פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
קיומיות ורהב
מיכאל שרון ז''ל (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 9:33)


קיומיות ורהב

מיכאל מ. שרון


המאמר הגיע למערכת פא''צ בתאריך 18.4.2007

שגב ומה שמעבר לכך

יום השואה השנה עמד בסימן המחאה העממית המפוקחת כלפי עושק קורבנות השואה ויורשיהם על ידי הממסד בישראל. היה מי שכתב כי לא יעמוד דום בצפירה, וכי יש לו דרכים אחרות לכבד את זכר קורבנות הנאציזם. האם אין משהו מעט צבוע בכך שכל אדם קופץ לדום, תכופות מצוות אנשים מלומדה, כולל פוחחים שאין בליבם רמץ לזכר הניספים והטרגדיה הנוראה? ואחר ממשיכים בגזענות, בהדוניזם רופסני ולעיתים אטום וחמסני, בגזלנות ודיכוי, וכללית, באורח חיים חסר אחריות, לא אחת תוך השענות על דפוסי החיים הטובים של צבירת ההצלחות והיתרונות שמערכות בישראל עשויות לאפשר לבעלי ההתחסדות הנכונה והתברגות הקליקות האפקטיבית. שכן, קשה להתעלם מתרבות הקליקות networking הנפוצה בארץ. מקור הדבר הוא בחלוקת כספי שנור, הקיימת עוד מהתקופה הטורקית. הציונות היתה אף היא פרוייקט המוזן על ידי כספי שנור מחו''ל, שלאחר מכן התגלגלה בחלקה לחלוקת כספי עתק הנבזזים מאזרחי המדינה (בישראל אין תמורה למיסינו. כך, למשל, חרף המיסוי הכבד, אין בישראל מדינת רווחה, אין אוניברסיטאות חינם כמקובל ברוב מדינות אירופה, אין קיום סביר לזקנים), חלוקת כספי סיוע חוץ, המגבית והבונדס, כספי השילומים על השואה שהגיעו לאן שהגיעו. הקליקה היא מוקד הנגישות לכספי השנור.

יש לעיתים כללים מכניים קלים לביצוע, כגון, תפוס ככל יכולתך ונהג בחוסר אחריות מירבית – אך עמוד דום בראש מורכן ובפוזה הנכונה בצפירה. שלא לדבר על כך שהתחסדות קולקטיבית עשויה להכשיר גם פרקטיקה אכזרית וחסרת לב ביום-יום.

יותר מדי השואה משמשת בארצנו למניפולציות ולמטרת הקפצה לדום בשגב נורא, תכופות בידי אלה המשתמשים בזאת לשתק ביקורת, אנושיות, תבונה שקטה ושפויה, וחיוניות פשוטה ויוצרת. לאחרונה ראינו גם כי השגב הזה מזמן מעילה בכספים, או חיי פאר וסעודות במלונות יקרים של עסקני השואה. שגב שייך לעולם המונומנטליזם הפרעוני, משמש להקפאת כוחות החיים בהוד נורא, מתחזק משטרי עריצות, מאופיין בפולחן המוות.

מדוע הארמנים, עם ששני שליש מבניו חוסלו בשואה הארמנית, מדוע להם אין יום סגפנות מלא שגב מקפיא כזה? האם בקמבודיה או ברואנדה קיים יום השואה? האם ברוסיה מכבדים את 8 מיליוני רצוחי המלחמה הפטריוטית הגדולה בצפירה וקדרות, אף שהעם הרוסי איבד במלחמה הנוראה כ-‏17 מיליון מבניו? האם יש משהו דומה בפולין, בה נרצחו 3 מיליון פולנים נוצרים ולמעלה מ-‏2.5 מיליון יהודים פולנים (מכלל 21 מיליון פולנים) וורשה כולה הועלתה באש? אכן מכבדים שם את זכר חללי המלחמה בפאשיזם ובנאציזם, נערכים טקסים המציינים את משמעות ההתרחשויות ההיסטוריות בהקשר המאבק והניצחון ההרואי על הרשע והדורסנות עתירי כוח הקטל ומשביקי הצלם, אך לא סוגדים בהאללה קודרת לאתוס הקורבן, ולא קופאים באורח המוני-קולקטיבי בפני אפר הנירצחים. יש אולי משהו בעייתי ומדלדל בסיסית, המנוגד לרוח ההתקדמות האנושית וטיפוח האדם, בדגשים המרמזים על הניצחון האינהרנטי והמשתק של הרגרסיה הרצחנית עצמה, ולא כלפי המאבק הגדול בה ונארטיב הניצחון המפואר עליה. גם הטרגדיה הקשה מעלה על נס גיבורים ולא קורבנות חסרי ישע.

דומה שהחפץ חיים לא מקפיא את כוחות החיים בשגב נורא, ולא יוצר אווירת קדרות קשה על ידי החשכת כל הפעילות. עמים לא נוהגים לקפוא בקדרות לזכר שואותיהם ותבוסותיהם.

קישור:
ספרד לפני פולין

קיומיות מעורטלת

אנשים יצרניים בעלי רגישות הומנית מרגישים חנוקים נוכח אקלים של צדקתנות היסטרית. שהרי מגמתם לפתוח נתיבים לאדם, ולשחרר את האדם מכבלים ונורמות משעבדות רוח.

הישראליות מצטיירת תכופות כצדקתנית, ובולטים לעין כל הפשעים שנעשים בשם הצדקתנות הזאת, כשבישראל יש חוגים בולטים שבין השאר מאשימים את כולם בשואה ואנטישמיות. זוהי אווירה היסטרית וצפידה, מעין צווחנות מחליאה, כאשר הנושא המרכזי כאן הוא הקיום עצמו והמתנכלים לו.

בקיומיות המוקצנת הזאת, מובלעות גם מכות קשות (בסגנון עין תחת עין הארכאי), וקורטוב של נקם. כל אלה מקנים את התחושה של משהו מדכא מאד, אוכף הומוגניות רוחנית, הממיר את החופש לבנות ולהיטיב עם האדם, בחופש לנקום ולעשות עוולות בשם הקיום.

שעל כן, שיח הקיומיות המעורטלת הזאת מחליא למדי, ומצטייר כשואף לצמצם ולדכא את הרוח. בפרט כשבשמו מבוצעים פשעי מלחמה, התעמרות, דיכוי ונישול.

תפיסת ישראל אכן חורגת ממשקלה היחסי של ישראל בעולם, נעשים פשעים גם במקומות אחרים. אלא שישראל, או לפחות חוגים בולטים בה, מציבים מעין דפוס תרבותי של קיומיות מעורטלת, בעלת גוון היסטרי המדכא את הרוח. וכך, עשוייה להווצר מעין מלחמת תרבות בין מגמות הומניזם בונה ובין נטילת הזכאות הדורסנית לחוסר גבולות בשם הקיומיות גרידה – זו המעורטלת מערך כלשהי, פרט לה עצמה.

ג'נוסייד כאמת מידה?

יש הקובלים על כך כי מבקרי ישראל מגזימים מאד בפשעיה, למשל כינוי הפרקטיקה הישראלית כלפי הפלשתינאים ''ג'נוסייד'', ובכך מביאים לזילות וגימוד השואה.

יומרה השזורה בדורסנות
יומרה השזורה בדורסנות
אלא שהנקודה היא שהשואה לא צריכה להצדיק כל נבלה שאנו עושים. למשל, ביירות 2006, גם אם אין זה ג'נוסייד, עדיין הפצצה מסיבית ומטופשת של אזרחים והרס תשתיות – היא פעולה נתעבת. אין אנו מבצעים ג'נוסייד בערביי הגדה ועזה, אך עם זאת, אנו מתעמרים בהם, ממררים את חייהם ומנשלים רבים מהם מאדמות וקניין. לעיתים מגזימים במכוון במה שנטען כנגד ישראל (ג'נוסייד) – על מנת להצדיק פשעים פחותים מג'נוסייד שישראל דווקא כן מבצעת. בבחינת, עברנו בשלום את עניין הג'נוסייד הנטען כנגדנו, ועכשו אפשר לעשות כל דבר תועבה שאינו ג'נוסייד.

בוצע בנו מעשה תועבה נורא. אלא שהדבר אינו מצדיק תועבות למיניהן מצידנו בשם ''הקיום'' בסגנון – שרדנו ג'נוסייד – העולם איום ונורא – אז אין לנו סיבה להשתית על עצמנו מעצור מוסרי. הישרדות בכל מחיר זה כאן שם המשחק. אלא, שעניין ההישרדות הוא לעיתים מפלטם ומקור כספם ועושרם של הנבלים הגדולים ביותר – כפי שאנו רואים בנושא השחיתות המערכתית בישראל.

הרהב

אנשי ימין קובלים תכופות כי רדיקלים ואנשי שמאל בישראל ובעולם מוצאים דופי רב בישראל, וששים להעצים את פגמיה, ברוח הנראית נגועה באנטישמיות. ניתנים לכך הסברים שונים ומשונים, החל משנאה עצמית וכלה בכך שישראל מטיפה מוסר לעולם כולו ויש השמחים להראות כי המטיף – לוקה הוא עצמו
(ראו בנושא דבריו של הוגה הדעות הגרמני, ישראלי לשעבר, מר אלכסנדר מאן (מוסר בחזקת שלוש).

אלא שיש להבין שהציונות מייצגת גם יומרה ורהב, עוד מראשית הציונות המדינית, יומרה ורהב שעמדו במובלע מאחורי המגמה לבוא במקום העם הילידי ''הפרימיטיבי'' שהוא כביכול כאין לעומת הגדולה היהודית והחזון של ''אנשי המעלה''.
הגישה ההרצליאנית היתה כי היהודים, רבים מהם ''מטובי האנשים'' – כאשר יקימו מדינה משלהם, הרי זו תהיה מדינה הבולטת בהיותה מתקדמת ונאורה. כאן יש הדים לאליטיזם היהודי מלפני המלחמה בו דגלו, למשל, הקומפוזיטור ארנולד שנברג (באופרה ''משה ואהרון'' – היהודים כמעין גזע עליון שינהיג את האנושות). אכן, הדברים התבססו על הצבעה על מצויינות יהודית וגדולי הרוח כאיינשטיין, פרויד, מרקס, ברגסון ורבים אחרים. מאידך, הנצרות ראתה שנים רבות ביהודי אדם שנידון לקלון וסאוב, עקב דחייתו את ישוע. ואם היהודי מצליח – הרי זה פרי מעין חברותא עם השטן. וכך התגלגל הלאה הרעיון שההצלחה היהודית אינה בדין: אולי פרי ''פושריות'' אנוכית, אולי פרי מניפולציות לא כשרות וכיוצא בזה. עם הצלחת היהודים כלכלית, והשתלבותם במערכות הכוח, התרבות והממון לאחר תקופת הנאורות, מתחילה האנטישמיות המודרנית, שעניינה שוב – היהודים מצליחים שלא בדין.

התגובה המוקצנת לשוללנות או לאנטישמיות הזאת, תגובה הקשורה עמה בקשר גורדי ובסימביוזה הדוקה, הינה היומרה אפופת הרהב, השזורה במובלע בזכאות לדורסנות. מול הגימוד מוצבת הענקות, ומול הענקות, מול זכויות-היתר לכאורה של הענקים שקופחו, מה הם ''דברים זעירים של מה בכך'' כגון זכויות העם הפלשתינאי, או אף הזכות לחיים הוגנים של רוב העם בישראל, של קורבנות השואה ויורשיהם, הזקנים והחלכאים החיים בשוליים וכיוצא באלה?

וכך, ישראל כיום מייצגת יומרה – מדינת יומרה – מול שרידי ההנחה המושרשת בעולם הנוצרי שהיהודי נידון לכשלון אונטולוגי, ואם הוא מצליח – הרי זה פרי דברים לא כשרים. האם עלינו לסייע לכך במו ידינו, או להתנתק באחת ממעגל השוללנות והרהב הדורסני הנגדי?


זוכרני בפעם הראשונה, כשבאנגליה ב-Summer School ב-‏1965, בהיותי בן 15, שאלני אוסטרי בן גילי בידידות מאין אני. עניתי בגאווה – ישראל, ולתדהמתי האוסטרי שאל בטון לגלגני – יודה Jude? היתה זו הפעם הראשונה בחיי שנתקלתי בגימודי בגלל שאני יהודי, ויותר מזאת – הפעם הראשונה שבה ראיתי שבניגוד לגישה עליה חונכנו, כאילו ישראל מעניקה ליהודים שחרור מאנטישמיות וזקיפות קומה – בניגוד לכך, ישראל לא מצליחה לעשות זאת. ולמעשה – הציונות רימתה אותנו, וגם עניין האדם הציוני החדש לא ''עובד''.

מדו''ח של המכון לחקר האנטישמיות והגזענות באוניברסיטת תל-אביב שפורסם ב-‏13 באפריל השנה עולה כי בשנת 2006 הוכפלו, בעקר בבריטניה, אוסטרליה, צרפת וקנדה הפגיעות הפיזיות, ומעשי ונדליזם ואלימות ביהודים בהשוואה ל-‏2005. גורם מרכזי המצויין בהקשר לכך היא מלחמת לבנון השנייה, ופשעי ישראל בעזה ובגדה. יוצא איפוא כי מעשי ישראל מסכנים דווקא את שלומה של התפוצה היהודית בעולם, ומעלים את מפלס האנטישמיות, במקום לצמצמם, כפי שגורסת ההנחה שבבסיס הציונות המדינית.

ישראל, בניגוד לאג'נדה הציונית המקורית, היא המקום היחיד בו נשקפת ליהודים סכנת מוות במלחמות, התפוצה היהודית היחידה שיש בה עוני מחריד, הקהילה היהודית היחידה שתלמידיה מפגרים במדעים, במתימטיקה ובהבנת הנקרא (במקום המצויינות היהודית המסורתית), העדה היהודית היחידה שחלק נכבד ממנהיגיה גנבים, ומעילות ענק פוגעות בנכסי חבריה. וגם הקהילה היהודית היחידה שיש בה אלימות כזאת בשיעור כזה בקרב בני נוער, ורבים מזקניה זוכים ליחס מחפיר. שלא לדבר, אם מתייחסים ישירות לניצולי אושוויץ וליורשיהם, על כך שישראל היא המדינה היחידה בה רבים מהם נידונו לחוסר כל, לאחר שהמדינה, הקק''ל והבנקים שדדו את נכסיהם.

כך, איפוא, מדובר ביומרה דורסנית. יומרה זאת, המציגה את אתוס הענקות המושבקת, עם הסגולה המקופד – הופכת את גילויי השוללנות האנטישמית לכלל נוכחות חובקת כל שאין מפלט ממנה. הסבל הטוטלי יוצר כביכול יעוד וזכאות טוטלית.

יתכן אם כן, שדרושה רויזיה של נושא האנטישמיות, הרפיית ההיסטרייה, שכן לאחר הכל אין מדובר במעין חוק טבע, הכרח השורר בכל. אם איני טועה, בין היתר, בצרפת למשל מאז הרינסנס ואף מלפני כן ועד המאה ה-‏18 אין כל זכר לאנטישמיות. כך גם באיטליה מאז הרינסנס, עד התקופה המודרנית. גם בגרמניה במאה ה-‏16, עד המאה ה-‏18 לא היה כל זכר לאנטישמיות. כך גם בהולנד, וגם בארץ קתולית כאירלנד.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


בקיצור
מהנדס אזרחי (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 9:38) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בננהלנד
_new_ הוספת תגובהבקיצור
הצל הראשון לזכר ציון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 16:52)
בתשובה למהנדס אזרחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רני רהב הגיבור
אני מעריץ אותו ובקרוב אתלה פוסטר שלו בחדר שלי
רני רהב השולתתתתתתתתתתתתתת!!!!!!!!
_new_ הוספת תגובהיש הרבה התיחסויות להרצל כיום
זוהר בדשא (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 12:44) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רופא שיניים מנסה לפתור את החידה.

הבעיה של הציונות נפתרה כבר במציאות אשר בעצם מוכיחה את אי-התקפות של הציונים והמחדלים והמדינה המתפוררת הם עדות חד-משמעית על עוצמת ההתפוררות הציונית.

פה בפורום מרוכזים בעיקר פקידים כאלה או אחרים שעדיין נהנים מקרן השפע של הציונות (פנסיות מופרזות) או ג'ובים אליהם הגיעו בקירבתם למימסד , קרן אשר ביסודה מקורה בא מעושק , זה לא משנה איזה עושק , כי למיטב ידיעתנו העושק נפרש ומגיע משלושה מקורות : מיהדות המיזרח , נצולי שואה והפלשתינים, כל אלה קורבנות הציונות, ואולי מיהדות העולם אשר נכנעה לעושק הציוני בלי קרב ראוי.

עוד משהו שחייבים לזכור , הנהנים מקרן השפע של הציונות חסרי כל יכולת להבין כי הם חיים על חשבונם של אלה שנעשקו, זו תכונה חשובה מאד שמאפשרת להם להמשיך ולשרוד את העושק בלי נקיפות מצפון.
_new_ הוספת תגובההפוך גוטה, הפוך
עמיש (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 14:07)
בתשובה לזוהר בדשא
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההנאה שלנו מהחיים גדלה שבעתיים בידיעתנו שמנעמי החיים באו לנו מעושק של הפרענקים, הערבים והאודים המוצלים.
_new_ הוספת תגובה[•] מוזר
זוהר בדשא (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 14:26)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[• הוסרו ביטויים לא ראויים.]

אפשר היה לחשוב שאינך שייך לשריר הציוני המגיב באופן בלתי-רצוני השם של השריר בלעז הוא קריציונמייסטר, כמו שלא מן הנמנע שאתה גם נאלצת להקריב קורבן מסויים כדי להימנות על מקבלי הקיצבאות הציוניות.

נזכיר כי הקצבה ציונית ראויה, תמיד באה כאילו בחבילה ''אידאליסטית'' שזו התנהלות מוכרת , גבבה ועוד גבבה והנה ערימת גבבות למגבבן ה''רציונלי''.

בלי להרים גבה הופכת הקבוצה הציונית ללא יותר מאשר פושטת יד , לגבי הרגל אין עדיין ידיעות , זה כמו עמיר פרץ הוא מתנחם בכך שועדת וינוגרד התיחסה אליו כאל מטומטם *) , כאילו בדחילו נאמר שם שהוא לא אשם* , ואם הוא לא אשם* אז מה בצע בהטלת אחריות עליו , והנה מתרבצים ומתקבצים כעת סביב ה''תיקוה החברתית'' של מפלגת האבודה ערימת פקידונים ציוניים ומחפשים את האור הגנוז בהיות מנהיגם סתם טמבל.
_new_ הוספת תגובהאם היית פוגש את אותו אוסטרי
צדק (יום ראשון, 29/04/2007 שעה 23:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם היית פוגש את אותו אוסטרי שנתיים מאוחר יותר,
תגובתו היתה שונה בתכלית.
האוסטרי היה מביט בך ביראת כבוד.
כי הגוי העלוב מעריך רק חזקים.

רק ישראל חזקה ונחושה תוריד את עוצמת האנטישמיות לרמה נמוכה.

האנטישמיות היתה נמוכה ובלתי מורגשת לאחר הנצחון המזהיר במלחמת ששת הימים.
האנטישמיות עולה ומתעצמת ככל שישראל מוותרת לאויביה הערבים,
ככל שישראל מדברת על שלום ועל פשרות, ככל שישראל מתקפלת לגבולות אושוויץ.
האנטישמי מריח את הדם היהודי, ומסתער עליו כמו כריש רעב.
_new_ הוספת תגובהאמנם באוגוסט 1967 בבורנמוט, במקום דומה
מיכאל שרון (יום שני, 30/04/2007 שעה 2:03)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בו הייתי אני וחברי מאיר, אחרי מלחמת ששת הימים (אז בני 17) פגשנו גרמנייה בת 18 בשם מרטינה, שהעריצה ישראלים, וספרה איך בגרמנייה רבים הגיבו בהערכה, כאשר ישראל תקפה את מדינות ערב בזו אחר זו, מצרים, ירדן וסורייה. אבל לדבריה, עוד מלפני מלחמת ששת הימים, העריכו בגרמנייה דברים הקשורים בישראל, בין היתר בגלל הזמרים אסתר ואבי עופרים, ובגלל אפרים קישון. מאידך, נראה שדווקא לאנגלים לא היתה הערכה רבה לישראלים, איני בטוח שהיתה כאן אנטישמיות, אך ראיתי למשל שלעיתים לא אהבו, למשל במשחק כדורסל, מה שהצטייר כחוצפה ישראלית, כאשר אחד המדריכים שם תקף באגרופים ובשנאה לא צפוייה ישראלי שניצמד אליו, ועוד גילויים מסוג זה. גם ב-‏1996 כששהיתי במקום סנובי במיוחד בדרום אנגליה במחוז סרי, אמרו לי לא מעטים, כולל גם יהודים אנגלים עשירים, כי לישראלים יש שם רע באנגליה. דווקא בצרפת אז, בשרבור למשל, כשאמרתי שאני מישראל, ניתקלתי בביטויי הערכה.
_new_ הוספת תגובהלמיכאל שרון
ענבל בר-און (יום שני, 30/04/2007 שעה 1:21) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאמר זה ממחיש לטעמי כיצד בעוד שעובדות כהוויתן אינן שנויות במחלוקת, הפרשנות שכל אחד יוצק להן הינה סובייקטיבית.

אתה מראה כיצד יהודים נתונים לאלימות בכל מקום בעולם ויחד עם זאת מציין כי ישראל הינה המדינה בה היהודים נתונים לסכנת מוות יותר מכל. כלומר, דבר והיפוכו, סתירה מובנית בטקסט. האם היהודים בישראל נתונים לסכנת מוות יותר מבכל מקום אחר בעולם? זוהי פרשנות שלך שנובעת מתפיסה שאני מניחה שהינה פוסט ציונית. ההבדל הוא שבחו''ל יהודי עלול למות באופן מבזה ומשפיל, על ידי התעללות של כנופיית בריונים גסים (ראה את מה שעוללו לאילן חלימי ז''ל) בעוד שבארץ הוא ימות, אבל כחלק מקולקטיב על מולדתו. סיבת המוות משנה.

אתה מציין את התקרית שחווית בשנת 1965 כעדות לכך שאנטישמיות תתרחש בכל מקרה, אבל דווקא היות היהודים עם עם מדינה משלו, מפחיתה מגמה זו. דומה יותר שהאנטישמיות הטיפוסית שהפגין אותו אוסטרי מקורה במיתוסים שנוצרו כאשר היהודי היה עם ללא מדינה משלו.
_new_ הוספת תגובהעל הגישה לישראלים באירופה בשנות ה-‏60 (כולל שירים מאז)
מיכאל שרון (יום שני, 30/04/2007 שעה 2:33)
בתשובה לענבל בר-און
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במאמר: ההיתה פעם ישראל אחרת?

בחו''ל גם לא יהודי עלול למות באופן מבזה ומשפיל, על ידי התעללות כנופיית ביריונים גסים. זאת אם אתה מקומי, ולעיתים, בגרמנייה למשל, משום שאתה טורקי או ערבי, עשויים לתקוף אותך נאו-נאצים. שמעתי אגב על ישראלית, שדברה עברית עם חברתה בסופרמרקט בגרמנייה, ונאונאצים (ששהו בעבר בקיבוץ) הפכו להן את עגלת המצרכים. אך תקיפה פיזית של יהודים, אפילו מצד נאונאצים בגרמנייה, פחותה מתקיפת טורקים וערבים על ידם (הגם שהם מציירים צלבי קרס על בתי קברות וכד'). היתה לי אישית ''פגישה'' עם נאונאצים במחוז נורטריין ווספל בגרמנייה ב-‏1990 בנסיבות הבאות: נסעתי ברכבת לפגישה עם חברתי פייה-מארייה, מקלן למינסטר (שם למדה באוניברסיטה). היה זה בשעות הערב המוקדמות, והרכבת עצרה בין היתר בעיר שדה נידחת, ושם דיברתי ממושכות עם חברתי מתא טלפון, בתחנה הריקה ממש מאדם. ואז הבחנתי ב-‏4 נאונאצים במדיהם השחורים, קרחת, צלבים, וכל זה המתקרבים לאיטם, אמרתי לה, רגע, יש כאן בעייה, או משהו בדומה, והם, כמו בחלום רע, ניפנו דווקא לתא הטלפון בו עמדתי לבדי, בתחנה הריקה מאדם, כשהחשכה כבר יורדת. כעבור דקה שנימשכה כנצח, אחד מהם, גבוה ושמן, פתח את דלת התא ואמר לי, בן אדם Mench, אינך יכול להעסיק ככה את הקו ולדבר כל הזמן, גם אחרים רוצים לדבר (וכל זאת בנימוס רב), הנהנתי בראשי ואמרתי לה, צ'יס (שלום) ויצאתי שפי כשהם מנידים כלפי בתודה. זהו. אבל במקרה הזה, לא התגאיתי בפניהם (כמו לפני האוסטרי ב-‏1965 ), על שאני ישראלי, אלא פסעתי לרכבת בלי לומר מילה, מהורהר משהו.
_new_ הוספת תגובהמיכל שלום
ענבל בר-און (יום שני, 30/04/2007 שעה 3:20)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פתחתי את הקובץ של Joan Baez! (מאזינה לו ברגע זה) איזו נוסטלגיה. למען האמת, למרות שטרם נולדתי אז, יש לי געגועים עמוקים לתקופה ההיא... :)

בכל מקרה אולי חלק מהעובדה שניתן היה להתגאות בישראליות באירופה נבע מכך שהישראלים התגאו בעצמם. התקופה ההיא הייתה ערכית אולי משום שטרם בא הפוסט מודרניזם, שבעט בכל ערך שהוא בשם ה''הכל נכון וכלום לא נכון'' (ערך שלצערי הרב חבריך לכתיבה ב'גדה השמאלית' מקדמים אותו דרך הבעיטה הטוטאלית בציונות)

אתה מדבר על האמונה בערכים של פעם. אכן הציונים שהקימו את המדינה האמינו בערכים אבל יש מי שמכנה אותם כיום 'קולוניאליסטים' (אגב קראתי כאן ב FAZ את מאמרך שמעמיד דברים על דיוקם ומסביר *מדוע הציונות אינה קולוניאליסטית*). זה כל כך פשוט ונכון. אבל לא לבעלי 'מיטת הסדום' (כפי שאבנרי כינה אותם) אשר מלבישים בכוח את תבנית הקולוניאליסט-יליד על העליה הציונית (שלא בדיוק נכנסת לתבנית הזו)

אני חושבת שהשירים של 'פעם', עם הרוח שנושבת מהם, נבעו מאטמוספירה ערכית יותר, צינית פחות. ציונות הייתה אז ציונות ולא פוסט ציונות. הייתה חמאה ולא 'חמאה ללא שומן'. היה סבון ולא 'אל סבון' או ''סבון ללא סבון''. היו בניינים אחרים, ארכיטקטורה אחרת. כיום כל ''יוסי ובניו קבלנים'' בונים לגובה משיקולים כלכליים ללא התחשבות בסביבה. פעם בנו BAHUAUS (הוכחה לקולוניאליזם יאמרו חלק מכותבי ה'גדה השמאלית') שהשתלב בנוף היום תיכוני באופן נהדר ומימדיו הלמו את מימדי האדם וגרמו לו לחוש הרמוני במרחב (שלא לדבר על הבנייה האקלקטית שאימצה אלמנטים של המזרח, מה יאמרו אנשי 'הגדה' על זה??? שהקולוניאל משתמש בסמלים האומנותיים של הנכבש כקישוט תוך הפיכת הנכבש לקישוט יפה וחד-ממדי?)

מוסיקה נהדרת!

ענבל
_new_ הוספת תגובהענבל, אהבתי מה שכתבת. הנה עוד ג'ואן באאז
מיכאל שרון (יום שני, 30/04/2007 שעה 15:11)
בתשובה לענבל בר-און
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנוסטלגיה במקרה זה אמיתית ומוצדקת, היה זה רינסנס של רוח החופש

_new_ הוספת תגובהלענבל בר-און
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:18)
בתשובה לענבל בר-און
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פרשנותך לאלימות כלפי היהודים מעניינת. השאלה אם פרשנות זו היא אכן נכונה לאור העובדות שאת מציינת. לכאורה, ''יהודים נתונים לאלימות בכל מקום בעולם'' אבל ''ישראל הינה המדינה בה היהודים נתונים לסכנת מוות יותר מכל''. וזה לטענתיך ''דבר והיפוכו'' ו-''סתירה מובנית בטקסט''. השאלה היא האם מדובר באמת בהפכים ובסתירה?

למה לא לטעון ש''היהודי נתון בסכנת מוות'' בכל מקום, בעולם ובארץ, כעובדה. אפשר להתווכח היכן יהודים נתונים לסכנה גדולה לאחר שמגדירים מהי הסכנה (האם התבוללות היא סכנה או לא?). לאחר שהגדרנו את הסכנה ואת הגורמים המסכנים אפשר לבחון דרכים להתגוננות ולקבוע היכן נכון ובטוח יותר להתגונן.

את צודקת בכך שקיומה של ישראל הפחית האיום האנטישמי, בכך שהוריד מסה קריטית של אנטישמים שחזרו בתשובה לרציונאליות או המירו את תפיסתם לאנטי ציונות בשל מגבלות חברתיות וחוקתיות שהושתו עליהם. ומצד שני המדינה נתנה כוח בידי היהודים להגן על עצמם בבית ובחוץ. מכאן דווקא שאין סתירה ולא מדובר ב''דבר והיפוכו''.
_new_ הוספת תגובהלי-און הדר (יום שני, 30/04/2007 שעה 3:43) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאמר מעורר מחשבה. הנושא מזכיר לי ראיון בטלויזיה האמריקאית שראיתי לפני כמה שנים. המרואיין היה איש עסקים צעיר שצבר הון בזמן השגשוג בשוק ההיי-טק. הוא נזכר שבתיכון הוא היה ''יורם''/nerd שמנמן שכולם עשו צחוק ממנו, והנה כעת הוא כוכב צבורי, עם מכוניות ספורט שיוצא כל ערב למסיבות עם דוגמניות צמרת. אבל...כל פעם שהוא מסתכל בראי דמותו של ה-nerd מהתיכון משתקפת פתאום. נדמה לי שזה הבעיה של הרבה יהודים כיום. אנו נמצאים בתור הזהב של העם היהודי. במזה''ת ישנה מדינה עם רוב יהודי, עם כלכלה מערבית מתקדמת, עם טכנולוגיה מפותחת, צבא חזק עם נשק גרעיני אשר נתמכת ע''י המעצמה האדירה ביותר בהיסטוריה. במערב היהודים כקבוצה נמצאים ברובד החברתי-כלכלי הגבוה ביותר, תופשים עמדות מפתח בפוליטיקה, עסקים ובמדע ובתרבות מעל ומעבר למספרם באוכלוסיה. האנטי-שמיות הקלאסית נעלמה כמעט לחלוטין --אין כיום אף מערכת חברתית או מקצועית הסגורה ליהודים, וזה כולל את רוסיה ומזרח ארופה. ישנו הסכסוך עם הפלשתינאים שמביא לרדיקליזאצייה אנטי-יהודית של מוסלמים בעולם. אבל כדאי להתבונן בראי ולבחון את המציאות. במקום בכיינות היסטרית של יהודי גטו מסכנים יש לנצל את עמדת הכוח שישראל נמצאת בו היום כדי לא ליצור מצב שבו הסכסוך עם הפלשתינאים יהפוך לסכסוך עם העולם המוסלמי. לעיתים נדמה לי שישנם יהודים שמעוניינים שזה יקרה ושזקוקים לאנטישמיות כמו אויר לנשימה.
_new_ הוספת תגובהשמע ישראל יש רק שואה אחת
האחות אסתר (יום שני, 30/04/2007 שעה 13:32) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל מי שטיפת שכל בקודקודו מוצא בה חיזוק לאמונה. דווקא ניצולי השואה מסרו עדויות מופלאות על ניסים ועל השגחה עליונה מופלאה בתוך אימי השואה. רבים שבו אל האמונה דווקא על ידי השואה, אחרי שנוכחו כי למרות הכל עם ישראל חי וקיים. נפלאים הדברים מאתנו ולא לנו לנסות להבינם.
איננו מבינים, אבל מאמינים!
_new_ הוספת תגובהבגלל התנסות בהשגחה אישית וחסד האל
מיכאל שרון (יום שני, 30/04/2007 שעה 14:14)
בתשובה להאחות אסתר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וכלל לא בגלל ''עם ישראל חי וקיים'' שהרי הוכח ההפך הגמור מכך. הארכיבישוף של צרפת, לוסטיז'ה, יהודי בעברו, אומר שהתנצר בעקבות השואה. יהודים רבים בפולין התנצרו בעקבות השואה.

זו גרוטסקה לחבוש כיפה ב''יד ושם'' - כשחובש הכיפה הראשי שם כיום הוא לא אחר מטומי לפיד, זולל הכיפות בעבר. נאמנים יותר דברי השופט חיים כהן ז''ל שאמר שאמונתו באלוהים התאיידה עם העשן שעלה בארובות אושוויץ. ההתנסות היתה בהשגחה אישית וחסד האל הניתן לבני האדם באהבתו אותם, וכלל לא בקיום הברית הישנה, עם ''העם הניבחר''.
_new_ הוספת תגובהבגלל השואה הוא הפך לאתאיסט?
סתם אחד (יום שני, 30/04/2007 שעה 16:07)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא נראה לי.
_new_ הוספת תגובההאמת העצובה היא שבשואה, יהודים רבים בגדו ורמסו איש את אחיו
מיכאל שרון (יום שני, 30/04/2007 שעה 14:35)
בתשובה להאחות אסתר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האמת העצובה היא שבשואה, יהודים רבים בגדו ורמסו איש את אחיו בכל דרך אפשרית: הלשנות, הקאפואים, היהודים שסייעו באקציות ובהפעלת תאי הגזים, יהודים נקרופילים שבעלו גופות נשים בין המפנים לאחר הגז, יהודים שחברו למחלקי האוכל וגזלו פת לחם ומרק מאחיהם, השוטרים היהודים, המתעשרים החדשים בגטאות. ראי עדות קפלן ורינגנבלום מגטו וורשה. ראי עדות פרימו לוי מאושוויץ בספרו ''הזהו האדם?''

וכך, ההתנסות לא היתה בברית הקולקטיבית לכאורה של ה' עם ''העם הניבחר'' ולא בחוסנו של העם הזה בבחינת ''נצח ישראל לא ישקר''. נצח ישראל כן שיקר, בגד, היכחיש, זנה ועוד איך, בשעת המבחן. מנהיגיו כגון ד''ר קסטנר, או ד''ר חיים רומקובסקי ''מלך היהודים'' מגטו לודג' מכרו נפשם לשטן. ההתנסות היתה בקשר הישיר בין האדם לאל, ולא קשר באמצעות ''עם ישראל והברית הישנה''. ההתנסות היתה בחסד האל הניתן לאדם, כל אדם באשר הוא, אפילו לקלגס הנאצי לרגע, שניצת בו איזה זיק סמוי, ולא ירה ביהודי בראשו, אלא סובב את ראשו כאילו אינו מבחין. ההתנסות היתה באהבת האל לבני האדם, ולא בברית קנאית עם שבט היהודים.
_new_ הוספת תגובהאתה מכחיש שואה מן הסוג שאלחנן יקירה עלה עליו
האחות אסתר (יום שני, 30/04/2007 שעה 14:59)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קבוצות אינטלקטואלים ישראלים - היסטוריונים, פילוסופים ואחרים - המשתמשים בשואה ובלקחיה באופן שיטתי כדי לאשש טיעונים אנטי-ציוניים או פוסט-ציוניים. הם אינם מכחישים את עובדת קיומם של תאי הגזים, כמובן, אבל כמו מכחישי השואה מן השמאל בצרפת, הם משתמשים בה בביקורתם הקיצונית - עד כדי דה- לגיטימציה - על ישראל, על מדיניותה ועל העקרונות האידיאולוגיים והמשפטיים שעליהם היא מתבססת.
_new_ הוספת תגובהזו אינה טענתו של יקירה
עמיש (יום שני, 30/04/2007 שעה 15:08)
בתשובה להאחות אסתר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל הודעתך בהחלט הולמת את הכוונה שלך לעצבן קצת את מיכאל...
_new_ הוספת תגובהאסור לפגוע בקדשי ישראל
האחות אסתר (יום שני, 30/04/2007 שעה 15:13)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה''האחות אסתר'' זה אלי אשד?
סתם אחד (יום שני, 30/04/2007 שעה 16:20)
בתשובה להאחות אסתר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שמשמיץ את שרון מטעמים אישיים? ''האחות אסתר'' אינו כלל יהודי דתי ולא גבר שעניינו בקודשי ישראל. שכן יהודי דתי, היה רואה מייד שכאן יש דיון בשאלת ההשגחה הפרטית מול ההשגחה הקולקטיבית, שהיא סוגייה תאולוגית. יהודי דתי היה נכנס לויכוח ודיון ענייני בסוגייה זאת. ואילו כאן אין כלל תגובה של אדם דתי, אלא של אדם הזורק בתחילה פרובוקצייה, ואחר עובר להשמצה לגופו של הדובר.
_new_ הוספת תגובההאמת העצובה היא שבשואה, יהודים רבים בגדו ורמסו איש את אחיו
צדק (יום שני, 30/04/2007 שעה 22:43)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היו יהודים כאלו.
כולם, ללא יוצא מן הכלל, היו חילוניים, שמאלנים, רפורמים.
אם השואה תקרה בימינו, ניתן לדעת בודאות מלאה מי יתנדבו להיות הקאפו. השמאלנים והכופרים.
_new_ הוספת תגובהלא רק. גם יאפים ריקים, לא מעט מזרחים, כאלה שיש בהם גסות נפש
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 0:04)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ורצון נקם, וגם סתם אנשים רעים, אכזרים. או תאבי בצע - יש לא מעט כאלה בקרב העסקים הזעירים ובעסקים הגדולים יותר - ואלה לא שמאלנים בהכרח. גם בקרב רבבות הצעירים והפחות צעירים הקשורים במכירת סמים לנערי ישראל - לא יחסרו משתפי פעולה עם משמידי עמינו. ואפשר להמשיך את הרשימה.

צדק, נבלות רוח היא נבלות רוח, ואינה קשורה בנטייה פוליטית. אני מכיר לא מעט אנשי ימין שהם גם חלאות, גם רעים וגם אכזריים, למשל כאלה בעלי גינונים כאילו של עורכי דין יבשים וקרים, שיעשו כל דבר בשלווה ובקור רוח, אך ללא מצפון ולב, בשביל לגרוף כסף, בלי להתחשב על חשבון מי.
_new_ הוספת תגובהרק חילונים ושמאלנים.
צדק (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 19:36)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בתקופת השואה לא היה יהודי חרדי אחד שהתנדב להיות קאפו.

משתפי פעולה עם משמידי עמינו קיימים בימינו.
כל השמאלנים תומכי המרצחים הערבים, הם בדיוק הקאפו של אז.
_new_ הוספת תגובהכרגיל דבריך חסרי בסיס
דוד סיון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 6:32)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה שוכח במיוחד הרבנים שברחו והשאירו קהילות מאחור
אבל לא רק. בקשר לתחזית שלך אזכיר רק למי ניתנה הנבואה...
_new_ הוספת תגובהכרגיל דבריך חסרי בסיס
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 17:47)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ד. סיון, אתה לוקח מקרה פרטי אחד או שניים (שנדמה לי שבעבר גם אני התייחסתי לאחד מהם בכמה ויכוחים בעניין נטורי קרתא) ומשליך אותו על כלל החרדים. זה מעשה לא הוגן כלל. ישנו תיעוד די רחב ב''יד ושם'' של קהילות חרדיות שלמות שהובלו להשמדה עם רבניהן בראשן שנהגו בגבורה ובשאר רוח. לא נכון לתקוף קהילות שלמות רק בשל היותן חרדיות.
_new_ הוספת תגובהצריך לקרוא את דברי בהקשר הנכון
דוד סיון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 20:39)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כאשר אתה מתייחס להודעתי מחוץ להקשרה דבריך נכונים מאד. אלא שההודעה שלי התייחסה בדיוק להצהרות המכלילות ללא שום בסיס עובדתי כמו: ''האמת העצובה היא שבשואה, יהודים רבים בגדו ורמסו איש את אחיו. היו יהודים כאלו.
כולם, ללא יוצא מן הכלל, היו חילוניים, שמאלנים, רפורמים, ... ניתן לדעת בודאות מלאה מי יתנדבו להיות הקאפו. השמאלנים והכופרים'' (תגובה 97717).

וכעת יש את ההצהרה: ''בתקופת השואה לא היה יהודי חרדי אחד שהתנדב להיות קאפו'' (תגובה 97782). כאילו שהאחרים התנדבו; כאילו שהוא יודע שלא היה יהודי חרדי כזה. ההודעה שלי בסך הכל מפריכה טענות אלו על ידי הזכרת המקרה שהיה לפחות אחד ולא סתם אחד אלא מנהיג חרדי.

שים לב שאני בדרך כלל נמנע מלהזכיר את המקרה הזה עד שאני נתקל בהודעות מהסוג שהזכרתי. אתה גם הזכרת את המקרה הזה בתגובה להודעות כאלה.

דבר אחרון כל מי שלא היה ''שם'' ולא באמת למד את העובדות (וצדק הוא אחד כזה) אסור לו לשפוט את אלו שכן היו ''שם''. מה שצדק מנסה לעשות זה אפילו יותר גרוע.
_new_ הוספת תגובהצריך לקרוא את דברי בהקשר הנכון
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 21:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין לי בעיה בהכללותיך, גם כאשר אתה מאשים את האחרים בה. הכל תלוי בהקשר, ומה לעשות שגם אני מתייחס להקשר.

''בתקופת השואה לא היה יהודי חרדי אחד שהתנדב להיות קאפו'' אין משמעותה ''כאילו שהאחרים התנדבו'', אלא שאף אחד לא התנדב. למה הפיתול. זו היתה טענתו של הטוען, ולכל היותר אפשר להעמידו על טעותו. אתה מכיר מקרה אחד ואין זה צריך להכתים את כל הקהילה. אני מכיר עוד שני מקרים וגם זה אינו מכליל את כלל העדה. אינני שולל הזכרת מקרה בודד תוך ציון שהוא בודד, כמו שכתבתי, כי זה נכון להביא עובדות ובמידה ואתה נותן להן את המשקל הראוי.

משפטך האחרון בהחלט מקובל עלי ואני באמת מציע שלא ניפול בקלות כזאת לחרוץ את דינם של אלה שהיו בתוך השואה, כי לעולם לא נוכל לדמיין ולצייר את המציאות האיומה שהיו חיים בתוכה.
_new_ הוספת תגובהמכיוון שמנגנון ההשמדה היה קטן, הנאצים ניזקקו למשתפי פעולה רבים
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 21:43)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בקרב היהודים, לביצוע ההשמדה בהיקף בו אכן התבצעה בפועל.
_new_ הוספת תגובהמנוול שאין שני לו!!!!
סתם אחד (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:11)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חומרתם של הדברים זועקים השמיימה.
_new_ הוספת תגובהאכן אתה מנוול שאין שני לו, וגם ''משאיל''
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:24)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בליצנות ביטוי שאני מרבה להשתמש בו. גלויים דרכי לשון הרע של בעלי עניין.
_new_ הוספת תגובהלמה האנונימיות?
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:27)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאלא דברים ידועים, ולמה אתה מנסה טכניקות כאלה כלפי?
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:41)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרי כתבתי, דבר שהוא ידוע היטב ואף נילמד בשיעורי היסטוריה של השואה בתיכון: ''הנקודה החשובה היא שמנגנון ההשמדה של הס.ס. היה זעום בכוח האדם שלו, עובדה המאוזכרת במקורות רבים. האיזכור הזה הוא בין השאר בדיון בשאלה, מדוע היהודים לא התקוממו אלא צעדו כצאן לטבח? שכן אילו היו למשל תוקפים בהמון את שומריהם המועטים אנשי הס.ס. לרבים היה הסיכוי להנצל.

פרופ' חנה ארדנט הנידרשת לסוגייה זו (בספרה על הבנליות של הרוע), מתרצת זאת למשל בכך, שאז---''

כנראה אתה, כמשמיץ בחסות האנונימיות, ובגישות אטומות של אמירות אטומות ובצדקתנות דוגמטית של טרול (שכל עניינו מניפולציה ושיבוש והכפשה לגופם של הדוברים תוך ערור רושם באמצעים אסוסיאטיביים) בונה כנראה על כך שהקורא לא יקרא את הודעתי שמתחת לזאת (ניצלת יפה ובמה שמצטייר לי במניפולטיביות זדונית את העובדה שההודעה הזאת הוצבה בטעות מעל להודעה ההיא ולא מתחת לה ובהמשך לה...)

כתבתי בהודעה ההיא (שההודעה הזאת היתה צריכה לבוא בהמשך לה - דומה שניצלת מייד את העובדה שחלה טעות בהצבת ההודעות, בחושים מחודדים ''הרחת'' כנראה הזדמנות להראות לרגע ''צודק'' בזעקת החמס הנבלותית שלך, נבלותית כיוון שהיא מתבססת רק על טכניקות של ערור רושם)

''הנקודה החשובה היא שמנגנון ההשמדה של הס.ס. היה זעום בכוח האדם שלו, עובדה המאוזכרת במקורות רבים. האיזכור הזה הוא בין השאר בדיון בשאלה, מדוע היהודים לא התקוממו אלא צעדו כצאן לטבח? שכן אילו היו למשל תוקפים בהמון את שומריהם המועטים אנשי הס.ס. לרבים היה הסיכוי להנצל.

פרופ' חנה ארדנט הנידרשת לסוגייה זו (בספרה על הבנליות של הרוע), מתרצת זאת למשל בכך, שאז---''
_new_ הוספת תגובהמכיוון שאתה מכליל השמצות לא בדוקות בדבריך
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:52)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרשה לי נא לא להגיב לשטויות הבלתי מבוססות שאתה רוצה לדחוף לנו כאן לדיון.
_new_ הוספת תגובהאם מישהו ממחנך היה אומר אותם דברים, היית מוסיף להם כהנה וכהנה
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:25)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מהמציאות הישראלית, למשל בנושא פינוי גוש קטיף או עניין עמונה, ומוסיף אולי ''מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו'' ביטוי בו השמשו גם קפלן ורינגנבלום ביומנם מגטו וורשא בספרם בהוצאת קיבוץ לוחמי הגטאות ואוניברסיטת חיפה ''מגילת היסורין''. אבל כיוון שלא ממחנך אני, הרי בהבל פיך דברי הופכים ל''הכללות לא מבוססות'' אף שאמרתי דבר המקובל על מחנכים ואנשים רבים בישראל, ומתועד היטב.

דומה שאתה עוור לכל למה שלרגע מצלצל לאוזנך ''נון קונפורמיסטי'' אף שממחשבה שנייה אינך נותן לעצמך הזדמנות להווכח שזה לא כך. והרי דברי ניתמכים ומבוססים, אני בא אחרי הכל מדיסיפלינה מחקרית, וחשוב לי עניין הביסוס, ואני מתעב מידע מפוברק מאד מאד. גם כשאני נוקט בלשון בוטה או אפילו בגסות, אין זה בגלל קלות דעת, אבל גינוני מכובדות לא עושים עלי רושם רב ואיני גם נוקט בהם, אף על פי שהדבר מקנה במקומותינו קרדיט ללא עמל, ואילו אני איש עבודה קשה
_new_ הוספת תגובהאתה מגזים
דוד סיון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:01)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. לא עסקתי בהכללות משום היבט.
2. בסך הכל הוספתי פרט ''הרבנים'' (תגובה 97731) שמפריך את ההכללה שאליה התייחסתי. ואחר כך התייחסתי ל''לפחות מקרה אחד'' (תגובה 97798). אתה בעצמך טוען שיש יותר מאחד.
3. בדרך שנהגתי העמדתי אותו על טעותו והצהרתו המופרכת.

הרי במפורש לא הכתמתי שום קהילה ולכן הערתך היא מוגזמת ומיותרת. זה במיוחד נכון כאשר היא באה לאחר ההודעה השניה שלי שמוזכרת כאן.
_new_ הוספת תגובהאתה מגזים
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:55)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

* בסדר החבר סיון, לא עסקת בהכללות (-:
רק הוספת ''רבנים'' שמפריך הכללה של מיהו אחר.
* אני דיברתי על עוד שני מקרים שידועים לי.
* אני מוריד בכך את הכתם הוירטואלי שברוב רשלנותי הכפשתי קהילה שלמה.
_new_ הוספת תגובהאכן כן
דוד סיון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 4:59)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אתה מתנצל אז יתכן ועסקת בהכללות ובהכתמות.
זה עדין לא מעיד דבר עלי. לא עסקתי בהכללות ובהכתמת קהילות.
_new_ הוספת תגובהדודו ידידי, אינני יכול לאלץ אותך
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להבין ציניות מהי.
_new_ הוספת תגובהפרקשו,
דוד סיון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:58)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני יכול לאלץ אותך להבין:
- נכונה את דברי שלא הכתימו את ''החרדים''.
- נכונה את ההסברים שהוספתי.
_new_ הוספת תגובהזה נכון שברוב המקרים אסור לנו לשפוט את מה שהיה שם
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 21:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל הנאצים גם היציעו פיתויים בצד החרב מעל לראש, ולעיתים עודדו את הנמוך שבבני האנוש למטרת מציאת משתפי פעולה. היו המתעשרים החדשים, ושכמותם, היו אלה שקיבלו מנהיגות עריצה בחסות הצורר על אחיהם, לא היו אלה אנשים בודדים, למשל סביב ד''ר משה חיים רומקובסקי, ''מלך היהודים'' העריץ בגטו לודג', היה וועד גדול, שכולם נהנו מהטבות. כך גם לגבי היודנראטים האחרים.

הנקודה החשובה היא שמנגנון ההשמדה של הס.ס. היה זעום בכוח האדם שלו, עובדה המאוזכרת במקורות רבים. האיזכור הזה הוא בין השאר בדיון בשאלה, מדוע היהודים לא התקוממו אלא צעדו כצאן לטבח? שכן אילו היו למשל תוקפים בהמון את שומריהם המועטים אנשי הס.ס. לרבים היה הסיכוי להנצל.

פרופ' חנה ארדנט הנידרשת לסוגייה זו (בספרה על הבנליות של הרוע), מתרצת זאת למשל בכך, שאז היו ראשי המתקוממים מושמים לעינויי תופת, ומוות היה עדיף בהרבה מזה. אלא שלעניין עינויי התופת אין כלל ראיות, הנאצים, או ספציפית יחידות הס.ס. עסקו בהשמדה מתועשת בגז, ואין עדויות רבות על ''טיפול'' ביהודים על ידי אנשי ס.ס. בעינויי תופת. זאת פשוט משום שהס.ס. עסק ברוטינות קבועות של השמדה המונית.

עינויי תופת כן היו, אגב, מצד הגסטפו, ויחידות מודיעין של הצבא, כלפי לוחמי מחתרת בטריטוריות הכבושות, במטרה להוציא מידע.
_new_ הוספת תגובהתגיד, אם תחזור על השטויות שלך
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:14)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם בתוך ההודעות עצמן אז תרגיש שאתה צודק?

אתה מדבר בהכללות ולא מסייג את דבריך לתקופות ולאזורם שונים באירופה. הס.ס. היה דל באנשים ובאמצעים? האם רק הס.ס עסק בלכידת יהודים, הובלתם והשמדתם? לא היו יחידות נוספות, גרמניות ומקומיות שעסקו בזה? אתה חוזר ומביא קאפו אחד בלבד וחוזר על הטענה שיהודים רבים (ואתה עושה את הרושם שמספרם עלה על מספר אנשי הס.ס.) עסקו בהשמדת יהודים. אם הם היו רבים כל כך אולי תביא לנו שמות ומקומות? האם אתה מחשיב את כוח המשלוח של המופתי ופלסטיניו 'אס אס בבלקן' עם מוסלמי בוסניה כחלק מהכוח של היהודים? היו תנועות מקומיות שרדפו וריכזו את היהודים למשלחות ההשמדה (מיוון, יוגוסלביה, הונגריה, טרנסילבניה, איטליה ועוד), היו ''ציידי יהודים'' מקרב הגויים שקיבלו תמורה בעד הלשנה והסגרתם לנאצים. היו גם מעשי טבח של המונים ביהודים כשהגרמנים צופים ומעודדים (במדינות הלאטביות).

אז מה אתה רוצה למכור לנו לוקשים בעניין היודנרט?
_new_ הוספת תגובהקטעי מידע ללא היבט כמותי. ליקטת פיסות מכל הבא ליד
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:37)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למשל: ''האם אתה מחשיב את כוח המשלוח של המופתי ופלסטיניו 'אס אס בבלקן'

היו אכן גם מעשי טבח (תוכל למנות כמה כאלה היו ב''מדינות הלאטביות'' [הבלטיות? מ.ש.], וכמה ניספו בהם? וזאת מכלל הניספים היהודים בשואה? היו אכן מעשי הרג בפוגרום בפולין (כמה מאות או אלף), היו מעשי הרג ביהודים של השילטון הפשיסטי ברומנייה (כמה עשרות אלפים), היו אכן וואכמאנים ומשתפי פעולה אוקראינים (כמה מאות או משהו בסדר גודל זה, ואולי יותר, אשמח אם תביא מספרים מדוייקים). ואף על פי כן זו טענה מקובלת שמנגנון ההשמדה מנה אלפים בודדים של אנשים. היו גם יחידות האיינזצגרופן (כוחות מיוחדים) של הצבא, שהרגו מאות אלפי יהודים ופרטיזנים רוסים במזרח.
_new_ הוספת תגובהעוורון למה שכתבתי. שמת דברים בפי ובלבלת אותי
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:08)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למשל: קאפו אחד בלבד..

להלן: ''אתה חוזר ומביא קאפו אחד בלבד וחוזר על הטענה שיהודים רבים (ואתה עושה את הרושם שמספרם עלה על מספר אנשי הס.ס.) עסקו בהשמדת יהודים''.

לא אמרתי: השמדת יהודים. אפילו לא אמרתי: שיתוף פעולה. יש אגב הבדל. שכן לא כל משתף פעולה, לא כל מלשין, הוא גם משמיד בפועל. אבל תורם למנגנון ההשמדה.

לדבריך כל שהבאתי זה סיפור על קאפו אחד בלבד ושאר דברי זה הכללות לא מבוססות... אבל התעלמת למשל מהעדות שהבאתי (בקישור להודעתי. ראה גם למטה) של קפלן ורינגנבלום מגטו וורשה.

איזכרתי גם את עדות פרימו לוי מאושוויץ בספרו ''הזהו האדם?''. איזכרתי עוד דברים.

אבל, רגע, רגע, בלבלת אותי בהאשמותיך ובדברים ששמת בפי. אפילו לא דיברתי על שיתוף פעולה, אלא רק על בגידה ורמיסה איש ברעהו, וכיוצא באלה. קרא בדיוק מה שכתבתי. אלא שאתה התחלת לשים בפי דברים שכלל לא אמרתי ולהתפלמס עם הדברים הללו, שאתה עצמך המצאת ומקמת בפי. יפה ככה?
_new_ הוספת תגובהעוורון למה שכתבתי. שמת דברים בפי ובלבלת אותי
א. פרקש (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:40)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תורם למנגנון ההשמדה = משמיד בפועל.

לגבי קפלן ורינגנבלום מגטו וורשה יש חומר די חזק שמדבר על כך שדווקא למרות המצב הבלתי אפשרי בו הם חיו הם הצליחו להרחיק את ההתקפה, הגנו על יהודים, הזהירו וסייעו לברוח.

מה זה בדיוק בגידה וכיוצא באלה? זה לא שיתוף פעולה?
_new_ הוספת תגובהאתה יכול לרמוס למשל חבר לעבודה או לבגוד בו על ידי אינטריגה
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 7:11)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ושקרים כלפיו, תוך שיתוף פעולה עם אינטריגנטים אחרים. ועדיין אין זה שיתוף פעולה עם הממונים או הבוס.
_new_ הוספת תגובהאני מבין שאתה נוקט בטקטיקה זו מול הציונים
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:08)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ועדיין מרגיש ציוני. בגידה אינה אם מי אתה בוגד אלא שאתה מלכתחילה בוגד, כך או אחרת.

מבחינתי בגידה היא בגידה. ולא משנה איך תנסה לגלגל אותה.
_new_ הוספת תגובהמילים חסרות פשר
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 7:15)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה כותב: ''לגבי קפלן ורינגנבלום מגטו וורשה יש חומר די חזק שמדבר על כך שדווקא למרות המצב הבלתי אפשרי בו הם חיו הם הצליחו להרחיק את ההתקפה, הגנו על יהודים, הזהירו וסייעו לברוח''.

למי אתה מתכוון, לקפלן ורינגנבלום? הם רק תעדו את ארועי הגטו. לא ברור מה אתה אומר כאן (האם שני ההיסטוריונים הללו ''היצליחו להרחיק את ההתקפה''?).
אך מדבריך עולה ריח חזק של מניפולציות ובדיות.
_new_ הוספת תגובהמילים חסרות פשר
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:12)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה צודק, אני בהחלט מתייחס ל''מניפולציות ובדיות'' שאתה מתעקש לחזור עליהם בכל הודעותיך וכמובן גם באשכול הזה.
_new_ הוספת תגובהלא צריך להיות נביא. התנהגותם של רשעים צפויה.
צדק (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 19:41)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

השמאלנים הם רשעים, אכזרים, ואנטישמים.
עם תכונות כאלו, גם שען חרש יכול לדעת מה צופן העתיד לבעליהן.
_new_ הוספת תגובהמכתבי לד''ר בשארה לפני כשבוע והמגמות המצטיירות כיום
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 17:42) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיכאל: מכתבי לבשארה
במכתב ששלחתי לפני זמן מה לקהיר, כתבתי בין השאר את הדברים הבאים:

שלום ד''ר בשארה,

אני מצטער על מה שארע, אבל הדבר הוא חלק מהתגברות הסאוב הכללי בישראל וקריסת המערכות בה, כאשר ההנהגה ההופכת נואשת יותר ויותר, מחפשת לזרוק קורבנות להמון, וכאשר טיפוח ציני של עודף פטריוטיזם חונק ושרירותי, לא טיבעי ואפוף שקרים שקופים כלפי האיסלאם (הנאוץ מאפשר לנשל במצח נחושה) מחפה על השחיתות המערכתית בכל הרמות. ישראל כיום היא מדינה מסוכנת, שכן הדיון הרציונלי, נימחק ומוחלף בצדקתנות שרירותית והאשמות שקריות, וכשאתה מתפוצץ מאבסורדים, אתה נוכח שכרגע הם קבילים וחוסמים כל אפשרות של צדק טיבעי והיגיון.

מיכאל שרון

2007 / 04 / 30
שם המגיב/ה: רמי
בהמשך לדברי מיכאל כי הנאוץ מאפשר לשקר במצח נחושה, אזכיר את דבריו של גד טדסקי בראיון שנתן בערוב ימיו. הוא העלה זכרונות מעליית הפשיזם באיטליה והסביר כי לחקיקה האנטי יהודית קדמה רטוריקה מסיתה בתקשורת בהשראה ממשלתית. הוא הבין כבר אז שמדובר בצעד מקדים של הכשרת הלבבות לחקיקה שתפגע בזכויות האזרח של היהודים: ספר זכרון לגד טדסקי בעריכת יצחק איגלרד ואחרים. ואכן, זה מה שאנו חווים זה שנים אחדות במינון הולך וגובר. מה עוד לפנינו? חוששני שהכל הולך ורע בטור גאומטרי.

2007 / 05 / 01
שם המגיב/ה: מיכאל
תודה על הדוגמה ההיסטורית ודבריך. לעיתים אפילו קשה לאתר תופעה מכלל התופעות הרבות האחרות במציאות הפוליטית, כשם שקשה להבדיל לעיתים בין ''רעש'' לסיגנל. אבל מאז 2005 ניכרת, אם ניתבונן, הסלמה ב''פטריוטיזם המזוייף'' ההרמטי והקשיח, המלווה בנאוץ הערבים, הפלשתינאים והאיסלאם. זה לא נראה אכן טוב, מבחינת הדברים אליהם הוא מוביל עבור כולנו. כשם שכתבתי במקום אחר, גם מלחמת לבנון השנייה, ומלחמות נוספות בעתיד, חרף מחירן, מביאות בטווח בינוני להעצמת המגמות הללו http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?nam...

הבעייה היא שחרף דברי פפה ואחרים, אין כיום כל דרך לבלום או להאט או להפוך כוון מגמות אלו (ראה גם רשימתו השנייה של ''גיל'' מעל לקישור)

מה שכתבתי כאן הוא גם האופן בו ניראים הדברים לקובעי המדיניות (שניתן להגיד עליהם דברים רבים, אך לא שהם טיפשים), והברירה היא או להשחק וגרוע מכך, או להסתגל (וניתן להבחין ב''הסתגלות'' הזאת גם בקרב רדיקלים שיש להם את מעמדם להפסיד), או להגר מכאן, דבר שכלל לא פשוט.

____

בנושא אפשרות השיבה, העם בישראל כדברי פרופ' אלון הראל, מתנגד למדינה אחת. ישראל, בניגוד לדרום אפריקה, נמצאת בנקודה אסטרטגית חשובה - הכרוכה בשוק הנפט העולמי, ובאינטרסים נוספים של ארה''ב, מערב אירופה, יפן וסין. ישראל בניגוד לדרא''פ היא מעצמה גרעינית, ומיצאת טכנולוגיה, היי טק ונשק מתקדם. לכן אין כל סיכוי ללחץ חיצוני על ישראל. עליית הימין בצרפת, סקנדינביה, גרמניה, בריטניה, מקטינה אף היא את התמיכה בהצעת פפה. כלכלת דרא''פ היתה בנוייה על חומרי גלם, מצב קולוניאלי מובהק. כלכלת ישראל אחרת לגמרי. השאלה גם מה תפוצת ספריו של פפה וחומר מסוג זה. אין לו כל תהודה, מבחינת דעת הקהל במערב. אנשים כיום בעולם מוכוונים יותר לשאלות של התרחבות טכנולוגית, בנייה, ושוק מבוסס המצאתיות ומידע, מאשר בטרוניות היסטוריות, ורדיקליזם. הבעייה לאזרח האירופי היא עבודה ושכר טוב. אנו נמצאים בשלב בו הרדיקליזם כלה מן העולם. יתהוו צורות פחות ארכאיות לוויסות היחסים החברתיים והכלכליים. מרקס היה אדם חדור רצון נקם באלה שדחוהו, ולכן ראייתו היתה חלקית.

אשר לאילו שצופים הגירה המונית של אזרחים מישראל:
יהודי ערב לא יחזרו לארצות ערב, ואזרחי האיחוד, אלו שהוציאו אזרחות זרה הם אולי 150 אלף, מתוכם רבים ישארו בישראל מתוך אינרצייה. האינרצייה היא כוח רב ערך הפועל על הישראלי הממוצע. לארה''ב קשה מאד להגר, וכך גם לקנדה, אוסטרליה, ניו זילנד. הקהילה בברלין מורכבת ברובה מרוסים.

העם הפשוט מנוכר ברובו, אך חסר משאבי הגירה. יוזרמו לישראל כספי חוץ נוספים לתמוך בציונות. האופצייה הצבאית נראית כיום בעייתית אך גם קוסמת לשילטון בישראל, יתכן שיהיו מלחמות שיגבו מחיר אך לטווח בינוני יחזקו את גילויי ההשלמה השתקת הביקורת והדיכוי השקט .

מערכות אינן לרוב קורסות, אלא רק פועלות בתת תפקוד, דבר שמגביר סבל כלפי רבים ומאפשר חיים טובים לאוכלוסייה חולשת. ישראל בעתיד הקרוב תהיה חברה דכאנית יותר, אך תנשוב בה רוח של מעין שביעות רצון, כשביטויי אי הנחת יתעממו. כלפי חוץ יהיו מעין רפורמות. אין לצפות לשינויים מרחיקי לכת פרט למלחמות.

_____
להלן אסופת רשימותי ''הגיון השיבה והמדינה האחת'' מעל ומתחת הקישורים הללו בפתיל הנ''ל:

_new_ הוספת תגובהכמה תיקונים קלים
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:21) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. ''יום השואה השנה עמד בסימן המחאה העממית המפוקחת כלפי עושק קורבנות השואה ויורשיהם על ידי הממסד בישראל.''

* יום השואה לא עמד בסימן המחאה העממית כלפי עושק קורבנות השואה ויורשיהם, אלא שעניין העושק צויין לראשונה בהרחבה השנה, אבל לא הובחנה כלל 'מחאה עממית'.

2. ''האם אין משהו מעט צבוע בכך שכל אדם קופץ לדום, תכופות מצוות אנשים מלומדה''

* לא. אין שום דבר צבוע בכך שאדם קופץ לדום במצוות אנשים מלומדה. גזענים, הדוניסטים, פוחזים ואטומים מבחינתי יכולים להמשיך ללכת כהרגלם, לתקוע גרעפס ולהסריח את העולם.

3. ''הציונות היתה אף היא פרוייקט המוזן על ידי כספי שנור מחו''ל, שלאחר מכן התגלגלה בחלקה לחלוקת כספי עתק הנבזזים מאזרחי המדינה (בישראל אין תמורה למיסינו. כך, למשל, חרף המיסוי הכבד, אין בישראל מדינת רווחה, אין אוניברסיטאות חינם כמקובל ברוב מדינות אירופה, אין קיום סביר לזקנים)''

* אני אישית אוהב כספי שנור שבאים מחו''ל. מה רע בהם? ישנם יהודים חמי לב שרצו לעזור למדינה. אז למה לא לתת להם את הסיפוק הקטן הזה? ענייני השנור היוו סיוע גדול בשנות ה-‏50 לאחר מכן משקלם ירד ככל שישראל התבססה כלכלית. תפקידה של המדינה לבזוז את אזרחיה. זה לא ייחודי לישראל. ישראל נמצאת דווקא במקום טוב באמצע. אוניברסיטאות אינם בחינם ברוב ארצות אירופה. יש מדינות בהן הלימודים זולים יותר ויש יקרים יותר. בצרפת זה בחינם. בעניין הזקנים ישנה הזנחה בשנים האחרונות וזה חייב להיות מתוקן.

4. ''יש לעיתים כללים מכניים קלים לביצוע, כגון, תפוס ככל יכולתך ונהג בחוסר אחריות מירבית – אך עמוד דום בראש מורכן ובפוזה הנכונה בצפירה. שלא לדבר על כך שהתחסדות קולקטיבית עשויה להכשיר גם פרקטיקה אכזרית וחסרת לב ביום-יום.''

* מה אלה השטויות האלה? אתה יכול להסביר את עצמך?

5. ''יותר מדי השואה משמשת בארצנו למניפולציות ולמטרת הקפצה לדום בשגב נורא, תכופות בידי אלה המשתמשים בזאת לשתק ביקורת, אנושיות, תבונה שקטה ושפויה, וחיוניות פשוטה ויוצרת. לאחרונה ראינו גם כי השגב הזה מזמן מעילה בכספים, או חיי פאר וסעודות במלונות יקרים של עסקני השואה. שגב שייך לעולם המונומנטליזם הפרעוני, משמש להקפאת כוחות החיים בהוד נורא, מתחזק משטרי עריצות, מאופיין בפולחן המוות.''

* אתה מוכן להסביר את קישקושי הרב הרחבים האלה? מה זה ''יותר מדי השואה''? יום זיכרון אחד בשנה זה יותר מדי בשבילך? מה זה ''להקפאת כוחות החיים בהוד נורא, מתחזק משטרי עריצות, מאופיין בפולחן המוות''?

6. ''מדוע הארמנים, עם ששני שליש מבניו חוסלו בשואה הארמנית, מדוע להם אין יום סגפנות מלא שגב מקפיא כזה? האם בקמבודיה או ברואנדה קיים יום השואה? האם ברוסיה מכבדים את 8 מיליוני רצוחי המלחמה הפטריוטית הגדולה בצפירה וקדרות, אף שהעם הרוסי איבד במלחמה הנוראה כ-‏17 מיליון מבניו? האם יש משהו דומה בפולין, בה נרצחו 3 מיליון פולנים נוצרים ולמעלה מ-‏2.5 מיליון יהודים פולנים (מכלל 21 מיליון פולנים) וורשה כולה הועלתה באש?''

* מדוע אין לארמנים יום סגפנות מלא שגב? יש להם. אבל נניח שלא היה להם, אז האם זה מבטל את הצורך ביום זיכרון לשואה? האם רצח עם בכל המאה ה-‏20 ובקצת המאה ה-‏21 מבטל את עוולות השואה? האם ליהודים אסור מה שלגויים מותר? האם גויים של מציינים בזיכרונם את רצח בני משפחותיהם צריכים לשמש דוגמת ''שגב'' לנו? האם רצחו את הפולנים והרוסים רק בשל היותם פולנים ורוסים? האם רק גרמנים רצחו פולנים ורוסים או שמא גם פולנים ורוסים רצחו רוסים ופולנים? והאם לא כולם (הנאצים מכל עמי אירופה) רצחו יהודים? האם יהודים נרצחו בשל דיעות פוליטיות, ניסיונם לבצע פוטש במדינות אירופה, בגלל שהם היו עשירים ועניים, בגלל שהם נשמו אויר וגנבו חמצן לגויים או סתם בגלל שהיו יהודים? האם ליהודים היתה מדינה בזמן המלחמה כמו ליתר העמים?

7. ''אכן מכבדים שם את זכר חללי המלחמה בפאשיזם ובנאציזם, נערכים טקסים המציינים את משמעות ההתרחשויות ההיסטוריות בהקשר המאבק והניצחון ההרואי על הרשע והדורסנות עתירי כוח הקטל ומשביקי הצלם, אך לא סוגדים בהאללה קודרת לאתוס הקורבן, ולא קופאים באורח המוני-קולקטיבי בפני אפר הנירצחים.''

* אז לכוחות השמאל והאנטי ריאקציה מותר לחגוג את הנצחון וליהודים אסור לציין את ההישרדות והתקומה? למה אתה עושה הבדל בין דם לדם, בין אידיאה לאידיאה? גם בטיקסי היהודים ''מציינים את משמעות ההתרחשויות ההיסטוריות בהקשר המאבק והניצחון ההרואי על הרשע והדורסנות'' וזאת בלי שליהודים היתה מיליציה או מדינה. מכאן ש'שגב' היהודים גבוה הוא ובצדק.

בקיצור, קישקוש שרוני אחד גדול.
_new_ הוספת תגובהביקרתי את *ציביון חלק מהארועים, ולא אמרתי שאין להעלות בזכרון
מיכאל שרון (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:43)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הקולקטיבי את זכר הטרגדייה האיומה של שואת יהדות אירופה.

ביקרתי גם את עניין מניפולציות השואה
_new_ הוספת תגובהביקרתי את *ציביון חלק מהארועים, ולא אמרתי שאין להעלות בזכרון
א. פרקש (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:44)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה זה סותר את מה שכתבתי?

אני פשוט התייחסתי לעמדותיך אחת לאחת. לא ביקשתי שתתנצל.
_new_ הוספת תגובההראיתי שאין כאן שום ביקורת ואתה מכניס דברים לפי בטכניקות
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 7:24)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מניפולטיביות, ומייחס לי באותה תנופת רמייה עמדות ככל העולה על רוחך.

מדבריך עולה ריח באוש של ערור רושם שקרי ומניפולציות עורמה. אתה זורק כאן במסגרת נכלוליות זאת את המשפט ''לא ביקשתי שתתנצל'' כאילו אני מנסה להתנצל על מאמר טוב שכתבתי.

כשתגיע לעשירית מרמת מאמר כזה, אם תתאמץ, תוכל אמנם לפזר התנצלויות לכל עבר, ככל שתרצה, אם תשקר שם יתר על המידה וגם יתפסו אותך בכך.
_new_ הוספת תגובהניכר שיש לך קושי לענות לטענותי
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:14)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהכמה תיקונים קלים
לי-און הדר (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 6:48)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שנור: בהחלט לא מסכים. אין לי בעיה עם יהודים ולא-יהודים שרוצים לתרום למוסדות וארגונים כמו אוניברסיטאות ובתי חולים. אך המגבית היהודית זה סמל לשנור מעורר בחילה שפוגע בשני הצדדים: הוא מציג את ישראל כמבקשת נדבות למרות שהיא כיום מרכז כלכלי וטכנולוגי. הכסף הזה מחולק דרך הסוכנות (בין השאר) למפלגות בארץ ותורם לשחיתות. עדיף שהכסף יושקע בפיתוח התשתית של הקהילות היהודיות או בחברות עסקיות ומפעלי היי-טק בארץ.לא הייתי מצפה מישראלי המציג את עצמו כלאומי גאה לטעון ש''אני אישית אוהב כספי שנור שבאים מחו''ל. מה רע בהם? ישנם יהודים חמי לב שרצו לעזור למדינה. אז למה לא לתת להם את הסיפוק הקטן הזה?'' קצת כבוד עצמי לא היה מזיק.
_new_ הוספת תגובהכמה טעויות
דוד סיון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 10:10)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נתחיל מזה שכאשר אדם תורם זה נותן לו משהו, אחרת לא היה עושה זאת. אבל צריך לזכור את הערך של נתינה למישהו ראוי בעיני התורם. מצד שני אפשר להסכים עם הטענה שלך שישראל לא צריכה לבקש תרומות.

אבל יש לך שתי טעויות:
1. הסוכנות לא מחלקת כסף למפלגות.
2. הכספים שמחולקים על ידי הסוכנות מיועדים בדרך כלל לפיתוח קהילות ויזמות עסקית.

בשנים האחרונות (כ-‏20 שנה) ייעוד הכספים מתואם עם התורמים (או הקהילות התורמות) כך שהסוכנות לא ממש עצמאית. מעבר לכך חלק ניכר מהתרומות הולך באופן ישיר לפרוייקטים שונים מכל הסוגים.

כדאי שתעדכן בנושא.
_new_ הוספת תגובהכמה טעויות
לי-און הדר (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 18:43)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המגבית היהודית המאוחדת אוספת תרומות מיהודים אמריקאיים (בהרבה מקרים בזמן dinners שבהם מוצגת ישראל כמקרה סעד מעורר חמלה) ומשתמשת בכספים אלו למימון מנגנון בירוקראטי ענק ובזבזני, כאשר ''חלוקת'' שאר הכסף מבוססת על שיקולים פוליטיים, כלומר לאיזה גוף יש יותר כוח לסחוט. ככלכלן, אתה גם מודע למחקר שנעשה בנושא תוצאות הלוואי השליליות של סעד כספי הניתן ליחידים ולקבוצות וממפתח תלות ומעניק תמריצים שליליים ליוזמה, חיסכון ויעילות. זה שמישהוא עושה משהוא כדי ל''עזור'' זה לא אומר שהוא באמת עוזר, כמו למשל הורים עשירים הממשיכים לממן את בנם הבטלן שמשתמש בכסף לקניית סמים (כמו שחסרי-בית משתמשים בנדבות לקניית אלכוהול, ומשטרים באפריקה משמתשים בסיוע חוץ למימון שחיתויות).
_new_ הוספת תגובהכמה טעויות
דוד סיון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 19:50)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבתי כבר מספיק על נושא האשליה שבמדיניות הרווחה (דיון 1329) ועוד נושאים קרובים (דיון 3161, דיון 3174ת דיון 2098 ועוד). לכן גם כתבתי בהודעה הקודמת: ''מצד שני אפשר להסכים עם הטענה שלך שישראל לא צריכה לבקש תרומות''.

בחרתי לא להרחיב בנושאי התלות במתנות ובתקציבי רווחה הפעם כי רציתי להדגיש את הטעות שלך לגבי מה ואיך עושה הסוכנות בארץ (נושא עמדתך שגויה). אני חוזר:

- הסוכנות לא מחלקת כסף למפלגות בארץ (כפי שכתבת).
- ייעוד הכספים לפיתוח קהילות וקשרים עם קהילות בחו''ל (בגלל ציונות).
- ייעוד כספים לפיתוח עסקי.

בדרך כלל אין הסוכנות תומכת על בסיס קבוע במיזמים ויש מעורבות של התורמים בניהול התרומות
_new_ הוספת תגובהכמה טעויות
לי-און הדר (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 20:13)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הסוכנות היהודית זהו ארגון שמתקיים תודות לתרומות מחו''ל ומנוהל ע''י פדראציה של המפלגות הציוניות שמחלקות ביניהן כספים כדי לממן פונקציונרים ומנגנון פראזיטי שמנוהל ע''י נציגי מפלגות אלו שהם למעשה נציגי המפלגות הגדולות בארץ. יותר מזה, האירגון כולו הוא פיקציה: אין בו צורך ואלו ש''בוחרים'' את מנהיגי הסוכנות הם קליקות של עסקנים בארץ וה''גולה.'' ללא כספי המגבית הסוכנות היתה נעלמת מזמן.
_new_ הוספת תגובהאתה לא יודע על מה אתה מדבר
דוד סיון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 21:47)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בנתיים אתה רק מקשקש טענות ואינך מראה שום בדל של
הוכחה שהסוכנות היא מגנון שמחלק כספים בין מפלגות.
כל שאר הנאומים שלך לא מוסיפים ביסוס לטענה הזאת
אלא להיפך.

מדוע אתה דוקא בוחר בדרכם של קלי הדעת?
_new_ הוספת תגובהקל הדעת כאן הוא סיון. גינוני מכובדות וסירבול מילולי
סתם אחד (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 21:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ועמימות שמנונית פקידותית לא הופכת את הפקידון ממכון בן גוריון בשדה בוקר בנגב, למישהו מכובד. שיטתו היא להביא מידע חלקי ביותר, ולאמץ טעונים מתודולוגיים שאחרים הטיחו בו על רשלנותו, כאשר היצביעו בדייקנות על ההטיות מאחורי הגינונים הכבדים. רבים מבעלי דמותו ניצבים מאחורי המערכות התת מתפקדות במדינת ישראל. מנטליות של פקיד אפור ורשלני, כשהעצלות מחופה על ידי גינונים מתאימים.
_new_ הוספת תגובההתנצלות בפני דוד סיון
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:30)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבתי הודעה זאת, לאחר שקיבלתי את הרושם שדוד סיון רימז פעמיים בפתיל הזה באופן שקוף שאני ''קל דעת''. זאת חרף השקעתי הגדולה. סברתי שבהקשר שבו זה נאמר ועל רקע דברים אחרים היה ברור למי הכוונה. סברתי בטעות שזהו מינוף של העובדה שאני כותב גם בסגנון קליל ונעדר כל גינוני מכובדות. להבנתי אילו היה זה אמנם כך, הרי שזה ההיפוך המוחלט מהמציאות, וגורם נזק להשקעתי הגדולה.

כך, ההקשר האסוסיאטיבי היה זה בו פרקש הידביק כלפי בכמה הודעות את הביטוי ''הכללות לא מבוססות''. דומה שגם דוד נקט בביטוי זה, מייד לאחר מכן, ונראה היה שכל קורא סביר מקבל תחושה כלשהי, אמנם לא מוחלטת, שזאת עמדתו, מה גם שלאחר מכן כתב ללי-און ''אל תלך בדרך קלי הדעת'' כשברור שאין הכוונה דווקא לאנשים מסוג צדק, שהרי הוא אינו בר השוואה.

כל זה היסקתי, על סמך האמור. אלא שדוד כתב לי:

מיכאל אני מציע לך לרדת מהעץ שטיפסת עליו.
אני חוזר: בשום מקום בפתיל לא התייחסתי
לדבריך ולהודעותיך. הרי זה ברור כאשר
בכל הודעה כתוב לאיזה הודעה היא מתייחסת.
בשום הודעה לא כתוב שהתייחסתי למיכאל מ. שרון.

ואם כן, בהסתמך על אמירתו המפורשת של דוד סיון, הריני חוזר בי מהדברים הללו ומבקש להתנצל בפניו, על דברי.
_new_ הוספת תגובהכן כן... רק אל תשכח ש''הפקידון מהדרום'' הוא 2 דרגות אקדמיות מעליך
סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 7:59)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאלי אשד, רסן את יצריך, והפסק לסכסך בין אנשים
מיכאל שרון (יום שישי, 04/05/2007 שעה 9:33)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובה''הפוסל במומו פוסל'' (קידושין ע')
סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 12:20)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהלא כתוב ''בדרום'', אלא ''מכון בן גוריון בשדה בוקר''
תומאס הרדי וג'ורג' שטיינר (יום שישי, 04/05/2007 שעה 16:32)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לצטט כהלכה, הגם שלא מעטים, כגון יו''ר אגודת הסופרים העבריים הרצל חקק, היצביעו על ליקויי טעויות המידע אצל אלי אשד (ראו ההערות אודות הטעויות המשונות במאמר)

אלא שכאן נאמר דבר מה על המשרה או התפקיד של האדם, ולא על הכיוון הגאוגרפי (''הדרום'') וגם לא על התארים שהוצגו בפני הממונים בפנייה לקבלת המינוי.
_new_ הוספת תגובהפרוגנוזה של מאמר רשלני של אלי א. (החותם בכינוי המוזר 666)
דניאל דפו (זה מרובינזון קרוזו) (יום שישי, 04/05/2007 שעה 16:45)
בתשובה לתומאס הרדי וג'ורג' שטיינר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראו דברי הביקורת של יו''ר התאחדות הסופרים בלפור חקק על מאמרו של אלי אשד, ועוד.

כמה מהתגובות כאן אכן מעמיקות את החשד ששוב חזר הדפוס הסורר והרשלני הזה על עצמו גם הפעם:

- אלישע פורת: אלי אשד טועה ומטעה כאשר הוא כותב שהלכסיקון האלקטרוני של הספרות העברית
החדשה הוא של אגודת הסופרים.

- ורד זהבי: הכתבה היא כתבה עיתונאית על גבול הכתבות הצהובות.

- בלפור חקק, יו''ר האגודה:

אכן זהו מצג שווא לתאר את 50 החברים שהתקבלו בקדנציה הקודמת של הוועד כמי
שהתקבלו במשך שנתיים.

הפנו את תשומת לבי לנושא הלקסיקון של גלרון. אכן נכון הלקסיקון שמפיקה אגודת הסופרים העברים
הוא לקסיקון שונה לחלוטין והעורך שלו הוא ד''ר משה גרנות.

תיקונים קלים לנאמר בכתבה: א. אגודת הסופרים העבריים חוגגת 80 שנה להיווסדה ולא 50 שנה כפי
שנאמר בכתבה ---

הערת מ.ש. דומני שכאן מר אשד מפרש את האדיבות, אצילות הרוח הטיבעית והילכות בן התרבות
המנומסות של מר בלפור חקק, כהפלגה בשבחיו...

- גב' יהודית מליק-שירן, משוררת וסופרת, ויו''ר ועדת אתיקה של אגודת הסופרים עד לפני מספר חדשים:
אני מתפלאה עליך, אלי. העובדות שאתה מציג במאמרך הן גבב של שמועות חסרות שחר. כדי להביא
דברים צריך להוכיח!

___

מבחינת הדברים שוב עולה שמר אשד היזכיר בעקר את השולי, והתעלם מהעקר: אגודת הסופרים העבריים
היחידה בעולם; בית חם לסופרים; היותה אגודה ותיקה כל כך שלוותה את חיי התרבות בארץ במשך כ-‏80
שנה.
_new_ הוספת תגובה''על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופון'' (מסכת אבות)
הלל הזקן (יום שישי, 04/05/2007 שעה 17:26)
בתשובה לתומאס הרדי וג'ורג' שטיינר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאין כמו דיקלום ריק של פסוקים מסוג: ''הפוסל בעצמו פוסל'' וגם זה
גרטרוד שטיין (יום שישי, 04/05/2007 שעה 18:13)
בתשובה להלל הזקן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זרקת קלישאה, וחלק מהקוראים עוד אומרים: רגע, בטח יש בזה משהו, ומטריחים את מוחם בשרות המדקלם הציניקן, למצוא במה זה רלוונטי. פעם ספר לי ידידי פבלו פיקסו על השיטה הנוהגת בפרידונייה (ארץ האמיצים והחופשים). כשאתה אומר ''והרי יעקב פלד הוא מטומטם גמור, איך הוא קיבל מינוי גבוה כזה של ראש אגף במשרד הביטחון?'' (של פרידונייה, כמובן), מדקלמים בפניו ביטוי הנפוץ בפרידונייה במקרים כגון הא:

''תתפלא'' אומרים בטון מלא משמעות... והשואל התמה משתתק, ומאמץ מוחו בשרות הקלישאה הקצרה הזאת, אולי יש בפלד דבר מה שלא ראה...ויש עוד קלישאות מסוג זה, שמטרתם ''לבלבל את -- כולם''.
_new_ הוספת תגובהשיטות של פלוני: למשל, ההונאה של האמירה הסתומה בטון מיסתורי....
עורך תצפיות השדה בעל המבט החודר (יום שישי, 04/05/2007 שעה 18:27)
בתשובה לגרטרוד שטיין
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההונאה של האמירה המיסתורית

מאת: מיכאל שרון

___

רשימות קודמות

טֹהַר הַלוֹחַמָהּ עַל הַיָּקָר
בַּפֵּרֶץ
על מניפולטיביות וחוסר יעילות
למה פרץ
קולקטיביזם והתגודדות - השלב האנדמי
______

שיטת ההונאה של האמירה המיסתורית

יש להסב את שימת הלב, לטכניקת הונאה מסויימת, המשתמשת בסוגסטייה (השאה), הנפוצה בארץ, ובמידה מסויימת גם ברוסיה.

נעשה בה בישראל שימוש רב ביצירות תרבות, קולנוע ושירה. זאת כאשר מציגים איזה דבר חסר משמעות, אך בליווי טון דיבור מיסתורי והרה גורל (או בקולנוע - מוזיקה משונה או שתיקה) ונותנים לצופה/קורא להבין שמדובר כביכול במשהו עמוק מאד ומיסתורי מאד, או דבר הטעון במשמעות אדירה והרת גורל.

בקולנוע הישראלי למשל, שכיח הברז המטפטף, כאשר המצלמה נחה ארוכות ומתמקדת באמצע הסצינה בברז המטפטף באיטיות טיפה אחר טיפה. והצופה סובר, יש כאן משמעות עמוקה מאד, אינגמר ברגמן זה כלום לעומת הגאונות המקומית.

כך למשל גם בשירה. לדוגמה, ניתקלתי בשיר שהיה יכול להיות טוב, אילולי גלש הכותב לטכניקות ההונאה הסוגסטיבית המקובלות ברוסיה וגם בארץ:

כוונתי לכך שניתקלתי בשיר הזה בפסוק ''לא אזכיר את השם'' המופיע פעמיים משום מקום וניגמר בשום מקום. מהכתוב ברור שמדובר באדם כלשהו או אובייקט כלשהו שמסיבה עלומה אין להזכיר את שמו. ברור מההקשר שאין הכוונה כאן, במילה ''השם'' לקב''ה.

וואו, איזו משמעות עמוקה. כביר.

רק מה, למה לא להזכיר את השם, שמו של מי, ובמה המדובר בעצם? אפילו לא רמז אחד, וגם ההקשר לא מספק כל הבנה או רמז לגבי העניין.

אלא מאי? הדברים מהדהדים עמוקים באופן הנושא כביכול איזה סוד עמוק ומיסתורי.

אבל מהו? מהו?

כאילו כתבתי בשיר לפתע את הפסוק הסתום:

''אבל מוישל'ה לא'' - כשמוישל'ה לא הופיע קודם ולא ברור מה עניינו, ומה ''לא''. ואין בשיר כל דבר היכול להאיר את עניין ה''לא''. לא מופיע למשל שהאנשים הניזכרים בשיר הם ''כן'', ובכלל מיהו מוישל'ה, מה פתאום מוישל'ה ששמו לא ניזכר פרט לפסקה הזאת?

אבל בניגוד לפסוק הפרוזאי ''אבל מוישל'ה לא'' בשיר המסויים הזה הפסוק מופיע בהקשר שיח ומילים עמוסות כובד מיסתורי, ואף הפסוק הזה מצלצל מיסתורי וחגיגי.

אבל בכ''ז, מה פשרו ועניינו?

תשובה: רוסים וישראלים נוקטים תכופות בטכניקות הונאה סוגסטיביות כאשר הם נוקטים בביטוי עמום בטון מיסתורי, וכך מתווסף לדובר או לשיר משקל, שכן השומע חושב: יש כאן משהוא עמוק והרה גורל, ומתחיל להפיק בדמיונו כל מיני תאוריות. יוצא שבטכניקת סוגסטייה של הונאה זאת, משתף מוחו של השומע פעולה עם הבוזז, איש ההונאה, המשתמש בסוגסטייה להאדרת משקלו או משקל ''יצירתו'', או עבור לקיחת דברים במרמה ללא תמורה. והרי אין קל מלהפיק דברים סתומים כאלה, בטון מיסתורי ואפל משהו. אפשר להפיק 15 כאלה בדקה (הקורא מוזמן לבדוק את העניין עם סטופר).

בחורה רוסיה בשם לינה, פתחה את עיני בנושא, כשסיפרה כיצד מישהו בפגישה עיוורת, שלא היה אטרקטיבי משום בחינה וידע זאת היטב, במטרה לתת לה תחושה שיש בו משהו והוא קשור עם אנשים או כוחות גדולים, השתמש מספר פעמים במשפטי ''רמז סתום ומיסתורי'' מסוג זה. אבל היא לא שכבה עימו, אלא דווקא ברחה ממנו, שכן היא מכירה היטב שיטות אלה מרוסיה.

ישראלים באירופה למשל רומזים לבחורות ברמז עמום שהם קשורים עם ''המוסד'' על-ידי אמירות מסוג ''המוסד, עבודה חשובה'' או ''במוסד לא אוהבים זאת'' כאשר איזכור המוסד צץ לפתע משום מקום. וכאן הם קוטעים את המשפט. לעיתים תכופות השיטות הללו פועלות והבחורה המוקסמת והמתפעלת מפסקת רגליה. בארץ נעשה שימוש בטכניקות סוגסטייה (השאה) אלה בהרחבה, ולא רק ברוסיה.

בישראל מקובל גם להגיד, כאשר דוחים מישהו הפונה בבקשת תעסוקה שהוא ראוי לה על-פי כישוריו (אבל מעדיפים מישהו דל כשרון אך בעל קשרים) את המילים, לאחר הדחייה ''כל טוב'' בטון המצלצל כבעל משמעות רבה. והאיש חושב, ''אוי זה באשמתי, ניתנה לי הזדמנות אך קלקלתי אותה במו ידי'' ומניח לעניין. תכופות, במצבים של ניצול יתר ותמורה דלה על הכסף או ההשקעה, שוב נהוג לאמר מצד הבוזז ''כל טוב'' בטון עמוס משמעות, ושוב מאשים קורבן ההונאה את עצמו, מתקפד, ועקב כך אינו נוקט בצעדים כלשהם המתבקשים בעניין...

ואם נחזור לשירה, הרי שמשפטים סתומים כאלה אינם מופיעים בשירה האנגלית או האירופית ובשום שירה רצינית בעולם, והם יחודיים לארץ.

עבודה עברית, רבותי.
_new_ הוספת תגובהקודם היו אלו הערבים ועכשיו תורם של הרוסים ?!
סתם אחד (שבת, 05/05/2007 שעה 13:32)
בתשובה לעורך תצפיות השדה בעל המבט החודר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהקודם היו אלו הערבים ועכשיו תורם של הרוסים ?!
סתם מישהו (שבת, 05/05/2007 שעה 14:15)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אמנות עילאית כרלוונטית לקיום - אדווארד מונק
ילדות בקונגו (מאוייר)
_new_ הוספת תגובה''כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים'' (חז''ל מסכת בבלי יג')
סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 22:29)
בתשובה לתומאס הרדי וג'ורג' שטיינר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהבדיוק. יש גם גבול כמה אפשר להבליג
מיכאל (יום שישי, 04/05/2007 שעה 22:33)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובההמלבין פני חברו ברבים - אילוסטרציה
מיכאל (שבת, 05/05/2007 שעה 0:14)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אילוסטרציה
המאמר הנוכחי שזור נאוצים כלפי, בסגנון המוכר לי היטב, שכן היו גם לאורך תקופה ארוכה עשרות אם לא מאות נאוצים של א. א. כלפי, הן מזוהים (תחת כינויו 666) והן אנונימיים לכאורה, בסגנונו שאין לטעות בו.

כולם בסגנון הסתה ונאצה כבד,לא מנומקים, לא מותאמים לדברי, פסקניים וחורצים משפט וחותרים להדביק לי כיד ההסתה דימויים מעולם אחר, על דרך האסוסיאציות הרופפות וללא כל שחר:
___
סתם אחד (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:11)
בתשובה למיכאל שרון הדפס תגובה/פתיל • קישור ישיר לתגובה זו

מנוול שאין שני לו!!!!

חומרתם של הדברים זועקים השמיימה.

_________

אתה מכחיש שואה מן הסוג שאלחנן יקירה עלה עליו

קבוצות אינטלקטואלים ישראלים - היסטוריונים, פילוסופים ואחרים - המשתמשים בשואה ובלקחיה באופן שיטתי כדי לאשש טיעונים אנטי-ציוניים או פוסט-ציוניים. הם אינם מכחישים את עובדת קיומם של תאי הגזים, כמובן, אבל כמו מכחישי השואה מן השמאל בצרפת, הם משתמשים בה בביקורתם הקיצונית - עד כדי דה- לגיטימציה - על ישראל, על מדיניותה ועל העקרונות האידיאולוגיים והמשפטיים שעליהם היא מתבססת.
________

הערה, דומה שעמיש חש באורח כלשהו באופי הפרובוקטיבי של הדברים הללו, שכן הגיב לכך מניא וביא:

עמיש (יום שני, 30/04/2007 שעה 15:08)

זו אינה טענתו של יקירה

אבל הודעתך בהחלט הולמת את הכוונה שלך לעצבן קצת את מיכאל...

_____________

על שיטת הפרובוקצייה הזאת כתבה לא. א. גב' שירן, יו''ר ועדת אתיקה באגודת הסופרים לשעבר:

אני מבינה את הצורך הנואש שלך לכתוב כמוהו מאמרים מרתקים, מעמיקים, יסודיים ומאלפים, אך לא ייתכן שבכל מאמר שלך תשרבב את שמו ותשים בפיו דברים שהוא לא אמר ואלה יצאו מתוך הבנת הנקרא והפרשנות שלך לעוות נושאים ולהביא אותם בפני הקוראים כדברים סנסציוניים בפיו של שרון.

יש הבדל עצום ברמות הכתיבה ביניכם. **הטכניקה של דייג המשליך את חכתו עם פיתיון** כבר ישנה נושנה. אל תעשה את זה אשד, תפסיק לתקוף ותכתוב לך מאמרים שישקפו את מה שאתה מבין.

ראיתי דברים עצמאיים שלך ודי מצאו חן בעיני, אך **כשאתה מחפש פרובוקציה**, אתה יודע ששרון יגן על לפיד האמת שלו כעיתונאי ופוליצסט מבריק.

זה לא המקום להשמיץ אך אני מבקשת שתהיה אתה אמין בכתיבתך ותיצור לך קהל משלך שיעריך את מה שאתה כותב מבלי להזכיר , לתקוף ולהשמיץ אדם שלא עשה לך רע. שמור על אתיקה בכתיבתך ועל מוסר, כי נראה לי שאין לך כללים בסיסיים להגן על מה שאתה כותב.
______________

סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 7:53)

אתה כישלון אחד גדול שמנסה ללא לאות לעקוץ את מדינת ישראל

הכישלון הוא שלך. כשלת בגדול ואל לך לבוא בטענות לאיש.

השימוש הנלוז בטרגדיות שעברו על העם היהודי להלבנת כשלונך הוא יותר מפתטי ומקומם.
____________

פרשה נוספת: אלי מתראיין לגל''צ בנושא כת השטן ורצח ראדה בעקבות המלצתי לתחקירנית גל''צ, מכחיש שיש דבר כזה ''כת השטן'' ומציגני בפומבי כאדם ''בפרוש לא אמין'' (במקום להרים אלי טלפון ולהגיד תודה על המלצתי עליו).

בנוסף לכל הנ''ל, בכ''ז הופתעתי מעט מהפרשה הבאה: לפני זמן מה, בעקבות מציאת הכתובת hurt ושאר סמנים של כת השטן
על גופתה של ראדה שנירצחה בקצרין, התקשרה אלי באחד הבקרים תחקירנית מגלי צה''ל ואמרה שמעוניינים לראיין אותי (הפרוייקט הנירחב שביצעתי לפני שלוש שנים בנושא כת השטן מופיע בגוגל וגם הופיע באנציקלופדיה וויקיפדייה ומקומות רבים נוספים בנושא, והקנה לי מסיבות כלשהן ולמרבית האירונייה שם של מעין מומחה בנושא, אף שכתבתי על נושאים רבים אחרים). אמרתי שאיני מעוניין להתעסק איתם, בפעם הקודמת שרואיינתי ברדיו בנושא נעלמה חתולה נהדרת שלי בשם לוטה, ומסיבות נוספות (גם הקרובים אלי יעצו לי בשום פנים לא להתעסק עם החבר'ה האלה, שאין להם, בניגוד לעבריינים, שום רקורד במשטרה).

דחיתי גם מסיבות דומות פנייה מערוץ 10 להתראיין בטלויזיה בנושא רצח ראדה וכת השטן חודש לפני כן. הבחורה אמרה לי במעין יאוש, שאף אחד כמעט לא מעוניין להכנס לנושא, הפרוייקט שלי הוא נירחב ביותר, ומה עליה לעשות? אולי יש לי על מי להמליץ? אמרתי מייד, פני לאלי אשד, הוא ישמח להתראיין בנושא, הוא מעין חוקר תרבות, תוכלי למצוא מידע אודותיו בגוגל. הוא מכיר הנושא, הוספתי.

ובכן, לתדהמתי, אלי במקום להרים טלפון ולהודות לי על הפירסום שזכה בו חינם (לאחר שתקופה ארוכה כבר לא פונים אליו), לתדהמתי, מצאתי באקראי באתר שלו כשחיפשתי בנושא בגוגל, כי אלי אמנם רואיין בגלי צה''ל. ראשית, אלי המתהדר בכינוי 666 הכחיש מכל וכל כי קיימת כת שטן בישראל (בניגוד לכל מדינות המערב האחרות..), וכי יש בסה''כ אולי צעירים אומללים ומסכנים ושאר בלה בלה, בלשון רהוטה בעלת גינוני מכובדות.

כנראה שכח כי עוד ב-‏1993 נחשף הנושא בתקשורת, רואיינו בטלויזיה צעירים שהודו בהשתייכותם לכת השטן, כנראה שכח כי מזה זמן רב אגודות החתולים בישראל מפרסמות מידע על פגיעות פולחניות ועינויי חתולים למוות בקנה מידה גדול, כנראה שכח על עניין כת השטן בנושא רצח אסף שטיירמן. עוד ב-‏1994 חתולה פרסית שלי נעלמה בחיפה, ואחר התגלתה במרתף בית סמוך תלוייה, שחוטה, ועקודה בשרשראות ברזל, סממנים מובהקים של כת השטן. ברחוב, רחוב חניתה בנווה שאנן, חיפה, היו בכל מקום גרפיטיס ''לוסיפר'' וגרפיטיס אחרים של כת השטן. בנוסף להכחשה כי קיים בכלל דבר כזה, טען אלי שפי ברדיו כי ''המקור שהחומר שלו מצוטט באנציקלופדייה (אני) הוא ''בפרוש לא אמין''. זאת אף שאני משקיע עבודה רבה, דומה שאני הוא שבא ממדעים מדוייקים ושיטות מחקר, בעוד אלי, עם כל הכבוד, בא ממדעי הרוח, ומפרסם חומר על סטלגים, ג'ק המרטש ושאר פנינים, ועוד מבזה אותי פומבית בהישימו עצמו אדם מכובד וסמכותי בעל גינונים רהוטים. אף שידועים לי כמה דברים שלא אכתוב כאן...). במקביל, היטיל אלי ספק בדבריה של עורכת דין שדברה על כת השטן לפניו בתוכנית. כנראה בעקבות דבריו, שיכול היה לשאתם ברדיו רק משום שאני הימלצתי עליו, בוטל בעקבות הראיון לפני שלושה שבועות הערך ''כת השטן'' באנציקלופדיה ויקיפדיה (שהסתמך על מאמרי והביא קישור אליו), ונכתב שם כי עניין הכת מוטל בספק.

ראיון שלי ברדיו אודות כת השטן, פברואר 2006

כמה ימים אחר הראיון נעלמה חתולה נפלאה שלי בשם לוטה.

ראיון אלי אשד בגל''צ אודות כת השטן (באתר שלו. אלי מופיע תחת הכינוי 666): ''אין דבר כזה, כת השטן''...
_new_ הוספת תגובההפסק להלך עלינו אימים מר שרון (על שלל הכינויים השונים)
סתם אחד (שבת, 05/05/2007 שעה 11:13)
בתשובה למיכאל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכל פעם שיש פרשה חריגה אתה מערב את ''כת השטן'', את הפרענקים הוואסלים ''הפורעים הברברים'' בני עדות המזרח, או את המוסלמים ממדינות ערב השכנות.

עולמך הוא עולם הזוי לחלוטין בו חיים לו פנטזיות ואשליות רבות שאין להם ולו קשר קלוש ביותר עם המציאות.
_new_ הוספת תגובההפסק להלך עלינו אימים מר שרון (על שלל הכינויים השונים)
סתם אחד אחר (שבת, 05/05/2007 שעה 13:50)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הזעקה שהושבקה
אילו לא היתה שואה
_new_ הוספת תגובהלא משכנע ולא פוגע. ''בובע מייעסס''
סתם אחד (שבת, 05/05/2007 שעה 14:53)
בתשובה לסתם אחד אחר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהיש כאלה שהיחצ''ן אותו לקחו על בסיס 50%
סתם אחד אחר (שבת, 05/05/2007 שעה 15:58)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואשר בחשבון אחרון כשל לקדמם חרב התפארותו, וחרף כתיבה רבה וחרוצה אך מעוטת איכות (מה לעשות?); הקליקה שהם נימנים עליה כתחליף להתקדמות באמצעות הכשרון והעמל העצמי; החתרנות המשונה, כגון הלשנת השקרים של מאן דהו , אודות הבוס שלו, למממן ופטרון ספריית בית המורה (שם עבד מאן דהוא כספרן בטרם לקח יחצ''ן) הלוא הוא פרופ' בן עמי שרפשטיין (מממן ותורם ספרים מכספי משפחתו), חתרנות כפייתיות שהשקרנות הקשה בצד אמביצייה פרועה שאינה בוחלת בדבר מזינים אותה;

כל אלה מבטלים כל תפיסה אובייקטיבית כלשהי של המציאות, וכל אפשרות הערכה למוצרי תרבות של מי שנחשבים כ''מסוכנים לקליקה עקב כשרונם'', והנתפסים כמאיימים, ככל שאיכויותיהם מרוממות וגבוהות יותר.

ולכן מאן דהו ובני סוגו (לפעמים) מתיזים או רפש ירוד, המשקף יותר מכל את ניבכי רוחם הנושקת לביב ולשולי, או מעין אדישות.

ומתפעלים הם בכתיבתם משרלטנים וחוזי עבמי''ם, הזויי קונספירציות, סיפור עלום ומפוברק על כת ישראלית סודית, בלשים עבריים (שיש להם זכויות חשובות כגון דוד תדהר, אלא שהם מעטים עליהם מהביב שלהם) ובדיות על אנשים בישוב ששרתו את גבלס והנאציזם בארץ ישראל, ושאר זבל הניצב בשולי התרבות, כשכל חומר טוב הופך כאן לצואה כפשוטה והרוב זה מידע מפוברק.

הכותב גם היפליג וספר שהריסות הר הבית אינם אלא ערימת זבל קדומה (וזאת על בסיס מקור איזוטרי ושולי לחלוטין). כל זאת למען הרייטינג. האם יכול להיות כאן משהוא אותנטי ואמיתי?
_new_ הוספת תגובהמאן דהוא הוא אלי א.
הערה (שבת, 05/05/2007 שעה 20:12)
בתשובה לסתם אחד אחר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאתה לא יודע על מה אתה מדבר
לי-און הדר (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 23:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נאומים? רק ציינתי שהמגבית ממנת את הסוכנות. הסוכנות משמשת כאכסניה למפלגות הגדולות בישראל ששולטות באימפריה הבירוקראטית והכספית שלה.
_new_ הוספת תגובהדבריך פשוט לא נכונים
דוד סיון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 7:19)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לי-און הדר: ''ומנוהל ע''י פדראציה של המפלגות הציוניות שמחלקות ביניהן כספים כדי לממן פונקציונרים'' (תגובה 97888).

רק ציינת (גם בהודעה קודמת) שהסוכנות מחלקת כספים למפלגות.

זה פשוט לא נכון. זה הכל.
_new_ הוספת תגובהכמה תיקונים קלים
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:18)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין בין תיאורך לבין השימוש בכספי התרומות ולא כלום. שום כסף לא מגיע למפלגה או לאיש פרטי. ואם ישנם יהודים טובים שרוצים לתרום משהוא לפרוייקט הציוני, אולי כפיצוי על זה שהם עצמם לא באים לכאן, שייטב להם. אינני חושב שמדינת ישראל באמת זקוקה לכסף הזה מבחינה כלכלית, אבל לתרומה יש משהו מיוחד בקשרים בין ישראל לבין אוהדי ישראל והציונות בעולם.
_new_ הוספת תגובהקיומיות מעורטלת
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:39) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. מה זה ''צדקתנות היסטרית''?

2. מה זה ''בישראל יש חוגים בולטים שבין השאר מאשימים את כולם בשואה ואנטישמיות.''? איזה פשעים ביצע ה''צדקתנות'' הזה?

3. מה זה ''אוכף הומוגניות רוחנית''?

4. מי מפריע לך ב-''החופש לבנות ולהיטיב עם האדם''? צא לדרך. המדינה מנסה זאת בכל כוחה אבל מה לעשות שיש לעיתים מגבלות כספיות ולעיתים יש כוחות של אופל שמתנגדים ל''חופש לבנות ולהיטיב עם האדם'' ותפקידה של המדינה לסכל את כוונותיהם וניסיונותיהם ע''י סיכול נגדי, חוקי, מוסרי ומוצדק.

5. ''תפיסת ישראל אכן חורגת ממשקלה היחסי של ישראל בעולם'' – מי חורג בתפיסתו את ישראל? האנטישמים? הפלסטינים? מה חדש בכך? למה שלישראל יהיה אסור לבצע ''פשע'' ולחסל מחבל שיוצא לדרכו להשמיד אותך? אתה היית מוכן להתמודד איתו אחד על אחד?

6. '' אלא שישראל, או לפחות חוגים בולטים בה, מציבים מעין דפוס תרבותי של קיומיות מעורטלת, בעלת גוון היסטרי המדכא את הרוח. וכך, עשוייה להווצר מעין מלחמת תרבות בין מגמות הומניזם בונה ובין נטילת הזכאות הדורסנית לחוסר גבולות בשם הקיומיות גרידה – זו המעורטלת מערך כלשהי, פרט לה עצמה.'' --- הלא? זו פורנוגרפיה אלקטרוניסטית?
_new_ הוספת תגובהג'נוסייד כאמת מידה?
א. פרקש (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 23:44) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. ''יש הקובלים על כך כי מבקרי ישראל מגזימים מאד בפשעיה, למשל כינוי הפרקטיקה הישראלית כלפי הפלשתינאים ''ג'נוסייד'', ובכך מביאים לזילות וגימוד השואה. יומרה השזורה בדורסנות אלא שהנקודה היא שהשואה לא צריכה להצדיק כל נבלה שאנו עושים.''

* כינוי מעשיה של ישראל כ''ג'נוסייד'' הם בין טימטום עמוק לבין תעמולה זולה. תבחר היכן אתה נמצא על הסקאלה. אין מקום להשוות בין אירועי השטחים לבין השואה ואני מקווה שאתה נבון, שקול ומוסרי מספיק כדי להפנים את זה.

2. ''למשל, ביירות 2006, גם אם אין זה ג'נוסייד, עדיין הפצצה מסיבית ומטופשת של אזרחים והרס תשתיות'' –

* אז כמו תועמלן מצוי אתה מכריז על ''ג'נוסייד'' ואח''כ מבליע את ההצהרה הזאת בהערת אגב על תנאי ''גם אם אין זה ג'נוסייד''.... '' אין אנו מבצעים ג'נוסייד בערביי הגדה ועזה, אך עם זאת.... ''. ירצו ישתו, לא ירצו לא ישתו. אתה את שלך עשית. אתה רק שמת את המקל. מי שיקח את המקל ויכה הוא יהיה האשם, לא אתה. אתה פשוט נקי מפיתולי התעמולה הזולה (שכנראה לפי דעתך רק הציונים לוקים בה).

3. '' לעיתים מגזימים במכוון במה שנטען כנגד ישראל (ג'נוסייד) – על מנת להצדיק פשעים פחותים מג'נוסייד שישראל דווקא כן מבצעת.'' ---

* האם אתה מאשים את הפלסטינים וחוגי שמאל כלשהם שהם מנסים להצדיק את ''פישעי'' ישראל? בטח התבלבלת??!!!

4. הקיצור, אתה ממשיך להתקשקש בתוך עצמך בייסורי מלפפון וכל טענותיך מוצגות במנותק מאיזושהי אמת ומציאות. אתה מניח א' ואח''כ אתה בונה משם את ב', ג' .... ז'. חזור לא' ותבדוק את עצמך. נקודת המוצא שלך בטעות יסודה.
_new_ הוספת תגובההתייחסתי למאמר מושקע וטוב של ד''ר בר ניר בנושא זה
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:20)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דיון 4250

אם מדובר רק בתעמולה זולה חסרת חשיבות, תפנה את מענותיך כלפיו, על שהוא בחר לדון בנושא בהרחבה. מה כבודו רוצה ממני? מחד דומה שאתה אומר שיש כאן משהוא שקרי מאד, בתעמולה הזאת, והרי זה בדיוק מה שאני כתבתי, ומה שבר ניר כתב. אינך יכול גם לאפס את העניין וגם להכחיש ברמה את נכונותו (מה שמראה שאתה כן חושב שתעמולה כזאת זוכה לתהודה), ואחר לצווח על מי שמתייחס בדיוק לתעמולת השקר הזאת. לאכול מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה? אני מבין את כוונותיך, אך שים לב גם למה שאתה אומר.
_new_ הוספת תגובההתייחסתי למאמר מושקע וטוב של ד''ר בר ניר בנושא זה
א. פרקש (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:42)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מתייחס לדבריך בלבד ולא לפרשנות הנוכחית שלך. נדמה לי שהבאתי ציטוטים מדוייקים לדברים שלך אליהם ועליהם אני מגיב.
_new_ הוספת תגובההרהב
א. פרקש (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 0:06) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. ''אנשי ימין קובלים תכופות כי רדיקלים ואנשי שמאל בישראל ובעולם מוצאים דופי רב בישראל'' ----

* תדייק ותציין בפנינו באילו אנשי ימין ובאילו אנשי שמאל ושאר רדיקלים אתה מדבר?

2. '' שהציונות מייצגת גם יומרה ורהב, עוד מראשית הציונות המדינית, יומרה ורהב שעמדו במובלע מאחורי המגמה לבוא במקום העם הילידי ''הפרימיטיבי''

* האם מכאן אני צריך להבין שאתה שולל את הציונות המדינית? למה קיומם של כמה ערבים ''פרימיטיבים'' לפי דבריך, צריך למנוע זכות היסטורית של עם אחר וצורך מדיני קיומי, ממשי ועכשווי?

3. ''הגישה ההרצליאנית היתה כי היהודים, רבים מהם ''מטובי האנשים'' – כאשר יקימו מדינה משלהם, הרי זו תהיה מדינה הבולטת בהיותה מתקדמת ונאורה.''

* אני שולל מכל וכל את פרשנותך ל'גישה ההרצליאנית' אבל כמובן תומך באמונה של היהודים שהמדינה הציונית צריכה, ותהיה בסופו של דבר, מדינה מתקדמת ונאורה ואנשיה טובים וראויים. זו מחשבה טובה ובריאה, בודאי בסוף המאה ה-‏19 – תחילת המאה ה-‏20. אבוי לנו אם הציונים הטובים הראשונים שלנו היו חושבים דרך הפילטרים המצויים בראשך.

4. '' מה הם ''דברים זעירים של מה בכך'' כגון זכויות העם הפלשתינאי, או אף הזכות לחיים הוגנים של רוב העם בישראל, של קורבנות השואה ויורשיהם, הזקנים והחלכאים החיים בשוליים וכיוצא באלה?''

* אתה מעגל ומקפל סיפורים היסטוריים כדי שיכנסו לארנקך. בחלקו הראשון של המאה ה-‏20 לא היה עם פלסטיני שנאבק להקמת מדינה, זולת העם היהודי. היו לנו ויכוחים בפורום אם היה עם פלסטיני בכלל בתחילת המאה ה-‏20 ולא הגענו ביננו להסכמה (לפחות אני ודוד סיון). אבל הויכוח ביננו אינו חשוב כלל, כי ערביי פלסטין עצמם לא הגיע לתודעה או להבנה הזאת והתנהגו כפי שהתנהגו לאורך כל תחילת המאה לא כעם השואף למדינה אלא כ''ערבים פלסטינים'' שרוצים ביטוי לאומי, אם במסגרת סוריה הגדולה, אם בעבר הירדן. ערביי עזה היו מנותקים מהכלל. וכשכבר היה כיבוש ערבי בשטחים ב-‏1949-1967 הם לא פעלו להקים לעצמם מדינה. הם אפילו לא פעלו כעם. מדינות ערב השתמשו בהם ככלי מלחמה לחבל בישראל ובאידיאולוגיה שלהם היתה ההבטחה והתמונה שכל אחד חוזר לביתו, לאדמתו ולזיתו אבל לא למדינתו. רק לאחר מלחמת יום הכיפורים החלו ערביי פלסטינים, בעיקר דרך אש''פ לגבש אידיאולוגיה של הקמת מדינה בשטחים הכבושים כשלב ראשון לבניית מדינה פלסטינית אחת על כל שטח ארץ ישראל (''תורת השלבים''). אז גם אקדמאים בעולם הפלסטיני החלו לחבל מסמכים היסטורים ואידיאולוגיים בסרט נע כדי לבנות עבר של היה ועתיד שלא יהיה. בינהם היה אחד בשם אבו עבאס שגם קיבל על כך דוקטוראט אוניברסיטת 'לוממבה' במוסקבה. בדוקטוראט שלו הוא ריכז באופן נהדר את הבסיס לויכוחים ביננו על משמעותה של הכחשת השואה, הטלת כתם על הציונים, הכפשת היהודים, האדרת הגרמנים וכו'.

5. '' כאילו ישראל מעניקה ליהודים שחרור מאנטישמיות וזקיפות קומה – בניגוד לכך, ישראל לא מצליחה לעשות זאת. ולמעשה – הציונות רימתה אותנו, וגם עניין האדם הציוני החדש לא ''עובד''. ---

* מה בדיוק אתה רוצה לומר? שבגלל שנפגעת מיחס אנטישמי אז אתה מודיע לנו שהחינוך בישראל נכשל, שה''ציונות רימתה אותנו'', ש''האנטישמיות לא שחררה את זקיפות קומתנו''? מה עניין הניסיון הפרטי של נער בן 15 לעניין הצלחתה של הציונות? האם מבחינה סטטיסטית לא יתכן שהציונות נכשלה איתך אבל הצליחה עם כל היתר?

6. '' יוצא איפוא כי מעשי ישראל מסכנים דווקא את שלומה של התפוצה היהודית בעולם, ומעלים את מפלס האנטישמיות, במקום לצמצמם, כפי שגורסת ההנחה שבבסיס הציונות המדינית.''

* אתה איבדת פשוט פרופורציות. האם הציונות נכשלה בגלל שאנטישמים מתעוררים כי ישראל הצליחה היכן שהוא? האם איום אנטישמי באוסטרליה צריך לעצור את ישראל מלהגן על אזרחיה בעוקף עזה או בגליל? ככה אתה מתכוון לקבוע את מדיניות ממשלתך המוסרית ושוחרת השלום באזור של מלחמות, נקם ושמד?

כנראה שנייר הלקמוס של האנטישמיות מגיב מהר להצלחות, או למה שנראה להם כהצלחות, של ישראל. וזה סממן טוב ואמין, יש לומר. מנגד ישראל וארגונים יהודיים בשיתוף עם ממשלות מקומיות צריכות לפעול במספר דרכים נגד הקבוצות האלה. ויש הרבה מה לעשות.

7. ''ישראל, בניגוד לאג'נדה הציונית המקורית, היא המקום היחיד בו נשקפת ליהודים סכנת מוות במלחמות, התפוצה היהודית היחידה שיש בה עוני מחריד, .... גנבים... מעילות..... יחס מחפיר לזקנים... ניצולי שואה... הקהילה היהודית היחידה שתלמידיה מפגרים במדעים, במתימטיקה ובהבנת הנקרא''

* הכללותיך מעידות רק עליך. העיקר כשאתה מפזר סיסמאות ולא מביא נתונים ומראי מקום. בגדול אין אמת בכל טיעוניך. ישראל היא העוגן היחידי שיש ליהודים שרוצים להישאר כיהודים בעולם. ללא ישראל היה היום העם היהודי בדעיכה לקראת קמילה. עוד שניים שלושה דורות ורק נטורי קרתא וחב''דניקים מעטים היו נותרים כיהודים וגם זה לא לאורך זמן.

לחילופין מה אתה מציע? האם נכון לפרק את המדינה ולהכריז על כל היהודים הישראלים כפליטים ולבקש את ארה''ב שתסייע לקלוט אותנו ברחבי העולם לפי 'קווֹטה'. אולי כמה מדינות יטילו ''נומרוס קלאוזוס'' בקליטת יהודים?

בעיית הקיום של ישראל באזור קטנה הרבה יותר מבעיית קיום העם היהודי. ישראל תוכל בעתיד להתקיים ללא יהודים בעולם (אם כולם יעלו ואם כולם יתבוללו). יהודים בעולם לא יוכלו להתקיים ללא ישראל. מכאן שהקיום של העם היהודי חייב לחזור לנורמליות על טריטוריה משלו ובמסגרת מדינת לאום.

ובמדינה נורמלית יש בעיות פשיעה, הזנחת זקנים וכו'. אבל אין זאת מבטל את הצורך וההצדקה במדינה. זה לא עומד במישור אחד. פשוט צריך לתקן את המדינה, ויש תקווה אפילו שכיום אנחנו נמצאים בשפל העמוק ביותר מאז קיומה.

8. ''דרושה רויזיה של נושא האנטישמיות, הרפיית ההיסטרייה, שכן לאחר הכל אין מדובר במעין חוק טבע, הכרח השורר בכל. אם איני טועה, בין היתר, בצרפת ... גרמניה.... הולנד.... אירלנד.... ועד המאה ה-‏18 אין כל זכר לאנטישמיות.''

* דרושה רויזיה בעניין האנטישמיות כפי שכבר ציינתי. צריך לפעול נגדם בהליכים משפטיים בסיוע מדינותיהם ולעיתים צריכים לנקוט נגדם במעשים ראויים.
לגבי העדר האנטישמיות באירופה המערבית בין המאות ה-‏16 ל-‏18 ובהולנד ובאירלנד מתישהו, לא הבאת נתונים. אני אבדוק זאת אם יהיה לי זמן ואגיב. נראה לי שאתה טועה. קודם כל היתה הפלייה בחוק שהגדרת זכויות אזרחיות, כמו לימודים, עיסוק, מגורים. היו ''קווטות'' ו-''נומרוס קלאזוס'' והיתה גם אלימות לשמה. כל זה האיץ וליווה את תהליך הרפורמה החילונית שחדרה גם לתוך היהדות. ויהודים שהתקשו להישתלב החברות המקומיות בגלל הפלייה על רקע לאומי-דתי העדיפו להמיר את דתם. זה עוד נייר לקמוס לקיומה של הפלייה.
_new_ הוספת תגובהדוגמא ל''ביקורת'' חסרת שחר, חסרת ערך, ומופרכת
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 6:42)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין כאן כל ביקורת של דברי, אלא רק הבאת ציטוטים מדברי, היוצרים את הרושם המוטעה של התייחסות הסורקת את החומר שכתבתי, במסגרת חלוקה על תוכן הדברים. אלא שאין כאן כל ביקורת ממשית, אלא הבאת מילים ומשפטים בעלמא, בטון של שלילת הדברים שכתבתי, אך ללא נימוקים השוללים אותם ממש. למשל:

1. מה זה ''צדקתנות היסטרית''?

2. מה זה ''בישראל יש חוגים בולטים שבין השאר מאשימים את כולם בשואה ואנטישמיות.''? איזה פשעים ביצע ה''צדקתנות'' הזה?

3. מה זה ''אוכף הומוגניות רוחנית''?

וכך הלאה. למעשה הקורא נתקל בפרור החומר הכתוב למשפטיו הבודדים, בפרגמנטצייה, דבר היוצר רושם מוטעה של התייחסות השוללת באופן מנומק דבר אחר דבר. אלא שכאמור, כלל לא באה הנמקה השוללת משהו, אלא אוסף של מילים החותרות לעורר רושם של תגובה ביקורתית. הכותב אומר כאן דברים תפזורתיים ככל העולה על דעתו, בכמות מרשימה, אך ללא כל רלוונטיות שוללת.
_new_ הוספת תגובהשרון, התכוונתי שתיקרא גם בין הציטוטים שהבאתי....
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:49)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל שלא ציינתי זאת בראש כל ציטוט כך שזה יהיה מובן גם לך.

אין לי אלא לשלול את טענותיך מתחילתם ועד סופם. אינני מתפלא שאין לך היכולת לענות על טענותי אחת לאחת.
_new_ הוספת תגובהWeb -2.0
Voldemort (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 14:37)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ווב מינוס 2

האתר הזה הוא מופת לרשתות אנטי חברתיות
_new_ הוספת תגובהומה כבודו רוצה ממני?
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 14:57)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהומה כבודו רוצה ממני?
Voldemort (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 15:28)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מחויבות לקהילה
_new_ הוספת תגובהאיזו קהילה?
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 16:04)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמחויבות לקהילה כלשהיא אינה כוללת ביקורת על חבריה שבגדו באמון
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 16:44)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רוב חברי הקהילה, שמעלו בכספי רוב החברים, שמביאים להרג חברים בקהילה באופן חסר אחריות, שמסבכים את הקהילה בעימותי דמים חסרי מוצא עם קהילות החזקות ממנה בעשרות מונים, שמשקרים לרוב חברי הקהילה בשביל להאדיר את ניכסיהם האישיים, שמוכרים לרוב חברי הקהילה מצרכים במחירים מופקעים תוך הסכמים קרטליסטים שאין מוצא מהם, שמסדרים להם ולמקורביהם את הג'ובים הטובים ביותר, תוך הדרת הטובים מהם ממתן שרותיהם העדיפים לחברי הקהילה?

כתבתי זאת בהנחה שאתה מכנה את מדינת ישראל היהודית ''קהילה''.

ועדיין, מה מאפיין קהילה? הגדר קהילה. מה מחוייבות הקהילה לחבריה, שהרי הדדיות הוא כאן עקרון חשוב.

האם חבורת אנשים המשתינה במשתנה ציבורית ברגע מסויים היא קהילה? האם הנוכחים בהרצאה מסויימת הם קהילה?

האם המשתתפים בויכוח ודיון פומבי הם קהילה?

מהי קהילה? לאיזו קהילה אתה מתכוון בדבריך?
_new_ הוספת תגובהמחויבות לקהילה כלשהיא אינה כוללת ביקורת על חבריה שבגדו באמון
Voldemort (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 16:58)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהבלעדי הביקורת כלפי הבוגדים והמועלים באמון הקהילה
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 17:09)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כיצד תשרוד הקהילה? קהילה שפשע בה רקב הופכת לזירה למלחמת הכל בכל, לנוכלויות אין סופיות (אף אחד אינו רוצה להיות הפראייר היחיד), להתדרדרות איכות השרותים, לבריחת המוחות הטובים מהקהילה, ולהתפוררות. התרומה להשרדות הקהילה, לעצם קיומה, היא המחוייבות העמוקה ביותר לקהילה. מאידך המקורנפים שמנסים לשתק את הביקורת, פוגעים בשרידות הקהילה. מהטעם הזה ביצעו המונים זועמים בהונגריה וברומנייה לינץ' בראש חוצות לאלו שהיטיפו בצדקתנות לנאמנות לקהילה במובן של השתקת המחאה. גררו אותם בצאוורונם על המדרכה ואחר תלו אותם, תוך מכות רצח.
_new_ הוספת תגובהאתה נותן דוגמאות של קהילות פרה רשתיות
Voldemort (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 17:50)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהובעבור מה להיות מחוייב לקהילת רשת?
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 19:37)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לכל אחת ואחת? באילו תנאים וזיקות גומלין נוצרת מחוייבות? מה מקבלים בתמורה למחוייבות?
_new_ הוספת תגובהומהם ביטויי המחוייבות?
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 19:39)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המחוייבות היא לכל צומת וצומת, לכל node?
_new_ הוספת תגובהובאשר לי, אם תבדוק לאשורו, אני מסביר פנים לכל מי שפונה אלי יפה
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 19:50)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וגם לבר פלוגתא תוקפני במיוחד, אני משתדל להסביר בסבלנות. אלא שהדבר בצרוף לדברים אחרים, אולי גם סוג של איכות אך גם ישירות ופשטות, מעוררים תוקפנות באנשים בעלי יצרים כלביים, שיחלקו כבוד לתכנים גבוהים רק אם נושאם אינו דובר בפשטות.

בעיני אנשים רבים תוכן גבוה מתקשר עם שפה גבוהה וגינוני מכובדות. ואילו ביטויי עגה מצטיירים מייד כמשהוא לא מכובד. אשר לי, חשוב לי שמסרי יובנו. הדבר קשור בגישתי הדידקטית, כאשר לימדתי את המושגים המורכבים ביותר, בתיכונים ערבים, באוצר מילים פשוט. מה שמעניין אותי הוא המוח האנושי ויכולותיו, ואיני כלל מתרשם מאוצר מילים עשיר ולא מגינוני כבוד.

על כן, השילוב של איכות גבוהה ושפה עממית בשילוב לשפה גבוהה יותר מעוררים אצל האדם צר המוחין רפלקסים כלביים, בדומה לכלב שאינו מזהה מה שלפניו והוא מטה ראשו מצד לצד ומתחיל לנבוח. גישתי היא ידידותית, אך כשמישהו מתחיל לנקוט ביצרים כלביים כלפי, אני מגיב בסבלנות, ולבסוף באפס סובלנות. שכן לעיתים אנשים פשטניים רואים כל גילוי של הרחבת דעת והומור כהזמנה לפרוע ולבטא דחפים נמוכים, וכשאני מזהה זאת, אני מגיב בחדות, שכן דחפים כלביים חדלים מנביחותיהם ומתחילים לכשכש בזנב בנוכחות תקיפות.
_new_ הוספת תגובהלשם מה זה? מה זה רלוונטי?
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 17:43)
בתשובה לVoldemort
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמחויבות לקהילה כלשהיא אינה כוללת ביקורת על חבריה שבגדו באמון
א. פרקש (יום שני, 07/05/2007 שעה 13:59)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מדינת ישראל יכולה להיות 'קהילה' ועדיין להיות מדינה. האחד לא שולל את השני. אלוף פלד בזמנו התייחס באופן קיצוני ותיאורטי לכך שמנגנוני המדינה מתנהגים ופועלים ללא מגנה כרטא שמשדרגת את הקהילה למדינה. קהילה היא קבוצה חברתית בעלי מאפיינים תרבותיים וחברתיים דומים שרוצה לשמור על אופייה הקולקטיבי. כשם שהקבוצה היא כלי פורמלי שמשמר את ערכי הקבוצה, כך המדינה היא כלי. אלא שקבוצה ומדינה מתנהלים באופן שונה.

בעקרון ישראל היא מדינה עם מנגנון תפקוד סביר ביותר אבל שהשלטון אינו מקפיד להפעיל אותו באופן ישר ומלא. ישראל אינה זקוקה למהפיכה מדינית אלא פשוט צריכה להחליט להתחיל להתנהג כמדינת חוק ומוסר. קיימת בעיה שאין לנו דור מנהיגים של ממש כיום ויותר מכך, שחלק גדול בשכבת ה''מנהיגים'' הפוטנציאליים לוקה בקלקולים על גבול הפשע.

---------------------------------------

שאלות אליך (שרון, כל שאלה שלי מסומנת בסופה בסימן שאלה. והערות שלי שמטבע הדברים לא מסומנות בסימן שאלה):

* האם הפשעים האיומים שביצעו המונים זועמים בהונגריה וברומנייה בראש חוצות הוא אירוע המשפיע על חיינו?

* ''המחוייבות היא לכל צומת וצומת, לכל node? ''

למה בדיוק אנחנו צריכים מחוייבות לכל צומת? וכיצד ה-NODE נכנס לעניין הזה?

* האם ''המוח האנושי ויכולותיו'' לא באים לידיד ביטוי גם, בין היתר, ב''אוצר מילים עשיר''?

* האם ''אדם צר מוחין'' מבטא בהכרח אך ורק ''רפלקסים כלביים'', והאם העובדה שאתה מגיב לדברים בהטייתם ממשמעותם הראשונית והטיבעית של ברי השיח שלך ולעיתים שאתה משלב דיברי בלע וקללה בדבריך דומה או לא דומה ''לכלב שאינו מזהה מה שלפניו והוא מטה ראשו מצד לצד ומתחיל לנבוח''???

* האם כשאתה מתחיל ''לכשכש בזנב בנוכחות תקיפות'' אנחנו צריכים להיזהר ולברוח ואולי לקרוא לוטרינר?
_new_ הוספת תגובההרהב
לי-און הדר (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 6:56)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכל מה שנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי ''אתה מעגל ומקפל סיפורים היסטוריים כדי שיכנסו לארנקך.'' אתה לא מזכיר ש-once upon a time החזרת הגדה לירדן (ועזה בחבילה), מה שהיה קרוי ה''אופציה הירדנית,'' היה רעיון שנידון ברצינות ואשר בגין טירפד כאשר סרב לצרף את ירדן לשיחות בקמפ-דייויד והעלה את תוכנית ה''אוטונומיה.'' אכן בגין יכול להצהיר ש''קמפ-דייויד ייסדתי את המדינה הפלשתינאית.''
_new_ הוספת תגובההרהב
א. פרקש (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 13:58)
בתשובה ללי-און הדר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני מזכיר עוד הרבה עניינים כי פשוט הגבתי לטענות של שרון.

הויכוח של השאלה הירדנית, אוטונומיה כן או לא, היא שאלה רחבה בעלת משמעויות רבות שמאפשרו מספר פרשנויות שונות ולגיטימיות. בקיצור נפילת עניין ה-''אופציה הירדנית''/''אוטונמיה'' קירב את ''יסוד המדינה הפלסטינית'' בדיוק כמו שהאוטונומיה עצמה אם היתה יוצאת לדרך, היתה מקצרת ומביאה לנו גם היא מדינה פלסטינית. בדרך אחרת, אולי קצת יותר מוקדם מאוסלו, היינו מתכתשים עם ערביי השטחים כך או כך.
ובעוד אנחנו מתווכחים עדיין אין שום מדינה פלסטינית. יותר משאנחנו לכאורה מכשילים הקמת מדינה פלסטינית, הפלסטינים עצמם לא ממש רוצים אותה.
_new_ הוספת תגובהעיקר דברי פרקש הם יצירת רושם מסולף בנושא תוכן המאמר ומגמותיו
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 6:56)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מטרת המאמר היא ביקורת הציביון של ארועי השואה בישראל - מיתוס הקרבן, פולחן המוות, ההתנשאות, השרדנות, הנירדפות, ושאר האלמנטים.

וכן עניין מניפולציות נושא השואה בישראל.

מסיבות לא ברורות לי המחבר שם בפי דברים אחרים לגמרי באמצעות שאלות מתממות מסוג:

''לחילופין מה אתה מציע? האם נכון לפרק את המדינה ולהכריז על כל היהודים הישראלים כפליטים ולבקש את ארה''ב שתסייע לקלוט אותנו ברחבי העולם לפי 'קווֹטה'. אולי כמה מדינות יטילו ''נומרוס קלאוזוס'' בקליטת יהודים?'' שאלות שכלל אינם שייכות לנושא.

את הרושם המסולף כאילו אני עוסק בשאלות אחרות ממה שעסקתי בהם יוצר האיש באמצעות פרוק מאמרי לחלקיקי משפטים רבים, טכניקת רמייה שהוא רגיל עליה גם כלפי כותבים אחרים. היו שכתבו לי בהערכה על ערמומיותו הרבה, אך איני חושב שיש כאן ערמומיות אלא פשוט חוסר יושר ושקרנות קשה.
_new_ הוספת תגובההמניפולציות השקריות של פרקש כלפי מאמרי
מיכאל שרון (יום רביעי, 02/05/2007 שעה 6:58) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מטרת המאמר היא ביקורת הציביון של ארועי השואה בישראל - מיתוס הקרבן, פולחן המוות, ההתנשאות, השרדנות, הנירדפות, ושאר האלמנטים.

וכן עניין מניפולציות נושא השואה בישראל.

מסיבות לא ברורות לי המחבר שם בפי דברים אחרים לגמרי באמצעות שאלות מתממות מסוג:

''לחילופין מה אתה מציע? האם נכון לפרק את המדינה ולהכריז על כל היהודים הישראלים כפליטים ולבקש את ארה''ב שתסייע לקלוט אותנו ברחבי העולם לפי 'קווֹטה'. אולי כמה מדינות יטילו ''נומרוס קלאוזוס'' בקליטת יהודים?'' שאלות שכלל אינם שייכות לנושא.

את הרושם המסולף כאילו אני עוסק בשאלות אחרות ממה שעסקתי בהם יוצר האיש באמצעות פרוק מאמרי לחלקיקי משפטים רבים, טכניקת רמייה שהוא רגיל עליה גם כלפי כותבים אחרים. היו שכתבו לי בהערכה על ערמומיותו הרבה, אך איני חושב שיש כאן ערמומיות אלא פשוט חוסר יושר ושקרנות קשה.
_new_ הוספת תגובהמה שבאמת חשוב לעם בישראל
מיכאל שרון (יום חמישי, 03/05/2007 שעה 22:21) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שחשוב בישראל הוא לצמצם את הבירוקרטייה, לקחת כוח אדם טוב לתפקידי מפתח במערכות השונות (הייתי מציע להעביר את המבחנים שפיתחתי לחלוקת קשב), לייעל מערכות, לחתוך את הקרטליזם הצרכני המנפח מחירים, ונוטה לסחורה פחות טובה (אישית, התמחיתי איפוא יש דברים טובים בזול), לחנך את הסוחרים שלא יעבדו לפי העין, ולא יעבדו עם הפה, אלא יתנו תמורה ממשית במקום לגרוף בוכטות על ידי מניפולציות שונות, לקחת כוח אדם טוב בהוראה, להביא את המשטרה לתיכונים, ולשבור את סוחרי הסמים, המנהיגות השלילית של הג'נקיס שלהם, את האלימות והסכינאות. שהניבחרים לראשי האדמיניסטרצייה בישראל יהיו בעלי השכלה ממשית ובעלי יכולות שכליות טובות, כמו בארה''ב, אנגליה, צרפת, גרמנייה, סקנדינביה. ועוד כמה דברים,

זה מה שבאמת חשוב. לתחושתי חינוך על מרכזיות אושוויץ והשואה בהוויתנו זה לא מה שיקבע, ולא קפיאה בשגב נורא. את זכר הקורבנות יש כמובן לכבד, אך כולנו נהפוך לקורבנות במוקדם או במאוחר אם השגב הנורא של המוות יהיה בעל מקום מרכזי בחיינו. מה שחשוב זאת גישה עניינית, מינורית, חכמה, ולא שגב נורא. איני סבור שמיתוס הקורבן תורם משהו לפעולות חיוניות של עשייה, בנייה, יעילות, יושר והגינות.
יאמר האומר, והלוא דבר אינו בא על חשבון משנהו, אפשר גם כך ויחד עם זה כך. אלא שעבודה חברתית ומדינית המשחררת את הפוטנציאל האנושי צריכה להעצים את דחפי החיים, את השפיות היוצרת, ולא להעלות את תנתוס על נס (דחף המוות הפרוידיאני) השזור בחוסר השפיות של ה''פלנטה האחרת'' (כפי שכינה זאת ק. צ'טניק). הבאתי כאן נימוקים מה נראה לי בעייתי כאן.
_new_ הוספת תגובהאתה כישלון אחד גדול שמנסה ללא לאות לעקוץ את מדינת ישראל
סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 7:53)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הכישלון הוא שלך. כשלת בגדול ואל לך לבוא בטענות לאיש.

השימוש הנלוז בטרגדיות שעברו על העם היהודי להלבנת כשלונך הוא יותר מפתטי ומקומם.
_new_ הוספת תגובהתסביך אמדאוס: הערה למאן דהו שמנאץ בנאקות צוררות כבדה וקשיחה
מיכאל (יום שישי, 04/05/2007 שעה 17:12)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יהודית מליק-שירן בתאריך 11/17/2005 9:53:45 PM

אשד אתה מחפש רייטינג

בכל המאמרים שכתבת לאחרונה שירבבת את שמו של מיכאל שרון ויצרת פרובוקציה כדי שיהיה לך רייטינג של תגובות. אתה ממציא לו קונספירציות מפה עד הודעה חדשה כדי לעורר תגובות במאמריך.

אני מבינה את הצורך הנואש שלך לכתוב כמוהו מאמרים מרתקים, מעמיקים, יסודיים ומאלפים, אך לא ייתכן שבכל מאמר שלך תשרבב את שמו ותשים בפיו דברים שהוא לא אמר ואלה יצאו מתוך הבנת הנקרא והפרשנות שלך לעוות נושאים ולהביא אותם בפני הקוראים כדברים סנסציוניים בפיו של שרון.

יש הבדל עצום ברמות הכתיבה ביניכם. הטכניקה של דייג המשליך את חכתו עם פיתיון כבר ישנה נושנה. אל תעשה את זה אשד, תפסיק לתקוף ותכתוב לך מאמרים שישקפו את מה שאתה מבין.

ראיתי דברים עצמאיים שלך ודי מצאו חן בעיני, אך כשאתה מחפש פרובוקציה, אתה יודע ששרון יגן על לפיד האמת שלו כעיתונאי ופוליצסט מבריק.

זה לא המקום להשמיץ אך אני מבקשת שתהיה אתה אמין בכתיבתך ותיצור לך קהל משלך שיעריך את מה שאתה כותב מבלי להזכיר , לתקוף ולהשמיץ אדם שלא עשה לך רע. שמור על אתיקה בכתיבתך ועל מוסר, כי נראה לי שאין לך כללים בסיסיים להגן על מה שאתה כותב.

יהודית מליק-שירן
מבקרת ספרותית, לשעבר יושבת ראש ועדת האתיקה של אגודת הסופרים בארץ

____________

אמדאוס - מתוך רשימה שלי:

אני כרגע צופה עם חברתי בסרט ''אמדאוס'' לפי מחזה של פיטר שפר. למוצרט יש כשרון נפלא, ויצירותיו נהדרות, ונכתבות באופן כה מושלם. ואילו אויבו, סליירי, איש בינוני שהגאונות מהווה כלפיו מעין התרסה אלוהית לבינוניותו הבולטת, מנסה בשנאה איומה הכרוכה בהחשפות עליבותו, להשמיד את מוצרט, להבאיש את ריחו, בדיוק באותם טכניקות שמאן דהו נוקט כאן כלפי.

אין טעם לדיבורים, צפו בסרט הניפלא אמדאוס, אף אם ראיתם אותו לפני שנים רבות. הדברים חיים ונכונים יותר מתמיד, בארץ שקליקות בינוניים שואפים בשנאה לגלגנית לקפד את המוחות הטובים שבה.

דעת המבקרים

_new_ הוספת תגובהאלי אשד חמודי, רק עוד עקיצה אחת ודי, בחייאת דינאק
מיכאל שרון (שבת, 05/05/2007 שעה 22:07)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נוכלויות ומניפולציות קשב בתחום הצרכנות בישראל

רובינו מעסיקים את קשבנו ומחשבתנו כאילו בעניינים הגדולים של הפוליטיקה ושאר נושאים חשובים, אלא שבמדה רבה איכות חיינו הינה גם תוצר של דברים קונקרטיים מאד הנוכחים כל העת ביום-יום, במובן הפשוט, הקיומי והפרוזאי ביותר. למשל: נסה לתקן מכשיר אלקטרוני, מערכת סטראו, טלויזיה, או הזמן אינסטלטור להביא את פרי המעי-הגס לרדת במבוא האסלה ולגלוש מעדנות לחופי ארצנו תוך הפיכתו לחרצף המצוי; ולא להציף. ובכן, המחירים לרוב או תמיד אותם מחירים, מחירים משונים, גבוהים להפליא, ולכולם יש תחושה שגם נותני השרותים הללו, מכניסים סעיפים פיקטיביים.

כך למשל, בתיקון מערכת סטראו שהיפסיקה להשמיע צליל ברמקולים שלה, אינך לעולם בטוח, אם לא מדובר בדבר קטנצ'יק, למשל חיבור או שבב קטן שהשתבשו, שלוקח שנייה לתקן, ומחיר החלק 20 שקלים. או שמא, כפי שמדווח לך המתקן בטון דיבור מעורר דאגה, ''תשמע, כמה חלקים כאן צריך להחליף... זו בעייה רצינית... להזמין את החלקים במפעלי S, יקח שבועיים לפחות, כבר נודיע לך בטלפון..המערכת כבר לא חדשה''... (אף שמדובר במערכת S שנקנתה לפני שנה וחודשיים)...

אז זה כך בכל מקום. ומתי אתה רואה שחרף הדיבור האדיב והיחס המנומס והמהוקצע, עובדים עליך עבודה עברית? אני למשל גיליתי את ג', עיירה ערבית גדולה. אז כך, זה פשוט. אתה מביא את ה-S למתקן אלקטרוניקה שם. קודם כל, האיש לא מייבש אותך, לא אומר, ''תשאיר, בעוד שבועיים נתקשר''. אלא, במקרה הטוב, ''חכה'', או במקרה הגרוע יותר, ''בוא עוד שעה'' או ''הערב''. כשאתה חוזר, אז, ''החלפתי נגד'' או ''סדרתי כאן את החיבור'' - עולה 30 שקל (במקום 500). חוזר מבסוט, איך אומרים, ''לקוח מרוצה''.

או חברת X, לבטריות לרכב. ''הבטרייה הלכה''? ''יש לך אחריות?'' (כן!) אז רגע, אולי בחברת הגרירה אמר הטכנאי שהבטרייה הלכה, אבל אני לא בטוח שהבטרייה הלכה, צריך לבדוק, תשאיר את הרכב כאן. בוא עוד יומיים. ובכן, עד מהרה מגלים שבטרייה אף פעם לא ''הולכת'', פשוט סתם ''התרוקנה''. והם טוענים אותה מחדש. אז מה אם כעבור יומיים הבטרייה שהלכה לעולמה שוב מתרוקנת ואי אפשר להזיז את המכונית? אני במקרים אלה נוהג להתקשר למנכ''ל, אין דרך אחרת לחרוג מתגרת ידם הפורעת של האנשים בשטח.

אבל בסוף, מגיעים לעיירה ג', כשהדבר קורה בפעם השלישית, ומחפשים קצת אויר נקי. ושם? נו טוף, ''איסמעון, הבטרייה ששמו לך, קטנה עבור האוטו, ולכן הן מחזיקות מעמד מקסימום שנה. הנה, אני מביא לך בטריה גדולה יותר, שמתאימה לאוטו''. והמחיר? 290 שקל במקום 550 ב-X.

והעסק מתגלה כסוס עבודה, עובד ועובד. ובלי כל הטירטור, עוגמת הנפש והזלגת הזמן.

וכך כמעט בכל דבר כאן. ולמה? האם משום שכמעט הכל כאן מאוגד ומתואם במין קרטלים נוכליים-משהו, לעיתים, קרטלים חלקיים בהם נהוג שיתוף מידע או תאומו, ולעיתים, קרטליזם מלא, על כל היבטיו התפעוליים? וזאת, החל בעסקים קטנים, המשך בגדולים יותר וכלה ברשתות הענק - קרטלים שאין להמלט מהם?

דלק? לעיתים עולה שמוהלים את המוצר החיוני הזה במים או שאר תוספי-הבל, בערך ב-‏30 או יותר אחוז מנפח הדלק שממלאים. המנוע מטרטר מדי, וגם הדלק מתרוקן מהר.

ועיירה ג'? דלק נקי לשם שינוי ולמרבית הפלא וההשתאות, לפתע שוב התחושה של פעם, בישראל הישנה והנישכחת, כשהמכונית נוסעת ונוסעת, ולא צ'יק צ'אק צריך למלא שוב. וגם המנוע יציב ושקט..

אתה נותן בחניון למשל או בקיוסק 15 שקל עבור שרות או מוצר? ובמטבעות? אבל גם כאן, בתחום קשקוש המטבעות ארע דבר בישראל: ''אדוני, נתת 10 אגורות במקום 10 שקל, בצרוף ל-‏5 השקל האחרים'' (טריק קטן שהתפשט כאן לפני כשנתיים, של החלפת המטבעות בזריזות בכף היד על ידי מקבל הכסף). רק אחר כך אתה ניזכר, שקודם לכן האיש הסיח את קשבך, באמצעות אמירה שלא במקומה, והיתה עוד הסחת שימת לב כזאת, על ידי אדם אחר בעסק, קודם שבוצע התרגיל השובב. תרגיל משולב. וכך, כמה כסף הם גורפים ביום כתוצאה מ''הערך המוסף'' הזה?

אגב, לא כלפי כל אחד הם מפעילים זאת, וכאן ניכנסת הגישה שהחבר'ה הללו מכנים אותה ''לעבוד לפי העין''. מה שעושה את ההבדל הוא אם הלקוח נראה כאיש תקיף או ממוקד באותם רגעים, או אדם הנראה ''נאיבי ותמים כזה''; או שהם תופסים בזריזות מיומנת בכגון-הא שדעתו באותם רגעים פזורה עליו מחמת טרדות היום-יום. חלק גדול מאותן הונאות הן מניפולציות קשב.

תקצר היריעה מלמנות את ''הדברים הללו'' בחיינו.
_new_ הוספת תגובהפיקציה
סתם אחד (שבת, 05/05/2007 שעה 22:53)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פיקציה ;
(נ') בדיה, בדותה, דמיון, דבר לא אמיתי, שקר, זיוף, הסוואה, פעולה שנעשתה למראית עין
_new_ הוספת תגובהאתה מסית נגדי ללא הרף בשקרים כבדים
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 0:01)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אני מזכיר את המילה ''שואה'' בהקשר כתיבתי, מייד אתה קורא לי מכחיש שואה, אף שדיברתי על גזל פיצויי ניצולי השואה ויורשיהם בישראל. אתה טופל עלי בצוררות אשמות כבדות. אין שום ברירה כרגע, אלא לתבוע אותך בעבור הסתה נגדי והשמטת הקרקע מתחת לרגלי.

יש שמסייעים לך בכך. מתוך מאות אלפי פסקאות בכתיבתי, כוונת זרקור לעבר שבר פסקה, או שניים, שנכתבו ברגע של זעם, כאשר פגעו בי באבסורדים במטרה בין היתר לחלץ ממני דיבוב מרשיע, בדומה לפרשת כרם נבות. אתה מנסה להישים עצמך כמשרת עניינם של אנשים שגזלו ממני פירות מחקר ופיתוח בני 37 שנה, והופך את הזעם שלי, למקור דיבוב ושימת דברים בפי, במטרה לקבל פרס ממישהו ולחזק את מעמדך, על חשבון אחד ממעשי הנבלה הקשים ביותר שנעשו בישראל מעולם.

מדובר בפיצויים בסכום שאתה יכול להעריך חלק ממנו. מאמצי ההכפשה הרבים כלפי, מעידים כאן על גודל הטובין והערכים הכספיים שמנסים לבסס את ניכוסם ממני, באמצעות הכפשתי, ולחמוק מפיצויים. היו שאמרו לי בסוג של הערכה משונה והתרסה על נפילתי בפח ''הבאת לנו חומר שיפרנס מחקר ל-‏30 שנה''. אתה כנראה מריח שכרגע תפיק מכך תועלת. הרי אדם שפוי לא היה מנסה להשקיע מאמץ בלתי נלאה למצוא בי דבר דופי. אתה בכל דרך, מנסה להוציא לי שם של ''אדם לא אמין'' (ברור, אם מיכאל לא אמין, אמירתו שהמחקר הזה הוא שלו ואמירתו שמגיעים לו פיצויים כאלה וכאלה אף הם לא אמינים. וזו הזדמנות לדחוק אותו גם מכל במה).

אני מקווה ומתפלל לישוע (אני רומי קתולי) שהפרשה הזאת תזכר בסופו של דבר בהיסטוריה של המדע, כאחת הפרשות המפורסמות של גזילת קניין רוחני וגופי ידע שלמים מחוקר, תוך הכפשה והוצאתו מגדרו במניפולציות שונות על מנת לחלץ ממנו דיבוב שירשיע אותו, בדומה לפרשת כרם נבות. אתה אחד מגדולי המנוולים שפגשתי בחיי, אלי אשד, יש כאן גם אחרים.

בפתיל ביקורת טוב ומעניין, ניצמדת עלי בנאצה כבידה וירודה, דבר המונע מאחרים להתדיין איתי. גרמת לי, ולא רק אתה נזק כבד, במשך תקופה שאתה יודע מהי.
_new_ הוספת תגובהתיקון טעות: איני נוצרי
מיכאל שרון (יום שלישי, 08/05/2007 שעה 17:39)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בשלב זה אני קרוב לנצרות כשם שאני קרוב מאד ליהדות
ולמונותאיזם בכלל, אך איני נוצרי באופן פורמלי. כתבתי זאת בטעות. כוונתי היתה לכתוב שאני קרוב בהבנות שונות, מזה שנים רבות מאד, ולא שעברתי טבילה.
_new_ הוספת תגובהמיכאל, עיצה מידיד בפורום
א. פרקש (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 15:25)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נא התאפק מלרדת שלניבכי נישמתך ונפשך, כי אתה לא עושה עם עצמך חסד.

אני משער של-''אף אחד'' וגם לא ל-''אין דבר'' לא איכפת אם אתה התנצרת בפועל או רק קיימת פגישת היכרות אינטימית עם ישו. ההבנות השונות שלך בעניין לא מחמיאות לך, בלשון המעטה.
_new_ הוספת תגובההערה בשולי ועדת וינוגרד: ציפי ליבני, היחידה בממסד לבנון II ש-
מיכאל שרון (יום שישי, 04/05/2007 שעה 15:18) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חשוב להזכיר למי שהושכח ממנו, כי ציפי ליבני היצליחה לתרגם בכשרונה כשלון צבאי לכמה הישגים מדיניים, היחידה בממסד השילטוני, שמהלכיה היו חכמים בנסיבות שהתהוו ונחלו הצלחה יחסית (זאת אם נתעלם מכך שהיא ממשיכה באוריינטציה הישראלית המסורתית של הסתמכות על בסיס הכוח הצבאי כמגבה מהלך מדיני)

זאת בדומה לטלייראן, המדינאי המלוכני הצרפתי, שכמו שאמר לי לפני זמן מה אינטלקטואל צרפתי החי בישראל, מעריץ שלו, היצליח בכוח האינטלקט שלו לבדו, וללא כל כוח מדיני ממשי, להשיג הישגים לצרפת המוכה שאחרי נפולאון (כביטויו בעברית צחה ''כשצרפת היתה מכל בחינה על הקרשים''), בהלכו קסם ובשבותו את חברי קונגרס וינה באינטלקט שלו. מפתיע, אך יש גם חשיבות לאינטלקט האינדיוידואל הבודד בעיצוב ההיסטורייה, במעורטל מגיבוי של כוח ובמנוגד למשל לגישתו של ההוגה הצבאי-מדיני פון קלאוזביץ או אפילו לזו של קארל מרקס (לפיה המבנה האידאי, נשען ויונק את כוחו מממשויות מטריאליות בעלות עוצמה).
_new_ הוספת תגובהאילו הישגים מדיניים ציפי ליבני הביאה לנו?
א. פרקש (יום שני, 07/05/2007 שעה 14:33)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה הקישקוש של הישגים מדיניים?

ממשל בוש ומדינות ערב עמדו בשקט לצידנו כמעט לכל אורכה של המלחמה הארוכה מידי. ישראל נכנסה למלחמה במעמד מדיני איתן וגב אסטרטגי רחב של אמריקה, מדינות אירופה וכמה מדינות ערביות.

החלטת האו''ם 1701 היא החלטת התקפלות של ממשלת ישראל ואי יכולתה לתקן את הקריסה שקרתה לנו באו''ם בשבוע האחרון למלחמה. ועל הקריסה הזו אחראיים אולמרט וגם לבני. http://www.peace-security.org.il/ArticlesInner.asp?A... ויותר מכך, זה פיספוס טוטלי ופגיעה באינטרסים חיוניים של ישראל שבאים לידי ביטוי בהישג של החלטה 1559.
_new_ הוספת תגובהאילו הישגים מדיניים ציפי ליבני הביאה לנו?
מיכאל שרון (יום שני, 07/05/2007 שעה 14:45)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש חשיבות למדיניות החוץ שיזמו אז, ושחרף המלחמה שתוצאותיה ההרסניות פורסמו בכל הרשתות הזרות - וההרסנות הזאת נראתה לא מובנת - חרף זאת הושגו יעדים מדיניים כלשהם (כוח האו''מ; צבא לבנון בדרום לבנון). עצם זה שעמדו לצידנו במלחמה חסרת פשר היא תוצאה של מהלכים מדיניים קודם לכן.
_new_ הוספת תגובהאילו הישגים מדיניים ציפי ליבני הביאה לנו?
א. פרקש (יום שני, 07/05/2007 שעה 15:10)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מדינות רבות עמדו לצידנו לא בשל שפישפשו לראות מי משמש/ת כשר החוץ של ישראל, אלא בשל מתווה של אינטרסים שהתאחדו בזמן נתון לטובת ישראל.

דוקא ממשלת הכשל והחרפה הזאת לא ידעה לנצל עד תום ובחוכמה את הקרדיט שניתן לה ביד חפצה.
_new_ הוספת תגובהאלי אשד, הדחקותו לקליקות, והטרמפ על הפלגיאט. רבותי - הקיאו
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 14:25) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, אנשים טובים, קרה מה שקרה, ועל המאמר הזה בוצע פלגיאט (הוא נשלח ל-‏3 במות לפני 3 שבועות. פירסומו השתהה, ובינתיים בוצע מחטף-פלגיאט (שהרי, כמו שיש מין-ומחוייבות ומולו יש השטוץ' - מחטף-משגל; כך יש פלגיאט מתארך ויש מולו מחטף-פלגיאט).

והנה לפניכם המחטף-פלגיאט
נפרט מעט: באתר שמאל הקרוב לאחת הבמות הללו הופיע מה שנראה כפלגיאט מקוצר המכיל את רוב הרכיבים (ולא רק קונספט יחיד או שניים) של מאמרי (בשבוע שלפני כן כתבתי אלמנטים מתוך המאמר באתר תרבות וביקורת בשם ''ארץ הצבי''). יש כאן תפיסה חדשנית בנושא ציביון ארועי העלאת זכרון השואה בישראל. תופעת הפלגיאט שכיחה במקומותינו, בפרט כשנוצר קונספט חדש בנושא מרכזי. גניבת קניין רוחני מוגדרת על ידי משטרת ישראל כמכת מדינה. ישראל מדורגת על ידי משרד הסחר האמריקני במקום הראשון או השני של הפרת זכויות יוצרים בעולם. ככל המצטייר (אף שיתכן שאני טועה כאן) הכותבת לקחה את מאמרי, ותמצתה אותו לכלל שלד מושגי קצר, לא מנומק, כמקובל במקרי מחטף-פלגיאט -תוך חצי שעה יש מאמר (מיתוס הקרבן, פולחן המוות, ההתנשאות, השרדנות, הנירדפות, ושאר האלמנטים). הסבירות שכל האלמנטים הללו, חדשניים לכשעצמם ובאופן מצרפי, במקובץ יופיעו ביחד באקראי, שואפת ל-‏0.

עד כאן סביר, קורה. פלגיאט אינו בלתי שכיח במקומותינו. יש פיתוי ויש תגמול ויוקרה.

אבל איך אלי אשד, המגנה את המאמר הזה בשם ''הגנה על קודשי ישראל'' נכנס לתמונה?

ראשית, האם אלי אשד הוא איש ירא שמים ואביר קודשי ישראל, בעל טון חגיגי וכבד ומלא שגב? או שמדובר בליצנות במסגרת קליקה של בראנז'אים כאילו שמאליים?

ראשית, ראו את המאמר בקישור: אשד, כדרכם של אנשי קליקות, מלקק לניר ברעם לכל האורך. ניר ברעם הוא צעיר איש בראנז'ה ספרותית, מארגן מחאה שמאלנית כביכול, ולמעשה מרד כנגד סופרים בני הדור הקודם. אין כאן אצל אשד כל חשיבה, הגות, עומק. הכל זה הוויה של פוליטיקה של קליקות והאינטריגות שם.

הנה משפט לקלקנות אופייני של אשד (כשגם העירו לו על ההגזמה, בשולי הכתבה):

''ניר ברעם ( בניגוד אולי לעמיתיו דוד בוסי ושמעון אדף וכל שאר החותמים שנראים **כלא יותר מנגררים אחרי אישיותו הדומיננטית ופרט לעצם חתימתם אינם רלבנטיים לרשימה זאת**... ) משתמש בקול קורא זה כהצהרה שיש טוען למנהיגות חדשה לספרות הישראלית'' .

ולמה אשד מלקלק לניר ברעם? כן, זה צעיר חשוב מאד, אמנם יש המעירים שרמתו הספרותית שואפת ל-‏0 (לי אין כל עמדה בנושא, לא קראתי דבר שלו), אלא שהוא ניצב בעמדה מרכזית בנוף הספרותי הצעיר, מארגן עצומות, כותב בהארץ כיום, עורך כרגע סדרה של ''עם עובד''.

ולמה אשד כותב כאן שאני מתנגד ''לרוסים, למזרחים''? סתם? לא. ניר כותב על המחאה המזרחית וקרוב לקשת המזרחית, והוציא גם ספר על הספרות הרוסית בישראל. יודע אלי מה שהוא עושה, ולא סתם הוא משקר. משתלם. אשד גם אומר שאני נגד הערבים. למה לא? ניר הוא שמאל ציוני? והנה אשד הרג 3 ציפורים במכה אחת. הסגנון הכבד של ''קודשי ישראל'', זה בדיחה בשביל החבר'ה.

עוד לקלקנות לניר מצד אשד
רגע, ניר הוא גם בנו של עוזי ברעם, שכיהן כחבר כנסת מטעם העבודה בשנים 77-2001, שר תיירות בכנסת ה-‏13 ו-‏3 חדשים בשנת 95 כשר הפנים. היחוס מגיע לסבא, משה ברעם, שר העבודה והסעד בימי גדולתה של מפא''י. אחיו של עוזי ברעם הוא העיתונאי ופרשן השמאל הרדיקלי שמאלני חיים ברעם, שאליו היגיע מאמרי ככל הנראה כחבר מערכת בבמה שמאלית אליה שלחתיו. משם התגלגל המאמר לכותבת המאמר ''המקוצר'', שגם, פירסמה בבמה שלה חומר של ניר ברעם.

וגם חומר של מתי שמואלוף פרסמה הגברת, ושמואלוף הוא איש הקשת המזרחית הכותב באימאגו, שאלי, הכותב אף הוא באימאגו מלקק גם לו, הגם שבזהירות לפעמים, מטעמי שיקולי קליקה. (שלחתי את המאמר שפלוגיאר גם לאימאגו - אלי תרם שם להבאשת ריחי ונפנף אותי מאימאגו, כנראה יחד עם עוד אדם, רמי נוי, עורך מדור ההיסטוריה שלא ממש מחבב אותי (בנו של נוידרפר ממפא''י) וכנראה עוד כמה.

אוירה מחליאה של קליקות, וכמובן פלגיאריזם, וראו מאמרי על קליקות ופלגיאריזם באתר קופירייטס.

http://www.copyrights.org.il/מאמרים.html

אלי, מסייע לפלגיאט של המאמר, והרי הוא מחניף לאנשים הנוגעים בעניין, לקליקה שלהם, בכך שהוא מנאץ כאן את המקור, תוך העמדת פנים של קודשי ישראל ודתיות ומה לא.

אז קחו נשימה עמוקה, או אם אינכם יכולים להתאפק, הקיאו את נישמתכם בעקבות הגועל הזה, וחיזרו לעולמכם השפוי.
_new_ הוספת תגובהאלי אשד, הדחקותו לקליקות, והטרמפ על הפלגיאט. רבותי - הקיאו
איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 15:00)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לך עוד הוכחות לפלגיאט
_new_ הוספת תגובהגם מכחישי שואה, שואלים אם יש עוד הוכחות לשואה
אמדאוס (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 15:22)
בתשובה לאיש החנטריש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עבור כל נושא שבעולם אפשר להפעיל את שרירי הפה, ולשאול ''יש לך עוד הוכחות''? מטבע הדברים, אין לפלגיאט תצלומים של ''בשעת מעשה''. בדרך כלל אנשים מוסמכים בנושא משווים את שני הטקסטים, ומחווים דעה אם טקסט אחד הוא פלגיאט של השני. הנקודה כפי שכתבתי היא לא עצם הפלגיאט, כפי שהכותב בערמומיותו מנסה בשאלה הזאת לסבך אותי עם מבצעיו, אלא הנאצות הכבדות מצידו, ''לשמן'' את הפלגיאט הזה בצד המטרה הוותיקה של ''שימון'' דברים נוספים, תוך קטל באמצעות השחרה והכפשה של היוצר המקורי.

ובאשר למאמר הנוכחי שלי, אשד ממסך כאן את מאמרי ויוצר מצג של דופי ודבר פסול, הן במאמר ובעקר בכותבו, בעוד הפלגיאט ''נהנה'' מחופש מלא מנאצה, ולכן, זוכה בקאנוניות או בלעדיות. שתי ציפורים במכה אחת, ציפור קלילה (המאמר הזה) וציפור ענק (כל השאר), תוך ''תרומה'' נוספת לחורבנו של היוצר.
_new_ הוספת תגובההכינוי ''איש החנטריש'' נועד להרפות את ערנות מושא הפגיעה
חד העין (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 15:42)
בתשובה לאמדאוס
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ודווקא כשאנשים מסוג זה נוקטים בטכניקה שאני מכנה אותה ''משחק הזונה העייפה'' (כאשר מישהי בשיא הערנות והדריכות משחקת את הזחוחה והלא איכפתית), דווקא אז אלה נעשים מסוכנים.
_new_ הוספת תגובהאשד מטה את פרס ספיר
גמאדאוס (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 16:04)
בתשובה לאמדאוס
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא יאומן

_new_ הוספת תגובהבדיחה מצויינת.
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:03)
בתשובה לגמאדאוס
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תחושתי העמומה היא שרק מפיץ הוא באתרו קטעוני שמועות על עצמו במו ידיו. איני בטוח כלל שאשד אינו יותר ממפיצן מידע, ונובר אינטרנט, וכמו רבים, מצליח לזנב עצמו למסיבות וארועים, ואפילו, לשבוע האנימציה בסינמטק. רואים אותו בכל מקום, זה העניין. נראה שאין הוא נחשב אדם שאפשר לבנות עליו, ואולי גם לא לחכם גדול. ההודעות בשולי המאמר ''אשד, תעשה לי ילד'', שתי ניחושים מי כתב אותם.

נראה שהבחור-חמד מזמן לעצמו פגישות פנויים פנויות, הנה למשל מבצע כזה של אשד:

היקום של אשד, מבצע לקוראות בעקר.
ראיתי זאת באיזה מקום, והסתקרנתי מי פונות לאשד. תחושתי היתה שאשד במו ידיו יוצר לעצמו מעריצות בדויות, אולי אחת גם תצטרף באמת, ממש כשם שנקבות עכביש בעונת הזיווג נוטות להתקבץ במקומות ריכוז: כיש כבר כמה, ועוד אחת ועוד אחת נימשכת. שמתי לב גם להודעה אחת שהופיעה, שהערכתי מייד שתוסר, מסיבות ברורות, ולכן, כמתעד מובהק, תעדתי זאת:

פועה זוגלובסקי בתאריך 4/29/2007 9:24:17 PM

לכל המתרגשות מאלי אשד

ניתן לראות אותו מידי כמה ימים ממתין, לבוש כמו חתן, בפינת דיזנגוף סנטר-קינג ג'ורג' ליד חנות הבגדים מאייר, בסביבות 8 בערב. ממתין לפגישה העוורת החדשה, לאחר שבטלפון כבר דאג לספר לפתייה התורנית מי הוא, כיצד הוכתר בכך וכך על ידי מעריב וכי הוא ממש עיתונאי (הגם שאויה, כזה שכתב מאמר בגלובס בתדירות של אחת לחודשיים אבל זה היה פעם, ופעם הארץ קיבל רשימה קטנטונת שלו על ז'ול וורן, אבל העקר הדמות, אלי הגדול מהחיים, וכרגע גם מעט שמן מהחיים. אז ככה, יידעתי אתכם איפוא ניפגשים, הגם שיש המרננות שאלי מכור לשטוצ'ים שחייבים לבוא עם בנות זוג מתחלפות, מה שמכונה בלעז one night stand . אבל אני, אני, משהוא אמיתי באמת, לא כמו אלה, נשמה גדולה, רק קצת מסריח מהפה, אבל עשיתי משהו בעניין כשהלכתי לווטרינר של הקאקער ספנייל שלי, שגם לו מסריח מהפה, ולמדתי משהו על דלקת חניכיים.
_new_ הוספת תגובהגם מכחישי שואה, שואלים אם יש עוד הוכחות לשואה
איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:12)
בתשובה לאמדאוס
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה לאלי אשד יש ערך בויקיפדיה
ול מ. שרון אין???
_new_ הוספת תגובהשתי ניחושים למה... כל אחד יכול לכתוב ערך בויקיפדייה
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:17)
בתשובה לאיש החנטריש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פשוט נירשמים וזהו (כלומר אז כותבים את הערך או מוסיפים לו)..
_new_ הוספת תגובהעדין לא עניתי לי על השאלה
איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:22)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם זה כל כך פשוט .מדוע דחו אותך מהויקיפדיה
_new_ הוספת תגובהאין ראוי ממנו לערך
גמאדאוס (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:26)
בתשובה לאיש החנטריש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הועדה שם זה אוסף של שמאלנים קטנים
_new_ הוספת תגובהאתה שם בפי על דרך הפרובוקצייה האבסורדית
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 20:37)
בתשובה לגמאדאוס
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ביטויים של אנשי ימין, שכל מה ששמאלה מהם, אף אם מדובר בפאשיזם ממסדי, או במעין ליברליזם, נחשב ל''שמאל''. איני בדיוק מה שנחשב שמאל ציוני, מגדיר עצמי כסוג של שמאל רדיקאלי וליברטריאן. יש מעט אנשי שמאל או רדיקלים אמיתיים ואנטי ממסדיים (כמוני למשל...) בישראל, וחלקם אינם כלל רואים במה שמכונה ''השמאל הציוני'' שמאל: מי שהתלהם במלחמת לבנון, בהצדיקו טבח אזרחים והרס תשתיות המדינה, מי שהתלהם בטבח עזה לפני כן, אינו שמאל אמיתי, אף אם אלה ניזכרו באיחור להפגין נגד מלחמת לבנון.

מאמרי: שיגיון לבנון כמשל
אשר לקליקות משונות שיש המכנים אותם ''שמאל'', ומדובר במשהו שאין לו דימיון ולו קלוש לשמאל, הדבר ניסתר ממני, ודומני, שהוא נועד לסחוט כספים, קרנות ותקציבים מהממסד הישראלי, ממשרד החינוך והרשויות המוניציפליות, ולהשיג לחברי הקליקות ג'ובים באקדמייה וכד'. שכן מול הדימוי של ''הימין הקיצוני'' אלה מציגים עצמם כיוצרים חזות נאורה של ישראל בחו''ל, דבר המשרת את ההסברה הישראלית. אגב, בין השנים 2000 ו-‏2004 הייתי קרוב לאגף הליברלי בליכוד. זאת במסגרת גישתי הליברטריאנית.

מכל מקום, זוכרני שפגישה קצרה עם אלי אשד וכמה אנשים, בשנת 97, אמרתי בחזרה במכוניתי כשהסעתים, לשאלתם, כי אני שמאל, ואלי וחבריו אמרו לי ''אנחנו ימין קיצוני, איך זה?'' בפגישה אחרת בת כ-‏30 איש אמר אלי ש''הפאשיזם תמיד ניצח'' וזעם כשאמרתי, שהפאשיזם של פרנקו, מוסוליני, והיטלר - כשלו, הפאשיזם תמיד היפסיד, שלא לדבר על הפאשיזם הרומני, ההונגרי והקרואטי בשנות ה-‏40.

בכל מקרה, איני אדם דוגמטי אך גם לא אקלקטיקן (תפזורתי) שמשאיל אלמנטים המצלצלים אופנתיים מכל הבא ליד. אני רואה עצמי בעל כוונים עצמאיים, שואף לאינטגרציות חדשות, ואיני נוהג לדקלם.
_new_ הוספת תגובהאתה שם בפיו פרובוקצייה האבסורדית
א. פרקש (יום שני, 07/05/2007 שעה 14:06)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיכאל שרון, מאיזה תאריך אתה ''שמאל רדיקאלי וליברטריאן'' ומתי אתה עובד לקבוצה אחרת?

הסכסוך ההיסטורי שלך עם אלי אשד ממש מעניין. אתה יכול לספר לנו עוד על הקרב העז שניטש בינכם?
_new_ הוספת תגובהשקרן שמנסה למשוך אותי כאן לדיון
מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:38)
בתשובה לאיש החנטריש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נירשמתי לשם זמן רב אחרי שהופיע כבר הערך בויקיפדייה על כת השטן, שלא אני כתבתי אותו, וזאת, למען הסקרנות, על מנת לתקן פסקה מסויימת בנושא בפסיכולוגיה, שאינו קשור אלי ולשמי (בניגוד למאן דהוא). אין לי, אף אילו רציתי, זמן לכתוב שם בהתנדבות, גם לא אודותי, אין אני מחשיב זאת. מעולם, ככל שידוע לי לא דחו אותי, איני יודע אם יש דבר כזה, לדחות מישהו. אולי רק מישהוא שיוצר שיבושים או משהו כזה.

שיטתך גם לחלוב מידע וגם להעסיק אותי באמצעות השמצות שאתה יזמת, על מנת שאאלץ להגן על שמי ולדחות האשמות והכפשות. חוללת לי נזק המוערך ככבד תקופה ארוכה מאד, באמצעות הכפשות, שמעתי לא מעט ממה שאתה מפיץ עלי בעיר. אתה חולה, אלי.
_new_ הוספת תגובהאלי אשד: מיכאל שרון ידידי
א. פרקש (יום שני, 07/05/2007 שעה 14:02)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מניין לך לדעת שאלי אשד בכלל נכנס לפורום כאן? האם אין הנחתך שמדובר באלי אשד היא פרועה למדי ואתה רק מוציא את זעצך לשווא כאסקימואי המנקר במדבר?
_new_ הוספת תגובההצבת נידבכים מחדש
מיכאל שרון (יום שני, 07/05/2007 שעה 14:32) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הערתי בשולי מאמרו של ספירו רלוונטית למה שהתרחש כאן. לעיתים יש דיאלוג - הכותבת ענבל בר און החלה עימי דיאלוג כזה, אלא שמייד בעקבות זאת החלה פריעה כלפי המאמר וכותבו, שנועדה לשבש דיאלוג. מסימני הפריעה הם הברבריות הגלוייה והפחות גלוייה, האופי המכניסטי, דמוי הרובוט בעל הסב רוטינות המעטות, של הבאת הדברים, האופי הלא אנושי והמשובש, המנוגד להגיון, של הדברים, טון של טרונייה או נאצה כבדה, הניסיון ''לקפל את הכותב'' סביב לעצמו במקום לקדם דיאלוג:

לעיתים ניזהרים לא להגזים, כאשר מניחים שלאינטלקטואל המותקף יש קשרים בחו''ל או מעמד בישראל, ולעיתים מבזים את האינטלקטואל באופן קשה, תופעה שאינה מקובלת במדינות תרבות. זהו אקט משבש שנועד ליצור אנרכייה, והוא עתיק כמו שהשמאניזם הקדום הוא עתיק.

דיון 4288

כלפי כל מחשבה וגישה מקדמת נוצרת גם קאונטר-ראקצייה. האויב הגדול של הפרקסיס הפוליטי המהפכני הם תהליכים של הטלת אקלקטיקה (תפזורתיות), פרור אקט האירגון המתקדם. אנו ניתקלים אז בהתנגדות של מלל מפורר, תכופות כשהמיסוך הזה מסתייע בחפיפה חלקית לעמדותינו.

הדבר מטיל אנטרופייה, כאוס, מביא גם לקריסת הנחישות המחשבתית, לביטול צלילותה ובהירותה של הפעולה המחוקקת (במובן הקנטיאני - אקט האוטונומיה של הרצון הבונה). סיבת הדבר היא בין היתר שממסדים מנסים להנציח את ההגמונייה באמצעות הטלת מורא, והדבר משתקף ביצירת מעין ערבול וקריסה ואנטרופייה פנימית.

יש המתייצבים דווקא ברגע כזה, ומציבים מחדש נידבכים באופן צלול, העוקף את כל גרעיני הסירבול והפילים הלבנים שתוקעים לך. כזה היה מאמרו של לנין מ-‏1905 ''מה לעשות'', וכזה (מבחינת המהות) הוא גם מאמרך הנוכחי. אני מזדהה עם כל דבריך, אשר לגישת מר ברעם במאמרו המסויים, אף אני בטאתי את התנגדותי בהודעה בשולי אותו המאמר (שלא פורסמה, אולי בדין היא ניתפסה כבעלת נימה חריפה מעט).
_new_ הוספת תגובההמעשה הנורא אודות עזמי והשושואים
מיכאל שרון (יום שני, 07/05/2007 שעה 18:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבובעמאייסעס אודות בשארה כמגלה את אמריקה (עניין התשתיות)

בעניין התשתיות - קיים מאמרי העתידני להלן.

מטח הטילים הסורי הראשון: התשתיות הן מטרת היריב

אני מניח שבמערכת הביטחון היו שקראו את מאמרי (אלא מה?..) והיו גם שהיתריעו, אחרי שזיכיתי אותם במאמר מאשמת ''שושואים פרנואידים''.

רק מה? לא נעשה דבר, כרגיל אצלנו. אבל, פטור בלי כלום אי אפשר, ומישהו במערכת החליט: אם לא הישקענו כסף גדול בעניין, לפחות נפיק תועלת מעניין התשתיות לסלק מכאן את האיש שמכניס לערביי ישראל רעיונות לא רצויים ועושה זאת בכשרון רב. שהרי איזו דרך אחרת קיימת עבורנו להתמודד עם אינטלקטואל בסדר גודל כזה, שמאמריו באנגלית באל-אהרם מראים לכל שהוא חושב בכמה סדרי גודל מעלינו והרבה מעבר לאופקי הפובליציסטיקה הפוליטית בעיתונות הישראלית ?

ראו מאמר בעיתון ימני, הרבה לפני מלחמת לבנון השנייה, המדבר באופן מפורש (בפסקאות האחרונות) על האפקטים הנוראים של פגיעה בבתי הזיקוק ובאיזור המפרץ. ויש שם כמה נבואות מדהימות (המאמר נכתב לפני הבחירות שהעלו את החמאס, כאשר סברו שהפת''ח הוא שייבחר מעל לכל ספק)

מטח הטילים הסורי הראשון

תסריט עתידני

מאת: מיכאל שרון Nfc

_____

רשימות קודמות

יסודות סדום ודה-סקסואליזציה בישראל
ניסוי בתרבות תעמולתית
שנת 2014
יסודות קירבון חברתי וכלכלי בישראל
אתם במו ידיכם, אחי גיבורי התהילה
_________

מדוע סוריה מעוניינת לרכוש ברוסיה טילי קרקע-קרקע (טק''ק) איסקנדר - ''הטיל המסוגל לפגוע בראש סיכה''?

הטיל, שכינויו הרשמי הוא SS-26 ושמו הפופולרי ISKANDER שייך למשפחת הטילים הארטילרים-טקטיים, הדומים ביעודם המבצעי לדור הקודם כמו הסקאד וכו'. עיקר תכונות האיסקנדר:
• התחלת שרות מבצעי (רוסיה) מאז 1999
• טווח יעיל: 300 ק''מ
• רש''ק: 480 ק''ג חומר נפץ, או מטעני משנה, למשל עשרה מארזי פצצות מצרר, מארזי מוקשים או נשק א.ב.כ
• משגר נייד: משאיות אופניות
• משקל : 3,800 ק''ג מוכן לשיגור
• דלק : מוצק
• מערכת הנחייה: שילוב GPS עם הכוונת רדיו וכן מספר דגמים עם הכוונה תרמית-אופטית אינפרא-אדום. זו ככל הנראה מערכת הנחייה לווינית, הנשענת על שלושה לוויני GPS-GLONASS המשרתים גם את הודו.

בשעה 0131 היה הבור אחד המקומות הבודדים בישראל שהיה מוצף אור בכוח הגנרטורים שהופעלו בו, מייד עם מטח הטילים הסורי הראשון שניתץ את תחנות הכוח הגדולות בישראל - רידינג ד', תחנת הכוח הענקית בחדרה ושאר תחנות הכוח בישראל.

האפלה שהשתלטה באופן מוחלט על כל ערי וישובי ישראל הוארה לפתע באחת בשעה 0153 בנחשולי ענק של להבות מזנקות ומרצדות במפרץ חיפה, איזור דרום השרון וצפון תל אביב, עם נחות המטח השני, שהיצית באור יקרות את בתי הזיקוק בחיפה ומתקני הדלק הענקיים בפי-גלילות (שעדיין לא הועבר ממקומו, חרף התוכניות, שהשתהו) ומאגרי הדלק האחרים בישראל.

תא''ל (מיל') אהרון (אהרה'לה) ענבר, ראש מל''ח (משק לשעת חירום) שהיה שקוע בשעות המאוחרות הללו בקריאת ביוגרפיה של הנשיא אייברהם לינקולן, ניזעק לטלפון מכוסה זיעה קרה, כשהוא מעיר, ספק לוחש לאשתו תרצה:

''כל השנים אמרתי להם שהיעדים לאו דווקא יהיו הקמ''ג והקרייה, אלא מוקדיה העיקריים של התעשיה והתשתית בישראל, שאינם כלל מבוזרים. הרי אמרתי להם שוב ושוב: כמו ביצים ענקיות חשופות ובולטות של פנתר. והם בשלהם כמוכי שד, שוב ושוב: הקמ''ג, הקרייה, בסיסי חיל האויר. ואני: פקר פלדה, מפעלי הפלדה בנתניה, סולתם, פלסאון, וולקן - 130 נקודות סה''כ והמשק הישראלי חוזר לשנות ה-‏30''.

אך הטלפון היה מנותק, וגם הסלולרי לא הישמיע רחש. ''פגעו גם בצמתות התיקשורת המרכזיות של תשתית בזק ואף בצמתות התיקשורת הפנימית'', אמר לתרצה בקול צרוד. ''מניין היה להם מודיעין כה נקודתי? קובי נהג לאמר בישיבות, שהסורים והחיזבאללה עם כמויות הסמים שלהם, מסוגלים לקנות כל מודיעין משמעותי בישראל. אמרנו לו, אתה שושו ללא תקנה, מזוג עוד מיץ אשכוליות ותרגע. לא צריך פה פרנואידים''.

בשעה 0221 לאחר שהתגלח בחופזה אך בקפדנות מוזרה שאחזה בו, לאור הפלוריסנטים הקטנטנים של מתקן האור הרזרבי שהיה דרך קבע במצב של טעינה, יצא אהרה'לה במכוניתו מקריית-אפעל לכוון הקרייה. ברגע האחרון קודם ליציאתו פתח לרגע את הטרנזיסטור והטלויזיה הקטנה בשחור לבן בחדר השינה המופעלת בסוללות, אך את התוצאה ניבא לו ליבו מראש: שום רחש. ב-‏6 תחנות רדיו - ירדן, מצרים, לבנון וסוריה היו השידורים בשעת לילה מאוחרת זאת כרגיל, מוסיקה קלה, שיר ישן של עבדול ווהב במצרים, פסוקי קוראן בירדן.

הרמזורים לא פעלו, ותנועת הרכב, שהלכה והתרבתה מרגע לרגע היתה מבולגנת. אורות פנסי הרכבים היו האורות היחידים שפילחו את החשכה המעובה, אך הכוכבים כמעט ולא ניראו, בגלל הנוגה האדום של פי-גלילות הבוערת מצפון מזרח.

בשעה 0341 הגיעה הידיעה לבור שחוליות קטנות של ערבים ישראלים חמושים התפרסו בין היתר בכל כבישי ישראל המרכזיים והם יורים ברכבים ומפנצ'רים בירי מדוייק כל רכב כבד הנע בכביש.

והשאר --
_new_ הוספת תגובהסקופ: ממצאים חדשים בפרשת רצח רביד
מיכאל שרון (יום שני, 07/05/2007 שעה 22:06) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הקונספירצייה כפי שהיא: שנינו יחד בכלא -
מיכאל מגלה לכולם

את רביד רצח מפעילו של שמפנייה, גיל דרורי, בכיר בשב``כ, שהיה המוח מאחורי ``דובדבן`` בימיה הראשונים.

במכונית הדוהרת לכוון בן יהודה, עטה הוא על רביד כאפייה על פניו, וירה בו פעמיים בחזהו, בצידוד. הר שפי שהיתה ידועה לשמפנייה היטב, ניבחרה על מנת להיות כלואה בתא אחד עם יגאל עמיר, כסוכרייה שתמתיק את לילותיו, אם יודה ברצח, ויאפשר את הדלגיטימצייה של המתנחלים. תועלת נוספת שחשבו עליה, היתה להעמיד בראש האוניברסיטה הלאומית דתית בר-אילן, שעמיר למד בה, איש שלום עכשו, כצעד אפולוגטי, ולהפכה על שלוחותיה לאוניברסיטה שיש בה יותר סטודנטים ערבים מאוניברסיטת חיפה.

הבטיחו לעמיר גם לתת לו טלויזיה בכבלים, מחשב, וספרי לימוד, וברגע מסויים הובטח לו שיאפשרו לו גם חופשות ממושכות מהכלא, כשהוא מחופש לואנונו או לטרנסברטיט ידוע מצפון תל אביב.

אבל הר שפי לא רצתה מזרחי, והעדיפה להפעיל את דעת הקהל, במטרה לחמוק מחיבוק הדוב, ואף להיות כמה שנים מובטלת, ולכן לא הודתה בכלום. השב``כ אמר לעמיר שהר שפי מסכימה לעסקה, הוא הודה, ולבסוף סדרו לו את הטרומבובה
_new_ הוספת תגובהתיקון טעות: איני נוצרי
מיכאל שרון (יום שלישי, 08/05/2007 שעה 17:49) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בשלב זה אני קרוב לנצרות כשם שאני קרוב ליהדות ולמונותאיזם בכלל, ובעל התעניינות בתאולוגיה, כולל בודהיזם ודתות אחרות, אך איני נוצרי באופן פורמלי. כתבתי זאת בטעות. כוונתי היתה לכתוב שאני קרוב בהבנות ובתחושות שונות, מזה שנים רבות מאד, ולא שעברתי טבילה.

מיכאל שרון
_new_ הוספת תגובהלא תנאף לא תבגוד לא לא לאל לא
צוריאל בת אמונה (יום שלישי, 08/05/2007 שעה 18:11)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תתבישו לכם לתת דוגמא לעל התנהגותכם. ודעו לכם שסופו של כל בוגד להיתפס אפילו במותו כל הסוד יתגלה איש לא יפקוד את קיברו בכל התקופה שהוא פגע במשפחתו ובאשתו.שמו יזכר כאדם נוכל אז אל לכם לחשוב רק על הרגע. אלוהים רואה משמים את כל הנואפים למינהם ועונשם גיע אמן סלע
_new_ הוספת תגובההחוויה הישראלית - תעוד
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 11:30) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

X שלום,

מה שכתבת ידוע לי, אלא שיש כאן דבר אחר לגמרי. ''משאילים'' מדבריך, ומתכחשים לך לחלוטין אם לא גרוע מכך, תוך הקניית תחושה של זלזול ודיסאוריינטצייה. קליקות קיימות בכל מקום, אלא שכאן יש סוג של חוסר יושר קיצוני, שאף מנסים להפגינו ולהדגישו, באופן הציני ביותר האפשרי, לתת לך תחושת חוסר אונים בסגנון, כאלה אנחנו, ומה תעשה? נפלת בפח. אנחנו פיקחיים ו''חזקים'' והכל עובר דרכנו, ואין לך סיכוי בסיטואצייה הזאת, אינך אלא חמור עבודה..

כתב לי הנרי, ששהה בזמנו בישראל:

Dear Michael:

Your description of your interactions with people at this event, the gossip, and the “cold-shoulder” brings back sad memories.

I am glad to hear that Tali Fahima is a pleasant and focused person. She is definitely a “somebody”, a person with character, unlike the masses o on the Left.

I would like to hear some prosaic information: How many people were there? How long was the debate portion? How long were the questions and answers with the audience? How well did Zalman Amit perform as a moderator? What new insights did you gain?

Regards,

Henry

הנרי היקר, שלום,

הדיון היה באולם, בקומה 2 - מתחת לקומת הכניסה. אולם בינוני, אך מלא מפה לפה, אנשים הצטופפו, הביאו כסאות ועמדו גם למעברים בשולי האולם. להערכתי היו שם 800 איש, חלק מהם צעירים שהריעו לאבנרי ביחוד. חלק אחר מחאו כפיים גם לאמירות ''נוקבות'' של פפה. לא ראיתי שם ערבים למעט ספורים אולי, היו שם כמה ''זרים'' אולי נציגי אירגונים בינ''ל, 2 או 3 מהם דיברו עם פפה בסיום דבריו, הבחנתי גם בפלשתינאית רזה ונאה עם כיסוי ראש, מהסוג שאני רואה בכפר קאסם, מקום נעים ותרבותי - בפרט מאז התנועה האיסלאמית הפכה דומיננטית בו (חכ' איברהים צרצור הוא בן הכפר. בסעודת ערב משפחתית אליה הוזמנתי שם בנובמבר 2006, בעקבות הכרותי עם צעירה קסומה אחת משם, ג'ינאן, אבי המשפחה, איש מכובד ונעים הליכות העובד במועצה, התקשר לצרצור להחליף עמו כמה מילים, ואמר לי שהוא, אדם עממי חכם ולא סנוב, ישמח להפגש איתי. אלא שמאז היא התארסה לצעיר בן 26 , כלכלן העובד בבנק לאומי, ב-‏4 דצמבר קיבלתי התקף לב והקשר הטלפוני בינינו נותק - היו לי איתה כמה שיחות מלבבות, נערה יקרה, רומנטית ובעלת אמונה, וגם אצילית, מעין בעלת הגות מעשית, נבונה ואורח חשיבה לעיתים ''מלכותי ותקיף'', בעלת אופי, אמרה לי שהעיקר זה ''לנצח'' מבחינה אישית, נראית מסוג הנשים שמעלות גבר לפסגה. לאחרונה נמנע האב להפגש איתי, אולי משום שאני כותב באתר שמאל, אולי משום שהיו ישראלים שאמרו לו שאני ''קיצוני'' דבר שנראה מנוגד למגמתם להראות השתלבות תורמת למדינה, ואולי פשוט משום שהיא התארסה, וצפוי לה ולבעלה עתיד מצויין כאן, ולא רוצים לתת פתח ל''בעיות'' איני יודע. זו משפחה עשירה ונכבדה).

ובכן, כל אחד דיבר 40 דקות, אחר 10 דקות נוספות. אחר העבירו שאלות בכתב על דף למנחה (שניהולו היה מעט חוור, מעט לדבר, פסיביות מוחלטת), לא היתה לקהל הזדמנות לשאול שאלות ולהשתתף). בשלב השאלות שארך כ-‏50 דקות, וגם בסיום, כשכל אחד דיבר כ-‏40 דקות, הייתי בחוץ, כנראה שיחתי עם פחימה היתה ארוכה יותר, וגם הייתי עם חברתי, שהכינה קפה. לא היתה לי תחושה של חידוש, הרי אני כותב את הדברים הללו, לעיתים גם רעיונותי משפיעים ומחלחלים, דבר שמקפידים להצניע. פפה נקט בגישה של הפעלת לחץ חיצוני על ישראל, אלא שאת הדברים הללו כתבתי בהודעה לגדה שלא פורסמה ב-‏3.3.07, אולי אימץ עמדה זאת בעקבות ההודעה שראה אותה איכשהו, אולי היתה זו עמדתו קודם לכן, איני יודע. הוא נקט גם בביטויים אחרים שהיצבתי ברשימותי מזה זמן רב, כגון ''מדינת הסגרגציה'', אמר גם, מספר פעמים בכעין פליטת פה חיננית במקום ''המדינה הציונית'' - ''מדינת השרירות'' או ''המדינה השרירותית'' -ביטוי שאף בו נקטתי, דבר על ''האליטות ודגילתם הצבועה ברעיון שני המדינות'', דבר שהצבעתי עליו ברשימותי, וכללית, קבלתי רושם שהוא קרא הרבה מדברי, שהיו בולטים, ולכן השתדל כל כך להראות שדברי כלל לא מוכרים לו, ולתת לי תחושה של דיסאוריינטציה. הרי כתבתי על עניין המדינה האחת באריכות ותוך גישה חדשנית ברשימות רבות, ואז הופיע ספרו בנושא. עמדתו כיום זהה לדברים שכתבתי בנקודות רבות, קשה לי להאמין שבאתר שהוא קרוב לו, לא ניתקל מעולם בדבר שלי, כפי שהעמיד פנים.. לא שמשנה לי, אדרבא, אך למה ההתכחשות והזלזול האישי הזה?

להלן אותה רשימה שלא הופיעה שלי, אך שפפה כנראה הושפע ממנה ואימץ כמה קווים (אולי היתה זו עמדתו קודם, איני יודע)

3 מרץ 07, תגובה למאמר ברעם

טיבעי, אחרי שזרקו לך, בשלב זה, פרור של אפשרות לפרסם את מאמריך באיזה מקומון, וגם בגלל יחוס אבות, שאתה נותן משקל אונטולוגי רב לחברה זאת שהרקב והסאוב פשע בה במימדים כה גדולים. אין זה כבוד גדול בעולם להיות ישראלי, הנוורוזה והפרע אוכלים בחברה הזאת בכל פה, ועושים רבים מהפרטים בה לאנשים קלי משקל, שדבריהם חסרי משמעות, ותנועותיהם, מכוונות בעקר לחלוקת כספים. בחברתנו אין כלל משקל כיום לעניין האפיסטמולוגי. איני מנוכר משום שהשתייכתי לצד הנמוך של החברה הזאת, נהפוך הוא, סבי ד''ר ביקלס היה ממקימי המוסד של קופ''ח הכללית כמו שהיא היום, יו''ר רופאי קופ''ח שנים רבות, וכתב כמה ערכים באנציקלופדיה העברית, ועם הרכוש שסבתי הביאה מפולין ב-‏1924 נחשבה משפחתי לאריסטוקרטיה הא''י. הגעתי לתחושות הללו משום שאישית הייתי למושא לחמדנות יצרית חסרת גבולות, כלפי פירות עבודתי המחקרית והפיתוחית, ונוכחתי עד כמה הפרע הילדותי פושה כאן. ראיתי גם מה משקלה האמיתי של ישראל, ועד כמה מזלזלים באדם הישראלי, באנגליה למשל. ולכן סבורתני, הן בגלל ניתוח ההוויה הישראלית, והן משום שאני גם בעמדה לשפוט על סמך התנסות קיומית אישית, שאין כלל לבנות על הפצת מסרים כלשהם בחברה המסואבת הזאת, ויש למקד את המאבק בלחצים חיצוניים על ישראל, והבנת דעת הקהל באירופה בעקר וגם בארה''ב, מה קורה כאן, ועד כמה אסור למסור את הדברים לגחמתה של חברה פורעת ומתעמרת ומושחתת כישראל המצויידת באמצעי השמדה המונית, ולכן יכולה להביא אסון על האנושות, גם מבחינה זאת. התערבות חיצונית מנחה יכולה להיות גם בעלת אפקט חינוכי חשוב כלפי האליטות הישראליות, בשביל לטעת בהם תחושת גבולות וסייג לפרע ולאנרכייה הנוראה והיצרית בחשיבתם.

מיכאל שרון

_____

פורום גוש שלום

מארח דיון ציבורי:

שתי מדינות או מדינה אחת

ויכוח בין:

ח''כ לשעבר אורי אבנרי

ו ד''ר אילן פפה

ינחה:

פרופ' זלמן עמית

המתדיינים ישיבו לשאלות הקהל

ביום שלישי, 8 במאי, 2007

בשעה 20.00

בבית הקיבוץ הארצי ליאונרדו דה-וינצ'י 13, ת''א-יפו

~~~
Dear Michael:

Your description of your interactions with people at this event, the gossip, and the “cold-shoulder” brings back sad memories.

I am glad to hear that Tali Fahima is a pleasant and focused person. She is definitely a “somebody”, a person with character, unlike the masses o on the Left.

I would like to hear some prosaic information: How many people were there? How long was the debate portion? How long were the questions and answers with the audience? How well did Zalman Amit perform as a moderator? What new insights did you gain?

Regards,

Henry

From: Michael Sharon
To:
Sent: Wednesday, May 09, 2007 1:12 AM

X שלום,

בקרוב כנראה אפרסם מחוץ לישראל, אמנם באיחור. ניסיתי מעט עוד כאן, בעברית, אך לאחרונה מאמרי לא פורסמו, בעוד שנכתבו פלגיאטים מקוצרים, של חברים לקליקה זו או אחרת. התופעה של קליקות כאן היא בעייתית, קשורה בקבלת קרנות ממשלתיות, כשחברי הקליקות ממליצים זה על זה, ואם מישהו בעל רעיונות אך מחוץ לקליקה, ''משאילים'' ממנו, ואותו מצניעים, כלומר לא מפרסמים. זאת ועוד, אם אתה פוגש את החבר'ה האלה בכנס כלשהו, הם מדיפים קור קטבים, וחלקלקות. הייתי היום עם חברתי בויכוח של אבנרי מול אילן פפה, והיא נדהמה. השיחות בין חלק מהאנשים, אינם אלא רכילות, איפוא יש קרן של משרד החינוך, ומי ימליץ ואיך לסדר. אתה רואה אנשים חסרי כישורים בעליל, בכל אורחותם, כשכל פעילותם הפוליטית נעשית למטרת תמיכת קרנות. אין שם שום עניין אפיסטמולוגי, הכל אינטרס עירום וכוחניות. גם אם תרמת רבות, מתעלמים ממך, אלה שכנראה קצת פליגיארו אותך, בקור ובחלקלקות. חברתי נידהמה, אמרה שיש שם אנשים קצת חסרי נשמה אילן פפה, הגם שהייתי חביב, אמר שלא שמע את שמי, ואף שפירסמתי רבות בגדה, ואמרתי לו שפרסמתי אסופת רשימות על זכות השיבה וגם תגובה למאמרו, ושאלתי בעדינות אם דברי מוכרים מעט לו, הוא אמר לי בחלקלקות כפי שהודפים טרדן שיגיב לזה, שיקרא זאת, דבר לא ראלי. מייד שאלתיו אם הוא יכול להראות לי את שמואל אמיר, והוא אמר שוב בחלקלקות, שנתנה לי להרגיש כאילו אני מן יצור הנחשב בעיניו למשונה או גרוע מכך, שהוא ''יקשר בינינו'' אף שלא ביקשתי זאת, ואמרתי שכתבנו אמאיילים זה לזה, ובסך הכל רציתי לפגוש פנים אל פנים אדם שכתבתי באתרו כה הרבה. גם חברתי ניגשה אליו ובקשה בנימוס. צריך להתנסות בכך, להבין כיצד אדם חש עצמו ללא קרקע מתחת לרגליו. היחידה שדברה איתי היתה טלי פחימה, בחורה נבונה וסימפטית שפגשתי מחוץ לאולם כשיצאתי לעשן סגריה, דברנו כ-‏20 דקות או יותר, שיחה מעניינת, נתתי לה פרשנות על פי גישתי לדברים שונים שעלו, יש לי מה לומר והיא שמעה בעניין רב, זו בחורה רצינית ובעלת אופי, הצטרפה אחר כך איזו תיירת, אך מייד לאחר מכן סוכך בינינו בחור מזוקן וסתמי למראה ממכיריה בשם אודי אלוני, והחלו לשוחח ביניהם בענייני רכילות וכד'. היא אמנם היציגה לי אותו, אך הוא התעלם ממני. תחושתי היא שמדירים אותי ועושים הכל להתעלם ממני ולהקטין אותי, דווקא משום שאני מציג שיעור קומה אינטלקטואלי בקנה מידה הרבה מעבר למקובל בישראל, מול עלובי הנפש האלה.

בברכה,

מיכאל
_new_ הוספת תגובהתעוד נדיר: אתה שולח מאמר ומופיע פלגיאט במקומו. ואז גם מכפישים
מיכאל שרון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 13:20) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תעוד נדיר: אתה שולח מאמר ומופיע פלגיאט במקומו ואז גם מכפישים אותך. קליקות וקניין רוחני ברשת.

אתה שולח מאמר חדשני ל-‏3 במות, המאמר אינו מתפרסם, אלא באיחור, אלא שמייד מופיע פלגיאט מקוצר שלו. בנוסף, מתחילה פעולה של השחרת ונאוץ המקור, במטרה לתלות בו דופי, וכך להפוך את הפלגיאט לקנוני ולהשכיח את המקור.

תעוד: המאמר החדשני ''קיומיות ורהב'' ותגובות הנאצה הכבדות, האטומות-מכניסטיות והצפודות שהופיעו בשוליו, בעקבות פלגיאט שלו וניסיון השחרת המקור, וזאת מייד לאחר שהחל להתפתח דיון ענייני:
דיון 4275

מאמר בעל גישה חדשנית והמשגה מקורית נשלח ל-‏3 במות ב-‏18 אפריל, פרסומו השתהה והשתהה, ואחר זמן מה מצאתי פלגיאט מקוצר שלו, מצד כותבת, שיש לה זיקה ופירסמה בבימתה מאמרי אנשים המשתייכים ישירות או בעקיפין לקליקה מסויימת, שאל אנשים בעלי זיקה אליה נשלח מאמרי. כאשר כבר פורסם מאמרי באחת הבמות, היה בתחילה דיון נעים ותגובות טובות וענייניות, אלא שהדיאלוג נקטע עד מהרה על ידי נאצות כבדות ושקריות מצד אנונימי, שסגנונו מוכר לי היטב, ששקד לנאצני בעבר, המתחכך בקליקה, תוך שהוא גם מתריס ומשתבח ב''כוחו'' ומעמדו. הנאצות הללו, שנכתבו כאן בכינוי ''סתם אחד'' ומאוחר יותר בכינויים נוספים - ואשר הם מלוות את מאמרי תקופה ארוכה, ללא קשר לתוכן המאמרים, בין אם זה בנושא אמנות, סיפור קצר, נושא כלכלי או בביטחון לאומי, או בפסיכולוגיה קוגניטיבית - כולם בסגנון הסתה ונאצה כבד,לא מנומקים, לא מותאמים לדברי, פסקניים וחורצים משפט וחותרים להדביק לי כיד ההסתה דימויים מעולם אחר, על דרך האסוסיאציות הרופפות וללא כל שחר. היצף הנאצה וההשחרה הזה ממסך את מאמרי ויוצר מצג של דופי ודבר פסול, הן במאמר ובעקר בכותבו, בעוד הפלגיאט ''נהנה'' מחופש מלא מנאצה, ולכן, זוכה בקאנוניות או בלעדיות.

ראו למשל, כמתאבן קצר, הצצה ראשונית לגישה המפלגיירת-מכפישת המקור:

_____________

_____________

איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 15:00):

יש לך עוד הוכחות לפלגיאט?

______________

מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 15:22):

גם מכחישי שואה, שואלים אם יש עוד הוכחות לשואה

עבור כל נושא שבעולם אפשר להפעיל את שרירי הפה, ולשאול ''יש לך עוד הוכחות''? מטבע הדברים, אין לפלגיאט תצלומים של ''בשעת מעשה''. בדרך כלל אנשים מוסמכים בנושא משווים את שני הטקסטים, ומחווים דעה אם טקסט אחד הוא פלגיאט של השני. הנקודה כפי שכתבתי היא לא עצם הפלגיאט, כפי שהכותב בערמומיותו מנסה בשאלה הזאת לסבך אותי עם מבצעיו, אלא הנאצות הכבדות מצידו, ''לשמן'' את הפלגיאט הזה בצד המטרה הוותיקה של ''שימון'' דברים נוספים, תוך קטל באמצעות השחרה והכפשה של היוצר המקורי.

ובאשר למאמר הנוכחי שלי, אשד ממסך כאן את מאמרי ויוצר מצג של דופי ודבר פסול, הן במאמר ובעקר בכותבו, בעוד הפלגיאט ''נהנה'' מחופש מלא מנאצה, ולכן, זוכה בקאנוניות או בלעדיות. שתי ציפורים במכה אחת, ציפור קלילה (המאמר הזה) וציפור ענק (כל השאר), תוך ''תרומה'' נוספת לחורבנו של היוצר.

_____

איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:12):

למה לאלי אשד יש ערך בויקיפדיה
ול מ. שרון אין???

_____

מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:17):

שתי ניחושים למה... כל אחד יכול לכתוב ערך בויקיפדייה

פשוט נירשמים וזהו (כלומר אז כותבים את הערך או מוסיפים לו)..

______

איש החנטריש (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:22):

עדין לא עניתי לי על השאלה

אם זה כל כך פשוט .מדוע דחו אותך מהויקיפדיה
________

מיכאל שרון:

שקרן שמנסה למשוך אותי כאן לדיון

נירשמתי לשם זמן רב אחרי שהופיע כבר הערך בויקיפדייה על כת השטן [בו היה הפנייה לפרוייקט גדול שלי בנושא], שלא אני כתבתי אותו, וזאת, למען הסקרנות, על מנת לתקן פסקה מסויימת בנושא בפסיכולוגיה, שאינו קשור אלי ולשמי (בניגוד למאן דהוא). אין לי, אף אילו רציתי, זמן לכתוב שם בהתנדבות, גם לא אודותי, אין אני מחשיב זאת. מעולם, ככל שידוע לי לא דחו אותי, איני יודע אם יש דבר כזה, לדחות מישהו. אולי רק מישהוא שיוצר שיבושים או משהו כזה.

שיטתך גם לחלוב מידע וגם להעסיק אותי באמצעות השמצות שאתה יזמת, על מנת שאאלץ להגן על שמי ולדחות האשמות והכפשות. חוללת לי נזק המוערך ככבד תקופה ארוכה מאד, באמצעות הכפשות, שמעתי לא מעט ממה שאתה מפיץ עלי בעיר. אתה חולה, אלי.

____________________
____________________

לעיתים יש דיאלוג - הכותבת ענבל בר און החלה עימי דיאלוג כזה בשולי מאמרי, אלא שמייד בעקבות זאת החלה פריעה כלפי המאמר וכותבו, שנועדה לשבש דיאלוג. מסימני הפריעה הם הברבריות הגלוייה והפחות גלוייה, האופי המכניסטי, דמוי הרובוט בעל הסב רוטינות המעטות, של הבאת הדברים, האופי הלא אנושי והמשובש, המנוגד להגיון, של הדברים, טון של טרונייה או נאצה כבדה, הניסיון ''לקפל את הכותב'' סביב לעצמו במקום לקדם דיאלוג:

לעיתים ניזהרים לא להגזים, כאשר מניחים שלאינטלקטואל המותקף יש קשרים בחו''ל או מעמד בישראל, ולעיתים מבזים את האינטלקטואל באופן קשה, תופעה שאינה מקובלת במדינות תרבות. זהו אקט משבש שנועד ליצור אנרכייה, והוא עתיק כמו שהשמאניזם הקדום הוא עתיק.

ובהמשך מובאות הנאצות הכבדות, ההתרסות, ותגובותי. הדבר מהווה תעוד חשוב, נדיר למדי, אודות השיטות השונות הננקטות כאשר יש גניבת קניין רוחני באינטרנט:

___________________________
___________________________

מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 14:25):

אלי אשד, הדחקותו לקליקות, והטרמפ על הפלגיאט. רבותי - הקיאו

ראשית, אנשים טובים, קרה מה שקרה, ועל המאמר הזה בוצע פלגיאט (הוא נשלח ל-‏3 במות לפני 3 שבועות. פירסומו השתהה, ובינתיים בוצע מחטף-פלגיאט (שהרי, כמו שיש מין-ומחוייבות ומולו יש השטוץ' - מחטף-משגל; כך יש פלגיאט מתארך ויש מולו מחטף-פלגיאט).

והנה לפניכם המחטף-פלגיאט

נפרט מעט: באתר שמאל הקרוב לאחת הבמות הללו הופיע מה שנראה כפלגיאט מקוצר המכיל את רוב הרכיבים (ולא רק קונספט יחיד או שניים) של מאמרי (בשבוע שלפני כן כתבתי אלמנטים מתוך המאמר באתר תרבות וביקורת בשם ''ארץ הצבי''). יש כאן תפיסה חדשנית בנושא ציביון ארועי העלאת זכרון השואה בישראל. תופעת הפלגיאט שכיחה במקומותינו, בפרט כשנוצר קונספט חדש בנושא מרכזי. גניבת קניין רוחני מוגדרת על ידי משטרת ישראל כמכת מדינה. ישראל מדורגת על ידי משרד הסחר האמריקני במקום הראשון או השני של הפרת זכויות יוצרים בעולם. ככל המצטייר (אף שיתכן שאני טועה כאן) הכותבת לקחה את מאמרי, ותמצתה אותו לכלל שלד מושגי קצר, לא מנומק, כמקובל במקרי מחטף-פלגיאט -תוך חצי שעה יש מאמר (מיתוס הקרבן, פולחן המוות, ההתנשאות, השרדנות, הנירדפות, ושאר האלמנטים). הסבירות שכל האלמנטים הללו, חדשניים לכשעצמם ובאופן מצרפי, במקובץ יופיעו ביחד באקראי, שואפת ל-‏0.

עד כאן סביר, קורה. פלגיאט אינו בלתי שכיח במקומותינו. יש פיתוי ויש תגמול ויוקרה.

אבל איך אלי אשד, המגנה את המאמר הזה בשם ''הגנה על קודשי ישראל'' נכנס לתמונה?

ראשית, האם אלי אשד הוא איש ירא שמים ואביר קודשי ישראל, בעל טון חגיגי וכבד ומלא שגב? או שמדובר בליצנות במסגרת קליקה של בראנז'אים כאילו שמאליים?

ראשית, ראו את המאמר בקישור: אשד, כדרכם של אנשי קליקות, מלקק לניר ברעם לכל האורך. ניר ברעם הוא צעיר איש בראנז'ה ספרותית, מארגן מחאה שמאלנית כביכול, ולמעשה מרד כנגד סופרים בני הדור הקודם. אין כאן אצל אשד כל חשיבה, הגות, עומק. הכל זה הוויה של פוליטיקה של קליקות והאינטריגות שם.

הנה משפט לקלקנות אופייני של אשד (כשגם העירו לו על ההגזמה, בשולי הכתבה):

''ניר ברעם ( בניגוד אולי לעמיתיו דוד בוסי ושמעון אדף וכל שאר החותמים שנראים **כלא יותר מנגררים אחרי אישיותו הדומיננטית ופרט לעצם חתימתם אינם רלבנטיים לרשימה זאת**... ) משתמש בקול קורא זה כהצהרה שיש טוען למנהיגות חדשה לספרות הישראלית'' .

ולמה אשד מלקלק לניר ברעם? כן, זה צעיר חשוב מאד, אמנם יש המעירים שרמתו הספרותית שואפת ל-‏0 (לי אין כל עמדה בנושא, לא קראתי דבר שלו), אלא שהוא ניצב בעמדה מרכזית בנוף הספרותי הצעיר, מארגן עצומות, כותב בהארץ כיום, עורך כרגע סדרה של ''עם עובד''.

ולמה אשד כותב כאן שאני מתנגד ''לרוסים, למזרחים''? סתם? לא. ניר כותב על המחאה המזרחית וקרוב לקשת המזרחית, והוציא גם ספר על הספרות הרוסית בישראל. יודע אלי מה שהוא עושה, ולא סתם הוא משקר. משתלם. אשד גם אומר שאני נגד הערבים. למה לא? ניר הוא שמאל ציוני? והנה אשד הרג 3 ציפורים במכה אחת. הסגנון הכבד של ''קודשי ישראל'', זה בדיחה בשביל החבר'ה.

עוד לקלקנות לניר מצד אשד

רגע, ניר הוא גם בנו של עוזי ברעם, שכיהן כחבר כנסת מטעם העבודה בשנים 77-2001, שר תיירות בכנסת ה-‏13 ו-‏3 חדשים בשנת 95 כשר הפנים. היחוס מגיע לסבא, משה ברעם, שר העבודה והסעד בימי גדולתה של מפא''י. אחיו של עוזי ברעם הוא העיתונאי ופרשן השמאל הרדיקלי שמאלני חיים ברעם, שאליו היגיע מאמרי ככל הנראה כחבר מערכת בבמה שמאלית אליה שלחתיו. משם התגלגל המאמר לכותבת המאמר ''המקוצר'', שגם, פירסמה בבמה שלה חומר של ניר ברעם.

וגם חומר של מתי שמואלוף פרסמה הגברת, ושמואלוף הוא איש הקשת המזרחית הכותב באימאגו, שאלי, הכותב אף הוא באימאגו מלקק גם לו, הגם שבזהירות לפעמים, מטעמי שיקולי קליקה. (שלחתי את המאמר שפלוגיאר גם לאימאגו - אלי תרם שם להבאשת ריחי ונפנף אותי מאימאגו, כנראה יחד עם עוד אדם, רמי נוי, עורך מדור ההיסטוריה שלא ממש מחבב אותי (בנו של נוידרפר ממפא''י) וכנראה עוד כמה.

אוירה מחליאה של קליקות, וכמובן פלגיאריזם, וראו מאמרי על קליקות ופלגיאריזם באתר קופירייטס.

http://www.copyrights.org.il/מאמרים.html

אלי, מסייע לפלגיאט של המאמר, והרי הוא מחניף לאנשים הנוגעים בעניין, לקליקה שלהם, בכך שהוא מנאץ כאן את המקור, תוך העמדת פנים של קודשי ישראל ודתיות ומה לא.

אז קחו נשימה עמוקה, או אם אינכם יכולים להתאפק, הקיאו את נישמתכם בעקבות הגועל הזה, וחיזרו לעולמכם השפוי.

_________________________

מיכאל שרון (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 0:01):

אתה מסית נגדי ללא הרף בשקרים כבדים

אם אני מזכיר את המילה ''שואה'' בהקשר כתיבתי, מייד אתה קורא לי מכחיש שואה, אף שדיברתי על גזל פיצויי ניצולי השואה ויורשיהם בישראל. אתה טופל עלי בצוררות אשמות כבדות. אין שום ברירה כרגע, אלא לתבוע אותך בעבור הסתה נגדי והשמטת הקרקע מתחת לרגלי.

יש שמסייעים לך בכך. מתוך מאות אלפי פסקאות בכתיבתי, כוונת זרקור לעבר שבר פסקה, או שניים, שנכתבו ברגע של זעם, כאשר פגעו בי באבסורדים במטרה בין היתר לחלץ ממני דיבוב מרשיע, בדומה לפרשת כרם נבות. אתה מנסה להישים עצמך כמשרת עניינם של אנשים שגזלו ממני פירות מחקר ופיתוח בני 37 שנה, והופך את הזעם שלי, למקור דיבוב ושימת דברים בפי, במטרה לקבל פרס ממישהו ולחזק את מעמדך, על חשבון אחד ממעשי הנבלה הקשים ביותר שנעשו בישראל מעולם.

מדובר בפיצויים בסכום שאתה יכול להעריך חלק ממנו. מאמצי ההכפשה הרבים כלפי, מעידים כאן על גודל הטובין והערכים הכספיים שמנסים לבסס את ניכוסם ממני, באמצעות הכפשתי, ולחמוק מפיצויים. היו שאמרו לי בסוג של הערכה משונה והתרסה על נפילתי בפח ''הבאת לנו חומר שיפרנס מחקר ל-‏30 שנה''. אתה כנראה מריח שכרגע תפיק מכך תועלת. הרי אדם שפוי לא היה מנסה להשקיע מאמץ בלתי נלאה למצוא בי דבר דופי. אתה בכל דרך, מנסה להוציא לי שם של ''אדם לא אמין'' (ברור, אם מיכאל לא אמין, אמירתו שהמחקר הזה הוא שלו ואמירתו שמגיעים לו פיצויים כאלה וכאלה אף הם לא אמינים. וזו הזדמנות לדחוק אותו גם מכל במה).

אני מקווה שהפרשה הזאת תזכר בסופו של דבר בהיסטוריה של המדע, כאחת הפרשות המפורסמות של גזילת קניין רוחני וגופי ידע שלמים מחוקר, תוך הכפשה והוצאתו מגדרו במניפולציות שונות על מנת לחלץ ממנו דיבוב שירשיע אותו, בדומה לפרשת כרם נבות. אתה אחד מגדולי המנוולים שפגשתי בחיי, אלי אשד, יש כאן גם אחרים.

בפתיל ביקורת טוב ומעניין, ניצמדת עלי בנאצה כבדה וירודה, דבר המונע מאחרים להתדיין איתי. גרמת לי, ולא רק אתה נזק כבד, במשך תקופה שאתה יודע מהי.

____________________
____________________

מיכאל (שבת, 05/05/2007 שעה 0:14):

המלבין פני חברו ברבים - אילוסטרציה

אילוסטרציה

המאמר הנוכחי שזור נאוצים כלפי, בסגנון המוכר לי היטב, שכן היו גם לאורך תקופה ארוכה עשרות אם לא מאות נאוצים של א. א. כלפי, הן מזוהים (תחת כינויו 666) והן אנונימיים לכאורה, בסגנונו שאין לטעות בו.

כולם בסגנון הסתה ונאצה כבד,לא מנומקים, לא מותאמים לדברי, פסקניים וחורצים משפט וחותרים להדביק לי כיד ההסתה דימויים מעולם אחר, על דרך האסוסיאציות הרופפות וללא כל שחר. להלן הנאצות:
___
סתם אחד (יום שלישי, 01/05/2007 שעה 22:11)
בתשובה למיכאל שרון הדפס תגובה/פתיל • קישור ישיר לתגובה זו

מנוול שאין שני לו!!!!

חומרתם של הדברים זועקים השמיימה.

_________

אתה מכחיש שואה מן הסוג שאלחנן יקירה עלה עליו

קבוצות אינטלקטואלים ישראלים - היסטוריונים, פילוסופים ואחרים - המשתמשים בשואה ובלקחיה באופן שיטתי כדי לאשש טיעונים אנטי-ציוניים או פוסט-ציוניים. הם אינם מכחישים את עובדת קיומם של תאי הגזים, כמובן, אבל כמו מכחישי השואה מן השמאל בצרפת, הם משתמשים בה בביקורתם הקיצונית - עד כדי דה- לגיטימציה - על ישראל, על מדיניותה ועל העקרונות האידיאולוגיים והמשפטיים שעליהם היא מתבססת.
________

הערה, דומה שעמיש חש באורח כלשהו באופי הפרובוקטיבי של הדברים הללו, שכן הגיב לכך מניא וביא:

עמיש (יום שני, 30/04/2007 שעה 15:08):

זו אינה טענתו של יקירה

אבל הודעתך בהחלט הולמת את הכוונה שלך לעצבן קצת את מיכאל...

_____________

על שיטת הפרובוקצייה הזאת כתבה לא. א. גב' שירן, יו''ר ועדת אתיקה באגודת הסופרים לשעבר:

אני מבינה את הצורך הנואש שלך לכתוב כמוהו מאמרים מרתקים, מעמיקים, יסודיים ומאלפים, אך לא ייתכן שבכל מאמר שלך תשרבב את שמו ותשים בפיו דברים שהוא לא אמר ואלה יצאו מתוך הבנת הנקרא והפרשנות שלך לעוות נושאים ולהביא אותם בפני הקוראים כדברים סנסציוניים בפיו של שרון.

יש הבדל עצום ברמות הכתיבה ביניכם. **הטכניקה של דייג המשליך את חכתו עם פיתיון** כבר ישנה נושנה. אל תעשה את זה אשד, תפסיק לתקוף ותכתוב לך מאמרים שישקפו את מה שאתה מבין.

ראיתי דברים עצמאיים שלך ודי מצאו חן בעיני, אך **כשאתה מחפש פרובוקציה**, אתה יודע ששרון יגן על לפיד האמת שלו כעיתונאי ופוליצסט מבריק.

זה לא המקום להשמיץ אך אני מבקשת שתהיה אתה אמין בכתיבתך ותיצור לך קהל משלך שיעריך את מה שאתה כותב מבלי להזכיר , לתקוף ולהשמיץ אדם שלא עשה לך רע. שמור על אתיקה בכתיבתך ועל מוסר, כי נראה לי שאין לך כללים בסיסיים להגן על מה שאתה כותב.
______________

סתם אחד (יום שישי, 04/05/2007 שעה 7:53)

אתה כישלון אחד גדול שמנסה ללא לאות לעקוץ את מדינת ישראל

הכישלון הוא שלך. כשלת בגדול ואל לך לבוא בטענות לאיש.

השימוש הנלוז בטרגדיות שעברו על העם היהודי להלבנת כשלונך הוא יותר מפתטי ומקומם.
____________

פרשה נוספת: אלי מתראיין לגל''צ בנושא כת השטן ורצח ראדה בעקבות המלצתי לתחקירנית גל''צ, מכחיש שיש דבר כזה ''כת השטן'' ומציגני בפומבי כאדם ''בפרוש לא אמין'' (במקום להרים אלי טלפון ולהגיד תודה על המלצתי עליו).

בנוסף לכל הנ''ל, בכ''ז הופתעתי מעט מהפרשה הבאה: לפני זמן מה, בעקבות מציאת הכתובת hurt ושאר סמנים של כת השטן
על גופתה של ראדה שנירצחה בקצרין, התקשרה אלי באחד הבקרים תחקירנית מגלי צה''ל ואמרה שמעוניינים לראיין אותי (הפרוייקט הנירחב שביצעתי לפני שלוש שנים בנושא כת השטן מופיע בגוגל וגם הופיע באנציקלופדיה וויקיפדייה ומקומות רבים נוספים בנושא, והקנה לי מסיבות כלשהן ולמרבית האירונייה שם של מעין מומחה בנושא, אף שכתבתי על נושאים רבים אחרים). אמרתי שאיני מעוניין להתעסק איתם, בפעם הקודמת שרואיינתי ברדיו בנושא נעלמה חתולה נהדרת שלי בשם לוטה, ומסיבות נוספות (גם הקרובים אלי יעצו לי בשום פנים לא להתעסק עם החבר'ה האלה, שאין להם, בניגוד לעבריינים, שום רקורד במשטרה).

דחיתי גם מסיבות דומות פנייה מערוץ 10 להתראיין בטלויזיה בנושא רצח ראדה וכת השטן חודש לפני כן. הבחורה אמרה לי במעין יאוש, שאף אחד כמעט לא מעוניין להכנס לנושא, הפרוייקט שלי הוא נירחב ביותר, ומה עליה לעשות? אולי יש לי על מי להמליץ? אמרתי מייד, פני לאלי אשד, הוא ישמח להתראיין בנושא, הוא מעין חוקר תרבות, תוכלי למצוא מידע אודותיו בגוגל. הוא מכיר הנושא, הוספתי.

ובכן, לתדהמתי, אלי במקום להרים טלפון ולהודות לי על הפירסום שזכה בו חינם (לאחר שתקופה ארוכה כבר לא פונים אליו), לתדהמתי, מצאתי באקראי באתר שלו כשחיפשתי בנושא בגוגל, כי אלי אמנם רואיין בגלי צה''ל. ראשית, אלי המתהדר בכינוי 666 הכחיש מכל וכל כי קיימת כת שטן בישראל (בניגוד לכל מדינות המערב האחרות..), וכי יש בסה''כ אולי צעירים אומללים ומסכנים ושאר בלה בלה, בלשון רהוטה בעלת גינוני מכובדות.

כנראה שכח כי עוד ב-‏1993 נחשף הנושא בתקשורת, רואיינו בטלויזיה צעירים שהודו בהשתייכותם לכת השטן, כנראה שכח כי מזה זמן רב אגודות החתולים בישראל מפרסמות מידע על פגיעות פולחניות ועינויי חתולים למוות בקנה מידה גדול, כנראה שכח על עניין כת השטן בנושא רצח אסף שטיירמן. עוד ב-‏1994 חתולה פרסית שלי נעלמה בחיפה, ואחר התגלתה במרתף בית סמוך תלוייה, שחוטה, ועקודה בשרשראות ברזל, סממנים מובהקים של כת השטן. ברחוב, רחוב חניתה בנווה שאנן, חיפה, היו בכל מקום גרפיטיס ''לוסיפר'' וגרפיטיס אחרים של כת השטן. בנוסף להכחשה כי קיים בכלל דבר כזה, טען אלי שפי ברדיו כי ''המקור שהחומר שלו מצוטט באנציקלופדייה (אני) הוא ''בפרוש לא אמין''. זאת אף שאני משקיע עבודה רבה, דומה שאני הוא שבא ממדעים מדוייקים ושיטות מחקר, בעוד אלי, עם כל הכבוד, בא ממדעי הרוח, ומפרסם חומר על סטלגים, ג'ק המרטש ושאר פנינים, ועוד מבזה אותי פומבית בהישימו עצמו אדם מכובד וסמכותי בעל גינונים רהוטים. אף שידועים לי כמה דברים שלא אכתוב כאן...). במקביל, היטיל אלי ספק בדבריה של עורכת דין שדברה על כת השטן לפניו בתוכנית. כנראה בעקבות דבריו, שיכול היה לשאתם ברדיו רק משום שאני הימלצתי עליו, בוטל בעקבות הראיון לפני שלושה שבועות הערך ''כת השטן'' באנציקלופדיה ויקיפדיה (שהסתמך על מאמרי והביא קישור אליו), ונכתב שם כי עניין הכת מוטל בספק.

ראיון שלי ברדיו אודות כת השטן, פברואר 2006

כמה ימים אחר הראיון נעלמה חתולה נפלאה שלי בשם לוטה.

ראיון אלי אשד בגל''צ אודות כת השטן (באתר שלו. אלי מופיע תחת הכינוי 666): ''אין דבר כזה, כת השטן''...

http://www.notes.co.il/eshed/30712.asp

___________________
___________________

גמאדאוס (יום ראשון, 06/05/2007 שעה 17:26):

אין ראוי ממנו לערך

הועדה שם זה אוסף של שמאלנים קטנים

_____

מיכאל שרון:

אתה שם בפי על דרך הפרובוקצייה האבסורדית

ביטויים של אנשי ימין, שכל מה ששמאלה מהם, אף אם מדובר בפאשיזם ממסדי, או במעין ליברליזם, נחשב ל''שמאל''. איני בדיוק מה שנחשב שמאל ציוני, מגדיר עצמי כסוג של שמאל רדיקאלי וליברטריאן. יש מעט אנשי שמאל או רדיקלים אמיתיים ואנטי ממסדיים (כמוני למשל...) בישראל, וחלקם אינם כלל רואים במה שמכונה ''השמאל הציוני'' שמאל: מי שהתלהם במלחמת לבנון, בהצדיקו טבח אזרחים והרס תשתיות המדינה, מי שהתלהם בטבח עזה לפני כן, אינו שמאל אמיתי, אף אם אלה ניזכרו באיחור להפגין נגד מלחמת לבנון.

מאמרי: שיגיון לבנון כמשל
אשר לקליקות משונות שיש המכנים אותם ''שמאל'', ומדובר במשהו שאין לו דימיון ולו קלוש לשמאל, הדבר ניסתר ממני, ודומני, שהוא נועד לסחוט כספים, קרנות ותקציבים מהממסד הישראלי, ממשרד החינוך והרשויות המוניציפליות, ולהשיג לחברי הקליקות ג'ובים באקדמייה וכד'. שכן מול הדימוי של ''הימין הקיצוני'' אלה מציגים עצמם כיוצרים חזות נאורה של ישראל בחו''ל, דבר המשרת את ההסברה הישראלית. אגב, בין השנים 2000 ו-‏2004 הייתי קרוב לאגף הליברלי בליכוד. זאת במסגרת גישתי הליברטריאנית.

מכל מקום, זוכרני שפגישה קצרה עם אלי אשד וכמה אנשים, בשנת 97, אמרתי בחזרה במכוניתי כשהסעתים, לשאלתם, כי אני שמאל, ואלי וחבריו אמרו לי ''אנחנו ימין קיצוני, איך זה?'' בפגישה אחרת בת כ-‏30 איש אמר אלי ש''הפאשיזם תמיד ניצח'' וזעם כשאמרתי, שהפאשיזם של פרנקו, מוסוליני, והיטלר - כשלו, הפאשיזם תמיד היפסיד, שלא לדבר על הפאשיזם הרומני, ההונגרי והקרואטי בשנות ה-‏40.

בכל מקרה, איני אדם דוגמטי אך גם לא אקלקטיקן (תפזורתי) שמשאיל אלמנטים המצלצלים אופנתיים מכל הבא ליד. אני רואה עצמי בעל כוונים עצמאיים, שואף לאינטגרציות חדשות, ואיני נוהג לדקלם.

_______________
_______________

המשך דבר: ביטויים של מעין החרמה שלי, במישורים שונים, יומיים לאחר מכן, בעקבות הפעלת קשרים של הקליקה: 2 הודעות שלי לא פורסמו ה''הארץ'' וב-ynet, וגם באתר נוסף, בלוגרית השייכת לקליקה, בשם איריס, כתבה לי בגסות משהו אודות ניתוק מגע איתה.

קיבלתי הודעה לכנס מסויים של השמאל, אך לא מישראלי כלשהו, אלא מאיש שמאל, החי בצפון אמריקה, שחי כמה שנים בישראל. להלן התכתבותי איתו ועם עתונאי ישראלי, החי בארה''ב:

משהוא על החוויה הישראלית –תעוד:

_______________

עיתונאי אמריקאי-ישראלי:

מיכאל, תודה שכתבת. אני גם עוקב בעיניין אחרי חילופי הדברים בינך לבין אשד מעניין מאד.

אני מתאר לעצמי שהויכוח בין פפה לאבנרי היה ב''צוותא.'' בכל מקרה, אני מודע לבעיית ה''קליקות.'' זה קיים בכל מקום. תראה, בתחומים שלנו כמו מדעי הרוח והחברה, עיתונות, וכו' אין סטאנדרטים ברורים כמו למשל ברפואה או מדעי הגרעין. כך שלחצים מבחוץ, קשרים אישיים, ויחסי ציבור יכולים לקבוע אם מאמר נבחר לפירסום או לא. לא כדאי לקחת את כל זה באופן אישי ולקבל לחץ דם..

אני מקווה להיות ---

_______________

מיכאל שרון:

שלום,

מה שכתבת ידוע לי, אלא שיש כאן דבר אחר לגמרי. ''משאילים'' מדבריך, ומתכחשים לך לחלוטין אם לא גרוע מכך, תוך הקניית תחושה של זלזול ודיסאוריינטצייה. קליקות קיימות בכל מקום, אלא שכאן יש סוג של חוסר יושר קיצוני, שאף מנסים להפגינו ולהדגישו, באופן הציני ביותר האפשרי, לתת לך תחושת חוסר אונים בסגנון, כאלה אנחנו, ומה תעשה? נפלת בפח. אנחנו פיקחיים ו''חזקים'' והכל עובר דרכנו, ואין לך סיכוי בסיטואצייה הזאת, אינך אלא חמור עבודה..

כתב לי הנרי, אינטלקטואל מקנדה, ששהה בזמנו בישראל:

Dear Michael:

Your description of your interactions with people at this event, the gossip, and the “cold-shoulder” brings back sad memories.

I am glad to hear that Tali Fahima is a pleasant and focused person. She is definitely a “somebody”, a person with character, unlike the masses o on the Left.

I would like to hear some prosaic information: How many people were there? How long was the debate portion? How long were the questions and answers with the audience? How well did Zalman Amit perform as a moderator? What new insights did you gain?

Regards,

Henry

______________

הנרי היקר, שלום,

הדיון היה באולם, בקומה 2 - מתחת לקומת הכניסה. אולם בינוני, אך מלא מפה לפה, אנשים הצטופפו, הביאו כסאות ועמדו גם למעברים בשולי האולם. להערכתי היו שם 800 איש, חלק מהם צעירים שהריעו לאבנרי ביחוד. חלק אחר מחאו כפיים גם לאמירות ''נוקבות'' של פפה. לא ראיתי שם ערבים למעט ספורים אולי, היו שם כמה ''זרים'' אולי נציגי אירגונים בינ''ל, 2 או 3 מהם דיברו עם פפה בסיום דבריו, הבחנתי גם בפלשתינאית רזה ונאה עם כיסוי ראש, מהסוג שאני רואה בכפר קאסם, מקום נעים ותרבותי - בפרט מאז התנועה האיסלאמית הפכה דומיננטית בו (חכ' איברהים צרצור הוא בן הכפר. בסעודת ערב משפחתית אליה הוזמנתי שם בנובמבר 2006, בעקבות הכרותי עם צעירה קסומה אחת משם, ג'ינאן, אבי המשפחה, איש מכובד ונעים הליכות העובד במועצה, התקשר לצרצור להחליף עמו כמה מילים, ואמר לי שהוא, אדם עממי חכם ולא סנוב, ישמח להפגש איתי. אלא שמאז היא התארסה לצעיר בן 26 , כלכלן העובד בבנק לאומי, ב-‏4 דצמבר קיבלתי התקף לב והקשר הטלפוני בינינו נותק - היו לי איתה כמה שיחות מלבבות, נערה יקרה, רומנטית ובעלת אמונה, וגם אצילית, מעין בעלת הגות מעשית, נבונה ואורח חשיבה לעיתים ''מלכותי ותקיף'', בעלת אופי, אמרה לי שהעיקר זה ''לנצח'' מבחינה אישית, נראית מסוג הנשים שמעלות גבר לפסגה. לאחרונה נמנע האב להפגש איתי, אולי משום שאני כותב באתר שמאל, אולי משום שהיו ישראלים שאמרו לו שאני ''קיצוני'' דבר שנראה מנוגד למגמתם להראות השתלבות תורמת למדינה, ואולי פשוט משום שהיא התארסה, וצפוי לה ולבעלה עתיד מצויין כאן, ולא רוצים לתת פתח ל''בעיות'' איני יודע. זו משפחה עשירה ונכבדה).

ובכן, כל אחד דיבר 40 דקות, אחר 10 דקות נוספות. אחר העבירו שאלות בכתב על דף למנחה (שניהולו היה מעט חוור, מעט לדבר, פסיביות מוחלטת), לא היתה לקהל הזדמנות לשאול שאלות ולהשתתף). בשלב השאלות שארך כ-‏50 דקות, וגם בסיום, כשכל אחד דיבר כ-‏40 דקות, הייתי בחוץ, כנראה שיחתי עם פחימה היתה ארוכה יותר, וגם הייתי עם חברתי, שהכינה קפה. לא היתה לי תחושה של חידוש, הרי אני כותב את הדברים הללו, לעיתים גם רעיונותי משפיעים ומחלחלים, דבר שמקפידים להצניע. פפה נקט בגישה של הפעלת לחץ חיצוני על ישראל, אלא שאת הדברים הללו כתבתי בהודעה לגדה שלא פורסמה ב-‏3.3.07, אולי אימץ עמדה זאת בעקבות ההודעה שראה אותה איכשהו, אולי היתה זו עמדתו קודם לכן, איני יודע. הוא נקט גם בביטויים אחרים שהיצבתי ברשימותי מזה זמן רב, כגון ''מדינת הסגרגציה'', אמר גם, מספר פעמים בכעין פליטת פה חיננית במקום ''המדינה הציונית'' - ''מדינת השרירות'' או ''המדינה השרירותית'' -ביטוי שאף בו נקטתי, דבר על ''האליטות ודגילתם הצבועה ברעיון שני המדינות'', דבר שהצבעתי עליו ברשימותי, וכללית, קבלתי רושם שהוא קרא הרבה מדברי, שהיו בולטים, ולכן השתדל כל כך להראות שדברי כלל לא מוכרים לו, ולתת לי תחושה של דיסאוריינטציה. הרי כתבתי על עניין המדינה האחת באריכות ותוך גישה חדשנית ברשימות רבות, ואז הופיע ספרו בנושא. עמדתו כיום זהה לדברים שכתבתי בנקודות רבות, קשה לי להאמין שבאתר שהוא קרוב לו, לא ניתקל מעולם בדבר שלי, כפי שהעמיד פנים.. לא שמשנה לי, אדרבא, אך למה ההתכחשות והזלזול האישי הזה?

להלן אותה רשימה שלא הופיעה שלי, אך שפפה כנראה הושפע ממנה ואימץ כמה קווים (אולי היתה זו עמדתו קודם, איני יודע):

3 מרץ 07, תגובה למאמר ברעם

טיבעי, אחרי שזרקו לך, בשלב זה, פרור של אפשרות לפרסם את מאמריך באיזה מקומון, וגם בגלל יחוס אבות, שאתה נותן משקל אונטולוגי רב לחברה זאת שהרקב והסאוב פשע בה במימדים כה גדולים. אין זה כבוד גדול בעולם להיות ישראלי, הנוורוזה והפרע אוכלים בחברה הזאת בכל פה, ועושים רבים מהפרטים בה לאנשים קלי משקל, שדבריהם חסרי משמעות, ותנועותיהם, מכוונות בעקר לחלוקת כספים. בחברתנו אין כלל משקל כיום לעניין האפיסטמולוגי. איני מנוכר משום שהשתייכתי לצד הנמוך של החברה הזאת, נהפוך הוא, סבי ד''ר ביקלס היה ממקימי המוסד של קופ''ח הכללית כמו שהיא היום, יו''ר רופאי קופ''ח שנים רבות, וכתב כמה ערכים באנציקלופדיה העברית, ועם הרכוש שסבתי הביאה מפולין ב-‏1924 נחשבה משפחתי לאריסטוקרטיה הא''י. הגעתי לתחושות הללו משום שאישית הייתי למושא לחמדנות יצרית חסרת גבולות, כלפי פירות עבודתי המחקרית והפיתוחית, ונוכחתי עד כמה הפרע הילדותי פושה כאן. ראיתי גם מה משקלה האמיתי של ישראל, ועד כמה מזלזלים באדם הישראלי, באנגליה למשל. ולכן סבורתני, הן בגלל ניתוח ההוויה הישראלית, והן משום שאני גם בעמדה לשפוט על סמך התנסות קיומית אישית, שאין כלל לבנות על הפצת מסרים כלשהם בחברה המסואבת הזאת, ויש למקד את המאבק בלחצים חיצוניים על ישראל, והבנת דעת הקהל באירופה בעקר וגם בארה''ב, מה קורה כאן, ועד כמה אסור למסור את הדברים לגחמתה של חברה פורעת ומתעמרת ומושחתת כישראל המצויידת באמצעי השמדה המונית, ולכן יכולה להביא אסון על האנושות, גם מבחינה זאת. התערבות חיצונית מנחה יכולה להיות גם בעלת אפקט חינוכי חשוב כלפי האליטות הישראליות, בשביל לטעת בהם תחושת גבולות וסייג לפרע ולאנרכייה הנוראה והיצרית בחשיבתם.

מיכאל שרון

הארוע:

פורום גוש שלום

מארח דיון ציבורי:

שתי מדינות או מדינה אחת

ויכוח בין:

ח''כ לשעבר אורי אבנרי

ו ד''ר אילן פפה

ינחה:

פרופ' זלמן עמית

המתדיינים ישיבו לשאלות הקהל

ביום שלישי, 8 במאי, 2007

בשעה 20.00

בבית הקיבוץ הארצי ליאונרדו דה-וינצ'י 13, ת''א-יפו

______________________

Dear Michael:

Your description of your interactions with people at this event, the gossip, and the “cold-shoulder” brings back sad memories.

I am glad to hear that Tali Fahima is a pleasant and focused person. She is definitely a “somebody”, a person with character, unlike the masses o on the Left.

I would like to hear some prosaic information: How many people were there? How long was the debate portion? How long were the questions and answers with the audience? How well did Zalman Amit perform as a moderator? What new insights did you gain?

Regards,

Henry

___________________

From: Michael Sharon
To:
Sent: Wednesday, May 09, 2007 1:12 AM

X שלום,

בקרוב כנראה אפרסם מחוץ לישראל, אמנם באיחור. ניסיתי מעט עוד כאן, בעברית, אך לאחרונה מאמרי לא פורסמו, בעוד שנכתבו פלגיאטים מקוצרים, של חברים לקליקה זו או אחרת. התופעה של קליקות כאן היא בעייתית, קשורה בקבלת קרנות ממשלתיות, כשחברי הקליקות ממליצים זה על זה, ואם מישהו בעל רעיונות אך מחוץ לקליקה, ''משאילים'' ממנו, ואותו מצניעים, כלומר לא מפרסמים. זאת ועוד, אם אתה פוגש את החבר'ה האלה בכנס כלשהו, הם מדיפים קור קטבים, וחלקלקות. הייתי היום עם חברתי בויכוח של אבנרי מול אילן פפה, והיא נדהמה. השיחות בין חלק מהאנשים, אינם אלא רכילות, איפוא יש קרן של משרד החינוך, ומי ימליץ ואיך לסדר. אתה רואה אנשים חסרי כישורים בעליל, בכל אורחותם, כשכל פעילותם הפוליטית נעשית למטרת תמיכת קרנות. אין שם שום עניין אפיסטמולוגי, הכל אינטרס עירום וכוחניות. גם אם תרמת רבות, מתעלמים ממך, אלה שכנראה קצת פליגיארו אותך, בקור ובחלקלקות. חברתי נידהמה, אמרה שיש שם אנשים קצת חסרי נשמה אילן פפה, הגם שהייתי חביב, אמר שלא שמע את שמי, ואף שפירסמתי רבות בגדה, ואמרתי לו שפרסמתי אסופת רשימות על זכות השיבה וגם תגובה למאמרו, ושאלתי בעדינות אם דברי מוכרים מעט לו, הוא אמר לי בחלקלקות כפי שהודפים טרדן שיגיב לזה, שיקרא זאת, דבר לא ראלי. מייד שאלתיו אם הוא יכול להראות לי את שמואל אמיר, והוא אמר שוב בחלקלקות, שנתנה לי להרגיש כאילו אני מן יצור הנחשב בעיניו למשונה או גרוע מכך, שהוא ''יקשר בינינו'' אף שלא ביקשתי זאת, ואמרתי שכתבנו אמאיילים זה לזה, ובסך הכל רציתי לפגוש פנים אל פנים אדם שכתבתי באתרו כה הרבה. גם חברתי ניגשה אליו ובקשה בנימוס. צריך להתנסות בכך, להבין כיצד אדם חש עצמו ללא קרקע מתחת לרגליו. היחידה שדברה איתי היתה טלי פחימה, בחורה נבונה וסימפטית שפגשתי מחוץ לאולם כשיצאתי לעשן סגריה, דברנו כ-‏20 דקות או יותר, שיחה מעניינת, נתתי לה פרשנות על פי גישתי לדברים שונים שעלו, יש לי מה לומר והיא שמעה בעניין רב, זו בחורה רצינית ובעלת אופי, הצטרפה אחר כך איזו תיירת, אך מייד לאחר מכן סוכך בינינו בחור מזוקן וסתמי למראה ממכיריה בשם אודי אלוני, והחלו לשוחח ביניהם בענייני רכילות וכד'. היא אמנם היציגה לי אותו, אך הוא התעלם ממני. תחושתי היא שמדירים אותי ועושים הכל להתעלם ממני ולהקטין אותי, דווקא משום שאני מציג שיעור קומה אינטלקטואלי בקנה מידה הרבה מעבר למקובל בישראל, מול עלובי הנפש האלה.

בברכה,

מיכאל
_new_ הוספת תגובהממליצה בחום
ש.אילון (יום חמישי, 10/05/2007 שעה 15:52) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

על סמך הכרות אישית עם מיכאל, אני יכולה לספר שמיכאל הוא אחד הגברים השווים בעיר. אני, לצערי, נשואה, עם ילד, ולכן זה לא רלבנטי מבחינתי (אני רק מפנטזת עליו), אבל מיכאל הוא שילוב של אדם חכם מאוד, ידען, רגיש ונחמד.
_new_ הוספת תגובהקח אותי שרון...
סתם אחד (יום חמישי, 10/05/2007 שעה 23:32)
בתשובה לש.אילון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהזה קצין המשטרה שחר אילון?
צדק (יום שישי, 11/05/2007 שעה 5:46)
בתשובה לש.אילון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהזוהי כנראה שרון אילון מ''קחי אותי שרון''
סתם אחד (יום שישי, 11/05/2007 שעה 8:59)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובההמאמר הזה נוגד את תקנות הציבור
סתם אחד (יום שישי, 11/05/2007 שעה 14:42) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהדיון מקיף בסוגיות מרכזיות: זכויות יוצרים וגניבת קניין רוחני
מיכאל שרון (יום שישי, 11/05/2007 שעה 21:56) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דיון חדשני ומקיף בסוגיות מרכזיות: זכויות יוצרים וגניבת קניין רוחני. בהשתתפות עורך דין יוסי דר, דוקטור אורי מילשטיין ועוד

http://www.articles.co.il/article/8202/דיון%20חדשני%...

נידונות כאן סוגיות שונות בנושא קניין רוחני, פטנטים, קופירייטס, היבטים פליליים, אזרחיים ואתיים של גניבת זכויות יוצרים, הפסיקה האמריקנית בנושא, הבטים בפילוסופיה כללית ופילוסופייה של המשפט בנושא ועוד.
_new_ הוספת תגובהדיון מקיף בסוגיות מרכזיות: זכויות יוצרים וגניבת קניין רוחני
שירה (יום רביעי, 13/06/2007 שעה 7:03)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מיכאל עשה לי ילד !
רק אדם כמוך סקסי תקיף וחובב חתולים יכול לעשות לי את זה.
_new_ הוספת תגובהאבל אצלי יש חתול או שניים במיטה גם בזמן הפעילות
מיכאל שרון (יום חמישי, 14/06/2007 שעה 18:06)
בתשובה לשירה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האמורה להוליך לעיתים לילד המיוחל. מוכנה?
_new_ הוספת תגובהאבל אצלי יש חתול או שניים במיטה גם בזמן הפעילות
מוריה זיגי זוהרזהבכוכב (יום חמישי, 14/06/2007 שעה 18:53)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וואלה אתם מגעילים
כל מי שמגיב פה
אני מתערבת שהוא בסביבות 18-
וזה מה שאתם רושמים ?
ב ו ש ה .
מה זה ?
אתר סקס ??
_new_ הוספת תגובהאליבושו, מה אתה מגניב כאן בשושו גם את חבריך לקליקה?
מיכאל שרון (יום חמישי, 14/06/2007 שעה 23:34)
בתשובה למוריה זיגי זוהרזהבכוכב
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שירביצו קטעים? זה אתר רציני זה, לתשומת ליבכם.
_new_ הוספת תגובהדיון מעניין
מספר 666 (יום רביעי, 13/06/2007 שעה 7:48) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וגם ביזארי.
אבל לא אין שום קשר לכל השמות שמיכאל חושד בי שאני מתחזה מאחוריהם.
הקוראים בכל אופן מוזמנים לקרוא דיון אמיתי נוקב ומרתק על אלחנן יקירה כאן
עודד שכטר נגד אלחנן יקירה
_new_ הוספת תגובהשוב ושוב עולים ביותר ויותר מקומות השמות תומר ליכטש
מיכאל שרון (יום חמישי, 14/06/2007 שעה 18:12) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

(כזכור, לא התעלפתי מהתלהבות משירתו, ואף היו לי כאן השגה או שתיים), שכטר, והבוס שלך לשעבר ציקי ארד. בינינו אלי, אתה חושב שמשהו טוב יכול לצאת כאן? אני שואל לא מתוך התרסה אלא בעיקר מתוך סקרנות
_new_ הוספת תגובהלדיון מקיף על מצב השירה העברית
מספר 666 (יום חמישי, 14/06/2007 שעה 23:51)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בימים אלו ראו ביום שישי הבא בתוכנית ''יומן השבוע '' של ערוץ 1.
עד על כך ראו
יומן השבוע נגד אולפן שני
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי