פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה ליובל רבינוביץ, 01/11/05 21:48)
זו לא מסקנה זו עובדה מתמטית סטטיסטית
צדק (יום שלישי, 01/11/2005 שעה 23:03)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עשירון מבחינת הכנסה איננו עשירית מהאוכלוסיה,
עשירון נקבע לפי חישובים של הכנסה למשפחה,
חישובים סטטיסטיים שאינני מכיר את פרטיהם.
חישובים אלו, למשל, קובעים גם את קו העוני.

אולי מישהו שמבין יסביר את החישובים בכלליות,
יש לפחות אחד מהכותבים כאן שהוא כלכלן ובודאי מכיר את החישובים.

העשירון העליון, לדוגמה, מהווה פחות מאחוז מהאוכלוסיה.

אני מתפלא שאינך מכיר את העובדה הזאת לפחות בכלליות כמוני,
כי פרטים אלו מופיעים בתקשורת די הרבה.
_new_ הוספת תגובהזו לא מסקנה זו עובדה מתמטית סטטיסטית
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 01/11/2005 שעה 23:55)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מתפלא שאתה מתפלא.

עשירון: קבוצה הכוללת עשירית (10%) מהפריטים, המסודרת בסדר עולה או יורד. זוהי ההגדרה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: http://www.cbs.gov.il/metadata/diction_h1.pdf . כלומר - עשירון הוא עשירית מהאוכלוסיה.

קו העוני מוגדר כ-‏50% מההכנסה הפנויה החציונית למשפחה (עיין http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%...). אם ההגדרה נראית מורכבת מדי, ניתן לומר בקירוב שמי שמשתכר פחות ממחצית השכר הממוצע במשק נמצא מתחת לקו העוני.

ההגדרה הזו לעוני היא מאד בעייתית. היא יכולה לכלול עשיר מופלג העובד במשרה חלקית כלשהי תמורת סכום סמלי. היה עדיף לקבוע סל מינימום: מי שמגיע אליו אינו עני, ומי שלא מגיע אליו הוא עני. אז היינו יכולים באמת לדעת מה היקף העוני במדינת ישראל.

ביקורת של גדולים ממני על חישוב סל העוני: http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3148570,00.h...
_new_ הוספת תגובהזו לא מסקנה זו עובדה מתמטית סטטיסטית
צדק (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 0:32)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההגדרה שהבאת ''עשירון: קבוצה הכוללת עשירית (10%) מהפריטים, המסודרת בסדר עולה או יורד''

איננה מדברת על אוכלוסיה אלא על פריטים,
והפריטים בחישובים אלו הם ההכנסות, המספרים !!
התרגום למספר האזרחים נעשה לאחר רק לאחר מכן.

לדוגמה: אם יצא בחישוב הסטטיסטי, שהעשירון העליון של ההכנסות הוא מ-‏80 אלף ש''ח לחודש ומעלה,
אז סופרים כמה משפחות נמצאות בקריטריון הזה,
והם שמהוות את העשירון העליון.

עדיין נשארתי בפליאתי.
_new_ הוספת תגובהזו לא מסקנה זו עובדה מתמטית סטטיסטית
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 0:42)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מבין שקשה לך לקבל את העובדה שאתה טועה לפעמים (לדעתי אתה טועה כמעט תמיד, אבל זה לא הנושא).

אתה חושב שהעשירון העליון מוגדר כמי שמקבל 10% מההכנסות?

אתה מוזמן למצוא מקור מקצועי אחד או בעל מקצוע אחד המאשר זאת. אני הצגתי את הקישור של הלמ''ס המפרסם את הנתונים עבור העשירונים, ואתה מוזמן לשאול כלכלנים כאוות נפשך.

אני כבר הפסקתי להתפלא עליך.
_new_ הוספת תגובהאינני חושב את מה שחשבת שאני חושב
צדק (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 1:56)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העשירון העליון הוא ל א !! מי שמקבל 10 אחוז מההכנסות.
והוא גם ל א !! עשירית מהאוכלוסיה.

אף על פי שאינני בקיא בפרטים המדויקים ובחישובים,
אני בטוח שאני צודק בעיקרון של החישוב.
הפרטים מתפרסמים בתקשורת די הרבה וניתן ללמוד מהם.

נראה שמעולם לא קראת כתבה כלשהי בנושא העשירונים וחלוקתם.

אני מחכה למישהו שמבין, ויש כזה כמדומני בפורום,
והוא יבהיר במדויק את הפרטים.
_new_ הוספת תגובהאינני חושב את מה שחשבת שאני חושב
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 20:46)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני לא יודע מה אתה חושב, וכנראה שגם אתה לא יודע.

את ההגדרות כתבתי כאן: תגובה 69207 עם מראי מקום ונימוקים.

אתה מצהיר שאפשר ללמוד הרבה ממה שמתפרסם בתקשורת, ואתה בטוח שאתה לא טועה (וכמו כן שאני כן טועה). אתה גם הגעת למסקנה שאף פעם לא קראתי מאמר בנושא (ושוב אתה טועה), אבל לא מביא שום מאמר או ציטוט הסותר את מה שאני אומר.

בינתיים גם אני, גם ד''ר בר-ניר וגם „עמיש” סבורים שאתה טועה. בינתיים איש אינו תומך בדעתך. זו הסכמה נדירה ביותר. חשבת אולי שאם הכל חושבים שאתה טועה אולי בכל זאת זה כך?
_new_ הוספת תגובהאינני חושב את מה שחשבת שאני חושב
צדק (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 21:27)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הדגשתי מספר פעמים שאינני מומחה,
ומסקנותי הם על סמך המידע המתפרסם בתקשורת בלבד.

אף אחד מאלו שציינת כולל אתה, איננו בטוח בדבריו,
לכן נמתין למי שמבין שיסביר מי טועה ובאיזו נקודה.
_new_ הוספת תגובהאינני חושב את מה שחשבת שאני חושב
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 21:31)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאיפה הסקת שאיננו בטוחים בדברינו?

אולי תודיע במפורש את דעתו של מי אתה מוכן לקבל כפוסק בסוגיה?
_new_ הוספת תגובהאני למשל בטוח לחלוטין
עמיש (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 21:39)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאם זכרוני אינו מטעה אותי
עמיש (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 12:16)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיקומו של פריט (או למקרה שלנו אדם) הנמדד באחוזונים (או עשירונים) מוגדר באחוז הפריטים שמעליו או מתחתיו.
שהיינו - אחוזון 50 פירושו ש 50 אחוזים מהפריטים תחתיו
ו 50 מעליו.
עשירון עשירי - 90 אחוז מהפרטים תחתיו (משתכרים פחות ממנו).
וכמובן יכול להיות כי העשירון העשירי ישתכר פי מאה מהתשיעי, או מהשמיני וכו', זהו סולם אורדינלי ולא יחסי.
_new_ הוספת תגובהאם זכרוני אינו מטעה אותי
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 20:37)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מובן, אבל „צדק” סבור אחרת.
_new_ הוספת תגובהמאידך, העובדה שברניר
עמיש (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 21:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חושב אותו דבר יש בה כדי להטריד
_new_ הוספת תגובהאין לך מה לדאוג
דוד סיון (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 22:19)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם זה לא פוליטיקה בר-ניר לא ירביץ לך.

הנה הגדרה למילה קרובה מאותו השורש (אבן שושן):
עִשָּׂרוֹן: עשירית, החלק העשירי; עשירית האיפה....

הנה הגדרה של המושג העשירון העליון: ''עשרת האחוזים של האוכלוסייה הנמצאים בראש הסולם הכלכלי-חברתי (http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?kwd=5105).

הנה מסמך ''היבטים של יישום דוח ועדת שושני על קליטת'' (http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m00646.doc) שמשתמש במושג כפי שהוא מוגדר לעיל.

------

עכשיו יש לו לצדק מספיק חומר כדי ללמוד את ההגדרות ואת השימוש במושג ''עשירון''.
אנחנו עשינו מספיק; ירצה יאכל, לא ירצה לא יאכל..... ירצה ישתה לא ירצה ישאר צמא.....
_new_ הוספת תגובההכל תלוי ברצון הקוידשבורכהוא
רמי נוי (יום רביעי, 02/11/2005 שעה 23:47)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ברצותו עשירון זה עשרה אחוז וברצותו יותר או פחות, כפי שנאמר בתפילות הימים הנוראים :''ברצותו מאריך וברצותו מקצר, לברית הבט ואל תפן ליצר''. אתה הבנת את זה ברוך?
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי