פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
השאננים לציון בספרות הישראלית (חלק ג')
יוסף אורן (יום שלישי, 28/07/2009 שעה 8:00)


השאננים לציון בספרות הישראלית (חלק ג')

יוסף אורןלהלן קישורים לחלק א' ולחלק ב'.

בשני החלקים הראשונים של המסה התבררו העובדות הבאות:
  1. שהשקפת השאננות לציון הגיחה לעולם כתגובה לתוצאות מלחמת תש''ח.
  2. שיזהר סמילנסקי היה מראשוני השאננים לציון בספרות הישראלית הצעירה.
  3. שמול ההשקפה של ס. יזהר הציב משה שמיר השקפה מנוגדת.
  4. שהיחס המספרי בין סופרי המשמרת של שניהם, משמרת ''דור בארץ'', לא העיד שבין השנים 1973-1967 עלה מספר אוהדיה של השאננות לציון בנוסח יזהר בקרב הסופרים על מספר התומכים בהשקפה המנוגדת ששמיר טען לה, ורק ממלחמת 1973 ואילך גדל המחנה של השאננים לציון בהתמדה עד שצבר תמיכה של רוב סופרי המשמרות שהצטרפו לספרות הישראלית אחרי משמרת ''דור בארץ''.
  5. שהשאננות לציון הסתפקה בתחילה בהכתמת צחותו המוסרית של דגלנו, דגל החרות הלאומית שהונף בתש''ח, אך ההכתמה, שהתחילה בטענת הנישול שהדביק יזהר למלחמת השיחרור, התרחבה ממלחמת ששת-הימים ואילך לתיאור זוועות ''הכיבוש''.
בחלק הנוכחי של המסה יעבור הדיון מההתחשבנות של סופרי השאננות לציון עם אירועי-ההווה (בששת העשורים שבין השנים 2009-1948) לגיחותיהם אל המיתוסים שלנו מהעבר ואל תמונת מצבינו במזרח-התיכון בעתיד. מטרתם בגלישה לעבר היא לנתץ מיתוסים המוכיחים את זכותו הבלעדית של העם היהודי על ארץ-ישראל בשלמותה. ומטרתם בפלישה לעתיד היא להציע פתרונות אוטופיים למזרח-התיכון, שתוכנם זהה: השתלבות היהודים בצורות חַלופיות למדינת-ישראל, מדינת הלאום הקיימת.

הגיחות לעבר ולעתיד ניתנות להסבר באופן הבא: סופרי השאננות לציון לא נועזו להשיב בשלילה מפורשת והחלטית – לפחות בתקופה שבין מלחמת ששת-הימים למלחמת יום-כיפור – על שלוש השאלות שעליהן התקיימה המחלוקת בין סופרי שני המחנות, סופרי ''מחנה השלום'' וסופרי ''המחנה הלאומי'':
  1. שאלת תוקף הזכות של העם היהודי בארץ-ישראל.
  2. שאלת ההיקף של הנחלה הלאומית של העם היהודי בארץ-ישראל.

  3. והשאלה שעמדה על הפרק: האם נבון למצות את הזכות על מלוא ההיקף של הנחלה הלאומית ולהקים יישובים ישראליים גם מעבר לגבולות שביתת הנשק משנת 1948 (''הקו הירוק''), או שכדאי להשהות צעד כזה ולהחזיק במרחבים ששוחררו במלחמת ששת-הימים מידי מצרים, ירדן וסוריה כקלף-מיקוח בשיחות שלום, בתקווה ששיחות כאלה ימוטטו את חזית הסירוב שגיבשה הליגה הערבית ויביאו לסיום ''הסכסוך''.
עד מלחמת 1973 הניחו סופרי השאננות לציון – ובכך צדקו – שתשובה שלילית מפורשת מפיהם על שלוש השאלות תקומם את הציבור, שעדיין זכר, שמדיניות הערבים כפתה על ישראל את מלחמות 1948 ו-‏1967. פרט לתמהונים בודדים ובפרובוקטורים-להכעיס לא נמצא אז סופר רציני שהיה מוכן לומר לציבור הישראלי, שהזכויות ''דה-פקטו'' של הערבים בארץ-ישראל, שהן זכויות בנות שמונה מאות שנים בלבד (מאז כבש צלאח א-דין את הארץ מידי הצלבנים במחצית השנייה של המאה השתים-עשרה), גוברות על הזכויות ''דה-יורה'' של העם היהודי בארץ-ישראל, שהן בנות יותר משלושת אלפים שנה. אך מטעמים פרגמטיים גם לא היו מוכנים סופרי השאננות לציון להשיב תשובות חיוביות על השאלות שהיו בוויכוח בינם ובין סופרי המחנה האחר. לכן עברו מההתחשבנות עם ההווה לניתוץ מיתוסים מהעבר ולהעלאת פתרונות אוטופיים להשתלבות שונה של היהודים במזרח-התיכון בעתיד, ובכך ביטאו במרומז את עמדתם, שאי-אפשר לאמץ את ההשקפה הלאומית-יהודית-ציונית כמוצא יחיד ל''מצב הישראלי'' וכפתרון הבלעדי שישראל יכולה להציע לערבים לסיום ''הסכסוך''.


ניתוץ מיתוסים

מיתוסים הם סיפורים שהתגבשו סביב אירוע או דמות אמיתיים בהיסטוריה, ואשר על הגרעין העובדתי שבהם העטה העם במשך הדורות את ייחוליו לדמויות מופת ולמעשים הראויים לתהילה. מכאן חשיבותם של המיתוסים, המעבירים לדורות המאוחרים הֵדים מהעבר ומחוכמת הקדמונים – מורשת לחייהם בהווה. בשאלת היחס למיתוסים כדאי להזכיר את התשובה הנבונה שהציע אחד-העם במסה ''משה'' לשאלת אמיתות הסיפורים שבמקרא על גדול מנהיגיה וראשון נביאיה של האומה העברית. למפקפקים באמיתות הסיפורים על משה בתנ''ך, השיב אחד-העם, שהסיפורים על משה משקפים את חזונו של העם לדמות המנהיג האידיאלי, ומאחר שגנוזה בהם אמת היסטורית, אין טעם לתבוע הוכחות ארכיאולוגיות לאמיתותם. סופרי השאננות לציון לא היטו אוזן לתבונת אחד-העם, אלא נהו אחרי הגחמה ''המחקרית'' של קומץ היסטוריונים, שפתחו ב''עליהום'' על המיתוסים של עמנו.

שנים לפני ש''ההיסטוריונים החדשים'' התארגנו כאופוזיציה ל''היסטוריונים הציונים'', כבר פעלה במרץ באקדמיה שלנו מגמת הניתוץ של מיתוסים שהעם היהודי ביטא באמצעותם את געגועיו לצמיחת גיבורים בהווה בדמותם של לוחמי חרות מפורסמים מהעבר. הנפגעים של מגמה זו היו אלעזר בן יאיר – גיבור מצדה, בר-כוכבא – גיבור מרד בית שני, ויוסף טרומפלדור – גיבור תל-חי. אחרי הניצחון הגדול במלחמת ששת-הימים כבר לא מצאו הסופרים במחנה השאננים לציון טעם להמשיך בהתנכלות לתהילת הגיבורים המאוחרים האלה, שהפגיעה בהם לא הניבה הרבה תועלת להשקפתם בנושאי ''המצב'' ו''סכסוך'', ולפיכך פנו לנתץ מיתוסים מתקופת האבות, שבהם השתמרה המסורת, שארץ-ישראל היא נחלתו הלאומית רק של העם היהודי, מאז הובטחה בלעדית לאבות האומה ולצאצאיהם בשחר ההיסטוריה.

הבולט מבין הסופרים, ששקד במיוחד על ניתוץ המיתוסים שבהם הונצחו הזכויות בארץ-ישראל לעם היהודי מימי האבות ועד קץ הימים, הוא ללא-ספק מאיר שלו. ודֵי אירוני, שדווקא הוא, שיש לו ''יחוס אב'' בספרות הישראלית, נמשך ליבו לנתץ בספריו מיתוסים בתנ''ך, שבתקֵפותם האמין בכל מאודו אביו, המשורר יצחק שלו, והתבלט בשקדנותו לבטל ''יחוס אבות''. יתר על כן: מאיר שלו הוא מהיותר בקיאים בספר הספרים מבין הסופרים. ולפיכך אין לחשוד בו שרק בהיסח-הדעת היפנה את הקורא ברומאן ''עשו'' (1991), לשני קטעים בספר בראשית, המתארים כיצד נפתרו בתקופת האבות סכסוכי הירושה על אדמת הארץ בין היורשים.

בקטע הראשון המוריש הוא אברהם, שעוד בחייו קבע את העיקרון ליישוב סכסוך כזה: וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ, לְיִצְחָק. וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם… (וישמעאל בכללם), נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת; וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ, בְּעוֹדֶנּוּ חַי, קֵדְמָה, אֶל-אֶרֶץ קֶדֶם. מזרחה לנהר הירדן (בראשית כ''ה). בהתקרב המועד לבצע את חלוקת הירושה בין צמד האחים הבא, כבר היתה ברורה לשניהם הנוסחה שעל-פיה יפעלו: וַיִּקַּח עֵשָׂו אֶת-נָשָׁיו וְאֶת-בָּנָיו וְאֶת-בְּנֹתָיו, וְאֶת-כָּל-נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ, וְאֶת-מִקְנֵהוּ וְאֶת-כָּל-בְּהֶמְתּוֹ וְאֵת כָּל-קִנְיָנוֹ, אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן; וַיֵּלֶךְ אֶל-אֶרֶץ, מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו... וַיֵּשֶׁב עֵשָׂו בְּהַר שֵׂעִיר, עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם..., מזרחה לנהר הירדן (בראשית ל''ו).

שני הקטעים משקפים את הפתרון של אבותינו למצבים שבהם לשני אחים ישנן זכויות-ירושה בנחלת-האבות. במקרים כאלה, נקבע במקרא, אין מחלקים את הנחלה, אלא אחד האחים זוכה בכל הנחלה ונשאר להתגורר בה והאח השני עוזב ומחפש לעצמו ולצאצאיו נחלה במקום אחר. וכדאי להטות אוזן לנימוק שניתן להכרעה זו בפרק ל''ו: ִּי-הָיָה רְכוּשָׁם רָב, מִשֶּׁבֶת יַחְדָּו; וְלֹא יָכְלָה אֶרֶץ מְגוּרֵיהֶם, לָשֵׂאת אֹתָם--מִפְּנֵי, מִקְנֵיהֶם. אילו בוצע פיצול של הנחלה – הפתרון שלמראית-עין מצטייר כצודק יותר – היו משפחות שני היורשים מתקשות להתקיים ברווחה במחציות מהנחלה השלמה, ומצוקתן החומרית היתה מלבה סכסוכים בלתי-פוסקים ביניהן.

אף שבשני ראיונות שקיימתי עם מאיר שלו, במרחק זמן זה מזה, השיב שרק במקרה בחר להפנות דווקא אל קטעים אלה, אין ספק שלא במקרה בחר בהם ברומאן ''עשו'', המספר על סכסוך ממושך בין יעקב לבין אחיו, המכנה את עצמו ''עשו'' מתוך זהות גורל עם נפגע ה''נישול'' מתקופת האבות. הרומאן מתפענח כאלגוריה המגיבה על הסכסוך על ארץ-ישראל כיום בין צאצאי יעקב לצאצאי עשו. ועל-ידי שילוב שני הקטעים בהקשר נלעג בעלילתו, ביטא מאיר שלו את התנגדותו ליישום הפתרון מימי האבות ביישוב ''הסכסוך'' על ארץ-ישראל בימינו (ראה הפירוש לרומאן בספרי ''העט כשופר פוליטי'', 1992). לכן בחר לנתץ את שני הסיפורים המיתיים האלה, שמהם משתמע, שפתרון ההנעה של אוכלוסיה ממקום למקום במצב של סכסוך-דמים שאיננו נפתר לאורך שנים – פתרון הטרנספר – איננו נחשב לבלתי-מוסרי ביהדות ולא אמור להיחשב לבלתי-קביל במשפט הבינלאומי.

גם אם טרנספר אינו הפתרון האידיאלי, אין לשלול אותו, אם כתוצאה מיישומו פותרים סכסוכים קשים בין עמים וחוסכים בחיי אדם משני הצדדים. יישומו של פתרון הטרנספר ב''סכסוך הערבי-ישראלי'', על-פי הנוסחה מימי האבות, הוא לפיכך ההגיוני והטוב שאפשר להציע. ומאחר וארץ-ישראל היא המולדת היחידה שיש לעם היהודי ורק לו זכויות בלעדיות ומוכחות עליה מקדמת-דנא, ואילו לערבים מרחבים ענקיים ואמצעים חומריים עצומים, אין לדחות את פתרון הטרנספר על הסף.

לוא היו ארצות הליגה הערבית שוקלות את הפתרון הזה בכלי התבונה, אחרי תבוסתם במלחמת 1948, והיו משכנעות את הפלסטינים להסכים לפתרון הטרנספר מרצון וגם מסייעות להם לבצעו, היה ''הסכסוך'' נפתר מזמן. אך מאחר ועמי ערב הסתמכו על יתרונם המספרי, עושר הנפט שלהם וכוח השפעתו, שימרו את הפלסטינים כפליטים בארצותיהם, במקום להטמיע אותם במדינותיהם באופן מלא, טיפחו בהם את ''זכות השיבה'' ושיסו אותם נגד מדינת היהודים הזעירה, לא נפתר ''הסכסוך'' מאז 1948 ועד היום.


''קחו מהר זהות!''

בחמישה מספריו, מ''רומן רוסי'' (1988) ועד ''פונטנלה'' (2002), שקד מאיר שלו על ניתוץ מיתוסים צעירים יותר בתולדות העם היהודי, המיתוסים על החלוצים שנאחזו בראשית המאה העשרים באדמת המולדת והקימו יישובים חקלאיים ברחבי הארץ, שהוחזקה במשמורת של התורכים העות'מאנים, כי היתה אז ארץ דלילת תושבים, שלתושבי הקבע הערבים בה לא היתה זהות לאומית כלשהי וששטחיה לא היו מזוהים כמדינת עם כלשהו. בחמשת ספריו אלה שב מאיר שלו ותיאר את קריסת ''הכפר הציוני'' ואת ההסתלקות של הנכדים מהגשמת חזונם של המייסדים, להיאחז באדמת ציון ולכונן עליה בבוא העת את הריבונות המחודשת של העם היהודי (ראה הדיון ברומאנים אלה של מאיר שלו בספרי ''ספרות וריבונות'' 2006, עמ' 70-63).

בשישי מספרי סדרה זו, ברומאן ''יונה ונער'' (2006), התקדם שלו כמעט לימינו אלה, במטרה לנתץ את המיתוס שנרקם סביב קרב-הגבורה על ירושלים במנזר סן-סימון במלחמת תש''ח. ברומאן הזה סיכם את ההשקפה הרעילה שביטא בספריו הקודמים, לפיה אמנם היו בהתחלה הצלחות להגשמה של החזון הציוני בארץ-ישראל, אך במשך השנים התברר, שכל המפעל עמד על כרעי תרנגולת, ומשנחשפו יסודותיו הרעועים, החלה כעבור דורות בודדים הנטישה של החזון, ומכל הסיפורים ההרואיים על הגשמתו נותר אצל הנכדים רק העניין בנדל''ן (ראה פירוש לרומאן זה בספרי ''משבר ערכים בסיפורת הישראלית, 2007, עמ' 46-31). בלהיטות הנדל''נית של הנכדים עוסקים גם סיפוריו של עמוס עוז בקובץ ''תמונות מחיי הכפר'' (2009).

א.ב. יהושע, לעומתם, בחר לכרסם במיתוס הריבונות היהודית על ארץ-ישראל מנקודת מבט הפוכה, על-ידי ליווי נלהב של התעוררות הרגש הלאומי וצמיחתו אצל הפלסטינים. ברומאן ''מר מאני'' (1990) שתל בפיו של יוסף מאני, השישי בשושלת המשפחה, עצה לערבים מהכפרים, בעודו מחזיק בידיו – וכמובן שלא במקרה - עותק מהצהרת בלפור משנת 1917: ''תתעוררו בטרם יהיה מאוחר - - - קחו מהר זהות! - - - זאת האדמה שלכם ושלנו, חצי לכם וחצי לנו - - - קחו זהות, בכל העולם לוקחים העמים זהות, אחר-כך יהיה מאוחר, אחר כך יהיה אסון, הנה אנחנו (היהודים) באים - - - כמו ארבה - - - עכשיו חונה במדבר ופתאום הוא מתנפל'' (188-186). ואחר-כך ב''אש ידידותית'' (2007) נטע דווקא בפי פלסטינית עצה מקבילה ליהודים : ''לקחתם אדמות, לקחתם מים, ואתם שולטים בכל תנועה שלנו, אז לפחות תנו אפשרות גם להצטרף אליכם - - - זאת אף-פעם לא תהיה בשבילכם מולדת אם לא תדעו להתמזג עם כל מה שיש בה'' (322). לביאור הרעיון הכנעני שהצפין א. ב. יהושע בדבריה אלה של הפלסטינית נחזור בהמשך המסה.

מבין היצירות המעטות שהתפרסמו בעשור האחרון – ואשר סיפרו את הסיפור המהימן של חלוצי העליות ואת סיפור ההתערות הקשה אך המוצלחת בארץ ברוח הרומאן הציוני – כדאי להזכיר שני רומאנים המפריכים את התמונה הפוסט-ציונית שציירו מאיר שלו וא. ב. יהושע בספריהם. והשניים הם הרומאן ''אדום עתיק'' (2007) של גבריאלה אביגור-רותם, המספר על היאחזות משפחה אחת בגליל, והרומאן ''עת דודים'' (2008) של מירי ורון, המספר על תלאותיה של משפחה אחת בעיר תל-אביב המתפתחת בין שתי מלחמות העולם. ובשתי העלילות המצוינות האלה מנהיגות את מימוש הזכות של העם היהודי לחזור ולהיאחז במולדת שתי נשים חזקות ועצמאיות, האימהות הגדולות של כל שבט. שתי הסופרות פסעו בספריהן, כמובן, במסלול הרעיוני שסלל משה שמיר מול השאננות לציון.

יוסף אורן הוא חוקר, מבקר ומרצה לספרות. השנה הופיע בהוצאת ''יחד'' ספרו ''צו-קריאה לספרות הישראלית'', שהוא הכרך התשעה-עשר בסדרה המחקרית-ביקורתית ''תולדות הסיפורת הישראלית''.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


''השאננות לציון'' של מבקר הספרות
דוד סיון (יום שלישי, 28/07/2009 שעה 9:00) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבר מזמן (בחלקים הקודמים) חרגת מתחום ביקורת ספרות. אז גם פירטתי בהרחבה את עמדתי (תגובה 135864, תגובה 135903, תגובה 135914). כעת כבר אפשר לקצר.

אין בסדרת המאמרים כמעט דבר חוץ מהעיסוק בתעמולה בשרות הביטוי השלילי של האידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה. לצורך זה אתה עוסק בהכתמת סופרים, אנשים, שיצירותיהם אינן מתאימות והם לא מתאימים את עצמם לפרשנות המופרכת שלך על מהות הציונות. סדרת המאמרים שלך מוגדרת כ''שאננות לציון'' הגדרה שאתה המצאת.

לצורך זה לפי מושגי המאמר הנוכחי, פרוש הדבר שאתה עוסק בהכתמת המוסריות של דגלנו. אתה מנסה לנטוע בקוראיך השקפות רעילות.

ממש כל הכבוד!
_new_ הוספת תגובה''השאננות לציון'' של מבקר הספרות
סתם אחד (יום שלישי, 28/07/2009 שעה 15:48)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבר מזמן הוברר כי הפרשנות של סיוון על הציונות
היא מפרכת ומופרכת לחלוטין
והוא
פוסל באו''םו פוסל
היא אפילו לא יהודית מטבעה.
אצלו הציונות יכולה להתפתח באוגנדה או
בארגנטינה
והמנהיג הציוני על המרפסת הוא לגיטימי לחלוטין
כאשר הוא מביע מחשבה להתנצר באופן פורמאלי
וגם נותן עצות לכל יהודי-
לכל יהודי - שיש לו ילדים
להתנצר.
הוא ממליץ על זה!!!
מענין מה ההמלצות של סיוון
בענין
_new_ הוספת תגובהמה זה מפריע לך ששוללים את אותה ספרות מפלגתית צרת מבט?
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 12:04)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הספרות אינה מנותקת מחיי היום יום בחברה. אם היא היתה כזאת היא לא היתה זוכה לחשיפה, לקריאה וללימוד. אותם סופרים יש אחריהם תמרורים מוסריים, תרבותיים, לשוניים וגם פוליטיים וזה טיבעו של האדם וטיבעה של כל חברה.

יוסף אורן נותן לנו מבט מקורי ומרענן על מקומם של הסופרים בפריזמה הפוליטית של תקומת ישראל. זה לגיטימי, נכון וגם חשוב.

יתכן שהמסקנות שהוא מגיע אליהן עושות לך אי נחת כאחד שערוותו נחשפה לעיני כל. אבל אין מה לעשות, עליך להתמודד עם האמת שהוא מציין גם אם אתה נרעש, נרגז ובלתי כשיר להשיב לו תשובה לעניין.

אבלשום יביא שלום
_new_ הוספת תגובהיש לך בעית הבנה קשה מאד!
דוד סיון (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 13:20)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. אין לי בעיה שמבקרים ספרות מפלגתית צרת מבט. אבל יש לי בעיה כאשר מי שעושה זאת עושה ספרות מפלגתית צרת מבט.

ב. זה בולט בכל שלושת המאמרים שמבוססת על שורה של הנחות בשתי רמות. על הנחה מופרכת שמהות הציונות היא חד ערכית ועל ההנחה המופרכת הזאת אורן מציב סדרה של הנחות מופרכות בזכות עצמן.

ג. הוא קובע כינוי שמבוסס על ההנחות המופרכות האלה.

ד. אורן מדביק את הכינוי הזה על קבוצת סופרים ולא מראה שום אסמכתא שכך הוא.

ה. סדרת מאמרים המבוססת על שורת הנחות מופרכות וכינוי מכתים ומשמיץ שמודבקים לקבוצת אנשים היא מסע תעמולה גרידא.

-----

זאת תמצית האמת שלי בעניין. עם האמת הזאת ראוי שאורן יתמודד.

לגביך ברור לי שבעיות הערווה יפריעו לך להתמקד.
_new_ הוספת תגובהאין צורך להביא מראי מקום מסודרים
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 17:08)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וגם לא לנמק ממש. הוא פשוט למד ממך.
אמרת ששמש ופורת כתבו ככה וככה ולא הבאתה ציטוטים ומראי מקום.
אז למה שנאמין לך ולא נאמין לו ?

החכימנו דבר !

ואת הערווה תשאירו בוויכוח שבינכם ואל תערבו את כל החבר'ה.
_new_ הוספת תגובהשקר וכזב!
דוד סיון (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 18:52)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. הוא לא למד ממני שאין צורך לנמק אולי ילמד ''ממךה'' לשקר.

ב. בדיון מכובד אינך נדרש שוב ושוב להציג ציטוטים אחרי שכבר עשית זאת. אבל החוכמולוגיה ''שלךה'' היא שימוש בשקרים. להסיר ספק להלן הציטוטים והאסמכתאות שכבר הצגתי בעבר הקרוב:

ב.1. ביחס לעמדתו של ז'בוטינסקי יש בדיון 5352 ובתגובה 136075.

ב.2. ביחס לעמדתו של פורת יש בתגובה 132849 בתגובה 135988 ובתגובה 136043.

ג. הנה מה שפרופסור שמש אומר בפרק הסיכום של הספר ''מהנַכְּבָּה לנַכְּסָה'' (2004, עמ 710): בראייה היסטורית של תולדות המאבק בין התנועה הציונית ובין התנועה הלאומית הפלסטינית - שהחל עוד לפני המנדט הבריטי על ארץ-ישראל ונמשך לכל אורכו...''

ד. הצגתי לאורן מה לדעתי הבעיות והוא לא טרח להתייחס עניינית.

הצגתי אותם. בעבר הצגתי ציטוטים
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום שלישי, 28/07/2009 שעה 9:44) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''השאננות לציון הסתפקה בתחילה בהכתמת צחותו המוסרית של דגלנו, דגל החרות הלאומית שהונף בתש''ח, אך ההכתמה, שהתחילה בטענת הנישול שהדביק יזהר למלחמת השיחרור, התרחבה ממלחמת ששת-הימים ואילך לתיאור זוועות ''הכיבוש''.''

יוסף אורן עושה כמעשיהם של הברברים בכל דור. הוא מנסה להפוך את
התרבות הספרותית הענפה והמרובדת של ישראל הצעירה למישור צחיח
התואם את תורת החדלון המוסרי שלו עצמו. הזיהוי של הביקורת של האתוס
הישראלי הצעיר על ביטויה השונים עם בגידה באתוס זה מסגירה ביתר
שאת את בורותו של הכותב.
_new_ הוספת תגובהפששששש
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 0:35)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מסטרפיס של הומוס נאורוס
כשלא מסוגלים להתמודד אינטלקטואלית , מקלל השמאלן את הכותב.

יופי- ממש מלח הארץ
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 0:49)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הטענה בדבר בורותו של יוסף אורן
כרוכה בדברים שכתב - דברים המוכיחים
את בורותו - ואין בכך משום 'קללה'.

הטענה הנוספת בדבר ה'חדלון המוסרי' של
יוסף אורן, כמי שכתב את המאמר הטוען
שכל האינטלקטואלים המתנגדים להמשך
הכיבוש הישראלי הם בגדר מכפישי עמם ותרבותם,
-טענה זו מבוססת שוב על הדברים שכתב
יוסף אורן עצמו, ולכן אינה בגדר 'קללה'.

לעומת זאת טוען הכותב האחרון שביקורת
כפי שהושמעה על דברי יוסף אורן משקפת
חוסר יכולת מובנית להתמודד אינטלקטואלית
עם הטקסט של אורן, ובכך נמצא מגדף את
כותב הביקורת ללא כל סימוכין.

כי הרי אין בעצם השמעת הביקורת על דברי
יוסף אורן משום היעדר יכולת להתמודד עם הכתוב
במאמר, אלא בדיוק ההיפך: עצם השמעת הביקורת
(ועוד ביקורת כל כך קצרה ומנומקת) יש בה ערך,
ומוסיפה היא כבוד למי שכתבה.

ובעת ההיא לא היתה למלעיזים תקווה.
רק חוקן בצל הגפנים של יהודה ושומרון.
(ושוב עלי לציין שההמלצה לעשיית חוקן
בהתנחלויות היא בגדר נסיון ליזום תהליך
של הבראת הנפש היהודיה הסוררת המדורדרת
שמצאה מקלט ביהודה ושומרון, - בבחינת נפש
בריאה בגוף בריא - ולא משום 'קללה').
_new_ הוספת תגובה[•] יוסלה בטיסן
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 6:38)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה ההוכחה של יוסלה בדבריו

''הטענה בדבר בורותו של יוסף אורן
כרוכה בדברים שכתב - דברים המוכיחים
את בורותו - ואין בכך משום 'קללה'.''

נו, יוסלה הרי הוכיח, הוכיח...
[•]...

העיקר שהוא מוכיח
_new_ הוספת תגובה[•] מילא אנטי ציונות כחלק מתפיסה השוללת לאומיות ככלל
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 11:59)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל גישתו של 'יוסלה' לא שוללת את הציונות מתוך אידיאולוגיה טהורה המתנגדת לקיום לאומים בכלל, אלא רק כי הוא מתנגד לקיומו של עם יהודי בלבד. לצד התנגדותו לקיום היהודים הוא תומך נלהב בקיום ה''עם הפלסטיני'' (גם כשיש התסתייגות גבוהה של גורמים שונים, כולל ערביים, מקיומו של עם כזה) וזכותו להיות כלי משחית בלתי מוסרי שרוצח ילדים ונשים בשם תיאוריה דתית הזויה.

עלינו להיזהר מיוסלה'ים, ערפאת'ים ואבו מאזנ'ים, למרות שהשניים האחרונים הם סתם ערבים והיוסלה הזה הוא יהודי שמשחק עם עצמו 'רולטה רוסית'.

אבשלום יביא שלום
_new_ הוספת תגובה''כמעשיהם של הברברים''
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 4:44)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אותה חריקת החצץ של המבקר אפיינית למגרסת הספרות של השמאל אותה מגרסה שפימפמה פרסים לאנשי ה''תרבות הנכונה''.

אותה מטחנת בשר שהעניקה פרסי ישראל לכתבנים דוגמת ס. יזהר שכתבו בידם השמאלית, ומנעה אותם מענקי ספרות כדוגמת אהרון מגד.

והיוסל מדבר גבוהה גבוהה על ''בגידת האתוס'' ''תורת בחידלון'' ושאר הבלה בלה האפייני כל כך למגזר המתכלה הה.

''מלח הארץ'' הם מכנים את עצמם בבורותם כי רבה (ביטוי מהברית החדשה) ''מלח הארץ, נאורי האליטה השמאלנית, '' שהמציאות טופחת להם על פניהם המזדקנות, דור הולך וכלה של עסקני ספרות עם שפת כתיבה כה דומה וכה צפויה.
.
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 5:44)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מנסה, אך אף אחד מסעיפי תגובתך אינו לעניין.
_new_ הוספת תגובהמאמרים מעניינים מאד
אבנרש (יום שלישי, 28/07/2009 שעה 13:37) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנא המשך, והתעלם מהחכמולוגים המנסים לקעקע את דבריך באמצעים רטוריים זולים.
_new_ הוספת תגובהתודה רבה מר אורן על המאמר המרתק
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 11:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

השלישי במספר. אני מקווה שתביא במהרה את הרביעי ולאחר מכן עוד ועוד מאמרים מהסוג הזה. מסתבר שבימינו הפוסט-ציוניים המשמימים כל כך אנחנו זקוקים לעוד משב רוח רענן של ציונות, ובלי שנתנצל כלל !!!!!!

יש לי הערה אחת, לגבי שכבת ''סופרי השאננות לציון'' שהם למעשה א-ציונים האדישים לאמת ולצדק ההיסטורי מתוך מורך ורכות לב ולמעשה מפנים עורף לציונות ולערכי היהדות מתוך התנשאות וצרות עין. אתה מונה 3 דרכים לבחינת ההכרה והעמידה על ''תוקף הזכות הציונית'': -
(1) שאלת תוקף הזכות של העם היהודי בארץ-ישראל.
(2) שאלת ההיקף של הנחלה הלאומית של העם היהודי בארץ-ישראל.
(3) האם נבון למצות את הזכות על מלוא ההיקף של הנחלה הלאומית .... או שכדאי להשהות צעד כזה ולהחזיק במרחבים ... כקלף-מיקוח בשיחות שלום... .

אלא שבינתיים גדל דור חדש של כותבים שמאלניים שהם ''סופרים שוללי הציונות'', שחושבים שאין עם יהודי יותר משיש עם ''פלסטיני'', ושליהודים אין זיקה מיוחדת לארץ ישראל יותר משיש להם זיקה לארגנטינה, בירובידז'אן, מדגסקאר או אוגנדה ושכל המהלך הציוני הוא אימפריאליזם אנכרוניסטי, אימפריאליסטי ובלתי מוסרי. אילן פפה הוא מודל לאנטי ציוני החדש, גם רן הכהן וגם בלוגר [•]... מוני יקים. אומנם הוא אינו סופר אבל כותב מאמרי וסיפרי היסטוריה שיקרית והשפיע על סופרים, כולל על חתן 'פרס יוסי שריד לספרות', אלון חילו שלקח דמויות אמיתיות ושיקר עליהן במו פיהן והוא בחוצפתו חוזר ואומר שהוא כתב רק מסה סיפרותית ושהוא לא מחוייב לאמת ההיסטורית. בשם חופש הספרות הוא מרשה לעצמו לשקר על אנשי שם פרטיים ועל כל המפעל הציוני רק כדי שייצא מתחת לידיו רומן פוליטי, אנטי ציוני עכשווי !
גם שלמה זנז, ב. מיכאל, יהודה נוריאל וגדעון לוי מתחכחים ומתערבלים רעיונית עם הקליקה הזאתי.

ניכר שזו עדיין מגמה שולית ]..[ואין בה ממש סופרי שם ואנשי מעש, אלא רק ]..[ שיונקים את כל קיומם מהפעילות השמאלנית העניפה המתנגדת לציונות.
_new_ הוספת תגובהתודה רבה מר אורן על המאמר המרתק
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 12:28)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חותם בשתי ידיים על האמירה הנחרצת !
תודה לאורן שחושף את האמת ושפתי השמאלנים תרעדנה !!!!!

מרמלדה
_new_ הוספת תגובהשפתיים יישקו
סתם אחד (יום חמישי, 30/07/2009 שעה 12:42) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבחנה חדה כתער של מר אורן.
מחכה לחלק הרביעי.
_new_ הוספת תגובהלמר אורן.
סתם אחד (יום חמישי, 30/07/2009 שעה 14:27) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קראתי את שלושת מאמריך , הם ממצים, ומסבירים היטב תהליך שמתחולל בחדרי התרבות הישראלית.

איך אתה מסביר, את הצלחת השתלטותם של פעילי השמאל על מערכות הענקת ההטבות והבונוסים לסופרים הכותבים כתיבה נוסח ''שאננים לציון''

איך אתה מסביר, שפוליטיקאים שמאלניים ממש, (כמו יוסי שריד) נבחרים להיות יושבי ראש וקובעי פרסים ובדרך כלל אף מעניקי פרסים ליקיריהם הכותבים מסות בעלות הטייה פוליטית שמאלנית,פוסט ציונית -ראה מקרה אלון חילו.

בעבר בימי משול תנועת העבודה היתה התופעה שסופרים שמאלניים זכו (ואולי אף היום) לתמיכות, להדפסות ספרים בחינם, על חשבון הצבור בהוצאות כגון, ספרית פועלים , הוצאת הקבוץ הארצי , הוצאת הקבוץ המאוחד, והוצאת משרד הבטחון.
לעוצת זאת סופרים שרק הראו נטיה קלה ימינה נודו לחלוטין - עגנון זכה לפרס נובל כתוצאה מהמלצת איגוד הסופרים האמריקאי ולא כתוצאה מהמלצת משרד החינוך הישראלי.
עמוס עוז, סופר בינוני מוגש לועדת פרס נובל כבר 30 שנה (אולם לא זוכה) בפרס, האם האג'נדה השמאלנית קנתה לה שביתה של קבע ב''מנהלת התרבות''? איך אפשר לברא רעה חולה זו?
_new_ הוספת תגובהלמר אורן.
סתם אחד (יום חמישי, 30/07/2009 שעה 14:52)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בקשר לעמוס עוז
צריך להבין שפרס נובל
לספרות
נותנים אנשים שמבינים בספרות
ואוהבים לקרוא.
לא אנשים באגודת הפסיכולוגים והפסיכיאטרים
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי