2013 שעה 18:02)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההיסטוריה שלנו מתחילה עוד מלפני בארץ ישראל
העלייה היהודית הופרע מצד הבריטים בזמן שמהגרים ערביים ללא אידאולוגיה וללא אחיזה היסטורית בקרקע עלו והתיישבו פה.

ישמעאל הוא בן האמה ולא הורישו לו כלום תלמדו תנ''ך(למרות שיש שאינם מקבלים אותו כספר היסטוריה)

בחזרה לנושא לא גזלנו כלום חזרנו לארצנו ממצאים ארכיאולוגים ומסורת ארוכה בכל התפוצות מוכיחה כך.

אם אתם לא מאמינים בהיסטוריה של העם היהודי וחושבים שגזלנו ממשהו תוכיחו בעובדות היסטוריות אחרי עיון ובקיאות מוחלטת בכל המקורות
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
דוד סיון (יום רביעי, 23/10/2013 שעה 5:03)
בתשובה לohadxd@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לימוד היסטוריה איננו עניין של אמונה.
העובדות ההיסטוריות (כולל אלה המוצגות בתנ''ך) מראות שגזלנו את הארץ... או חלקים ממנה.
_new_ הוספת תגובהגם אנחנו אסופה של מהגרים
אריה פרלמן (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 23:22)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דוד,
בתמצית - המצב שאתה מתאר פה הוא שיפור משמעותי.

ממצב של כל הזכויות לערבים ואפס לציונים הפולשים -

הרי שהגענו לנקודה שבה ''הכל פתוח''.

לא עדיף?

וזאת רק ההתחלה.
_new_ הוספת תגובה''גם אנחנו אסופה של מהגרים''
למה לא תדבר בשם עצמך? (שבת, 31/12/2005 שעה 23:36)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דבר בשם עצמך מר ''אסופה של מהגרים'' זה אתה. מה אתה רוצה ממני ומה לי ולך. אף אחד לא חושב כמוך, ומי שחושב כמוך, לך חפש אותו. אתה שוליים שבשוליים, ואני ממליץ לך להגר מכאן לכל מקום שתחפוץ. איני מציין- לרדת מן הארץ, כי עבורך כמובן המונח לא תופס, כפי שציינת בברור.
_new_ הוספת תגובה''גם אנחנו אסופה של מהגרים''
סימונה (יום שני, 26/02/2007 שעה 16:29)
בתשובה ללמה לא תדבר בשם עצמך?
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אמנם אנחנו אסופה של מהגררים בעל כורחנו שגורשנו מארצנו לכל קצוות תבל.נאספנו אחרי הבטחה שהובטחה לנו בהצהרת בלפור לבית לאומי לעם היהודי המוכה והנרדף בתפוצות ולא ל700,000 ערבים שהיו בתקופה זו בארץ (גם יהודים היו) ,אלא שאז הערבים בארץ לא ראו עצמם כעם. ואם כן ראו אז עצמם כעם, מדוע 1500 שנה שידם היתה על העליונה בארץ ישראל לא היקימו להם מדינה? ובכלל נאמר שהיו 6000,000 ערבים האם מישהו היה מעלה על דעתו להקים מדינה יהודית בארץ הקטנה הזו לשני עמים?
עם 700,000 ערבים הינו חיים יפה מאד אם המדינות הערביות לא היו מתסיסים אותם, ואם תאוותו של עבדלה שלקח שני שליש מפלסטיןורצה גם את ארץ ישראל שלא נדבר על הבריטים שקיבלו את המנטאט על הארץ כדי להקים לנו בית לאומי ובמקום זה הניחו לעבדלה להשטלת על שני שליש משיטחה.
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, אני מעדיף שהערבים ידרשו
מנשה אבי-חן (יום ראשון, 17/10/2004 שעה 23:36)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להקים מדינה הצרפת. למה דווקא בארץ ישראל?

בצרפת הם חיים ברמה גבוהה יחסית, הם מונים פורמלית -10 מיליון (10% מתושבי ארץ צרפת) והם באו לשם עם גלי ההגירה מהמזרח לאירופה שהחלו כבר לפני 30 שנה. מה רע להם שם?

אתה יודע מה? אם לא צרפת אז לפחות בספרד. גם שם הם 3 מיליון כבר, והם יכולים אפילו לטעון לזכויות הסטוריות.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי