פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הארי פוטר בארץ הדרדעים
אליצור סגל (יום רביעי, 04/09/2002 שעה 8:22)


הארי פוטר בארץ הדרדעים

אליצור סגל
ויהי היום באחת השבתות שאלו אותי הילדים מדוע אינם יכולים לעשות קסמים כמו הארי פוטר?

עניתי להם שזה מפני שאבא שלהם הוא דרדעי!

ומה זה דרדעי?

דרדעי הוא אדם שרק מתקרב לקוסם מיד הקוסם הזה מאבד את כל כוחו והפך להיות אדם רגיל. אפילו קוסם גדול כמו דמבלדור כבודו, רק אבא מתקרב אליו ותכף הוא נהפך לאיש פשוט מהרחוב. רק אבא מסתכל על האגריד שומר הקרקעות והוא נעשה קטן קטן, ממש כמו ילד. גם הלורד וולדמורט, שאין אומרים את שמו, לא יכול להתקרב לאבא! לכן גם לא כדאי לקחת את אבא לטיול לאנגליה, כי רק הוא יתקרב לבית הספר הוגוורטס לקוסמות ובית הספר הזה תכף ומיד יהפך לבית ספר רגיל לכל דבר. וזה גם מסוכן, מפני שכל מי שמשחק קווידץ יפול לארץ ואי אפשר יהיה להביא אותו למרפאה של מדם פומפרי, מפני שגם היא תאבד את כל כוחות הקסם שלה.

ואז שאלו אותי הילדים: איך אני יכול לעשות את כל הדברים הגדולים והעצומים האלה?

עניתי להם: שלמדתי אצל הרב הגדול מורי יוסף קאפח, והוא לימד אותי את כל הדברים האלה.

ואז נשאלה השאלה: האם אני יכול ללמד אותם גם כן?

השבתי: בודאי ובודאי!

ובכן, קוסמי כל העולם, מכשפות כל התבל, גורו לכם! הדרדעים באים!

אחד מגדולי ישראל המיוחדים שקמו לעמנו בכלל ולעדת תימן בפרט במאה השנים האחרונות הוא מורנו הישיש1 מורי יחיא ב''ר סלימן אלקפאח יחיה לעולם2.

מורי יחיא נולד בשנת תר''י ונפטר בי''א כסליו שנת תרצ''ב. בהיותו כבן ארבע נתיתם מאביו ונתגדל אצל סבו ר' סאלם. סבו היה אדם עני ביותר ולא היה לו כסף לשלחו אצל מורי שילמדנו ולכן למדו בעצמו כמה שעות בבוקר ובערב. ובשעה שכל הילדים היו לומדים, היה מוכרח לחזור על לימודו או להתבטל. אבל אהבת התורה בערה בו כבר בגיל זה. וכך מספר נכדו מורי יוסף קאפח3:
''אכול קנאה היה מהנערים אשר בגילו ההולכים לתלמוד תורה עם ספר ביד. נשמט מהבית ופנה לבית מדרשו של ר' חיים קרח עמד מאחרי הדלת מבחוץ להאזין ללמוד הילדים. ר' חיים, שהיה בעל עין פקוחה והרגשה חדה, יצא לחוץ לראות מי הנער הלז. סבי ברח מתוך בושה וחזר הביתה. למחר חזר על אותו מעשה. ר' חיים עשה עצמו כאילו לא ראהו ולפתע תפסו. סבי החויר מבושה, אך ר' חיים לא הרפה ממנו. שאלו מי הוא ומה מעשיו ומדוע אינו לומד. שח לו את כל המאורע כשדמעות בעיניו. ר' חיים ניחמו ושלחו הביתה. עוד באותו ערב בא ר' חיים בכבודו ובעצמו אל ביתנו וביקש מסבו לשלוח את סבי ללמוד אצלו בחינם''.
ר' חיים קרח היה אחד מגדולי הרבנים שבתימן בזמנו, וכמו כל רבני תימן דאז לא עשה תורתו קרדום לחפור בה, אלא עסק באומנות. והאומנות אשר בחר בה היתה ללמד תינוקות של בית רבן. וכך כותב ר' שלום קרח, נכדו של ר' חיים קרח4:
ותדבק נפש הרב בנפש תלמידו זה ויאהבהו אהבה עזה וגם נפש התלמיד הזה נקשרה בנפש רבו ויאהבהו עד למאוד וינהג בו כבוד ומורא עד היום האחרון עד אשר כל אחד מהם הלך לבית עולמו.
הדבקות בתורה ציינה את מורי יחיא עד יומו האחרון בשבת האחרונה לחייו. וכך מספר ר' שלום קרח5:
כשיצא מבית הכנסת לאחר תפילת מוסף שהה במנוחה ואם כי היה מצטער ונשימתו כבדה לא יכול לישב בלא לימוד ובקש להביא לו ספר אהל יעקב להמגיד מדובנא6 שהוא ספר קל לעיון והתחיל מעיין בו בסדר הפרשה. ויוסף נכדו, נער כבן ארבע עשרה שנה יושב עמו ובידו ילקוט שמעוני והיה קורא בו בלחישה. אמר לו הרב: בני! למה זה אתה קורא בלחישה וגמגום, פתח פיך ויאירו דבריך! כבר הזהרתיך כמה פעמים שאין התורה נקנית לאדם אלא בלמדו בה בחייך, בפה, בלשון. וסימן זה יהיה בידך ''אחפל'' (תרגום המילה 'השתדל' בערבית). והוא ראשי תיבות ''אקרא חיך פה לשון''. וזאת אמר כמה שעות לפני שנפטר.
מורי יחיא יסד את שיטת הדרדעים מלשון 'דור דעה', שעיקרה הליכה בעקבות רבנו הרמב''ם. אחד הדברים שיחדו אותו היתה התנגדות נחרצת לאמונות טפלות בכלל ולאמונה בשדים בפרט.

נעתיק כאן כמה מלים מדברי ר' שלום קורח7:
משעמד הרה''ג נתמעטו האמונות התפלות אשר למדו היהודים משכניהם הערביים…וסר מורא השדים השוכנים בחדרי הלבבות ולא יזבחו עוד זבחיהם לשעירים השולטים בבתים ולא חתו עוד מפני המזיקין הדרים בחורבות ובאשפות ועל כל הדרכים…
וכמדומה שרק מי שיכול לשמוע את הדברים מצטלצלים בהיגוי תימני יוכל להנות מהם במלואם.

והנה אילו שדים היו אמונה טפלה בלבד היה די בכך. אבל כיון שנזכרו בדברי חז''ל הרי שיש צורך לדון בעניין לעמקו. וכבר נשאל על השדים מורי יחיא8 וענה בסרקזם חודר כליות ולב:
''שמעת שנתחדשו כלי זיין המשמעים קולות חזקים - בנדאק ומדאפע (=רובים ותותחים) נטרדו אפילו ממדברות שבישוב כי הקולות החזקים דוחפים אותם''.
האמונה הרווחת של מאמיני השדים היתה שניתן לגרש את השד על ידי יריה היוצרת הדף אויר וכך מגרשת את השד (ויש שהחליפו את היריה בתקיעה בשופר). בתשובתו עדכן כביכול מורי יחיא את השואל כי היום קיימים כלי נשק היוצרים הדף אויר חזק כל כך עד כי לא מצאו השדים מנוח לכף רגלם ונכרתו מן העולם9.

על כל פנים, עניינית מסביר הרמב''ם במורה נבוכים א' ז' ששדים הם בני אדם לא מחונכים. כי מי שלא הושג לו צלם א-להים הרי אינו אדם, אלא בעל חי בצורת אדם ותבניתו אלא שיש לו יכולת למיני הנזקים והמצאות הרעות מה שאין לשאר בעלי החיים.

וכך מסביר הרמב''ם את המדרש בבראשית רבה סוף פרשה כ ופרשה כד ו, שכל אותן מאה ושלושים שנה שהיה אדם נזוף בהן היה מוליד רוחות כלומר שדים10 וכאשר נרצה הוליד דומה לו כלומר בדמותו כצלמו היינו שלא חינך את ילדיו ויצאו מזיקין.

על פי דרך זו את מימרת חז''ל ברכות מג ב, שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה מפני המזיקין. מסביר המאירי שם שהמזיקין הם אנשים רעים הרוצים ברעת החכמים ותלמידיהם.

לפי זה גם נבין את הסיפור המשונה המובא בויקרא רבא כד ג, על שד אחד שגר במעין שנתגלה לאבא יוסי איש ציתור ואמר לו שעד היום לא הזיק לאנשי העיר אבל עכשיו בא שד אחר ורוצה לגרשו. והוא מבקש את סיועם של אנשי העיר בכך שלמחר בעת המאבק בין השד המקומי לשד הזר יעמדו אנשי העיר עם כלי הקשה ויצעקו: דידן ניצח! ובאמת במלחמה בין שני השדים ניצח השד שעודדו אותו.

אם כן לפי הרמב''ם המדובר כאן במאבק בין שני סנדקי המאפיה. היינו שבמאבק בין דון קורלאונה לבין דון קורליקוזיו11 הדבר היחידי שיכולים האנשים הישרים לעשות הוא לפעול כלהקת מעודדים.

וכן הוא במאבק האיתנים בין יוסי שריד לבין טומי לפיד שהדבר היחידי שיכולים שומרי המצות לעשות הוא לצעוק: היידה טומי לפיד!

פרוש שני הוא דברי ר' אברהם בן הרמב''ם במאמרו על אגדות חז''ל (מופיע במהדרות רבות בתחילת העין יעקב וכן יצא בנפרד ע''י הרב ראובן מרגליות בהוצאת מוסד הרב קוק עמוד צד) שהשדים הם דברים שראו אותם בחלום.

וכעין זה מאמר חז''ל שהקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין נבדלים הימנו ומסביר המאירי שם שהמזיקין הם מחשבות רעות.

ובכיוון זה הלך גם הרב נחום רבינוביץ, ראש ישיבת מעלה אדומים, שבספרו דרכה של תורה כתב מאמר ''חידת שלמה ופשרה'' שבו ניתח באריכות את מאמרי חז''ל על שלמה המלך ואשמדאי. ותמצית דבריו (עד כמה שאפשר לתמצת מאמר של שלושים עמוד במשפט אחד) שאשמדאי לא היה איזה יצור חיצוני שתפס את כסאו של שלמה אלא שכך תארו חז''ל את התגוששות האיתנים בנפשו של שלמה פנימה. כאשר גבר בקרבו הטוב היה שלמה המלך החכם מכל אדם, וכאשר גבר בקרבו הרע היה הופך לאשמדאי מלך השדים.

והנה נחלקו חז''ל: בפתח שיש לו משקוף עמוק. האם צריך להניח את המזוזה בטפח הסמוך לחוץ כדי שתשמרנו בצאתו לחוץ, או בטפח הסמוך לבית פנימה כדי שתשמרו בהיותו בבית פנימה.

ומסביר מורי יוסף קאפח בהלכות תפילין ומזוזה פרק ו ציון כט, שהגנת המזוזה היא בכך שעל ידי שמרכז את מחשבתו בכתוב בה, היא שומרת אותו מהרהורי עברה וכפירה. ומשמעות המחלוקת היא היכן מצויים לו לאדם הרהורי העברה והכפירה יותר, האם בצאתו לשוק או בשבתו בבית. ופוסק הרמב''ם שם שצריך להניח את המזוזה בטפח הסמוך לחוץ והיינו שבצאתו לשוק זקוק האדם לשמירת המזוזה, שיש בה יחוד השם יותר מאשר בשבתו בבית.

וכן מסביר הרב שלמה צדוק יבדל לחיים בפרושו על הרמב''ם שם, ששמירת המזוזה היא שענינה ותוכנה יהיה לנגד עיניו להנצל מרוחות כפירה שקולט מבחוץ ותעיות ועוונות כי מבחוץ באות יותר מכשולות לו לאדם.

ואני אומר שאילו ראו חז''ל את הטלויזיה והוידאו והאינטרנט והעיתונים והספריות היו פוסקים להניח את המזוזה בטפח הסמוך לבית פנימה, משום שבבואו הביתה יש לאדם יותר הרהורי כפירה ועברה מכל מה שיוכל לקלוט בשוק.

יהי מאמר זה לזכרו של הרב הדומה למלאך ד' צב-אות מתעב השדים שמבפנים ומבחוץ מורי יוסף ב''ר דוד בן מורי יחיא ב''ר סלימן אלקפאח. אשר הלך למנוחות במוצאי י''ז בתמוז תש''ס ואותנו השאיר לאנחות במאבק בשדים שלכאורה כלפי חוץ צורת אדם להם, שבימים אלו מלאו שנתים להסתלקותו. 1. נפטר בגיל שמונים ושתיים. בחברה שבה הגיל הממוצע היה חמישים, אדם בריא בן שישים היה נחשב כבר לישיש.
 2. תואר זה הוא משחק מלים על משקל שמו יחיא, והוא במקום הכינוי שליט''א = שיזכה לימים טובים ארוכים. אבל המשיכו לכנותו בו גם לאחר מותו משום שתורתו חיה לעולם.
 3. כתבי הרב יוסף קאפח ח''ב עמוד 1001.
 4. אגרת בוכים עמוד יד.
 5. אגרת בוכים עמוד ל.
 6. הדבר מלמדנו על ממדי ספריתו של מורי יחיא שבתימן החזיק ספר שמוצאו בליטא!

 7. קול בוכים עמוד עב באורך רב.
 8. מובא בספר לראש יוסף עמוד 97.
 9. פעם אחת למדתי לפני רב ''דרדעי'' (לא מורי יוסף קפאח) ונזקקקנו לצאת החוצה והוא השאיר את ספרו פתוח. שאלתי אותו האם אינו חושש לדברי הש''ך ביורה דעה רע''ז ס''ק א שיש שד המכונה שומר דפין אשר אם אדם מניח ספר פתוח והולך הוא משכח את לימודו. מתגובתו הכמעט הסטרית לדברי: לא! בשום אופן לא! הבנתי שמוטב לי לא להזכיר שדים בסביבתו. בכל אופן אין ספק שהסיבה לתגובתו היא תפיסתו את המושג שד באופן הפרימיטיבי ביותר, כלומר, מעין תיש בעל קרניים היושב לו עם קלשון על קצה אפו של הלומר וממתין שישאיר את ספרו פתוח כדי להכנס לפעולה. אולם ניתן להבין את הדבר גם באופן שמי שאינו נוהג כבוד בספר שממנו הוא לומד ומשאירו פתוח מוכיח הוא הזה כי אין הוא ראוי לקנות את החכמה הכתובה בספר על כן הוא משכח את תלמודו. כך או כך, השארנו את ספרינו פתוחים ולמודאגים אני יכול לבשר כי עודני זוכר מצויין את שלמדנו.
 10. בהערה עשרים שם מעיר מהר''י קאפח שבמדרש נאמר רוחין שדים ולילין. (וכפי הנראה הנוסח המקורי היה רוחות בלבד והוסיפו בצד כפרוש ''שדים ולילין'' ואחר כך בהעתקים הבאים נכנסה ההערה פנימה לגוף הטכסט) משום שבימי הרמב''ם היו מין אחד ובדורותינו נתרבו והפכו למינים הרבה. ואני אומר שבדורו של הרמב''ם שטרם קמו הפמיניסטיות היו הרוחות שדים ממין זכר בלבד ובדורותינו שיש לנו פמיניסטיות התוספו לשדים ממין זכר לילין ממין נקבה.
 11. גיבורי סדרת ספרים על המאפיה האטלקית.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


לאליצור - שאלה
רפי גטניו (יום רביעי, 04/09/2002 שעה 21:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האם קמיעות, מים קדושים, תרכובות שונות עם סגולות כאלה ואחרות וברכות ע''י יחידי סגולה, נכנסים לקטגוריה של אמונות טפלות לשיטתך ?

או שהם שייכים לקטגוריה אחרת ?

בברכת חג שמח

רפי
_new_ הוספת תגובהרפי קצת מסובך
אליצור סגל (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 16:01)
בתשובה לרפי גטניו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
רפי הכנסת דברים שונים תחת קורת גג אחת - תראה אני לא דרדעי ''נקי'' לגמרי - אבל בנוגע למורי יחיה התשובה כנראה חיובית בכל הקטגוריות (פרט אולי לברכה על ידי יחידי סגולה) הדרדעים באמת נרדפו בגלל זה.
שנה טובה
אליצור
_new_ הוספת תגובהמורה נבוכים -לרפי
אליצור סגל (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 21:52)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
בסדרי את נירותי לקראת ראש השנה נתקלתי מחדש באחד הראיונות האחרונים ואולי האחרון שנתן הרב יוסף קפאח בחייו איתנו - הראיון נדפס בנקודה ערב ראש השנה תשנ''ט המראיין הוא חגי סגל. ראיון ארוך שנגע בענינים שונים וגם בנושא שעליו שאלת. אני מעתיק משם מספר דברים וזה לשונו -
שאלה: מה דעתך על תופעת ההיועצות במקובלים כמו הרב כדורי בהפצת קמיעות וכו'?
תשובה: הרמב''ם אומר שיש בהם קריצה של עבודה זרה. הוא שולל לחלוטין את כל הענין של הקמיעות. הרי את מי אתה מכשף? את הקדוש ברוך הוא?!
שאלה: אבל אולי יש צד טוב בתופעה שאנשים לא דתיים מתקרבים קצת ליהדות דרך הקמיעות והמקובלים?
תשובה: אין שום היתר לרמות אדם שלא מבין. עליך לפקוח את עיניו, ללמד אותו, ולא לסמא אותו. עם זאת אני יודע שתנועה מסוימת הצליחה בפוליטיקה דרך הקמעות, היא מוציאה אנשים מתסבוכת אחת ומכניסה אותם לתסבוכת אחרת. הייתי אומר מוציאה אותם מתסבוכת משובשת לתסבוכת מטופשת.
שאלה: מי הרב שלך? מי היה הרב שלך?
תשובה: לי לא היה רב. למדתי בהתחלה אצל סבי עד גיל 14 ואחר כך הייתי הרב של עצמי. בכל חיי לא נספחתי לשום אדם.
שאלה: אבל בציבור הדתי לפלגיו מקובל היום שעל כל נושא שואלים רב. הן בנושאים משפחתיים והן בנושאים מדיניים?
תשובה: אנחנו לא חונכנו כך. אלא פשוט לחשיבה עצמאית על פי המקורות ולא יותר.

הראיון נגע בעוד הרבה דברים אבל כאן מספיק.
ערב יום הדין כאשר כולנו עומדים לעבור בדין כאשר יעמיד למשפט כל יצורי עולמים שנה טובה כתיבה וחתימה טובה לך ולכל חברי הפורום.
אליצור
_new_ הוספת תגובהאכן, דברי חכמה אמר
רפי גטניו (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 22:04)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איך התייחסו אליו לאחר הראיון כל אלה שהפכו את הקמעות לעסק מכניס ?

הרי הוא הניף גרזן על תעשיה שלמה, ועל מרכזי כח בעלי עצמה גדולה בצבור הדתי ווהמסורתי.
_new_ הוספת תגובהרפי, צריכים ללמוד להבחין בין אמונה לבין אמונה טפלה
נסים ישעיהו (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 22:08)
בתשובה לרפי גטניו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהלאליצור: יפה ומעודד
שני אלוש (יום שישי, 06/09/2002 שעה 1:11)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למצוא בימינו ובמקומותינו דעות כגון אלו של הרב קפאח. כמעט בלתי נתפס. מתוך סקרנות, האם ידוע לך עד כמה השקפות כאלו מצויות כיום בקרב הציבור הדתי והרבנים בארץ? ואם כן בידי מי?
_new_ הוספת תגובהשני, לא במקום אליצור אני כותב אבל
נסים ישעיהו (יום שישי, 06/09/2002 שעה 1:37)
בתשובה לשני אלוש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנושא הזה ככלל - סבוך עד כדי כאב. אמנם, למיטב ידיעתי, הדרדעים לקחו את העניין הכי רחוק שאפשר בכיוון השלילה אבל מצד שני יש רבים הנמצאים בקצה השני של הקשת הזאת, ועוסקים בכך ללא כל עכבות.

הנכון הוא שכבר בתנ''ך מוצאים שימוש בסגולות וזה נמשך לאורך כל הדורות ועד ימינו על ידי צדיקי אמת. די לציין את המלח של אלישע אשר המתיק וריפא את המעיין ועד ''המים הקדושים'' של הבבא סאלי זצ''ל.

לצערנו, יש כיום רבים אשר מתייחסים לעניין בצורה שרלטנית כדי להפיק מכך תועלת כלכלית ואחרת וזה מצליח להם. התוצאה היא שהאיש הפשוט מתבלבל וכבר לא ברור מה אמת ומה שקר.

כדאי לציין שמצב זה נחזה מראש במקורותינו והוא אחד מסימני ''עקבתא דמשיחא''.

אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה במתיקות של אמת.
נסים.
_new_ הוספת תגובהמה אומר ומה אדבר - לשני אלוש
אליצור סגל (יום שישי, 06/09/2002 שעה 12:18)
בתשובה לשני אלוש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
לשני אלוש, מה אומר ומה אדבר? אין מחליפים למורי יוסף קפאח. אנו שקועים בחשכה מאז שהוא נפטר. אבל כמובן שדרך רוחנית אינה תלויה באדם אחד גדול ככל שיהיה. אם את מתענינית הרי הרב רצון ערוסי הרב של קרית אונו וד''ר למשפטים באוניברסיטת בר אילן הוא אחד התלמידים המובהקים של מורי. יש ברשת לפחות שלושה אתרים לזכרו שפתחו תלמידיו - הרב עצמו לא השתמש כלל במחשב למרות שהבין היטב את דרך פעולתו ולמד עליו. הוא לא ניסה לבנות מזה אידיאולוגיה - בראיון שהזכרתי עם חגי סגל ששאל אותו הוא אמר שפשוט התרגל מילדותו אחרת. כבר כתבתי שאני עצמי אינני דרדעי ''נקי'' לגמרי אלא מושפע מדברים נוספים כפי שרמז לכך נסים ישעיהו. הרב הקרוב ביותר לדרדעיות נקיה לגמרי הוא הרב אהרון קפאח מרמת גן.
יש עוד הרבה מה לכתוב אבל בינתיים שנה טובה וגמר חתימה טובה לך ולכל ישראל
אליצור
_new_ הוספת תגובהאכן עמוקים מני ים הוגינו זכרונם לברכה
שני (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 0:57) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שהטילו על עצמם להתעמק ולאמץ את מוחם בסוגית הרת עולם על מיקומה של מזוזה במשקוף הדלת. מה רבו מעשיך הטבע שספקת לה''ה בן-מימון וקפאח עניין להשקיע בו מיטב זמנם. במעשה זה התאשר גם לבאי לכותב המוכשר מר סגל אליצור להפגין כישורי ושפע ידיעותיו ולהחכימנו באיזוטריקה סולת טהורה של הגיגים. עוד רבים האוצרות החבויים במגרותיהם של רבנינו ואין לנו אלא להזדיין בסבלנות עד שיגלה לנו טפח מה נוסף. טלו קורה מבין עניכם חכמי הגויים וראו עמקות ושפע התועלת שנוהרת מחכמתם של היהודים השוקדים ימים כלילות ללא חוכמת האלגברה והסטטיסטיקה ומבאין בפנינו מיקומה המדויק של מזוזה ואורכו של חוט המאריך אשר ניתן למשכו מחוטם זב.
_new_ הוספת תגובהשנ י: ציניות לא תורמת להבנה, להיפך. אבל,
מוטקה צביאלי (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 7:23)
בתשובה לשני
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צלילים כמו שלך שמעתי כשהייתי ילד. (לפני כ40 שנה. עם כל הלגלוג המתלווה אליהם. במכלול התרבות העברית מופיעים הרבה דברים, כלל כל מיני דברים. כבר אמרתי כאן בציטוט מהפרק השני של מסכת שבת.
פרק ''במה מדליקין''
''פתילת הבגד שקפלה (עם מפיק ה''א -כלומר קיפל או גלגל אותה) ולא הבהבה (גם מפיק ה''א-כלומר הבהב אותה באש שלא תעלה עשן מהחוטים כשמדליקים אותה), רבי אליעדר אומר טמאה היא ואין מדליקין בה. רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה''
שומו שמים! לרבי עקיבא לא היה כבר על מה להתדיין? פתילת בגד הרי היא בלאות של בגד.מחלוקת התנאים האלו כאן מתרכזת בעובדה שמכיון שהפתילה עדיין לא גמורה אז אולי זה מראה שלא יועדה להדלקת נר מכיון שלא הבהבו אותה באש אם היא מקבלת טומאה בגלל שהיא היתה בגד (רבי אליעזר) או מכיון שהיא מיועדת או כבר בתהליך הכשרה לפתילה אז אפילו שהסמרטוט המגולגל הזה לא הובהב אז הוא כבר לא מקבל טומאה כי יצא ממו דין בגד(רבי עקיבא). שומו שמים, את יודעת מתי היה רבי עקיבא? במשך המאה הראשונה? במה הוא עסק חוץ מבתורה? במרד בר כוכבא. המצב לא היה פשוט אז, היתה מלכות רשעה (הרומאים) שבסוף הוציאה אותו להורג ''וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל עד שיצאה נשמתו ב''אחד'' כשהוא היה קורא את קריאת שמע.
אז מה מדאיג אותו? פתילת בגד? ועוד עושים מזה מחלוקת? אולי כבר עדיף ללכת לחנות ולקנות פתילה שיועדה לנר ולא להכנס למחלוקת על הסמרטוט הזה.
אבל,התורה וההלכה עוסקת בכל שטחי החיים. מוסר עבודה, נזיקין,חגים,יחסי אנוש,יחשי אישות והרשימה מאד מאד ארוכה. וזה רק חלק ממה שהיה פעם.
יצאת למדה שביהדות הכל חשוב, להכל יש השלכות. על הכל מדברים,יש דעה על כל צד וצורה של החיים.
לעשות מזה צחוק וללגלג? לא מחכמה נעשה הדבר.
צאי ולמדי.
_new_ הוספת תגובהשנ י: ציניות לא תורמת להבנה, להיפך. אבל,
סברה (יום רביעי, 01/02/2006 שעה 21:05)
בתשובה למוטקה צביאלי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דוקא בגלל דיקדוקי פרטים ו''מחלוקות'' ''על קטנות'' כאלה שמוטקה מצטט, האיסלם לעג ליהודים ויצר ''תורה'' מתוקנת ומנוקה - לדידן!!!
_new_ הוספת תגובהשני רוב הפעולות
אליצור סגל (יום חמישי, 05/09/2002 שעה 16:08)
בתשובה לשני
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
שני רוב הפעולות היום יומיות שלך הם דברים כאלו - נכנסים לבית יוצאים מהבית וכד' ממילא התורה חייבת להתיחס לדברים אלו אם ברצונה לקדש את החיים. רק מיעוט בני אדם עוסקים בהגות רוחנית ורק מיעוט שבמיעוט שבהם עוסקים בהם רוב היום ממילא הדרך לקדושה לרוב האנשים חיבת לעבור בדרך הזאת.
שנה טובה וגמר חתימה טובה
אליצור
_new_ הוספת תגובהבס''ד זהירות כופרים בחכמת-הקבלה
שי בוארון (יום חמישי, 17/03/2005 שעה 3:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש מקור לדברי בס'' ''דרך צדיקים'' ח''א (עמ'' 353)
מכתב ידו קדשו של איש האלד''ים המקובל הצדיק
רבנו מארי חיים סינואני זת''ל לרבנו מרדכי
שרעבי זת''ל בזה''ל :שלמא יהא יקרא מעליא
למר''ן מירא דכי''א ,מר ניהו המקובל האמיתי אור
העולם ועט''ר הרב מרדכי שרעבי שליט''א ...
..דבר סתר לי אליך המלך ,מאן מלכי רבנן ,לא
נעלם מאדוני מכת המרשעת אשר פקרו
בחכמת הקבלה הנקראים דרדעים'' וכו'' עכ''ד
תשובת רבנו מרדכי שרעבי זת''ל על כך היתה
ברמז דק ונעלם ביותר -'לא אפשר לענות'!
זאת אומרת שהדבר חמור ביותר וידוע הדבר
שחכמי תימן נידו והחרימו את הדרדעים
וע''ע בשיחות הראי''ה קוק זת''ל מ''ש להרב יחיא
קאפח מייסד תנועת ה''דרדעים'' .וע''ע
בס''מאמרי הראי''ה' ח''ב (עמ'' 518) מכתב על
אמתית חכמת הקבלה וקדשותה .ומכאן אנו רואים
את גדולתו וקדושתו של מרן הראי''ה קוק זת''ל.
הערה שכתבתי בס' 'דרך צדיקים' לפני מספר שנים
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
אישטוון (יום חמישי, 17/03/2005 שעה 9:34)
בתשובה לשי בוארון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המאמר דלעיל, בסמיכות לתגובתו המחכימה של שי, מלמדים אותנו שככל שלא יעמלו גאונים כמו הרב קאפח על תיקון מידות העם, לא יכלו מן העם טפשות ואמונת הבל. זה טבע האדם ורק מעטים מצליחים להחלץ ממנו על ידי פעולת השכל.
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
שי בוארון (יום חמישי, 07/04/2005 שעה 17:35)
בתשובה לאישטוון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד הרב יוסף קאפח ז''ל היה מאמין בקבלה והוציא פירוש
על ס' יצירה לרבנו סעדיה גאון ,גם בתכלאל שיבת ציון
הזכיר את דברי רבנו האר''י זלה''ה בעניין כוונת 'פותח את ידך' ,בשכל אני משתמש אני למדתי גם ספרי הגות ומחשבת ישראל ועדיין לומד ס' הכוזרי מורה הנבוכים ס' העיקרים
כתבי הרמב''ן מהר''ל מפראג זצ''ל כתבי הראי''ה קוק האר''י אשלג זצ''ל.
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
יעקב (יום חמישי, 16/06/2005 שעה 4:57)
בתשובה לשי בוארון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין קשר בין הוצאת פירושו של רס''ג לספר יצירה לאור, לבין ''אמונה בקבלה''.
וזה שהוא הזכיר את דברי האר''י בתכלאל, כדאי שתקרא היטב את הקדמתו לספר זה.
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
סברה (יום רביעי, 01/02/2006 שעה 21:51)
בתשובה לשי בוארון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ספר היצירה אינו ספר ''קבלה'' ממשפחת הזוהר, אלא משנת תנאים! וכבר בזמנו של הרב סעדיה גאון הופצו נוסחים משובשים והוא פירש את הנוסח המדויק שהיה בידו ''ולא הכריע מדעתו אפ' בקוצו של יוד'' (הקדמת הרב קאפח לתירגומו של פירוש הרס''ג).
בסידור שיבת ציון (לפחות המאדורה החדשה המתוקנת), אין תיזכורת לדיברי האר''י על הפסוק ''פותח את ידך''. רק על המילים ''חי העולמים'' יש הארה שיש לומר חי בצירי, כדעת הרמב''ם רשימה ערוכה של ''גאונים ומקובלים'' המסכימים לדעה זו.
אין להסיק מזה שהרב יוסף קאפח ''האמין בקבלה'' אלא שהוא גם אותה למד וידע.
הסבה שלו, הרב יחיה קאפח כתב הוכחות ברורות מנומקות וחזקת שהזוהר אינו מבית יוצר יהודי וזו היא גם דעת נכדו אלא שבגלל המחלוקת הקשה, הרב קאפח הסתייג מהנושא. הרב קאפח עצמו אמר לי שהרב קוק אמר על סבו הרב יחיה ''שהוא מבין את הקבלה יותר טוב מהמקובלים''.
אבל למה להסתמך על זה אומר בכה וזה אומר בכה? תקרא את ''מילחמות ה'' (http://www.angelfire.com/ak2/book55) כדי לדעת עם מי האמת בעצמך.
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
ש (יום שני, 04/06/2007 שעה 11:05)
בתשובה לשי בוארון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ר' יוסף קפאח לא האמין בקבלה כלל עדיף שתחקרו יותר על הכת הקרובה ליהדות הנקראת דרדעים ולא תסתמכו על האליצור כיון שגם הרב יחיא בר שלמה המכונה 'היבש' האמין בקבלה עד שבא אחד מאיי הים וראה שהיו לומדים בלילה בזוהר הקדוש ומחה על זה וגרר את היבש אחריו ולא נזכיר שהכניס את ההשכלה לתימן ועוד כהנה וכהנה שזה גרם למחלוקת הקשה ויצא לבצר את עצמו וחבר מרעיו עם כל מיני שינויים בתפילה ומה שהכניס בשיבת ציון את הוספת הכוונות מעשה קוף בעלמא עשה אם תרצה להרחיב ידיעתך עיין בספר אמונת השם שחיבר הרב יוסף צוביירי זצ''ל בעילום שם וכן עייו בחוברת שנקראת שני המאורות ותרווה מעט מצמאונך
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
גרשון ברלינגר (יום רביעי, 10/10/2007 שעה 8:22)
בתשובה לש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אחד מהשלש עשרה אני מאמין של הרמב''ם היא, שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום, אני לא מבין איך יש העזה לכל פוער פה ומשתין בקיר, לדבר נגד הזוהר הקדוש?! שכבר מאות בשנים כבר התקבל כחלק בלתי נפרד מתורה שבעל פה! יסכר פי דוברי שקר! עם כל התירוצים שלהם אני מאחל להם שיחזרו מהר בתשובה!
_new_ הוספת תגובהזהירות: גרפומנים אובססיביים
אליצור סגל (יום רביעי, 10/10/2007 שעה 9:10)
בתשובה לגרשון ברלינגר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
אין דבר כזה ''אני מאמין'' ברמב''ם - יש אך ורק אני יודע בלבד.
אליצור
_new_ הוספת תגובהפסיכולוגיא של עבודה זרה
דויד (יום שלישי, 09/08/2005 שעה 23:26) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
פסיכולוגיה של עבודה זרה.
מה כל כך חמור בעבודה זרה? מבחינות מסוימות דיניה חמורים מדיני כפירה. ולכורה, הלא מאמין בכוח עליון כלשהו אדיף מרואה את האדם (את עצמו) כסמכות עליונה?
רמב''ם הלכות עבודת כוכבים פ' א ה' א
בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן
הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג
את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם
ולפארם ולחלוק להם כבוד.
הרי ''טעו''. עם כן למה לעבד להשמיד ולהרוס? דומני שהרעיון העיקרי בבסיס עבודה זרה היא תקוות זדון שניתן ''לתמרן'' את האלוהות. פרשת בלק דוגמה יפה להלך מחשבה זוּ. אוּלי מזווית זוּ? אוּלי ממקום זה? אוּלי שבעה אילים? אף כי בלעם מצהיר: (במדבר כב ח)''וַהֲשִׁבֹתִי אֶתְכֶם דָּבָר כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר ה' אֵלָי''.
לא כך הוא נוהג: (במדבר פ' כד א)''וַיַּרְא בִּלְעָם כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא הָלַךְ כְּפַעַם בְּפַעַם לִקְרַאת נְחָשִׁים וַיָּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו''- ברור לו מה הוא רצון ה', אך הוא צריך לתוצאה אחרת ומנסה למצוא דרך ''לתמרן'' את הבורא, להניעו לכיוון אחר. מכאן ברור למה עבודה זרה חמורה מבחינות מסוימות מסתם כפרה. כי חוצפה גדלה יותר לחשוב שבורא כלי בידך, מאשר איננו. לכן אפ על פי שאין הלכה אוסרת אלא ביטוים מעשיים של עבודה זרה צריך להתייחס באותו חומרה לכל דבר אשר בבסיסו רעיון ''לתמרן'' את ה', התניעו לכיוון רצוי. כמו ציפייה להצלחת יותר של תפילה כי היא ארוכה לפי גימטרייא מסוימת, או יש בה פסוקים בעלי סגולה, או היא מפנת למידה מסוימת וכו'. יאמרו לי: ''אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.''- ניתן להניעה את ה' לכיוון רצוי- רחמים?! לא. אינו מתפללים כדי להסיג דבר אלא כי כך צוונו. גורלו של אדם משתנה לא כי הצליח לשכנע את ה' שיניח לו אלא כי הביעה הכנעה ותודעת תלות. ומיקרה מפורש הוא: מלכים א פ' ח
(לח) כָּל תְּפִלָּה כָל תְּחִנָּה אֲשֶׁר תִהְיֶה לְכָל הָאָדָם לְכֹל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יֵדְעוּן אִישׁ נֶגַע לְבָבוֹ וּפָרַשׂ כַּפָּיו אֶל הַבַּיִת הַזֶּה:
(לט) וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ וְסָלַחְתָּ וְעָשִׂיתָ וְנָתַתָּ לָאִישׁ כְּכָל דְּרָכָיו אֲשֶׁר תֵּדַע אֶת לְבָבוֹ כִּי אַתָּה יָדַעְתָּ לְבַדְּךָ אֶת לְבַב כָּל בְּנֵי הָאָדָם: ...
(מא) וְגַם אֶל הַנָּכְרִי אֲשֶׁר לֹא מֵעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הוּא וּבָא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה לְמַעַן שְׁמֶךָ:...
(מג) אַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ וְעָשִׂיתָ כְּכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא אֵלֶיךָ הַנָּכְרִי לְמַעַן יֵדְעוּן כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ אֶת שְׁמֶךָ לְיִרְאָה אֹתְךָ כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וְלָדַעַת כִּי שִׁמְךָ נִקְרָא עַל הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי:
התפללו אשר התפללו אך אתה '' וְעָשִׂיתָ וְנָתַתָּ לָאִישׁ כְּכָל דְּרָכָיו''- לא ככל תפיליו. וְגַם (וגם- אפילו כמו ''הגם גוי צדיק תהרוג'') אֶל הַנָּכְרִי- שהתפלל לְמַעַן שְׁמֶךָ ,לא כדי להניעו לכוון הרצוי למתפלל, וְעָשִׂיתָ כְּכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא אֵלֶיךָ הַנָּכְרִי הנו- אפילו גוי שמתפלל ממען שמך מקבל אשר בקש,
אך למען שמך מה שהוא רצה ממילא אלא גוי זה זכה לכוון לרצון בראו.
דוד אקסלרוד
axeldavid@012.net.il

_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
רועי (יום שישי, 14/04/2006 שעה 11:09)
בתשובה לדויד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למר אליצור ולכל הקוראים שלום. ראשית אברך אותכם בברכת
תיזכו לשנים רבות שמחים במועדים טובים. עם כל הכבוד למארי ושלאר הרבנים שהזכרת בוא לא נסלף את המציאות שהרי כבר בתימן החרימו אותם מארי יחיא יצחק הלוי זוצק''ל שלצערנו אחיו מארי חיים היה מאותה כת משכילים רשעים מארי יחיא רצה להרחיק את האנשים כלכ כך ''מכפירה'' עד שלא שם לב שהוא מבטל להם את התמימות היהודית. והאבסורד הוא שכל הדרדעים של היום בחזקת אפיקורסים הקבלה היא חלק בלתי נפרד מהיהדות לא משנה מה יעשו נכון שעשו מזה ''מסחרה'' אבל לבטל אותה לגמַרֵיזה בעיה של כפירה אולי בגלל זה כל אותם משכילים לא מצליחים להשאיר שום תלמיד חכם שהוא בן לדרדעי ובעזרת ה' נזכה אני ואתם לעשות תשובה שלמה לפני מלך מלכי המלכים
_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
אליצור סגל (יום ראשון, 16/04/2006 שעה 12:35)
בתשובה לרועי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
נו באמת - שום תלמיד חכם שהוא בן של דרדעי?
אני דוקא מכיר כמה וכמה.
באשר ליתר בדברים אם אתה רוצה פנה אלי בדוא''ל. לא בטוח שיש ענין להעלות אותם בפורום.
שתזכה לשנים ארוכות ולמועדים טובים - אבל גם הגיוניים.
אליצור
_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
רועי (יום ראשון, 16/04/2006 שעה 16:55)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בוא תראה לי שאני טועה תן שם של רב אחד שהוא בן של דרדעי(אפילו הבןשל ''מארי'' חצי חילוני) בקנה מידה גדול ומקובל על כולם (אל תתן לי את הרה''ג פנחס קורח כי הוא ברוך השם כבר לא דרדעי) ואתה לא עונה על השאלות שלי למה אתה מסלף את המציאות? תיזכו לשנים רבות שמחים במועדים טובים
_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
אליצור סגל (יום ראשון, 16/04/2006 שעה 17:51)
בתשובה לרועי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
הבן של מרי הוא שכני בעפרה ואני למדתי ממנו די הרבה
אז הדברים ברורים.
האם כדאי להזכיר כאן את הרצח של אביו של מורי ואת הנסיון לאסלאם את מורי בכפיה?
שתזכו לשנים ארוכות ולמועדים טובים - אבל העיקר במקרה שלך הגיוניים.
אליצור
_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
רועי (יום חמישי, 20/04/2006 שעה 18:20)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה זאת אומרת ''והדברים ברורים'' בבקשה ממך עני לי מה נשאר מאותה כת תימהונית ומשונה מה יש לה היום איזה המשך תורני יש לה (כמה נערים בגבעות שרוצים לפוצץ את הר הבית זה לא כהמשך יאה) ותחשוב על הדברים באמת ואם אתה רוצה לפתוח את הנושא של הדרדעים בתימן בוא נדבר על חילול הקברים של גדולי הדור(מארי יחיא יצחק הלוי) שהרשעים האלה עשו
_new_ הוספת תגובההדרדעים המת לאמתה
אליצור סגל (יום חמישי, 20/04/2006 שעה 22:45)
בתשובה לרועי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
באמת שיש לי דברים אחרים לענות בהם בימים קשים אלו.
אם אתה רוצה פנה אלי בדוא''ל פרטי המופיע פה באתר.
אליצור
_new_ הוספת תגובההדרדעים האמת לאמתה
רועי (יום חמישי, 20/04/2006 שעה 23:13)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מוזר בעיני אבל כבר אמרת שאתה לא דרדעי חלק איך שאתה בורח מתשובות ומראה לכל קהל הקוראים שלך איזה שקר יש שם לא אתרד אותך יתר מר סגל ומי יתן שאני ואתה נזכה לעשות תשובה שלמה כל הישועו
_new_ הוספת תגובההדרדעים האמת לאמתה
מרים זהר (יום שלישי, 09/05/2006 שעה 23:26)
בתשובה לרועי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד
קודם כל יישר כח לך רועי,עשית פוקוס על הבעיה,ועל שורשה,
קוראים לזה השכלה!!! הנגע של הכפירה לדעתי כן, בא עם חשיפת היהודים להשכלה בכל העולם,אמונת התימנים וכן תמימות אמונתם בתורת משה ,ובבורא עולם שנתנה בהר סיני,
היתה מושלמת עד שהגיעו רוחות זרות,
הרב יחיא קפח סבו של הרב יוסף זכר צדיקים לברכה,
צולם על ידי צלם תימני, כשהוא יושב ליד שולחן ועליו
מיקרוסקופ, ומתחת לתמונה מציינים את שמו במין גאווה
שעסק גם בחקר כלשהו,
עד שהגיעו לארץ,דור ההמשך עדיין החזיק באמונה התמימה,
אולם כשהגיעו לארץ,ונחשפו להשכלה לא עמדה להם תמימותם
וההמשך ידוע,התימנים ובמיוחד הדרדעים,לא היה להם במה להישמר, והכניסו את דעתם לאמונה,הם מפרשים את השם דרדעים לדור דעה אולם התבלבלו והכניסו את דעתם,
אני מתפללת שכולנו בעם ישראל נחזור בתשובה שלמה,
ויבוא במהרה משיח צדקנו ויפזר את הערפל,
בכל זאת לא אנחנו צריכים לפסול אף אחד ,כל אחד בן מיוחד של הקדוש ברוך הוא.וצריך לכבד כל אחד מעם ישראל לכבד את התורה שבו, ולרב קפח הסבא והנכד היתה ויש המון תורה.
_new_ הוספת תגובההדרדעים האמת לאמתה
סתם אחד (יום שלישי, 27/06/2006 שעה 4:36)
בתשובה למרים זהר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ֲִׁׁׂ”ֲֳֳִ
_new_ הוספת תגובהמארי יחיא והמשכיל מאירופה
רזיאל (יום רביעי, 28/06/2006 שעה 14:15) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צר לי אבל מפורסם שר' יוסף קאפח חתם בבית הדין הגדול שהוא נגד הדרדעיות וכו' ואחרי שהוא קיבל הכרה חזר לסורו[ככה משקרים בבית דין? הרי לשקר בבי''ד זה לעמוד לפני בורא עולם ולשקר] אבל למען ההסטוריה.
* יחיא קאפח ותלמידיו נתפשו להשכלה וזה התחיל ע''י משכיל שהגיע לתימן מאירופה הוא רצה להקים בית ספר אליאנס בתימן אבל ב''ה רבני תימן עמדו בפרץ ונלחמו בו בכל כוחם ואפילו הטילו עליו מעיין חרם היחידי שהלך נגד כל רבני תימן היה יחיא קאפח והתחבר עם אותו משכיל שהצליח לזרוע זרעי כפירה בליבו ובמיוחד בכל מה שקשור לזוהר הקדוש שהקריאה בו לבד היתה מחדירה יראה שמים ואהבת ה' ואת זה רצה אותו משכיל לשרש מיהודי תימן.
ב''ה ליהודי תימן מסורת של למעלה מ-‏1300 שנה הדרדעים אין להם 150 שנה והיום כמעט לא נשאר מהם כלום רק קומץ עמי ארצות שמנפנפים במורינו ורבינו הנשר הגדול הרמב''ם שספריו ופסיקותיו התקבלו בתימן אבל יש לזכור מסורת קודמת להלכה כוחה של מסורת חזק מן ההלכה ומסורת יהודי תימן קדמה לרמב''ם ולכן יש מקומות רבים שלא פסקנו כמו הרמב''ם בגלל המנהג שקדם לפסיקתו ואפשר עוד לפרט ולהאריך בנושא. וה' ברחמיו יוליכינו בדרך הטוב והישר לפניו.
_new_ הוספת תגובהמארי יחיא והמשכיל מאירופה
ש (יום שני, 04/06/2007 שעה 11:15)
בתשובה לרזיאל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כשנשאל על ידי תלמידיו איך נשבע שהוא מקבל עליו את הזוהר ענה שהרמב''ם מפורש כותב ''נשבעים לאנסים...''הוא חי כל חייו כדרדעי ומת כדרדעי
_new_ הוספת תגובהמארי יחיא והמשכיל מאירופה
אליצור סגל (יום שני, 04/06/2007 שעה 12:03)
בתשובה לש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
לא היו דברים מעולם.
אליצור
_new_ הוספת תגובהדברי האר''י (יום רביעי, 29/11/2006 שעה 0:19) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד

שלום רב!

''אם הפוסקים היו רואים דברי האר''י,
היו משנים (!!!)כל(!!!) דבריהם ומנהגיהם!!!
ע''פ הקבלה !
_new_ הוספת תגובהעוד על דרדעים
אליצור סגל (יום ראשון, 25/02/2007 שעה 0:15)
בתשובה לדברי האר''י
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
מצאתי כן פתיל די ארוך הדן בדרדעים
לפי הכתוב שם בגלל הערה של החלו תגובות כאן
אליצור
_new_ הוספת תגובהHP - קהילת הארי פוטר מזמינה אותך!
סתם אחד (שבת, 15/11/2008 שעה 12:48) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שלום לך! את/ה מוזמנ/ת לHP - קהילת הארי פוטר הגדולה בארץ! פורום הארי פוטר עם הכל! הירשמו בכדי לראות ולהגיב בפורומים, להתמיין לבתים, להשתתף בתחרויות ופעילויות, לקנות ולמכור חפצים, סמטת דיאגון, צ'אט, פורטל, ויקיפוטר, משחקייה ועוד המון!

_new_ הוספת תגובהלא כדאי לכם.
(שבת, 15/11/2008 שעה 23:41)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
לא כדאי לכם שאני אופיע שם -
ברגע שאני אגיע לשם כל הקוסמים יאבדו את כוחם ויהפכו מיד למוגלגים.
אפילו הארי פוטר הגדול יהפך לסתם ילד בכיין וקטן.
אז לטובתכם כדאי לשמור מרחק ממני ומחברי הדרדעים.
אליצור
_new_ הוספת תגובההארי פוטר - משחק מלים מעולה!
סתם אחד (יום ראשון, 22/02/2009 שעה 16:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ב''ה

תודה על המאמר המחזק, אליצור ולכולם שלום ושפע ברכות!

אין להתיאש ואין להתביש בעצם העובדה כי דברים קשים ארעו בתקופת חייו של מארי יחיא קאפח, זצ''ל. דבר צפוי לחלוטין.

המזיקין (דהיינו הותיקן) לא היו מניחים ליהודי להתעורר ולהשתחרר מהקסם של השתול שלהם, האר''י פוטר לוריא. גם משה ד'ליאון היה, כנראה, תחת השפעתם.

ודאי סוכני הותיקן יצרו מצבים בהם הדרדעים היו בלחץ והתנהגו בצורה חריגה (הלא סוכני המוסד עושים בדיוק אותם הדברים היום?) כדי להשמיץ את שמו הטוב ולתת פתחון פה לגנויים כפי שאנו קוראים, בצער עמוק, בפורום זה.

הדרדעים לא היו סובלים כפי שסבלו (וסובלים) בא''י לולא הם לא צדקו ולא היו ''איום'' לשליטה של הויתיקן על הנפשות של היהודים ע''י הע''ז ששתלו בקרבנו.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

_new_ הוספת תגובהחזקים וברוכים יהיו הדרדעים!
סתם אחד (יום שלישי, 14/04/2009 שעה 14:17) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חזקים וברוכים יהיו הדרדעים!

תדעו לכם שאתם לא לבד. אנחנו, הספרדים המערבים (''פורטוגזים'') וחלק מהאיטלקים והאשכנזים, שומרים את תורת משה ויחוד השם, נקי מהכפירה המכֻנּה ''קבלה''.

אני גאה להיות כופר בעבודת אלילים זו!

יהודה די אוליבירא
_new_ הוספת תגובהישר כח אליצור התותח
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 2:05) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נהנתי לקרוא מאמר מעלף ומאלף יש לך כושר וסגנון כתיבה מדהימים השובים לב כל קורא
_new_ הוספת תגובהישר כח אליצור התותח
סתם אחד (יום רביעי, 29/07/2009 שעה 2:07)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

משה קעטבי
_new_ הוספת תגובהיישר כח
סתם אחד (שבת, 08/08/2009 שעה 11:26) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אליצור, נהנתי מאוד מקריאת מאמרך, היוצא כנגד הבלי הזוהר והקבלה, ועוד בניגון תימני כה נעים. אודה שביני ובינך פעורה עדיין תהום האמונה באל, ועדיין, מנחם לראות שלא כל ה''דתיים'' מקבלים את עולם הכישופים וההשבעות. יישר כחך!

עודד גלעד
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי