פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הרזה והשמנים - ארה''ב והעולם
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 10/02/2004 שעה 15:00)


הרזה והשמנים - ארה''ב והעולם


ד''ר דוד סיון
לפני מספר שבועות כתבתי ''בשלב זה הצמיחה נובעת מהתפתחויות במשקים אחרים (בעיקר ארה''ב) ובעיקר בנושאי ההי-טק. מכאן גם נובעת הסיבה שהיא לא ממש מורגשת בכל המיגזרים של המשק'' (צפנת פענח המודרני). אחר כך הסתכלתי על חלקו של המשק הסיני בתהליך (הענק הלוחש וצמיחה ).

הפעם נסתכל על המציאות במשק האמריקאי ועל ההשפעה שיש לה על תהליך הצמיחה בעולם בכלל. בהמשך ננסה להציג את כיווני ההתפתחות של תהליכי הצמיחה בעולם ומה צפוי לקרות להיקפי ההשפעה של המשק האמריקאי.ארה''ב


''If taxes stay as low as they are now, government as we know it cannot be maintained. In particular, Social Security will have to become far less generous; Medicare will no longer be able to guarantee comprehensive medical care to older Americans; Medicaid will no longer provide basic medical care to the poor'' (Krugman Paul, The Tax-Cut Con, New York Times, 14.9.2003).

(תרגום חופשי): ''אם המיסים ישארו נמוכים כמו שהם עכשיו, הממשל כמו שאנו מכירים אותו לא יוכל להתקיים. באופן ספציפי, הביטוח הלאומי יצטרך להפוך לפחות נדיב בהרבה; מדיקר לא תוכל יותר להבטיח את הטיפול הרפואי המקיף לאמריקאים זקנים; מדיקאיד לא תוכל להבטיח טיפול רפואי בסיסי לעניים.''

הצמיחה במשק האמריקאי החלה בשנה שעברה לאחר שלושה צעדי (תהליכי) מדיניות כלכלית מקבילים:
  1. הורדה מתמשכת של הריבית על ידי הבנק המרכזי עד לרמות נמוכות במיוחד ורמזים על כוונה לשמור את הרמה (1%)לאורך זמן.
  2. הורדת שיעורי המס במשך מספר שנים שישמרו לתוך העתיד.
  3. הרחבת ההוצאה הציבורית בעיקר בתחומי הביטחון (מלחמת עיראק), אך לא רק.
מה שבולט מאד בתהליך הצמיחה הנוכחי זה שהוא לא מייצר מספיק מקומות עבודה חדשים כדי לקלוט את הדור הצעיר שאמור להצטרף לכוח העבודה. תוצאה ההכרחית של צעדים אלו היא שנוצר פער מובנה בתקציב לטובת ההוצאות על ההכנסות של הממשל. לכן אנחנו רואים את המעבר לגירעונות תקציביים עולים וגידול בחוב הציבורי. כל זה בממדים, ביחס לתוצר המקומי הגולמי (תמ''ג), שלא נרשמו כבר הרבה מאד זמן. גם החשבון השוטף, במאזן המסחרי, מראה גירעונות עולים. המשק האמריקאי מוציא יותר ממה שהוא מייצר.

כבר בשנה שעברה, כאשר הקיצוץ בשיעורי המס והגידול בהוצאות הביטחון היו בעיצומם, טען פול קרוגמן שבעצם יש כאן שינוי בסדרי העדיפויות בתקציב לרעת הקטע ''החברתי.'' הוא צפה שהדברים יבואו לידי ביטוי בקרוב מאד (Duped and Betrayed, New york Times, 6.6.2003).

התכנית התקציבית שהציג הממשל לשנת 2005 ולשנים הבאות עוסקת, בין היתר, בהקטנת הגירעונות או בהגבלתם. למרות זאת, הגידול בחוב, הפדרלי, הציבורי ימשך לתוך העתיד. זוהי תכנית שאפתנית ואופטימית יותר ממה שחלק מהמבקרים, של הממשל, מוכנים לקבל. יש ביניהם, דמוקרטים כמו גם רפובליקנים, כאלו שאומרים שהתכנית לא ריאלית. הסנטור אדוארד קנדי, הדמוקרט, אמר: ''זהו התקציב הכי אנטי-משפחתי, אנטי-עובדים, אנטי-בריאות, אנטי-חינוך בזמנים המודרניים, ואין הוא ראוי לאישור'' (גירעון שיא בתקציב מאלץ את הנשיא בוש לבצע קיצוצים עמוקים; סיוע החוץ למדינות הנלחמות בטרור יוגדל). אבל גם מי שמקבל את תחזיות הממשל לא ממש חוגג למקרא הנתונים. הקיצוץ המתוכנן ב- 128 תכניות תקציביות (כולל ביטולן של 65) בעוד לתקציבי הביטחון מוסיפים מיליארדים, משנה את פני התקציב. סדרי העדיפויות משתנים באותם כיוונים אותם חזה קרוגמן. הממשל מתכנן האטה של המדינות התקציבית המרחיבה. מה כל זה אומר לגבי תהליך הצמיחה שהחל באמצע שנה שעברה?
תחזיות הממשל לשנים הבאות
(מיליארדי דולרים)
 2003
בפועל
2004
החלטה
20052006200720082009
תמ''ג10,82811,46612,04212,64113,27913,97314,702
הכנסות1,7821,7892,0362,2062,3512,4852,616
הוצאות2,1582,3192,4002,4732,5922,7242,853
עודף (גירעון)(375)(521)(364)(268)(241)(239)(237)
תשלומי ריבית (נטו)153
156178213246275299
סה''כ החוב הפדרלי6,7607,4868,1338,7269,3189,93110,564
הגירעון ביחס לתמ''ג3.5%4.5%3.0%2.1%1.8%1.7%1.6%
החוב ביחס לתמ''ג62.4%65.3%67.5%69.0%70.2%71.1%71.8%
מקור: Summary Tablesהמשק העולמי

אם להשתמש בביטוי אותו יצר, בנימין נתניהו, המשק האמריקאי הוא הרזה שמניע את תהליכי הצמיחה הכלכלה העולמית. המשק האמריקאי הוא מנוע כמעט יחיד בתהליך. הוא נושא על גבו את השמנים, מרבית המשקים האחרים, לרמת חיים גבוהה יותר. כעת נראה שהתפקיד הזה, של המשק האמריקאי, עומד לעבור שינוי.

מאז אמצע שנות ה-‏90 ארה''ב תורמת כ-‏60% מהצמיחה העולמית בעוד חלקה בתוצר העולמי הוא כחצי מזה. הסיבה לכך הוא הגידול המהיר בהוצאה האמריקאית – הביקושים בארה''ב גדלו בקצב של 3.7% לשנה מאז 1995 שזה כפול משאר העולם המפותח. אבל בשנים האחרונות נוצר פער גדל והולך בין ההוצאות להכנסות – האמריקאים מוציאים יותר ממה שהם מייצרים. הגירעון בחשבון השוטף (במאזן המסחרי) מגיע לכדי 5% מהתמ''ג ועוד צומח וכך גם הסכומים שארה''ב נאלצת ללוות ממדינות חוץ (מעבר למימון ממקורות מקומיים).

בנקים מרכזיים באסיה קנו עד היום כמויות נכבדות של איגרות חוב (אג''ח) ממשלתיות אמריקאיות. בכך הם הצליחו לשמור את ערך המטבע שלהם נמוך והיצוא לארה''ב פרח וצמח. ארה''ב היא עכשיו החייב הגדול בעולם, מצב שלא יכול להימשך בלי סוף. בסופו של דבר הזרים לא יהיו מוכנים לממן את החובות האמריקאיים (Flying on one engine). אנחנו כנראה מתקרבים לנקודה הזאת במציאות: המשק האמריקאי יצטרך לקבל עזרה בהנעת הצמיחה העולמית.

הדרך לכלכלה עולמית יותר מאוזנת היא ברורה למדי. אחד משני תהליכים (או שילוב שלהם) יתרחשו:
  1. על האמריקאים להוציא פחות ו-או על שאר המשקים להוציא יותר.
  2. ערך הדולר, ביחס למטבעות אחרים, יירד.
התהליך הרצוי ביותר הוא גידול בהוצאה של ארצות אחרות, אפילו באמצעות מדיניות כלכלית מרחיבה, על חשבון האמריקאים. הגידול בייצוא האמריקאי יאזן את הגירעונות בחשבון השוטף של ארה''ב. כך אכן קרה בתחילת שנות ה-‏80 ללא זעזועים. היום המצב נראה קצת יותר מורכב ומסובך. הפרטנרים הגדולים (בעולם המפותח) למסחר של ארה''ב, גרמניה ויפן, כנראה שלא יכולים לספק את הסחורה. לכן אנחנו רואים שערכו של הדולר יורד, ביחס למטבעות שותפי הסחר הגדולים (אירופה יפן ועוד) באופן משמעותי, כבר מספר חודשים. כמובן שהתהליך היותר ''מאוזן,'' הוא כזה שהמטבעות האסייתיים החשובים (סין ויפן) יכנסו לתהליך של ייסוף. זה לא קורה ולכן הלחץ על הדולר חזק יותר.

בימים אלו פועלים בנקים מרכזיים באסיה להחלפת השקעות באג''ח של הממשל האמריקאי כדי להקטין את הסיכון בחשיפה לדולר שנחלש. תהליך זה, כמובן, יחליש את הדולר עוד יותר (דפנה מאור, השלכות הרות גורל על הדולר). תהליך כזה יקטין את הגירעונות בחשבון השוטף של ארה''ב. הוא גם יקטין את היכולת של המשק והממשל האמריקאי להגדיל את החוב ויגרום להקטנת הגירעון בחשבון השוטף.

הצמיחה העולמית יכולה להיעזר גם בהתפתחות מנועי צמיחה נוספים או התחזקות הקיימים. המשק הסיני התורם 3% לתמ''ג העולמי אבל כ- 15% לצמיחה הוא מועמד טוב וראוי. יתכן מאד שזה מה שאכן קורה למרות אי-הרצון של הסינים לייסף את היואן.

הגידול המשמעותי הרצוף של המשק הסיני, בעשורים האחרונים, מביא בסופו של דבר לגידול בצריכה בעקבות העליה ברמת החיים (עוגיית מזל: קווים לדמותו של הסיוט הכלכלי הבא). התוצאה היא כמובן גידול בצריכה מכל הסוגים עם השפעת הגומלין החיובית על תהליך הצמיחה במשק הסיני. בינתיים בחרה סין להגדיל את הקניות מארה''ב ובכך לסייע לתהליך השינוי הנחוץ. גם האיום להיפטר מהאג''ח האמריקאיות הוא רק בדמיונם של החוששים. לסין לא כדאי למכור את איגרות החוב של הממשל האמריקאי משום שהן מהוות עבורה עוגן מוניטרי ולכן כמויות האג''ח שהם מחזיקים לא יקטנו באופן משמעותי.אפילוג

חלקו של המשק האמריקאי בצמיחת הכלכלה העולמית נמצא בתהליכי שינוי. על פי הבנתנו סין כבר בחרה להוות מנוע עזר יותר משמעותי ממה שהיתה עד הזמן האחרון. סין בחרה לחזק את תרומתה לתהליך הצמיחה העולמי – אבל בדרכה שלה. זוהי בעצם התוצאה של שוק גלובלי פתוח וגמיש – הגם שלא הוסרו כל המגבלות והחסמים להתנהלותו החפשית. זוהי הגלובליזציה, שרבים אוהבים, לשנוא שמגשרת על פני משברים עוד בהתהוותם.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


אתה לא מזכיר אלמנט בעל חשיבות מרכזית
חזי (יום שלישי, 10/02/2004 שעה 17:59) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חדירת האינטרנט לכל שטחי החיים והכלכלי, במיוחד בארה''ב,
הוא מרכיב חשוב בהבנת הצמיחה בעולם בכלל ובארה''ב בפרט.

כתבת:
''מה שבולט מאד בתהליך הצמיחה הנוכחי זה שהוא לא מייצר מספיק מקומות עבודה חדשים כדי לקלוט את הדור הצעיר שאמור להצטרף לכוח העבודה. תוצאה ההכרחית של צעדים אלו היא שנוצר פער מובנה בתקציב לטובת ההוצאות על ההכנסות של הממשל. לכן אנחנו רואים את המעבר לגירעונות תקציביים עולים וגידול בחוב הציבורי. כל זה בממדים, ביחס לתוצר המקומי הגולמי (תמ''ג), שלא נרשמו כבר הרבה מאד זמן. גם החשבון השוטף, במאזן המסחרי, מראה גירעונות עולים. המשק האמריקאי מוציא יותר ממה שהוא מייצר.''

א- השימוש הגובר באינטרנט, מגביר את יעול הכלכלה, במיוחד בארה''ב, ארץ ענקית בגודלה, עם שפה אחת: האנגלית.
זאת בניגוד לארצות אירופה, המשתמשות בשפות רבות.
לכן יש פחות צורך בעובדים. ומאידך, הצורך במשרות חדשות.

ב- הגרעונות התקציביים, הוכחו כגורם מסייע חשוב, לעידוד הצמיחה.
כל זאת כמובן, כאשר האינפלציה תשאר נמוכה.
גם כאן, האינפלציה נשארת נמוכה, בזכות היעול שמושג ע''י האינטרנט.
_new_ הוספת תגובהשחקנים נוספים
גילאון שהם (יום שלישי, 10/02/2004 שעה 22:29) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאמר יפה ,דולר יורד מחזק את כח היצוא האמריקני ומקטין את יכולות הגוש האירופי.
אירופה קבלה את מזרח אירופה, וזו מהוה בטווח הבינוני תוספת כלכלית משמעותית, מצ'כיה עתירת התעשיה והידע ועד לרומניה וסלובקיה עמוסות הבעיות.
גם רוסיה הופכת למנוע כלכלי שאין להתעלם ממנו, ואחרונים חביבים המזרח הרחוק
אינדונזיה המתאוששת משחיתות, הודו שזורמת לאט אבל בטוח אל מעצמות ההי טק ביכולות התכנות ועלות העבודה הזולה,
ואם נוסיף WISHFUL THINKING אירן ועירק, היכולות עם קצת מזל להפוך לגורמים כלכליים משמעותיים
_new_ הוספת תגובהאגב, הזכרת את העובדה שסין קונה אג''ח
חזי (יום חמישי, 12/02/2004 שעה 18:23) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הזכרת את העובדה שסין קונה אג''ח של ממשלת ארה''ב.

אני מבין מדבריך, שמדובר בסכומים רציניים.

התהיות שלי, הן:

א- באיזה סכומים מדובר ?
ב- אני משער כי הדבר נעשה לפי לחץ של ארה''ב, באיזו צורה ?
ג- נראה לי שסין זקוקה לכסף זה לצורך פיתוח מהיר יותר של הכלכלה שלה. האם המגזר הפרטי האמריקאי (כתחליף), משקיע סכומי כספים משמעותיים בסין ?
_new_ הוספת תגובהתשובה
דוד סיון (יום חמישי, 12/02/2004 שעה 18:57)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לא ידועים לי סכומים.
ג. אני חושב שכן
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
סתם אחד (יום שני, 16/02/2004 שעה 0:07)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''הזכרת''?
_new_ הוספת תגובה[*] המאפיה הפמיניסטית מכה שוב
חזי (יום שני, 16/02/2004 שעה 8:15)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[* נמחקה התייחסות למדיניות המערכת. כללי המערכת קובעים שלא מתייחסים למדיניות המערכת מעל דפי הפורום]

לידיעתך:

למי שהיא כאן מנקר בעיניים שאני כותב ''הזכרתה'' ''אמרתה'' ''כתבתה''

אני חוזר ומדגיש שזו אינה טעות.
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
יובל רבינוביץ (יום שני, 16/02/2004 שעה 13:18)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואני שב ומדגיש שלא נמצא עד כה אדם אחד שמסכים עם חזי בנקודה זו.
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
חזי (יום שני, 16/02/2004 שעה 17:13)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל,

אם שמת לב, אני לא מהחוששים להיות בודד או במיעוט.

אני מבקש ממך הוכחה כי זו שגיאה לכתוב פועל-זכר
עם סיומת ''ה''.

לפי מה שביררתי, היתה פניה לאקדמיה ללשון, לברר אם זו שגיאה לכתוב ללא ''ה''.
התשובה שלהם היתה שזו לא שגיאה. (הרי זה מובן מאליו, אם במקורות נהגו לכתוב כך.).

התנועה הפמיניסטית, הביאה זאת כראיה שכתיבה עם סיומת ''ה'' הינה שגיאה.

זה מרגיז אותי, וזה מקומם אותי.

זה סירוס של השפה העברית, ע''י הפמיניזם.

אז בבקשה ממך, פעם ולתמיד, תביא ראיות כי זו שגיאה לכתוב עם ''ה''.

אל תביא סטטיסטיקות של נוהגי כתיבה. זה לא מענין.
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
יובל רבינוביץ (יום שני, 16/02/2004 שעה 17:27)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני יכול להביא הרבה מקורות שבהם נכתב ללא ה'.
כמה מקורות אתה יכול להביא שבהם ה-ה' מופיעה?

בוא נתחיל מהתנ''ך.
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
חזי (יום שני, 16/02/2004 שעה 19:30)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א- המקורות מהתנ''ך הן מקורות בכתיב חסר. לכן, טבעי שיכתבו ללא ''ה''.

ב- ישנם גם מקורות שבהם ''במיוחד'' התכוונו להתיחס גם לזכר וגם לנקבה, וגם במקרה זה זה מקובל עלי.

ג- בימינו, מבחינה סטטיסטית, יש יותר כתיבה ללא ''ה'' בגלל ההשפעה של מערכת החינוך, המורכבת רוב רובה ממורות.

קיצורו של דבר, כפי שכבר אמרתי, סטטיסטיקות לא יעזרו כאן.

יש להביא ''פסיקת'' אנשים בני-סמכא בנושא (פמיניסטיות= פסולות לפסיקה כזו).

לדעתי, הנושא די חשוב כדי להעלותו על סדר היום של האקדמיה ללשון.
_new_ הוספת תגובההמאפיה הפמיניסטית מכה שוב
המחפש (יום שני, 16/02/2004 שעה 19:47)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לך דוגמא למישהו, שמתי שהוא, אי פעם, בזמן כלשהו בעבר וכו', כתב עם ה'?
_new_ הוספת תגובהIn a galaxy far away...
סתם אחד (יום שני, 16/02/2004 שעה 19:54)
בתשובה להמחפש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כן, כתבו כך בגלקסיות רחוקות
_new_ הוספת תגובהבגלקסיות ספירליות רחוקות.
המחפש (יום שני, 16/02/2004 שעה 19:57)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמצד אחד
אריה פרלמן (יום שני, 16/02/2004 שעה 22:32)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מצד אחד הוא מצהיר ש''הרבה אנשים'' כותבים כמוהו - אבל לא מביא ראיה אפילו לגבי אחד...

מצד שני הוא לא אוהב סטטיסטיקות - כאשר אין זה נוח לו.

מצד אחד הוא מאשים את מערכת החינוך ה''פמיניסטית'' בישראל המודרנית בכתיב הנכון -

ומצד שני הוא לא יוכל להביא ולו משפט עברי אחד מהמאה ה-‏19 - טרם השתלטות ה''מאפיה הפמיניסטית'' - שבו מופיעה תופעה כגון ''כתבתה''.

מדהים, פשוט מדהים...
_new_ הוספת תגובהאריה,
חזי (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 7:25)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בבקשה לקרוא את התשובה שלי ליובל, למעלה.
היא מתאימה גם לכה.

אני לא בלשן ללשון עברית.
לא אטרח לחפש ''תקדימים''. זה לא מענין וזה לא חשוב לענינינו.

בעבר, כתבו בכתיב חסר.
במאה ה-‏19 השתמשו בעברית בעיקר אנשים שהתבססו על המקורות בכתיב חסר.

אם אתה חושב שאני כותב לא נכון, בבקשה תביא אדם בר-סמכה ללשון עברית,
אשר טוען את מה שאתה ואחרים כאן טוענים.
_new_ הוספת תגובהאז לך חזי אפשר לקרוא חזיה?
בלשן בול בולשיט בולשביסט (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 8:45)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהלמען הסיר ספק
חזי (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 10:16)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש פה למעשה שני נושאים:

א- כתיבה של ''אמרתה'' ,''כתבתה'' שאין לי ספק שהיא נכונה וגם חינונית לשפה מובנת.

ב- נושא : ''לך'' לנקבה ''לכה'' לזכר.
נושא זה ראוי להכנס לשפה גם בגלל הוספת עומק משמעותי להבנת כוונת הכותב.
_new_ הוספת תגובהמתחדישי חזי
סתם אחד (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 12:10)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''חינונית'' - חיונית ומוסיפה חן.
_new_ הוספת תגובההָלַךְ פ' קל (לְכָה) בתקווה שיש כאן ניקוד
אנה (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 13:12)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רב מילים:

נטיות:

לָלֶכֶת, הָלַכְתִּי, הוֹלֵךְ, אֵלֵךְ, לֵךְ!

הניתוחים הדקדוקיים:

לְכָה = אַתָּה, לְכָה! (צִוּוּי)

כתיב מלא תקני: לכה
חלק דיבר: פועל
בניין: קל
זמן: ציווי
מין: זכר
מספר: יחיד
אותיות שימוש:
שורש: ה ל כ
סמיכות:

ובאשר ל- הלכתה כלומר הלֶכתה (סגול בלמד) רב מילים אומר הלֶכתה זמן מקור

נטיות:

לָלֶכֶת, הָלַכְתִּי, הוֹלֵךְ, אֵלֵךְ, לֵךְ!

הניתוחים הדקדוקיים:

הַלֶּכְתָּהּ = הַ + לכת + הִיא (מָקוֹר)

כתיב מלא תקני: הלכתה
חלק דיבר: פועל
בניין: קל
זמן: מקור
כינוי: אותה
אותיות שימוש: ה+
שורש: ה ל כ
סמיכות:

בניגוד ל-הלכתָ גוף שני עבר

נטיות:

לָלֶכֶת, הָלַכְתִּי, הוֹלֵךְ, אֵלֵךְ, לֵךְ!

הניתוחים הדקדוקיים:

1. הָלַכְתָּ = אַתָּה הָלַכְתָּ (עָבָר)

כתיב מלא תקני: הלכת
חלק דיבר: פועל
בניין: קל
זמן: עבר
גוף: שני
מין: זכר
מספר: יחיד
אותיות שימוש:
שורש: ה ל כ
סמיכות:
_new_ הוספת תגובהאנה, תודה
דוד סיון (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 14:42)
בתשובה לאנה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כעת אני מקווה שעניין הובהר היטב.....
_new_ הוספת תגובהאבל
אנה (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 17:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חשוב לי להוסיף שבתנך אם אני זוכרת טוב ובגמרא (נדמה לי שגם בהגדה של פסח) יש פעלים גוף שני עבר בצורת הלכתה. רק שכתיבה כזאת לא כל כך מקובלת ונראית כעילגות. אגב. אצל אבן שושן קיים לכָה במשמעות לךָ
_new_ הוספת תגובהאבל...
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 18:47)
בתשובה לאנה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

הניתוח יפה ונכון אבל לא ידוע לי שיש במקורות 'הלכתה' במובן של הלכת. יש תופעה כזאת בספרי הראשונים אבל במובן אחר ונראה כמו שגיאת מעתיק שהחליף א' ב-ה' במלה ארמית (הלכתה במקום הלכתא).

הנה פסוק לדוגמא: (שמות ג, י) וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל-פַּרְעה וְהוֹצֵא אֶת-עַמִּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם:

לכה = לך נא. ואשלחך = אשלח אותך (בלי ה').

סיומת ה', יש וענינה יִדּוּע או העמקה; כגון מצרימה במקום למצרים וכדומה.

לכה במשמעות לֵךְ, הנה המקור: (ישעיהו ג, ו) כִּי- יִתְפּשׂ אִישׁ בְּאָחִיו בֵּית אָבִיו שִׂמְלָה לְכָה קָצִין תִּהְיֶה-לָּנוּ וְהַמַּכְשֵׁלָה הַזּאת תַּחַת יָדֶךָ: על פי פיסוק הטעמים קוראים שִׂמְלָה לְכָה. אבל אפשר לפרש גם כך: לְכָה, קָצִין תִּהְיֶה-לָּנוּ.

בברכה,
נסים.
_new_ הוספת תגובהאבל...
אנה (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 20:56)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, תודה. וגם להוסיף שאצל אבן שושן גם קיימת המילה לכָה במשמעות לך נא.
_new_ הוספת תגובהאבל...
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 21:57)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דווקא ב''טלית של תכלת'' האחרון (דיון 1977) צוטט:
שמות יח, כ: וְהִזְהַרְתָּה אֶתְהֶם וגו'.
_new_ הוספת תגובהאבל...
אנה (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 23:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הו הנה. אז זכרתי טוב. תודה יובל. בכל אופן, 'הזהרתָּה' שמופיע כאן בפסוק משמות מופיע כצווי, אם הבנתי נכון. הויכוח הוא על גוף שני עבר.
_new_ הוספת תגובהאבל... חששתי שאסתבך...
נסים ישעיהו (יום רביעי, 18/02/2004 שעה 12:03)
בתשובה לאנה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

צודק יובל וצריך לשאול גם על 'אתהם', מה עושה כאן ה' במלה אותם (או אֹתם בכתיב חסר); יש בתורה עוד כמה מלים עם תוספת ה, אבל אלה חריגים ועל כל אחד מהם יש הסברים בתורה שבע''פ.

הכלל הוא ש-ה' כזאת מורה משהו נוסף על פשט הציווי או העצם אליו היא מתייחסת.

במקרה שלנו, בלי להאריך יותר מדי, הנה הסבר אחד והוא של המנחת שי:

והזהרתה. מלא ה''א בסוף תיבותא ולית כוותיה בקרי'. ובמדרש לקח טוב והזהרתה אתהם וגו' אלו עשרת הדברות ה' מן והזהרתה וה' מן אתהם:

פירוש: אין עוד מלה כזאת (והזהרתה) במקרא; המדרש אומר כי זה רומז לחמש הדברות הראשונות בעוד ה' של אתהם רומז לחמש דברות אחרונות (או להפך).

שורש העניין הוא בדברי משה קודם לכן:
טז כִּי-יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי וְשָׁפַטְתִּי בֵּין אִישׁ וּבֵין רֵעֵהוּ וְהוֹדַעְתִּי אֶת-חֻקֵּי הָאֱלֹקִים וְאֶת-תּוֹרתָיו:

אומר לו יתרו, למד אותם וישפטו בעצמם.

בברכה,
נסים.
_new_ הוספת תגובהאנה, מי כתב את ''רב-מילים'' ?
חזי (יום שלישי, 17/02/2004 שעה 17:08)
בתשובה לאנה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם אני יכול לכתוב ''רבי-מלים'' אז מה .

''סתם-אחד'': לפחות אני גורם לכה מעט אושר, בנוסף לתיסכול
(אתה מוצא שגיאת הקלדה ''חינונית'' במקום ''חיונית'')
לזה אני קורא ''שמחת עניים''.

מדוע לא לכתוב כפי שמדברים ?

קיצורו של דבר, אין פסיקה של גורם בר-סמכה בנושא זה.

כל עוד לא תהיה פסיקה של האקדמיה ללשון, אדבוק בעמדתי.
_new_ הוספת תגובההאתר של האשדמיה ללשון
חזי (יום שישי, 20/02/2004 שעה 11:28)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הינה קישור לאתר של האקדמיה ללשון.

לצערי לא ניתן להפנות אליהם שאלה בEMAIL

יש לשלוח להם פקס.

יש מי שמתנדב ?
_new_ הוספת תגובההאתר של האקדמיה ללשון
יובל רבינוביץ (יום שישי, 20/02/2004 שעה 15:00)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, אבל למען הסדר הטוב, להלן כתובת אתר האקדמיה ללשון העברית: http://hebrew-academy.huji.ac.il/
_new_ הוספת תגובהשובו של החזי
סתם אחד (יום שני, 16/02/2004 שעה 17:12)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''למי שהיא''? היא מה?

למישהי
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי